Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Legnica


Informacje o Legnica:

Ilość ulic: 647

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 51.216999

Współrzedne geograficzne E: 16.167000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 76

Liczba ludności: 104031

Gęstość ludności: 1854 os./km²

Powierzchnia: 56,29 km²

Wysokośc npm: 113-168 m n.p.m.

Aglomeracja: 448 494 LGOM

SIMC: 0954047

TERC: 0262011[4]

Tablice rejestracyjne: DL

Herb Legnica:

Herb Legnica

Flaga Legnica:

Flaga Legnica

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Legnica

 • Dzielnica: Czerniewice

 • Dzielnica: Lipniki

 • Dzielnica: Nowy Dwór

 • Dzielnica: Piątnica

 • Dzielnica: Piekary Wielkie

 • Dzielnica: Przybków

 • Dzielnica: Stare Piekary

Legnica

Legnica (dawniej Lignica, czes. Lehnice, niem. Liegnitz, łac. Lignitium) – miasto w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa dolnośląskiego, na równinie legnickiej, położone nad rzekami: Kaczawą (lewy dopływ Odry) i wpadającą do niej Czarną Wodą.

Historycznie na Śląsku. Od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 miasto było stolicą województwa legnickiego. Obecnie miasto na prawach powiatu, siedziba władz powiatu ziemskiego. Od 1992 r. stolica diecezji legnickiej.

Legnica, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., liczy 103 892 mieszkańców i jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie oraz 38 w Polsce. Stanowi również najdalej wysunięty na południe i największy ośrodek miejski Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i aglomeracji, liczącej 448.494 osób.

Miasto jest regionalnym ośrodkiem akademickim, w którym znajduje się 7 uczelni wyższych, na których studiuje 16 tys. osób.

Legnica stanowi ważny ośrodek LGOM, znajdują się w niej zakłady należące do KGHM Polska Miedź S.A., oraz rozwijający się Legnicki Park Technologiczny.

Legnica jest członkiem Związku Miast Polskich.

Warunki naturalne

Klimat

Klimat Legnicy zaliczany jest do najcieplejszych w kraju - ze średnią roczną temperaturą ponad +8,5 °C i średnią roczną sumą opadów ok. 400 mm. Cieplejszy klimat i dłuższy okres wegetacyjny, który trwa przez ok. 225 dni w roku i należy do najdłuższych w kraju, co ma korzystny wpływ na środowisko - przez to okres zielony trwa w Legnicy dłużej niż w innych regionach kraju.

Rzeki i zbiorniki wodne

Przez Legnicę przepływają 3 rzeki: Kaczawa, Czarna Woda i Wierzbiak oraz trzy mniejsze, biorące swoje źródła nieopodal granic miasta potoki: Kopanina, Pawłówka i Lubiatówka.

W obrębie Legnicy znajduje się kilka zbiorników wodnych, pełniących funkcje retencyjne (sztuczny zalew na Czarnej Wodzie – Kąpielisko Północne – w północnej części miasta, zbiornik wodny na Pawłówce Huty Miedzi "Legnica" na terenach dawnej wsi Białka), bądź będące ostoją dzikich ptaków, płazów oraz roślinności wodnej (glinianki w Lasku Złotoryjskim, w rejonie Pawic, rozlewisko Pawłówki w pobliżu linii kolejowej w kierunku Zgorzelca). Na terenach pomiędzy Obwodnicą Zachodnią miasta, Czarną Wodą, a Kąpieliskiem Północnym rozciągają się bagniste tereny zalewowe.

Zieleń

Zorganizowane tereny zielone zajmują 610 ha, co stanowi ok. 11% całkowitej powierzchni miasta. 50 ha to założony około 1840 r. Park Miejski (stara część – 35 ha), kolejne 50 ha – Lasek Złotoryjski (część parkowa), 45 ha to XIX-wieczny cmentarz komunalny, a ok. 16,3 ha – kompleks Parku Gdańskiego z Kąpieliskiem Północnym. 179 ha zajmują ogrody działkowe, a pozostałą – część zieleń osiedlowa, skwery itp.

Dwukrotnie większą powierzchnię od zieleni zorganizowanej zajmują lasy znajdujące się w granicach Legnicy, tj. las ochronny huty (przedłużenie Lasku Złotoryjskiego) oraz Las Pawicki.

Historia

Ze względu na bliskość celtyckich osad znajdujących się na równinie w pobliżu Ślęży, miasto Legnicę można przyjąć za dziedziczkę osady Lugidunum, potwierdzonej źródłami rzymskimi, a znajdującej się na rozlewiskach Kaczawy.

Pierwsze udokumentowane ślady osadnictwa Słowian na terenie Legnicy pochodzą z VIII w. Legnica była wówczas centralnym grodem plemienia Trzebowian. Nazwa grodu pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie pisanym Bolesława Kędzierzawego w 1149 r. W 1241 r. pod Legnicą obok obecnej miejscowości Legnickie Pole rozegrała się słynna bitwa z Mongołami (bitwa pod Legnicą). W 1248 r. miasto stało się stolicą Księstwa Legnickiego. Dzięki lokacji na prawie magdeburskim ok. 1264 r. u podnóża zamku zaczęło rozwijać się miasto. Za sprawą nieudanej ekspansjonistycznej polityki Bolesława III Rozrzutnego, w 1329 r. miasto stało się stolicą czeskiego lenna.

Dzięki usytuowaniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Niemiec, poprzez Wrocław i Kraków do Kijowa oraz z Wielkopolski na Południe nastąpił rozwój handlu i rzemiosła. W okresie średniowiecza czerpało też zyski z wydobycia złota w kopalni w Mikołajowicach. W lipcu 1454 r. miał miejsce bunt pospólstwa, który zapobiegł oddaniu Legnicy pod bezpośrednie władanie królów czeskich. W 1675 r. zmarł ostatni książę piastowski Jerzy Wilhelm, co sprawiło, że miasto dostało się pod bezpośrednie panowanie Habsburgów.

Po zdobyciu Śląska przez Prusy miasto, wraz z całym regionem stało się od 1740 r. częścią państwa pruskiego, a odrębność administracyjna księstwa uległa ostatecznej likwidacji. W okresie tym miasto stało się garnizonem, m.in. 7 Pułku Grenadierów im. Króla Wilhelma I.

Legnica w 1945 r., znalazła się na mocy postanowień konferencji poczdamskiej w granicach Polski. W maju tegoż roku gród doznał wielkich zniszczeń, których skutki nawet aktualnie odbijają się na krajobrazie miejskim. Dotychczasową ludność miasta wysiedlono do Niemiec. Dzięki dobrze zachowanym poniemieckim obiektom wojskowym w mieście ulokowano garnizony: Wojska Polskiego (istniejący w l. 1945-2007) oraz zajmujące znaczny obszar miasta dowództwo i koszary Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (stacjonującej w mieście w l. 1945-1993).

W latach 60 i 70 wyburzono pozostałości poniemieckich kamienic w rynku oraz w pobliżu zamku i wybudowano tam bloki mieszkalne, niszcząc zabytkowy układ urbanistyczny. Przy budowie hotelu Cuprum zburzono fragmenty średniowiecznych murów obronnych.

Funkcję przemysłową ożywiło powstanie w latach 50. pierwszej w Polsce Huty Miedzi oraz odkrycie pod Lubinem nowych rud i utworzenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Dziś w miejscu średniowiecznego miasta rozbudowywanego od początków istnienia Księstwa Legnickiego stoi zabudowa śródmieścia o estetyce charakterystycznej dla urbanistyki niewydolnych gospodarczo krajów socjalizmu.

Dalszy rozwój przyniosła miastu decyzja o umieszczeniu w nim od 1975 r. stolicy województwa.

Od początku lat 90. nastąpił rozwój szkolnictwa wyższego – do istniejącej od lat 60. filii Politechniki Wrocławskiej dołączyły Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz uczelnie prywatne. Ostatnie lata przyniosły też dwa ważne wydarzenia dla wiernych kościoła rzymskokatolickiego – utworzenie Diecezji Legnickiej w 1992 r. oraz wizytę Jana Pawła II w 1997 r.

Dalszy rozwój to powstanie w 1997 roku Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ulokowało się w niej ponad 30 dużych zakładów, dając pracę 5000 osób.

Architektura miasta

Teren ścisłego centrum miasta, trawiony na przestrzeni wieków przez pożary, w latach 60. 70. XX w. został poddany częściowej zabudowie wielkopłytowej i obecnie nie jest architektonicznie jednolity. Na jego obszarze znajduj się zarówno obiekty pochodzące ze średniowiecza (Zamek Piastowski), Katedra, Kościół Mariacki, zabytkowe baszty pochodzące z części murów obronnych), renesansu (fragmenty Zamku, Kamienice Śledziowe tzw. "Śledziówki", Dom Pod Przepiórczym Koszem, Kamienica Scultetusa), baroku (Akademia Rycerska, Kościół św. Jana, dawny Kościół Maurycego, Kuria Opatów Lubiąskich, Stary Ratusz), jak i przykłady architektury neoklasycystycznej (budynek dawnego "Empiku" w Rynku), neobarokowej (zabudowania I LO, budynek banku na Placu Klasztornym), czy wreszcie obiekty współczesne, oraz starsza zabudowa - kamieniczna budowana do początku XX w..

Bardziej jednolite są dzielnice przylegające do średniowiecznego centrum - w południowej, Tarninowie dominuje zabudowa eklektyczna z elementami modernizmu i secesji. W południowej części dzielnicy dominuje zabudowa kamieniczna.

Zachodnia dzielnica Fabryczna składa się z XIX-wiecznych fabryk i kamienic robotniczych, podobnie jak położona po wschodniej części dzielnica Kartuzy, oraz częściowo na północy i południowym wschodzie wstępuje zabudowa kamieniczna. Również dzielnica Ochota (na południowy wschód; od Parku Miejskiego do dzielnicy Tarninów) zabudowana jest kamienicami z początku XX w.

Osiedla domów jednorodzinnych - dzielnica Piekary Wielkie z elementami zabudowy szeregowej: zachód) Stare Piekary (północny wschód) oraz w rejonie dzielnicy Przedmieście Głogowskie (północ) oraz część osiedle Sienkiewicza (południe), Przybków (południe), osiedle Nowe (południe), i część dzielnicy osiedle Białe Sady (południowy wschód) z lat 20. XX w. stanowią typową realizację zabudowy koncepcji miasta-ogrodu. Domy jednorodzinne budowane w czasach teraźniejszych (w XIX w.) reprezentują: osiedle Amerykańskie (zachód), osiedle Sienkiewicza (południe), osiedle w Alejach (południowy wschód) oraz domy budowane (w drugiej połowie XIX w.) reprezentują: Białe Sady (południowy zachód) i północna część dzielnicy Bielany oraz północna część osiedla Sienkiewicza - stanowią pozostałość idei budowy osiedli tanich - domków jednorodzinnych.

Bloki wielorodzinne w rejonie ul. Działkowej, Chojnowskiej i Marynarskiej, Asnyka i Złotoryjskiej (Osiedle Asnyka), ul.Gliwickiej (Czarny Dwór) i al.Rzeczypospolitej (Bielany) stanowią przykład zabudowy modernistycznej. Budownictwo wielkopłytowe w technologii Fadom reprezentują osiedla wschodnie z przełomu lat 70. 80. XX w. - osiedle Kopernika z przełomu lat 80. 90. XX w. - osiedle Piekary oraz zachodnie - część osiedla Asnyka, oraz Zosinek czy okolice ulic: Drzymały i Piątnickiej. Zabudowa w okolicach ulicy Myrka a Myśliwca, Słubickiej, Poznańskiej, Chocianowskiej czy w Lasku Złotoryjskim, to dawne kompleksy koszarowe wojsk Wehrmachtu, a następnie Północnej Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej adaptowana na współczesne mieszkania. Są wśród nich również pojedyncze budynki z wielkiej płyty, budowane przez polskie firmy w zamian za wymianę na dotychczas zajęte obiekty w centrum (zachodnia część os. Zosinek wzniesiona w technologii "Wrocławskiej Wielkiej Płyty", budynki przy ul. Bydgoskiej, Chojnowskiej oraz ul. Marcinkowskiego czy Wybickiego i Kościuszki na Tarninowie), jak i montowane z elementów przywiezionych z ZSRR (budynki typu "Leningrad").

Obiekty zabytkowe

Najważniejsze zabytki:

 • Akademia Rycerska
 • Mauzoleum Piastów
 • Nowy Ratusz
 • Park Miejski
 • Stary Ratusz
 • Teatr
 • Zamek Piastowski
 • Teatr Miejski
 • Katedra i Kościół św. Jana Chrzciciela

Ludność Legnicy

Demografia

Na 105 750 mieszkańców w 2005, większość – 55 613 osób – stanowiły kobiety (111 kobiet na 100 mężczyzn). Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 19 751 osób, w wieku produkcyjnym – 70 474 osoby, w wieku poprodukcyjnym – 15 125 osób. Najwyższą populację Legnicy odnotowano w 1998 - 109 335 osób.

Poniższy wykres obrazuje zmianę liczbę ludności miasta w latach 1939-2008:

Aktywność mieszkańców

W 2007 r. w mieście działało 31 fundacji i 168 stowarzyszeń.

Honorowi Obywatele Legnicy

Tytuł Honorowego Obywatela Legnicy nadaje Rada Miejska Legnicy na wniosek uprawnionych organów rozpatrując wysoki poziom moralny kandydatów oraz ich szczególne osiągnięcia.

Lista prezydentów miasta po 1945

Urodzeni w Legnicy

 • Benjamin Bilse - kompozytor,
 • Therese Chromik - poetka,
 • Anna Dymna - aktorka,
 • Marzena Kipiel-Sztuka - aktorka,
 • Tomasz Kot - aktor,
 • Mariusz Lewandowski - piłkarz,
 • Magda Mołek - prezenterka,
 • Maria Nowakowska - modelka,
 • Marcin Robak - piłkarz,
 • Wolf Röhricht - malarz,
 • Cezary Strokosz - kompozytor, mistrz gitary klasycznej,
 • Beata Tadla - dziennikarka,

Edukacja

Uczelnie wyższe

Najstarszą państwową uczelnią wyższą działającą do dziś jest filia Politechniki Wrocławskiej założona w 1969 r. celem kształcenia kadr na potrzeby rozwijającego się Zagłębia Miedziowego. Kolejne zakładano w latach późniejszych – były to: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Ponadto, od roku 1992 powstało w mieście kilkanaście uczelni prywatnych, m.in. Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Menedżerska, Wyższa Szkoła Medyczna, a także Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne

Pierwszymi ogólnokształcącymi szkołami średnimi w powojennej Legnicy były: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, założone w 1945, oraz II Liceum Ogólnokształcące w 1948 r. Początkowo numer III nosiło liceum z ukraińskim językiem nauczania przeniesione ze Złotoryi w 1960 r. i połączone z liceum z językiem wykładowym hebrajskim, po usamodzielnieniu i zmianie siedziby w 1962 r. otrzymało jednak numer IV. Sieć publicznych liceów ogólnokształcących uległa rozbudowie dopiero w latach 90., gdy powołano nowe szkoły: III LO przy Zespole Szkół Hutniczych (1990 r.), V LO w dzielnicy Fabryczna (1992 r.), VI LO przy byłej Szkole Podstawowej nr 11 na os. Kopernika (1994 r.), obecnie wraz z Gimnazjum nr 1 tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i VII LO przy Szkole Podstawowej nr 12 na os. Piekary (1997 r.). Powstało także liceum przy Zespole Szkół Integracyjnych oraz licea niepubliczne (m.n. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka z Asyżu prowadzone przez franciszkanów) i prywatne. W 2005 roku, powstało także Akademickie Liceum Ogólnokształcące z inicjatywy Stowarzyszenia "Wspólnota Akademickie" na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Legnica posiada również szkołę artystyczną, "Szkoła Wizażu i Pielęgnacji Urody Izabeli Maciuszek"" jest pierwszą szkołą (rok zał. 2004) uczącą przyszłych wizażystów, charakteryzatorów, stylistów. Bardziej rozbudowana była sieć szkolnictwa zawodowego (szkoły zawodowe i technika). Wszystkie szkoły tego typu zgrupowane były w zespołach, spośród których do dziś działają zespoły szkół: budowlanych, ekonomicznych, elektryczno-mechanicznych, medycznych, przemysłu spożywczego, rolniczych, samochodowych, technicznych i ogólnokształcących (dawniej hutniczych).

Gimnazja i szkoły podstawowe

Szkolnictwo na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów obejmuje współcześnie 15. publicznych szkół podstawowych i dwie Placówki Specjalne) oraz 14 publicznych gimnazjów i trzy Placówki Specjalne). Ponadto działają prywatne szkoły podstawowe i gimnazja.

Kultura

Funkcje muzeum okręgowego dla Legnicy spełnia Muzeum Miedzi wraz z oddziałami. Poza ekspozycjami związanymi z miedzią, placówka prowadzi stałą wystawę historii miasta oraz organizuje wystawy okolicznościowe.

Jedyną samodzielną galerią jest Galeria sztuki na pl. Katedralnym. Posiada dwa oddziały – Galerię srebra "Pod Przepiórczym Koszem" oraz Galerię Ring, obie mieszczą się w rynku. W gmachu strona WWW działa także przybiblioteczna Galeria Loża.

Co roku w Legnicy odbywają się Dni Legnicy – Do Legnicy przyjeżdżają polskie i zagraniczne zespoły muzyczne i muzycy oraz kabarety. Impreza odbywa się na Legnickim lotnisku na wielkiej scenie.

Od 2009 działa kino Centrum Filmowe Helios z 5 salami kinowymi na 1086 miejsc.

Dostęp do książek poprzez siedzibę główną i 11 filii zapewnia Legnicka Biblioteka Publiczna. Archiwalia dotyczące miasta Legnicy i regionu pochodzące od końca XIII w. gromadzi oddział Archiwum Państwowego. Propagowaniem kultury zajmują się: Legnickie Centrum Kultury, Młodzieżowe Centrum Kultury, osiedlowe domy kultury "Kopernik" i "Atrium" oraz klub osiedlowy "Agatka". W mieście funkcjonuje także Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" oraz Zespół Pieśni i Tańca "Legnica".

Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat" W mieście działają 3 chóry:

 • Chór Młodzieżowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
 • Chór Wyższej Szkoły Menedżerskiej "Madrygał"
 • Chór Politechniki Wrocławskiej Filia w Legnicy "Axion"
 • "Ars Cantandi" chór parafialny katedry legnickiej,

a także chóry szkolne:

 • "Cantus" chór II Liceum Ogólnokształcącego
 • "Carmen" chór I Liceum Ogólnokształcącego

Doroczne festiwale międzynarodowe:

 • Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Miasto"
 • rysunku satyrycznego – "Satyrykon-Legnica",
 • przegląd form złotniczych – "Srebro",
 • Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Pod Kyczerą" (pierwsze edycje pod nazwą "Europa bez granic"),
 • Warsztaty filmu animowanego – Letnia Akademia Filmowa
 • Legnickie Wieczory Ogranowe
 • Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych
 • Festiwal Kultury Japońskiej

Media

Po zmianach w dzienniku Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska wprowadzonych w 2007 r., zniknęła ostatnia gazeta, w której publikowano codziennie doniesienia z Legnicy. Pod koniec 2006 r. decyzją wydawcy zlikwidowano jeden z najstarszych tytułów prasowych w regionie (Konkrety), który zastąpiły niebawem nowe Konkrety Polskie. Istniejący od 1994 roku drugi tygodnik – Panorama Legnicka – został przejęty przez właściciela Gazety Wrocławskiej i zdegradowany do roli wtorkowego dodatku do dziennika. Obecnie od roku 2004 pojawiają się nowe gazety bezpłatne: Express Legnicki , Gazeta Piastowska, Tygodnik Legnicki Legniczanin.pl.

Po 17 letniej przerwie na legnicki rynek prasowy powróciła Gazeta Legnicka (bezpłatna). Wydawana jest przy współpracy z portalem lca.pl przez Wydawnictwo LCA – Media. Numer zerowy ukazał się w dniu 20 listopada 2008 roku. Gazeta Legnicka była pierwszym, niezależnym, lokalnym dziennikiem w Polsce ukazywała się w latach 1991-94. Obecnie wydawana jest w formie darmowego dwutygodnika Legnicką rozgłośnią radiową jest Radio PLUS Legnica – rozgłośnia regionalna. Nowością na rynku radiowym jest radio internetowe szum.fm. Informacje z Legnicy emitują w swoich serwisach regionalnych również Polskie Radio Wrocław i Muzyczne Radio. Jedyną legnicką telewizję – działającą w sieci kablowej Vectra Telewizję Dami – uzupełniają wiadomości z Legnicy na antenach odbieranych w mieście również drogą naziemną TV Odra (TVL) i TVP Wrocław.

Dwa najstarsze legnickie portale internetowe działające do dziś to legnica.net.pl, powstały w 1997 r., oraz lca.pl, powstały w 2001 r. Od 2000 r. działa także mający charakter portalu miejskiego serwis internetowy Urzędu Miasta. Od lutego 2007 roku funkcjonuje portal www.e-piastowska.pl. 1 października 2009 roku na rynku legnickich mediów pojawił się nowy portal Legniczka.com.

Od 2008 r. działa portal legniczanin.pl oraz telewizja internetowa tv-m.pl, od września 2009 również wydanie papierowe tygodnika Legniczanin, grupa wydawnicza TV-M Press Media. Od lutego 2009 r. działa także serwis fotograficzny poświęcony Legnicy i okolicom www.powiat.legnica.pl</ref>. Od 2010 r. istnieje kanał Telewizji TV-M – TelewizjaLegnica.pl nadający programy na żywo bezpośrednio z Galerii Gwarna w Legnicy oraz relacje z wydarzeń sportowych.

Życie religijne w Legnicy

Katolicyzm

Kościół rzymskokatolicki, posiada 14 parafii skupionych w trzech dekanatach. Poza świątyniami, w mieście działa katolicka administracja (Kuria Biskupia, Sąd Kościelny), szkolnictwo wyższe (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, Papieski Wydział Teologiczny) oraz instytucje charytatywne (Caritas, dom dziecka, przychodnia zdrowia).Ukraińska Cerkiew greckokatolicka - obiekt przy ul.Wrocławskiej.

Protestantyzm

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP - kościół Najświętszej Marii Panny (najdłużej działający kościół ewangelicki w mieście) - wybudowany jako katolicki pod koniec XII w. Kościół Zielonoświątkowy od kilkunastu lat posiada swój obiekt na osiedlu Piekary oraz starszy, z XIX w. przy ul. Henryka Pobożnego. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oraz Kościół Boży w Chrystusie - zbory na parterach kamienic przy ul. Witelona i Reymonta. Nabożeństwa Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej odbywają się przy ul. Sudeckiej.

Prawosławie

Cerkiew pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Zofii Kossak 9) - dawny kościół ewangelicki z 1930. Od 1975 należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia parafialna.

Judaizm

Po 1945 w Legnicy odrodziła się Kongregacja Wyznania Mojżeszowego, którą w 1993 przekształcono w Gminę Wyznaniową Żydowską. Społeczność żydowska nie posiada w mieście wolno stojącej synagogi. Dom modlitwy znajduje się w zajmowanej przez Gminę części kamienicy przy ul. Chojnowskiej 12. Gmina administruje także cmentarzem, przy którym istnieje dom przedpogrzebowy.

Żydzi przed II Wojną Światową
Rok Liczba Żydów
1812 8
1839 230
1845 400
1859 607
1910 742
1926 830
1929 920
1933 674
1937 427

Inne

Związek Wyznania Świadków Jehowy ma dom modlitwy (Salę Królestwa) zaadaptował jedną z willi na Tarninowie przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe oraz drugą, przy ul. Koskowickiej.

Sport

Największymi legnickimi obiektami sportowymi zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji. Są wśród nich dwa stadiony piłkarskie, Hala Widowiskowo-Sportowa im. Dolnośląskich Olimpijczyków, dwie mniejsze hale sportowe (w tym jedna ze ścianą wspinaczkową), dwa kompleksy otwartych basenów, dwa kompleksy kortów tenisowych i jeden skatepark. Obiekty OSiR uzupełnia szkolna baza sportowa, częściowo udostępniona dla mieszkańców, która obejmuje boiska wielofunkcyjne, ok. 20 szkolnych sal sportowych (w większości, po remontach w l.2000-2008 o zbliżonym standardzie), 3 baseny kryte i tor łuczniczy, siłownie, kluby fitness i kręgielnia.

W mieście istnieje kilkanaście klubów sportowych. Do najstarszych, istniejących od 1971 r. należą kluby piłki nożnej Miedź Legnica i Konfeks Legnica. Do nowszych klubów tej dyscypliny należą Zakaczawie Legnica i Legniczanka Legnica. Konfeks prowadzi ponadto sekcję tenisa stołowego i brydża sportowego, Miedź zaś sekcję szachową. Sukcesy w piłce ręcznej odnoszą zawodnicy KPR Miedź'96 Legnica. Koszykarzy reprezentują drużyny Olimpia i Lew Legnica. Najbardziej znanym klubem siatkarskim z Legnicy jest KGHM METRACO PWSZ AZS Ikar. Sztuki walki promują: Legnicka Sekcja Aikido, Legnicki Klub Taekwondo, kluby karate: LKK Kyokushin, KKS Tora i KK Wankan. Dwa ostatnie prowadzą także sekcje pływackie. Kolarstwem górskim zajmuje się KKG Zywer, łucznictwem KS Strzelec, ringo – Legnickie Towarzystwo Ringo, trójbojem siłowym – TKKF Śródmieście, a lekkoatletyką Sprint Legnica i MUKS Legnica.

Corocznie miasto jest gospodarzem kilkunastu imprez sportowych o randze krajowej, m.in. międzynarodowego wyścigu kolarskiego "Szlakiem Grodów Piastowskich", licznych turniejów siatkarskich i szachowych.

Polityka i administracja

Granice administracyjne; sąsiednie gminy

Obecne granice administracyjne Legnicy zostały ustalone w roku 1983.

Od północy i zachodu miasto graniczy z Gminą Miłkowice, od zachodu, wschodu i południa z Gminą Krotoszyce, od południa i wschodu z Gminą Legnickie Pole, od wschodu i północy z Gminą Kunice.

Podział terytorialny miasta

Formalnie, choć status miasta daje taką możliwość, Legnica nie jest podzielona na osiedla ani dzielnice. Jedynym istniejącym podziałem, używanym do celów ewidencyjnych i rejonizacji szkół jest podział na 41 obrębów (Zabłocie, Piaski, Kąpielisko, Czarny Dwór, Piątnica, Górka, Ulesie, Zosinek, Fabryczna, Stare Miasto, Kartuzy, Piekary, Wrocławskie Przedmieście, Ogrody, Tarninów, Ochota, Winiary, Bielany, Nowiny, Białka, Glinki, Bartniki, Nowe Osiedle, Osiedle Sudeckie, Huta, Ludwikowo, Rybaki, Domki, Nowy Dwór, Bartoszów, Nowa Wieś, Przybków, Rzeszotary, Pawice, Pątnów, Piekary Stare, Piekary Wielkie, Osiedle Piekary, Osiedle Mikołaja Kopernika, Pawłowice, Smokowice) pokrywających się z obrębami geodezyjnymi.

Osiedla i dzielnice

 • Osiedle Białe Sady
 • Osiedle Asnyka
 • Bielany
 • Tarninów
 • Stare Miasto
 • Fabryczna
 • Osiedle Zosinek
 • Przedmieście Głogowskie
 • Piątnica
 • Pawice
 • Piekary Wielkie
 • Stare Piekary
 • Osiedle Kopernika
 • Osiedle Piekary
 • Osiedle Ptasie
 • Kartuzy (Zakaczawie)
 • Ludwikowo
 • Osiedle Sienkiewicza
 • Przybków

Okręg wyborczy Legnica

Gospodarka

Bezrobocie i rynek pracy

Na koniec listopada 2010 r., wskaźnik bezrobocia w Legnicy wynosił 8,8%.

Przemysł

Pomimo, że w samym mieście nie działa żadna kopalnia, z uwagi na położenie w LGOM i lokalizację w Zagłębiu Miedziowym, jednym z największych pracodawców w mieście są zakłady przemysłu miedziowego. Są to m.in. Huta Miedzi Legnica, Fabryka Przewodów Nawojowych "Patelec Elpena", Pol-Miedź Trans oraz połączone z polkowickim "Zanamem" zakłady "Zanam-Legmet".

W mieście działa Instytut Metali Nieżelaznych, składający się z 3 zakładów przy hucie miedzi; Doświadczalnych Hutnictwa Miedzi, Doświadczalny Chemii i Zakład Materiałów Ściernych.

Duże znaczenie w strukturze zatrudnienia w mieście i regionie ma Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, najwięcej pracowników (1300) zatrudnia w niej firma Winkelmann - producent podgrzewaczy wody oraz elementów dla branży sanitarnej i motoryzacyjnej. W strefie występuje przemysł motoryzacyjny, meblowy, spożywczy, maszynowy, chemiczny i metalowy.

Zakłady w legnickiej podstrefie:

 • UZIN (przemysł chemiczny)
 • Viessmann (przemysł metalowy)
 • Brugman (przemył metalowy) - fabryka grzejników
 • Gates (przemysł chemiczny)
 • Faurecia (przemysł motoryzacyjny)
 • C + P (przemysł meblowy) - fabryka mebli
 • TBMeca (przemysł motoryzacyjny)
 • Winkelmann (przemysł metalowy)
 • Wezi-Tec (przemysł motoryzacyjny)
 • Härter (tworzywa sztuczne)
 • Budobratex (budownictwo)
 • Animak-Kopcza (przemysł spożywczy)
 • VOSS (przemysł motoryzacyjny)
 • Apinex (tworzywa sztuczne)
 • Sor Iberica (przemysł motoryzacyjny)
 • Huras (przemysł maszynowy) - fabryka maszyn
 • Lidl (przemysł spożywczy)
 • CaseTech Polska (przemysł spożywczy)

Znaczenie dla Legnicy i makroregionu legnickiego ma miejska ciepłownia; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.-powstałe w 1976 roku, dostarcza ciepło i energię do Legnicy i Lubina oraz okolicznych miast.

Inne zakłady:

 • zakład produkcji sztućców "Hefra", ul. Żeglarska
 • zakłady zielarskie "Herbapol", ul. Hetmańska
 • zakłady ceramiczne "Wienerberger"(producent dachówek), ul.Ceramiczna
 • zakłady przemysłu chłodniczego "Algor", ul.Poznańska
 • zakłady metalurgiczne "Sanha", ul.Poznańska
 • zakłady włókiennicze "Ado", ul.Jaworzyńska
 • zakłady wyrobów budowlanych "LPP", ul.Pątnowska
 • zakłady produkcji do maszyn budowlanych "Unimex", ul.Złotoryjska
 • zakłady automatyki spawalniczej "Eckert", ul.Pawicka

Rolnictwo

W 2006 r. grunty rolne położone w granicach miasta zajmowały 2.244 ha, co stanowiło ok. 40% ogólnej powierzchni Legnicy. Wszystkie wchodziły w skład gospodarstw indywidualnych, a z ich prowadzenia utrzymywało się 107 osób.

Handel

Handel targowiskowy i giełdy

Targowiska miejskie działają w Legnicy w trzech miejscach:

 • przy ul. Górniczej na os. Kopernika
 • przy ul. Partyzantów, nieopodal Zamku Piastowskiego
Handel detaliczny w sklepach

Po przekształceniach struktury legnickiego handlu detalicznego, do jakich doszło w 1. połowie lat 90., a wiązały się głównie z wysprzedażą całego majątku Legnickiej Spółdzielni Spożywców "Społem" i punktów sprzedaży upadłych Zakładów Mięsnych, większość mniejszych sklepów weszła w skład ogólnopolskich (takich jak np. ABC, Lewiatan, Żabka), POLOmarket, Bomi bądź lokalnych sieci handlowych. Podobnie stało się ze wszystkimi dawnymi supersamami, w których ulokowały się sieci Biedronka, Intermarche, Mercus (sieć handlowa KGHM) i Tesco (pod marką Savia). Nowe obiekty średnio-powierzchniowe postawiły Biedronka (8) , Lidl (2), Netto (1) i Aldi (1).

Handel wielkopowierzchniowy

Hipermarkety, z których pierwszy powstał w mieście w 1997 r., wybudowały się - Auchan, Carrefour, Kaufland, Real. Do marketów specjalistycznych należy zaliczyć Castoramę, Media Markt, Leroy Merlin, Media Expert, Neonet, Jysk Empik, Avans, Komfort, RTV Euro AGD, Decathlon oraz Mercus(sieć należąca do KGHM). W mieście istnieją również dwie galerie handlowe – Galeria Piastów(centrum handlowo-rozrywkowe) i Galeria Gwarna oraz posiadające charakter galerii Centrum Handlowe Ferio i Centrum Handlowe Stop Shop.

Inwestycje

Obwodnica zachodnia - długość trasy wyniosła 15 km. Obwodnica budowana była etapami od początku lat 90, ukończona została w 2005 roku. Jej celem było wyprowadzenie ruchu tranzytowego za miasto z drogi nr 3E65.

Obwodnica południowo-wschodnia - budowa trasy rozpoczęła się w 2009 roku. Środki miasto pozyskało z funduszy Unii Europejskiej - długość obwodnicy wyniesie 7 km. Celem trasy jest odciążenie miasta od ruchu tranzytowego z drogi nr 94.

Zbiorcza Droga Południowa - długość trasy wyniesie 5 km, będzie stanowić tzw. "trasę śródmiejską". Cześć kosztów inwestycji zostanie pokrytych ze środków pozyskanych. Inwestycja rozpocznie się w 2011 roku.

Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy - to m.in przebudowa nawierzchni rynku, przyległych placów, renowacja zabudowy.

Rewitalizacja dzielnicy Kartuzy - inwestycja obejmuje m.in przebudowę ulic i remonty kamienic.

Inwestycje KGHM w mieście, to m.in utworzenie w 2007 roku Legnickiego Parku Technologicznego. Głównymi zadaniami parku będą inwestycje dla firm związanych z ochroną środowiska, górnictwem, metalurgią i energią odnawialną.

Infrastruktura

Infrastruktura sieciowa

Dostawą energii elektrycznej zajmuje się jeden podmiot – Koncern Energetyczny EnergiaPro. Gaz rozprowadza w mieście Gazownia Wrocławska poprzez 181 km sieci. Obsługą sieci wodociągowej (177 km) i kanalizacyjnej (184 km) zajmuje się należące do gminy Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zaopatrzenie w ciepło realizuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (WPEC) poprzez liczącą 122 km sieć rozdzielczą oraz włączone w system dwie ciepłownie (centralną i awaryjną).

Sieci telekomunikacyjne na terenie miasta posiada dwóch operatorów telefonii stacjonarnej: Telekomunikacja Polska (24 400 abonentów w 2006 r.) oraz Telefonia Dialog (15 436 abonentów). Operatorzy telefonii komórkowej pokrywają zasięgiem całe miasto. W mieście działa kilku dostawców bezprzewodowego Internetu, obejmujących zasięgiem praktycznie cały obszar miasta.

Infrastruktura socjalna

Największym obiektem służby zdrowia w mieście jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, dysponujący 25 oddziałami, przychodniami specjalistycznymi, zakładami i ambulatorium.

Legnickie pogotowie ratunkowe obejmuje zasięgiem miasto i powiaty: ziemski legnicki, złotoryjski, jaworski, lubiński, polkowicki i głogowski.

Sieć podstawowej opieki zdrowotnej tworzą głównie cztery niepubliczne przychodnie powstałe na bazie dawnych Zakładów Opieki Zdrowotnej wraz z przychodniami specjalistycznymi przy szpitalu i przychodniami zakładowymi: Obwodem Lecznictwa Kolejowego i Miedziowym Centrum Zdrowia. Uzupełniają je prywatne gabinety lekarskie.

Opieką socjalną zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, prowadzący m.in. Dom Spokojnej Starości przy ul. Grabskiego, Dom Dziennej Opieki przy ul. Korfantego, Dom Małego Dziecka przy ul. Kubusia Puchatka, Klub Seniora przy ul. Moniuszki, czy Noclegownię przy ul. Łukasińskiego.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają: Państwowa Straż Pożarna z dwiema jednostkami ratowniczo-gaśniczymi (na Starym Mieście i os.Piekary) i Policja z Komendą Miejską przy ul. Asnyka i Sekcją Prewencji przy al. Rzeczypospolitej oraz Samodzielnym Pododdziałem Prewencji KWP na ul. Jaworzyńskiej. Porządku strzeże Straż Miejska (z siedzibą przy al. Rzeczypospolitej), która ponadto jest operatorem miejskiego monitoringu.

Transport i komunikacja

W Legnicy zarejestrowanych jest ok. 50 000 pojazdów (46 519 na dzień 31.12.2006).

Mosty

Na rzece Kaczawie znajduje się 6 mostów w tym jeden most neobarokowy, znajdują się także dwie kładki i dwa mosty kolejowe, obecnie buduje się nową drogę wraz z mostem na Kaczawie. Na rzece Czarna Woda znajdują się trzy mosty, dwa mosty znajdują się na obwodnicy miasta - droga ekspresowa S3, w dzielnicy Piątnica i Czarna Woda znajdują się dwa mosty kolejowe. Na rzece Wierzbiak znajdują się cztery mosty oraz jeden kolejowy. U granicy miasta przebiega autostrada A4, na której znajdują się 4 mosty, w mieście znajduje się ok. 50-ciu innych mostów i wiaduktów.

Ruch wewnątrzmiejski

Główne ulice miejskie to:

 • pierścień dokoła staromiejskiego centrum tworzony przez ulice: Libana, Plac Wilsona, Witelona, Plac Słowiański, Skarbka, Muzealną, Plac Wolności, Dziennikarską, Piastowską i Pocztową – tzw. mała obwodnica,
 • oś wschód-zachód tworzona przez: aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. II Armii Wojska Polskiego i fragment ul. Wrocławskiej,
 • oś północ-południe tworzona przez: ul. Moniuszki, al. Rzeczypospolitej, ul. Zamiejską, ul. Nowodworską
 • inne główne ulica miasta: Złotoryjska, Jaworzyńska, Gniewomierska, Zachodnia, Czarnieckiego, Kartuska, Chojnowska, Poznańska, Koskowicka, Sikorskiego, Sudecka, Iwaszkiewicza, Głogowska, Bydgoska, Myrka, Szczytnicka, Pątnowska, Asnyka, Marynarska, Wielkiej Niedźwiedzicy, Senatorska, oraz zachodnia obwodnica miasta.

Komunikację zbiorową na terenie miasta obsługuje jeden przewoźnik – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. na 23 liniach miejskich, w tym 1 okólnej, 1 specjalnej, 2 nocnych, oraz 3 zamiejskich.

W latach 1943-1957 istniała w Legnicy komunikacja komunikacja trolejbusowa. W latach 1898-1968 miasto posiadało legnicką infrastrukturę tramwajową.

Ruch międzymiastowy i tranzyt

Przez Legnicę biegną drogi krajowe i europejskie:

 • droga krajowa nr 94 - ulicami: Wrocławską, Czarnieckiego, Pocztową, Placem 1-go Maja, Placem Piastowskim, Piastowską, Placem Franciszkańskim, Chojnowską;
 • droga krajowa nr 3 (E65) - ulicami: Jaworzyńską, Zachodnią i obwodnicą miasta, przez którą jest planowane poprowadzenie drogi ekspresowej S3 stanowiącej fragment trasy europejskiej E65;
 • autostrada A4 (E40) - biegnąca na południu miasta;
 • droga wojewódzka nr 364 - zaczynająca się w Legnicy, biegnąca ulicami: Dziennikarską, Placem Wolności, Złotoryjską.

W Legnicy znajdują się także szosy stanowiące przedłużenie miejskich ulic: Koskowickiej, Poznańskiej, Złotoryjskiej, Pątnowskiej, Działkowej i Nowodworskiej. W mieście znajdują się trzy ronda: Rondo Unii Europejskiej, Rondo Niepodległości i Rondo Bitwy Legnickiej.

W 2009 roku rozpoczęto budowę obwodnicy południowo-wschodniej miasta, oraz planowana jest budowa nowego most wraz z kolejnym etapem Zbiorczej drogi południowej. Obwodnicą zachodnią poprowadzono ruch drogi S3 E65 oraz docelowo obwodnicą zachodnią i południowo-wschodnią poprowadzona zostanie droga nr 94.

Połączenia autobusowe z pobliskimi miejscowościami zapewniają: MPK Legnica na liniach do Prochowic, Pątnowa i Grzybian (linie: 7, 10 i 21) oraz legnickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Trans-Pol". Ponadto, podobnie jak w innych miejscach kraju, z roku na rok coraz większy udział w obsłudze komunikacji lokalnej przypada także małym przewoźnikom międzymiastowym.

W okresie wakacyjnym PKS uruchamia dalekobieżne kursy łączące Legnicę z Darłówkiem i Koszalinem, Świnoujściem, Wisłą i Sienną. Poza nimi, łączność autokarową z krajem zapewniają przelotowo zatrzymujące się na legnickim dworcu autobusy krajowych przedsiębiorstw PKS.

Autokarowe połączenia międzynarodowe przebiegające przez Legnicę łączą miasto między innymi z Anglią, Niemcami, Francją, Belgią, Holandią, Włochami.

Kolej

W Legnicy znajduje się jeden, główny pasażerski dworzec kolejowy PKP (Legnica), wchodzący w skład węzła kolejowego o znaczeniu państwowym (linia kolejowa E 30 III europejskiego korytarza transportowego). Obok dworca istnieje, obecnie nieczynny dworzec Legnica Północna, na którym kiedyś zatrzymywały się pociągi ze Ścinawy i Rawicza. Istnieją również dwa przystanki kolejowe na linii do Kamieńca Ząbkowickiego. Większość pociągów towarowych kursujących trasą kolejową E 30 omija miasto obwodnicą kolejową, nie przejeżdżając tym samym przez dworzec główny. Ruch pasażerski odbywa się do Wrocławia, Lubina, Zgorzelca, Międzylesia, Głogowa, Żar, Görlitz, Kamieńca Ząbkowickiego, Rudnej Gwizdanów, Drezna, Lubania Śląskiego, Tuplic, Jeleniej Góry, Warszawy, Berlina, Hamburga, Krakowa, Bolesławca, Węglińca, Przemyśla, Leszna. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego jest linia kolejowa przez Złotoryję do Marciszowa wraz z istniejącym niegdyś odgałęzieniem przez Lwówek Śląski i Gryfów Śląski do Świeradowa. Także od września 2010 roku na linii do Lubina Górniczego i dalej do Rudnej Gwizdanów został całkowicie zawieszony ruch pasażerski. Kursują tamtędy jedynie pociągi towarowe.

Lotnictwo

Najbliżej położonym czynnym lotniskiem pasażerskim jest Port Lotniczy Wrocław-Strachowice. W południowo-wschodniej części Legnicy znajduje się nieczynne dla ruchu pasażerskiego poradzieckie lotnisko posiadające pas o długości 1.600 m i szerokości 40 m. Lotnisko wykorzystywane jest jedynie na cele sportowe i rekreacyjne.

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Niemcy Wuppertal, Niemcy
 • Ukraina Drohobycz, Ukraina
 • Czechy Blansko, Czechy
 • Francja Roanne, Francja
 • Rosja Orenburg, Rosja

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 647)

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTWZŻ

A

ul. Akacjowa
al. Aleja Platanowa
ul. Andersa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Andromedy
ul. Anielewicza
ul. Anielewicza Mordechaja
ul. Argentyńska
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Ludowej
ul. Armii Wojska Polskiego II
ul. Artyleryjska
ul. Asnyka
ul. Asnyka Adama
ul. Astronomiczna
ul. Astrów

B

ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Bagienna
ul. Bankowa
ul. Bartnicza
ul. Bartoszowska
ul. Batalionu "Parasol"
ul. Batalionu "Parasol"
ul. Batalionu "Zośka"
ul. Batalionu "Zośka"
ul. Batorego
ul. Będzińska
ul. Beskidzka
ul. Biała
ul. Biegunowa
ul. Bielańska
ul. Bieszczadzka
ul. Bilsego Benjamina
ul. Biskupia
ul. Bobrowa
ul. Bobrzańska
ul. Bociania
ul. Boczna
pl. Bohaterów Getta
ul. Boiskowa
ul. Bolesława Chrobrego
ul. "Bora" Komorowskiego
ul. Bora Komorowskiego
ul. Bora-Komorowskiego gen. Tadeusza
ul. Borsucza
ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
ul. Bracka
ul. Brama Głogowska
ul. Bratkowa
ul. Brazylijska
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa
ul. Bukowa
ul. Bydgoska
ul. Bystra
ul. Bystrzycka
ul. Bytomska
ul. Bławatkowa

C

ul. Cedrowa
ul. Ceglana
ul. Celna
ul. Ceramiczna
ul. Chabrowa
ul. Chocianowska
ul. Chojnowska
ul. Chorzowska
ul. Chrobrego
ul. Chyły Bronisława
ul. Chłapowskiego
ul. Chłapowskiego Dezyderego
ul. Chłopska
ul. Cicha
ul. Cichociemnych
ul. Ciemna
ul. Ciepła
ul. Ciesielska
ul. Ciołkowskiego
ul. Ciołkowskiego Konstantego
ul. Cisowa
ul. Cmentarna
ul. Curie-Skłodowskiej Marii
ul. Cynkowa
ul. Cyprysowa
ul. Czarna
ul. Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego Stefana
al. Czerwonych Maków
al. Czynu Młodych
ul. Czysta

D

ul. Dąbrówki
ul. Dąbrowskiego gen. Henryka
ul. Daktylowa
ul. Daszyńskiego
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Dekarska
ul. Diamentowa
ul. Dmowskiego
ul. Dmowskiego Romana
ul. Dobrzejowska
ul. Domejki
ul. Domejki Ignacego
ul. Drohobycka
ul. Drozdowa
ul. Drukarska
ul. Drzymały
ul. Drzymały Michała
ul. Dworcowa
ul. Dywizji Piechoty V
ul. Działkowa
ul. Dziennikarska

E

ul. Elżbiety św.
ul. Emilli Plater

F

ul. Fabryczna
ul. Fieldorfa gen. Augusta Emila
ul. Filtrowa
ul. Fiołkowa
ul. Franciszkańska
pl. Franciszkański
ul. Fredry
ul. Fredry Aleksandra

G

ul. Gagarina Jurija
ul. Galaktyczna
ul. Galileusza
ul. Garncarska
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
pl. Gdański
ul. Gliwicka
ul. Gniewomierska
ul. Gojawiczyńskiej
ul. Gojawiczyńskiej Poli
ul. Gombrowicza
ul. Gombrowicza Witolda
ul. Góralska
ul. Górnicza
ul. Goździkowa
ul. Grabowa
ul. Grabskiego
ul. Grabskiego Władysława
ul. Graniczna
ul. Grodzieńska
ul. Grodzka
ul. Groszkowa
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grota-Roweckiego gen. Stefana
ul. Grunwaldzka
ul. Grzybowa
ul. Gumińskiego Tadeusza
ul. Gwarna
ul. Gwiezdna
ul. Gładysza ks. Bronisława
ul. Głogowska
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Handlowa
ul. Henryka Pobożnego
ul. Hetmańska
ul. Heweliusza
ul. Heweliusza Jana
ul. Hodowców
ul. Horyzontalna
ul. Hubalczyków
ul. Hutników

I

ul. II Armii
ul. Inwalidów
ul. Iwaszkiewicza
ul. Iwaszkiewicza Jarosława
ul. Izerska

J

ul. Jagiellońska
ul. Jagodowa
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana Pawła II
ul. Jana św.
ul. Jankowskiego
ul. Jankowskiego Stanisława Jana
ul. Janowska
ul. Jarzębinowa
ul. Jasińskiego Jakuba
ul. Jaskółcza
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jastruna Mieczysława
ul. Jaworzyńska
ul. Jęczmienna
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Jordana
ul. Jordana Henryka
ul. Jowisza
ul. Jurosa Pawła

K

ul. Kaczawska
ul. Kamienna
ul. Kamińskiego
ul. Kamińskiego Aleksandra
ul. Kanarkowa
ul. Kąpielowa
ul. Kard. Bolesława Kominka
ul. Kardynała B. Kominka
ul. Karkonoska
ul. Karlińskiego Henryka
ul. Kartuska
ul. Kasjopei
ul. Kaskady
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasztanowa
pl. Katedralny
ul. Katowicka
ul. Kawaleryjska
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kedywu
ul. Kertyńskiego Janusza
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
pl. Klasztorny
ul. Klonowa
ul. Klonowicza
ul. Klonowicza Sebastiana
ul. Klubowa
ul. Kobylińska
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolbe św. Maksymiliana
ul. Kolbego
ul. Kolejowa
ul. Kolumbijska
ul. Kominka
ul. Kominka kard. Bolesława
ul. Konduktorska
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konwaliowa
ul. Koralowa
ul. Korczaka
ul. Korczaka Janusza
ul. Korfantego
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Koronna
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosiarzy
ul. Koskowicka
ul. Kosmiczna
ul. Kosmonautów
ul. Kosowa
ul. Kossak
ul. Kossak Zofii
ul. Kowalska
ul. Koziorożca
ul. Kołobrzeska
ul. Kołodziejska
pl. Kołłątaja Hugo
ul. Kraka
ul. Krasickiego Ignacego
al. Krasińskiego Zygmunta
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kręta
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Kryniczna
ul. Krzemieniecka
ul. Krzywa
ul. Książęca
ul. Księżycowa
ul. Kubańska
ul. Kubusia Puchatka
ul. Kujawska
ul. Kunicka
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego Eugeniusza
ul. Kwiatowa

L

ul. Langiewicza
ul. Langiewicza Mariana
ul. Lechonia Jana
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Leszczyńska
ul. Libana
ul. Libana Jerzego
ul. Liliowa
ul. Limanowskiego Bolesława
ul. Limbowa
ul. Lindego Samuela Bogumiła
ul. Lipnicka
ul. Lipowa
ul. Lotnicza
ul. Lubińska
ul. Lubuska
ul. Lwowska

Ł

ul. Łabędzia
ul. Łączna
ul. Łączyńskiego ks. Tadeusza
ul. Łagodna
ul. Łąkowa
ul. Łowicka
ul. Łukasińskiego Waleriana
pl. Łużycki

M

ul. Magnoliowa
pl. Maja 3
ul. Makowa
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malinowa
ul. Malwowa
ul. Marcinkowskiego
ul. Marcinkowskiego Karola
ul. Mariacka
pl. Mariacki
ul. Marsa
ul. Marynarska
ul. Masarska
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Mazowiecka
ul. Mała
ul. Meksykańska
ul. Merkurego
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miejska
ul. Mieszka I
ul. Mikołowska
ul. Milkowicka
ul. Miodowa
ul. Mirandy
ul. Miśka Stanisława
ul. Miła
ul. Miłkowicka
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Monterska
ul. Morelowa
ul. Mostowa
ul. Murarska
ul. Muzealna
ul. Myrka płk. Karola
ul. Myśliwca Tadeusza
ul. Myśliwska
ul. Młynarska

N

ul. Nad Skarpą
ul. Nadbrzeżna
ul. Najświętszej Marii
ul. Najświętszej Marii Panny
ul. Nasienna
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Neptuna
ul. Niedziałkowskiego
ul. Niedziałkowskiego Mieczysława
ul. Niezapominajek
ul. Niklowa
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Notecka
ul. Nowa
ul. Nowodworska
ul. Nowogródzka
ul. Nowowiejska
ul. Nowy Świat

O

ul. Odrzańska
ul. Ogrodowa
ul. Okólna
ul. Okrężna
ul. Okrzei Stefana
ul. Okulickiego gen. Leopolda
ul. Olkuska
ul. Olszewskiego Alfreda
ul. Opalowa
ul. Opolska
ul. Orbitalna
ul. Orkana Władysława
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej Elizy
al. Orła Białego
ul. Oś Kartuska
ul. Oświęcimska
al. Oswobodzenia
ul. Ołowiana

P

ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Palmowa
ul. Panamska
ul. Pancerna
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Pątnowska
ul. Pawia
ul. Pawicka
ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Marii
ul. Pawłowicka
ul. Peruwiańska
ul. Piaskowskiego Stanisława
ul. Piastowska
pl. Piastowski
ul. Piątnicka
ul. Piechoty
ul. Piekarska
ul. Pierwiosnków
ul. Pigwowa
ul. Pileckiego rtm. Witolda
ul. Pilicka
ul. Pińska
ul. Piotra św.
Al. Piłsudskiego
al. Piłsudskiego marsz. Józefa
pl. Plac Pastora Wolfganga Maxa Me
ul. Planetarna
ul. Platanowa
ul. Plater Emilii
ul. Plutona
ul. Pocztowa
ul. Podchorążych
ul. Podgórska
ul. Podmiejska
ul. Podmokła
ul. Podoby Jana
ul. Pogodna
ul. Polarna
ul. Poligonowa
ul. Polkowicka
ul. Polna
ul. Pomorska
ul. Poprzeczna
ul. Porazińskiej Janiny
ul. Poselska
ul. Potoczek
ul. Powstańców Śląskich
ul. Powstańców Warszawy
pl. Powstańców Wielkopolskich
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Promienna
ul. Prusa Bolesława
ul. Pruszyńskiego Ksawerego
ul. Przechodnia
ul. Przemkowska
ul. Przemysłowa
ul. Przeskok
ul. Przesmyk
ul. Przybosia Juliana
ul. Pszczelarska
ul. Pszczyńska
ul. Pszeniczna
ul. Ptasia

R

rynek Rynek
rondo Niepodległości
rondo Rondo Bitwy Legnickiej 1241 r.
rondo Rondo Unii Europejskiej
ul. Raciborska
ul. Radosna
ul. Radwanicka
ul. Rataja Macieja
ul. Reja Mikołaja
ul. Reymonta Władysława
ul. Rolnicza
ul. Roosevelta Franklina
ul. Różana
ul. Rubinowa
ul. Rumiankowa
ul. Rybacka
ul. Rybnicka
ul. Rycerska
ul. Rymarska
ul. Rzeczna
Al. Rzeczpospolitej
al. Rzeczypospolitej
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzeszotarska

S

skwer Orląt Lwowskich
skwer Pałki Franciszka
ul. Sadownicza
ul. Saneczkowa
ul. Saperska
ul. Sarnia
ul. Saturna
ul. Sawy
ul. Schumana Roberta
ul. Sejmowa
ul. Sempołowskiej Stefanii
ul. Senatorska
ul. Sielanka
ul. Siemianowicka
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sienna
ul. Sierocińska
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Skarbka Fryderyka
ul. Skarbowa
ul. Skoczna
ul. Skośna
ul. Skowronkowa
ul. Skrajna
ul. Smokowicka
ul. Smolarska
ul. Sokolska
ul. Solińska
ul. Sosnkowskiego gen. Kazimierza
ul. Sosnowa
ul. Sosnowiecka
ul. Sowia
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowców
ul. Spółdzielcza
ul. Srebrna
ul. Stacyjna
ul. Staffa Leopolda
ul. Stanisławowska
ul. Staszica Stanisława
ul. Stefana Batorego
ul. Stokrotek
ul. Stolarska
ul. Storczykowa
ul. Strojna
ul. Stroma
ul. Struga Andrzeja
ul. Stryjska
ul. Strzelecka
ul. Sudecka
ul. Swojska
ul. Sygnałowa
ul. Szafirowa
ul. Szaniawskiego Jerzego
ul. Szarych Szeregów
ul. Szczecińska
ul. Szczęśliwa
ul. Szczygla
ul. Szczytnicka
ul. Szewczenki Tarasa
ul. Szkolna
ul. Szmaragdowa
ul. Szpakowa
ul. Szpitalna
ul. Szwoleżerów
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego Juliusza
pl. Słowiański
ul. Słowicza
ul. Słubicka

Ś

ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Ścinawska
ul. Śląska
pl. Śląski
ul. Śpiewna
ul. Środkowa
ul. Świerkowa
ul. Świętej Trójcy
ul. Świętokrzyska

T

ul. Taras
pl. Targowy
ul. Tarnopolska
ul. Tatarska
ul. Tatrzańska
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza gen. Michała
ul. Topolowa
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Transportowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Truskawkowa
ul. Tulipanowa
ul. Turkusowa
ul. Tuwima Juliana
ul. Tyska

W

ul. Wandy
ul. Wańkowicza Melchiora
ul. Warmińska
ul. Warsa
ul. Warzywna
pl. Warzywny
ul. Wazów
ul. Wałbrzyska
ul. Wały Bielańskie
ul. Wały Jaworzyńskie
ul. Wały Królowej Jadwigi
ul. Wały ks. Józefa Poniatowskiego
ul. Wały Północne
ul. Wały Rzeczne
ul. Wędkarska
ul. Wenus
ul. Wesoła
ul. Westerplatte
ul. Wiatrakowa
ul. Wiązowa
ul. Widawska
ul. Widokowa
ul. Wiejska
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy
ul. Wielogórska
ul. Wierzbowa
ul. Wierzyńskiego Kazimierza
ul. Wilcza
ul. Wileńska
pl. Wilsona Thomasa
ul. Wiosenna
ul. Wiślana
ul. Wiśniowa
ul. Witelona
ul. Witkiewicza Stanisława Ignacego
ul. Wjazdowa
ul. Wodna
ul. Wojciecha św.
ul. Wojska Polskiego
pl. Wojtyły kard. Karola
pl. Wolności
ul. Worcella Henryka
ul. Wrocławska
ul. Wronia
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wysockiego Piotra
ul. Wyspiańskiego Stanisława
pl. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Władysława Łokietka

Z

ul. Zabrzańska
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagrodowa
ul. Zalotna
ul. Zamiejska
ul. Zamkowa
pl. Zamkowy
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zawietrzna
ul. Zawiszaków
ul. Zbigniewa i Michała Ojców
ul. Zbożowa
ul. Zdrowia
ul. Zduńska
ul. Zesłańców Sybiru
ul. Ziarnika Lucjana
ul. Zielna
ul. Zielona
ul. Ziemowita
ul. Ziemska
al. Zwycięstwa
ul. Złocieniowa
ul. Złota
ul. Złotoryjska

Ż

ul. Żeglarska
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żniwna
ul. Żółkiewskiego Stefana
ul. Żołnierska
ul. Żurawia
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Legnica (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Legnica
Średnia ocena: 3.2
liczba ocen: 21

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Legnica, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Legnica

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:52:28

Szybka zmiana regionu Polski