Kategorie
Home» » » » » »

Biblioteka

Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa budynku, lub pomieszczenia zawierającego zbiory biblioteczne. Materiały biblioteczne to zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

Biblioteki w miejscowości Kłobukowice (Znalazłem 16)

  Logo: Instytucja:
1. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Starczach
ul. Szkolna
42-261 Starcza
Biblioteka
2. Więcej... Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna Filia w Rudniki
ul. Ogrodowa
42-240 Rudniki
Biblioteka
3. Więcej... Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Rędziny
ul. Mickiewicza
42-242 Rędziny
Biblioteka
4. Więcej... Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Mykanów
ul. Samorządowa
42-233 Mykanów
Biblioteka
5. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Wrzosowach
ul. Strażacka
42-263 Wrzosowa
Biblioteka
6. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach
ul. Strażacka
42-270 Kłomnice
Biblioteka
7. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach
ul. Lipowa
42-274 Konopiska
Biblioteka
8. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrów
ul. Częstochowska
42-248 Przyrów
Biblioteka
9. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnach
ul. Modrzewiowa
42-262 Poczesna
Biblioteka
10. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie
pl. Piłsudskiego
42-256 Olsztyn
Biblioteka
11. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Mstów
pl. Mickiewicza
42-244 Mstów
Biblioteka
12. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Lelów
ul. Szczekocińska
42-235 Lelów
Biblioteka
13. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynach
ul. Kmicica
42-282 Kruszyna
Biblioteka
14. Więcej... Gminna Biblioteka Publiczna w Janów
ul. Częstochowska
42-253 Janów
Biblioteka
15. Więcej... Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Filia w Koniecpolu
ul. Mickiewicza
42-230 Koniecpol
Biblioteka
16. Więcej... Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Zamkowa
42-230 Koniecpol
Biblioteka

Szybka zmiana regionu Polski