Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Łódź


Informacje o Łódź:

Ilość ulic: 2683

Ilość kodów pocztowych: 50

Współrzedne geograficzne N: 51.783001

Współrzedne geograficzne E: 19.466999

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 42

Liczba ludności: 764100

Gęstość ludności: 2558 os./km²

Powierzchnia: 294.4 km²

Wysokośc npm: 198

Aglomeracja: 1 129 tys. 2002

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0957650

TERC: 1061011

Tablice rejestracyjne: EL

Herb Łódź:

Herb Łódź

Flaga Łódź:

Flaga Łódź

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Łódź

 • Dzielnica: Łódź-Bałuty

  • Arturówek
  • Bałuty
  • Berlinek
  • Borowiec
  • Doły
  • Grabieniec
  • Helenówek
  • Huta Aniołów
  • Julianów
  • Kały
  • Kochanówka
  • Marianów
  • Marysin
  • Małe Łagiewniki
  • Mikołajew
  • Modrzew
  • Moskule
  • Nowe Moskule
  • Nowy Imielnik
  • Pabianka
  • Radogoszcz
  • Rogi
  • Romanów
  • Sokołów
  • Szatonia
  • Teofilów
  • Wilanów
  • Żabieniec
  • Zimna Woda
  • Żubardź
  • Łagiewniki
  • Łodzianka
 • Dzielnica: Łódź-Górna

  • Bronisin
  • Cegielnia
  • Chachuły
  • Charzew
  • Chocianowice
  • Chojny
  • Dąbrowa
  • Górna
  • Huta Szklana
  • Janówek
  • Jędrzejów
  • Józefów
  • Kolumny
  • Komorniki
  • Kowalszczyzna
  • Kurak
  • Kurczaki
  • Marysin
  • Młynek
  • Nowe Górki
  • Nowe Rokicie
  • Porąbka
  • Rokicie
  • Ruda Pabianicka
  • Stare Górki
  • Stare Rokicie
  • Wiskitno
  • Wiskitno A-Las
  • Łaskowice
 • Dzielnica: Łódź-Polesie

  • Brus
  • Cyganka
  • Huta Jagodnicka
  • Jagodnica
  • Jagodnica-Złotno
  • Karolew
  • Koziny
  • Lublinek
  • Mania
  • Nowe Sady
  • Nowe Złotno
  • Nowy Józefów
  • Polesie
  • Retkinia
  • Smulsko
  • Stare Złotno
  • Zdrowie
 • Dzielnica: Łódź-Śródmieście

  • Śródmieście
 • Dzielnica: Łódź-Widzew

  • Andrzejów
  • Augustów
  • Bolesławów
  • Feliksin
  • Henryków
  • Janów
  • Księży Młyn
  • Mileszki
  • Nery
  • Nowosolna
  • Olechów
  • Popielarnia
  • Przylesie
  • Różki
  • Sąsieczno
  • Sikawa
  • Stare Moskule
  • Stoki
  • Wiączyń Górny
  • Widzew
  • Zarzew
  • Łukaszew

Łódź

Łódź – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, położone na Wzniesieniach Łódzkich, nad rzeką Ner. Siedziba władz województwa łódzkiego, powiatu łódzkiego wschodniego oraz gminy Nowosolna. Przejściowa siedziba władz państwowych w 1945 roku.

Ośrodek akademicki (6 uczelni państwowych oraz 22 prywatne), a także kulturalny. Sześć kilometrów od centrum Łodzi znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta.

Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności zameldowanej (737 098 osób) i czwartym pod względem powierzchni (293,25 km²).

Położenie

Struktura użytkowania gruntów (1 stycznia 2008)
Rodzaj  %
Grunty zabudowane i zurbanizowane 46,1%
Użytki rolne 43%
Grunty leśne 9,7%
Nieużytki 0,6%
Grunty pod wodami 0,4%
Tereny różne 0,2%
Użytki ekologiczne 0,01%
Σ 100%

Łódź znajduje się w środkowej części województwa łódzkiego. Miasto jest położone na Wzniesieniach Łódzkich.

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 293,25 km².

Rozciągłość granic miasta południkowa (na południku 19°) wynosi 19,5 km (10′29″), a równoleżnikowa (na równoleżniku 51°) wynosi 17′49″.

Położenie geograficzne Łodzi
Najdalej wysunięte granice miasta
na północ 51°51′040″N
na południe 51°41′011″N
na zachód 19°20′041″E
na wschód 19°38′030″E


Łódź graniczy z miastami: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Zgierz, Pabianice, oraz z gminami: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz. Aglomeracja łódzka liczy około 1 100 000 mieszkańców.

Krzyżują się tu linie kolejowe z Warszawy i Koluszek, ToruniaKutna, PoznaniaOstrowa Wielkopolskiego, oraz drogi krajowe z Gdańska i Torunia, z Konina, Wrocławia, Piotrkowa Trybunalskiego i Częstochowy oraz z Warszawy. W najbliższym czasie ok. 10 km od miasta powstanie też skrzyżowanie transeuropejskich autostrad A1 i A2.

Historycznie obszar dzisiejszego miasta należał do ziemi łęczyckiej. W okresie I Rzeczypospolitej teren ten znajdował się w województwie łęczyckim.

Środowisko naturalne

Łódź leży na wysokości od 161,8 m n.p.m. (dolina Neru poniżej Grupowej Oczyszczalni Ścieków) do 278,5 m n.p.m. (w rejonie ulic Nad Niemnem i Marmurowej przy północnej granicy miasta). Teren zamknięty granicami administracyjnymi miasta opada w kierunku z północnego wschodu na południowy zachód, zgodnie z nachyleniem zachodniego stoku Garbu Łódzkiego, na dziale wodnym I rzędu Wisły i Odry.

Przez Łódź przepływa 18 większych lub mniejszych rzek i strumieni: Ner, Łódka (dawniej nazywała się Ostroga) i jej dopływ Bałutka, Dobrzynka, Gadka, Jasień i jego dopływ Karolewka, Olechówka i jej dopływ Augustówka, Jasieniec – dopływy Neru, źródłowy odcinek Bzury i jej pierwszy prawobrzeżny dopływ Łagiewniczanka, Sokołówka i jej dopływy Brzoza, Aniołówka i Wrząca, Zimna Woda (dopływ Aniołówki) – dopływy Bzury, oraz (po włączeniu Nowosolnej) Miazga (dopływ Wolbórki). Są to niewielkie cieki i w centrum miasta w większości płyną ukryte w podziemnych kanałach.

Nazwa miasta

Pochodzenie nazwy Łódź nie zostało dotąd przekonująco wyjaśnione. Hipotezy, jakoby miała się ona wywodzić od nazwiska rodowego Łodzic, od „łozy” (wierzby), od nazwy rzeki Łódka, od „łódki” (środka komunikacji) czy wreszcie od imienia Włodzisław okazały się w świetle nowych badań niedostatecznie potwierdzone.

Ludność niemiecka przyswoiła w XIX w. nazwę do formy Lodz bądź Lodsch. Po włączeniu miasta w granice Rzeszy Niemieckiej administracja nazistowska wprowadziła w 1940 nazwę Litzmannstadt – na cześć gen. Karla Litzmanna.

Łódź bywa nazywana polskim Manchesterem z racji kwitnącego tu niegdyś przemysłu tekstylnego.

Historia

Łódź rolnicza

Pierwsza wzmianka w dokumencie z 1332 r. (wieś Łodzia); prawa miejskie nadane w Przedborzu nad Pilicą w 1423 r., a wraz z nimi pozwolenie na organizowanie targów. Do końca XVII w. Łódź rozwijała się jako małe miasteczko rolnicze, będące własnością biskupstwa włocławskiego. Stała się ona wtedy lokalnym ośrodkiem handlowym oraz rzemieślniczym. Mieściło się tu osiem młynów oraz warsztaty kołodziejów, bednarzy, szewców, cieśli i rzeźników. W 1424 r. biskup włocławski Jan Pella określił obowiązki i przywileje mieszkańców Łodzi, a od 1471 r. rozpoczęto prowadzenie ksiąg miejskich. W 1496 r. król Jan I Olbracht potwierdził przywileje królewskie na odbywanie dwóch jarmarków rocznie i cotygodniowego targu. W szczytowym okresie rozwoju „Łodzi rolniczej”, na początku XVI wieku, miasto liczyło 70 rodzin mieszczańskich i około 30 domostw (1534 r. – pierwszy spis ludności).

Okres najazdów szwedzkich w połowie XVII w. doprowadził do upadku i częściowego wyludnienia. W 1739 r. w Łodzi mieszkało 97 rodzin. W 1777 r. Łódź liczyła 265 mieszkańców, a w mieście stało 66 domów. Do II rozbioru Polski Łódź znajdowała się w województwie łęczyckim.

Po II rozbiorze Polski w 1793 r. Łódź trafia do zaboru pruskiego. W tym czasie liczyła jedynie 250 mieszkańców, a obszar zabudowany obejmuje obecne Stare Miasto. W 1798 roku, wskutek sekularyzacji dóbr kościelnych, stała się miastem rządowym. Od 1807 roku należała do Księstwa Warszawskiego,a od 1815 roku do Królestwa Polskiego.

Łódź przemysłowa

W 1820 r. decyzją władz rządowych nastąpiło włączenie Łodzi do grona osad przemysłowych i przeznaczenie jej roli ośrodka tkackiego i sukienniczego. Przemawiały za tym warunki naturalne i prawne:

 • państwowa własność ziemi – możliwość wydzielania działek osadnikom,
 • duże zalesienie – drewno jako materiał budowlany i opałowy,
 • liczne drobne rzeczki o dużym spadku (m.in. Ostroga/Łódka, Jasień, Olechówka) – energia do napędu maszyn.

Decyzja ta była początkiem okresu rozwoju „Łodzi przemysłowej”. Do Łodzi przybywali głównie niemieckojęzyczni tkacze z Wielkopolski, Śląska, Saksonii, Czech, Brandenburgii i Moraw. Rejony te posiadały długą tradycję rzemiosła tkackiego, która jednak powoli chyliła się ku upadkowi wskutek procesów industrializacji, jak i utraty rynków zbytu związanej z nowym podziałem politycznym Europy po 1815 r.

Aby sprostać potrzebom osadników, władze miejskie – w latach 1821–1823 – rozplanowały i wytyczyły osadę sukienniczą Nowe Miasto. Ulokowano ją na południe od istniejącego Starego Miasta, a najważniejszym jej elementem był centralnie położony, ośmioboczny rynek, z czterema wylotowymi ulicami na jego osiach (Nowy Rynek – dzisiejszy plac Wolności).

W latach 1824–1827 wytyczono kolejną osadę – Łódka, położoną na południe od Nowego Miasta, wzdłuż osi, którą stanowiła ulica Piotrkowska. Nastąpił gwałtowny rozwój Łodzi i przeobrażenie jej w ciągu kilkudziesięciu lat z małej mieściny (liczącej w 1830 r. 4 tys., a w 1865 r. 40 tys.) w przemysłową metropolię z 300 tys. mieszkańców w 1900 r. i 500 tys. w 1914 r.

Łódź wielkoprzemysłowa

Początki Łodzi wielkoprzemysłowej związane są z powstaniem kalisko-mazowieckiego okręgu przemysłowego, kiedy w mieście powstały wielkie manufaktury, m.in. kompleks fabryczny Ludwika Geyera, rozwijający się od 1828 r. – z pierwszą na terenach Królestwa Polskiego maszyną parową (1839 r. – znany dziś jako Biała Fabryka). W latach 30. XIX w. było to największe przedsiębiorstwo przemysłowe w Królestwie Polskim. Łódź eksportowała swoje wyroby głównie do Rosji i Chin.

Okres po upadku powstania listopadowego (1831 r.) przyniósł bariery celne i pewną stagnację. Kolejny okres koniunktury napędził w drugiej połowie XIX w. rozwój rynku wewnętrznego, otwarcie w 1865 r. linii kolejowej Fabryczno-Łódzkiej do Koluszek na trasie kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, napływ taniej siły roboczej (po uwłaszczeniu chłopstwa) i ponowne otwarcie eksportu po zniesieniu przez Rosję granicy celnej w 1851 r., oraz wprowadzenie w 1877 r. tzw. złotych ceł na granicy Cesarstwa Rosyjskiego.

W tym czasie rosły fortuny przemysłowe Scheiblerów, Grohmanów, Poznańskich. Powstały pierwsze miejscowe banki (w 1872 r. z inicjatywy Karola Scheiblera – Bank Handlowy w Łodzi oraz Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Łodzi), udzielające głównie kredytów handlowych. Rósł też udział lokalnego kapitału w bankach warszawskich. Łódź stała się miejscem wielkich szans, głównie dla Żydów, Niemców, Polaków i Rosjan – przysłowiową Ziemią Obiecaną (jest to publicystyczne określenie Łodzi, będące tytułem powieści W. Reymonta). Ich ślady są ciągle czytelne w dzisiejszym mieście w postaci zespołów pofabrycznych, zabytków architektonicznych, świątyń czy cmentarzy. W latach 1902–1903 wybudowano prywatną Kolej Warszawsko-Kaliską, łączącą Łódź z Warszawą przez Łowicz na wschodzie oraz przez Sieradz z Kaliszem na zachodzie. Przedłużenie w 1906 linii z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego dało Łodzi bezpośrednie połączenie z niemiecką siecią kolejową.

Mimo swoich rozmiarów i pojedynczych inwestycji Łódź pozostawała w ogromnej mierze ignorowana przez centralne władze rosyjskie i rażąco niedoinwestowana pod względem infrastruktury transportowej, technicznej i społecznej. Kilkusettysięczne miasto posiadało jedynie godność siedziby powiatu, podlegając gubernatorowi rezydującemu w kilkunastokrotnie mniejszym Piotrkowie. Nie istniały połączenia kolejowe w kierunku północno-zachodnim (Konin, Poznań), północnym (Kutno, Toruń) oraz południowym (Piotrków, Częstochowa, Zagłębie Dąbrowskie). Brak było sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, szkolnictwo stało na niskim poziomie.

5 grudnia 1914, po klęsce poniesionej przez wojska rosyjskie w bitwie pod Łodzią, administracja rosyjska rozpoczęła ewakuację z miasta. 6 grudnia do Łodzi wkroczyły wojska niemieckie, rozpoczynając niespełna czteroletni okres okupacji miasta.

W listopadzie 1918 r. Łódź weszła w skład tworzącego się państwa polskiego. Stanowiąc drugi co do wielkości ośrodek miejski w Polsce, Łódź po raz pierwszy w historii uzyskała rangę ośrodka administracji regionalnej, stając się siedzibą władz wojewódzkich. W 1924 r. wybudowano brakujące połączenie kolejowe w kierunku północnym, łącząc Łódź (przez Zgierz) z Łęczycą i Kutnem, a w konsekwencji z Toruniem i Gdańskiem. Jednak ze względu na silną pozycję mniejszości narodowych w mieście (w 1931 r. wśród 357 tys. mieszkańców Łodzi było 59% Polaków, 31,7% Żydów oraz 8,9% Niemców) i jego przemysłowy charakter Łódź pozbawiona była poważniejszego wsparcia inwestycyjnego ze strony państwa polskiego, co zrzuciło cały ciężar rozwoju infrastruktury na barki lokalnego samorządu. Magistrat jako pierwszy wprowadził w 1919 r. powszechny obowiązek szkolny, sfinansował budowę sieci szpitali i nowoczesnych szkół podstawowych, a w r. 1930 wydatnie wsparł utworzenie w Łodzi jednego z pierwszych w Europie muzeów sztuki współczesnej. Do 1939 r. nie ulokowano jednak w Łodzi uniwersytetu ani żadnej innej państwowej instytucji kulturalnej o większym znaczeniu. Jedną z głównych inwestycji transportowych kraju – magistralę węglową – wytyczono w latach 1928–1933 35 km na zachód od Łodzi, zaprzepaszczając szanse na dogodne połączenie miasta z południem kraju.

Łódź podczas II wojny światowej

Łódź została zajęta przez wojska niemieckie 8 września 1939 r.. W dniach 9 i 10 listopada 1939 r. okupanci przeprowadzili tzw. Intelligenzaktion Litzmannstadt będącą regionalną częścią akcji przeprowadzonej przez Niemców w całej okupowanej Polsce w ramach tzw. Intelligenzaktion – „Akcji Inteligencja”. Była ona wymierzona w polską elitę intelektualną mieszkającą w regionie łódzkim. W dniach 9 i 10 listopada 1939 r. w lasach lućmierskich rozstrzelano ok. 500 osób, a do grudnia w sumie wymordowano w nich około 1500 intelektualistów, urzędników oraz duchownych. W sumie podczas okupacji, w lesie koło Lućmierza, Niemcy zamordowali ok. 30 tys. osób. Byli to głównie więźniowie narodowości polskiej i żydowskiej z Radogoszcza i getta łódzkiego.

Dekret kanclerza Rzeszy z 8 października 1939 r. o nowym podziale i administracji ziem zagarniętych Rzeczypospolitej Polskiej nie rozstrzygał losów Łodzi, a pierwsze tygodnie okupacji zostały naznaczone serią zmian w tej kwestii. Początkowo planowano stworzyć w Łodzi stolicę Generalnego Gubernatorstwa, lecz determinacja miejscowych Niemców, wsparta działaniami czynników partyjnych, policyjnych, administracyjnych i gospodarczych, legła u podstaw decyzji Hitlera o wcieleniu miasta do Rzeszy. Uroczyste ogłoszenie tego aktu nastąpiło 9 października 1939 roku. Wkrótce Łódź zdegradowano do roli podrzędnego miasta w rejencji kaliskiej, ale w ciągu kilku następnych miesięcy decyzję tę zmieniono w sposób zdecydowany. Łódź na początku 1940 roku otrzymała prawa samorządu niemieckiego oraz uprawnienia miasta wydzielonego. Z Kalisza do Łodzi przeniesiono siedzibę prezesa rejencji, zmieniono też jej nazwę z kaliskiej na łódzką, oraz dokonano oficjalnej zmiany nazwy miasta na Litzmannstadt (11 kwietnia 1940 roku), na cześć generała Karla Litzmanna, zwycięzcy bitwy pod Łodzią w 1914 roku. Po włączeniu miasta do Rzeszy stworzono również całkowicie nowe, niemieckie nazewnictwo ulic i dzielnic. Nazistowska administracja odizolowała całą żydowską ludność miasta (ok. 200 tys. osób) w getcie utworzonym w 1940 r. na Bałutach. Łódzcy Żydzi, stłoczeni przez Niemców w niezwykle trudnych warunkach bytowych i dziesiątkowani przez choroby i głód, zostali w latach 1942–1944 niemal w całości wymordowani, przede wszystkim w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Końca władzy hitlerowskiej doczekało w łódzkim getcie jedynie 877 osób. Deportacje i prześladowania spotkały także ludność polską.

W sumie w latach 1939-45 wysiedlono z rejencji łódzkiej około 444 tys. osób narodowości polskiej (25% ludności). Pierwsze wysiedlenia z Łodzi miały miejsce już 11 grudnia 1939 r. kiedy niemieckie wojsko wyrzuciło z osiedla im. „Montwiłła” Mireckiego pierwsze rodziny spośród mieszkańców. Kolejnych kilkanaście wygnano w noc sylwestrową. Największa akcja wysiedleńcza miała miejsce na przełomie 14-15 stycznia 1940 roku kiedy to hitlerowcy wysiedlili ok. 5 tysięcy pozostałych mieszkańców osiedla. W miejsca po wysiedlonych Polakach naziści prowadzili zasiedlanie w ramach akcji zwanej Heim ins Reich Niemcami przywiezionymi z ZSRR, Rumunii, Litwy, Łotwy i Estonii.

W okresie okupacyjnym w mieście znajdowały się: system niemieckich obozów przesiedleńczych, getto dla Żydów, obóz koncentracyjny Radogoszcz, obóz koncentracyjny dla dzieci polskich od lat 2 do 16. Miejsca zbrodni nazistowskich dokonanych na Żydach i Polakach upamiętnia w regionie łódzkim Szlak pamięci ofiar hitlerowskiego ludobójstwa.

Łódź powojenna

Zdobycie Łodzi przez wojska Armii Czerwonej miało miejsce 19 stycznia 1945 roku w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej. Z uwagi na mniejsze zniszczenia oraz centralne położenie miasta w nowych granicach Łódź pełniła tymczasową funkcję stolicy, co było spowodowane całkowitym zniszczeniem Warszawy.

W czasie II wojny światowej ludność Łodzi zmniejszyła się z 670 do 300 tys. mieszkańców, co było spowodowane wymordowaniem przez hitlerowców ludności żydowskiej i wysiedleniem dużej części Polaków oraz powojennymi wyjazdami Niemców.

Znacznym zniszczeniom uległ przemysł, zniszczonych było wiele budynków, a maszyny zniszczone lub rozkradzione. Mimo trudności reaktywowano produkcję w łódzkich zakładach w szybkim tempie. Miasto ponownie stało się siedzibą władz województwa.

Dopiero w okresie powojennym w Łodzi utworzono pierwsze uczelnie akademickie. Dekretem władz państwowych z dnia 24 maja 1945 roku powołano do życia Uniwersytet Łódzki. W tym samym czasie co Uniwersytet, powstała Politechnika Łódzka. W roku 1945 założono także Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi.

Od roku 1958 działała w Łodzi nieistniejąca obecnie Wojskowa Akademia Medyczna, kształcąca oficerów służby zdrowia (lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów i psychologów) dla potrzeb wojska. Akademia stała się jedną z największych na świecie tego typu placówek, wyróżniając się spośród innych uczelni medycznych specyficzną atmosferą, łączącą dyscyplinę wojskową z wysokim poziomem nauczania.

W 1958 roku utworzono Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera. Placówkę uruchomiono w wyniku połączenia dwóch łódzkich uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, powstałej w 1948 r. i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej (powstałej w 1949 r. w miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Łodzi, przemianowanej w 1954 r. na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Leona Schillera).

W 1945 roku powstała Wytwórnia Filmów Fabularnych, przy ul. Łąkowej 29. WFF szybko stała się największym ośrodkiem produkcji filmowej w powojennej Polsce.

Status Łodzi

Przynależność polityczno-administracyjna miasta Łodzi
Okres Państwo Zwierzchność Jednostka administracyjna Status miasta
XIV w.-1414 Królestwo Polskie ziemia łęczycka Wieś Łodzia
1414-1423 Królestwo Polskie ziemia łęczycka Wieś Łodzia/Miasto Ostroga¹
1423-1569 Królestwo Polskie ziemia łęczycka Miasto Łódź
1569-1793 Rzeczpospolita Obojga Narodów województwo łęczyckie, powiat brzeziński Miasto Łódź
1793-1795 Królestwo Prus departament łęczycki/piotrkowski², powiat zgierski Miasto Łódź
1795-1807 Królestwo Prus departament warszawski, powiat zgierski Miasto Łódź
1807-1815 Księstwo Warszawskie Cesarstwo Francuskie departament warszawski, powiat zgierski Miasto Łódź
1815-1816 Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie departament warszawski, powiat zgierski Miasto Łódź
1816-1837 Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie województwo mazowieckie, powiat zgierski Miasto Łódź
1837-1844 Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie gubernia mazowiecka, powiat zgierski Miasto Łódź
1845-1867 Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie gubernia warszawska, powiat łęczycki Miasto Łódź
1867-1916 Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie gubernia piotrkowska, powiat łódzki Miasto Łódź
1916-1918 Królestwo Polskie Rzesza Niemiecka, Austro-Węgry gubernia piotrkowska, powiat łódzki Miasto Łódź
1918-1939 Rzeczpospolita Polska województwo łódzkie Łódź (powiat grodzki)
1939-1940 Rzesza Niemiecka okręg poznański/Kraj Warty³, rejencja kaliska Łódź (miasto wydzielone)
1940-1945 Rzesza Niemiecka okręg Kraj Warty, rejencja łódzka Litzmannstadt (miasto wydzielone)
1945-1952 Rzeczpospolita Polska województwo łódzkie Łódź (miasto wydzielone)
1952-1975 Polska Rzeczpospolita Ludowa województwo łódzkie Łódź (miasto wydzielone)
1975-1989 Polska Rzeczpospolita Ludowa województwo łódzkie Łódź (gmina miejska)
1989-1998 Rzeczpospolita Polska
od 1999 Rzeczpospolita Polska województwo łódzkie Łódź (miasto na prawach powiatu)


¹ prawa miejskie nadane w 1414 r. przez kapitułę włocławską, miały moc jedynie w zakresie spraw gospodarczych i prawno-społecznych,
pod względem prawno-ustrojowym Łodzia/Ostroga była nadal wsią
² 25 maja 1793 r. departament łęczycki przemianowano na departament piotrkowski
³ w styczniu 1940 r. okręg poznański przemianowano na okręg Kraj Warty


Demografia

Rozwój demograficzny

Wskaźniki demograficzne Łodzi
Rozwój demograficzny
Rozwój demograficzny
Liczba ludności
Liczba ludności
Przyrost naturalny
Przyrost naturalny
Ruch naturalny
Ruch naturalny
Prognoza liczby ludności
Prognoza ludności

Wraz z rozwojem przemysłu w mieście, rozwijała się także liczba mieszkańców Łodzi. Z małej osady jeszcze na początku XIX wieku, Łódź stała się w 1850 roku drugim po Warszawie miastem, pod względem liczby mieszkańców w Królestwie Polskim. W przeciągu stulecia liczba ludności zwiększyła się w Łodzi 600-krotnie, z niecałego tysiąca w 1815 do 600 tys. w 1915 roku (po dołączeniu stutysięcznych Bałut). Tak szybki wzrost demograficzny w XIX wieku, jest nieporównywalny w skali całej Europy.

Według ostatniego corocznego zestawienia GUS-u m.in. wszystkich miast Polski, Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności i czwartym pod względem powierzchni.

Liczba ludności Łodzi w ostatnim czasie wykazuje tendencję spadkową (w II kwartale 2007 mieszkały tu 758 343 osoby), tak jak inne miasta Polski nieprzerwanie od 2002, jednak Łódź traci więcej ludzi od innych miast: w 2006 w Łodzi odnotowano spadek liczby ludności o 7377 osób (57 862 osoby we wszystkich miastach; 11 347 osób w województwie łódzkim). Dane nie wykazują jeszcze większego rzeczywistego wyludnienia na skutek wyjazdów zarobkowych poza granice kraju; jak gdzie indziej w Polsce, osoby faktycznie nie mieszkające w Łodzi nadal figurują w spisie.

Podział administracyjny

Łódź pod względem administracyjnym jest jednolitą gminą miejską na prawach powiatu. W Łodzi nie ma dzielnic – dla celów administracyjnej obsługi ludności istnieje podział na 5 rejonów działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi, który w zasadzie pokrywa się z istniejącym w latach 1960 – 1992 podziałem na 5 dzielnic administracyjnych – ich powierzchnie przedstawia tabela (stan na 31 grudnia 2003).

Rejon d.D.UMŁ¹ Powierzchnia Gęstość zaludnienia
km² % os./km²
Bałuty 78,9 26,8 2744
Górna 71,9 24,4 2462
Polesie 46,0 15,6 3179
Śródmieście 6,8 2,3 11307
Widzew 90,8 30,9 1526
Razem 294,4 100,0

¹ Rejon działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi
Obecnie na obszarze Łodzi istnieje 37 osiedli administracyjnych stanowiących jednostki pomocnicze gminy, nieposiadające osobowości prawnej.

Administracja

Jednostką organizacyjną miasta Łodzi jest Urząd Miasta Łodzi. Przedmiotem działalności urzędu jest świadczenie pomocy prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i zadań miasta Łodzi określonych przepisami prawa.

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin nadany przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia.

Kierownikiem Urzędu jest prezydent Miasta Łodzi. W skład Urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne, samodzielne komórki organizacyjne oraz delegatury.

Miasto należy do Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Siedziba

Siedzibą Urzędu Miasta Łodzi jest były pałac Juliusza Heinzla wybudowany w 1880 według projektu Otto Gehliga. W 1952 roku budynek przy ul. Piotrkowskiej 104 został wywłaszczony przez komunistyczne władze, a nieruchomość przekazana do dyspozycji Skarbu Państwa, który w 1990 roku oddał budynek gminie Łódź.

Architektura

W sierpniu 2003 roku z inicjatywy czytelników Gazety Wyborczej w Łodzi, zlokalizowano geograficzny środek Łodzi. Przeprowadzone pomiary wykazały, że geograficzny środek Łodzi, znajduje się 100 metrów na południe od skrzyżowania ulic Tuwima i Przędzalnianej.

Zabytki

Założenia urbanistyczne
 • Nowe Miasto z l. 20. XIX w. z centralnie położonym placem Wolności w kształcie ośmiokąta foremnego i otaczającymi go z 4 stron ulicami – Północną, Zachodnią, Południową (dziś ul. Rewolucji 1905 r. i ul. A. Próchnika) oraz Wschodnią
 • Ulica Piotrkowska – jeden z najdłuższych deptaków Europy, a wzdłuż niego eklektyczne i modernistyczne kamienice z XIX i XX w.
 • Pasaż Meyera – prywatna ulica z eklektycznymi rezydencjami z 1886 r. (obecnie ul. St. Moniuszki)
 • Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego z l. 1928–1931 – jedno z pierwszych osiedli socjalnych w Polsce wzniesionych wg zasad architektury i urbanistyki modernistycznej
Architektura sakralna
 • Kościół rzymskokatolicki św. Doroty w Mileszkach, wzniesiony po 1543 r., przebudowany w 1766 r., drewniany – ul. Pomorska 445
 • Zespół kaplic drewnianych – ul. Wycieczkowa 75:
  • Kaplica św. Antoniego, 1676 r.
  • Kaplica św. Rocha, początek XVIII w.
 • Zespół klasztorny oo. Franciszkanów – ul. Okólna 185:
  • Kościół św. Antoniego, 1723 r., barokowy
  • Klasztor oo. Franciszkanów, 1746 r., barokowy
 • Kościół rzymskokatolicki św. Józefa, 1768 r., drewniany – ul. Ogrodowa 22 (w 1888 r. przeniesiony ze Starego Miasta)
 • Kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Świętego Krzyża, 1880 r., neoromański – ul. Sienkiewicza 38
 • Cerkiew Archikatedralna (prawosławna) św. Aleksandra Newskiego, 1884 r., neobizantyjska – ul. Kilińskiego 56
 • Kościół rzymskokatolicki Najświętszego Imienia Jezus oo. jezuitów (do 1945 r. kościół luterański św. Jana), 1884 r., neoromański – ul. Sienkiewicza 60
 • Kościół rzymskokatolicki Zesłania Ducha Świętego (do 1945 r. kościół luterański św. Trójcy), 1891 r., neorenesansowy – Pl. Wolności
 • Kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP, 1897 r., neogotycki – Pl. Kościelny
 • Rzymskokatolicka Archikatedra św. Stanisława Kostki, 1901–1912 r. (wieża 1927 r.), neogotycka – ul. Piotrkowska 265
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Mateusza, 1909–1928 r., neoromański – ul. Piotrkowska 283
 • Kościół rzymskokatolicki św. Kazimierza, 1925–1936 r. (fasady 2001–2005 r.), neoklasycystyczny – ul. Niciarniana 7
 • Kościół rzymskokatolicki Matki Boskiej Zwycięskiej, 1926–1938 r. (wieża 1950 r.), modernistyczno-neoklasycystyczny – ul. Łąkowa 42
 • Kościół rzymskokatolicki św. Teresy, 1950–1963 r., modernistyczno-neoklasycystyczny – ul. Kopcińskiego 1/3
 • Kościół starokatolicki mariawitów pw. św. Franciszka z Asyżu, 1907 w stylu neogotyckim – ul. Franciszkańska 27
Architektura rezydencjonalna
 • Pałace rodziny Poznańskich:
  • Pałac Izraela Poznańskiego, 1898 r., neobarokowy – ul. Ogrodowa 15 (obecnie Muzeum Historii Miasta Łodzi)
  • Pałac Maurycego Poznańskiego, 1896 r., neorenesansowy – ul. Więckowskiego 36 (obecnie Muzeum Sztuki w Łodzi)
  • Pałac Karola Poznańskiego, 1904 r., eklektyczny – ul. Gdańska 32 (obecnie Akademia Muzyczna w Łodzi)
 • Pałac Maksymiliana Goldfedera, 1892 r., neorenesansowy – ul. Piotrkowska 77
 • Pałac Juliusza Kindermanna, 1907 r., neorenesansowy – ul. Piotrkowska 137/139
 • Pałac Gustawa Adolfa Kindermanna, 1910 r., neorenesansowy – ul. Piotrkowska 151
 • Pałac Ewalda Kerna, 1896–1898 r., neorenesansowy – ul. Piotrkowska 179
 • Pałac Juliusza Heinzla, 1882 r., neorenesansowy – ul. Piotrkowska 104 (obecnie siedziba Urządu Miasta Łodzi)
 • Pałac Roberta Schweikerta, 1913 r., neobarokowo-modernistyczny – ul. Piotrkowska 262/264
 • Pałac Scheiblerów, wzniesiony w stylu klasycystycznym 1844 r., przebudowany w stylu neorenesansowym w l. 1891, 1894 i 1897 – ul. Piotrkowska 266/268
 • Pałac braci Steinertów, 1896 r., neorenesansowy – ul. Piotrkowska 272
 • Pałac Karola Scheiblera, 1865 r., neorenesansowy – pl. Zwycięstwa 1 (obecnie Muzeum Kinematografii w Łodzi)
 • Rezydencja Edwarda Herbsta, 1876 r., neorenesansowa – ul. Przędzalniana 72 (obecnie filia Muzeum Sztuki w Łodzi)
 • Pałac Roberta Biedermanna, 1878 r., neorenesansowy – ul. Kilińskiego 2
 • Pałac biskupi, 1924 r., neoklasycystyczny – ul. ks. Skorupki 1
 • Willa Arnolda Stillera, 1893 r., w stylu neorenesansu północnego – ul. Jaracza 45
 • Pałac Jakuba Hertza, 1892 r., przebudowany po 1945 r. – al. Kościuszki 4 (obecnie rektorat Uniwersytetu Medycznego)
 • Pałac Rudolfa Kellera, 1890 r., neorenesansowy – ul. Gdańska 49/51
 • Pałacyk Reinhardta Bennicha z 1904 r. przy ul. Gdańskiej 89
 • Secesyjny pałacyk Elektrowni Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 107
 • Willa Hermana Juliusza Milsza przy ul. Kopernika 46
 • Secesyjna willa Reinholda Richtera z 1904 r. przy ul. ks. Skorupki 6/8 (obecnie rektorat Politechniki Łódzkiej)
 • Secesyjna willa Leopolda Kindermanna z 1903 r. przy ul. Wólczańskiej 31/33 (obecnie siedziba Miejskiej Galerii Sztuki)
 • Dom z młodości Juliana Tuwima – al. Kościuszki/ dawniej al. Spacerowa
 • Neorenesansowa willa Henryka Grohmana z 1892 r. przy ul. Tymienieckiego 24/26 (obecnie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi)
 • Willa Jakuba Kestenberga, 1903 r., secesyjna – ul. Sterlinga 26
 • Secesyjna willa Leona Kaufmana z 1911 r. przy ul. Żeromskiego 96
 • Dworek Ludwika Geyera z 1833 r. przy ul. Piotrkowskiej 286
 • Kamienica Scheiblerów – Piotrkowska 11
 • Kamienica Dawida Sendrowicza – Piotrkowska 12
 • Dom bankowy Wilhelma Landaua – Piotrkowska 29
 • Kamienica Dawida Szmulewicza – Piotrkowska 37
 • Kamienica Oszera Kohna – Piotrkowska 43
 • Kamienica Hermana Konstadta – Piotrkowska 53
 • Dom Towarzystwa Akcyjnego Ludwika Geyera – Piotrkowska 74
 • kamienica Pod Gutenbergiem Jana Petersilgego, 1896 r., eklektyczna – ul. Piotrkowska 86
 • Kamienica Teodora Steigerta – Piotrkowska 90
 • Biurowiec Siemensa – Piotrkowska 96
 • Magazyn Konfekcyjny Emila Schmechela – Piotrkowska 98
 • Kamienica Szai Goldbluma – Piotrkowska 99
 • Esplanada – Piotrkowska 100a
 • Kamienica Schychtów – ul. Piotrkowska 128
 • Dom firmy "Krusche - Ender" – ul. Piotrkowska 143
 • Kamienica Schmidtów – ul. Piotrkowska 225
 • Kamienica Karla Königa – ul. Piotrkowska 252/254
 • Kamienica „Solidarności” – Piotrkowska 260
 • Kamienica Jana Starowicza „Pod Góralem” – ul. Piotrkowska 292
Architektura przemysłowa
 • Klasycystyczny budynek dawnego Bielnika Kopischa z 1826 r. przy ul. Tymienieckiego 5 (obecnie wydział Urzędu Miasta Łodzi)
 • Klasycystyczna tkalnia Ludwika Geyera z lat 1835–1837, tzw. Biała Fabryka przy ul. Piotrkowskiej 282/284 (obecnie Centralne Muzeum Włókiennictwa)
 • Eklektyczny zespół fabryczny Izraela Poznańskiego z lat 1872–1897 przy ul. Ogrodowej (obecnie centrum handlowe Manufaktura)
 • Eklektyczne zespoły fabryczne Karola Scheiblera z lat 1855–1914 na pl. Zwycięstwa 2, przy ul. ks. W. Tymienieckiego oraz Kilińskiego – tzw. Księży Młyn
 • Zespół osiedli robotniczych Karola Scheiblera z lat 1873–1900 tzw. Księży Młyn przy ul. Księży Młyn, Przędzalnianej, Fabrycznej, ks. W. Tymienieckiego
 • Eklektyczna tkalnia Ludwika Grohmana z 1896 r. przy ul. Targowej
 • Fabryka Markusa Silbersteina – ul. Piotrkowska 248/250
Budynki użyteczności publicznej
 • Ratusz miejski, 1827 r., klasycystyczny – Pl. Wolności 1 (obecnie Archiwum Państwowe)
 • Zespół budynków straży pożarnej z 1878 r. przy ul. ks. W. Tymienieckiego 30
 • Lecznica „Pod koniem” – pierwsza placówka tego typu w Polsce, założona w 1891 roku przez Hugo Warrikoffa oraz Alberta Kwaśniewskiego
 • Bank Państwa w Łodzi, 1906–1908 r., eklektyczny – al. Kościuszki 14 (obecnie NBP)
 • Szkoła Zgromadzenia Kupców, 1907–1910 r., secesyjny, jeden z pierwszych betonowych budynków w Królestwie Kongresowym – ul. Narutowicza 68 (obecnie budynek Uniwersytetu Łódzkiego)
 • Bank Handlowy, 1910–1912 r., eklektyczny – al. Kościuszki 15 (obecnie PKO)

Cmentarze

W Łodzi znajduje się największa nekropolia żydowska w Europie (42 ha, ponad 200 tys. pochowanych), z największą na świecie żydowską budowlą cmentarną (Mauzoleum Izraela Poznańskiego)

Zieleń miejska

Najstarszym parkiem w Łodzi jest Park Źródliska o powierzchni 17,2 ha, który założono w 1840 roku

Turystyka

Lista atrakcji turystycznych

 • Aquapark Łódź – Fala, największy w Polsce aquapark
 • Centrum Manufaktura, największy obiekt handlowo-usługowo-rozrywkowy w Polsce i w Europie przy ulicy Karskiego 5.
 • Łódzkie ZOO – przy ul. Konstantynowskiej, założone w 1938 r. na terenach będących pozostałością Puszczy Łódzkiej
 • Łódzki Ogród Botaniczny – przy ul. Krzemienieckiej, gdzie na powierzchni 64 ha rosną gatunki flory rodzimej oraz liczne rośliny obcego pochodzenia, zebrane w 9 działach tematycznych: flora polska, ogród japoński, systematyka roślin zielonych, alpinarium, arboretum, rośliny ozdobne, rośliny lecznicze i przemysłowe, biologia roślin i dział zieleni parkowej
 • Palmiarnia Łódzka – w najstarszym parku miejskim w Łodzi Źródliska przy ul. Piłsudskiego, spadkobierczyni kolekcji roślin – przede wszystkim palm – z oranżerii fabrykantów i carskich urzędników
 • Las Łagiewnicki – las miejski, położony na powierzchni 1205,45 ha, z wydzielonym fragmentem mającym status rezerwatu i ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym Arturówek oraz szlakami dla turystów
 • Parki w Łodzi – w Łodzi znajduje się ponad 30 parków, które pełnią wiele niezwykle ważnych funkcji ekologicznych i społecznych i są nieocenionym elementem struktury miasta
 • Rudzka Góra – przy ul. Starorudzkiej, z trasami dla rowerów górskich, 800-metrowym torem saneczkowym i znajdującą się u jej podnóża stylową bacówką
 • Uliczna Galeria Wielkich Łodzian – jedyna chyba tego typu w Europie, tak oryginalna w formie i lokalizacji, ze znaną w całej Polsce Ławeczką Tuwima przy ulicy Piotrkowskiej
 • Największe graffiti na świecie – umieszczone na ścianie o powierzchni ponad 900 m² przy ul. Piotrkowskiej 152; rekord wpisany został do Księgi Rekordów Guinnessa
 • Linia tramwajowa 0, obsługiwana zabytkowym składem 5N+5ND w każdą letnią niedzielę.

Hotele

 • Ambasador Centrum – al. Piłsudskiego 29
 • Andel's Hotel Łódź – ul. Ogrodowa 17
 • Campanile Łódź – al. Piłsudskiego 27
 • Hotel Focus – ul. Łąkowa 23/25
 • Qubus Hotel Łódź – al. Mickiewicza 7
 • Hotel Centrum – ul. Kilińskiego 59/63
 • Hotel Grand – ul. Piotrkowska 72
 • Polonia Palast – ul. Narutowicza 38
 • Hotel Reymont – ul. Legionów 81
 • Hotel Ibis Łódź Centrum – al. Piłsudskiego 11
 • Hotel Savoy – ul. Traugutta 6
 • Hotel Mazowiecki – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57
 • Hotel Światowit – al. Kościuszki 68
 • Hotel Boss Łódź – ul. Tatrzańska 11

Transport

Drogi

Na podstawie zbieranych od 2006 anonimowych danych o podróżach z urządzeń nawigacyjnych firmy TomTom, producent w 2010 obliczył, że wśród 59 miast Europy Łódź zajmuje 21. miejsce pod względem największego udziału głównych dróg (25,0%), na których prędkość poruszania bywa mniejsza niż 70% ograniczenia prędkości.

Łódź stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Przez miasto i w jego pobliżu przebiegają drogi krajowe i międzynarodowe:

Komunikacja w mieście

Miasto posiada lotnisko międzynarodowe: port lotniczy Łódź-Lublinek im. Władysława Reymonta; dworce kolejowe: Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska, Łódź Widzew, Łódź Chojny; czynne przystanki kolejowe: Łódź Andrzejów, Łódź Niciarniana, Łódź Żabieniec; dworce autobusowe: Łódź DA Centralny, Łódź DA Północny.

Komunikację miejską stanowią 75 linii autobusowych (w tym 8 nocnych) i 19 linii tramwajowych (w tym 4 podmiejskie). Tabor autobusowy jest niemal w 90% niskopodłogowy, w dodatku relatywnie nowy - w zasadzie co roku dochodzi do wymiany części pojazdów co sprawia, że autobusy jeżdżące w barwach MPK-Łódź są jednymi z najmłodszych w Polsce (średni wiek wszystkich pojazdów to ca. 7 lat). Po ulicach Łodzi jeździ także 25 całkowicie niskopodłogowych tramwajów typu Bombardier Cityrunner i PESA 122N, które obsługują dwie linie tramwajowe – 11 i 16A. Większość taboru tramwajowego stanowią pojazdy Konstal 805Na, z których część przeszła modernizację w Zakładzie Techniki MPK-Łódź (najświeższy projekt i wzór wagonu zaprezentowano w czerwcu 2011 roku).

Od 1 lipca 2008 roku kursuje Łódzki Tramwaj Regionalny, który działa w granicach miasta, a docelowo ma połączyć Zgierz, Łódź i Pabianice. Ze względów finansowych oba sąsiednie miasta wycofały się z inwestycji. Całkowity jego koszt może przekroczyć 265 mln zł - połowę tej sumy wyłożył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jednak nadal pozostałe koszty okazały się zbyt duże dla budżetów Zgierza i Pabianic.

Kolej

Pierwszą „łódzką” stacją były Rokiciny na Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej otwarte w 1846 roku. Była to najbliższa stacja kolejowa w okolicach Łodzi. Komunikację z oddalonymi o 30 km Rokicinami zapewniały wozy konne. Na terenie miasta pociągi pojawiły się w 1866 roku, na tak zwanej linii fabryczno-łódzkiej – odnogi Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej od stacji w Koluszkach. W Łodzi znajduje się 18 stacji i przystanków kolejowych, w większości niewykorzystywanych, nieczynnych i nie nadających się do jakiejkolwiek publicznej służby. Najbardziej znane to Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna. Jedynym łódzkim dworcem czołowym jest Łódź Fabryczna, pozostałe to przelotowo-czołowe lub przelotowe. Od 16 października 2011 roku dworzec ten, w związku z planowaną przebudową na stację podziemną, jest zamknięty. Planowane prace mają potrwać 42 miesiące.

Gospodarka

Przemysł włókienniczy, który stworzył potęgę Łodzi, ma coraz mniejsze znaczenie. Z liczących się w tej branży, pozostały m.in.  Redan S.A. i Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów.

Obecnie szczególne znaczenie dla miasta mają rozwój nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów w trzech branżach: centra usług dla zaplecza biznesowego (tzw. BPO – Business Process Outsourcing), logistyka i AGD.

Swoje siedziby w Łodzi mają mBank i MultiBank, a centra usług biurowych GE Money Bank i Infosys. W Łodzi powstała Grupa Atlas.

Łódzką domeną stała się produkcja sprzętu AGD. W Łodzi zainwestowali m.in.  Merloni Indesit i Bosch/Siemens oraz ich poddostawcy. Dzięki temu Łódź stała się jednym z dominujących w Europie ośrodków produkcji tego sprzętu.

W ciągu ostatnich lat w Łodzi zainwestowali też: Gillette (największa na świecie fabryka tej firmy jest w Łodzi), VF Corporation, ABB, Polska Grupa Farmaceutyczna, Hutchinson, Ericpol Telecom, TP SA czy ComArch. Accenture tworzy tzw. informatyczne centrum Demo, a centrum księgowe tworzy Citibank. W 2006 r. amerykański potentat informatyczny Dell zdecydował wybudować w mieście swoją fabrykę.

Powstały też duże centra handlowo-rekreacyjne, m.in. Galeria Łódzka i Manufaktura (zajmująca powierzchnię 27 ha). W marcu 2010 roku otwarto centrum handlowe Port Łódź, którego głównym najemcą jest IKEA.

 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • ŁOP – Łódzki Okręg Przemysłowy

Kultura

Łódź to również ośrodek kulturalny, pełen różnego rodzaju imprez muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i filmowych. Tu rokrocznie odbywa się kilkadziesiąt festiwali i przeglądów (m.in. Explorers Festiwal czy Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki).

W mieście funkcjonuje 20 placówek muzealnych, z unikalnym w Europie Centralnym Muzeum Włókiennictwa, oraz Muzeum Sztuki – posiadającym najbogatsze w Polsce zbiory sztuki współczesnej. Działa też wiele teatrów (m.in. Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, teatry dramatyczne, teatry dla dzieci), Filharmonia (w niedawno przebudowanym futurystycznym gmachu nawiązującym jednak fasadą do dawnego budynku filharmonii), kina i galerie.

Od roku 1886 do dziś funkcjonuje Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”, które reprezentuje Łódź na wielu koncertach w Polsce, jak i na świecie (np. w czerwcu 2007 wyjechali na koncerty do Austrii, w listopadzie 2009 do Czech).

Licznie odwiedzanym przez publiczność wydarzeniem artystycznym są Łódzkie Spotkania Baletowe. Co dwa lata – na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego – prezentowane są najnowsze trendy w światowym balecie.

Miasto, nie bez powodu określane jest mianem „HollyŁódź”, stanowi przecież największy w Polsce ośrodek produkcji filmowej. W Wytwórni Filmów Fabularnych zrealizowano w drugiej połowie XX w. większość polskich filmów fabularnych. Tradycje, tej zlikwidowanej wytwórni, z powodzeniem kontynuuje studio Opus Film. W Wytwórni Filmów Oświatowych powstają filmy edukacyjne i znakomite dokumenty np. nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową Felix Usłyszcie mój krzyk Macieja Drygasa. W słynnym Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for powstawały znakomite animowane seriale dla dzieci Miś Uszatek, Colargol, Zaczarowany ołówek, Kot Filemon. W Se-ma-forze Zbigniew Rybczyński zrealizował film Tango, za który otrzymał Oscara. Po likwidacji państwowego Semafora, jego tradycje przejęła spółka realizatorów Se-ma-for Produkcja Filmowa. Powstał tu między innymi znakomicie przyjęty na całym świecie lalkowy film Piotruś i wilk. Film ten zdobył Oscara w kategorii animowanego krótkiego metrażu za rok 2007.

Tu istnieje Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, gdzie pierwsze swoje zawodowe kroki stawiali m.in. Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, Jan Machulski i Jerzy Antczak.

Centrum kulturalnym miasta jest linia ulic Piłsudskiego – Piotrkowska – Kościuszki/Zachodnia, aż do Pałacu Poznańskiego i usytuowanej tuż za nim – na terenach dawnego imperium włókienniczego fabrykanta Izraela Poznańskiego – Manufaktury. W tych starych budynkach z czerwonej cegły powstało centrum handlu, usług, biznesu, nauki, mody, kultury i sztuki.

Na Piotrkowskiej, wraz z przecinającymi ją ulicami, obok najlepszego w Polsce wyboru małych pubów i restauracji, a latem ogródków piwnych, których tradycje sięgają XIX w., znajdują się salony mody, kina, teatry, filharmonia, galerie sztuki, muzea. Coraz więcej jest także luksusowych sklepów i banków. Tu można przyjść, usiąść i popatrzeć na tętniące życiem miasto.

Łódź kandydowała do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (w 2010 nie została zakwalifikowana do II etapu konkursu).

Galeria Wschodnia prezentująca sztukę różnych dyscyplin, m.in. sztukę akcji, performance, instalacje, sztukę wideo, multimedia, fotografie, film, sztukę obiektu.

Łódzi poświęconych zostało także wiele powieści. Najsłynniejszą jest Ziemia Obiecana Władysława Reymonta. Z kolei Israel Joszua Singer przedstawił Łódź z perspektywy żydowskiej w powieści Bracia Aszkenazy.

Festiwale i przeglądy

Rokrocznie w Łodzi odbywa się kilkadziesiąt festiwali i przeglądów m.in. Camerimage (w latach w 2000-2009), Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Festiwal Fiesta Libre).

Kina

 • Cinema City i IMAX 3D (14 sal + IMAX 1 sala) Drewnowska 58
 • Silver Screen 3D (10 sal) Piłsudskiego 5
 • Kino Bałtyk (2 sale) Narutowicza 20
 • Kino Charlie (3 sale) Piotrkowska 203/205
 • Kino Cytryna (2 sale) Pomorska 39/41
 • Kino Kinematograf pl. Zwycięstwa 1
 • Kino MuBa Targowa 1/3
 • Kino Polonia (3 sale) Piotrkowska 67
 • Kino Tatry Sienkiewicza 40
 • ŁDK (2 sale) Traugutta 18

Teatry

W Łodzi w wielu miejscach można obcować ze sztuką teatralną. Działa tu m.in. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatr Muzyczny, teatry dramatyczne, teatry dla dzieci. Znajduje się tu także Teatr Wielki, będący drugim pod względem wielkości gmachem operowym w kraju i jednym z największych w Europie – ponad 1300 miejsc na widowni. Zainaugurował on swoją działalność w 1967 r. i do tej pory przygotował ponad 240 premier. W bieżącym repertuarze Teatru Wielkiego znajduje się kilkanaście oper, baletów, operetek – od klasyki po dzieła współczesne.

Chóry

 • Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej
 • Chór Uniwersytetu Medycznego
 • Chór Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Chór Żydowski CLIL
 • Chór All’antico
 • Chór Nauczycielski w Łodzi
 • Chór Good News Singers
 • Con Vigore
 • Mały Chór Wielkich Serc
 • Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”
 • Stowarzyszenie Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
 • Młodzieżowy Chór Żeński Iuvenales Cantores Lodzienses
 • Chór 8 dzień
 • Chór diecezji śląsko-łódzkiej kościoła mariawitów

Muzea

Wśród licznych placówek muzealnych, które znajdują się w Łodzi, jest m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi – z unikatową w skali Europy, gromadzoną od lat 30. XX w. kolekcją sztuki nowoczesnej, Centralne Muzeum Włókiennictwa – posiadające (w zabytkowym gmachu Białej Fabryki Ludwika Geyera) największą w Polsce kolekcję tkaniny artystycznej, Muzeum Miasta Łodzi (w pałacu Izraela Poznańskiego, jednego ze współtwórców XIX-wiecznej potęgi przemysłowej miasta), Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne – z zabytkami regionu łódzkiego oraz wspaniałą kolekcją numizmatyczną – z monetami, wśród których wiele prezentowanych ocalało tylko w kilku lub kilkunastu egzemplarzach na świecie, czy jedyne w Polsce Muzeum Kinematografii, w którym znajduje się zabytkowy sprzęt filmowy, rekwizyty ze słynnych filmów i lalki z Se-ma-fora. Od listopada 2008 roku przy tym studio filmowym działa Muzeum Bajki, w którym można obejrzeć lalki, dekoracje, sprzęt zdjęciowy i filmy animowane.

Sport

Kluby sportowe działające w Łodzi (tutaj tylko opisane):

 • Anilana Łódź – piłka ręczna
 • AZS Łódź – lekkoatletyka, badminton, curling, judo, piłka ręczna, pływanie, taekwondo, tenis, żeglarstwo
 • KS Budowlani Łódź – rugby, siatkówka, zapasy, hokej na trawie
 • ChKS Łódź – piłka ręczna, piłka nożna
 • Klub Rowerowy Adventure Łódź – kolarstwo górskie
 • KS Gwardia Łódź – judo, boks
 • Łódzki Klub Jeździecki – jeździectwo
 • Łódzki Klub Sportowy – boks, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, podnoszenie ciężarów, tenis ziemny, rugby, zapasy
 • Miejski Klub Tenisa Łódź – tenis ziemny
 • Orzeł Łódź – sport żużlowy, piłka nożna
 • UKS SMS Łódź – piłka nożna, siatkówka
 • Hetman Łódź – piłka nożna
 • Start Łódź – siatkówka, piłka nożna, pięciobój nowoczesny
 • Widzew Łódź – boks, piłka nożna, koszykówka
 • Frame Łódź – snooker, bilard, futbol stołowy
 • Torpedy Łódź – football amerykański
 • ŁKKS – karate
 • ŁKH Łódź – hokej na lodzie
 • Wifama Łódź – siatkówka
 • Elta Łódź – piłka nożna, tenis stołowy
 • Berserkers Team Łódź - bjj, mma, karate

Z Łodzią związany był jeden z najsłynniejszych polskich szachistów Akiba Rubinstein.

Edukacja i nauka

 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Instytut Biologii Medycznej PAN
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
 • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Oddział w Łodzi
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Energetyki - Oddział w Łodzi
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa

Wyższe uczelnie w Łodzi

W Łodzi istnieje obecnie 28 uczelni wyższych (6 państwowych i 22 niepaństwowe).

Biblioteki

Lista bibliotek wyższych uczelni:

 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 • Biblioteka Uniwersytetu Medycznego
 • Biblioteka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

Lista innych bibliotek:

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Wspólnoty religijne

Ośrodek religijny w Łodzi w przeważającej części dotyczy Kościoła rzymskokatolickiego. Łódź jest siedzibą metropolii łódzkiej.

Miasto jest siedzibą władz zwierzchnich Kościoła Starokatolickiego w RP.

W Łodzi swoją siedzibę ma także diecezja Kościoła prawosławnego – diecezja łódzko-poznańska, jedna z 6 diecezji w Polsce, utworzona w 1948 roku (zajmuje największą powierzchnię). W Łodzi znajduje się także siedziba diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Oprócz tego na terenie miasta znajdują się także parafie i zbory innych wyznań katolickich i protestanckich, siedziba gminy żydowskiej, ośrodki zen szkoły Kwan Um, buddyzmu Diamentowej Drogi oraz innych związków wyznaniowych.

Wiele kościołów zostało wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych m. Łodzi.

Łodzianie

Honorowi Obywatele Miasta Łodzi

Lista osób, którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi:

 • Artur Brauner
 • Karl Dedecius
 • Kazimierz Dejmek
 • Richard Demarco
 • Marek Edelman
 • Jan Karski
 • Jan Paweł II
 • Jan Machulski
 • Stefan Miecznikowski
 • Arnold Mostowicz
 • Józef Piłsudski
 • Roman Polański
 • Piotr Pustelnik
 • Andrzej Sapkowski
 • Albert Thomas
 • Andrzej Wajda
 • Władysław Ziółek

Laureaci plebiscytu „Łodzianin Roku”

 • 1992 – Jaromir Jedliński, Andrzej Ostoja-Owsiany i Andrzej Pawelec
 • 1993 – Marek Markiewicz
 • 1994 – Jerzy Kropiwnicki
 • 1995 – Wacław Dec
 • 1998 – Jan Machulski
 • 1999 – Marek Edelman
 • 2000 – Marcel Szytenchelm
 • 2001 – ks. Piotr Turek
 • 2002 – Piotr Dzięcioł
 • 2003 – Tadeusz Robak
 • 2004 – Marek Belka
 • 2005 – Andrzej Niemczyk
 • 2006 – Leszek Markuszewski
 • 2007 – Krzysztof Candrowicz
 • 2008 – Jolanta Chełmińska
 • 2009 – Jacek Moll
 • 2010 – Marcin Gortat
 • 2011 – Radosław Wiśniewski

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

(lista niepełna)

 • Andrzeja Górska
 • Jan Karski
 • Michał Lityński
 • Franciszek Walicki

Miasta partnerskie

Spis miast, które zawarły porozumienie o partnerstwie z Łodzią:

Miasto Kraj Data podpisania umowy
 Barreiro  Portugalia 03.09. 1996
 Chemnitz  Niemcy 1972
 Iwanowo  Rosja 21.01. 1992
 Kaliningrad  Rosja 1992
 Saratów  Rosja 2004
 Los Angeles  Stany Zjednoczone 2010
 Lyon  Francja 1991
 Lwów  Ukraina 28.11. 2003
 Mińsk  Białoruś 25.02. 1993
 Murcja  Hiszpania 14.10. 1999
 Odessa  Ukraina 07.05. 1993
 Örebro  Szwecja 25.08. 2001
 Puebla  Meksyk 1997
 Rustawi  Gruzja 27.06. 1995
 Stuttgart  Niemcy 26.09. 1988
 Szeged  Węgry 19.05. 2008
 Tampere  Finlandia 1996
 Tel Awiw  Izrael 1994
 Tianjin  Chiny 11.10. 1994
 Wilno  Litwa 22.01. 1991

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 2683)

0-9ABCĆDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

0-9

ul. 1 Korpusu Pancernego WP
ul. 1 Maja
ul. 10 Lutego
ul. 11 Listopada
ul. 28 Pułku
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
ul. 3 Maja
ul. 6 Sierpnia

A

ul. Abramowskiego
ul. Abramowskiego Edwarda
ul. Adamieckiego
ul. Adamieckiego Karola
ul. Admiralska
ul. Adwentowicza
ul. Adwentowicza Karola
ul. Adwokacka
ul. Agatowa
ul. Agrestowa
ul. Ajnenkiela
ul. Ajnenkiela Eugeniusza
ul. Akacjowa
ul. Akademicka
ul. Akademii Zamojskiej
ul. Aksamitna
ul. Akwarelowa
ul. Alabastrowa
ul. Albańska
ul. Aleksandra
ul. Aleksandrowska
ul. Alojzego
ul. Alpejska
ul. Altanowa
ul. Amarantowa
ul. Amatorska
ul. Amazonitowa
ul. Ametystowa
ul. Ananasowa
ul. Anczyca
ul. Anczyca Władysława
ul. Andersena
ul. Andersena Christiana
ul. Andrzejewskiej
ul. Andrzejewskiej Jadzi
ul. Anieli
ul. Anny Jagiellonki
ul. Anstadta
Al. Anstadta Karola
ul. Antenowa
ul. Antoniewska
ul. Antoniny
ul. Antyczna
ul. Anyżowa
ul. Arabska
ul. Arktyczna
ul. Armii "Łódź"
ul. Armii Krajowej
ul. Arniki
ul. Aroniowa
ul. Artyleryjska
ul. Artylerzystów
ul. Astronautów
ul. Astronomiczna
ul. Astrów
ul. Atutowa
ul. Augustów
ul. Augustyniaka Jana
ul. Azaliowa
ul. Azotowa

B

ul. Babickiego
ul. Babickiego Józefa
ul. Babiego Lata
ul. Bacewicz
ul. Bacewicz Grażyny
ul. Bachledy Klimka
ul. Bacowa
ul. Baczyńskiego
ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Bajana
ul. Bajana Jerzego
ul. Bajeczna
ul. Balladyny
ul. Balonowa
ul. Balsamowa
ul. Banacha
ul. Banacha Stefana
ul. Banachiewicza
ul. Banachiewicza prof. Tadeusza
ul. Banachiewicza Tadeusza (Profesora Tadeusza Banachiewicza)
ul. Bananowa
ul. Bandurskiego Władysława Al. (Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego)
ul. Bankowa
ul. Barbary
ul. Bardowskiego
ul. Bardowskiego Piotra
Pl. Barlickiego Norberta
ul. Barlickiego Norberta Pl. (Doktora Norberta Barlickiego)
ul. Barokowa
ul. Barona Smukłego Henryka
ul. Barska
ul. Bartkiewicza Zygmunta
ul. Bartnicza
ul. Bartoka
ul. Bartoka Beli
ul. Barwinkowa
ul. Barwna
ul. Basenowa
ul. Baśniowa
ul. Bastionowa
ul. Basztowa
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Batalionu Platerówek
ul. Batorego
ul. Batorego Stefana
ul. Bawełniana
ul. Bazaltowa
ul. Bażancia
ul. Bazarowa
ul. Bałtycka
ul. Bałucki Rynek
ul. Bałuckiego Michała
ul. Beczkowa
ul. Bednarska
ul. Będzińska
ul. Belgijska
ul. Beli Bartoka
ul. Bema
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Beniowskiego
ul. Beniowskiego Maurycego
ul. Berka Joselewicza
ul. Berlińskiego
ul. Berlińskiego H.
ul. Berylowa
ul. Beskidzka
ul. Betonowa
ul. Bezpieczna
ul. Biała
ul. Białoruska
ul. Białostocka
ul. Białowieska
ul. Białych Róż
ul. Biedronkowa
ul. Biegańskiego
ul. Biegańskiego dr. Władysława
ul. Biegańskiego Władysława (Doktora Władysława Biegańskiego)
ul. Biegunowa
ul. Bielańska
ul. Bielicowa
ul. Bielska
ul. Bierna
ul. Bieszczadzka
ul. Bilardowa
ul. Billewiczówny
ul. Billewiczówny Oleńki
ul. Biskupińska
ul. Bittdorfa Anastazego
ul. Biwakowa
ul. Blacharska
ul. Bliska
ul. Blocha
ul. Blocha Jana Gottlieba
ul. Blokowa
ul. Bluszczowa
ul. Bobowa
ul. Bobrowa
ul. Bobslejowa
ul. Bociania
ul. Boczna
ul. Bodo Eugeniusza
ul. Boguszewskiej Heleny
ul. Bogusławskiego
ul. Bogusławskiego Wojciecha
ul. Bohaterów Monte
ul. Bohaterów Monte Cassino
ul. Bohaterów Powstania
ul. Bohaterów Powstania Styczniowego
ul. Bohaterów Września
ul. Bohdanowicza
ul. Bohdanowicza Karola
ul. Bohomolca Franciszka
ul. Bojerowa
ul. Bojowników Getta
ul. Bojowników Getta Warszawskiego
ul. Bokserska
ul. Boksytowa
ul. Bolesława
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolesława Szczodrego
ul. Bolesławów
ul. Bolka Świdnickiego
ul. Borowa
ul. Borowiakowej Tekli
ul. Borówkowa
ul. Boruty
ul. Boryny Macieja
ul. Bosmańska
ul. Botaniczna
ul. "Boya" Żeleńskiego
ul. Boya-Żeleńskiego
ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
ul. Bożego Jana (Świętego Jana Bożego)
ul. Bp. Tymienieckiego
ul. Bracka
ul. Braterska
ul. Bratkowa
ul. Bratysławska
ul. Brauna
ul. Brauna Mieczysława
ul. Brójecka
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Bronisin
ul. Bronisławy
ul. Bronowa
ul. Browarna
ul. Brudzińskiego Józefa
ul. Brukowa
ul. Brukselska
ul. Brus
ul. Bruska
ul. Bruzdowa
ul. Brydżowa
al. Brynickiej Salomei
ul. Brzechwy
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzegowa
ul. Brzeska
ul. Brzezińska
ul. Brzeźna
ul. Brzóski
ul. Brzóski ks. Stanisława
ul. Brzóski Stanisława (Księdza Stanisława Brzóski)
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa
ul. Brzozowskiego
ul. Brzozowskiego Stanisława
ul. Budowlana
ul. Budy
ul. Budziszyńska
ul. Bukowa
ul. Bulwarowa
ul. Bursztynowa
ul. Burtowa
ul. Burzliwa
ul. Bułgarska
ul. Bydgoska
ul. Bylinowa
ul. Bystra
ul. Bystrzycka
ul. Byszewska
ul. Bzowa
ul. Bzury
ul. Bławatna
ul. Błędowska
ul. Błękitna
ul. Błońska
ul. Błotna

C

ul. Cała
ul. Cebertowicza
ul. Cebertowicza prof. Romualda
ul. Cebertowicza Romualda (Profesora Romualda Cebertowicza)
ul. Cedrowa
ul. Cedry Krzysztofa
ul. Cegielniana
ul. Ceglana
ul. Celna
ul. Celownicza
ul. Cementowa
ul. Centralna
ul. Cepowa
ul. Ceramiczna
ul. Chabrowa
ul. Chachuły
ul. Chałasińskiego
ul. Chałasińskiego Józefa
ul. Chałubińskiego
ul. Chałubińskiego Tytusa (Doktora Tytusa Chałubińskiego)
ul. Chemiczna
ul. Chełmońskiego
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chełmska
ul. Chlebowa
ul. Chmielna
ul. Chmielowskiego Alberta (Świętego Brata Alberta Chmielowskiego)
ul. Chmurna
ul. Chochoła
ul. Chocianowicka
ul. Chocimska
ul. Chodkiewicza
ul. Chodkiewicza Karola
ul. Choińska
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chóralna
ul. Chrobrego
ul. Chromowa
al. Chryzantem
ul. Chylońska
ul. Chłędowskiego Kazimierza
ul. Chłodna
ul. Chłodnikowa
ul. Chłopickiego
ul. Chłopickiego Józefa (Generała Józefa Chłopickiego)
ul. Chłopska
ul. Ciągnikowa
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Ciechocińska
ul. Ciechowskiego Grzegorza
ul. Ciemna
ul. Cienista
ul. Cieplarniana
ul. Ciepła
ul. Cierniówki
ul. Ciesielska
ul. Cieszkowskiego
ul. Cieszkowskiego Augusta
ul. Cieszyńska
ul. Ciołkowskiego
ul. Ciołkowskiego Konstantego
ul. Cisowa
ul. Cmentarna
ul. Codzienna
ul. Cyganka
ul. Cylla
ul. Cylla Wawrzyńca
ul. Cynarskiego Mariana
ul. Cynowa
ul. Cypryjska
ul. Cyprysowa
ul. Cyrkonii
ul. Cytryna Abrama
ul. Cytrynowa
ul. Czackiego
ul. Czackiego Tadeusza
ul. Czahary
ul. Czajewskiego Wiktora
ul. Czajkowskiego
ul. Czajkowskiego Piotra
ul. Czapli
ul. Czarnego Zawiszy
ul. Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czarnkowska
ul. Czarnoleska
ul. Czcibora
ul. Czecha
ul. Czecha Bronisława
ul. Czechosłowacka
ul. Czeremchy
ul. Czeremoska
ul. Czereśniowa
ul. Czernika
ul. Czernika Stanisława
ul. Czerwcowa
ul. Czerwona
ul. Czerwonego Kapturka
ul. Czerwony Rynek
ul. Czerwonych Maków
ul. Częstochowska
ul. Czorsztyńska
ul. Czółenkowa
ul. Czołgistów
ul. Czołowa
ul. Czternastu Straconych
ul. Czwartaków
ul. Czynna
ul. Czysta
ul. Czytelnicza
ul. Czyżewskiego Juliana Ludwika (Generała Ludwika Czyżewskiego Juliana)
ul. Człuchowska

Ć

ul. Ćwiklińskiej
ul. Ćwiklińskiej Mieczysławy

D

ul. Dąbrowa
ul. Dąbrówki
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Henryka Pl. (Generała Henryka Dąbrowskiego)
ul. Dąbrowskiego Jarosława (Generała Jarosława Dąbrowskiego)
ul. Dąbrowszczaków
ul. Dachowa
ul. Daktylowa
ul. Daleka
ul. Daliowa
ul. Daniłowskiego
ul. Daniłowskiego Gustawa
ul. Darniowa
ul. Dawna
ul. Dębowa
ul. Dębowskiego
ul. Dębowskiego Jana
ul. Deca
ul. Deca Wacława (Profesora Wacława Deca)
ul. Deczyńskiego
ul. Deczyńskiego Kazimierza
ul. Dekerta Jana
ul. Deltowa
ul. Dembińskiego Henryka
ul. Demokratyczna
ul. Denhoff-Czarnockiego Wacława
ul. Denna
ul. Deotymy
ul. Dereniowa
ul. Desantowa
ul. Deszczowa
ul. Diamentowa
pl. Dmowskiego Romana
ul. Dniestrzańska
ul. Dobra
ul. Dobrej Wróżki
ul. Dobrzyńska
ul. Dodatnia
ul. Dojazdowa
ul. Dolina Kościeliska
ul. Dolina Szwajcarska
ul. Dolinna
ul. Dolna
ul. Dolnośląska
ul. Dolomitowa
ul. Domowa
ul. Dorabialskiej Alicji
ul. Doroszewskiego
ul. Doroszewskiego Witolda
ul. Doroty
ul. Dorszowa
ul. Dostawcza
ul. Dostojewskiego
ul. Dostojewskiego Fiodora
ul. Dowborczyków
ul. Dożynkowa
ul. Doły
ul. Drewnowska
ul. Drozdowa
ul. Drukarska
ul. Drużynowa
ul. Drwęcka
ul. Drzymały
ul. Dubois
ul. Dubois Stanisława
ul. Duetowa
ul. Dumna
ul. Dunajec
ul. Dunikowskiego
ul. Dunikowskiego Ksawerego
ul. Duńska
ul. Dwernickiego gen. Józefa
ul. Dwernickiego Józefa (Generała Józefa Dwernickiego)
ul. Dworcowa
ul. Dworzaczka
ul. Dygasińskiego
ul. Dygasińskiego Adolfa
ul. Dylika
ul. Dylika Jana (Profesora Jana Dylika)
ul. Dylika prof. Jana
ul. Dyngusowa
ul. Dyniowa
ul. Dynowska
ul. Dyspozytorska
al. Dywizji I
ul. Dywizjonu
ul. Dywizjonu 303
ul. Działka
ul. Działka Stanisława
ul. Działkowa
ul. Działowa
ul. Dzieci Łodzi
ul. Dziewanny
ul. Dziewiarska
ul. Dzika
ul. Dzikich Pól
ul. Dźwiękowa
ul. Dzwonowa
ul. Długa
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

E

ul. Edukacyjna
ul. Edwarda
ul. Ejsmonda Juliana
ul. Ekologiczna
ul. Ekonomiczna
ul. Elana
ul. Elbląska
ul. Elektronowa
ul. Eleonory
ul. Elewatorowa
ul. Elsnera
ul. Elsnera Józefa
ul. Emaliowa
ul. Emerytalna
ul. Emilii Plater
ul. Energetyków
ul. Eterowa
ul. Eugeniusza
ul. Ewangelicka

F

ul. Fabryczna
ul. Falista
ul. Falowa
ul. Familijna
ul. Farbiarska
ul. Farna
ul. Faszynowa
ul. Feliksińska
ul. Feliksy
ul. Felińskiego
ul. Felińskiego Alojzego
ul. Felsztyńskiego
ul. Felsztyńskiego Sebastiana
ul. Fieldorfa "Nila" gen. Augusta Emila
ul. Fieldorfa Nila Augusta Emila (Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila")
ul. Figowa
ul. Fijałkowskiego Włodzimierza (Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego)
ul. Filarecka
ul. Filomatów
ul. Finansowa
ul. Fiołkowa
ul. Fizyczna
ul. Fizylierów
ul. Flamandzka
ul. Flandryjska
ul. Flatta Oskara
ul. Flisacka
ul. Florecistów
ul. Floriańska
ul. Fogga Mieczysława
ul. Folwarczna
ul. Foniczna
ul. Foremna
ul. Franciszkańska
ul. Fredry
ul. Fredry Aleksandra
ul. Frezjowa
ul. Frycza-Modrzewskiego Andrzeja

G

ul. Gadomskiego Jana
ul. Gajcego
ul. Gajcego Tadeusza
ul. Gajowa
ul. Galileusza
ul. Galla Anonima
ul. Gandhiego
ul. Gandhiego Mahatmy
ul. Garnizonowa
ul. Gatunkowa
ul. Gazdy
ul. Gazowa
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gałeckiego
ul. Gałeckiego Antoniego
ul. Gdańska
ul. Gdyńska
ul. Gen. Bema
ul. Gen. Grota-Roweckiego
Pl. Gen. Hallera
pl. gen. Henryka Dąbrowskiego
ul. Gen. Maczka
ul. Gen. Sowińskiego
ul. Gen. Sułkowskiego
ul. Geodezyjna
ul. Gerberowa
ul. Gersona
ul. Gersona Wojciecha
ul. Gęsia
ul. Gibalskiego
ul. Gibalskiego Edwarda
ul. Giemzowska
ul. Giewont
ul. Giełdowa
ul. Gimnastyczna
ul. Gipsowa
ul. Glebowa
ul. Gliniana
ul. Gliszczyńskiego
ul. Gliszczyńskiego Artura
ul. Gliwicka
ul. Gminna
ul. Gnieźnieńska
ul. Godna
ul. Gogola
ul. Gogola Mikołaja
ul. Gojawiczyńskiej
ul. Gojawiczyńskiej Poli
ul. Gombrowicza
ul. Gombrowicza Witolda
ul. Gontowa
ul. Gontyny
ul. Goplańska
ul. Goplany
ul. Góralska
ul. Gorce
ul. Gorkiego
ul. Gorkiego Maksyma
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Górska
ul. Goryczkowa
ul. Gorzowska
ul. Gościniec
ul. Gościnna
ul. Gospodarcza
ul. Gotycka
ul. Goździkowa
ul. Gołębia
ul. Grabieniec
ul. Grabińska
ul. Grabowa
ul. Graficzna
ul. Graniczna
ul. Graniowa
ul. Granitowa
ul. Grażyny
ul. Grenadierów
ul. Grochowa
ul. Grodowa
ul. Grodzieńska
ul. Grodzka
ul. Gromadzka
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grota-Roweckiego Stefana (Generała Stefana Grota-Roweckiego)
ul. Grotta Józefa Wacława (Profesora Józefa Wacława Grotta)
ul. Grudziądzka
ul. Gruntowa
ul. Grunwaldzka
ul. Gruszowa
ul. Gryczana
ul. Gryfa Pomorskiego
ul. Grzybowa
ul. Gubałówka
ul. Gwardii Ludowej
ul. Gwardzistów
ul. Gwarków
ul. Gwarna
ul. Gwiazdowa
ul. Gładka
ul. Głębinowa
ul. Głęboka
ul. Głogowa
ul. Głogowska
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Wojciecha
ul. Głucha

H

ul. Haška
ul. Halki
ul. Hallera Józefa Pl. (Generała Józefa Hallera)
ul. Halna
ul. Harcerska
Al. Harcerzy Zatorowców
al. Harcerzy-Zatorowców
ul. Harnama
ul. Harnama Szymona
ul. Harnasia
ul. Haśka Jarosława
ul. Hejnałowa
ul. Hektarowa
ul. Helenówek
ul. Heleny
ul. Helińskiego Franciszka
ul. Helska
ul. Henryka
ul. Henryka Brodatego
ul. Henrykowska
ul. Herbowa
ul. Hersza Berlińskiego
Al. Hetmańska
ul. Hiacyntowa
ul. Hipoteczna
ul. Hippiczna
ul. Hodowlana
ul. Hoffmanowej Antoniny
ul. Holenderska
ul. Holownicza
ul. Honorowa
ul. Hortensji
ul. Hotelowa
ul. "Hubala"
ul. Hubala
ul. Hufcowa
ul. Husarska
ul. Huta Jagodnica
ul. Hyrna

I

Al. I Dywizji
ul. Ideowa
ul. Idzikowskiej Krystyny
ul. Iglasta
ul. Ikara
ul. Im. Sienkiewicza Henryka Park
ul. Inflancka
ul. Informatyczna
ul. Inowrocławska
ul. Inżynierska
ul. Ireny
ul. Irysowa
ul. Iwaszkiewicza Jarosława
ul. Iłowa
ul. Iłłakowiczówny
ul. Iłłakowiczówny Kazimiery

J

Pl. J.H.
Pl. J.H. Dąbrowskiego
ul. Jabłoniowa
ul. Jachowicza
ul. Jachowicza Stanisława
ul. Jadwigi
ul. Jagiellonki Anny
ul. Jagiellońska
ul. Jagienki
ul. Jaglana
ul. Jagny
ul. Jagodnica
ul. Jagodowa
ul. Jagoszewskiego
ul. Jagoszewskiego Mieczysława
ul. Jakuba
ul. Jakubowicza ks. Wojciecha
ul. Jakubowicza Wojciecha
ul. Jana
ul. Jana i Cecylii
Al. Jana Pawła II
ul. Janiny
ul. Janosika
ul. Janowska
ul. Janowskiego Aleksandra
ul. Jantarowa
ul. Jaracza
ul. Jaracza Stefana
ul. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Jarosławska
ul. Jarowa
ul. Jarzębinowa
ul. Jarzynowa
ul. Jasia
ul. Jasia i Małgosi
ul. Jasień
ul. Jasińskiego
ul. Jasińskiego gen. Jakuba
ul. Jasińskiego Jakuba (Generała Jakuba Jasińskiego)
ul. Jaskółcza
ul. Jaskrowa
ul. Jaśminowa
ul. Jasne Błonia
ul. Jasne Błonie
ul. Jaspisowa
ul. Jastarnia
ul. Jastrzębia
ul. Jaszowskiego kpt. Stanisława
ul. Jaszuńskiego Salomona
ul. Jaworowa
ul. Jażdżewskiego Konrada
ul. Jałowcowa
ul. Jęczmienna
ul. Jędrowizna
ul. Jędrzejowska
ul. Jedwabnicza
ul. Jelenia
ul. Jemiołowa
ul. Jerzego
ul. Jesienna
ul. Jesionowa
ul. Jesiotrowa
ul. Jeża
ul. Jeża Teodora Tomasza
ul. Jeździecka
ul. Jeziorańczyków
ul. Jeziorańskiego Antoniego
ul. Jeziorańskiego gen. Antoniego
ul. Jeziorna
ul. Joanny
ul. Jodowa
ul. Jodłowa
ul. Jonschera
ul. Jonschera dr. Karola
ul. Jonschera Karola (Doktora Karola Jonschera)
ul. Joselewicza
ul. Joselewicza Berka
ul. Józefa
ul. Józefów
ul. Józefowska
Al. Józewskiego Henryka Jana
ul. Jubileuszowa
ul. Judyma
ul. Judyma Tomasza
ul. Jugosłowiańska
ul. Juhasowa
ul. Julianowska
ul. Julii
ul. Juliusza
ul. Junacka
ul. Juranda ze Spychowa
ul. Jurczyńskiego
ul. Jurczyńskiego Juliusza
ul. Juszczakiewicza Kornika Stanisława (Pułkownika Stanisława Juszczakiewicza "Kornika")
ul. Jutrzenki

K

ul. Kacza
ul. Kaczeńcowa
ul. Kaczmarka Romana
ul. Kaczmarskiego Jacka
ul. Kadetów
ul. Kadłubka
ul. Kadłubka Wincentego
ul. Kajakowa
ul. Kąkolowa
ul. Kaktusowa
ul. Kaletnicza
ul. Kalinowa
ul. Kalinowskiego
ul. Kalinowskiego Rafała (Świętego Rafała Kalinowskiego)
ul. Kaliska
ul. Kamieńca Podolskiego
ul. Kamińskiego
ul. Kamińskiego Aleksandra (Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego)
ul. Kanałowa
ul. Kanclerska
ul. Kanonierska
ul. Kapitańska
Al. Kard. Wyszyńskiego
ul. Karola
ul. Karolewska
ul. Karowa
ul. Karpacka
ul. Karpia
ul. Karskiego Jana
ul. Kartuska
ul. Karwińska
ul. Karłowicza
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kaskadowa
ul. Kasowa
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasprzaka
ul. Kasprzaka Marcina
ul. Kasztanowa
ul. Kasztelańska
ul. Kaszubska
Pl. Katedralny Imienia Jana Pawła II
ul. Kątna
ul. Kaufmana Mieczysława
ul. Kawaleryjska
ul. Kawowa
ul. Kazimierza
ul. Kazimierza Odnowiciela
ul. Kędry Władysława
ul. Keniżanki Władysławy
ul. Ketlinga
ul. Kieratowa
ul. Kierowa
ul. Kierpcowa
ul. Kierunkowa
ul. Kijanki
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kinga C. Gillette
ul. Kirasjerów
ul. Klaretyńska
ul. Klasowa
ul. Klasyczna
ul. Klasztorna
ul. Kleeberga
ul. Kleeberga Franciszka (Generała Franciszka Kleeberga)
ul. Kleeberga gen. Franciszka
ul. Klimatyczna
ul. Klinowa
al. Klity mjr. Wincentego
ul. Klonowa
ul. Klubowa
ul. Kluczowa
ul. Kmicica
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kmiecia
ul. Kniaziewicza
ul. Kniaziewicza gen. Karola
ul. Kniaziewicza Karola (Generała Karola Kniaziewicza)
ul. Knychalskiego Witolda
ul. Kobaltowa
ul. Kobzowa
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kogucia
ul. Kokosowa
ul. Kolarska
ul. Kolbego Maksymiliana Al. (Świętego Maksymiliana Kolbego)
ul. Kolbego Maksymiliana Marii Skw. (Świętego Maksymiliana Marii Kolbego)
ul. Kolejowa
ul. Kolektywna
ul. Kolińskiego
ul. Kolińskiego dr. Józefa
ul. Kolińskiego Józefa (Doktora Józefa Kolińskiego)
ul. Kolorowa
ul. Kolumny
ul. Komandorska
ul. Komandosów
ul. Komfortowa
ul. Kominiarska
ul. Kominowa
ul. Komorniki
ul. Kompostowa
ul. Komputerowa
ul. Komunalna
ul. Komunardów
Pl. Komuny Paryskiej
ul. Konarowa
ul. Konarzewskiego Tomasza
ul. Koncertowa
ul. Kondka Wacława
ul. Konfederatów Barskich
ul. Kongresowa
ul. Koniakowska
ul. Koniczynowa
ul. Konna
ul. Konopna
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konspiracji
ul. Konstantynowska
ul. Konstytucyjna
ul. Konwaliowa
ul. Kopalniana
ul. Kopcińskiego
ul. Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego)
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koplowicza
ul. Koplowicza Abrama
ul. Koprowa
ul. Koralowa
ul. Korczaka Janusza
ul. Korczyńskiego Andrzeja
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Koronna
ul. Korsaka Juliana
ul. Korsarska
ul. Korsykańska
ul. Koryncka
ul. Korzeniowskiego
ul. Korzeniowskiego Józefa
ul. Korzenna
ul. Kościelna
pl. Kościelny
Al. Kościuszki
Pl. Kościuszki
Al. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosmiczna
ul. Kosmonautów
ul. Kosodrzewiny
ul. Kossaka
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kostki Napierskiego
ul. Kostki Stanisława (Świętego Stanisława Kostki)
ul. Kostki-Napierskiego Aleksandra
ul. Kosynierów Gdyńskich
ul. Koszalińska
ul. Koszykowa
ul. Kotarbińskiego
ul. Kotarbińskiego prof. Tadeusza
ul. Kotarbińskiego Tadeusza (Profesora Tadeusza Kotarbińskiego)
ul. Kotoniarska
ul. Kotwiczna
ul. Kowalska
ul. Kowalskiego
ul. Kowalskiego Rocha
ul. Kowalszczyzna
ul. Kowieńska
ul. Kownackiej Marii
ul. Kozia
ul. Kozielska
ul. Kozietulskiego
ul. Kozietulskiego Jana (Pułkownika Jana Kozietulskiego)
ul. Koźmiana Kajetana
ul. Kołobrzeska
ul. Kołodziejska
ul. Kołowa
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugona (Księdza Hugona Kołłątaja)
ul. Krajobrazowa
ul. Krajowa
ul. Krakowska
ul. Krakusa
ul. Krańcowa
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Janka
ul. Krasińskiego
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Krasnoludków
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kraterowa
ul. Krawiecka
ul. Krecia
ul. Kresowa
ul. Kresowych Stanic
ul. Krochmalna
ul. Krokiew
ul. Krokusowa
ul. Króla
ul. Króla Bolesława Śmiałego
ul. Króla Władysława
ul. Króla Władysława Warneńczyka
ul. Królewska
ul. Kronikarska
ul. Krośnieńska
ul. Krótka
ul. Krotoszyńska
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Krupówki
ul. Kruszwicka
ul. Kruszynowa
ul. Krynicka
ul. Kryształowa
ul. Kryzysowa
ul. Krzemieniecka
ul. Krzemieniowa
ul. Krzeptowskiego Józefa
ul. Krzewowa
ul. Krzywa
ul. Krzywickiego
ul. Krzywickiego Ludwika
ul. Krzywoń Anieli
ul. Krzyżowa
ul. Ks. Skorupki
ul. Ksawerowska
Al. Książąt Polskich
ul. Książka
ul. Książka Antoniego
ul. Księżnej Kingi
ul. Księży Młyn
ul. Księżycowa
ul. Kubusia Puchatka
ul. Kujawska
ul. Kukuczki
ul. Kukuczki Jerzego
ul. Kupały
ul. Kurantowa
ul. Kurczaki
ul. Kurka
ul. Kurka Wincentego
ul. Kuropatwia
ul. Kurpińskiego
ul. Kurpińskiego Karola
ul. Kusa
ul. Kusocińskiego
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kutnowska
ul. Kutrowa
ul. Kuźnicka
ul. Kwarcowa
ul. Kwartalna
ul. Kwaterunkowa
ul. Kwiatów Polskich
ul. Kwiatowa
ul. Kwidzyńska
ul. Kwiecista
ul. Kwietniowa
ul. Kłodzka
ul. Kłosowa

L

ul. Lajkonika
ul. Langiewicza
ul. Langiewicza Mariana
ul. Laserowa
ul. Laskowa
ul. Laskowicka
ul. Latawcowa
ul. Laurowa
ul. Lawendowa
ul. Lawinowa
ul. Lazurowa
ul. Lęborska
ul. Lechicka
ul. Lecznicza
ul. Legionów
ul. Legnicka
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Lemieszowa
ul. Lenartowicza
ul. Lenartowicza Teofila Aleksandra
ul. Lermontowa
ul. Lermontowa Michała
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Leszczowa
ul. Leszczynowa
ul. Leszczyńskiej
ul. Leszczyńskiej Stanisławy
ul. Leszka Białego
ul. Letniskowa
ul. Lewa
ul. Lewantyńska
ul. Lewarowa
ul. Leżakowa
ul. Libelta
ul. Libelta Karola
ul. Libijska
ul. Liczyrzepy
ul. Liliowa
ul. Limanowskiego
ul. Limanowskiego Bolesława
ul. Limbowa
ul. Lindleya
ul. Lindleya Williama
ul. Liniowa
ul. Lipiec Reymontowskich
ul. Lipiny
ul. Lipowa
ul. Liryczna
ul. Liściasta
ul. Listopada 11
ul. Listopadowa
ul. Litewska
al. Litzmannstadt Getto Pamięci Ofiar
ul. Lniana
ul. Lodowa
ul. Lokajskiego
ul. Lokajskiego Eugeniusza
ul. Lokatorska
ul. Lontowa
ul. Lorentza Zygmunta
ul. Lotna
ul. Lotnicza
ul. Lubeckiego
ul. Lubeckiego Franciszka Ksawerego
ul. Lubelska
ul. Lublinek
ul. Lubuska
ul. Ludowa
ul. Ludwika
ul. Luksemburska
ul. Lumumby
ul. Lumumby Patrice
ul. Lutomierska
ul. Luźna

Ł

ul. Łabędzia
ul. Łabędzkiego Tadeusza
ul. Łączna
ul. Łagiewnicka
ul. Łagodna
ul. Łąkowa
ul. Łanowa
ul. Łaska
ul. Łaskowice
ul. Łazowskiego
ul. Łazowskiego Klaudiusza
ul. Łęczycka
ul. Łódź Kaliska Dworzec
ul. Łodzianka
ul. Łódzka
ul. Łokietka
ul. Łokietkówny Elżbiety
ul. Łomnicka
ul. Łomżyńska
ul. Łopianowa
ul. Łosiowa
ul. Łososiowa
ul. Łowicka
ul. Łozowa
ul. Łubinowa
ul. Łucji
ul. Łucznicza
ul. Łukasińskiego
ul. Łukasińskiego Waleriana
ul. Łukaszewska
ul. Łukawskiego Stanisława
ul. Łukowa
ul. Łupkowa
ul. Łużycka
ul. Łyżwiarska

M

ul. Maciejewskiego Władysława
ul. Maciejkowa
ul. Maciejowicka
ul. Macierzanki
ul. Maćka
ul. Maćka z Bogdańca
ul. Mackiewicza
ul. Mackiewicza Antoniego
ul. Maczka
ul. Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)
ul. Magazynowa
ul. Magdaleny
ul. Magnesowa
ul. Magnoliowa
ul. Mahatmy Gandhiego
ul. Mahoniowa
ul. Majewskiego
ul. Majewskiego Hilarego
ul. Majowa
ul. Makowa
ul. Makuszyńskiego
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malachitowa
ul. Malarska
ul. Malborska
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malinowa
ul. Malownicza
ul. Maltańska
ul. Malwowa
ul. Mandarynkowa
ul. Manewrowa
ul. Mania
ul. Maratońska
ul. Marcina
ul. Marciniaka hm. Floriana
ul. Marczaka Karola
ul. Marczyńskich Kazimiery i Jana
ul. Margaretek
ul. Marii
ul. Markietanki
ul. Marmurowa
ul. Marszowa
ul. Marusarzówny
ul. Marusarzówny Heleny
ul. Marynarska
ul. Marynarzy Polskich
ul. Marysińska
ul. Marzanny
ul. Masztowa
ul. Maszynowa
ul. Masłochów Lone i Lucjana
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Matejki Jana Park
Al. Matek Polskich
ul. Mateusza
ul. Matowa
ul. Mazowiecka
ul. Mazowieckiego Janusza (Księcia Janusza Mazowieckiego)
ul. Mazurska
ul. Mała
ul. Małachowskiego
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Małego Rycerza
pl. Małogoskie Pole
ul. Małopolska
ul. Mechaniczna
ul. Mencla
ul. Mencla Bernarda Wojciecha
ul. Metalowa
ul. Mewy
ul. Mglista
ul. Mianowskiego
ul. Mianowskiego Józefa
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Michała
ul. Michałowicza
ul. Michałowicza Jerzego
ul. Michałowska
ul. Micińskiego
ul. Micińskiego Tadeusza
Al. Mickiewicza
Al. Mickiewicza Adama
ul. Miechowska
ul. Mieczników
ul. Miedziana
ul. Międzyrzecze
ul. Miejska
ul. Mielczarskiego
ul. Mielczarskiego Romualda
ul. Mielizny
ul. Miernicza
ul. Mierzejowa
ul. Mierzyńskiego
ul. Mierzyńskiego Zdzisława (Doktora Zdzisława Mierzyńskiego)
ul. Mieszczańska
ul. Mieszka I
ul. Mieszkalna
ul. Miętowa
ul. Migdałowa
ul. Mikowa
ul. Mileszki
ul. Milionowa
ul. Mimozy
ul. Mineralna
ul. Minerska
ul. Miniaturowa
ul. Mińska
ul. Miodowa
ul. Mirabelki
ul. Mirtowa
ul. Miła
ul. Miłosna
ul. Mocarna
ul. Mochnackiego
ul. Mochnackiego Maurycego
ul. Mocna
ul. Moczarowa
ul. Modra
ul. Modrzejewskiej
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Modrzewiowa
ul. Mokra
ul. Molla Jana (Profesora Jana Molla)
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morawska
ul. Morcinka
ul. Morcinka Gustawa
ul. Morelowa
ul. Morenowa
ul. Morgowa
ul. Morska
ul. Morskie Oko
ul. Morwowa
ul. Mosiężna
ul. Moskule
ul. Moskuliki
ul. Mostowskiego
ul. Mostowskiego Tadeusza
ul. Motorowa
ul. Motylowa
ul. Mozaikowa
ul. Mrówcza
ul. Mroźna
ul. Mulinowicza
ul. Mundurowa
ul. Municypalna
ul. Murarska
ul. Murawy
ul. Musiała
ul. Musiała Włodzimierza (Profesora Włodzimierza Musiała)
ul. Muszkieterów
ul. Muszlowa
ul. Musztrowa
ul. Muszyńskiego
ul. Muszyńskiego Jana
ul. Mylna
ul. Myśliwska
ul. Mysłowicka
ul. Młynarska
ul. Młynek

N

ul. Na Uboczu
Al. Nad Jasieniem
ul. Nad Jasieniem
ul. Nad Karolewką
ul. Nad Nerem
ul. Nad Niemnem
ul. Nad Sokołówką
ul. Nad Stawem
ul. Nadwodna
ul. Naftowa
ul. Nagietkowa
ul. Nalepińskiej Marii
ul. Namiotowa
ul. Namysłowskiego Bolesława
ul. Napoleońska
ul. Narciarska
ul. Narcyzowa
ul. Narewska
ul. Narodowa
ul. Naruszewicza
ul. Naruszewicza Adama
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza)
ul. Narwik
ul. Nasienna
ul. Nastrojowa
ul. Nasturcjowa
ul. Natalii
ul. Nawrot
ul. Nałkowskiej
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Nefrytowa
ul. Nenckiego Marcelego
ul. Nenufarowa
ul. Neonowa
ul. Nery
ul. Newerlego Igora
ul. Niciarniana
ul. Niecała
ul. Niedziałkowskiego
ul. Niedziałkowskiego Mieczysława
ul. Niedźwiedzia
ul. Niemcewicza
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Niemena Czesława
ul. Niemojewskiego
ul. Niemojewskiego Andrzeja
Pl. Niepodległości
ul. Niepołomicka
ul. Nieszawska
ul. Niewiarowskiej Krystyny
ul. Niezapominajki
ul. Niska
ul. Niwelacyjna
ul. Nizinna
ul. Niższa
ul. Normandzka
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Notecka
ul. Nowa
ul. Nowe Górki
ul. Nowe Sady
ul. Nowogrodzka
ul. Nowomiejska
ul. Nowopolska
ul. Nowosolna Rynek
ul. Nowożeńców
ul. Nowy Józefów
ul. Nowy Świat
ul. Nurkowa
ul. Nurta-Kaszyńskiego
ul. Nurta-Kaszyńskiego Eugeniusza (Majora Eugeniusza Nurta-Kaszyńskiego)

O

ul. Oazowa
ul. Objazdowa
ul. Oblęgorska
ul. Obornicka
ul. Obozowa
ul. Obrońców Warszawy
ul. Obrońców Westerplatte
ul. Obronna
ul. Obszerna
ul. Obwodowa
ul. Obywatelska
ul. Obłoczna
ul. Odolanowska
al. Odrowąża Józefa
ul. Odrzańska
ul. Odważna
ul. Odyńca
ul. Odyńca Antoniego Edwarda
Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września
ul. Ofiarna
ul. Oficerska
ul. Ogińskiego
ul. Ogińskiego Michała Kleofasa
ul. Ogniskowa
ul. Ogórkowa
ul. Ogrodnicza
ul. Ogrodowa
ul. Okienna
ul. Okólna
ul. Okoniowa
ul. Okopowa
ul. Okręglik
ul. Okręgowa
ul. Okrętowa
ul. Okrężna
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Oksywie
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego "Niedźwiadka" gen. Leopolda
ul. Okulickiego Niedźwiadka Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka")
ul. Olechowska
ul. Olimpijska
ul. Oliwkowa
ul. Oliwska
ul. Olkuska
ul. Olszowa
ul. Olsztyńska
ul. Omłotowa
ul. Onyksowa
ul. Opalowa
ul. Opałowa
ul. Opiekuńcza
ul. Opoczyńska
ul. Opolczyka Władysława (Księcia Władysława Opolczyka)
ul. Opolska
ul. Oppmana
ul. Oppmana Artura
ul. Ordona
ul. Ordona Juliusza
ul. Ordonówny Hanki
ul. Orężna
ul. Org. "Wolność i Niezawisłość"
ul. Organizacji "Wolność i Niezawisłość"
ul. Organizacji WiN
ul. Organizacji Wolność
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
ul. Ormiańska
ul. Orna
ul. Orzechowa
ul. Orzelskiej Justyny
ul. Orzeszkowej
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Orłowicza Mieczysława
ul. Orłowska
ul. Osadnicza
ul. Osiedlowa
ul. Osinowa
ul. Oskardowa
ul. Osobliwa
ul. Ossowskiego
ul. Ossowskiego Michała
ul. Osterwy
ul. Osterwy Juliusza
ul. Ostowa
ul. Ostróżek
ul. Ostrołęcka
ul. Oświatowa
ul. Oświęcimska
ul. Oszczepowa
ul. Owcza
ul. Owocowa
ul. Owsiana
ul. Oxińskiego Józefa
ul. Oxińskiego mjr. Józefa
ul. Ozdobna
ul. Ozorkowska
ul. Ołowiana

P

park Andersa gen. Władysława
park Helenów
park Kielecki
park Mickiewicza Adama
park Piastowski
park Staromiejski
park Struga im. Andrzeja
park Szarych Szeregów
park Żeromskiego Stefana
ul. Pabianicka
ul. Pabianka
ul. Pacanowskiej
ul. Pacanowskiej Zuli
ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Padewskiego Antoniego (Świętego Antoniego Padewskiego)
ul. Padewskiego św. Antoniego
al. Palki Grzegorza
ul. Palmowa
pl. Pamięci Narodowej
ul. Pancerna
ul. Pancerniaków
ul. Pankiewicza bł. Anastazego
ul. Panoramiczna
ul. Pańska
ul. Papiernicza
ul. Paprociowa
ul. Paradna
ul. Parafialna
ul. Parandowskiego
ul. Parandowskiego Jana
ul. Parcelacyjna
ul. Parkowa
ul. Parowozowa
ul. Partyzantów
ul. Paryska
ul. Pasieczna
ul. Pasjansowa
al. Pasjonistów
ul. Pastelowa
ul. Pasterska
ul. Patriotyczna
ul. Patrolowa
ul. Pawia
ul. Pawilońska
ul. Pawła
ul. Pałacowa
Al. PCK
ul. Peoniowa
ul. Perla
ul. Perla Feliksa
ul. Perlicza
ul. Perłowa
ul. Piaseczna
ul. Piaski
ul. Piaskowa
ul. Piaskowiec
ul. Piasta
ul. Piasta Kołodzieja
pl. Piastowski
ul. Piechala Mariana
ul. Piechoty Wybranieckiej
ul. Piechura
ul. Piekarska
ul. Piękna
ul. Pieniny
ul. Pienista
ul. Pierwiosnków
ul. Pieśni Rycerskiej
ul. Piesza
ul. Piętaka Stanisława
ul. Pietrusińskiego
ul. Pietrusińskiego Jana
ul. Pikowa
ul. Pilarskiego
ul. Pilarskiego Józefa
ul. Piliczna
ul. Pilotów
ul. Pilska
ul. Pionierska
ul. Piotrkowska
ul. Piotrowiczowej Marii
ul. Piołunowa
ul. Piramowicza
ul. Piramowicza Grzegorza
ul. Pirytowa
ul. Pisankowa
ul. Pisarska
ul. Pistacjowa
ul. Piwna
ul. Piwnika
ul. Piwnika Ponurego Jana (Majora Jana Piwnika "Ponurego")
ul. Piwowarska
ul. Piłkarska
Al. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa Al. (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. PKP
ul. PKP Fabryczna Dworzec
ul. PKS Fabryczna Dworzec
ul. Placowa
ul. Planetarna
ul. Plantowa
ul. Plastyczna
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Platynowa
ul. Plażowa
ul. Plenerowa
ul. Plocka Franciszka
ul. Plonowa
ul. Pocztowa
ul. Podbiałowa
ul. Podbipięty
ul. Podbipięty Longinusa
al. Podborskiej Joasi
ul. Podchorążych
ul. Podgórna
ul. Podgórze
ul. Podhalańska
ul. Podjazdowa
ul. Podlaska
ul. Podleśna
ul. Podmiejska
ul. Podmokła
ul. Podrzeczna
ul. Podwale
ul. Podwórzowa
ul. Poetycka
ul. Pogodna
ul. Pogonowskiego
ul. Pogonowskiego Stefana (Kapitana Stefana Pogonowskiego)
ul. Pogorzel
ul. Pograniczna
ul. Pojezierska
ul. Pokojowa
Pl. Pokoju
ul. Pokładowa
ul. Pola
ul. Pola Wincentego
ul. Polarna
ul. Polesie
ul. Policyjna
Al. Politechniki
ul. Polna
ul. Polskich Kolei
ul. Polskich Kolei Państwowych
ul. Polskiej Organizacji
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
ul. Pomarańczowa
ul. Pomidorowa
ul. Pomorska
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa (Księcia Józefa Poniatowskiego)
ul. Poniatowskiego Józefa Park (Księcia Józefa Poniatowskiego)
ul. Pontonowa
ul. Popiela
ul. Popielarnia
ul. Popiełuszki
ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki)
ul. Popioły
ul. Popowskiego
ul. Popowskiego Stanisława
ul. Poprzeczna
ul. Popularna
ul. Poranna
ul. Porazińskiej
ul. Porazińskiej Janiny
ul. Porfirowa
ul. Poronińska
ul. Portowa
ul. Porzeczkowa
ul. Poselska
ul. Postępowa
ul. Posucha
ul. Potokowa
ul. Potulna
ul. Powiatowa
ul. Powojowa
ul. Powolna
ul. Powstańców Śląskich
ul. Powstańców Wielkopolskich
ul. Powszechna
ul. Powtórna
ul. Pozioma
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
pl. Poznańskiego Czerwca
ul. Północna
ul. Połoniny
ul. Prądzyńskiego
ul. Prądzyńskiego Ignacego
ul. Praska
ul. Praussa
ul. Praussa Ksawerego
ul. Prezydenta
ul. Próchnika
ul. Próchnika Adama
ul. Prochowa
ul. Produkcyjna
ul. Profesorska
ul. Profilowa
ul. Projektowana
ul. Proletariacka
ul. Promienna
ul. Promowa
ul. Prośnieńska
ul. Prosta
ul. Prożka
ul. Prożka Franciszka
ul. Próżna
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Prymulkowa
ul. Pryncypalna
ul. Przechodnia
ul. Przedborska
ul. Przednia
ul. Przedświt
ul. Przedszkolna
ul. Przedwiośnie
ul. Przędzalniana
ul. Przejściowa
ul. Przelotna
ul. Przemysłowa
ul. Przepiórcza
ul. Przerwy Tetmajera
ul. Przesmyk
ul. Przestrzenna
ul. Przewodnia
ul. Przewozowa
ul. Przełajowa
ul. Przełęcz
ul. Przełomowa
ul. Przodowników Pracy
ul. Przyborowskiego
ul. Przyborowskiego Walerego
ul. Przybosia
ul. Przybosia Juliana
ul. Przybyszewskiego
ul. Przybyszewskiego Stanisława
ul. Przygodna
ul. Przygraniczna
ul. Przyjacielska
ul. Przyjemna
ul. Przyklasztorze
ul. Przylesie
ul. Przyrodnicza
ul. Przyrzeczna
ul. Przystań
ul. Przyszkole
al. Przytulna
ul. Pstrągowa
ul. Pstrowskiego
ul. Pstrowskiego Wincentego
ul. Pszczelna
ul. Pszczyńska
ul. Pszenna
ul. Ptasia
ul. Puchalskiego Włodzimierza
ul. Pucka
ul. Purpurowa
ul. Pusta
ul. Pustynna
ul. Puszkina
ul. Puszkina Aleksandra
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego gen. Kazimierza
ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)
ul. Płaska
ul. Płatowcowa
ul. Płocka
ul. Płomienna
ul. Pługowa
ul. Płynna
ul. Płytka
ul. Pływacka

R

rynek Bałucki
rynek Stary Rynek
rondo Biłyka mjr. Alfreda Michała
rondo Korfantego Wojciecha
rondo Powstańców 1863r.
ul. Rabatkowa
ul. Rąbieńska
ul. Raciborskiego Mariana
ul. Racjonalizatorów
ul. Racławicka
ul. Radarowa
ul. Radka
ul. Radka Andrzeja
ul. Radlińskiej
ul. Radlińskiej Heleny
ul. Radomska
ul. Radosna
ul. Raduńska
ul. Radwańska
ul. Radłowa
ul. Rafowa
ul. Rajdowa
ul. Rajska
ul. Raszyńska
ul. Rataja
ul. Rataja Macieja
ul. Ratajska
ul. Rawska
ul. Redlińskiej
ul. Redowa
ul. Reduta
ul. Regatowa
ul. Regera Tadeusza
ul. Reglowa
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejonowa
ul. Rejtana
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Relaksowa
ul. Rembielińskiego
ul. Rembielińskiego Rajmunda
ul. Renesansowa
ul. Rentowna
ul. Retkińska
ul. Retmańska
ul. Rewolucji
ul. Rewolucji 1905 R.
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława
Pl. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rezedowa
ul. Robotnicza
ul. Rocznicowa
ul. Rodakowskiego
ul. Rodakowskiego Henryka
ul. Rodzeństwa Fibaków
ul. Rodzinna
ul. Rodzynkowa
ul. Rodła
ul. Rogowicza Stefana
ul. Rogowska
ul. Rogozińskiego
ul. Rogozińskiego Stefana
ul. Rojna
ul. Rokicińska
ul. Rokicka
ul. Rolnicza
ul. Romana
ul. Romanowska
ul. Romańska
al. Romantyczna
ul. Romera
ul. Romera Eugeniusza (Profesora Eugeniusza Romera)
ul. Romera prof. Eugeniusza
ul. Roosevelta
ul. Roosevelta Franklina Delano (Prezydenta Franklina Delano Roosevelta)
ul. Rosickiego Andrzeja
ul. Roślinna
ul. Rosseta Edwarda (Profesora Edwarda Rosseta)
ul. Roszkowskiego
ul. Roszkowskiego Lechosława
ul. Rowerowa
ul. Równa
ul. Równikowa
al. Róż
ul. Rozalii
ul. Różana
ul. Rozewie
ul. Rozległa
ul. Rozmarynowa
ul. Rozwadowskiego Tadeusza (Generała Tadeusza Rozwadowskiego)
ul. Rozwojowa
ul. Różyckiego
ul. Różyckiego Ludomira
ul. Rtęciowa
ul. Rubinowa
Al. Rubinsteina Artura
ul. Ruchliwa
ul. Ruciana
ul. Ruczajowa
ul. Rudnickiego
ul. Rudnickiego Lucjana
ul. Rudzianka
ul. Rudzka
ul. Rumiankowa
ul. Rumuńska
ul. Rusałki
ul. Ruska
ul. Rybacka
ul. Rybna
ul. Rycerska
Pl. Rycerski
ul. Rychlińskiego Tomasza
ul. Rydla
ul. Rydla Lucjana
ul. Rydzowa
ul. Rymanowska
ul. Rynek Bałucki
ul. Rynek Nowosolna
Al. Rynkowskiej Anny
ul. Rysia
ul. Rysownicza
ul. Rysy
ul. Rzeczowa
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzepakowa
ul. Rzepichy
ul. Rzeszowska
ul. Rżewskiego Aleksego
ul. Rzeźna
ul. Rzgowska

S

skwer Gdański
skwer Olszynki Grochowskiej
skwer Szustrowej Jadwigi
ul. Sabały
ul. Sądecka
ul. Sadowa
ul. Safrina
ul. Safrina Horacego
ul. Saharyjska
ul. Samopomocy
ul. Sandomierska
ul. Saneczkowa
ul. Sanitariuszek
ul. Sanocka
ul. Saperów
ul. Sapieżyńska
ul. Sardyńska
ul. Sarmacka
ul. Sarnia
ul. Sasanek
ul. Sąsiedzka
ul. Sawickiego Józefa
ul. Sawickiej
ul. Sawickiej Hanki
Pl. Sałacińskiego
Pl. Sałacińskiego Bronisława
ul. Sałatowa
ul. Scaleniowa
Al. Schillera Leona
ul. Sczanieckiej
ul. Sczanieckiej Emilii
ul. Secesyjna
ul. Sędziowska
ul. Sędziwoja
ul. Sejmowa
ul. Sekwestratorska
ul. Selekcyjna
ul. Selerowa
ul. Sempołowskiej Stefanii
ul. Senatorska
ul. Sępia
ul. Serdeczna
ul. Serenady
ul. Serpentyna
ul. Serwituty
ul. Setna
ul. Sezamkowa
ul. Sianokosy
ul. Siarczana
ul. Sieciowa
ul. Siedlecka
ul. Sielanki
ul. Siemiradzkiego
ul. Siemiradzkiego Henryka
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sieradzka
ul. Sierakowskiego
ul. Sierakowskiego Zygmunta
ul. Sierpowa
ul. Siewna
ul. Sikiryckiego Igora
al. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Siostrzana
ul. Sitowie
ul. Skalna
ul. Skalskiego Stanisława
ul. Skarbowa
ul. Skargi
ul. Skargi Piotra (Księdza Piotra Skargi)
ul. Skarpowa
ul. Skarżyńskiego
ul. Skarżyńskiego Stanisława
ul. Skautów Łódzkich
ul. Skibowa
ul. Skierniewicka
ul. Skorupki
ul. Skorupki Ignacego (Księdza Harcmistrza Ignacego Skorupki)
ul. Skośna
ul. Skowrończa
ul. Skrajna
ul. Skromna
ul. Skrzatów
ul. Skrzetuskiego
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Skrzydlata
ul. Skrzypowa
ul. Skrzywana
ul. Skrzywana Stefana (Inżyniera Stefana Skrzywana)
ul. Skupiona
ul. Skury-Skoczyńskiego Robotnika Bronisława (Porucznika Bronisława Skury-Skoczyńskiego Robotnika)
ul. Skury-Skoczyńskiego"Robotnika" por. Bronisława
ul. Skwarczyńskiej
ul. Skwarczyńskiej Stefanii
ul. Skwerowa
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Slalomowa
ul. Smetany
ul. Smetany Bedricha
ul. Smocza
ul. Smolika
ul. Smolika Przecława
ul. Smolna
ul. Smugowa
ul. Smulska
ul. Smutna
ul. Snopowa
ul. Snowalniana
ul. Snycerska
ul. Sobieskiego Jana III
ul. Sobolowa
ul. Sobótki
ul. Socjalna
ul. Sojczyńskiego
ul. Sojczyńskiego "Warszyca" kpt. Stanisława
ul. Sojczyńskiego Warszyca Stanisława (Kapitana Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca")
ul. Sójki
ul. Sojowa
ul. Sokola
ul. Sokołowska
ul. Solankowa
ul. Solec
ul. Solna
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sopocka
ul. Sosnowa
ul. Sosnowiecka
ul. Sowia
ul. Sowińskiego
ul. Sowińskiego gen. Józefa
ul. Sowińskiego Józefa (Generała Józefa Sowińskiego)
ul. Sołecka
ul. Spacerowa
ul. Spadkowa
ul. Spadochroniarzy
ul. Spalska
ul. Spartakusa
ul. Spartańska
ul. Spiska
ul. Spokojna
ul. Sporna
ul. Sportowa
ul. Społeczna
ul. Sprawiedliwa
ul. Sprinterów
ul. Spławna
ul. Srebrna
ul. Srebrzyńska
ul. Staffa
ul. Staffa Leopolda
ul. Stalowa
ul. Standego
ul. Standego Stanisława
ul. Stara Baśń
ul. Stare Złotno
ul. Starogardzka
ul. Starorudzka
ul. Starościńska
ul. Starosikawska
ul. Startowa
ul. Stary Rynek
ul. Stary Rynek Rynek
ul. Stasia
ul. Staszica
ul. Staszica ks. Stanisława
ul. Staszica Stanisława (Księdza Stanisława Staszica)
ul. Statutowa
ul. Stawowa
ul. Stefana
ul. Stefanowskiego
ul. Stefanowskiego Bogdana
ul. Stefanowskiego Bohdana (Profesora Bohdana Stefanowskiego)
ul. Stepowa
ul. Sterlinga
ul. Sterlinga Seweryna (Doktora Seweryna Sterlinga)
ul. Sternfelda Ary
ul. Sternicza
ul. Stocka
ul. Stokowska
ul. Stokrotki
ul. Stolarska
ul. Storczykowa
ul. Strażacka
ul. Strażnicza
ul. Strążyska
ul. Strefowa
ul. Struga
ul. Struga Andrzeja
ul. Strumykowa
ul. Strusia
ul. Strycharska
ul. Strykowska
ul. Strzałkowskiego Romka
ul. Strzelecka
ul. Strzeleckiego
ul. Strzeleckiego Pawła Edmunda
ul. Strzemińskiego
ul. Strzemińskiego Władysława
ul. Studencka
ul. Studzienna
ul. Studzińskiego
ul. Studzińskiego wadm. Zdzisława
ul. Studzińskiego Zdzisława (Wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego)
ul. Stylonowa
ul. Stylowa
ul. Styrska
ul. Sucha
ul. Sucharskiego
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Sucharskiego mjr. Henryka
ul. Sukiennicza
ul. Sumowa
ul. Surowcowa
ul. Suszarniana
ul. Suwalska
ul. Sułkowskiego
ul. Sułkowskiego Józefa (Generała Józefa Sułkowskiego)
ul. Swobodna
ul. Swojska
ul. Sycylijska
ul. Sygnałowa
ul. Sympatyczna
ul. Synów Pułku
ul. Syrenki
ul. Syrokomli
ul. Syrokomli Władysława
ul. Szafera
ul. Szafera Władysława
ul. Szafirowa
ul. Szafrańska
ul. Szamotulska
ul. Szancera
ul. Szancera Jana Marcina
ul. Szańcowa
ul. Szaniawskiego
ul. Szaniawskiego Jerzego
ul. Szara
ul. Szarady
ul. Szarej Piechoty
ul. Szarotki
ul. Szarych Szeregów
ul. Szałasowa
ul. Szałwiowa
ul. Szczawnicka
ul. Szczecińska
ul. Szczera
ul. Szczęśliwa
ul. Szczygla
ul. Szczytowa
ul. Szeherezady
ul. Szelburg-Zarembiny Ewy
ul. Szendzielarza "Łupaszki" mjr. Zygmunta
ul. Szendzielarza Łupaszki Zygmunta (Majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki")
ul. Szenwalda
ul. Szenwalda Lucjana
ul. Szeregowa
ul. Szermiercza
ul. Szeroka
ul. Szewska
ul. Szklana
ul. Szklarska
ul. Szklarskiego Alfreda
ul. Szkolna
ul. Szkoły Orląt
ul. Szkutnicza
ul. Szlachetna
ul. Szmaragdowa
ul. Szpacza
ul. Szparagowa
ul. Szpinakowa
ul. Szpitalna
ul. Sztaudyngera
ul. Sztaudyngera Jana Izydora
ul. Sztormowa
ul. Szuberta prof. Wacława
ul. Szuberta Wacława (Profesora Wacława Szuberta)
ul. Szumna
ul. Szuwarowa
ul. Szwadronowa
ul. Szwajcera
ul. Szwajcera Abrahama
ul. Szwalma Bronisława
ul. Szwoleżerów
ul. Szybowa
ul. Szybowcowa
ul. Szymańskiego Edwarda
ul. Szymonowicza
ul. Szymonowicza Szymona
ul. Sławna
ul. Słodowa
ul. Słomiana
ul. Słoneczna
ul. Słonecznikowa
pl. Słoneczny
ul. Słonimskiego
ul. Słonimskiego Antoniego
ul. Słońskiego Edwarda
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska
ul. Słowicza
ul. Słupska
ul. Służbowa

Ś

ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego)
ul. Śląska
ul. Śliwowa
ul. Śmigłego-Rydza Edwarda Al. (Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza)
ul. Śniadeckiego Jędrzeja
ul. Śnieżna
ul. Śpiących Rycerzy
ul. Średnia
ul. św. Antoniego
ul. św. Franciszka
ul. Św. Franciszka z Asyżu
ul. św. Jerzego
ul. św. Kazimierza
ul. św. Kostki
ul. Św. Stanisława Kostki
ul. św. Teresy
ul. Św. Wojciecha
ul. Świąteczna
ul. Światowida
ul. Świecka
ul. Świerkowa
ul. Świerszczyka
ul. Świętego Franciszka z Asyżu
ul. Świętego Jerzego
ul. Świętego Mikołaja
ul. Świętego Wojciecha
ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Świetlana
ul. Świetlicowa
ul. Świetlików
ul. Świetna
ul. Świętojańska
ul. Świtezianki

T

ul. Tabelowa
ul. Taborowa
ul. Taczanowskiego Edmunda
ul. Taczanowskiego gen. Edmunda
ul. Tadeusza
ul. Tagore
ul. Tagore'a
ul. Tagorea Rabindranatha
ul. Tajnego Nauczania
ul. Tamka
ul. Tansmana
ul. Tansmana Aleksandra
ul. Targowa
ul. Tarninowa
ul. Tarnowska
ul. Tatarakowa
ul. Tatarczana
ul. Tatarkiewicza Władysława
ul. Tatarkówny-Majkowskiej Michaliny
ul. Taternicza
ul. Tatrzańska
ul. Tczewska
ul. Techniczna
ul. Tęczowa
ul. Telefoniczna
ul. Telewizyjna
ul. Telimeny
ul. Teodora
ul. Teodorowicza Józefa
ul. Teofilowska
ul. Teolin
ul. Terenowa
ul. Teresy od Dzieciątka Jezus św.
ul. Tetmajera
ul. Tetmajera Kazimierza
ul. Tkacka
ul. Tlenowa
ul. Tobruk
ul. Toeplitza
ul. Toeplitza Jerzego
ul. Tokarska
ul. Tokarzewskiego
ul. Tokarzewskiego gen. Michała
ul. Tokarzewskiego Michała (Generała Michała Tokarzewskiego)
ul. Tomaszewicza
ul. Tomaszewicza Wincentego
ul. Tomaszowska
ul. Topazowa
ul. Topolowa
ul. Torfowa
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Towarowa
ul. Tołstoja Lwa
ul. Trakcyjna
ul. Traktorowa
ul. Tramwajowa
ul. Transmisyjna
ul. Transportowa
ul. Tranzytowa
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda (Generała Romualda Traugutta)
ul. Trawiasta
ul. Trębacka
ul. Treflowa
ul. Trenknera
ul. Trenknera dr. Henryka
ul. Trenknera Henryka (Doktora Henryka Trenknera)
ul. Trójskok
ul. Trudna
ul. Truskawkowa
ul. Trwała
ul. Trybunalska
ul. Trzcinowa
ul. Trzykrotki
ul. Tulipanowa
ul. Tunelowa
ul. Turbinowa
ul. Turkusowa
ul. Turnie
ul. Turniejowa
ul. Turoszowska
ul. Turystyczna
ul. Turza
ul. Turzycowa
ul. Tuszyńska
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana
ul. Tybury
ul. Tybury Stanisława
ul. Tylna
ul. Tymiankowa
ul. Tymienieckiego
ul. Tymienieckiego Wincentego (Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego)
ul. Tytoniowa

U

ul. U.P. Łódź
ul. Ujazd
ul. Ujejskiego Kornela
ul. Ujście
ul. Ukryta
ul. Umińskiego
ul. Umińskiego Władysława
ul. Unicka
ul. Uniejowska
Al. Unii Lubelskiej
ul. Uniwersytecka
ul. Upominkowa
ul. Uprawna
ul. Uranowa
ul. Urlopowa
ul. Urocza
ul. Uroczysko
al. Urody Życia
ul. Urzędnicza
al. Uśmiechu
ul. Ustronna
ul. Usługowa
ul. Uzdrowiskowa
ul. Ułańska

V

ul. Vievegera
ul. Viewegera
ul. Viewegera Teodora

W

ul. Wacława
ul. Wagonowa
ul. Wakacyjna
ul. Waleczna
Al. Walickiego Franciszka
ul. Walońska
ul. Waltera-Janke Zygmunta Al. (Generała Zygmunta Waltera-Janke)
ul. Wandurskiego
ul. Wandurskiego Witolda
ul. Wańkowicza Melchiora
ul. Wapienna
ul. Warecka
ul. Warmińska
ul. Warneńczyka
ul. Warneńska
ul. Warszawska
ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Warzywna
ul. Wawelska
ul. Wąwozowa
ul. Wawrzyniaka ks. Piotra
ul. Wawrzyniaka Piotra (Księdza Piotra Wawrzyniaka)
ul. Wazów
ul. Wałbrzyska
ul. Wałowa
ul. Wczasowa
ul. Wczesna
ul. Wdzięczna
ul. Wędkarska
ul. Wedmanowej
ul. Wedmanowej Marii
ul. Węgierska
ul. Węglowa
ul. Wejherowska
ul. Wendy Tadeusza Apolinarego
ul. Wernera
ul. Wernera Jerzego (Profesora Jerzego Wernera)
ul. Wernera prof. Jerzego
ul. Wernyhory
ul. Wersalska
ul. Weselna
ul. Wesoła
ul. Weteranów
ul. Wiączyń
ul. Wiączyń Dolny
ul. Wiączyńska
ul. Wiankowa
ul. Wiązowa
ul. Wichrowa
ul. Wici
ul. Widawska
ul. Widna
ul. Widok
ul. Widokowa
ul. Widzewska
ul. Więckowskiego
ul. Więckowskiego Stanisława
ul. Więckowskiego Stanisława (Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego)
ul. Wiejska
ul. Wiekowa
ul. Wielkanocna
ul. Wielkopolska
ul. Wieńcowa
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wierchowa
ul. Wiernej Rzeki
ul. Wierzb Płaczących
ul. Wierzbowa
ul. Wieśniacza
ul. Wiewiórcza
ul. Wigerska
ul. Wigilijna
ul. Wigury
ul. Wigury Stanisława (Pilota Stanisława Wigury)
ul. Wiklinowa
ul. Wiktorii Wiedeńskiej
ul. Wilanowska
ul. Wilcza
ul. Wileńska
ul. Wilgotna
ul. Wilsona
ul. Winiarska
ul. Winna
ul. Wiosenna
ul. Wioślarska
ul. Wiośniana
ul. Wirowa
ul. Wiskicka
ul. Wiślicka
ul. Wiśniowa
ul. Wiśniowieckiego Jaremy Jeremiego (Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego "Jaremy")
ul. Witkacego
ul. Witolda
ul. Wiwulskiego
ul. Wiwulskiego Antoniego
ul. Wodna
ul. Wodnika
ul. Wodociągowa
ul. Wodospadowa
ul. Wojewódzka
ul. Wojewódzkiego
ul. Wojewódzkiego Wacława
ul. Wojska Polskiego
ul. Wojskowa
ul. Wójtowska
ul. Wolborska
ul. Wólczańska
ul. Wolff Heleny
ul. Wolińska
ul. Wolna
Pl. Wolności
ul. Wolska
ul. Woodrowa Wilsona Thomasa
ul. Woronicza
ul. Woronicza Jana
ul. Woskowa
ul. Woźnicza
ul. Wołodyjowskiego
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wołowa
ul. Wróbla
ul. Wróblewskiego
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wrocławska
ul. Wronia
ul. Wrzecionowa
ul. Wrześnieńska
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wspólna
ul. Współzawodnicza
al. Wszędyrównego o. Jana
ul. Wujaka Zdzisława (Księdza Zdzisława Wujaka)
ul. Wybickiego
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wycieczkowa
ul. Wydawnicza
ul. Wydmowa
ul. Wygodna
ul. Wykowa
ul. Wypoczynkowa
ul. Wyścigowa
ul. Wysockiego
ul. Wysockiego Piotra
ul. Wysoka
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyspowa
ul. Wyszyńskiego Stefana Al. (Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Wyższa
ul. Wyżynna
ul. Władysława Jagiełły
ul. Władysława Króla
ul. Władysława Warneńczyka
ul. Władysława Łokietka
ul. Włodarska
ul. Włókiennicza
al. Włókniarzy
ul. Włościańska
ul. Włoska

Z

ul. Zabawna
ul. Zabrzeżna
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zacna
ul. Zadraż
ul. Zagadkowa
ul. Zagajnikowa
ul. Zagonowa
ul. Zagraniczna
ul. Zagrodniki
ul. Zagrodowa
ul. Zagłębie
ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Jana Onufrego
ul. Zajączkowskiego Józefa
ul. Zajęcza
ul. Zakliczyńska
al. Zakochanych
ul. Zakopiańska
ul. Zakręt
ul. Zakładowa
ul. Zalewowa
ul. Zaliwskiego
ul. Zaliwskiego Józefa
ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamiejska
ul. Zamknięta
ul. Zamojska
ul. Zamorska
ul. Zamulna
ul. Zana
ul. Zana Tomasza
ul. Zaolziańska
ul. Zapadła
ul. Zapaśnicza
ul. Zapały Władysława
ul. Zapolskiej
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zaporowa
ul. Zapustna
ul. Zapłocie
ul. Zarzeczna
ul. Zarzewska
ul. Zaścianek
ul. Zaścianek Bohatyrowicze
ul. Zasieczna
ul. Zaspowa
ul. Zastawna
ul. Zatokowa
ul. Zawieyskiego Jerzego
ul. Zawilcowa
ul. Zawiszy
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zawodowa
ul. Załogowa
ul. Zbaraska
ul. Zbąszyńska
ul. Zbijewskiej Julii
ul. Zbiorcza
ul. Zbocze
ul. Zboczowa
ul. Zbójnicka
ul. Zbożowa
ul. Zbrojna
ul. Zbyszka z Bogdańca
ul. Zdrojowa
ul. Zdrowie
ul. Zduńska
ul. Zelwerowicza
ul. Zelwerowicza Aleksandra
ul. Zenitowa
ul. Zespołowa
ul. Zgierska
ul. Zgodna
Al. ZHP
ul. Ziarnista
ul. Zielna
ul. Zielona
ul. Ziemiańska
ul. Ziemniaczana
ul. Ziemowita
ul. Zimna
ul. Zimna Woda
ul. Ziomkowa
ul. Ziołowa
ul. Zjazdowa
ul. Zjednoczenia
ul. Zmienna
ul. Zofii
ul. Zrębowa
ul. Zuchów
ul. Zwiadowcza
ul. Zwrotnikowa
Pl. Zwycięstwa
ul. Zygmunta
ul. Zygmuntowska
ul. Zyndrama
ul. Zyndrama Mikołaja
ul. Złocieniowa
ul. Złocista
ul. Złota
ul. Złotnicza
ul. Złotno

Ź

ul. Źródliska I (Palmiarnia) Park
ul. Źródliska II Park
ul. Źródłowa

Ż

ul. Żabia
ul. Żabieniec
ul. Żaglowa
ul. Żarnowcowa
ul. Żbikowa
ul. Żeglarska
ul. Żelazna
ul. Żeligowskiego
ul. Żeligowskiego Lucjana (Generała Lucjana Żeligowskiego)
ul. Żeńców
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żlebowa
ul. Żmichowskiej
ul. Żmichowskiej Narcyzy
ul. Żniwna
ul. Żołędziowa
ul. Żółkiewskiego Stanisława
ul. Żołnierska
ul. Żółta
ul. Żółwiowa
ul. Żubardzka
ul. Żubrowej
ul. Żubrowej Joanny
ul. Żucza
ul. Żukowskiego Feliksa
ul. Żurawia
ul. Żurawinowa
ul. Żużlowa
ul. Żuławskiego Wawrzyńca
ul. Żwawa
ul. Żwirki
ul. Żwirki Franciszka (Kapitana Pilota Franciszka Żwirki)
ul. Żwirowa
ul. Życzliwa
ul. Żytnia
ul. Żywiczna
ul. Żywiecka
ul. Żywokostowa
ul. Żywotna
ul. Żyzna

Kody pocztowe, Łódź (wyświetlono 50/1616)


Ocena internautów miejscowości Łódź
Średnia ocena: 3.9
liczba ocen: 3

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Łódź, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Łódź

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 16:58:43

Szybka zmiana regionu Polski