Menu
Home» » » »

Gmina Kowiesy - Informacje

Rodzaj gminy: wiejska

Populacja: 3061

Gęstość populacji: 35,7 osób/km²

Powierzchnia: 85,63 km²

TERYT: 1015042

Numer kierunkowy: 46

Tablice rejestracyjne: ESK

Urząd gminy Kowiesy

Adres: 96-111 Kowiesy

Oficjalna strona gminy Kowiesy

Gmina Kowiesy

Gmina Kowiesy – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.

Siedziba gminy to Kowiesy.

Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3061 osób.

Struktura powierzchni

Gmina Kowiesy zajmuje powierzchnię 85,63 km². Jest to typowa gmina wiejska i większość jej obszaru stanowią grunty orne. Ogółem użytki rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) stanowią 73% powierzchni gminy, zaś 21% – lasy (danych z 2002 r.). Na pozostałą powierzchnię składają się m.in. szlaki komunikacyjne – 3%, wody – 0,4%, i nieużytki – 0,6% powierzchni.
Główną rzeką w gminie jest Chojnatka, poza nią przez teren gminy przepływa pewna liczba nienazwanych na ogół strumieni, stanowiących jej dopływy.

Gmina stanowi 11,32% powierzchni powiatu skierniewickiego.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 3061 100 1551 50,7 1510 49,3
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
35,7 18,1 17,6

Gospodarka

Gospodarka Kowies opiera się w głównej mierze na rolnictwie. Dość wysoka jakość gleb pozwala także na rozwój sadownictwa, a w ostatnich latach także warzywnictwa.


Zabytki

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

  • Kościół pw. Św. Marcina (z 1334 r., z licznymi późniejszymi przebudowami) w Chojnacie, wraz z dzwonnicą i cmentarzem przykościelnym
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Jeruzalu (z 1798 r.), wraz z dzwonnicą i cmentarzem przykościelnym
  • Park krajobrazowy w Paplinie
  • Dwór i park dworski w Turowej Woli (w miejscach tych kręcone były zdjęcia do licznych filmów, m.in. Pana Tadeusza
  • Zespół dworski w Woli Pękoszewskiej, obejmujący m.in. dwór i spichlerz
  • Park w Wędrogowie
  • Mogiła zbiorowa z 1944 r. w Ulaskach
  • Tzw. Głaz Mszczonowski – głaz narzutowy pochodzenia polodowcowego, o obwodzie ok. 40 m. w Zawadach – największy tego typu obiekt na Mazowszu, a drugi co do wielkości w Polsce (12 m. długości, 8,5 m. szerokości i 3 m. wysokości).

Poza tymi oficjalnie uznanymi za zabytki na terenie gminy znajdują się także inne obiekty, m.in.:

Miejscowości i sołectwa na terenie gminy

Sołectwa

Borszyce-Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chełmce, Chojnata, Chojnatka, Chrzczonowice, Franciszków, Jakubów, Janów, Jeruzal-Wólka Jeruzalska, Kowiesy-Wymysłów, Lisna, Michałowice, Nowy Lindów, Nowy Wylezin, Paplin, Paplinek, Pękoszew, Stary Wylezin, Turowa Wola, Ulaski, Wędrogów, Wycinka Wolska, Zawady.

Sąsiednie gminy

Biała Rawska, Mszczonów, Nowy Kawęczyn, Puszcza Mariańska

Kody pocztowe w gminie Kowiesy (wyświetlono 2/2)

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Gminę Kowiesy, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o Gminie Kowiesy

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-18 21:58:47

Szybka zmiana regionu Polski