Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Toruń


Informacje o Toruń:

Ilość ulic: 992

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 53.033001

Współrzedne geograficzne E: 18.617001

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 56

Liczba ludności: 205640

Gęstość ludności: 1779 os./km²

Powierzchnia: 115,72 km²

Wysokośc npm: 36-90 m n.p.m.

Aglomeracja: 300 229

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0982724

TERC: 0463011

Tablice rejestracyjne: CT

Herb Toruń:

Herb Toruń

Flaga Toruń:

Flaga Toruń

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Toruń

 • Dzielnica: Barbarka

 • Dzielnica: Bielany

 • Dzielnica: Bielawy

 • Dzielnica: Bydgoskie Przedmieście

 • Dzielnica: Chełmińskie Przedmieście

 • Dzielnica: Czerniewice

 • Dzielnica: Glinki

 • Dzielnica: Grębocin nad Strugą

 • Dzielnica: Jakubskie Przedmieście

 • Dzielnica: Kaszczorek

 • Dzielnica: Katarzynka

 • Dzielnica: Koniuchy

 • Dzielnica: Mokre

 • Dzielnica: Na Skarpie

 • Dzielnica: Piaski

 • Dzielnica: Podgórz

 • Dzielnica: Rubinkowo

 • Dzielnica: Rudak

 • Dzielnica: Rybaki

 • Dzielnica: Stare Miasto

 • Dzielnica: Starotoruńskie Przedmieście

 • Dzielnica: Stawki

 • Dzielnica: Winnica

 • Dzielnica: Wrzosy

Toruń

Toruń (niem. Thorn, łac. Thorunia, Torunium) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, lewobrzeżna część położona jest na Kujawach. Miasto leży nad Wisłą i Drwęcą. Duży ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy.

Od 1999 siedziba marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, siedziba organów samorządu województwa czyli Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego oraz jednostek im podporządkowanych. Siedziba starosty powiatu toruńskiego. W latach 1920-1939 stolica województwa pomorskiego, w latach 1945-1975 w województwie bydgoskim (w latach 1945-1950 nosiło ono nazwę woj. pomorskie), w latach 1975-1998 stolica województwa toruńskiego.

Jest jednym z najstarszych miast polskich. Od 1992 Toruń jest siedzibą kurii diecezji toruńskiej. W 1997 toruński zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a od 2004 jest ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast UNESCO. Toruńska starówka w 2007 r. w plebiscycie Rzeczpospolitej została uznana za jeden siedmiu cudów Polski. Toruński Rynek i Ratusz Staromiejski zajęły 3. miejsce w plebiscycie czytelników polskiej edycji National Geographic Polska na 30 najpiękniejszych miejsc na świecie.

Położenie

Toruń położony jest nad Wisłą i Drwęcą (częściowo w granicach miasta jej ujście do Wisły), w Kotlinie Toruńskiej, stanowiącej część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Część prawobrzeżna leży na historycznej ziemi chełmińskiej, lewobrzeżna na Kujawach; od południowego wschodu graniczy przez Drwęcę z ziemią dobrzyńską.

Podział administracyjny

Osiedla Przedmieścia

Torun - osiedla.svg

 • Starotoruńskie Przedmieście
 • Barbarka
 • Bielany
 • Bydgoskie Przedmieście
 • Wrzosy
 • Koniuchy
 • Chełmińskie Przedmieście
 • Rybaki
 • Stare Miasto
 • Katarzynka
 • Mokre
 • Jakubskie Przedmieście
 • Rubinkowo
 • Winnica
 • Grębocin nad Strugą
 • Bielawy
 • Na Skarpie
 • Kaszczorek
 • Piaski
 • Podgórz
 • Glinki
 • Stawki
 • Rudak
 • Czerniewice
 • Gmina Wielka Nieszawka

  Gmina Zławieś Wielka

  Gmina Łysomice

  Gmina Lubicz

  Gmina Obrowo

  Środowisko naturalne

  Ukształtowanie powierzchni

  Toruń położony jest w zalesionej Kotlinie Toruńskiej, po obu stronach rzeki Wisły, otoczony prawie ze wszystkich stron lasami. Tereny w Toruniu i okolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły są obniżone (najczęściej do poziomu 33-36 m n.p.m.) i stanowią wąski, długi pas terenu równinnego, położony na linii wschód-zachód, o szerokości ok. 100-500 metrów po obu stronach Wisły i o wysokiej jakości glebie (organiczna, II, III klasa). Dalej od niecki rzeki teren wznosi się (50-60 m n.p.m.), często stromo (np. osiedle Na Skarpie), staje się pagórkowaty, tworząc malownicze tarasy, o ziemi piaszczystej (V, VI klasa). Teren wokół Torunia określany jest, jako pagórkowaty.

  Klimat

  Średnia temperatura i opady dla Torunia
  Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Roczna
  Średnie najwyższe temperatury 1 1 6 12 18 21 22 22 18 12 6 2 12
  Średnie najniższe temperatury -4 -4 -1 3 8 11 13 12 9 5 1 -2 4
  Opady 27.9 25.4 22.9 30.5 48.3 68.6 81.3 58.4 40.6 27.9 35.6 35.6 513,1
  Źródło: Weatherbase 17.12.2008

  Wody

  Największą rzeką jest dzieląca miasto na dwie części Wisła, dzięki której Starówka zyskuje malownicze położenie. Drugą co do wielkości jest Drwęca, a trzecią Struga Toruńska. Struga Toruńska w części swego biegu przepływa pod Starówką, gdzie jej fragmenty są wyeksponowane w budynkach i chodnikach.

  Największym zbiornikiem w Toruniu jest staw Nagus na Rudaku, później Kaszownik obok Starówki i kilka mniejszych. Największymi kąpieliskami w okolicy Torunia są: Osiek, jezioro Kamionkowskie, Okonin, Górsk i Jezioro Chełmżyńskie.

  W okresie powojennym najwyższy stan Wisły w Toruniu wynosił 867 cm w czerwcu 1962 roku.

  Przyroda

  Toruń, prawie ze wszystkich stron, otoczony jest przez obszary leśne, stanowiące tereny rekreacyjne – Barbarka, Las Bielawski, Bielański, Łysomicki, Papowski, Lasy Ciechocińskie, Puszcza Bydgoska, oraz trzy rezerwaty: rezerwat leśny Las Piwnicki z 1924; najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce - Rezerwat na rzece Drwęcy z 1961 (z ginącym minogiem rzecznym) oraz unikalnie położony w centrum miasta rezerwat leśny Kępa Bazarowa z 1987, na wiślanej wyspie, naprzeciwko toruńskiej Starówki.

  Zieleń miejska

  W Toruniu znajduje się duża ilość terenów zielonych, a miasto zalicza się do jednego z najbardziej zielonych w Polsce (około 30% powierzchni). Łączna powierzchnia lasów to 2755 ha. Główne parki skupione są w centrum na tzw. Plantach wokół Starówki, gdzie po likwidacji średniowiecznych umocnień w XIX wieku wygospodarowano strefę zieleni wokół Starego Miasta, znacznie poszerzoną po rozebraniu nowożytnych i XIX-wiecznych fortyfikacji bastionowych w latach 20. XX w.

  Poza tym w Toruniu znajduje się kilkanaście parków. Największymi terenami rekreacyjnym są Barbarka, ze szkołą leśną, urządzeniami rekreacyjnymi, placami zabaw; niedawno zagospodarowane Błonia Wisły oraz trzy rezerwaty. Najstarszymi terenami zielonymi są Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, Park na Bielawach założony w XVIII wieku oraz najstarszy w Polsce Ogród Zoobotaniczny z 1797.

  Demografia

  Struktura demograficzna mieszkańców miasta Toruń wg danych z 31 grudnia 2010:

  Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
  jednostka osób  % osób  % osób  %
  populacja 205 312 100 110 357 53,75 94 955 46,25
  wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 33 987 16,55 16 724 8,15 17 263 8,41
  wiek produkcyjny (18–65 lat) 136 311 66,39 68 551 33,39 67 760 33
  wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 35 014 17,05 25 082 12,22 9932 4,84

  Historia

  Obszar dzisiejszego miasta w epokach prehistorycznych znajdował się na styku trzech krain geograficznych, miał dostęp do rzeki oraz dogodną przeprawę (bród) przez Wisłę, co sprawiło iż osadnictwo na obszarze dzisiejszego miasta i w jego okolicy rozwijało się od paleolitu, ok. 9 tys. lat p.n.e. Przez Toruń prowadził także bursztynowy szlak.

  Około roku 1100 p.n.e. na obszarze obecnego zamku krzyżackiego funkcjonowała osada łużycka. W okresie od IX do XIII w. w tym miejscu wznosił się pierwotny słowiański gród toruński, otoczony drewniano-ziemnymi wałami, strzegący przeprawy przez Wisłę.

  Początek współczesnemu miastu dali Krzyżacy w 1230, dla których był on punktem wyjścia do podboju plemion pruskich i tworzenie państwa krzyżackiego. Pierwszą wzmiankę historyczną o Toruniu zawiera dokument lokacyjny z 28 grudnia 1233 roku wystawiony przez Hermana von Salza, mistrza krzyżackiego. Z powodu częstych powodzi nawiedzających te nisko położone tereny w roku 1236 przeniesiono miasto w górę rzeki w miejsce jego obecnego położenia. Nowe terytorium miasta określa odnowiony przywilej chełmiński z 1251 roku, który został wystawiony w miejsce starego, zniszczonego w pożarze. 13 sierpnia 1264 nadano prawa miejskie drugiej osadzie – Nowemu Miastu, od wschodu stykającemu się ze Starym Miastem. W 1454 r. oba miasta połączono, zachowując jednak dzielące je mury obronne.

  W 1280 r. Toruń stał się członkiem Hanzy. XIV-XV wiek to pierwszy okres szybkiego rozwoju miasta. Toruń stał się dużym ośrodkiem handlowym w Prusach, liczącym aż 20 000 mieszkańców.

  1 lutego 1411 w Toruniu zawarto I pokój toruński, kończący tzw. wielką wojnę polsko-krzyżacką 1409-1411. W 1440 r. Toruń był jednym z głównych organizatorów Związku Pruskiego i został siedzibą jego Tajnej Rady. W 1454 wybuchło powstanie antykrzyżackie, zburzono zamek krzyżacki. Był to początek polsko-krzyżackiej wojny trzynastoletniej. Dla wzmocnienia poparcia szlachty król polski w 1454 nadał słynne przywileje szlacheckie. Stało się to na Zamku Dybowskim, podmiejskiej osadzie Nieszawa (obecnie dzielnica Torunia). 6 marca 1454 r. król Kazimierz IV Jagiellończyk na wniosek poselstwa Związku Pruskiego, wydał akt inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego, i wcielił Toruń do Polski. W czasie wojny Toruń wsparł finansowo króla polskiego ogromnymi sumami pieniędzy (szacowanymi przez historyków na prawie 200 tysięcy grzywien, tj. kwotę równą dochodom ówczesnego Krakowa w ciągu 80 lat, a Poznania w ciągu 270 lat). 19 października 1466 II pokój Toruński zakończył wojnę trzynastoletnią. W wyniku jego postanowień Toruń wraz z Prusami Królewskimi wszedł w skład państwa Polskiego, uzyskując w nim wraz z Gdańskiem i Elblągiem pozycję uprzywilejowaną. Już w trakcie wojny trzynastoletniej Toruń otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka tzw. privilegia Casimiriana (zwłaszcza tzw. wielki przywilej z 1457 r.), które określiły zasady politycznej odrębności Torunia oraz podstawy prawno-ustrojowej niezależności i silnej jego gospodarki aż do rozbiorów i włączenia go do Królestwa Prus w 1793 r. W ten sposób Toruń (podobnie jak Gdańsk i Elbląg) wyróżniał się na tle innych miast Rzeczypospolitej. Okres XVI i 1. poł. XVII w. to czas szybkiego rozwoju Torunia. Miasto bogaciło się na handlu wiślanym, składzie soli i towarów solonych, wielkich dorocznych jarmarkach międzynarodowych. 15 czerwca 1528 została otwarta w mieście mennica królewska, przy ulicy Mostowej, zastępując dotychczasowe mennice: krzyżacką i miejską. W pierwszej połowie XVI w. rozpowszechniła się w Toruniu reformacja, do której przystąpiła znaczna część mieszczan. W 1557 r. Toruń stał się oficjalnie miastem luterańskim i stał się jednym z ośrodków protestantyzmu w Rzeczypospolitej. W 1568 nastąpiło otwarcie Gimnazjum Akademickiego, a w 1594 uroczyste podniesienie go do rangi uczelni półwyższej (jednej z pierwszych w kraju). W 1595 r. z inicjatywy burmistrza Heinricha Strobanda rozpoczęto starania o założenie w Toruniu uniwersytetu.

  W pierwszej połowie XVII w. Toruń, jako jedno z kilku największych i najbogatszych miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów zamieszkiwało ok. 12 000 mieszkańców. Dzięki przywilejom i pozycji gospodarczej, Toruń wraz ze swoim patrymonium - pomimo, że leżał na obszarze województwa chełmińskiego i był jego największym miastem - wyłączony był z administracji województwa, stanowiąc jednostkę autonomiczną, samorządną. Druga połowa XVII wieku to czas osłabienia miasta ze względu na toczące się w jego rejonie wojny. W 1629 miasto odparło pierwsze oblężenia Szwedów. Rozpoczęto budowę fortyfikacji bastionowych, dzięki czemu Toruń stał się jedną z najpotężniejszych twierdz w Rzeczypospolitej. W 1645 w mieście odbyło się Colloquium charitativum, jedyne na świecie spotkanie ekumeniczne w celu pogodzenia katolików i protestantów. W 1658 wojska króla Jana Kazimierza po szwedzkim oblężeniu odzyskały Toruń.

  24 września – 9 października 1703 miało miejsce katastrofalne, najdotkliwsze w całej historii bombardowanie miasta przez wojska szwedzkie, dowodzone przez Karola XII. Spłonęła znaczna część Rynku, ratusz i kościoły. W 1708 r. ludność miasta została zdziesiątkowana przez wielką epidemię dżumy.

  Na tle zaostrzających się konfliktów religijnych 16 lipca 1724 doszło do tzw. "Tumultu Toruńskiego", zakończonego surowym wyrokiem sądu królewskiego i ścięciem protestanckiego burmistrza miasta, Jana Godfryda Roesnera, co odbiło się głośnym echem poza granicami kraju, jako tzw. Toruński krwawy sąd. W 1767 r. została w Toruniu przez ewangelicką szlachtę zawiązana konfederacja toruńska.

  Pierwszy rozbiór Polski w 1772 r. pozostawił Toruń przy Polsce; wtedy po raz pierwszy z inicjatywy Rosji podejmowano starania w celu utworzenia wolnego miasta Torunia. Na skutek pruskiej polityki zmierzającej do ucisku ekonomicznego Torunia (i Gdańska), pozostałego jeszcze w granicach Rzeczypospolitej, nastąpił wręcz upadek gospodarczy miasta. Tak jak Królewsko-Pruskie Bezpośrednie Miasto Chełm wobec Gdańska, tak Bydgoszcz wobec Torunia z inicjatywy władz pruskich miała stać się jego przeciwstawieniem i tym samym doprowadzaniu do degradacji jego gospodarki. Król Prus Fryderyk II również wyznaczył wówczas niewielką Bydgoszcz, liczącą ledwie ok. 1500 mieszkańców, na stolicę nowo utworzonego okręgu administracyjnego – Obwodu Nadnoteckiego. Drugi rozbiór włączył Toruń w skład Królestwa Prus. 24 stycznia 1793 wojska pruskie wkroczyły do miasta. Ludność zmniejszyła się z 10 000 mieszkańców około roku 1772 do 6 000 mieszkańców w 1793 r.

  Czasy napoleońskie dla Torunia oznaczały ogromne osłabienie gospodarcze, kontrybucje i zniszczenia. Na mocy traktatu w Tylży 7 lipca 1807 Toruń znalazł się w Księstwie Warszawskim. 21 kwietnia 1809 na trzy tygodnie Toruń stał się stolicą Księstwa Warszawskiego, będąc miejscem rezydowania ewakuowanego z Warszawy rządu. Po przegranej Napoleona 22 września 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego Toruń wrócił do Prus.

  Okres pruski w XIX wieku to powolny rozwój gospodarczy i nowe inwestycje, ograniczone jednak przez uczynienie z miasta twierdzy. Linie kolejowe połączyły Toruń z Warszawą, Bydgoszczą, Poznaniem, Olsztynem, Chełmżą i Grudziądzem. Okres pruski to także coraz silniejsze zmagania o polskość miasta, które w drugiej połowie XIX w. stało się największym ośrodkiem polskości na Pomorzu.

  Po I wojnie światowej w wyniku postanowień traktatu wersalskiego Toruń został przyznany odrodzonej Polsce. 18 stycznia 1920 wojska niemieckie opuściły Toruń. Miasto, będące największą ostoją polskości na Pomorzu i oddziałującym na całe Pomorze i Warmię skupiskiem licznych polskich organizacji społecznych i naukowych, liczące w 1921 r. 37 356 mieszkańców, zostało stolicą województwa pomorskiego i zaczęło odzyskiwać dawną, przedrozbiorową pozycję. W 1933 nastąpiło otwarcie drugiego mostu przez Wisłę. W 1939 populacja Torunia wynosiła około 80 000 mieszkańców. W latach 30. Toruń charakteryzował się największym po Gdyni wskaźnikiem przyrostu naturalnego w skali kraju. W 1938 zapadła decyzja o utworzeniu w 1940 uniwersytetu w Toruniu, jako filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

  7 września 1939 do miasta wkroczył Wehrmacht, a Toruń znalazł się w prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie. 1 lutego 1945 bez większych zniszczeń Armii Czerwona zajęła Toruń.

  W okresie PRL miasto straciło na znaczeniu. Wprawdzie powołano w 1945 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jednak tuż po wojnie przeniesiono władze wojewódzkie do Bydgoszczy. Przez pierwsze powojenne dziesięciolecia miasto pozbawione centralnie przyznawanych środków na inwestycje zastygło w rozwoju. Nowe inwestycje przemysłowe powstawać zaczęły głównie w latach 60. i 70. XX w., zwłaszcza pod naciskiem miejskich władz wobec wojewódzkich urzędów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

  1 czerwca 1975 Toruń stał się stolicą województwa toruńskiego, a od 1 stycznia 1999, po reformie administracyjnej współstolicą kujawsko-pomorskiego (z siedzibą m.in. Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego).

  Po 1989 miasto stało się centrum inwestycyjnym, naukowym i turystycznym regionu. Rozbudował się Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Powstały nowe uczelnie, hotele, muzea. Pojawili się prywatni inwestorzy. W 1997 wpisano zespół Starego i Nowego Miasta oraz ruiny zamku krzyżackiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a w 2004 wybrano Toruń na ogólnopolską siedzibę Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

  W 2007 rozpoczęły się starania Torunia o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

  Gminy podmiejskie

  Od początku lat 90. XX wieku znacząco rośnie liczba mieszkańców zurbanizowanych osiedli podmiejskich wokół Torunia: Przysiek-Rozgarty, Złotoria, Lubicz, Grębocin, Mała i Wielka Nieszawka, Łysomice. Do gmin podmiejskich, bezpośrednio związanych z Toruniem należą Gmina Lubicz, Gmina Zławieś Wielka, Gmina Łysomice, Gmina Wielka Nieszawka.

  Architektura

  Zabytki

  Zespół staromiejski

  Zespół staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. W 1997 został on wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obejmuje Stare i Nowe Miasto, z zachowanym prawie bez zmian XIII-wiecznym układem urbanistycznym. Zabytki Torunia znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

  Główne zabytki:

  • kościoły gotyckie:
   • św. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty
   • pofranciszkański Wniebowzięcia NMP
   • św. Jakuba
  • Rynek Staromiejski w Toruniu i Ratusz Staromiejski w Toruniu
  • Rynek Nowomiejski w Toruniu
  • pozostałości średniowiecznych obwarowań miejskich: fragmenty murów, budowanych od połowy XIII, rozbudowywanych i modernizowanych do XV w., zachowały się m.in. odcinki wzdłuż Wisły i ulicy Podmurnej oraz bramy Mostowa, Klasztorna i Żeglarska, kilka baszt (wśród nich m.in. Krzywa Wieża, Monstrancja, Gołębnik, Żuraw, Koci Łeb)
  • ruiny zamku krzyżackiego
  • gotycki most, jeden z nielicznych w Polsce, pod ulicą Most Pauliński
  • zespół gotyckich kamienic mieszczańskich z XIV-XVI w., w tym m.in. Dom Kopernika (XV w.), Dom Eskenów (XIV w., przebudowany w XVI i XIX w.) oraz kamienice przy ul. Łaziennej, Małe Garbary, Mostowej, Szczytnej, Szerokiej, Szewskiej, Wielkie Garbary, Żeglarskiej.
  • barokowe pałace miejskie: pałac Dąmbskich, o bogato zdobionej fasadzie z roku 1693, Fengera (1742, przebudowany w XIX w.), Meissnera (1739, przebudowany ok. 1800)
  • Kamienica Pod Gwiazdą, dom z XV w. przez krótki czas będący własnością znanego humanisty Filipa Kallimacha, przebudowywany w XVII w., fasada o dekoracji stiukowej z 1697 r.
  • kościół poewangelicki św. Ducha
  • kościół poewangelicki Trójcy św.
  • spichrze z XIV-XVIII w. (w tym najlepiej zachowany w Polsce spichrz gotycki)
  • Pomnik Mikołaja Kopernika
  • Dwór Artusa w Toruniu, monumentalny neorenesansowy gmach (1889-1891, R. Schmidt) położony w południowej części Rynku Staromiejskiego – obecnie Centrum Kultury
  • Teatr im. W. Horzycy – powstały w 1904, neobarokowo-secesyjny, dzieło wiedeńskich architektów specjalizujących się w projektowaniu budynków teatralnych, F. Fellnera i H. Helmera
  • siedziba Towarzystwa Naukowego w Toruniu z 1881.
  • neogotyckie kościoły: garnizonowy św. Katarzyny z 1897, ewangelicko-augsburski św. Szczepana z 1903.
  Inne dzielnice, okolice Torunia

  Poza zespołem Starego Miasta znajdują się również liczne zabytki:

  • Bydgoskie Przedmieście
  • ruiny zamku Dybowskiego
  • ruiny zamku w Złotorii
  • zespół obiektów pruskiej Twierdzy Toruń z XIX-XX wieku (ponad 200 obiektów, w tym 15 fortów)
  • Kościół św. Józefa w Toruniu
  • najstarszy w Polsce Ogród Zoobotaniczny z 1797
  • budownictwo szachulcowe (Chełmińskie Przedmieście)
  • kaplica polskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
  • zabytkowe kościoły: Podgórz, Kaszczorek, Bielany, Barbarka, Mokre
  Zobacz też: Piernikowa Aleja Gwiazd na Rynku Staromiejskim

  Najwyższe budynki mieszkalne

  Najwyższym budynkiem mieszkalnym jest 14-piętrowy blok z wielkiej płyty w narożniku ulic Szosa Lubicka i Ślaskiego. Budynek wraz z całym zespołem tego kwartału powstał na początku lat 90. XX wieku. Były to ostatnie wysokie budynki stawiane na Rubinkowie. Najwyższym budynkiem mieszkalnym w lewobrzeżnej części miasta jest modernistyczna 9-piętrowa wieża ciśnień z 4 kondygnacjami mieszkalnymi. Konstrukcja powstała w latach 1941-43 Drugim najwyższym budynkiem po lewej stronie Wisły jest konstrukcja z lat 90. XX wieku. W 2010 r. zakończono jej adaptację na cele mieszkaniowe (jest to dawny biurowiec po Drosedzie). Liczy on 9 kondygnacji i wysokością dorównuje podgórskiej wieży ciśnień.

  Kultura i sztuka

  Kultura i sztuka to charakterystyczne cechy Torunia, główne przyczyny czyniące Toruń miastem znanym w Polsce i w Europie. Kilkanaście kin i teatrów (w Toruniu działa 7 kin, w tym jeden multipleks, kilkadziesiąt różnorodnych festiwali, kilkanaście muzeów, kilkadziesiąt galerii, Planetarium, Orbitarium.

  Zabiegi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

  Decyzją Rady Miasta w lipcu 2006 roku Toruń zgłosił chęć przystąpienia do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, organizowanego przez Unię Europejską i koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 13 września 2007 roku Rada Miasta podjęła decyzję o współpracy z hiszpańską Pampeluną w zakresie wspólnych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Stosowne porozumienie w tej sprawie 18 czerwca 2008 roku podpisali w Brukseli, w siedzibie Komitetu Regionów przedstawiciele obu miast – Yolanda Barcina i Michał Zaleski. Od 15 maja 2008 roku związane z konkursem starania Torunia kreuje, koordynuje i monitoruje miejska instytucja kultury TORUŃ 2016

  Teatry i kina

  Teatry

  Toruń posiada teatr dramatyczny – Teatr im. Wilama Horzycy, który jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych i utytułowanych placówek w Polsce, goszczącą kilka dużych przedsięwzięć teatralnych (Festiwal Kontakt czy Festiwal Pobocza Teatru).

  Toruń posiada również trzy sceny dziecięce – Teatr Baj Pomorski, objazdowy Teatr Vaśka i Teatr Lalek Zaczarowany Świat. Najsłynniejszy z nich, Baj Pomorski, poza dziesiątkami przedstawień dla dzieci i organizacją Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek, jest także kolejną toruńską sceną dla dorosłych.

  Teatry alternatywne
  • Teatr Muzyczny Mała Rewia
  • Scena Młodych Studio P
  • Teatr Magma
  • Teatr Wróbli
  • Akademia Teatru Młodego Widza
  • Perpetuum Mobile-alternatywny teatr studencki
  • Teatr Tempestas
  • Teatr Wiczy
  • Plastyczny Teatr Symbolu
  • Stowarzyszenie Teatr Piosenk
  Kina
  • Kino Centrum - kino znajdujące się w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
  • Cinema City – multipleks (12 sal)
  • Cinema City Toruń Plaza – multipleks (8 sal)
  • Niebieski Kocyk - kino mieszczące się w Klubie Studenckim Od Nowa
  • Kino Tumult - mieszczące się w dawnym kościele Świętej Trójcy; kino oraz galeria prowadzone przez Fundację Tumult
  • Kinoteatr Grunwald
  • Kino Diecezjalne

  Imprezy i festiwale

  Pośród festiwali teatralnych najbardziej znany w kraju jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt", odbywający się od 1991. Teatr studencki reprezentują Akademickie Spotkania Teatralne Klamra, alternatywny – Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pobocza Teatru, uliczny – Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych, Międzynarodowe Spotkania Kapel Ludowych i Festiwal Folkloru Miejskiego. Teatr dziecięcy to Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek.

  Kino i film reprezentują Międzynarodowy Festiwal Lato Filmów (2006 r.i 2007 r. i Tofifest.

  Z imprez i festiwali muzyki klasycznej działa Festiwal Muzyczny Toruń-Muzyka i Architektura i Międzynarodowy Festiwal Haendlowski. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica odbywa się poza Toruniem, także w Warszawie i Grudziądzu, podobnie Europejskie Spotkania Artystyczne – oprócz Torunia w Przysieku i Zamku Bierzgłowskim. Świętojański Festiwal Muzyki Organowej trwa przez cał dwa letnie miesiące. Z festiwali muzyki współczesnej w Toruniu zorganizowano Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, CoCArt Music Festival - organizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Afryka Reggae Festival i Toruń-Bydgoszcz Harmonica Bridge. Największy rozgłos posiada Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song Of Songs.

  Z imprez naukowych jest tu najstarszy w regionie Toruński Festiwal Nauki i Sztuki oraz impreza uniwersytecka Promocja Edukacyjna, ukazująca ofertę szkół wyższych z całej Polski, a w listopadzie – Toruński Festiwal Książki. Sztuki plastyczne to jedna z największych światowych imprez graficznych, odbywająca się w kilku miastach – Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice, Ogólnopolski Konkurs Wydawnictw Reklamowych IDEA, najstarszy regionalny Konkurs ZPAP Dzieło Roku, a także unikalny w skali europejskiej Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży.

  Imprezy masowe i popularne to Otwarte Mikrolotowe Mistrzostwa Polski – Festiwal Wiatru, coroczna odsłona Piernikowej Alei Gwiazd, Święto Muzyki, Dni Torunia i Święto Piernika. Od dwóch lat odbywa się także Festiwal Anielskie Spotkania, festiwal wolontariuszy pod hasłem "Toruń miastem aniołów".

  Muzea

  Pierwsze muzeum ("musaeum") istnieje w Toruniu już od 1594, a spadkobiercą jego historii jest Muzeum Okręgowe.

  • Muzeum Okręgowe, złożone z kilku oddziałów – m.in.:
   • Ratusza Staromiejskiego
   • Pałacu Eskenów
   • Kamienicy pod Gwiazdą – Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu
   • Domu Kopernika wraz z wystawą Świat Toruńskiego Piernika, Mikołaj Kopernik – Życie i Dzieło, Pracownią Uczonego, Wnętrzami mieszczańskimi, wystawą polską w Rappersville.
   • Muzeum Archeologii
   • Muzeum Podróżników im. Tony Halika przechowujące pamiątki po tym podróżniku
  • Muzeum Etnograficzne
   • skansen etnograficzny przy Starym Mieście (jedyny w kraju skansen w centrum miasta)
   • oddział muzeum w Kaszczorku – Zagroda Rybacko-Rolnicza
  • Muzeum Inżynierii Komunalnej Torunia (w zabytkowej wieży ciśnień)
  • Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (Narodowe Centrum Kultury, budowane w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu")
  • Muzeum Piernika w Toruniu
  • Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu
  • Muzeum Artylerii w Toruniu
  • Muzeum Przyrodnicze w Toruniu (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
  • Muzeum Motoryzacji w Toruniu (przy Technikum Samochodowym)
  • Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń - Bateria A.B. IV, zwiedzanie z przewodnikiem, ekspozycja historii Twierdzy Toruń i fortyfikacji
  • Fort IV – XIX-wieczny fort artyleryjski, dostępny do zwiedzania z przewodnikiem, ekspozycja historii Twierdzy Toruń

  Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

  • Planetarium im. Władysława Dziewulskiego
   • Planetarium – seanse filmowe
   • Orbitarium – pokazy naukowe, sterowanie statkami kosmicznymi
   • Centrum Wiedzy o Wszechświecie (budowa)
  • Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem
   • największe w Europie środkowej radioteleskopy (32 m i 16 m średnicy)
   • zabytkowe obserwatoria kopułowe optyczne (rozsuwane dachy)
   • zabytkowy pałac i park pałacowy

  Muzyka

  • Toruńska Orkiestra Symfoniczna
  • Centrum Kultury "Dwór Artusa"
  • Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego
  • Klub Studencki Od Nowa w Toruniu przy UMK
  • z Torunia wywodzą się zespoły: Republika i Kobranocka, Manchester, Nocna Zmiana Bluesa, SOFA, Butelka.
  • Corocznie, podczas koncertu pamięci Grzegorza Ciechowskiego w klubie Od Nowa na Toruńskich Bielanach, przyznawana jest specjalna nagroda jego imienia dla młodych, utalentowanych muzyków.

  Kościoły i związki wyznaniowe

  Od połowy XVI w. Toruń był miastem protestanckim, dziś kontynuatorką tej tradycji jest niewielka parafia ewangelicko-augsburska. Obecnie większość toruńskich świątyń należy do Kościoła Rzymskokatolickiego. Na terenie Torunia znajdują się 24 kościoły rzymskokatolickie oraz parafie i zbory innych wyznań, w tym 7 protestanckich, 1 prawosławna (parafia św. Mikołaja), 1 polskokatolicka (parafia Narodzenia NMP) i ok. 20 - Świadków Jehowy. Większość toruńskich kościołów protestanckich reprezentuje nurt chrześcijaństwa ewangelicznego i należy do Toruńskiego Przymierza Protestanckiego oraz Aliansu Ewangelicznego w RP.

  Buddyzm

  • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu
  • Szkoła Zen Kwan Um w Polsce
  • Karma Kamtzang

  Edukacja i nauka

  Pierwsza uczelnia w Toruniu - protestanckie Gimnazjum Akademickie - powstała już w 1568 i była jedną z najstarszych uczelni w kraju. Od 1594 jako szkoła wyższa, przekształcona dzięki zabiegom toruńskiego burmistrza i humanistę Henryka Strobanda do rangi akademickiej. Była to jedna z pierwszych uczelni wyższych w Polsce. Drugą w regionie szkołą wyższą było Konserwatorium Muzyczne przy Pomorskim Towarzystwie Muzycznym, które status ten uzyskało w roku 1925. W roku 1939 wraz z wybuchem wojny Konserwatorium zostało zamknięte i już nigdy nie wznowiło działalności, po wojnie szkoły te zostały likwidowane, a w ich miejsce powoływano Akademie Muzyczne, w Toruniu jednak jej nie powołano.

  Szkoły wyższe

  Lista uczelni w Toruniu:

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (założony w 1945). Największa uczelnia w województwie. Posiada 16 wydziałów, z czego 3 jako Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy), filia w Grudziądzu. Uniwersytet posiada Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach, gdzie znajduje się największy w Europie środkowo-wschodniej radioteleskop oraz Stację Polarną na Spitsbergenie. Na UMK działa jedyne w Polsce Archiwum Emigracji - ośrodek archiwalno-naukowy gromadzący zbiory i badania dokumentacji związanej z emigracją polską po 1945. UMK kieruje również Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu
  • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej
  • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
  • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu
  • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
  • Uniwersytet Gdański - Kolegium Językowe w Toruniu
  • Kolegium Mody ASP w Toruniu (oddział ASP Łódź)
  • Centrum Studiów Europejskich
  • Wyższa Szkoła Bankowa (założona w 1998). Najlepsza biznesowa uczelnia prywatna w województwie kujawsko-pomorskim wg rankingów (Rzeczpospolita i Perspektywy, Polityka, Home&Market, Medal Europejski Business Centre Club).
  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (założona w 2001). Prowadzi studia dziennikarstwa, komunikacji społecznej, politologii, informatyki oraz podyplomowe w zakresie, relacji międzynarodowych, dyplomacji, funduszy unijnych, grafiki komputerowej i technik multimedialnych.
  • Toruńska Szkoła Wyższa
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Techniczny w Toruniu
  • Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
  • Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej

  Gimnazja i inne szkoły średnie

  W mieście funkcjonują 34 gimnazja, w tym 3 z oddziałami integracyjnymi.

  • Licea ogólnokształcące – 36 wraz z liceami dla dorosłych
  • Technika – 31
  • Zasadnicze szkoły zawodowe – 13
  • Szkoły specjalne – 3 przysposabiające do pracy i do zawodu
  • Licea profilowane – 8
  • Szkoły artystyczne – 6

  Szkoły podstawowe

  • 38 szkół podstawowych (SP nr 10, SP nr 18 i SP nr 16 z oddziałami integracyjnymi).

  Przedszkola

  W mieście jest około 45 placówek zapewniających edukację na poziomie przedszkolnym, niektóre z placówek posiadają także grupy żłobkowe dla najmłodszych.

  Jednostki naukowo-badawcze

  Placówki Polskiej Akademii Nauk
  • Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w. w Toruniu Instytutu Badań Literackich PAN
  • Instytut Matematyczny PAN oddział w Toruniu
  • Zakład Astrofizyki w Toruniu Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN
  • Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  • Zakład Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu Instytutu Historii PAN
  Placówki podległe Ministerstwom
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Ministerstwo Gospodarki
  • Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu - Ministerstwo Gospodarki
  • Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Instytut Ochrony Roślin. Terenowa Stacja Doświadczalna - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna - Ministerstwo Środowiska
  • Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Inne placówki
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej Molekularnej i Optycznej
  • Instytut Turystyki Sp. z o.o. Zakład Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
  • Instytut Kultury Zdrowia i Urody
  • Instytut Terapeutyczny
  • Instytut Procesów Informacyjnych

  Media

  Opieka zdrowotna

  W Toruniu znajduje się kilkadziesiąt placówek ochrony zdrowia w tym 6 szpitali, ponadto miasto jest siedzibą kujawsko-pomorskiego wojewódzkiego oddziału PFRON, znajduje się tu delegatura NFZ dla byłego województwa toruńskiego oraz Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który sprawuje nadzór i kontrolę nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.

  Lista szpitali:

  • Wojewódzki Szpital Zespolony, w skład szpitala wchodzą 3 zespoły poradni oraz 4 wojewódzkie przychodnie
   • Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna
   • Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna
   • Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
   • Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna
   • Zespół Poradni Chirurgicznych
   • Zespół Poradni Położniczo-Ginekologicznych
   • Zespół Poradni Specjalistycznych
  • Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika wraz z Zespołem Poradni Przyszpitalnych
  • Wojewódzki Szpital Dziecięcy z Zespołem Poradni Specjalistycznych
  • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
   • Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
  • Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego
   • Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
  • Szpital Specjalistyczny MATOPAT - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Oprócz szpitali miasto ma dobrze rozwiniętą sieć innych placówek służby zdrowia m.in.:

  • Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
  • Przychodnia Specjalistyczna "OLK-MED" (dawny Obwód Lecznictwa Kolejowego)
  • Miejska Przychodnia Specjalistyczna
  • Akademicka Przychodnia Lekarska
  • Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
  • Lecznice Citomed (największy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w regionie) i inne

  Gospodarka i infrastruktura

  Instytucje biznesu w Toruniu:

  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
   • Centrum Transferu Technologii
   • Toruński Park Technologiczny
  • Loża Toruńska Business Centre Club
  • Regionalne Biuro Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Na północ od Torunia (ok. 2 km od granicy) znajduje się jeden z terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tak zwany "Crystal Park" powstał w 2006 roku i obejmuje 177,61 ha. Jest on położony przy drodze krajowej nr 1 i autostradzie A1.

  • Początek: 12 kwietnia 2006 szef Sharp Corporation Katsuhiko Machida, premier Polski Kazimierz Marcinkiewicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Kaczmarek spotkali się w Kancelarii Premiera, by podpisać umowę na budowę fabryki modułów do monitorów ciekłokrystalicznych w podtoruńskim Ostaszewie (gmina Łysomice).
  • stan obecny (listopad 2009): czynne firmy: Sharp, Orion, Matsushita Chemicals, Sumika Electronic Materials Poland, Poland Tokai Okaya Manufacturing, NYK Logistics, SOHBI CRAFT Poland, KIMOTO Poland, TENSHO Poland, U-TEC Poland, Nissin Logistics Poland

  Kolejne firmy w budowie (PKP Cargo - Terminal Cargo). Główne firmy Sharp i Orion posiada linie do produkcji telewizorów ciekłokrystalicznych oraz plazmowych.

  • W roku 2010 do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został włączony teren dawnych Zakładów Włókien Sztucznych Elana, gdzie do roku 2017 ma powstać nowoczesne Centrum Technologiczne: Biznes Park Elana oraz Centrum Usług Logistycznych.

  Targi Toruńskie

  Od 2005 firma Targi Toruńskie Sp. z o.o. przystąpiła do organizowania imprez targowych. Do cyklu imprez targowych weszły między innymi: Targi Konserwatorskie, Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne "INWEST-TOR", Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe "Od działki po dom", Targi Metal Tools, oraz jarmarki na toruńskiej starówce. W 2006 do użytku po generalnym remoncie została oddana hala targowa Centrum Targowe PARK. Zbudowana w 1928 jako najnowocześniejsza w Polsce hala wystawowa wg projektu K. Ulatowskiego, która od 1958 służyła celom przemysłowym.

  Lista targów cyklicznych odbywających się w Toruniu:

  • Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe "Od działki po dom" (marzec)
  • Kujawsko Pomorskie Targi Inwestycyjne "INWEST-TOR" (marzec)
  • Targi Metal Tools (kwiecień)
  • Jarmark wielkanocny (wiosną tydzień przed świętami)
  • Jarmark Katarzyński (czerwiec)
  • Targi Konserwatorskie (październik)
  • Jarmark Bożonarodzeniowy (trwa ok. dwa tygodnie przed świętami)

  Transport

  Transport drogowy

  Tu przecinają się krajowe drogi oraz jedyna w regionie autostrada A1 i droga ekspresowa S10.

  Stan obecny
  • A1E75 autostrada A1 – oddana do użytku 14 października 2011r., w kierunku Gdańska
  • S10 południowa obwodnica Torunia (tzw. trasa poligonowa) – fragment drogi szybkiego ruchu S10, otwarty 15 listopada 2005 jako jednojezdniowy fragment. W jego ciągu znajdują się dwa czynne węzły drogowe:
  Toruń-Nieszawka (bezkolizyjny) S10/10/15 Toruń-Czerniewice (kolizyjny) S10/10
  • drogi krajowe:
  1E75 droga międzynarodowa E75 (droga krajowa nr 1) w kierunku Łodzi 10 w kierunku Bydgoszczy, Szczecina i Warszawy 15 w kierunku Inowrocławia, Poznania, Krotoszyna, Wrocławia do Olsztyna 80 w kierunku Bydgoszczy 91 w kierunku Gdańska
  • drogi wojewódzkie:
  200 (Wielka Nieszawka – Cierpice) 257 (Toruń Przybyszewskiego – Toruń – rzeka Wisła – Mała Nieszawka) 258 (Toruń – Złotoria – Silno – rzeka Wisła – Wygoda – Toruń Czerniewice) 273 (Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice) 552 Różankowo – Lubicz 553 w kierunku Różankowa 572 (Lubicz – stacja PKP) 585 (Podgórska – Dybowska) 654 (Toruń – Złotoria – Silno) 657 (Złotoria – Lubicz)

  Inwestycje aktualne i projektowane:

  • Autostrada A1 Gdańsk – Toruń – Łódź – Katowice (trwa budowa w kierunku Strykowa)
  • Trasa Wschodnia – z mostem na rzece Wiśle (w budowie)
  • Trasa Średnicowa Północna (projektowana)
  • Trakt Leśny (projektowany)
  • Północna obwodnica Torunia (węzeł Lubicz – Łysomice – Przysiek) (projektowana)

  Inwestycje niedokończone lub zaniechane:

  • Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu

  Transport kolejowy

  Toruń jest węzłem kolejowym. Krzyżują się tutaj linie kolejowe:

  Linia Nr D29 Sąsiednie węzły Operator przewozów pasażerskich
  Kutno – Piła Główna 18 Aleksandrów Kuj. – Bydgoszcz Wschód PKP Intercity, Przewozy Regionalne(BiT-City)
  Poznań Wschód – Skandawa (GP) – Žielieznodorožnyj 353 Inowrocław – Jabłonowo Pom. Przewozy Regionalne
  Toruń Wschodni – Malbork 207 Grudziądz Arriva PCC
  Nasielsk – Toruń Wschodni 27 Sierpc Arriva PCC
  Toruń Wschodni – Olek (daw. Chełmno) 246 (dawniej) Unisław Pom. –(linia towarowa)
  • Stacje oraz przystanki kolejowe i ich lokalizacja wg osiedli i ulic:
   • Toruń Główny (os.Stawki, ul. Kujawska) (pociągi pospieszne i osobowe; stacja węzłowa)
   • Toruń Miasto (Stare Miasto, plac 18 Stycznia) (pociągi pospieszne i osobowe)
   • Toruń Wschodni (os.Mokre, plac Fryderyka Skarbka) (pociągi pospieszne i osobowe; stacja węzłowa)
   • Toruń Kluczyki (os.Podgórz, ul. Kluczyki) (pociągi osobowe)
   • Toruń Północny (stacja towarowa) (os.Chełmińskie-Koniuchy, Szosa Chełmińska,)
   • Toruń Czerniewice (os.Czerniewice, ul. Przy Torze) (pociągi osobowe)
   • Toruń Grębocin (os.Grębocin, ul. Ceramiczna) (pociągi osobowe).
  • Stacje oraz przystanki osobowe zamknięte lub zlikwidowane:
   • Toruń Elana (Mokre - Katarzynka, ul. Płaska, zamknięty)
   • Toruń Zachodni (os.Bielany) zlikwidowany ok. 1970 roku
   • Toruń Barbarka (os.Wrzosy-Barbarka, ul. Pawia, zamknięty)
  • Stacje na przedmieściach Torunia:
   • Łysomice
   • Papowo Toruńskie
   • Lubicz
   • Brzoza Toruńska
   • Cierpice
  • Szybka kolej miejska BiT-City – proponowane szybkie kolejowe połączenie Bydgoszczy i Torunia. Według założeń ma być elementem spajającym i integrującym dwa największe miasta województwa, spowodować szybszy rozwój obu stolic regionu, przyspieszyć powstanie aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Pomysłodawcą projektu jest Wydział Inwestycji Strategicznych Urzędu Miasta Torunia w 2006, a wdrażającym projekt – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy współpracy z urzędami miast Bydgoszczy i Torunia . Obecnie trwają szczegółowe prace projektowe oraz pozyskiwanie środków unijnych dla potrzeb projektu. Wiadomo, że potrzebna jest modernizacja toru pozwalająca na rozwinięcie prędkości do 160 km/h.
   • Pierwotnie jest rozważane połączenie na trasie Bydgoszcz Główna – Toruń Wschodni.
   • Rozważane jest także przedłużenie pierwotnej linii do stacji Port Lotniczy w Bydgoszczy z jednej oraz Toruń Północ z drugiej strony.

  Prowizorycznie, jeszcze przed modernizacją toru i nabyciem nowoczesnego taboru, połączenie Bydgoszcz Główna – Toruń Wschodni pod szyldem BiT-City ruszyło 9 grudnia 2007. Do obsługi połączenia Zarząd Województwa wybrał przewoźnika o ówczesnej nazwie PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

  Na terenie województwa wprowadzony jest także bilet regionalny na trasie Toruń-Włocławek, działający na podobnej zasadzie jak bilet aglomeracyjny BiT-City (tj. możliwość korzystania z dowolnej linii komunikacji miejskiej przez godzinę od wyjścia z pociągu). Obydwa bilety (aglomeracyjny i regionalny) są wprowadzone na tej samej linii kolejowej nr 18, ale dotychczas nie stworzono biletu regionalnego na odcinku Bydgoszcz-Toruń-Włocławek. Linia Toruń-Włocławek nie została objęta projektem BiT-City, pomimo wyższej liczby pasażerów w 2007 r. niż w przypadku linii Bydgoszcz-Toruń. Linię Toruń-Włocławek nadal częściowo obsługują niezmodernizowane składy, a ponadto bilet regionalny nie był promowany na taką skalę jak bilet aglomeracyjny (np. reklamy na autobusach MZK Toruń), a to z kolei może wpłynąć na zmniejszenie atrakcyjności tej linii i przejęcie pasażerów przez liczne połączenia komunikacji autobusowej. Bilety regionalne można nabyć w kasach PKP. Część pociągów na trasie Toruń-Włocławek kończy swoją trasę na dworcu Toruń Wschodni, a to ma przyśpieszyć dostęp do centrum i wschodniej części miasta. W przypadku Włocławka pociągi regionalne zatrzymują się na wszystkich dworcach i stacjach pasażerskich.

  Lotnisko

  W samym Toruniu, lotnisko Toruń-Bielany (EPTO) jest lotniskiem Aeroklubu Pomorskiego, który istnieje od 1922. Lotnisko zostało rozbudowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Posiada dwie poniemieckie betonowe drogi startowe:

  • na kierunku 11R/29L o wymiarach 1269 x 57 metrów,
  • na kierunku 02/20 o wymiarach 1190 x 57 metrów.

  EPTO także posiada dwie użytkowane trawiaste drogi startowe (oprócz ww. dwóch betonowych):

  • na kierunku 11L/29R o wymiarach 1092 x 100 metrów,
  • na kierunku 14/32 o wymiarach 730 x 100 metrów.

  Lotnisko na Bielanach jest położone bezpośrednio przy projektowanej trasie średnicowej. Posiada hotel oraz restaurację. Obecnie w aeroklubie działają sekcje sportowe (lotnicza, szybowcowa, lotniarska i spadochroniarska). Prowadzone są także spacerowe loty turystyczne.

  Najbliższym portem lotniczym, 45 km od centrum Torunia, jest port lotniczy Bydgoszcz im. Ignacego Jana Paderewskiego (BZG, EPBY). Miasto Toruń niedawno stało się współudziałowcem tego lotniska (0,0589%). Rozważana jest budowa szybkiej kolei miejskiej z Torunia na lotnisko w Bydgoszczy.

  Transport wodny

  • Porty rzeczne:
   • Port Drzewny – ul. Starotoruńska
   • Port Zimowy – ul. Popiełuszki (Rybaki)
   • Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej - ul. Popiełuszki
  • Przystanie żeglarskie:
   • AKS
   • AZS
   • KS Budowlani
   • Szkwał, Port Drzewny
   • Towimor, Port Drzewny
   • Walter, Port Drzewny
   • Yacht Klub Toruń, Port Drzewny
   • Liga Morska i Rzeczna, Port Drzewny

  Komunikacja miejska

  Miejski Zakład Komunikacji

  Główna firmą komunikacyjną w Toruniu jest Miejski Zakład Komunikacji, istniejący od 1891. Firma obsługuje 37 linii dziennych, 3 nocne i 1 nocna specjalna. Wśród linii dziennych dwie są liniami weekendowymi, są też dwie linie kursujące wyłącznie w dni nauki szkolnej. Łączna długość linii to 328 kilometrów. Poza tym w Toruniu kursuje 6 linii tramwajowych, z tego 5 dziennych i jedna nocna. Razem daje to około 41,4 kilometrów. Kilka lat temu kursowała także linia sezonowa, obsługiwana przez wagon historyczny (wycieczkowy).

  Tabor autobusowy w kategorii wieku należy do najmłodszych w kraju, gorzej wypada tabor tramwajowy, lecz wagony są poddawane modernizacjom. Bolączką parku MZK Toruń jest mała ilość taboru przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, jednak w ostatnich latach odsetek autobusów niskopodłogowych wzrasta (w grudniu 2008: 47 autobusów, czyli 36% taboru). Częstotliwość kursowania autobusów jest na niektórych liniach jest rzadka. Spora część linii dziennych kursuje z częstotliwością powyżej 30 minut w szczycie. Najczęściej kursuje linia nr 15.

  Od 1 lutego 2009 w wyniku wygaśnięcia umowy z gminą Lubicz zlikwidowanych zostało pięć linii podmiejskich, a tabor dotychczas je obsługujący skierowany został na ulice miasta. Gmina Lubicz podpisała z firmą Mobilis Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy umowę na obsługę 4 linii podmiejskich (do Lubicza, Złotorii, Gronowa i Kolonii Papowskiej).

  W 1990 roku z komunikacji miejskiej korzystało 99,5 mln osób. W 2000 liczba spadła do 76 mln, a do 2008 liczba osób wynosiła tylko 46,5 mln

  Po mieście kursują też inni przewoźnicy.

  Transport turystyczny

  W sezonie turystycznym oferowane są dodatkowo inne formy komunikacji:

  • Łódka Katarzynka - łączącą Bulwar Filadelfijski z Kępą Bazarową i Zamkiem Dybowskim
  • Statek pasażerski Wanda (kursy po Wiśle)
  • Statek pasażerski Wiking (kursy po Wiśle)
  • Riksze, postój na Rynku Staromiejskim (kursy po Starym Mieście)
  • Dorożki (okazjonalnie, na Rynku Staromiejskim)
  • Turystyczny wagon tramwajowy MZK (kursował do 2007 r. po istniejących torowiskach) - dla wycieczek.

  Sport i rekreacja

  Zawodowe kluby sportowe

  • KS Toruń Unibax S.A. (dawniej KS Apator Toruń) - żużel
  • TKP Elana Toruń (dawniej ZKS Elana Toruń) - piłka nożna
  • KS Toruń HSA – (dawniej Toruński Klub Hokejowy) - hokej na lodzie
  • Angels Toruń - futbol amerykański
  • UKS Budowlanka Toruń - siatkówka młodzieżowa
  • KS Pomorzanin Toruń – sekcja hokeja na trawie (I liga), sekcja piłkarska
  • SIDEn MMKS VIII LO Toruń – męska drużyna koszykówki
  • Energa Toruń - żeńska drużyna koszykówki (Ekstraklasa)
  • Budowlani Toruń - żeńska drużyna siatkarska (I liga)
  • KS Start-Wisła Toruń - tenis i jazda figurowa na lodzie
  • MKS Axel Toruń - jazda figurowa na lodzie, curling
  • AZS UMK Monaco Toruń - piłka ręczna mężczyzn
  • AZS UMK Energa Toruń - wioślarstwo
  • Szerszenie Toruń - rugby union
  • Marwit Toruń - futsal

  Pozostałe kluby sportowe

  • Klub sportów walki Spartakus – sekcje Kyokushin Karate, Muaythai, MMA
  • Toruńskie Stowarzyszenie Sportów Walki "Bushi" - Ju-Jitsu
  • Pomorzanin Toruń - hokej na trawie, piłka nożna, boks
  • Toruński Klub Sportowy Judo
  • Sokoły Toruń - hokej na lodzie
  • Toruński klub Taekwon-do "Lechmed"
  • UKS Kodokan Toruń - Judo
  Rugby w Toruniu

  Pierwszy kontakt Torunia z rugby miał miejsce w PRL-u, kiedy to przy okazji z toruńskiego finiszu kolarskiego Wyścigu Pokoju odbył się międzypaństwowy mecz Polska-NRD. Pierwszy klub powstał jednak dopiero w 2000 roku. Pierwotnie nazywał się Klub Rugby Toruń, a po ściągnięciu sponsorów Wektor Car Nesta Toruń. Pod taką nazwą przez kilka sezonów występował w rozgrywkach ogólnopolskich drugiej ligi.

  Po kilkuletniej niebytności rugby seniorskiego w mieście (przez ten czas istniały sekcje dziecięce i młodzieżowe, a zawodnicy z nich pochodzący grali w meczach rugby 7-osobowego), zawodnicy ze starej drużyny zorganizowali z końcem 2008 roku nowy klub i nadali mu nazwę Szerszenie Toruń. W 2009 roku grali głównie w olimpijskiej odmianie 7-osobowego rugby, chociaż także w rugby tradycyjnym - zwyciężając m.in. międzynarodowy turniej rugby w Brunszwiku. Od wiosny 2010 roku toruńskie rugby powróciło na ligowe boiska 15-osobowej wersji rugby, a Szerszenie zaczęły grać w II lidze (region pomorski).

  Sport amatorski, rekreacja

  Do obiektów służących rekreacji w Toruniu i należą:

  • lodowiska sztuczne – 5: dwa stałe całoroczne miejskie TOR-TOR I oraz TOR-TOR II, MENTOR (niepełnowymiarowe - prywatne), a także 2 sezonowe: na Rynku Nowomiejskim oraz na Rubinkowie (zimą)
  • tory saneczkowe: Rudelka (os. Bema), Park Miejski (Bydgoskie), Winna (Rubinkowo)
  • baseny kryte – 11: Mini Aqua-Park, ZSME, OSIR, SP8, SP28, SP16, SP32, SP29, SP30, SP24, SP5.
  • stadiony – 6: Motoarena Toruń, Miejski, Elana, Tramp, Kopernik, MOS
  • hale sportowe – 4: Hala ZSPS, Olimpijczyk, SP 28, SP 10; nowa hala w budowie
  • przystanie wioślarskie i żeglarskie – 6: AKS, AZS, Budowlani, Szkwał, Towimor, Walter
  • strzelnice – 6: Falco (strzelnica i paintball, Fort VIII), Euro Trade (paintball), Auto Trezor (strzelnica), Sportowa (Fort I), Myśliwska (Glinki), Kurkowe Bractwo Strzeleckie (Fort VII)
  • pola golfowe – 2: Tatfort (Fort IV), Country Club, Toruń-Górsk
  • boiska do siatkówki plażowej: Centrum Siatkówki Plażowej UKS Budowlanka Toruń (Legionów 19/25)
  • Lotnisko Sportowe: Aeroklubu Pomorskiego (Bielany)
  • Tor Rallycrossowy: Toruński Klub Motorowy
  • Skate Park: Bema
  • Park Linowy: Barbarka
  • ściany wspinaczkowe – 5: Bella wellness Centrum, Walter, Tor-Tor, Piernikowe Miasteczko (dla dzieci), SP 10
  • korty tenisowe – 6: Start Wisła, OSIR, Świętopełka, TTT Real, Jurmet (3 kryte hale) Lubicz, TKM
  • stadniny koni – 9: Gospodarstwo Agroturystyczne Łucji i Józefa Ciurusiów (Kaszczorek), Agrofood (Grabowiec), Jaskółcza 11 (Wrzosy), Rancho (Mała Nieszawka), Fundacja Ducha, Ogród Zoobotaniczny, Brzoza Toruńska, Rubbens (Papowo Toruńskie), Dolina Koni (Otłoczyn)
  • tor rowerowy – 1: pod zarządem Toruńskiego Stowarzyszenia Sportów Alternatywnych (Na Skarpie, w przebudowie)

  Burmistrzowie i prezydenci Torunia

  Honorowi Obywatele Torunia

  Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu

  Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Znani Torunianie

  • Olga Bołądź (ur. 1984)
  • Maciej Dowbor (ur. 1978)
  • Helena Grossówna (1904–1994)
  • Tony Halik (1921–1998)
  • Bogusław Linda (ur. 1952)
  • Mikołaj Kopernik (1473–1543)
  • Joanna Koroniewska (ur. 1978)
  • Małgorzata Kożuchowska (ur. 1971)
  • Jan Kusiewicz (ur. 1921)
  • Łukasz Pawłowski (ur. 1983)
  • Regina Smendzianka (ur. 1924)
  • Wanda Szuman (1890–1994)
  • Alfred Weyna (1916–2001)
  • Teresa Weyna (ur. 1950)
  • Sławomir Wierzcholski (ur. 1958)
  • Janusz Leon Wiśniewski (ur. 1954)
  • Jacek Yerka (ur. 1952)
  • Elżbieta Zawacka (1909–2009)
  • Katarzyna Żak (ur. 1963)

  Dyplomacja, polityka, współpraca

  W Radzie Miasta Toruń zasiada 25 osób, których kadencja trwa 4 lata. Obecnie (2010-2014) trwa VI kadencja.

  Dyplomacja w Toruniu

  Toruń był siedzibą trzech obrad sejmu w okresie I Rzeczypospolitej (1519, 1576, 1626). W podtoruńskiej Nieszawie na Zamku Dybowskim (obecnie dzielnica Torunia), nadano słynne przywileje szlacheckie, rozpoczynające okres "złotej wolności szlacheckiej". W Toruniu zawarto I pokój toruński i II pokój toruński, a także ostatni rozejm polsko-krzyżacki w 1521 r.

  W czasie rozbiorów, w 1807 był siedzibą rządu powstańczego – przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu. W tym okresie posiadał dwa konsulaty: Rosja i USA. W okresie międzywojennym w Toruniu ulokowano pięć konsulatów, w tym Konsulat Generalny Niemiec i III Rzeszy, Francji, Belgii. Obecnie w Toruniu znajdują się trzy (z siedmiu w całym regionie. Cztery w Bydgoszczy) konsulaty honorowe: Peru, Słowenii i Litwy.

  Miasta partnerskie

  Miasta partnerskie Torunia.jpg
  Miasto partnerskie Kraj Od kiedy
   Filadelfia  Stany Zjednoczone 1976
   Getynga  Niemcy 1978
   Lejda  Holandia 1988
   Hämeenlinna  Finlandia 1989
   Kaliningrad  Rosja 1995
   Czadca  Słowacja 1996
   Swindon  Anglia 2003
   Łuck  Ukraina 2008
   Novo Mesto  Słowenia 2009


  W latach 70. XX wieku pojawiła się nowa forma współpracy – miasta partnerskie. Obecnie Toruń ma podpisane umowy z dziewięcioma takimi miastami.

  • Filadelfia – umowa z Toruniem od 1976. Widocznym śladem jest nazwa nadwiślańskiego bulwaru – Bulwar Filadelfijski
  • Getynga – umowa z Toruniem od 1978. Widocznym śladem jest tablica drogowa na Placu Teatralnym (kierująca do Getyngi), kamień graniczny Getyngi, nazwa zjazdu drogowego z mostu drogowego Józefa Piłsudskiego – Ślimak Getyński.
  • Lejda – umowa z Toruniem od 1988.
  • Hämeenlinna – umowa z Toruniem od 1989.
  • Kaliningrad – umowa z Toruniem od 1995.
  • Čadca – umowa z Toruniem od 1996. Widocznym efektem współpracy są coroczne Dni Czadcy w Toruniu i Dni Torunia w Czadcy oraz Rondo Czadcy przy ul. Legionów w Toruniu.
  • Swindon – umowa z Toruniem od 2003.
  • Łuck - umowa z Toruniem od 2008.
  • Novo Mesto - umowa z Toruniem od 2009.

  Kolejne miasto podpisało z Toruniem list intencyjny ale nie ma jeszcze oficjalnego statusu miasta partnerskiego.

  • Guilin -  Chiny

  Jednostki pływające nazwane imieniem Torunia

  • ORP Toruń – monitor rzeczny Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej
  • ORP Toruń Transportowo-Minowy (morski)
  • MS Uniwersytet Toruński
  • SY Województwo Toruńskie

  Planetoida 12999 Toruń

  Na cześć miasta nazwano odkrytą w 1981 r. przez Edwarda Bowella planetoidę z grupy pasa głównego asteroid, 12999 Toruń. Proponując nadanie tej właśnie nazwy Edward Bowell, wskazał Toruń jako miejsce narodzin Mikołaja Kopernika, gotyckie Stare Miasto wpisane w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika zawiadujący największym w Polsce obserwatorium astronomicznym. W 2009 roku odsłonięto pomnik tej planetoidy.

  Zobacz też

  • Cmentarz żydowski w Toruniu

  Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 992)

  0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

  0-9

  al. 500-lecia Torunia
  al. 700-lecia Torunia

  A

  ul. A. Asnynka
  ul. Agatowa
  ul. Agrestowa
  ul. Akacjowa
  ul. Aleksandrowska
  ul. Ametystowa
  ul. Andersa gen. Władysława
  ul. Antczaka
  ul. Antczaka Antoniego
  ul. Antoniego św.
  pl. Armii Krajowej
  ul. Armii Ludowej
  pl. Artylerii Polskiej
  ul. Artyleryjska
  ul. Asnyka
  ul. Asnyka Adama
  ul. Astrowa
  ul. Augustowska

  B

  ul. Bagińskiego Antoniego
  ul. Bajeczna
  ul. Balewskiego Władysława
  ul. Balladyny
  ul. Balonowa
  ul. Bananowa
  ul. Bankowa
  ul. Barbarka
  ul. Bartkiewiczówny
  ul. Bartkiewiczówny Janiny
  ul. Bartnicza
  ul. Barwna
  ul. Basieńki
  ul. Baśniowa
  ul. Batorego
  ul. Bawarczyków
  ul. Bażantowa
  ul. Bażyńskich
  ul. Bekasa
  ul. Beliny-Prażmowskiego płk. Władysława
  ul. Bema
  ul. Bema gen. Józefa
  ul. Biała
  ul. Białostocka
  ul. Bielańska
  ul. Bliska
  ul. Bluszczowa
  ul. Boboli św. Andrzeja
  ul. Bobrowa
  ul. Bociana
  ul. Boczna
  ul. Bolesława Chrobrego
  ul. Bolta
  ul. Bolta Antoniego
  ul. Borowiacka
  ul. Borowikowa
  ul. Bołtucia gen. Mikołaja
  ul. Bratnia
  ul. Brązowa
  ul. Brejskiego
  ul. Brejskiego Jana
  ul. Brody inż. Jana
  ul. Broniewskiego
  ul. Broniewskiego Władysława
  ul. Browarna
  ul. Brylantowa
  ul. Brzechwy Jana
  ul. Brzoskwiniowa
  ul. Brzozowa
  ul. Bukiewicz Wandy
  ul. Bukowa
  ul. Bulwar Filadelfijski
  ul. Burhardta Stefana
  ul. Bursztynowa
  ul. Buszczyńskich
  ul. Buszczyńskich Józefa i Sylwestra
  ul. Bydgoska
  ul. Bytomska
  ul. Bławatkowa
  ul. Błękitna

  C

  ul. Calineczki
  ul. Cedrowa
  ul. Ceglana
  ul. Celnicza
  ul. Ceramiczna
  ul. Chabrowa
  ul. Chełmińska
  ul. Chełmska
  ul. Chmielna
  ul. Chodkiewicza Jana Karola
  ul. Chopina
  ul. Chopina Fryderyka
  pl. Chrapka bp. Jana
  ul. Chrobrego
  ul. Chrzanowskiego
  ul. Chrzanowskiego Józefa
  ul. Chłopickiego
  ul. Chłopickiego gen. Józefa
  ul. Ciasna
  ul. Cicha
  ul. Ciechanowska
  ul. Ciechocińska
  ul. Ciekawa
  ul. Cienista
  ul. Cierpicka
  ul. Cisowa
  ul. Curie
  ul. Curie Piotra
  ul. Cyprysowa
  ul. Czachowskiego Ludwika
  ul. Czapli
  ul. Czarlińskiego
  ul. Czarlińskiego Leona
  ul. Czarnieckiego
  ul. Czarnieckiego Stefana
  ul. Czecha
  ul. Czekoladowa
  ul. Czeremchowa
  ul. Czereśniowa
  ul. Czerniewicka
  ul. Czerwona Droga
  ul. Częstochowska
  ul. Czysta

  D

  droga Łąkowa
  ul. Dąbrówki
  ul. Dąbrowskiego
  ul. Dąbrowskiego gen. Jana Henryka
  ul. Daleka
  ul. Dandelskiego Zdzisława
  ul. Danielewskiego
  ul. Danielewskiego Ignacego
  pl. Daszyńskiego Ignacego
  ul. Dekerta
  ul. Dekerta Jana
  ul. Derdowskiego
  ul. Derdowskiego Hieronima
  ul. Diamentowa
  ul. Dobra
  ul. Dobrej Nadziei
  ul. Dobrzańskiego-Hubala mjr. Henryka
  ul. Dobrzyńska
  ul. Dojazd
  ul. Domachowskiego
  ul. Domachowskiego ks. Józefa
  ul. Dominikańska
  ul. Donimirskiego
  ul. Donimirskiego Teodora
  ul. Dożynkowa
  ul. Droga Czarnobłocka
  ul. Droga Starotoruńska
  ul. Droga Trzeposka
  ul. Drzewieckiego
  ul. Drzewieckiego kpt. Jana
  ul. Drzymały
  ul. Drzymały Michała
  ul. Ducha Św.
  ul. Ducha Świętego
  ul. Dudojcia Ignacego
  ul. Dwernickiego
  ul. Dwernickiego gen. Józefa
  ul. Dworcowa
  ul. Dybowska
  ul. Dyngusowa
  ul. Działowa
  ul. Działowskiego
  ul. Działowskiego Zygmunta
  ul. Dziewulskiego
  ul. Dziewulskiego Władysława
  ul. Długa
  ul. Długosza
  ul. Długosza Jana

  E

  ul. Elbląska
  ul. Elektryczna

  F

  ul. Fabryczna
  ul. Familijna
  ul. Fantazyjna
  ul. Fasolowa
  ul. Faustyny św.
  ul. Fałata
  ul. Fałata Juliana
  ul. Figowa
  ul. Filomatów Pomorskich
  ul. Filtrowa
  ul. Fiołkowa
  ul. Flisacza
  ul. Fosa Staromiejska
  ul. Franciszkańska
  ul. Fredry
  ul. Fredry Aleksandra
  pl. Frelichowskiego bł. ks. phm. Stefana Wincenteg

  G

  ul. Gagarina
  ul. Gagarina Jurija
  ul. Gaikowa
  ul. Gajowa
  ul. Galona Rajmunda
  ul. Gardzielewskiego
  ul. Gardzielewskiego Zygfryda
  ul. Gawędy
  ul. Gazowa
  ul. Gałczyńskiego
  ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
  ul. Gdańska
  ul. Gen. Bema
  ul. Gen. Hallera
  ul. Gen. J. Dwernickiego
  ul. Gen. Sowińskiego
  ul. gen.Hallera
  ul. Gerwazego
  ul. Gipsowa
  ul. Gliniecka
  ul. Gminna
  ul. Gniewkowska
  ul. Gogi
  ul. Gogi ks. Kanonika Pawła Piotra
  ul. Goplany
  ul. Gorzowska
  ul. Gościnna
  ul. Goździkowa
  ul. Gołębia
  ul. Grabowa
  ul. Grabowskiego
  ul. Grabowskiego Antoniego
  ul. Grabskiego Władysława
  ul. Graniczna
  ul. Granitowa
  ul. Gregorkiewicza inż. arch. Kazimierza
  ul. Grota-Roweckiego gen. Stefana
  ul. Grudziądzka
  ul. Grunwaldzka
  ul. Gryczana
  ul. Grzybowa
  ul. Guliwera
  ul. Gustlika
  ul. Gwiaździsta
  ul. Głowackiego
  ul. Głowackiego Bartosza

  H

  ul. Hallera
  ul. Hallera gen. Józefa
  ul. Hallera Józefa (Generała Józefa Hallera)
  ul. Harcerska
  ul. Hebanowa
  ul. Hiacyntowa
  pl. Hoffmanna prof. Alfonsa
  ul. Honoratki
  pl. Honorowych Dawców Krwi
  ul. Horzycy Wilama
  ul. Hoża
  ul. Hulewicza Wacława
  ul. Hurynowicz
  ul. Hurynowicz Janiny
  ul. Husarska

  I

  ul. Idzikowskiego
  ul. Idzikowskiego mjr. Ludwika
  ul. Iglasta
  ul. Inowrocławska
  ul. Inżynierska
  ul. Irysowa
  ul. Iwanowa Zbigniewa
  ul. Iwanowskiej Wilhelminy
  ul. Iwaszkiewicza Jarosława

  J

  ul. Jabłońskiego Aleksandra
  ul. Jadwigi Królowej
  ul. Jagiellońska
  ul. Jagodowa
  ul. Jakuba św.
  ul. Jamontta
  ul. Jamontta Bronisława
  ul. Jana Olbrachta
  al. Jana Pawła II
  ul. Jana Sobieskiego
  ul. Jana św.
  ul. Jaracza Stefana
  ul. Jarocińska
  ul. Jaroczyńskiego
  ul. Jaroczyńskiego Mariana
  ul. Jarzębinowa
  ul. Jasia
  ul. Jasia i Małgosi
  ul. Jaskółcza
  ul. Jaśminowa
  ul. Jasna
  ul. Jaspisowa
  ul. Jastrzębia
  ul. Jaworowa
  ul. Jaworskich Stanisławy i Damazego
  ul. Jałowcowa
  ul. Jęczmienna
  ul. Jelenia
  ul. Jeleniogórska
  ul. Jemiołowa
  ul. Jesienna
  ul. Jeśmanowicza
  ul. Jeśmanowicza Leona
  ul. Jeżyka
  ul. Jeżynowa
  ul. Jodłowa
  ul. Józefa św.

  K

  ul. Kąkolowa
  ul. Kalinowa
  ul. Kaliska
  ul. Kaliskiego
  ul. Kaliskiego Sylwestra
  ul. Kameliowa
  ul. Kameralna
  ul. Kamienna
  ul. Kanałowa
  ul. Kard. Wyszyńskiego
  ul. Karnowskiego Jana
  ul. Karolinki
  ul. Kartuska
  ul. Kasprowicza
  ul. Kasprowicza Jana
  ul. Kasztanowa
  ul. Kaszubska
  ul. Katarzynki
  ul. Katarzyny
  pl. Katarzyny św.
  ul. Katarzyny św.
  ul. Katowicka
  ul. Kazimierza Jagiellończyka
  ul. Kałamarskiego
  ul. Kałamarskiego Pawła
  ul. Kielecka
  ul. Kilińskiego
  ul. Kilińskiego Jana
  ul. Klonowa
  ul. Klonowica
  ul. Klonowica Sebastiana
  ul. Kluczyki
  ul. Kmicica Andrzeja
  ul. Kniaziewicza
  ul. Kniaziewicza gen. Karola
  ul. Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego Jana
  ul. Kocia
  ul. Kociewska
  ul. Kogucia
  ul. Kolankowskiego
  ul. Kolankowskiego Ludwika
  ul. Kolejowa
  ul. Kombajnowa
  ul. Komorowskiego-Bora gen. Tadeusza
  ul. Końcowa
  ul. Konduktorska
  ul. Konfekcyjna
  ul. Koniczynki
  ul. Konińska
  ul. Koniuchy
  ul. Konopackich
  ul. Konopna
  ul. Konopnickiej
  ul. Konopnickiej Marii
  ul. Konstytucji
  ul. Konstytucji 3 Maja
  ul. Konwaliowa
  ul. Kopciuszka
  ul. Kopernika
  ul. Kopernika Mikołaja
  ul. Kordeckiego
  ul. Kordeckiego Augustyna
  ul. Korfantego
  ul. Korfantego Wojciecha
  ul. Kormorana
  ul. Kosa
  ul. Kościelna
  ul. Kościuszki
  ul. Kościuszki Tadeusza
  ul. Kosynierów Kościuszkowskich
  ul. Koszalińska
  ul. Kozacka
  ul. Kozia
  ul. Kołowa
  ul. Kołłątaja
  ul. Kołłątaja Hugona
  ul. Kraińska
  ul. Krajoznawcza
  ul. Krakowska
  ul. Krańcowa
  ul. Krasińskiego
  ul. Krasińskiego Zygmunta
  ul. Kraszewskiego
  ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
  ul. Kresowa
  ul. Kręta
  ul. Krokusowa
  ul. Królowej Jadwigi
  ul. Krośnieńska
  ul. Krótka
  ul. Krucza
  ul. Krynicka
  ul. Krzemieniecka
  Pl. ks. Frelichowskiego
  ul. Ks. Popiełuszki
  ul. Księżycowa
  ul. Kubusia Puchatka
  ul. Kujawska
  ul. Kujota ks. Stanisława
  ul. Kukułki
  ul. Kuncewiczowej Marii
  ul. Kuropatwy
  ul. Kurpiowska
  ul. Kusocińskiego
  ul. Kusocińskiego Janusza
  ul. Kutrzeby gen. Tadeusza
  ul. Kwiatowa
  ul. Kwitnącej Jabłoni
  ul. Kłodzka
  ul. Kłopot

  L

  ul. Lawendowa
  ul. Lecha
  ul. Legionów
  ul. Legnicka
  ul. Lelewela
  ul. Lelewela Joachima
  ul. Leśmiana Bolesława
  ul. Leśna
  ul. Leśny Trakt
  ul. Leszczynowa
  ul. Letnia
  ul. Licealna
  ul. Ligi Polskiej
  ul. Lilii Wodnych
  ul. Liliowa
  ul. Lindego Samuela Bogumiła
  ul. Lipnowska
  ul. Lisia
  ul. Lniana
  ul. Lotników
  ul. Luba
  ul. Lubelska
  ul. Lubicka
  ul. Lwowska

  Ł

  ul. Łączna
  ul. Ładna
  ul. Łąkowa
  ul. Łazienna
  ul. Łęgowskiego kpt. Tadeusza
  ul. Łódzka
  ul. Łomżyńska
  ul. Łosia
  ul. Łozowa
  ul. Łubinowa
  ul. Łukasiewicza Ignacego
  ul. Łukowa
  ul. Łyskowskiego
  ul. Łyskowskiego Ignacego
  ul. Łysomicka

  M

  ul. Mahoniowa
  ul. Majdany
  ul. Makowa
  ul. Makuszyńskiego
  ul. Makuszyńskiego Kornela
  ul. Malinowa
  ul. Malinowskiego
  ul. Malinowskiego Bronisława
  ul. Malwowa
  ul. Mańkowskiego
  ul. Mańkowskiego ks. Alfonsa
  ul. Marii Panny
  ul. Marii Skłodowskiej - Curie
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Marzanny
  ul. Maszynowa
  ul. Matejki
  ul. Matejki Jana
  ul. Matysiaków
  ul. Mazowiecka
  ul. Mazurska
  ul. Mała
  ul. Mała Nieszawka Bydgoska
  ul. Mała Nieszawka Przy Nasypie
  ul. Małachowskiego
  ul. Małachowskiego Stanisława
  ul. Małe Garbary
  ul. Małgorzatki
  ul. Michałowska
  ul. Mickiewicza
  ul. Mickiewicza Adama
  ul. Miedza
  ul. Międzymurze
  ul. Międzyrzecze
  ul. Migdałowa
  ul. Mikołaja św.
  ul. Miodowa
  ul. Mireckiego Józefa
  ul. Miła
  ul. Mleczna
  ul. Mocarskiego Zygmunta
  ul. Moczyńskiego
  ul. Moczyńskiego Zygmunta
  ul. Modrakowa
  ul. Mohna
  ul. Mohna Jana
  ul. Moniuszki
  ul. Moniuszki Stanisława
  ul. Morcinka
  ul. Morcinka Gustawa
  ul. Morelowa
  ul. Morwowa
  ul. Morycińskiego Hugona
  ul. Mossakowskiego
  ul. Mossakowskiego Józefa
  ul. Most Pauliński
  ul. Mostowa
  ul. Myśliwska
  ul. Młodzieżowa
  ul. Młyńska

  N

  ul. Na Przełaj
  ul. Na Zapleczu
  ul. Nad Rzeczką
  ul. Nad Strugą
  ul. Nad Zatoką
  ul. Narcyzowa
  ul. Narutowicza Gabriela
  ul. Nasza
  ul. Nałkowskiej
  ul. Nałkowskiej Zofii
  ul. Nenufarów
  ul. Niedźwiedzia
  ul. Niesiołowskiego
  ul. Niesiołowskiego Tymona
  ul. Nieszawska
  ul. Norwida Cypriana Kamila
  ul. Nowotarska

  O

  ul. Odległa
  ul. Odrodzenia
  ul. Ogrodowa
  ul. Okólna
  ul. Okopowa
  ul. Okrężna
  ul. Okrzei
  ul. Okrzei Stefana
  ul. Okulickiego gen. Leopolda
  ul. Olęderska
  ul. Oleńki
  ul. Olimpijska
  ul. Olszewskiego Karola
  ul. Olsztyńska
  ul. Olszynowa
  ul. Orla
  ul. Orzechowa
  ul. Osadnicza
  ul. Osiedlowa
  ul. Osikowa
  ul. Ostra
  ul. Ostrołęcka
  ul. Otłoczyńska
  ul. Owocowa
  ul. Owsiana

  P

  ul. Paderewskiego
  ul. Paderewskiego Ignacego
  ul. Pająkowskiego
  ul. Pająkowskiego Gerarda
  ul. Palmowa
  ul. Paluszyńskiego ks. Stanisława
  ul. Pana Tadeusza
  ul. Pana Wołodyjowskiego
  ul. Pancernych
  ul. Panny Marii
  ul. Papowska
  ul. Parkowa
  ul. Paszkowskiego ppor. Jerzego
  ul. Pawia
  ul. Pałubickiego ppłk. Jana
  ul. Pałucka
  ul. Perkoza
  ul. Perłowa
  ul. Piaskowa
  ul. Piastowska
  ul. Piekary
  ul. Piękna
  ul. Piernikarska
  ul. Pigwowa
  ul. Pilska
  ul. Piotrkowska
  ul. Piskorskiej
  ul. Piskorskiej Heleny
  ul. Pistacjowa
  ul. Plac Św. Katarzyny
  ul. Platanowa
  ul. Plebiscytowa
  ul. Pod Dębową
  ul. Pod Dębową Górą
  ul. Pod Krzywą
  ul. Pod Krzywą Wieżą
  ul. Podbipięty
  ul. Podchorążych
  ul. Podgórna
  ul. Podgórska
  ul. Podmurna
  ul. Pogodna
  ul. Pokątna
  pl. Pokoju Toruńskiego
  ul. Polna
  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża
  ul. Pomarańczy
  ul. Poniatowskiego
  ul. Poniatowskiego Józefa
  ul. Popiela
  ul. Popiełuszki
  ul. Popiełuszki ks. Jerzego
  ul. Poprzeczna
  ul. Poranna
  ul. Port Drzewny
  ul. Porzeczkowa
  ul. Powiśle
  ul. Powstańców Śląskich
  ul. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Poznańska
  ul. Prądzyńskiego
  ul. Prądzyńskiego gen. Ignacego
  ul. Preisa
  ul. Prejsa Juliana
  ul. Prosowa
  ul. Prosta
  ul. Prufferów Jana i Marii
  ul. Prusa
  ul. Prusa Bolesława
  ul. Przedzamcze
  ul. Przelot
  ul. Przemyska
  ul. Przeskok
  ul. Przesmyk
  ul. Przy Cegielni
  ul. Przy Grobli
  ul. Przy Kaszowniku
  ul. Przy Lesie
  ul. Przy Nasypie
  ul. Przy Rynku Wełnianym
  ul. Przy Skarpie
  ul. Przy Torze
  ul. Przybyszewskiego
  ul. Przybyszewskiego Stanisława
  ul. Przybyłów
  ul. Przybyłów Janiny i Eugeniusza
  ul. Przyjaciół
  ul. Przyjemna
  ul. Przylaszczkowa
  ul. Przysiecka
  ul. Przytulna
  ul. Pstrowskiego Wincentego
  ul. Pszczelna
  ul. Pszeniczna
  ul. Ptasia
  ul. Puchacza
  ul. Pułaskiego
  ul. Pułaskiego gen. Kazimierza
  ul. Pułku Lotniczego 4
  ul. Płaska
  ul. Płocka

  R

  rynek Nowomiejski
  rynek Staromiejski
  rondo Niepodlełości
  rondo Rondo Czadcy
  ul. Rabiańska
  ul. Radiowa
  ul. Radomska
  ul. Radosna
  ul. Rakowicza
  ul. Rakowicza Franciszka Tadeusza
  Pl. Rapackiego
  ul. Rapackiego
  pl. Rapackiego Mariana
  ul. Raszei
  ul. Raszei Leona
  ul. Ratajczaka Franciszka
  ul. Reja
  ul. Reja Mikołaja
  ul. Rejtana
  ul. Rejtana Tadeusza
  ul. Relaksowa
  ul. Renklodowa
  ul. Reymonta
  ul. Reymonta Władysława
  ul. Rodzinna
  ul. Rodzynkowa
  ul. Rolnicza
  ul. Romantyczna
  ul. Roślinna
  ul. Równinna
  ul. Różana
  ul. Rozwarta
  ul. Rubinkowskiego Jakuba
  ul. Rubinowa
  ul. Rudacka
  ul. Rudego
  ul. Rumiankowa
  ul. Rusa
  ul. Rybaki
  ul. Rydygiera
  ul. Rydygiera Ludwika
  ul. Rynek Nowomiejski
  ul. Rynek Staromiejski
  ul. Rypińska
  ul. Rysia
  ul. Ryżowa
  ul. Rzeczna
  ul. Rzepakowa
  ul. Rzeszowska

  S

  szosa Bydgoska
  szosa Chełmińska
  szosa Lubicka
  szosa Okrężna
  ul. Sadowa
  ul. Sanocka
  ul. Sarnia
  ul. Sasankowa
  ul. Sczanieckiego
  ul. Sczanieckiego Michała
  ul. Selerowa
  ul. Serdeczna
  ul. Siedlecka
  ul. Sielska
  ul. Sienkiewicza
  ul. Sienkiewicza Henryka
  ul. Sieradzka
  ul. Siewna
  ul. Sikorskiego Wały gen. Władysława
  ul. Sinorackiej Melanii
  ul. Sitowia
  pl. Skalskiego gen. Pilota Stanisława
  Pl. Skarbka
  pl. Skarbka Fryderyka
  ul. Skierki
  ul. Skierniewicka
  ul. Skryta
  ul. Skrzetuskiego Jana
  ul. Skrzyńskiego gen. Stanisława
  ul. Skłodowskiej
  ul. Skłodowskiej Curie
  ul. Skłodowskiej-Curie
  ul. Skłodowskiej-Curie Marii
  ul. Smocza
  ul. Sobieskiego
  ul. Sobieskiego Jana
  ul. Sobkowiaka Andrzeja
  ul. Sobótki
  ul. Sokola
  ul. Solankowa
  al. Solidarności
  ul. Soplicy Jacka
  ul. Sopocka
  ul. Sowia
  ul. Sowińskiego
  ul. Sowińskiego gen. Józefa
  ul. Spacerowa
  ul. Spokojna
  ul. Sporna
  ul. Sportowa
  ul. Spółdzielcza
  ul. Srebrna
  ul. Srebrnego Stefana
  ul. Srebrzysta
  ul. Srtalowa
  ul. Stalowa
  ul. Stamma Feliksa
  ul. Stara Droga
  ul. Starotoruńska
  ul. Staszica
  ul. Staszica ks. Stanisława
  ul. Stawisińskiego
  ul. Stawisińskiego Tomasza
  ul. Stawki Południowe
  ul. Stefana Batorego
  ul. Steinbornów
  ul. Stepowa
  ul. Stokrotkowa
  ul. Storczykowa
  ul. Stroma
  ul. Strumykowa
  ul. Strzałowa
  ul. Studzienna
  ul. Stwosza Wita
  pl. Stycznia 18
  ul. Sucha
  ul. Sucharskiego
  ul. Sucharskiego mjr. Henryka
  ul. Sukiennicza
  ul. Suleckiego
  ul. Suleckiego Jakuba
  ul. Suwalska
  ul. Sułkowskiego
  ul. Sułkowskiego Józefa
  ul. Swinarskiego Antoniego
  pl. Sybiraków
  ul. Sydowa
  ul. Sydowa Mariana
  ul. Sygnałowa
  ul. Szafranowa
  ul. Szarika
  ul. Szarych Szeregów
  ul. Szałwiowa
  ul. Szczecińska
  ul. Szczęśliwa
  ul. Szczęsna
  ul. Szczytna
  ul. Szeroka
  ul. Szewska
  ul. Szmaragdowa
  ul. Szosa Bydgoska
  ul. Szosa Chełmińska
  ul. Szosa Lubicka
  ul. Szosa Okrężna
  ul. Szosz Bydgoska
  ul. Szpitalna
  ul. Szubińska
  ul. Szumana
  ul. Szumana Leona
  ul. Szuwarów
  ul. Szymanowskiego
  ul. Szymanowskiego Karola
  ul. Szyszkowa
  ul. Szyszkowskiego Wacława
  ul. Słodka
  ul. Słoneczna
  ul. Słowackiego
  ul. Słowackiego Juliusza
  ul. Słowicza
  ul. Słupska
  ul. Służewska

  Ś

  ul. Ścieżka Szkolna
  ul. Ślaskiego
  ul. Ślaskiego Ludwika
  ul. Śliczna
  ul. Ślimak Getyński
  ul. Śliwowa
  ul. Ślusarska
  ul. Śniadeckiego Jędrzeja
  ul. Śnieżki Królewny
  ul. Środkowa
  ul. Św. Andrzeja Boboli
  ul. Św. Antoniego
  ul. św. Boboli
  ul. św. Ducha
  ul. św. Faustyny
  ul. św. Jakuba
  ul. św. Jana
  ul. św. Józefa
  Pl. Św. Katarzyny
  ul. św. Katarzyny
  ul. św. Wojciecha
  ul. Światowida
  ul. Świerkowa
  ul. Świętopełka

  T

  ul. Targowa
  ul. Tarnobrzeska
  ul. Tarnowska
  ul. Tartaczna
  ul. Tataraków
  pl. Teatralny
  Pl. Teatrany
  ul. Techniczna
  ul. Tęczowa
  ul. Teligi
  ul. Teligi Leonida
  ul. Telimeny
  ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza gen. Michała
  ul. Topazowa
  ul. Torowa
  ul. Towarowa
  pl. Towarzystwa Miłośników Torunia
  ul. Trakcyjna
  ul. Traktorowa
  ul. Tramwajowa
  ul. Traugutta Romualda
  ul. Truskawkowa
  ul. Trzcinowa
  ul. Tujakowskiego Alojzego
  ul. Tulipanowa
  ul. Turkusowa
  ul. Turystyczna
  ul. Tuwima
  ul. Tuwima Juliana
  ul. Twarda
  ul. Twardowskiego
  ul. Twardowskiego Mistrza
  ul. Tłoczka
  ul. Tłoczka Ignacego

  U

  ul. Ugory
  ul. Ukośna
  ul. Uniwersytecka
  ul. Urocza
  ul. Urodzajna
  ul. Urzędnicza
  ul. Uśmiechu
  ul. Ustronna

  W

  ul. Wakacyjna
  ul. Wańkowicza Melchiora
  ul. Wapienna
  ul. Warmińska
  ul. Warszawska
  ul. Waryńskiego
  ul. Waryńskiego Ludwika
  ul. Warzywna
  ul. Wąska
  ul. Wałdowska
  ul. Wały Gen. Sikorskiego
  ul. Wały Sikorskiego
  ul. Wesoła
  ul. Wianki
  ul. Wiązowa
  ul. Widok
  ul. Wiejska
  ul. Wielki Rów
  ul. Wielkie Garbary
  ul. Wierzbowa
  ul. Wierzyńskiego Kazimierza
  ul. Wieżowa
  ul. Wiklinowa
  ul. Wilcza
  ul. Wileńska
  ul. Willowa
  ul. Winna
  ul. Winnica
  ul. Winogronowa
  ul. Wiosenna
  ul. Wiślana
  ul. Wiśniowa
  ul. Wiśniowieckiego Jeremiego
  ul. Wita Stwosza
  ul. Witkowskiego Leona
  ul. Witosa
  ul. Witosa Wincentego
  ul. Wodna
  ul. Wodociągowa
  ul. Wojciecha św.
  ul. Wojska Polskiego
  ul. Wola Zamkowa
  ul. Woyczyńskiego gen. Stanisława
  ul. Wrzosowa
  ul. Wschodnia
  ul. Wspólna
  ul. Wybickiego
  ul. Wybickiego Józefa
  ul. Wyczółkowskiego
  ul. Wyczółkowskiego Leona
  ul. Wykopy
  ul. Wymarzona
  ul. Wypoczynkowa
  ul. Wyrzyska
  ul. Wysoka
  ul. Wyspiańskiego
  ul. Wyspiańskiego Stanisława
  ul. Wyszyńskiego
  ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
  ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  ul. Władysława Warneńczyka
  ul. Władysława Łokietka
  ul. Włocławska

  Z

  ul. Zacisze
  ul. Zagonowa
  ul. Zagrodowa
  ul. Zagłoby
  ul. Zakątek
  ul. Zakole
  ul. Zakosy
  ul. Zakręt
  ul. Zamenhofa
  ul. Zamenhofa Ludwika
  ul. Zamojska
  ul. Zaszpitalna
  ul. Zaułek Dworcowy
  ul. Zaułek Prosowy
  ul. Zbożowa
  ul. Zdrójkowskiego Zbigniewa
  ul. Zdrojowa
  ul. Zielna
  ul. Zielona
  ul. Zielonogórska
  ul. Ziemi Michałowskiej
  ul. Ziemowita
  ul. Zimorodka
  ul. Zimowa
  pl. Związku Nauczycielstwa Polsk.
  ul. Zwrotnicza
  pl. Zwycięstwa
  ul. Złota
  ul. Złotej Rybki

  Ź

  ul. Źródlana

  Ż

  ul. Żbikowa
  ul. Żeglarska
  ul. Żelazna
  ul. Żeromskiego
  ul. Żeromskiego Stefana
  ul. Żółkiewskiego
  ul. Żurawia
  ul. Żwirki
  ul. Żwirki i Wigury
  ul. Żwirowa
  ul. Żytnia
  ul. Żywiczna
  ul. Żyzna

  Kody pocztowe, Toruń (wyświetlono 1/1)


  Ocena internautów miejscowości Toruń
  Średnia ocena: 4.2
  liczba ocen: 9

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz miejscowość Toruń, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze o miejscowości Toruń

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:34:48

  Szybka zmiana regionu Polski