Menu
Home» » »

Powiat oławski - Informacje:

Liczba gmin: 3

Liczba miejscowosci: 80

Liczba kodów pocztowych: 3

Tablice rejestracyjne: DOA

Gęstość zaludnienia: 135,73 osób/km²

Powierzchnia: 523,73 km²

Urbanizacja: 65,21%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. 3 Maja 1 55-200 Oława

Oficjalna strona powiatu oławskiego

Herb powiatu oławski:

Herb powiatu oławski

Flaga powiatu oławski:

Flaga powiatu oławski

Powiat oławski

Powiat oławski - powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Oława.

W skład powiatu wchodzą:

Powiat oławski sąsiaduje z powiatami: oleśnickim od północy, wrocławskim od zachodu, strzelińskim od południa oraz z brzeskim i namysłowskim od wschodu.

Geografia

Powiat oławski obejmuje swoim terytorium fragmenty 3 mezoregionów: Pradoliny Wrocławskiej, Równiny Wrocławskiej i Równiny Oleśnickiej.
Nizinny teren powiatu charakteryzuje się rzędnymi od 125 - 130 m n.p.m. w dolinach rzek do 170 m n.p.m. w miejscowości Gaj Oławski.
Na północy powiatu występują gleby rdzawe i bielicowe oraz w niewielkim stopniu gleby murszowe i murszowate, na południowym zachodzie czarne ziemie na pozostałym obszarze gleby brunatne właściwe i płowe, a w dolinach rzek mady.

Powierzchnię powiatu stanowią:

grunty orne - 304,65 km²
lasy i grunty leśne - 105,08 km²
łąki - 18,90 km²
pastwiska - 4,14 km²
sady - 1,78 km²
pozostałe grunty i nieużytki - 89,18 km²

Podział administracyjny

Gmina Typ Powierzchnia
(km²)
Ludność
(2010)
Siedziba
Oława miejska 27,4 31 025  
Gmina Jelcz-Laskowice miejsko-wiejska 168,1 22 272 Jelcz-Laskowice
Gmina Oława wiejska 234,0 14 330 Oława *
Gmina Domaniów wiejska 94,3 5 304 Domaniów
* siedziba poza gminą

Demografia

Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 72 931 100 37 348 51,2 35 583 48,8
Miasto 46 533 100 23 988 51,6 22 545 48,4
Wieś 26 398 100 13 360 50,6 13 038 49,4

Oświata i Służba zdrowia

W powiecie działa 35 placówek wychowania przedszkolnego (w tym 9 samodzielnych), 28 szkół podstawowych, 9 szkół gimnazjalnych, 4 zasadnicze szkoły zawodowe, 7 szkół technicznych i zawodowych oraz 4 licea ogólnokształcące. Dodatkowo działa 1 szkoła pomaturalna i 3 szkoły dla dorosłych. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 16 bibliotek wraz z filiami.
Powiatowa służba zdrowia obejmuje 1 szpital ogólny, 10 przychodni, 2 ośrodki zdrowia, 15 miejskich i 21 wiejskich praktyk lekarskich oraz 21 aptek i punktów aptecznych.

Komunikacja

Powiat oławski leży w ważnym ciągu komunikacyjnym lądowym i wodnym o znaczeniu europejskim. Przez powiat przebiegają fragmenty autostrady A4E40 dróg krajowych 39 94 oraz dróg wojewódzkich 346 396 403 455, a także fragmenty linii kolejowych 132 277 292 oraz nieczynnej 304. Odra przepływająca przez powiat wchodzi w skład Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Ochrona przyrody

Na terenie powiatu znajduje się 5 rezerwatów przyrody. Florystyczny Łacha Jelcz oraz cztery leśne Grodzisko Ryczyńskie, Kanigóra, Leśna Woda i Zwierzyniec. Utworzono 1 użytek ekologiczny "Zimowitowa Łąka". Zarejestrowano 21 pomników przyrody, 11 chroniących pojedyncze drzewa (8 dębów szypułkowych, 2 lipy drobnolistne i 1 tulipanowca amerykańskiego), 8 chroniących grupy drzew (6 grup dębów szypułkowych, 1 grupę lip drobnolistnych i 1 grupę platanów klonolistnych) oraz 2 chroniące głazy narzutowe. W powiecie znajdują się także fragmenty 2 obszarów Natura 2000: Lasy Grędzińskie i Grądy w Dolinie Odry.

Kody pocztowe w powiacie oławski (wyświetlono 3/3)Ocena internautów powiatu oławski
Średnia ocena: 3.7
liczba ocen: 12

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat oławski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie oławski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:52:42

Szybka zmiana regionu Polski