Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Biała Podlaska


Informacje o Biała Podlaska:

Ilość ulic: 445

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 52.033001

Współrzedne geograficzne E: 23.117001

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 83

Liczba ludności: 59050

Gęstość ludności: 1 171,6 os./km²

Powierzchnia: 49.5 km²

Wysokośc npm: 125

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0922018

TERC: 0661011

Tablice rejestracyjne: LB

Herb Biała Podlaska:

Herb Biała Podlaska

Flaga Biała Podlaska:

Flaga Biała Podlaska

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Biała Podlaska

 • Dzielnica: Batraki

 • Dzielnica: Białka

 • Dzielnica: Błonie

 • Dzielnica: Dorosze

 • Dzielnica: Glinki

 • Dzielnica: Góra

 • Dzielnica: Kołychawa

 • Dzielnica: Pieńki

 • Dzielnica: Pod Lasem

 • Dzielnica: Sidorki

 • Dzielnica: Sielczyk

 • Dzielnica: Sitnicka

 • Dzielnica: Śródmieście

 • Dzielnica: Szendery

 • Dzielnica: Szumowa Góra

 • Dzielnica: Uhło

 • Dzielnica: Wola

 • Dzielnica: Zofilas

Biała Podlaska

Biała Podlaska (dawniej Biała Radziwiłłowska lub Biała Książęca. Na starorosyjskich mapach w Moskiewskim Muzeum figuruje pod nazwą Biały) – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska.

Obecnie ma największą powierzchnię (49,4 km²) spośród miast Podlasia Południowego.

Położone nad rzekami Klukówką, Rudką i Krzną – lewym dopływem Bugu, w odległości 36 km od granicy z Białorusią.

Położenie

W podziale fizycznogeograficznym Biała Podlaska znajduje się na pograniczu Niziny Południowopodlaskiej i Polesia Zachodniego. Granica tych makroregionów biegnie po lewej stronie Krzny, wzdłuż łagodnej krawędzi wysoczyzny Równiny Łukowskiej, gdzie lokowano ośrodek miejski. Południowe części miasta wraz z doliną Krzny leżą w Zaklęsłości Łomaskiej.

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 49,4 km².

W latach 1919–1939 należało administracyjnie do województwa lubelskiego. W latach 1946-1975 także do województwa lubelskiego. W latach 1975–1998 stolica województwa bialskopodlaskiego.

Miasto położone jest w odległości:

Środowisko naturalne

Głównym typem zieleni są tereny parkowe reprezentowane przez położony w centrum miasta i pełniący funkcję parku miejskiego Park Radziwiłłowski oraz leżący w południowej części miasta Park Zofii Las, a także tereny leśne – Las Markowszczyzna. Dodatkowo po całym mieście rozrzucone są kompleksy ogrodów działkowych.

Demografia

Pod względem liczby ludności Biała Podlaska w województwie lubelskim zajmuje 4. lokatę (po Lublinie, Chełmie i Zamościu). Pod względem powierzchni zajmuje 3. pozycję na Lubelszczyźnie.

Wykres liczby ludności miasta Białej Podlaskiej na przestrzeni ostatnich 170 lat:

Największą populację Biała Podlaska odnotowała w 2001 – wg danych GUS 59 325 mieszkańców.

Historia

W dokumentach historycznych po raz pierwszy Biała Podlaska pojawiła się w 1481. Jej pierwszymi właścicielami byli Iliniczowie, za założyciela uchodzi Piotr Janowicz przydomek „Biały” – wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym okresie Biała znajdowała się w województwie brzeskim w Wielkim Księstwie Litewskim. W II połowie XVI wieku miasto przeszło we władanie rodu Radziwiłłów, miało to miejsce w 1569 na podstawie zapisu w księgach ziemskich. Okres ten, trwający dwa i pół wieku, przyniósł rozkwit i przyczynił się do szybkiego rozwoju miasta, przez długi czas zwanego Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską. W 1622 Aleksander Ludwik Radziwiłł zbudował fortecę i zamek. Z fundacji Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego założono w 1628 Akademię Bialską, która od 1633 istniała jako filia Akademii Krakowskiej (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego).

W latach 1655-1660 miasto zostało znacznie zniszczone przez Szwedów, wojska Rakoczego i kozaków Chowańskiego. Jednak za sprawą Michała Radziwiłła i jego żony Katarzyny z Sobieskich szybko podniosło się z upadku. W 1670 Michał Kazimierz Radziwiłł nadał miastu prawo magdeburskie oraz herb: Michał Archanioł stojący na smoku.

W XVII wieku miasto znane z produkcji sukna i fajansów, później także z przeróbki drewna.

W 1720 Anna z Sanguszków Radziwiłłowa rozpoczyna budowę wieży i bramy wjazdowej (obecnie są to najciekawsze resztki zamku). Miasto i zespół pałacowy w XVIII wieku wielokrotnie niszczone (między innymi w czasie wspomnianych już wojen szwedzkich czy w okresie prześladowań Unitów Podlaskich pod koniec XIX wieku) i odbudowywane. Ostatni spadkobierca Dominik Radziwiłł, pułkownik wojska polskiego, umiera we Francji 11 listopada 1813. Pałac jako ruinę rozebrano w 1883.

W Białej Podlaskiej uczęszczał do męskiego gimnazjum pisarz Józef Ignacy Kraszewski. Zostało ono nazwane jego imieniem.

Kolejny szybki rozwój miasta miał miejsce w okresie międzywojennym, powstała wówczas fabryka Raabego, elektrownia miejska, a w latach 1923–1939 istniała Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS). Produkowała ona samoloty wojskowe zarówno licencyjne (Potez XXV, RWD-8) jak i własnej konstrukcji (myśliwiec PWS-1, samolot szkolny PWS-26). Majątek Podlaskiej Wytwórni Samolotów został rozgrabiony przez okupantów radzieckich po 17 września 1939.

W 1975 Biała Podlaska została stolicą województwa, co przyczyniło się do dwukrotnego zwiększenia liczby jej mieszkańców w ciągu 20 lat. Po reformie administracyjnej w 1999 ma status miasta na prawach powiatu.

Zabytki

 • zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów z XVII w.
 • eklektyczne kamieniczki z końca XIX i początku XX w. przy Placu Wolności i innych uliczkach w centrum
 • kościół pw. św. Anny z 1572, dawny zbór ariański
 • późnobarokowy pobazyliański kościół pw. Narodzenia NMP z połowy XVIII w., dawne miejsce przechowywania relikwii św. Jozafata Kuncewicza
 • Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, dawny klasztor reformatów z II połowy XVII w.
 • Akademia Bialska założona w 1628 jako filia Akademii Krakowskiej – obecnie budynek I LO im. J.I. Kraszewskiego
 • pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1928
 • Muzeum Okręgowe, w wieży bramnej zamku
 • drewniane wille przy ul. Narutowicza, Kolejowej, Zielonej
 • synagogi – wybudowane w XIX i XX wieku
 • cmentarz żydowski – założony w XVIII wieku
 • budynek dworca kolejowego z lat 20. XX wieku
 • cmentarz austriacki z czasów pierwszej wojny światowej przy ul. Spacerowej
 • pomnik 34 Pułku Piechoty przy ul. Warszawskiej

Gospodarka

Przemysł włókienniczy reprezentowały niegdyś zakłady Biawena, istniejące w latach 1967–1970.

W końcu grudnia 2009 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Białej Podlaskiej obejmowała ok. 3,7 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 15,6% do aktywnych zawodowo.

W okresie międzywojennym, w Białej Podlaskiej istniał zakład chemiczny znany na całą Polskę. Produkowano w nim mydła, pudry i pomady.

Po wojnie powstały tu m.in. zakłady Techma-Robot, zajmujące się produkcją specjalistycznych maszyn i urządzeń dla różnych branż przemysłu w kraju i za granicą (obecnie w upadłości). Od 1996 działa w Białej Podlaskiej z powodzeniem firma AluTeam Polska sp. z o.o. zajmująca się produkcją zamkniętych skrzyń ładunkowych do montażu na podwoziach samochodowych, eksportująca swoje wyroby głównie na rynki UE. W mieście funkcjonuje też szyjąca odzież firma Bialcon.

Organizowane są tu Nadbużańskie Targi Rolno-Przemysłowe i Targi Pogranicza Wschód-Zachód.

W 2005 został utworzona specjalna tzw. Bialska Strefa Aktywności Gospodarczej – wydzielona przemysłowo-handlowa dzielnica miasta.

Komunikacja

Miasto jest znaczącym węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżuje się jedna droga krajowa, dwie wojewódzkie oraz 1 linia kolejowa. W planach jest budowa autostrady A2, która ma przebiegać kilka kilometrów na północ od miasta.

Komunikacja miejska

Biała Podlaska dysponuje własną komunikacją autobusową. Organizatorem komunikacji jest Zarząd Komunikacji Miejskiej, na którego zlecenie autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego obsługują 8 linii stałych, oznaczonych literami od „A” do „H” (częstotliwość ok. 30 min.) i dwie linie weekendowe („P”, „T”); a tabor przewoźnika prywatnego – jedną linię (linia „I”, dawniej „100”).

Komunikacja dalekobieżna

Dworzec PKS znajduje się w centrum, na pl. Wojska Polskiego (obecnie wykorzystywany przez prywatną firmę przewozową Garden Service). Po upadku PPKS Biała Podlaska część połączeń przejęły ościenne firmy przewozowe. Duże znaczenie mają również prywatne mikrobusy, zapewniające szybkie połączenia z Warszawą, Lublinem, Terespolem, Parczewem, Białymstokiem, Konstantynowem i Janowem Podlaskim.

Transport drogowy

Lista dróg przechodzących przez miasto:

Transport kolejowy

Linie kolejowe:

 • 2 stanowiąca fragment magistrali kolejowej E20, Biała Podlaska – dworzec kolejowy.

Kilka kilometrów za miastem w Małaszewiczach znajduje się jeden z największych w Polsce i Europie tzw. „suchy” port przeładunkowy PKP o znaczeniu międzynarodowym. Realizuje się tutaj przeładunek towarów z taboru szerokotorowego (1520 mm) na tabor normalnotorowy (1435 mm).

Do 1972 istniała wąskotorowa Bialska Kolej Dojazdowa zbudowana w 1917: Biała Podlaska – Roskosz – Konstantynów / Rokitno – Cieleśnica / Janów Podlaski.

Transport lotniczy

W mieście znajduje się lotnisko, niegdyś używane do celów wojskowych. Planowane jest powstanie tu portu lotniczego obsługującego przewozy towarowe; od dnia 9 maja 2011 r. „Biała Airport” figuruje w ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako „lądowisko z drogą startową o nawierzchni sztucznej przystosowanedo startów i lądowań statków powietrznych o dopuszczalnej masie startowej MTOW do 6818 kg. Lądowiskiem zarządza Spółka Biala Airport Sp. z o.o. w Warszawie”.

Transport wodny

Przez miasto przepływają rzeki Krzna i Klukówka, bez znaczenia komunikacyjnego. Przez dzielnicę Sidorki przepływa też rzeka Rudka.

Kultura

Galerie

 • Galeria Podlaska – Miejski Ośrodek Kultury
 • Galeria Ulica Krzywa
 • Galeria autorska Janusza Maksymiuka

Muzea

 • Muzeum Południowego Podlasia
  • Oddział Martyrologiczno-Historyczny

Kina

 • Novekino Merkury, 1 sala; 282 miejsca, Kino cyfrowe 3D.

Ośrodki Kultury

 • Bialskie Centrum Kultury
 • Klub Kultury Scena,
 • Klub Kultury Piast,
 • Osiedlowy Klub Kultury Eureka,

Biblioteki

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej z filiami:
  • Nr 1 (al. Tysiąclecia 33)
  • Nr 3 (ul. Zygmunta Starego 10)
  • Nr 6 (ul. Orzechowa 34)
 • Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Chóry

 • Chór dziecięco-młodzieżowy Parafii Bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej
 • Chór Parafii Chrystusa Miłosiernego Schola Cantorum Misericordis Christi (dyrygent Piotr Karwowski)
 • Chór Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida
 • Chór IV LO im. Stanisława Staszica
 • Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

Sztuka ludowa

W mieście działa wiele zespołów ludowych, kultywujących kulturę Podlasia. Należą do nich zespół chóralny, zespół taneczny i kapela ludowa. Biała Podlaska jest także znanym od XVII wieku ośrodkiem garncarskim. Współcześnie pracujący Kazimierz i Ludwik Rogowscy słyną z wyrobu ceramiki siwej tzw. siwaków. W mieście podziwiać można również prace rzeźbiarza Tadeusza Niewiadomskiego. Działa też Fundacja Kreacja - Magia Rąk zajmująca się promocją rękodzieła w regionie.

Media

Telewizja

 • Podkanał telewizji kablowej Vectra Biała TV

Prasa

 • Dziennik Wschodni, oddział w Białej Podlaskiej, (nakład 26 000)
 • Słowo Podlasia, Grupa Wydawnicza „Słowo” Sp. z o.o. (nakład 27 500)
 • Bialczanin, Urząd Miasta Biała Podlaska (nakład nieznany) – zawieszono wydawanie od lutego 2009
 • Tygodnik Podlaski (15.000 egz nakładu) Wydawca: Media SKOK
 • Wspólnota Bialska (nakład nieznany)
 • Kurier Bialski (pojawiające się w okresach przedwyborczych bezpłatne czasopismo)

Internet

 • Biała24.pl – codzienne informacje z miasta i okolic
 • Radio Biper - najstarszy istniejący regionalny portal informacyjny
 • Bialczanin - najświeższe informacje z całego regionu

Oświata

W Białej Podlaskiej działa 10 przedszkoli samorządowych (w tym jedno integracyjne), 8 szkół podstawowych (w tym jedna z oddziałami integracyjnymi), 8 gimnazjów (w tym jedno katolickie i jedno specjalne).

Szkoły ponadgimnazjalne

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

W zespole są następujące szkoły: – I Liceum Profilowane – Technikum Nr 1 – Technikum Uzupełniające nr 1 – Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – Szkoła Policealna Zaoczna

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

W zespole są następujące szkoły: – II Liceum Profilowane – Technikum nr 2 – Technikum Uzupełniające nr 2 – Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – Szkoła Policealna Zawodowa

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 3

W zespole są następujące szkoły: – III Liceum Profilowane – Technikum nr 3 – Technikum Uzupełniające nr 3 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Licea ogólnokształcące

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
 • III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
 • IV Liceum Ogólnokształcące im.Stanisława Staszica
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Uczelnie wyższe

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Białej Podlaskiej
 • Filia Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu i Elektrotechniki

Życie religijne

Katolicyzm

Kościół rzymskokatolicki

Na terenie miasta znajdują się dwa dekanaty kościoła rzymskokatolickiego:

 • dekanat Biała Podlaska - Północ
 • dekanat Biała Podlaska - Południe

Parafie rzymskokatolickie na terenie miasta:

 • Parafia św. Anny w Białej Podlaskiej
 • Parafia bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej
 • Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej
 • Parafia Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej
 • Parafia Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
 • Parafia św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej
 • Parafia wojskowa Św. Kazimierza Królewicza w Białej Podlaskiej

Kościoły rzymskokatolickie na terenie miasta:

 • Kościół Świętej Anny
 • Kościół Świętego Antoniego
 • Kościół Błogosławionego Honorata
 • Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny
 • Kościół Świętego Michała Archanioła
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 • Kościół Wojskowy Świętego Kazimierza Królewicza
 • Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Prawosławie

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego - siedziba parafii w dekanacie Biała Podlaska diecezji lubelsko-chełmskiej
 • Cerkiew św. Marka – siedziba parafii wojskowej

Protestantyzm

Kościół ewangelikalny
 • Kościół Chrystusowy – Kościół ,,Zbawienie w Jezusie"

Inne

 • Świadkowie Jehowy – Sala Królestwa, która służy 3 miejscowym zborom.

Sport i rekreacja

Ze względu na znajdujący się w mieście Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego sport odgrywa ważną rolę w życiu miasta.

Sekcje i Kluby

 • AZS AWF Biała Podlaska – piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, gimnastyka, pływanie, siatkówka, podnoszenie ciężarów
 • MKS PODLASIE Biała Podlaska – piłka nożna mężczyzn
 • AZS PSW Biała Podlaska – piłka nożna kobiet, piłka ręczna mężczyzn
 • Bialskopodlaski Klub Jeździecki – jeździectwo
 • UKS TOP-54 – piłka nożna chłopców, piłka ręczna, korfball, cheerleaders, bilard
 • UKS Piątka plus – piłka ręczna dziewczyn i chłopców, bilard
 • UKS Jagiellończyk – piłka nożna, lekka atletyka, gimnastyka, siatkówka dziewcząt
 • UKS Orlik-2 – koszykówka dziewcząt, piłka nożna chłopców
 • UKS Serbinów (siatkówka mężczyzn)
 • SKS Szóstka (siatkówka kobiet)
 • UKS Olimpia – koszykówka, taekwon-do, piłka nożna
 • UKS Kraszak – piłka ręczna chłopców, koszykówka
 • UKS TATAMI – sekcja judo
 • Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK – lekka atletyka, pływanie, akrobatyka sportowa, taekwon-do
 • Klub Żeglarski Biała Podlaska – żeglarstwo śródlądowe i morskie, szkolenia na stopnie żeglarskie
 • Bialski Klub Sportowy GEM – tenis ziemny
 • Klub Sportowy Zakład Karny – siatkówka mężczyzn
 • Bialski Klub Karate Kyokushin - sztuki walki
 • Klub Sportowy Wushu – sztuki walki
 • WOPR Biała Podlaska
 • Automobilklub bialskopodlaski
 • Bialski Klub Rowerowy - turystyka rowerowa, organizacja wycieczek i imprez rowerowych

Miasto dysponuje wyjątkowo rozwiniętą bazą sportową, m.in.: czterema stadionami sportowymi, trzema basenami, kortami tenisowymi i lodowiskiem. Swoje obiekty udostępnia również AWF i miejscowe szkoły.

Rekreacja i wypoczynek

W mieście miejscami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi są m.in:

 • parki
 • plac Wolności znajdujący się w centrum miasta
 • ścieżki rowerowe

Bezpieczeństwo

Ochrona zdrowia

Na terenie miasta działa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oraz 10 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym na terenie miasta działa ambulatorium MSWiA, prywatne przychodnie oraz 26 aptek.

Cywilne służby mundurowe

Na terenie miasta znajduje się Komenda Miejska Policji, z siedzibą na placu Wojska Polskiego 23.

Miasto posiada także swoją straż miejską.

Za bezpieczeństwo pożarowe odpowiada Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej znajdująca się przy ulicy Sidorskiej 93.

Przy ulicy Dokudowskiej 19 znajduje się Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców i Areszt w Celu Wydalenia prowadzony przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

Nadajniki RTV

Białą obsługują ośrodki nadawcze telewizji i radia:

 • RTON Biała Podlaska, ul. Warszawska
 • RTCN Łosice
 • Budynek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ul. Terebelska (Polsat)
 • Biała Podlaska, ul. Gwardii Ludowej (Polskie Radio Program II, Radio Racja)

Mecenasi i fundatorzy miasta

 • Jerzy Iwanowicz Ilinicz
 • Aleksander Ludwik Radziwiłł
 • Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
 • Anna z Sanguszków Radziwiłłowa
 • Hieronim Florian Radziwiłł
 • Karol Radziwiłł Panie Kochanku

Miasta partnerskie

Miasto Kraj Rok podpisania umowy
 Brześć nad Bugiem  Białoruś 1991
 Baranowicze  Białoruś 2002
 Niort  Francja 1999
 Smoleńsk  Rosja 2002

Zobacz też

 • 34 Pułk Piechoty
 • Port lotniczy Biała Podlaska
 • Bialska Kolej Dojazdowa
 • Podlaska Wytwórnia Samolotów
 • Akademia Bialska
 • Powiat bialski
 • Podlasie Południowe
 • Synagoga w Białej Podlaskiej
 • Stary cmentarz żydowski w Białej Podlaskiej
 • Nowy cmentarz żydowski w Białej Podlaskiej
 • MKS Podlasie Biała Podlaska
 • Zakład Karny Biała Podlaska
 • Ludność Białej Podlaskiej
 • Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 445)

ABCĆDFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

A

ul. Abramowicza Juliana
ul. Akacjowa
ul. Akademicka
ul. Anny Jagiellonki
ul. Armii Krajowej
ul. Artyleryjska
ul. Asnyka Adama

B

ul. Bajana Jerzego
pl. Baranowicki
ul. Barbasiewicza ks. Edmunda
ul. Bartka Las
ul. Bartoszewicza
ul. Bartoszewicza Joachima
ul. Barwinkowa
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Bema gen. Józefa
ul. Białka
ul. Bittnera gen. Ludwika
ul. Boczna
ul. Bojki Jakuba
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Borowa
ul. Borowikowa
ul. Borówkowa
ul. Bownika Władysława
ul. Bratkowskiej Marii
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Browarna
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzegowa
ul. Brzeska
ul. Brzóski ks. Stanisława
ul. Brzozowa
ul. Budkiewicza
ul. Budkiewicza Konstantego Romualda
ul. Bukowa
ul. Burzyńskiego
ul. Burzyńskiego Zbigniewa
ul. Błyskosza Józefata

C

ul. Ceglana
ul. Celników Polskich
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chmielna
ul. Chmielowskiego Alberta
ul. Chodkiewicza Jana Karola
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chłodna
ul. Chłopickiego Józefa
ul. Ciasna
ul. Ciborowicza
ul. Cicha
ul. Cienista
ul. Ciołkosza Zbysława
ul. Cisowa
ul. Cmentarna
ul. Cywińskiego Stanisława
ul. Czajki-Stachowicz Izabeli
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czecha Antoniego
ul. Czereśniowa
ul. Czerwińskiego
ul. Czerwińskiego Jana

Ć

ul. Ćwiklińskiej
ul. Ćwiklińskiej Mieczysławy

D

ul. Dąbrowska
ul. Dąbskiego
ul. Dąbskiego Jana
ul. Daleka
ul. Damrosza Stanisława
ul. Dmowskiego Romana
ul. Dobra
ul. Dokudowska
ul. Dolna
ul. Droga Wojskowa
ul. Drzewieckiego
ul. Drzewieckiego Stefana
ul. Dwernickiego Józefa
ul. Dziedzickiego Mikołaja
ul. Dzika
ul. Dziubińskiej
ul. Dziubińskiej Jadwigi
ul. Długa
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

F

ul. Fabryczna
ul. Fałata Juliana
ul. Folwarczna
ul. Fornalskiej Małgorzaty
ul. Francuska
ul. Frankowskiego Leona
ul. Furmana Józefa

G

ul. Garncarska
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gierymskiego Aleksandra
ul. Glinki
ul. Glogera Jana
ul. Górna
ul. Gołębia
ul. Grabarska
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grodzickiego Stefana
ul. Gromadzka
ul. Grudzińskiego Józefa
ul. Gruntowa
ul. Grunwaldzka
ul. Grzybowa
ul. Gwardii Ludowej
ul. Głęboka
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Hallera Józefa
ul. Handlowa
ul. Horaczyńskich Braci

I

ul. Iglasta

J

ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellonki Anny
ul. Jagodowa
al. Jana Pawła II
ul. Jankowskiego ks. Walentego
ul. Janowska
ul. Jaracza Stefana
ul. Jarzębinowa
ul. Jaskółcza
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jastrzębia
ul. Jatkowa
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa

K

ul. Kalinowa
ul. Kąpielowa
ul. Karasia
ul. Kard. Wyszyńskiego
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasztanowa
ul. Kazimierza Jagiellończyka
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kleeberga
ul. Kleeberga gen. Franciszka
ul. Klonowa
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolejowa
ul. Kolonia Francuska
ul. Koncertowa
ul. Konopnickiej Marii
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka
ul. Korczaka Janusza
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosmonautów
ul. Kosmowskiej Ireny
ul. Kossaka
ul. Kossaka Wojciecha
ul. Kosynierów
ul. Kowalskiego Władysława
ul. Koźmińskiego bł. Honorata
ul. Kołowa
ul. Kołychawa
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kręta
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Krzywa
ul. Krzyżanowskiego Juliusza
ul. Księcia Witolda
ul. Kusocińskiego
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kwiatowa

L

ul. Langiewicza
ul. Langiewicza Mariana
ul. Lelewela Joachima
ul. Leszczynowa
ul. Lipowa
ul. Lisia
ul. Literacka
ul. Lotnicza
ul. Lotników Podlaskich
ul. Lubelska
ul. Ludowa

Ł

ul. Łąkowa
ul. Łazienna
ul. Łomaska
ul. Łowiecka
ul. Łuczyckiej Haliny
ul. Ługowa
ul. Łukaszyńska

M

ul. Maciąga
ul. Maciąga Józefa
ul. Madler Wandy
ul. Makaruka Jana
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malinowskiego
ul. Malinowskiego Maksymiliana
ul. Marusarza Stanisława
ul. Matejki Jana
ul. Mała
ul. Męczenników Katynia
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mieszczańska
ul. Mikołajczyka
ul. Mikołajczyka Stanisława
ul. Milcarka
ul. Milcarka Józefa
ul. Miłkowskiego Stanisława
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morelowa
ul. Mostowska
ul. Młyńska

N

ul. Na Skarpie
ul. Nartowskiego Wacława
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niećki Józefa
ul. Niedźwiedzkiej Janiny
ul. Niemcewicza
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Nocznickiego
ul. Nocznickiego Tomasza
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Nowa

O

ul. Obwodowa
ul. Ogrodowa
ul. Okólna
ul. Okopowa
ul. Okrężna
ul. Okrzei Stefana
ul. Olimpijczyków
ul. Olszowa
ul. Opieńkowa
ul. Ordona Juliana
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Osieckiego Stanisława
ul. Osiedle Sitnickie
ul. Osterwy
ul. Osterwy Juliusza

P

ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego Jana
ul. Paprociowa
ul. Parkowa
ul. Piaskowa
ul. Piękna
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Plater Emilii
ul. Plażowa
ul. Pocztowa
ul. Podleśna
ul. Podmiejska
ul. Podłączna
ul. Pogodna
ul. Pokoju
ul. Polna
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa
ul. Poprzeczna
ul. Powstańców
ul. Poziomkowa
ul. Północna
ul. Prądzyńskiego Ignacego
ul. Prosta
ul. Prusa Bolesława
ul. Przechodnia
ul. Przelotna
ul. Przemysłowa
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Przesmyk
ul. Przybosia Juliana
ul. Przyjaźni
ul. Pułaskiego Kazimierza
ul. Pułku Piechoty 34
ul. Pływacka

R

rondo Dmowskiego Romana
ul. Radziwiłowska
ul. Radziwiłłowska
ul. Rakowa
ul. Rakowiska
ul. Reformacka
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Reka Tadeusza
ul. Rewakowicza Henryka
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Robotnicza
ul. Rogińskiego Romana
ul. Rolnicza
ul. Roweckiego "Grota"
ul. Różana
ul. Rybna
ul. Rzeczna
ul. Rzeźniana

S

ul. Sadowa
ul. Sarnia
ul. Sasankowa
ul. Sawczuka Kajetana
ul. Sempołowskiej Stefanii
ul. Sidorska
ul. Sielczyk
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sitnicka
ul. Skargi Piotra
ul. Skoczylasa Stefana
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Sobolowa
ul. Sokulska
ul. Solarza
ul. Solarza Ignacego
al. Solidarności
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sosnowa
ul. Sowia
ul. Sowińskiego gen. Józefa
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Stacyjna
ul. Stapińskiego
ul. Stapińskiego Jana
ul. Starego Zygmunta
ul. Stodolna
ul. Struga Andrzeja
ul. Studencka
ul. Styki Jana
ul. Styrzyniec
ul. Sucharskiego
ul. Sucharskiego mjr. Henryka
ul. Sworska
ul. Sygietyńskiego
ul. Sygietyńskiego Tadeusza
ul. Szarych Szeregów
ul. Szczytowa
ul. Szkolna
pl. Szkolny Dwór
ul. Szumowa
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Sławacińska
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowicza

Ś

ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Średnia
ul. Środkowa
ul. Świerkowa

T

ul. Tańskiego Czesława
ul. Targowa
ul. Tęczowa
ul. Terebelska
ul. Topolowa
ul. Torowa
ul. Traugutta Romualda
pl. Trzech Krzyży
ul. Turystyczna
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana
ul. Twarda
al. Tysiąclecia

U

ul. Ujmy Franciszka
ul. Unitów Podlaskich

W

ul. Walczuka Konstantego
ul. Walewskiej Anieli
ul. Warszawska
ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Wąska
ul. Wesoła
ul. Wiązowa
ul. Widok
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wierzbowa
ul. Willowa
ul. Wilskiego-Ciborowicza ks. Krzysztofa
ul. Winiarska
ul. Wiśniowa
ul. Witolda Księcia
ul. Witoroska
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Witoszyńskiego Czesława
pl. Wojska Polskiego
pl. Wolności
ul. Wolska
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wrzosowa
ul. Wspólna
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wyrzykowskiego Zenona
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wyzwolenia
ul. Władysława Jagiełły
ul. Włoska

Z

ul. Zaciszna
ul. Zagajnikowa
ul. Zagrodowa
ul. Zamkowa
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zawilcowa
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zdanowskiego Franciszka
ul. Zelwerowicza Aleksandra
ul. Zgoda
ul. Zielona
ul. Ziemiańska
ul. Ziemowita
ul. Zygmunta Augusta
ul. Zygmunta Starego
ul. Złota

Ż

ul. Żabia
ul. Żardeckiego Jana
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żurawia
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żwirowa
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Biała Podlaska (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Biała Podlaska
Średnia ocena: 4.7
liczba ocen: 17

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Biała Podlaska, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Biała Podlaska

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:12:39

Szybka zmiana regionu Polski