Menu
Home» » » »

Gmina Jelcz-Laskowice - Informacje

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Populacja: 21481

Gęstość populacji: 127,8 osób/km²

Powierzchnia: 168,1 km²

TERYT: 0215033

Numer kierunkowy: 71

Tablice rejestracyjne: DOA

Urząd gminy Jelcz-Laskowice

Adres: 55-230 Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24

Oficjalna strona gminy Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz-Laskowice (1973-86 gmina Laskowice Oławskie ) - gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim.

Siedziba gminy to Jelcz-Laskowice.

Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 21 481 osób, z czego w mieście 71,8%.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Jelcz-Laskowice ma obszar 168,1 km², w tym:

 • użytki rolne: 57%
 • użytki leśne: 33%

Gmina stanowi 32,1% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 21 481 100 10 854 50,5 10 627 49,5
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
127,8 64,6 63,2

Gmina Jelcz-Laskowice liczy 21 229 mieszkańców, w tym miasto zamieszkuje ok. 15 000 ludzi a 15 sołectw ok. 6000 osób. Jest to gmina miejsko-wiejska, co oznacza, że miasto nie jest oddzielone samorządowo od wsi. Od roku 1987 do 1990 zauważa się wzrost liczby ludności (ok. 2500), natomiast w latach 1991-1996 wzrost był minimalny. Średnia gęstość zaludnienia wynosi w gminie 132 os/km², a w mieście 908 os/km². Przyrost naturalny jest stosunkowo niski: 3,4 promila. Spowodowane jest to najprawdopodobniej trudnościami ekonomicznymi, mieszkaniowymi, wysokim bezrobociem oraz upowszechnianiem się nowego modelu rodziny (2+1). Ludność w wieku produkcyjnym wynosi 13 769 osób, pracujących jest ok. 5677 osób, natomiast bezrobotnych 1492 osoby.

Flora i fauna

Współczesna flora i fauna okolic Jelcza-Laskowic, jak i całej Niziny Śląskiej, jest dziedzictwem okresu polodowcowego. W drzewostanie największą rolę odgrywa sosna i dąb, przemieszane z grabem, brzozą, wiązem, lipą, jesionem i świerkiem. Występowanie licznych gatunków zwierząt na leśno-łąkowych terenach gminy nie może przesłonić faktu, że jeszcze 300 lat temu żyły tutaj łosie, bobry, rysie, niedźwiedzie, żbiki, które wyginęły wskutek gospodarczej działalności człowieka. Dzisiaj, w tutejszych lasach żyją sarny, jelenie, dziki, zające, wiewiórki, jeże, a spośród drapieżników lisy i kuny.

Zwierzęta objęte ochroną gatunkową

 • Owady – Dolina Odry, a w szczególności starorzecza i lasy łęgowe obfitują w owady z rodzaju biegaczowatych. Jednym z nich, szczególnie rzadki, jest kozioróg dębosz, żyjący w starych dębach. Innym cennym gatunkiem jest paź królowej- motyl występujący na łąkach z dużą ilością roślin baldaszkowatych,
 • Płazy i gady – nad Odrą i Smortawą spotyka się kilka gatunków żab i ropuch, traszki, jaszczurki, padalca, zaskrońca i żmiję zygzakowatą,
 • Ptaki – na terenie gminy stwierdzono występowanie 109 gatunków ptaków objętych ochroną. Główne skupiska ptaków chronionych to:
  • dolina rzeki Odry w pasie od miejscowości Stary Otok do miejscowości Łęg, obejmujący rezerwat "Łacha Jelcz",
  • obszar stawów w Nowym Dworze wraz z otaczającymi je lasami – duża liczba gatunków związanych z wodą – kormorany, czaple,
  • kompleks leśny w północnej części gminy z charakterystycznymi gatunkami leśnymi,
 • Ssaki – z tej grupy zwierząt występuje kret, jeż, ryjówka aksamitna, kuna, gronostaj, łasica, zając szarak, lis, jenot, borsuk, sarna, jeleń, dzik oraz dwa gatunki nietoperzy – mroczek późny i karlik malutki. Na terenach z dużą ilością wód spotkać można rzęsorka rzeczka i wydrę.

Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 15 pomników przyrody, które znajdują się w obrębach następujących miejscowości:

 • Dębina - dwa dęby szypułkowe, trzy głazy narzutowe,
 • Dziuplina - sosna pospolita,
 • Grędzina - głaz narzutowy,
 • Miłocice - głaz narzutowy, grupa 13 drzew: 3 dęby, 6 jesionów, 4 lipy,
 • Nowy Dwór - dwa dęby szypułkowe,
 • Jelcz-Laskowice - trzy dęby szypułkowe, sosna pospolita, lipa drobnolistna.

Sąsiednie gminy

Bierutów, Czernica, Lubsza, Namysłów, Oleśnica, Oława

Kody pocztowe w gminie Jelcz-Laskowice (wyświetlono 1/1)

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Gminę Jelcz-Laskowice, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o Gminie Jelcz-Laskowice

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 16:07:02

Szybka zmiana regionu Polski