Home» »

Kod Pocztowy 06-316 - informacje

Kod Pocztowy 06-316. W Polsce system kodów pocztowych (Pocztowe Numery Adresowe – PNA) wprowadzono 1 stycznia 1973. Kody pocztowe mają format dd-ddd, gdzie d oznacza cyfrę, i umieszcza się je z lewej strony nazwy miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd oddawczy. Pierwsza cyfra określa okręg pocztowy, a cały PNA jest przypisany albo do urzędu pocztowego, albo, w tzw. miastach wydzielonych, do poszczególnych ulic i domów. Czytaj więcej...

Kod Pocztowy 06-316

Kod
pocztowy: 
Logo: Miejscowość:
1. 06-316 06-316 Placówka Poczty Polskiej UP Krzynowłoga Mała, Krzynowłoga Mała UP Krzynowłoga Mała
Krzynowłoga Mała w gmine Krzynowłoga Mała
ul. Przasnyska 3
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Placówka Poczty Polskiej
2. 06-316 06-316 Placówka Poczty Polskiej AP Świniary, Świniary AP Świniary
Świniary w gmine Krzynowłoga Mała
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Placówka Poczty Polskiej
3. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Cichowo w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
4. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Bystre-Chrzany w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
5. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Bystre-Chrzany w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
6. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Bystre-Chrzany w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
7. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Borowe-Chrzczany w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
8. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Borowe-Chrzczany w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
9. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Grabowo-Grądy w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
10. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Grabowo-Skorupki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
11. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Grabowo-Skorupki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
12. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Grabowo-Skorupki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
13. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Grabowo-Zawady w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
14. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Goski-Wąsosze w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
15. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Żyły w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
16. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Adamy w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
17. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Adamy w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
18. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Borzuchy w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
19. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Czerniaki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
20. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Gać w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
21. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Janowięta w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
22. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Zalesie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
23. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Zalesie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
24. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Wiktorowo w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
25. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Świniary w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
26. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Skierkowizna w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
27. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Zbrochy w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
28. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Łanięta w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
29. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Plewnik w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
30. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Plewnik w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
31. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ostrowe-Stańczyki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
32. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ostrowe-Stańczyki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
33. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ostrowe-Stańczyki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
34. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ostrowe-Stańczyki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
35. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ostrowe-Stańczyki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
36. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ożumiech w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy

37. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Piastowo w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
38. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Romany-Sędzięta w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
39. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Romany-Sędzięta w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
40. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Romany-Sędzięta w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
41. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Romany-Sędzięta w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
42. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Rudno Jeziorowe w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
43. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Rudno Kmiece w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
44. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Rudno-Kosiły w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
45. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Zalesie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
46. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Ulatowo-Zalesie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
47. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Gadomiec-Jebieńki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
48. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Gadomiec-Jędryki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
49. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Gadomiec-Jędryki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
50. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Krzynowłoga Mała w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
51. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Krajewo Wielkie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
52. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Krajewo Wielkie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
53. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Krajewo Wielkie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
54. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Krajewo-Kłódki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
55. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Krajewo-Kłódki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
56. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Krajewo-Wierciochy w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
57. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Kawieczyno w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
58. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Kawieczyno w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
59. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Kaki-Mroczki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
60. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Grabowo-Rżańce w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
61. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Masiak w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
62. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Morawy Wielkie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
63. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Morawy Wielkie w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
64. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Marianowo w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
65. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Łoje w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
66. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Gadomiec-Wyraki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
67. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Chmielonek w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
68. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Czaplice-Bąki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
69. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Czaplice-Kurki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
70. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Czaplice-Kurki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy
71. 06-316 Kod pocztowy 06-316 Chmieleń Wielki w gmine Krzynowłoga Mała
numery od 1 do końca obie strony
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie

Kod Pocztowy


Kod PNA 06-316, nie jest kodem pocztowym którego szukałeś? Skorzysztaj z poniższej intuicyjnej wyszukiwarki kodów pocztowych.


Wyszukaj kod pocztowy w Polsce

Wyświetl podpowiedzi wyszukiwanej miejscowości
Automatycznie uzupełnij województwo i powiat wyszukanej miejscowości




-


Ocena internautów wyszukiwarki Kodu Pocztowego 06-316
Średnia ocena: 3,6
liczba ocen: 10
Szybka zmiana regionu Polski



Kody pocztowe - Wybierz województwo