Kategorie
Home» » » »

Ambasada

Ambasada – stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy (ambasador). Tą nazwą określany jest także budynek lub lokal zajmowany przez misję. Jest zasadą, że ambasada znajduje się w stolicy państwa, z którym utrzymywane są stosunki dyplomatyczne lub w mieście będącym siedzibą organizacji międzynarodowej. W dyplomacji watykańskiej odpowiednikiem ambasady jest nuncjatura apostolska. W przypadku krajów członkowskich Wspólnoty Narodów, które wymieniają wysokich komisarzy, odpowiednikiem ambasady jest wysoka komisja.

Ambasady Powiat Kraków (Znalazłem 18)

  Logo: Instytucja:
1. Logo - Dania Ambasada Królestwa Danii w Krakowie Konsulat Dania Ambasada Królestwa Danii w Krakowie Konsulat
ul. św. Anny
31-008 Kraków
Ambasada
2. Logo - Brazylia Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii w Warszawie - Konsulat Brazylia Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii w Warszawie - Konsulat
ul. Karmelicka
31-131 Kraków
Ambasada
3. Logo - Austria Ambasada Republiki Austrii Konsulat Generalny Austria Ambasada Republiki Austrii Konsulat Generalny
ul. Cybulskiego
31-117 Kraków
Ambasada
4. Logo - Francja Ambasada Republiki Francuskiej w Krakowie Konsulat Generalny Francja Ambasada Republiki Francuskiej w Krakowie Konsulat Generalny
ul. Stolarska
31-043 Kraków
Ambasada
5. Więcej... Włochy Ambasada Republiki Włoskiej Konsulat w Krakowie
ul. Wenecja
31-117 Kraków
Ambasada
6. Więcej... Wielka Brytania Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Konsulat
ul. św. Anny
31-008 Kraków
Ambasada
7. Więcej... Węgry Ambasada Republiki Węgierskiej Konsulat Generalny w Krakowie
ul. św. Marka
31-012 Kraków
Ambasada
8. Więcej... Ukraina Ambasada Ukrainy Konsulat Generalny w Krakowie
ul. Krakowska
31-066 Kraków
Ambasada
9. Więcej... Turcja Ambasada Republiki Turcji Konsulat w Krakowie
ul. św. Tomasza 31 m.
31-027 Kraków
Ambasada
10. Więcej... Szwecja Ambasada Królestwa Szwecji Agencja Konsularna w Krakowie
ul. św. Anny
31-008 Kraków
Ambasada
11. Więcej... Stany Zjednoczone Ameryki Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Konsulat Generalny
ul. Stolarska
31-043 Kraków
Ambasada
12. Więcej... Słowacja Ambasada Republiki Słowackiej Konsulat Ambasada Republiki Słowackiej Konsulat Generalny
ul. św. Tomasza
31-027 Kraków
Ambasada
13. Więcej... Rosja Ambasada Federacji Rosyjskiej Konsulat Generalny w Krakowie
ul. Biskupia
31-144 Kraków
Ambasada
14. Więcej... Peru Ambasada Republiki Peru Konsulat w Krakowie
ul. Straszewskiego
31-113 Kraków
Ambasada
15. Więcej... Meksyk Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Konsulat w Krakowie
ul. Wiedeńska
30-147 Kraków
Ambasada
16. Więcej... Konsulaty Honorowe Norwegii Ambasada Królestwa Norwegii w Krakowie Konsulat
ul. Mazowiecka
30-019 Kraków
Ambasada
17. Więcej... Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie
ul. Stolarska
31-043 Kraków
Ambasada
18. Więcej... Japonia Ambasada Japonii Konsulat Generalny w Krakowie
ul. Grabowskiego
31-126 Kraków
Ambasada

Szybka zmiana regionu PolskiAmbasady - Powiat Kraków
Ambasady - Gminy w powiacie Ambasady - Miejscowości w powiacie Powiat Kraków - Herb
Herb powiatu Kraków