Menu
Home» » » »

Gmina Opole - Informacje

Rodzaj gminy: miejska

Wysokość npm: 176 m n.p.m.

Populacja: 125722

Gęstość populacji: 1 302,1 os./km²

Powierzchnia: 96,55 km²

SIMC: 0965016

TERC: 1661011

Numer kierunkowy: 77

Tablice rejestracyjne: OP

Urząd gminy Opole

Adres: Rynek-Ratusz 45-015 Opole

Oficjalna strona gminy Opole

Opole

Opole (niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 125 710 mieszkańców.

Od 1950 r. stolica województwa opolskiego. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i administracyjny województwa. Siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych jego miast.

Położenie

Opole jest położone w Pradolinie Wrocławskiej, a wschodnie części miasta na Równinie Opolskiej.

Przez Opole przepływa rzeka Odra, która rozdziela się w centrum miasta na główny nurt oraz starorzecze – Młynówkę. Lokalne rzeki: Czarnka, Malina, Olszanka i Swornica, a także 2 kanały: Kanał Wiński oraz kanał ulgi dla Odry. Wysokość najwyższego punktu – 183,1 m n.p.m. (wzgórze przy ulicy Stara Droga, ok. 3 km od granicy z Winowem w Gminie Prószków).

Toponimia

Nazwa miasta Opole pochodzi od nazwy jednej z najstarszych jednostek terytorialnych Słowian w środkowej Europie – tzw. „opola”. Były one tworzone jeszcze w czasach przedpaństwowych, od połowy I tysiąclecia n.e. Termin ten określał nazwę lokalnego terytorium na którym mieszkała wspólnota sąsiedzka wspólnie broniąca się przed wrogiem. „O-pole” oznaczało społeczność sąsiedzko-lokalną zamieszkującą wokół pasa pól uprawnych i pastwisk stanowiących podstawę ich bytu. Organizacja opolna przetrwała do późnego średniowiecza. Opola były podokręgami kasztelanii i stanowiły najniższą jednostką administracyjno-podatkową w Polsce średniowiecznej. Bulla z 1136 roku wymienia wśród miejscowości należących do arcybiskupa w okolicach Żnina ludną wieś o nazwie Opole, W Polsce oprócz miasta Opole od tej nazwy wywodzą się także takie nazwy własne miejscowości jak miasto Opole Lubelskie w woj. lubelskim, wieś Opole w woj. lubelskim, wieś Opole Świerczyna w województwie mazowieckim, wsie Stare Opole i Nowe Opole w województwie mazowieckim, wieś Opole w woj. łódzkim, region pod nazwą Opole na Ukrainie oraz inne nazwy geograficzne.

Historia

Średniowiecze

 • 845 – druga wzmianka o grodzie w Geografie Bawarskim.
 • 990 – Opole zostaje przyłączone do Polski.
 • 1039 – najazd księcia czeskiego Brzetysława I na Śląsk – Opole na 11 lat pod panowaniem czeskim.
 • 1050 – Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje Śląsk z Opolem.
 • 1138 – na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Śląsk zostaje przyznany jako dziedziczna dzielnica najstarszemu synowi księcia, Władysławowi II, który dał początek linii Piastów śląskich.
 • 1179 – Śląsk podzielony zostaje na trzy dzielnice, m.in. wyodrębnione zostaje księstwo opolskie, którego pierwszym władcą zostaje książę Jarosław opolski.
 • 1211-1230 – w Opolu rządy sprawuje Kazimierz I opolski, który jako pierwszy tytułuje się księciem opolskim.
 • przed 1217 – lokacja miasta.
 • 1220 – Kazimierz I opolski rozpoczyna budowę zamku książęcego na Ostrówku (zakończona w 1289 roku przez Bolka I).
 • 1234 – założenie klasztoru o.o. franciszkanów.
 • 1241 – I najazd mongolski na Polskę, oblężenie Opola i spalenie podgrodzia za rządów Mieszka II Otyłego.
 • 1281 – po śmierci księcia Władysława następuje podział księstwa opolskiego na mniejsze dzielnice. Opole dostaje się we władanie Bolka I (1281-1313).
 • 1289-1291 – synowie Władysława opolskiego, władający w poszczególnych częściach Górnego Śląska zostają lennikami Wacława II Czeskiego.
 • 1295 – zbudowany zostaje klasztor dominikanów ("na górce").
 • 1352 – wzniesiony zostaje opolski ratusz.
 • 1395 – oblężenie Opola przez wojska króla Władysława Jagiełły, jako odpowiedź na antypolskie intrygi ks. Władysława Opolczyka. Władzę w Opolu obejmuje Bolko IV oraz Bernard.

XV-XVII wiek

 • 1474 – oblężenie Opola przez wojska polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, za poparcie udzielone przez ks. Mikołaja I królowi węgierskiemu Maciejowi Korwinowi.
 • 1526 – Opole i Śląsk wchodzi w skład państwa – Monarchii Habsburgów
 • 1532 – umiera Jan II Dobry, ostatni książę opolski z dynastii Piastów.
 • 1532-1552 – tytułem zastawu miasto dostaje się we władanie Jerzego Hohenzollerna.
 • 1552-1556 – królowa węgierska Izabela Zapolya (córka króla polskiego Zygmunta Starego i Bony) zostaje nową władczynią Opola, jako lenniczka cesarza Ferdynanda Habsburga.
 • 1600 – wielka powódź, Odra przenosi swój nurt na zachodni brzeg Pasieki.
 • 1615 – pożar zniszczył dużą część miasta.
 • 1632 – zdobycie Opola przez oddziały saskie i szwedzkie. Okupacja trwała dwa lata i kosztowała miasto blisko 10 tys. florenów.
 • 1645 – Opole wraz z całym księstwem opolsko-raciborskim przechodzi, tytułem zastawu, we władanie polskiej dynastii Wazów.
 • 1655 – Król Polski Jan II Kazimierz wraz z całym dworem przybywa do Opola, chroniąc się przed najazdem szwedzkim na Rzeczpospolitą. Z Opola wyruszył 18 grudnia 1655 po dotarciu wieści o przełomowym zwycięstwie pod Krosnem (7 grudnia 1655 r.), król wyruszył przez Śląsk, Lubowlę (27 grudnia), Biecz, Nowy Żmigród, Duklę i 3 stycznia 1656 przybył do Krosna.
 • 1666 – po spłaceniu sum zastawnych Habsburgowie przejmują ponownie Opole i księstwo opolsko-raciborskie.

XVIII-XIX wiek

 • 1741 – do Opola wkroczyły wojska pruskie. Po pokoju wrocławskim w lipcu 1742 r., kończącym I wojnę śląską, miasto wraz ze Śląskiem znalazło się w granicach Prus.
 • 1756-1763 – w czasie wojny siedmioletniej miasto zdobywali dwukrotnie Austriacy (1757, 1762) i Rosjanie (1761). Pokój w Hubertsburgu pozostawił Opole pod panowaniem pruskim, kolejna zmiana przynależności państwowej Opola i Górnego Śląska.
 • 1800 – założenie drukarni polskiej.
 • na początku XIX wieku w Opolu nadal dominował język polski.
 • 1807 – podczas wojen napoleońskich wkraczają do miasta sprzymierzeńcy Francuzów – Bawarczycy, a później załoga francuska (opuściła Opole w lipcu 1808 r.).
 • 1818 – Opole zostaje stolicą rejencji opolskiej, jednostki administracyjnej, obejmującej cały pruski Górny Śląsk. W mieście powstaje urząd rejencji (Regierungsbezirk Oppeln), jeden z czterech w prowincji śląskiej.
 • 1824 – powstanie pierwszej biblioteki publicznej.
 • 1827 – oświetlenie po raz pierwszy ulic Opola 17 latarniami.
 • 1828 – zaczęła ukazywać się urzędowa gazeta miejska "Stadtblatt fur Oppeln", przemianowana później na "Oppelner Stadtblatt".
 • 1843 – do Opola dotarła pierwsza na Śląsku linia kolejowa z Wrocławia.
 • 1849-1850 – ks. Bernard Bogedain wydaje polskojęzyczną "Gazetę miejską dla Górnego Śląska".
 • 1862 – zbudowana zostaje gazownia miejska, dzięki której Opole zostaje niebawem oświetlone przez 140 gazowych latarni ulicznych.
 • 1864 – ukazuje się najstarszy periodyk niemiecki w Opolu, początkowo jako "Wochenblatt fur Stadt und Land", od 1890 r. jako dziennik "Oppelner Zeitung".
 • 1881 – od września – Jan Kasprowicz uczęszczał przez jeden semestr do gimnazjum w Opolu. Wielokrotnie odwiedzał też polską gospodę "Harenda" w Czarnowąsach.
 • 1890 – Bronisław Koraszewski rozpoczyna wydawanie "Gazety Opolskiej" (wychodziła do 1922 r.)
 • 1897 – otwarty zostaje "Bank ludowy", polska placówka spółdzielcza.
 • 1899 – Zakrzów zostaje przyłączony w granice miejskie Opola. Opole zostaje siedzibą odrębnego powiatu miejskiego.

lata 1901-1944

 • 1909 – oddany zostaje do użytku dworzec kolejowy Opole-Wschód.
 • 1910 – Wyspa Bolko zostaje zakupiona na potrzeby miasta.
 • 1911 – Franciszek Ksawery Kurpierz rozpoczyna wydawanie gazety "Nowiny", od 1922 r. ukazującej się jako "Nowiny Codzienne".
 • 1913 – zostaje otwarty port rzeczny w Zakrzowie.
 • 1918 – początek tzw. rewolucji listopadowej; po manifestacji na Rynku utworzona zostaje rada garnizonowa i rada robotnicza (przekształcona później w Radę Ludową). Obok nich powstały też polskie rady ludowe, nie uznane przez Centralną Radę Ludową we Wrocławiu
 • 1920 – do Opola, w związku z przygotowaniami do plebiscytu górnośląskiego, przybywa Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa w składzie: gen. Henri Le Rond (przewodniczący), płk Harold Percival i gen. gen. Andreo de Marinis. Wielka manifestacja ludności polskiej na Zaodrzu, zakończona starciem z bojówkami niemieckimi.
 • 1920-1922 – w budynku "Banku Rolników" przy dzisiejszej ul. Książąt Opolskich działał Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1921 – Plebiscyt na Górnym Śląsku – w Opolu za przyłączeniem do Polski głosuje 1098 osób, za pozostaniem w Niemczech – 20 816; wśród głosujących było 25% tzw. emigrantów plebiscytowych (ściągniętych na tereny plebiscytowe w celu podniesienia końcowego rezultatu; wniosek o prawo głosu dla emigrantów złożyła Polska, ale w praktyce znaczna większość z nich głosowała na Niemcy). Wybuch III powstania śląskiego; w Opolu powstańcza grupa destrukcyjna Wawelberga wysadza mosty kolejowe. Po decyzji Rady Ambasadorów i podziale obszaru plebiscytowego Opole pozostaje w granicach Rzeszy Niemieckiej.
 • 1922 – powrót niemieckiej administracji i garnizonu wojskowego. Opole zostaje siedzibą władz rejencji i zarazem prowincji górnośląskiej (do 1938 r.)
 • w latach 1923-1933 obowiązki landrata pełni Michael Graf von Matuschka – ostatni nienazistowski starosta Opola, oskarżony później o udział w zamachu na Hitlera.
 • 1928 – zburzenie Zamku Piastowskiego na Pasiece; pozostaje tylko wieża. Nacjonaliści niemieccy po przedstawieniu w sali ratusza opery Stanisława Moniuszki Halka napadają na Polaków – artystów podczas tournee z Teatru Polskiego z Katowic, którzy zostają dotkliwie pobici.
 • 28 kwietnia 1929 – bestialskie pobicie aktorów Teatru Polskiego w Katowicach przez niemiecką bojówkę.
 • 1931 – do Opola przeniesiony zostaje z Bytomia Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, zlokalizowany w budynku przy dzisiejszej ul. Konsularnej.
 • 1936 – w obszar Opola włączone zostają Szczepanowice i Półwieś.
 • 1938 – w czasie nocy kryształowej zostaje spalona przez bojówki hitlerowskie Nowa Synagoga przy Hafenstrasse (dzisiejszej ul. Piastowskiej). Zniszczono także 13 żydowskich sklepów, a ich rodziny pobito, po czym nałożono na nich karne kontrybucje. Rozpoczęła się emigracja ludności żydowskiej z miasta (głównie do Stanów Zjednoczonych.
 • 1939 – Opole staje się miejscem koncentracji sił 10 Armii Niemieckiej i kwatery jej dowództwa. Aresztowanie aktywistów Związku Polaków w Niemczech. Transporty aresztowanych Polaków z Dworca Głównego do obozów koncentracyjnych Buchenwald i Ravensbrück.
 • 1939-1945 – w czasie II wojny światowej w Opolu funkcjonują obozy pracy przymusowej i oddziały robocze jeńców wojennych. Liczba mieszkańców wzrasta do ok. 60 tysięcy wskutek napływu migrujących ludzi z bombardowanych rejonów III Rzeszy.
 • 1944 – Opole ogłoszone zostaje miastem-twierdzą (Festung Oppeln) w związku z krytyczną sytuacją Wehrmachtu na froncie wschodnim i przygotowań do obrony na linii Odry. Dowódcą twierdzy zostaje hrabia von Pfeil.

lata 1945 – 1988

 • 1945
  • 17 stycznia – komunikaty nadawane w opolskim radiu nakazują ewakuację kobiet, dzieci i chorych.
  • 20 stycznia – nakaz ewakuacji dla wszystkich mieszkańców. Z dzisiejszego placu Kopernika autobusami odwożono ich na dworzec w Groszowicach, skąd pociągami uciekali w kierunku Kłodzka. Pieszo ewakuowano w tym samym kierunku więźniów oraz robotników przymusowych z 26 istniejących obozów pracy. W ciągu czterech dni miasto opuściło 58 tys. osób.
  • 21/22 stycznia – generał von Pfeil, wobec niemożności utrzymania Opola, popełnia samobójstwo. Dowództwo nad załogą Festung Oppeln, liczącą jedynie 10 tys. obrońców (w tym oddział polskich granatowych policjantów, wycofujących się z Generalnego Gubernatorstwa) przejmuje generał Fritz Gräser. Anuluje on rozkaz obrony miasta do ostatniego żołnierza i nakazuje wycofać się zza Odrę, na nową linię obrony.
  • 24 stycznia – zdobycie prawobrzeżnego Opola przez oddziały 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej, połączone z masowymi gwałtami i mordami, głównie na terenach dzisiejszych przedmieść (w prawobrzeżnej części miasta pozostało zaledwie 300-600 mieszkańców).
  • Lewobrzeżna część Opola zostaje obszarem umocnionym pod dowództwem mjra Matthiasa Wensauera. Niemcom udaje się utrzymać tę pozycję do marca.
  • Radziecka komendantura wojenna przekazuje władzę polskiej administracji. Do Opola przybywają pierwsze transporty przymusowych polskich wysiedleńców zza Buga, udział Kresowian w rewitalizacji miasta. Rozpoczyna działalność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Opole po raz kolejny zmienia przynależność państwową razem z zachodnim Śląskiem. Po 610 latach przynależności do państw Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i postcesarskich, ponownie zostaje włączone w granice państwa polskiego.
 • 15 września 1946 – Dożynki Śląskie w Opolu z udziałem prezydenta Bolesława Bieruta, wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych Władysława Gomułki oraz wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego. Z całego kraju przybywa ok. 300 tysięcy delegatów.
 • 1947 – Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powołanie Komitetu Badań Prehistorycznych (w maju 1955 przekształconego w Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk).
 • 9 maja 1948 – w Opolu otwarto Gimnazjum i Liceum Repolonizacyjne.
 • 1949
  • Przekazanie do użytku odremontowanego budynku teatru przy ul. 24 Marca (obecnie ul. Mozarta). Przy dużej scenie PTZO powstaje Teatr lalek.
  • Odbudowa dawnego Szpitala św. Wojciecha przy pl. Czerwonej Armii (obecnie pl. Kopernika).
 • 1950 – Powstaje województwo opolskie.
 • 1952
  • Powołanie do życia Opolskiej Orkiestry Symfonicznej (we wrześniu 1972 r. przemianowana na Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera) i Zespołu Pieśni i Tańca "Opole".
  • 1 stycznia – ukazał się pierwszy numer Trybuny Opolskiej – wówczas organ PZPR.
  • 18 czerwca – otwarto ekspozyturę Polskiego Radia w Opolu
  • 22 lipca – otwarto Wojewódzki Dom Kultury
 • 26 lipca 1953 – zmarł w Opolu wybitny pisarz i redaktor – autor pracy "Na Śląsku Opolskim", Stanisław Wasylewski.
 • 1 października 1954 – inauguracja roku akademickiego w przeniesionej z Wrocławia do Opola Wyższej Szkole Pedagogicznej.
 • 16 sierpnia 1955 – utworzono Związek Literatów Polskich Oddział opolski, na czele którego stanął Rafał Urban z Głogówka.
 • 1956 – Rozpoczyna pracę Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu.
 • 1960 – Zorganizowana zostaje I Wiosna Opolska – Festiwal Artystyczny Ziem Zachodnich i Północnych.
 • 1961
  • Kolonia Gosławicka zostaje włączona w granice Opola.
  • 26 maja – do Opola przybył pierwszy pociąg elektryczny.
 • 1963
  • Zorganizowany zostaje I Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.
  • 2 maja – otwarto krytą pływalnię.
 • 1964 – Rozpoczyna działalność Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach, z siedzibą dyrekcji w Opolu.
 • 1968
  • marzec – studenci opolskiej WSP zorganizowali akcję ulotkową na terenie miasta oraz jednodniowy strajk w proteście przeciw represjom jakie dotnęły krakowskie i warszawskie środowisko akademickie. W odwecie, powołana przez władze partyjne komisja usunęła z opolskiej uczelni kilkudziesięciu studentów i pracowników. Ze stanowiska rektora został także usunięty broniący studentów – prof. Maurycy Horn.
  • 20 lipca, podczas uroczystej sesji wojewódzkiej i miejskiej rady narodowej, dokonano otwarcia nowej hali widowiskowo-sportowej – popularnego "Okrąglaka".
 • 1970
  • ukazał się pierwszy numer miesięcznika kulturalnego "Opole", redaktorem pisma był Edward Pochroń.
  • 23 września – w Opolu-Bierkowicach otwarto Muzeum Wsi Opolskiej.
  • 14 listopada – powołano Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe.
 • 1971 – Bracia Kowalczykowie podłożyli ładunek wybuchowy w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zniszczeniu uległa aula WSP oraz magazyny biblioteczne.
 • 1975
  • styczeń – otwarcie Teatru im. Jana Kochanowskiego.
  • 10-20 maja – I Opolskie Konfrontacje Teatralne – Klasyka Polska.
 • 1976
 • 27 maja – na zebraniu przedstawicieli Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość podjęto uchwałę powołującą Osiedle im. Związku Walki Młodych. Rozpoczyna się budowa największego opolskiego osiedla mieszkaniowego.
 • 23 września – zmarł bp ordynariusz opolski Franciszek Jop – nowym biskupem został Alfons Nossol
 • 1980
  • strajki ostrzegawcze opolskich załóg pracowniczych, m.in. w FSD w Nysie, Elektrowni "Opole", Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach.
  • 29 września – spotkanie I sekretarza KW PZPR Józefa Masnego z działaczami MKZ NSZZ "Solidarność".
 • 1981
  • czerwiec – powstało Opolskie Towarzystwo Jazzowe na czele z Tadeuszem Pabisiakiem.
  • 15 czerwca – W opolskim amfiteatrze zorganizowane zostaje spotkanie przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy z mieszkańcami Opolszczyzny.
  • listopad/grudzień w opolskich uczelniach WSP i WSI wybucha strajk studentów związanych z NZS oraz pracowników działaczy "Solidarności". Trwający ponad 20 dni strajk akademików był najdłuższą tego typu akcją protestacyjną przeprowadzoną w 1981 na Opolszczyźnie.

od 1989 r. do dzisiaj

 • 1990 – Ukazuje się pierwszy numer "Gazety Opolskiej", której redaktorem naczelnym zostaje Edward Pochroń
 • 1992 – W Opolu otwarty zostaje Wicekonsulat RFN.
 • 1997
  • 6 maja – w budynku przy ul. Słowackiego otwarte zostaje Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
  • 10 lipca – Opole oraz wiele miast i wsi Opolszczyzny dotyka katastrofalna, tragiczna w skutkach powódź.
  • 1 sierpnia – rozpoczyna działalność Wojewódzkie Centrum Medyczne w nowych obiektach przy al. Witosa.
  • W opolskiej katedrze zamontowane zostają 4,5-tonowe drzwi, wyrzeźbione w brązie przez opolskiego artystę Adolfa Panitza.
 • 1998
  • 11 stycznia – w obronie zachowania Opolskiego na mapie administracyjnej Polski z inicjatywy lokalnych elit samorządowych utworzony zostaje Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny (OKOOP).
  • 11 marca – kilka tysięcy Opolan manifestuje pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego przeciwko rządowym planom likwidacji województwa opolskiego oraz włączenia go do województwa śląskiego.
  • 16 maja – uroczystość przekazania Opolu Flagi Honorowej, przyznanej przez Radę Europy za wkład w działanie na rzecz integracji europejskiej.
  • 18 lipca – Sejm podejmuje uchwałę o nowym podziale administracyjnym Polski na 16 województw, z opolskim włącznie, które powiększone zostaje o Olesno i miejscowości wchodzące w skład powiatu oleskiego.
 • 1999
  • 17 lutego – w laboratorium kryminalistycznym KWP w Opolu uruchomiono jedna z najnowocześniejszych w kraju pracownię badań genetycznych.
  • Na Targach "Investcity'99" w Poznaniu Opole zdobywa główne nagrody w dwóch (i jedynych) targowych konkursach: na najlepiej przygotowany udział w targach oraz najlepiej zaaranżowane stoisko.
  • Radni Sejmiku Wojewódzkiego wybrali herb ostatniego księcia piastowskiego Jana Dobrego na herb województwa opolskiego.
 • 2000
  • Opole uhonorowane zostaje Plakietą Honorową Rady Europy, przyznaną przez Parlament Europejski za aktywność w podejmowaniu międzynarodowych kontaktów i propagowanie idei nowoczesnej Europy.
  • Po popowodziowym remoncie otwarty zostaje zabytkowy "Dom lodowy", czyli budynek PTTK przy stawku na ul. Barlickiego.
  • W rankingu miast o największym potencjale rozwojowym opracowanym przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie Opole trafia do ścisłej czołówce miast, plasując się za Sopotem, Poznaniem oraz Krakowem.
 • 2004 – papież Jan Paweł II odebrał w Watykanie doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2007
  • w Opolu powstała Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • czerwiec – Opole w rankingu miesięcznika "Forbes" zajęło dziewiąte miejsce w kategorii miast najatrakcyjniejszych dla biznesu i trzecie wśród miast najatrakcyjniejszych dla kapitału zagranicznego.
  • Opole zdobyło pierwsze miejsce pod względem pozyskanych środków europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca w rankingu samorządowym opublikowanym 13.07. przez "Rzeczpospolitą".

Demografia

Wykres liczby ludności Opola na przestrzeni ostatnich 5 stuleci

Największą populację Opole odnotowało w 1994 r. – wg danych GUS 130 624 mieszkańców.

Turystyka

Zabytki

 • Bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Św. – gotycka świątynia z XV wieku, z dwiema wieżami z 1899 r. o wysokości 73 metrów; stoi w miejscu, w którym ok. 1005 r. Bolesław Chrobry wzniósł drewniany kościół; w podziemiach groby Piastów Śląskich.
 • Kościół Świętej Trójcy – halowy kościół z 1309 r., przebudowany w XVIII i XX wieku, z barokowym wnętrzem; w podziemiach znajdują się groby Piastów Śląskich.
 • Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha – najstarsza opolska świątynia (z X wieku), według legendy wzniesiona w miejscu żarliwych kazań św. Wojciecha; w 1739 r. przebudowana w stylu barokowym, w 1875 r. dobudowano wieżę; z racji umiejscowienia nazywany kościołem na górce.
 • Kościół św. Sebastiana – wybudowany w 1696 r. jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu w 1680 r. epidemii dżumy, w miejscu ówczesnej karczmy, w której zmarła pierwsza ofiara zarazy.
 • Kościół św. Aleksego – wzniesiony po 1421 r. z fundacji Jana Kropidły, przebudowany w 1691 r. w barokowym stylu.
 • Kościół św. Piotra i Pawła
 • Wieża Piastowska – zbudowana ok. 1300 r. jedyna pozostałość po rozebranym w latach 30. XX wieku Zamku Piastowskim; na wysokości 42 metrów znajduje się taras widokowy.
 • Wieża Zamku Górnego – pochodząca z końca XIV wieku pozostałość po spalonym w 1615 r. zamku; przebudowana w 1844 r., obecnie włączona do zabudowań pobliskiej szkoły.
 • Ratusz – wzniesiony w 1864 i przebudowany w 1936 roku (po zawaleniu się wieży) na wzór florenckiego pałacu Vecchio.
 • neogotycka wieża ciśnień – wybudowana w 1896 r., przy obecnej ul. Oleskiej
 • Stara Synagoga przy ul. Szpitalnej, powstała w 1842 r., obecnie siedziba TVP Opole.
 • gmach Poczty Polskiej
 • gmach Urzędu Wojewódzkiego
 • gmach Dworca Głównego
 • pozostałości murów obronnych

Miejsca i atrakcje turystyczne

 • Rynek Starego Miasta
 • ul. Krakowska
 • Plac Daszyńskiego z fontanną i pomnikiem opolskiej Ceres
 • Plac Wolności
 • Pomnik Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego z 1970 (autor: Jan Borowczak)
 • zabudowa Starego Miasta
 • Most Groszowy (tzw. Zielony)
 • Ogród zoologiczny – jedyne w Polsce uchatki kalifornijskie i jeden z dwóch ogrodów polskich, gdzie są eksponowane goryle
 • Aleja Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki
 • Wieża Piastowska
 • Amfiteatr
 • Opolska Wenecja
 • Cmentarz przy ul. Wrocławskiej w Opolu
 • Cmentarz żydowski w Opolu

Kościoły i związki wyznaniowe

Od 1972 roku Opole jest stolicą diecezji opolskiej – znajduje się tu kościół katedralny pw. Św. Krzyża (bazylika mniejsza), a także 16 parafii rzymskokatolickich

Parafie rzymskokatolickie

Dekanat Opole:

 • Bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Kościół św. Sebastiana (parafia katedralna)
 • Kościół św. Aleksego (parafia katedralna)
 • Kościół Świętej Trójcy – oo. franciszkanie (parafia katedralna)
 • Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha ("na górce")
 • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – oo. jezuici
 • Kościół św. Piotra i Pawła
 • Kościół św. Jadwigi Śląskiej – seminaryjno-akademicki (parafia św. Apostołów Piotra i Pawła)
 • Kościół Przemienienia Pańskiego – os. AK (d.ZWM)
 • Kościół Chrystusa Króla Wszechświata – osiedle Metalchem
 • Kościół św. Karola Boromeusza – os. Chabrów
 • Kościół Wniebowzięcia NMP – Gosławice
 • Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Groszowice
 • Kościół Matki Boskiej Królowej Polski – Grotowice (parafia Metalchem)
 • Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – Nowa Wieś Królewska
 • Kościół Matki Boskiej Fatimskiej – Grudzice
 • Kościół św. Jacka – Kolonia Gosławicka
 • Kościół św. Jadwigi Śląskiej – Malina

Dekanat Opole-Szczepanowice:

 • Kościół bł. Czesława Odrowąża – Zaodrze
 • Kościół św. Józefa – Szczepanowice
 • Kościół św. Michała – Półwieś

Kościoły protestanckie

 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu – Wyspa Pasieka
 • zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 • zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
 • zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
 • zbór Kościoła Zielonoświątkowego "Ostoja" – Szczepanowice

Buddyzm

 • Ośrodek Buddyzmu Diamentowej Drogi
 • Opolski Ośrodek Zen

Świadkowie Jehowy

 • Świadkowie Jehowy z dwoma Salami Królestwa

Edukacja

W mieście działa 31 przedszkoli (w tym 2 integracyjne i 1 specjalne), 21 szkół podstawowych (1 specjalna, 1 z oddziałami integracyjnymi, 1 katolicka), 11 gimnazjów (w tym 1 z oddziałami integracyjnymi, 1 specjalne i 1 Katolickie). Poza placówkami publicznymi działa również kilka zespołów szkół społecznych i niepublicznych.

Szkoły ponadgimnazjalne

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • IV Liceum Ogólnokształcące – ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego
 • V Liceum Ogólnokształcące – ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu
 • Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa
 • ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • ZS Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
 • ZS Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego "Grota"
 • ZS Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
 • ZS Mechanicznych
 • ZS Zawodowych im. Stanisława Staszica
 • ZS Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego
 • Zespół Szkół Specjalnych
 • Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina W.S.E.R.O.

Łącznie w Opolu funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących, 8 liceów profilowanych, 7 techników, 5 zasadniczych szkół zawodowych, a także Liceum Plastyczne oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Ponadto funkcjonuje kilkanaście szkół ponadgimnazjalnych dla osób dorosłych.

Szkoły wyższe

Publiczne
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Opolski
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Prywatne
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Opolu

Kultura i sztuka

Cykliczne imprezy

 • Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej
 • Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny
 • Ulica Kultury
 • Opolskie Konfrontacje Teatralne "Klasyka Polska"
 • Opolski Festiwal Teatru Lalek
 • Czas Europy, czas teatru – festiwal młodych teatrów ulicznych
 • Opolska Jesień Literacka
 • Ogólnopolski Festiwal Filmów Niezależnych OPOLSKIE LAMY
 • Międzynarodowe Dni Młodej Dramaturgii ODRAMA (w Teatrze im. J. Kochanowskiego od 2005 roku)
 • Opolska Noc Kabaretowa
 • Dni Opola
 • Międzynarodowa Wystawa Psów
 • Międzynarodowa Wystawa Kotów
 • Opolskie Targi Budownictwa "Mój Dom"
 • Opolskie Targi Książek Naukowych
 • Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne
 • Wyścigi 1/4 mili w Porcie Lotniczym Opole-Kamień Śląski
 • Jarmark Franciszkański
 • Jarmark Świętego Wojciecha (odbywa się w Święta Wielkanocne)
 • Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez młodzieżówkę Mniejszości Niemieckiej
 • Jazz Rock Meeting
 • Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski (we współpracy z włoskim miastem Carrara)
 • Silesia Superior Attack
 • Opolskie Dni Tybetu

Teatry i filharmonia

 • Teatr Dramatyczny im. Jana Kochanowskiego
 • Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
 • Teatr Eko Studio
 • Teatr Jednego Wiersza
 • Akademicki Teatr Tańca
 • Kabaret Cegła
 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Muzea i galerie

 • Muzeum Śląska Opolskiego
 • Muzeum Diecezjalne
 • Muzeum Wsi Opolskiej
 • Muzeum Polskiej Piosenki (w fazie organizacji)
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
 • Galeria Sztuki Współczesnej
 • Galeria im. Jana Cybisa
 • Galeria Autor
 • Galeria Studzienna
 • Galeria Aneks

Kina

 • Centrum Filmowe Helios
 • Klub Dobrego Filmu "Studio"
 • Uniwersytecki Klub Filmowy

Inne instytucje kultury i sztuki

 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Krakowski Salon Poezji w Opolu
 • Klub Literacki Suterena
 • Klub Nadwórnian (prezes Adam Karcher) – skupiający dawnych mieszkańców (i ich potomków) kresowego miasta Nadwórna
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Media lokalne

 • Telewizja:
  • TVP Opole
  • TVO Telewizja Opolska
 • Stacje regionalne i lokalne:
  • Polskie Radio Opole
  • Radio Eska Opole
  • Radio Planeta
  • Radio Plus Opole
  • Radio Roxy
  • Radio Sygnały (emisja internetowa)
  • Radio TOK FM
  • Radio Złote Przeboje 92,8 FM
  • Radio Złote Przeboje 104,1 FM
  • RMF Maxxx Opole
  • Studenckie Studio Radiowe Emiter (emisja internetowa)
 • Prasa:
  • Gazeta Wyborcza Opole
  • Nowa Trybuna Opolska
  • Polska The Times - dział "Opole"
  • Schlesisches Wochenblatt

Transport

Drogi i mosty

W odległości ok. 15 km od centrum miasta biegnie autostrada A4. Przez Opole i Obwodnicę Północną przebiegają drogi krajowe:

 • 45: ul. Krapkowicka – Prószkowska – Wróblewskiego – Wojska Polskiego – Hallera – Domańskiego – Partyzancka – Powstańców Warszawskich – Oleska
 • 46: ul. Częstochowska – Powstańców Warszawskich
 • 94: ul. Strzelecka – Powstańców Warszawskich

Ponadto w mieście mają swój początek i bieg drogi wojewódzkie:

 • 414: Prudnik – Prószków – (ul. Prószkowska – Niemodlińska – Wrocławska) – Wrzoski
 • 423: Krapkowice – (ul. Oświęcimska – Popiełuszki – Marka z Imielnicy – Reymonta – Ozimska – Częstochowska) (do skrzyżowania z obwodnicą)
 • 435: Prądy – Chróścina – ul. Niemodlińska (do skrzyżowania z ul. Hallera)
 • 454: (pl. Konstytucji 3 Maja – ul. Budowlanych – Sobieskiego) – Dobrzeń Wielki – Namysłów
 • 459: ul. Partyzancka (od skrzyżowania z obwodnicą) – Sławice – Skorogoszcz

Opole dzieli Mała Panew, Swornica, Prószkowski Potok ale przede wszystkim Odra rozbita dodatkowo na Młynówkę, kanał ulgi oraz kanał Wiński. Sytuacja taka wymusza rozbudowany system mostów zapewniający miastu dobrą komunikację. W obrębie miasta znajdują się m.in. 4 mosty drogowe nad Odrą, 4 nad kanałem ulgi, 3 nad Młynówką.

Komunikacja zbiorowa i transport

Autobusy miejskie

Pierwsze autobusy zaczęły kursować po ulicach Opola w latach 20. XX wieku. Zaraz po II wojnie transportem zajmował się PKS, w 1953 roku powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, który obecnie obsługuje 16 linii dziennych i 1 nocną; część tras posiada wariantowe zakończenia, 5 linii wybiega poza strefę miejską. MZK dysponuje ponad dziewięćdziesięcioma wozami, z czego przewozy pasażerskie obsługuje każdego dnia ponad 70 autobusów.

Autobusy podmiejskie i dalekobieżne

Przy ul. 1 Maja funkcjonuje Dworzec Autobusowy, skąd odjeżdżają wozy Opolskiego PKS-u, innych przewoźników PKSu, a także prywatnych firm. Opole ma bezpośrednie połączenia z takimi miastami, jak: Białystok, Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Gliwice, Jelenia Góra, Karpacz, Katowice, Kielce, Kraków, Lubliniec, Łódź, Nowy Sącz, Piła, Słupsk, Warszawa, Wrocław, Zakopane, Zielona Góra. Z Dworca odchodzą również autokary za granicę, m.in. do Niemiec i Holandii.

Kolej

Początki kolei żelaznych w Opolu sięgają I połowy XIX wieku. 28 maja 1843 uruchomiono 2-torową 37,4 km linię kolejową do pobliskiego Brzegu.

W Opolu znajduje się obecnie 6 działających pasażerskich stacji kolejowych:

 • Opole Główne (Dworzec)
 • Opole Zachodnie
 • Opole Wschodnie
 • Opole Gosławice
 • Opole Groszowice
 • Opole Grotowice

Z Opola wychodzą

Transport lotniczy

Najbliższe porty lotnicze znajdują się we Wrocławiu oraz Katowicach. Planowane było uruchomienie regularnych rejsów z regionalnego portu Opole-Kamień Śląski (ok. 24 km od centrum miasta).

Podział administracyjny

Opole jako całość nie jest podzielone na dzielnice i osiedla – w użytku funkcjonują zwyczajowe nazwy poszczególnych części miasta. 18 października 2009 r. odbyły się pierwsze wybory do pilotażowo utworzonych rad dzielnic: Gosławic, Grudzic, Nowej Wsi Królewskiej oraz Zakrzowa. Przed 1899 rokiem Opole obejmowało obecne Śródmieście, Wyspę Pasiekę oraz część Zaodrza. Przed II wojną światową do miasta włączono Zakrzów, Półwieś i Szczepanowice. W latach 50. Nową Wieś Królewską z Wyspą Bolko, w latach 60. Groszowice i Kolonię Gosławicką, a w połowie lat 70. Bierkowice, Gosławice, Grotowice, Grudzice, Malinę, Wójtową Wieś i Wróblin.

Dzielnice Opola:

 • Bierkowice,
 • Gosławice,
 • Groszowice,
 • Grotowice,
 • Grudzice,
 • Kolonia Gosławicka,
 • Malina,
 • Nowa Wieś Królewska,
 • Półwieś,
 • Szczepanowice,
 • Śródmieście,
 • Wójtowa Wieś,
 • Wróblin,
 • Wyspa Bolko,
 • Wyspa Pasieka,
 • Zakrzów,
 • Zaodrze

Osiedla Opola:

 • Armii Krajowej (ZWM)
 • Bolko,
 • Chabrów,
 • Dambonia,
 • Festival Park,
 • Kolorowe,
 • Książęce,
 • Malinka,
 • Medyk,
 • Metalchem,
 • Przylesie,
 • Słoneczne

Osiedla w budowie:

 • Arcadia Park (przerwano)
 • Atrium Malinka,
 • Sady,
 • Zachodnie

Gospodarka

Od 1857 roku rozwijał się w Opolu przemysł cementowy. Na przestrzeni lat funkcjonowało aż 9 fabryk cementu:

 • Odra – ul. Budowlanych
 • Groszowice
 • Bolko – Nowa Wieś Królewska
 • Piast (Opole-Miasto)
 • Grundmann
 • Pringsheim
 • Giesel
 • Wróblin
 • Silesia – ul. Kępska

W latach powojennych działały pierwsze cztery, natomiast obecnie tylko "Odra".

Handel

Opole jest centrum finansowym, biznesu i handlu. Ma tutaj swoją siedzibę Business Centre Club. W Opolu obecnie istnieje kilka centrów oraz galerii handlowych.

Istniejące:

 • Centrum Handlowe Karolinka
 • Real – pierwsze w Opolu centrum handlowe
 • Galeria Ozimska – galeria wybudowana w miejscu fabryki mebli,
 • Galeria Opolanin
 • Galeria Piastowska – dawne kino Odra,
 • Galeria Ziemowit – kiedyś dom towarowy,
 • Solaris Center – wybudowana w miejscu szkieletu niedokończonej galerii Copernicus Center.

Tuż za granicami administracyjnymi Opola, na terenie wsi Zawada, przy ul. Powstańców Warszawskich, znajduje się Park Handlowy Turawa.

Sport

Obiekty sportowe

 • sztuczne kryte lodowisko Toropol
 • stadion lekkoatletyczny Gwardia
 • stadion żużlowy Kolejarza
 • stadion Odry Opole
 • basen (pl. Róż)
 • kryta pływalna Akwarium (ul. Ozimska)
 • hala widowiskowo-sportowa Okrąglak
 • hala widowiskowo-sportowa Gwardia
 • hipodrom Ostrogi (Opole – Bierkowice)

Kluby i zespoły

 • Piłka nożna
  • Cracovia Kraków (filia)
  • Odra Opole
  • LKS Groszmal
  • LZS Grudzice
  • Puks Rodło Opole
  • Tempo Opole
  • Wiking Opole
  • UKS Zryw Opole
  • Sparta Opole
 • Sporty zimowe
  • UKŁF "Piast" Opole – łyżwiarstwo figurowe
  • UIKŁF "Piruette" Opole – łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo synchroniczne (formacja "Desire Dance")
  • MUKS Orlik Opole – hokej na lodzie
 • Kolarstwo
  • LKS Ziemia Opolska
  • Opolski Klub Rowerowy
 • Sporty walki
  • Lutadores Opole – MMA
  • Sagat Gym Opole – Muay Thai
  • Opolski Klub Karate Kyokushin – Karate Kyokushin
 • Inne
  • OTK Opole – kajakarstwo
  • AZS Opole – koszykówka
  • AZS Opole – siatkówka
  • Budowlani Opole – podnoszenie ciężarów
  • CPPA Opole – capoeira
  • Gwardia Opole – piłka ręczna, judo, MMA
  • Kolejarz Opole – żużel
  • Versus Opole – futsal
  • Vetrim Opole – strzelectwo sportowe
  • Międzyszkolny Klub Sportowy "Zryw" Opole – pływanie
  • UKS Trolik Opole – unihokej
  • UKS MOS OPOLE – siatkówka
  • UKS MOS OPOLE – kajakarstwo

Osoby związane z Opolem

Duchowni

 • Antoni Adamiuk- opolski biskup pomocniczy w latach 1970-1989
 • Leo Baeck – rabin, teolog, najwybitniejszy przedstawiciel judaizmu liberalnego XX wieku (zm. 1956)
 • Andrzej Czaja – biskup, ordynariusz diecezji opolskiej od 2009 roku
 • Konstanty Damrot – ksiądz, działacz górnośląski (zm. 1895)
 • Sebastian Jasiński – profesor dr habilitowany, biblista
 • Franciszek Jop – biskup, ordynariusz diecezji opolskiej w latach 1972-1977
 • Bolesław Kominek – kardynał, administrator Apostolski Opolszczyzny po 1945 roku
 • Gerard Kusz – opolski biskup pomocniczy w latach 1985-1992; obecnie biskup pomocniczy gliwicki
 • Alfons Nossol – arcybiskup, ordynariusz diecezji opolskiej w latach 1977-2009
 • Jan Wieczorek – opolski biskup pomocniczy w latach 1981-1992; obecnie ordynariusz gliwicki

Artyści, poeci

 • Zofia Badura – poetka, urodzona w Opolu
 • Michał Bajor – piosenkarz, debiutował w Opolu
 • Anna Brzezińska – pisarka fantasy, urodzona w Opolu
 • Jan Fethke – reżyser filmowy, scenarzysta, pisarz esperanto, urodzony w Opolu
 • Walter Geisler – śpiewak operowy (tenor)
 • Edyta Górniak – piosenkarka
 • Max Glauer – słynny fotografik
 • Elisabeth Grabowski – pisarka
 • Jerzy Grotowski – twórca Teatru 13 Rzędów
 • Alfons Hayduk – autor i nauczyciel
 • Celina Hellerowa – pedagog opolskiej Szkoły Muzycznej, muzykolog
 • Arkadiusz Janiczek – aktor, urodzony w Opolu
 • Jan Kasprowicz – poeta Młodej Polski
 • Ryszard Kotys – aktor, występował na scenie opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 • Paweł Kukiz – absolwent opolskiej Szkoły Muzycznej, mieszka w podopolskim Łosiowie
 • Friedrich Wilhelm Kuhnert – malarz, autor i ilustrator (zwierząt)
 • Szymon Bar Jona Madelka – kompozytor
 • Meszuge – pisarz, urodzony w Opolu
 • Georg Nehrlich – malarz i grafik
 • Janusz Onufrowicz – aktor, urodzony w Opolu
 • Mariola Ordak Kaczorowska – aktorka opolskiego Teatru Lalki i Aktora
 • Krzysztof Pieczyński – aktor, urodzony w Opolu
 • Bolesław Polnar – opolski grafik i malarz
 • Tomasz Różycki – poeta
 • Ruth Seydewitz – pisarka i dziennikarka
 • Jerzy Turek – aktor, występował na scenie Teatru Ziemi Opolskiej
 • Hugo Ulrich – kompozytor, urodzony w Opolu
 • Jacek Zejdler – aktor, odtwórca tytułowej roli w serialu „Stawiam na Tolka Banana”
 • członkowie zespołu TSA
 • członkowie zespołu Paprika Korps
 • bracia Minkiewicz – tworcy serii komiksów o Wilq superbohaterze

Sportowcy

 • Joachim Halupczok
 • Bernhard Kempa – piłkarz ręczny i trener, dwukrotny mistrz świata i 11-krotny mistrz Niemiec, urodzony w Opolu
 • Konrad Kornek
 • Józef Kloze
 • Miroslav Klose
 • Józef Młynarczyk
 • Antoni Piechniczek
 • Aleksander Polaczek – reprezentant Niemiec w hokeju na lodzie, urodzony w Opolu
 • Jerzy Szczakiel
 • Roman Wójcicki
 • Eryk Wyra

Politycy i działacze

 • Andrzej Diakonow
 • Edwin von Drenkmann – prawnik, syndyk królewski (koronny) i prezes sądu w Berlinie
 • Danuta Jazłowiecka – urzędniczka samorządowa, posłanka na Sejm i do Parlamentu Europejskiego
 • Hans Adolf von Moltke – poseł na Sejm, dyplomata i ambasador
 • Karol Musioł – twórca Festiwalu Polskiej Piosenki, wieloletni burmistrz Opola
 • Edmund Osmańczyk
 • Jürgen Peters – działacz IG Metall
 • Dorota Simonides
 • Grzegorz Schetyna
 • Joachim Zeller – samorządowiec, od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego

Naukowcy

 • Peter Badura – prawnik urodzony w Opolu
 • Hans-Busso von Busse – architekt, nauczyciel akademicki, urodzony w Opolu
 • Robert Garbe – pionier pruskiej konstrukcji lokomotyw, urodzony w Opolu
 • Maurycy Horn – rektor WSP
 • Teodor Kałuża
 • Eckart Klein – prawnik, dziekan na uniwersytecie w Poczdamie, urodzony w Opolu
 • Carl Mainka – geofizyk i sejsmolog, wykładowca uniwersytetów w Strasburgu i Getyndze. Budowniczy stacji sejsmicznej w Raciborzu, którą wyposażył w aparaturę własnej konstrukcji, oraz pierwszej w Europie sieci obserwatoriów sejsmicznych działającej na Górnym Śląsku, urodzony w Opolu
 • Friedrich Münzer – filolog (rozwinął prozopografię), urodzony w Opolu
 • Emin Pasza – (wł. Eduard Schnitzer) lekarz, podróżnik, badacz Afryki, urodzony w Opolu
 • Jürgen Roloff – teolog ewangelicki, urodzony w Opolu
 • Emil Friedrich Julius Sommer – filolog, germanista, urodzony w Opolu
 • Stanisław Urbańczyk
 • Max Wiener – filozof, teolog i rabin, urodzony w Opolu

Książęta

 • książę Władysław Opolczyk – fundator klasztoru na Jasnej Górze
 • książę Jan II Dobry – jego pomnik stoi przed budynkiem Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej

Dowódcy i żołnierze

 • Kaspar Colonna – oficer urodzony w Opolu
 • Henri Le Rond – francuski generał, przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, kawaler Virtuti Militari tablica poświęcona pamięci gen. Le Ronda znajduje się na pl. Wolności
 • Hans-Joachim Schulz-Merkel – oficer urodzony w Opolu
 • Józef Szmechta (1900-1942) – komendant śląskiego okręgu Armii Krajowej

Inne postacie związane z Opolem

 • Jan Adamek – powstaniec śląski i bibliotekarz
 • Zbyszko Bednorz
 • Antoni Czubiński
 • Zygmunt Gorgolewski – architekt
 • Jerzy Gurawski
 • Józef Kachel – harcmistrz
 • Johann Kuben – malarz fresków, matematyk
 • Rochus Misch – radiotelegrafista Hitlera, członek Leibstandarte-SS Adolf Hitler
 • Diana Rudnik – dziennikarka i prezenterka TVP Info
 • Stanisław Wasylewski – literat

">edytuj] Miasta partnerskie

 • Alytus, Litwa
 • Agii Anargiri (dzielnica Aten), Grecja
 • Biełgorod, Rosja
 • Bonn, Niemcy
 • Bruntál, Czechy
 • Hradec Kralove, Czechy
 • Carrara, Włochy
 • Dijon, Francja
 • Grasse, Francja
 • Ingolstadt, Niemcy
 • Stanisławów, Ukraina
 • Kuopio, Finlandia
 • Mülheim an der Ruhr, Niemcy
 • Poczdam, Niemcy
 • Roanoke, Stany Zjednoczone
 • Székesfehérvár, Węgry

Zobacz też

 • Ludność Opola
 • Dzielnice i osiedla Opola
 • Wyspa Bolko
 • okręg wyborczy Opole

Kody pocztowe w gminie Opole (wyświetlono 50/478)

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Gminę Opole, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o Gminie Opole

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-19 13:23:23

Szybka zmiana regionu PolskiGmina Opole
Polska - Miejscowości w gminie