Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Dzierżoniów


Informacje o Dzierżoniów:

Ilość ulic: 171

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 50.728062

Współrzedne geograficzne E: 16.651110

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 74

Liczba ludności: 36000

Gęstość ludności: 1 707,2 os./km²

Powierzchnia: 20.1 km²

Wysokośc npm: 261

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0983988

TERC: 5020102021

Tablice rejestracyjne: DDZ

Herb Dzierżoniów:

Herb Dzierżoniów

Flaga Dzierżoniów:

Flaga Dzierżoniów

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Dzierżoniów

 • Dzielnica: Nowe Miasto

 • Dzielnica: Podgórzno

 • Dzielnica: Sobieszyn

Dzierżoniów

Dzierżoniów (do 1946 Rychbach, niem. Reichenbach im Eulengebirge) – miasto i gmina miejska w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim. Siedziba władz powiatu dzierżoniowskiego, władz miasta Dzierżoniowa oraz władz wiejskiej gminy Dzierżoniów. Położone w Kotlinie Dzierżoniowskiej, nad rzeką Piławą.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego. Obecna, polska nazwa miasta, nadana na cześć Jana Dzierżonia – śląskiego pszczelarza.

Według danych z 30 czerwca 2010 miasto liczyło 34 022 mieszkańców.

Warunki naturalne

Dzierżoniów jest położony w Kotlinie Dzierżoniowskiej u podnóża Gór Sowich od południa i Masywu Ślęży od północy. Miasto leży nad rzeką Piława.

Według danych z roku 2002 Dzierżoniów ma obszar 20,07 km² (287. lokata w kraju), w tym:

 • użytki rolne: 63%
 • użytki leśne: 0%

Miasto stanowi 4,19% powierzchni powiatu.

Historia

Kalendarium

 • XII w. – legendarne początki miasta.
 • 1159 – legendarna data wybudowania kościoła św. Jerzego przez księcia Bolesława Kędzierzawego.
 • 13 lutego 1258 – pierwsza pisemna wzmianka o Reichenbach i kościele św. Jerzego.
 • 1290 – miasto otrzymało pieczęć przedstawiającą św. Jerzego zabijającego smoka na tle murów miejskich – obecny herb miasta.
 • 1291 – miasto przeszło pod władzę Piasta świdnicko-ziębickiego – Bolka I Surowego.
 • pocz. XIV w. – budowa kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP przez zakon augustianów-eremitów.
 • 1337 – uniezależnienie się od księcia świdnicko-jaworskiego.
 • 1338 – przekazanie przez księcia Bolka II kościoła św. Jerzego zakonowi rycerskiemu joannitów.
 • 1392 – miasto przeszło wraz z księstwem jaworsko-świdnickim do Korony Czeskiej.
 • XVI w. – rozwój miasta jako ośrodka tkactwa.
 • 1526 – przejście pod zwierzchnictwo Habsburgów.
 • 1618-1648 (wojna trzydziestoletnia) – pożary, wyludnienie i upadek miasta.
 • 1742 – przejście pod panowanie Prus.
 • 1780-1784 – wyburzenie starych domów i budowa w ich miejscu jednopiętrowych domów kalenicowych.
 • 1790 – spotkanie dyplomatów Prus, Szwecji, Anglii i Rzeczypospolitej, którego rezultatem było przymierze polsko-pruskie.
 • 1795-1798 – budowa kościoła NMP Matki Kościoła.
 • 1805 – założenie ewangelickiego cmentarza z kaplicą grobową Sadebecków.
 • 1813 – zawarcie tajnych układów, które zapoczątkowały powstanie VI koalicji antynapoleońskiej; spotkanie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III oraz cara Aleksandra I.
 • 1815–1820 – stolica pruskiej rejencji dzierżoniowskiej.
 • 1815 - powstanie w Dzierżoniowie loży masońskiej „Aurora zur ehernen Kette”
 • 1871 – Prusy stają się częścią zjednoczonych Niemiec.
 • 1872-1875 – gruntowna przebudowa siedziby władz miejskich (ratusza).
 • 1945
  • styczeń zbliżanie się Armii Czerwonej spowodowało ucieczkę i ewakuację ludności niemieckiej z terenów Pomorza i Śląska zarządzonej przez władze niemieckie bez przygotowania. Z tego powodu wielu ludzi zginęło - bądź to w wyniku działań frontowych, bądź wskutek wysokich mrozów..
  • 8 maja Wkroczenie Armii Czerwonej do miasta
  • włączenie miasta wraz z Dolnym Śląskiem do państwa polskiego
  • zaczęli przybywać Polacy z obszarów, które po konferencji jałtańskiej znalazły się poza nową wschodnią granicą Polski. Polaków tych wysiedlano na podstawie narzuconych przez rząd ZSRR umów, które podpisał marionetkowy i podporządkowany Stalinowi Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN.).
  • początek wysiedlenia niewielu pozostałych jeszcze po zimowej ucieczce i ewakuacji dotychczasowych mieszkańców miasta do Niemiec; przybywają emigranci z Kresów Wschodnich
  • specyfiką miasta był silny napływ osadników pochodzenia żydowskiego, wskutek czego stało się ono wówczas jednym z 6 największych skupisk ludności żydowskiej w Polsce.
  • uruchomienie Państwowej Fabryki Odbiorników Radiowych, późniejszych Zakładów Radiowych DIORA.
 • 1946 – zmiana nazwy miasta z Rychbach na Dzierżoniów – na cześć ks. Jana Dzierżona, sławnego pszczelarza.
 • 1948 – Dzierżoniów liczy ok. 24 000 mieszkańców, w tym ok. 26% Żydów.
 • lata 50. – emigracja ludności pochodzenia żydowskiego za granicę.
 • lata 60. – wyburzenie 13 zabytkowych kamienic, tworzących północną pierzeję rynku.
 • 1999 – uzyskanie przez Urząd Miasta certyfikatu ISO 9002 (pierwsza jednostka samorządowa w Polsce z certyfikatem ISO 9002).

Architektura

Układ urbanistyczny

(tekst do opracowania)

Zabytki

 • Ratusz – wybudowany w XIII w. jako dom handlowy i centrum kupieckie. Od 1337 siedziba władz miejskich. W latach 1872-1875 gruntownie przebudowany.
 • Wieża ratuszowa – pozostałość po starym średniowiecznym ratuszu. Pełniła wtedy rolę strażnicy i punktu obronnego. Dziś jest punktem widokowym, skąd można podziwiać panoramę miasta i okolic.
 • Kościół św. Jerzego – wybudowany według legendy za czasów księcia Bolesława Kędzierzawego w 1159, faktycznie około roku 1230. W 1338 przekazany przez księcia Bolka II zakonowi rycerskiemu joannitów. Przebudowany w okresie XV-XVI w.
 • Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP – wybudowany w pocz. XIV w. przez zakon augustianów-eremitów.
 • Kościół Maryi Matki Kościoła – klasycystyczny kościół wybudowany w latach 1795-1798 według projektu architekta Carla Gottharda Langhansa.
  • Do 1962 r. funkcjonował jako świątynia ewangelicka, potem został przejęty przez miasto i używany jako magazyn meblowy. Pozbawiony właściwej opieki spłonął częściowo w 1973 r. Przekazany parafii katolickiej, został konsekrowany w 1979 r. i do 1984 r. odremontowany.
  • Kolumny w kościele są utrzymane w trzech stylach doryckim, jońskim i korynckim. Współczesny ołtarz został przeniesiony z kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP który pochodzi z XVIII w. Ołtarz jest przykładem barokowego malarstwa tablicowego.
 • Kościół Świętej Trójcy – wybudowany w XIII w. jako kaplica cmentarna. Przebudowany po pożarze w XIX w.
 • Kaplica grobowa rodu Sadebecków – wzniesiona w 1805 przez patrycjuszowski ród Sadebecków, jako centrum cmentarza ewangelickiego. Ma postać rotundy.
 • Mury obronne – wzniesione pod koniec XIII w. na polecenie księcia świdnickiego Bolka II. Wzmocnione basztami i półbasztami łupinowymi. Po wojnie husyckiej dobudowano mury zewnętrzne, tworząc w ten sposób pas zieleni (międzymurze). W XVIII w. częściowo zlikwidowane.
 • Synagoga w Dzierżoniowie – synagoga wybudowana w 1870 r.

Kultura

Kina i teatry w Dzierżoniowie:

 • Dzierżoniowski Ośrodek Kultury (DOK) – położony jest na skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i Parkowej. Do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury należy też kino Zbyszek.
 • Kino-teatr Zbyszek (Kino im. Zbigniewa Cybulskiego), należące do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, kino położone jest przy ulicy Ignacego Daszyńskiego. Zostało nazwane imieniem Zbigniewa Cybulskiego, który w latach 1945-1947 mieszkał i uczył się w Dzierżoniowie.

Gospodarka

Największe firmy to: Tailor, Technika Szpitalna i Frankonia Poland, Dionar, Kamitech, Galwanizer, Hak-Hol, Diotech, Faro i S.I."Elektromet" oraz działające w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK podstrefa Dzierżoniów: Metzeler Automotive Profile Systems, Henkel Ceresit, Orion, Broen DZT, Libra, Ermosoga, Pamax, Domex.

Demografia

Struktura demograficzna mieszkańców Dzierżoniowa wg danych z 31 grudnia 2007:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 34 471 100 18 490 53,64 15 981 46,36
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 5487 15,92 2664 7,73 2823 8,19
wiek produkcyjny (18–65 lat) 22 319 64,75 11 093 32,18 11 226 32,57
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 6665 19,34 4733 13,73 1932 5,6


Transport

Pierwsze połączenie kolejowe Dzierżoniów uzyskał 24 listopada 1855. Było to 1-torowa 25 km linia do Świdnicy, wzbogacona o dodatkowy, drugi tor w 1908. Niespełna 3 lata później, 1 listopada 1858 uruchomiono 2-torową 21 km linię do Ząbkowic Śląskich. Obydwa odcinki pozbawiono drugiego toru latem 1945, niedługo po wkroczeniu wojsk radzieckich. Trzecią linią był krótki 1-torowy 5,9 km odcinek do Bielawy, otwarty 25 maja 1891. Po 86 latach eksploatacji, w maju 1977 wstrzymano na nim ruch pasażerski (w 2001 zawieszono przewozy towarowe, a od 2006 odcinek ten jest już nieprzejezdny). Czwartą i ostatnią linią był alternatywny, wyraźnie dłuższy od poprzedniego, 1-torowy 10,8 km odcinek do Bielawy Zachodniej uruchomiony 1 października 1900. Po 76 latach użytkowania został zamknięty w styczniu 1977,a następnie całkowicie rozebrany (1978).

Dzierżoniów obecnie przecina linia kolejowa nr 137 Katowice-Legnica nazywana Magistralą Podsudecką.

Miasto jest także centrum przesiadkowym rozległej sieci komunikacji autobusowej, łączącej większość miejscowości w powiecie dzierżoniowskim. Układ ten funkcjonuje od 1950 roku. Jego cechą charakterystyczną jest to, że prawie wszystkie linie objeżdżają dookoła centrum miasta oraz mają wspólny przystanek przy dworcu kolejowym. Oprócz tego w granicach miasta kursują dwie przeciwstawne linie okólne "A" i "B". Od stycznia 2010 roku sieć jest administrowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Bielawie a obsługiwana przez trzech przewoźników:

 • Sudecka Komunikacja Autobusowa;
 • PKS Dzierżoniów;
 • Autokarowe Usługi Przewozowe Krzysztof Gajda.

Kompletna baza informacji o autobusach w Dzierżoniowie i okolicach znajduje się na stronie http://www.komunikacja.dzierzoniow.pl .

Sport

W Dzierżoniowie funkcjonuje jeden basen kryty i jeden odkryty, dwa boiska piłkarskie w tym jedno ze sztuczną murawą. Działa piłkarski klub Lechia Dzierżoniów, który w sezonie 2007/2008 gra w "Piast" IV lidze dolnośląskiej, klub piłki ręcznej Żagiew Dzierżoniów, który w sezonie 2007/2008 gra w I lidze, KSP Broen-Karo Dzierżoniów – klub pétanque, zwycięzca ligi PFP 2007, Towarzystwo Szachowe Ziemi Dzierżoniowskiej "Dwie Wieże" oraz klub sportowy taekwondo Tiger.

Ośrodek Sportu i Rekreacji: OSIR Dzierżoniów położony jest przy ulicy Strumykowej, niedaleko dworca kolejowego. Składa się ze: stadionu, boiska sztucznego, dwóch basenów kąpielowych, kortów tenisowych, hali sportowej, hotelu OSIR, oraz parkingu.

Życie religijne

Katolicy w Dzierżonowie posiadają 7 kościołów. Miasto podzielone jest pomiędzy cztery parafie rzymskokatolickie, które podlegają pod dekanat Dzierżoniów w diecezji świdnickiej.

W mieście znajduje się także filiał Kościoła ewangelicko-augsburskiego, zbór "Betezda" Kościoła Zielonoświątkowego w RP, zbór Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania" oraz zbory Świadków Jehowy.

Do końca lat 90. XX wieku w mieście funkcjonowała gmina żydowska.

Administracja

Dzierżoniów ma status gminy miejskiej. Mieszkańcy Dzierżoniowa wybierają do swojej rady miasta 21 radnych. Organem wykonawczym władz jest burmistrz. Siedzibą władz miasta jest ratusz przy rynku. Dzierżoniów jest członkiem Związku Miast Polskich.

Burmistrzowie Dzierżoniowa po 1989:

 • Andrzej Bartoszyński (1989–1991)
 • Jacek Adamczyk (1991–1993)
 • Leszek Tymcio (1993–1998)
 • Grzegorz Kiejnich (1998–1999)
 • Marek Nowakowski (2000–2002)
 • Marek Mieczysław Piorun (od 2002)

Miasto jest siedzibą starostwa powiatu dzierżoniowskiego oraz siedzibą wiejskiej gminy Dzierżoniów. W mieście znajduje się także sąd rejonowy, prokuratura rejonowa, urząd skarbowy i urząd celny.

Mieszkańcy Dzierżoniowa wybierają parlamentarzystów z okręgu wyborczego Wałbrzych.

Podział administracyjny

Lista osiedli w Dzierżoniowie:

 • Osiedle Makowe
 • Osiedle Andrzeja Struga
 • Osiedle Słoneczne
 • Stare Miasto
 • Osiedle Kolorowe
 • Osiedle Jasne
 • Osiedle Różane
 • Osiedle Błękitne
 • Osiedle Złote
 • Osiedle Tęczowe
 • Osiedle Pogodne
 • Osiedle Zielone
 • Osiedle Młodych

Miasta partnerskie

Miasto Kraj Data podpisania umowy
 Ałuszta  Ukraina 2001-12-11
 Bischofsheim  Niemcy 1990-03-31
 Crew and Nantwich  Wielka Brytania 2005-10-22
 Lanškroun  Czechy 1999-10-27
 Serock  Polska  ?

Sąsiednie gminy

Bielawa, gmina wiejska Dzierżoniów, Pieszyce.

Zobacz też

 • bitwa pod Dzierżoniowem
 • Lechia Dzierżoniów
 • Synagoga w Dzierżoniowie
 • Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie
 • Ludność Dzierżoniowa

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 171)

ABCDGHIJKLŁMNOPRSŚTWZŻ

A

ul. Akacjowa
ul. Andersa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Armii Krajowej
ul. Asnyka Adama

B

ul. Batalionów Chłopskich
ul. Bielawska
ul. Bohaterów Getta
ul. Brzegowa
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa
ul. Budowlana
ul. Bukowa
ul. Błonie

C

ul. Chabrowa
ul. Chopina Fryderyka
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Ciepłownicza
ul. Cisowa
ul. Cybulskiego Zbyszka
ul. Czereśniowa

D

ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Dworcowa
ul. Dzierżonia ks.
ul. Długa

G

ul. Garbarska
ul. Garncarska
ul. Grabowa
ul. Groszkowa
ul. Grota-Roweckiego gen. Stefana
ul. Głogowa

H

ul. Harcerska

I

inne Wzgórze Ojca św. Jana Pawła II

J

ul. Jarzębinowa
ul. Jaśminowa
ul. Jasne Os.
ul. Jałowcowa
ul. Jesienna
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa

K

ul. Kasztanowa
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klasztorna
ul. Klonowa
ul. Kolejowa
pl. Konstytucji 3 Maja
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka Janusza
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Krótka
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Kwarcowa
ul. Kwiatowa

L

ul. Leszczynowa
ul. Letnia
ul. Lipowa
ul. Listopada 11

Ł

ul. Łąkowa

M

ul. Marszałkowska
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miernicza
ul. Miodowa
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morelowa
ul. Mostowa
ul. Młyńska

N

ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Nowa
ul. Nowogrodzka
ul. Nowowiejska

O

os. Błękitne
os. Jasne
os. Kolorowe
ul. Ogrodowa
ul. Okrzei Stefana
ul. Orzechowa
ul. Os. Różane
ul. Os. Złote
ul. Osadnicza
os. Pogodne
os. Różane
os. Struga Andrzeja
os. Słoneczne
os. Tęczowe
os. Złote

Kody pocztowe, Dzierżoniów (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Dzierżoniów
Średnia ocena: 4.7
liczba ocen: 10

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Dzierżoniów, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Dzierżoniów

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:34:55

Szybka zmiana regionu Polski