Menu
Home» »

Struktury wyznaniowe w Andrychowie

Struktury wyznaniowe w Andrychowie

Katolicyzm

 • Parafia Rzymskokatolicka św. Macieja w Andrychowie. Erygowana w 1325. Zabytkowy kościół parafialny został wybudowany w 1721 roku w stylu barokowym, następnie przebudowywany w latach 1838 i 1924-1929. Parafia posiada również Kaplicę Bożego Miłosierdzia w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. Parafia w 1345 roku należała do najmniejszych w okolicy i liczyła 105 wiernych. W 1470 roku andrychowska parafia nie była wymieniana wśród 19 parafii dekanatu zatorskiego. W poł. XVI w. katolicy mniejszością wyznaniową, w Andrychowie panował kalwinizm. W 1595 Andrychów odpadł od parafii w Wieprzu, tworząc osobne probostwo. W 1646 roku ukończono budowę nowego kościoła. W latach 1708-1732 w Andrychowie mieszkali jezuici. W 1807 roku utworzono nowy cmentarz. W 1819 nastąpiło erygowanie parafii. W 1857 poświęcono nowy, obecny cmentarz. W roku 1906 zakupiono dom dla s. Służebniczek Starowiejskich. W roku 1971 utworzono dekanat andrychowski. W 1988 erygowana została kolejna odłączająca się od parafii, parafia w Sułkowicach Bolęcinie, a rok później w Sułkowicach Łęgu..
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika. Erygowana 30 maja 1982. Poczatkowo przystosowano do celów liturgicznych prywatny dom przy ul. Starowiejskiej 24, jako kaplice. Kościół parafialny został wybudowany w latach 1981-1985, konsekrowany 22 grudnia 1985 przez kardynała Franciszka Macharskiego. 26 września 1986. Ks. Biskup Julian Groblicki poświecil dzwony i przekazal parafii relikwie jej patrona - św. Stanisława BM. Kosciół posiada tabernakulum i ołtarze marmurowe. Główny ołtarz znajduje sie na tle mozaiki, w której znajdują się rzeżby Chrystusa Zmartwychwstalego i świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława oraz patronów diecezji .

Protestantyzm

 • Kościół Zielonoświątkowy w RP
  • zbór w Andrychowie
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  • zbór w Andrychowie
 • Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
  • zbór w Andrychowie.

W 1565 właścicielami Andrychowa byli Schillingowie z Wissenburga. Byli oni zwolennikami reformacji toteż jest bardzo prawdopodobne iż znaczna część mieszkańców przeszła na kalwinizm.

Świadkowie Jehowy

 • Sala Królestwa dwa zbory – Andychów Południe i Andrychów Północ

W roku 1920 przyjezni wyznawcy z USA rozpoczęli działalność kaznodziejską, powstał mały zbór ówczesnych Badaczy Pisma Świętego w Inwałdzie z grupą 13 osób. Wkrótce za działalność zostaje aresztowana jedna z osób, otrzymuje wyrok trzech miesięcy aresztu. Na Pamiątce w marcu 1923 roku było obecnych 22 osoby. Pojawili się wyznawcy w Roczynach. W lutym 1924 roku policja przeprowadza rewizję w jednym z domów wyznawcy i konwiskując ich publikacje. Na Pamiątce w 1924 roku było obecnych 35 osób, którzy pozostali później Wolnymi Badaczami Pisma Świetego odłączając się od Towarzystwa Strażnica. W roku 1935 władze francuskie zarządziły deportację górników polskiego pochodzenia, wskutek czego kilkanaście współwyznawców z Francji, a potem również z Belgii powróciło do zachodniej części obecnego województwa (okolice Trzebini), skąd działalność rozpowszechniła się - już po II wojnie światowej - na tereny okolic miasta, tam powstały grupy - najpierw na początku lat 50 XX w. w Sułkowicach - potem w osamym Andrychowie. W następnych latach rozrastały się one liczebnie, powstawał zbór. Wyznawcy za działalność religijną oraz za odmowę służby wojskowej zostawali skazywani na kary więzienia w zakładach karnych w Krakowie, Wadowicach i Trzebini, gdzie od lat 90 XX w. wytypowani kaznodzieję prowadzą tam działalność kaznodziejsko-wychowawczą . W latach 50 i 60 XX w. UB często przerywał ich spotkania religijne w domach prywatnych i aresztował podczas ich działalności kaznodziejskiej. Działalność wydawnicza ich publikacji była prowadzona konspiracyjnie w kilku ukrytych ośrodkach drukarskich na terenie powiatu. W latach 70 XX w. - także w czasie zakazu ich działalności - organizowano tzw. konwencje leśne. Od końca lat 70 XX w. niektórzy wyznawcy byli obecni na zagranicznych kongresach. Pod koniec lat 80 XX w. korzystali już z wynajmowanych sal miejskich, a w latach 90 XX w. powstała ich Sale Królestwa, zbór z powodu dużej liczebności członków został podzielony na dwa zbory. W 1981 roku dla tutejszych roku odbyło się małe zgromadzenie w hali w Oświęcimiu. W następnych latach wyznawcy z powiatu korzystali ze zgromadzeń z hal w Chrzanowie, Oświęcimiu i Libiążu, oraz z krakowskich stadionów. Od 1999 roku miejscowi wyznawcy korzystają ze zgromadzeń w Centrum Kongresowym w Sosnowcu. Kongres okręgowy w 2011 odbył się na stadionie Cracovii w Krakowie.


Wolni Badacze Pisma Świętego

 • Zbór Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Andychowie.

Historia: W 1924 ówcześni Badacze Pisma Świętego odłączyli się od struktur Towarzystwa Strażnica. 9 listopada owego roku odbyła się pierwsza konwencja w Roczynach. Zebrania urządzane były w Inwałdzie, Roczynach oraz Wadowicach. 15 sierpnia 1925 roku odbyła się konwencja w Andrychowie, przy tej okazji odbył się chrzest w stawie przykościelnym. W roku 1929 doszło w zborze do rozdziału z powodu nauk. W 1977 roku odbyła się ogólnokrajowa konwencja w andrychowskim Domu Kultury, która odbywa sie tam corocznie.

Zobacz też

 • Stara Synagoga w Andrychowie, Synagoga w Andrychowie
Ocena artykułu przez internautów
Średnia ocena: 4.3
liczba ocen: 5