Menu
Home» » »

Powiat janowski - Informacje:

Liczba gmin: 7

Liczba miejscowosci: 120

Liczba kodów pocztowych: 8

Tablice rejestracyjne: LJA

Gęstość zaludnienia: 54,84 osób/km²

Powierzchnia: 875,34 km²

Urbanizacja: 24,67%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. J. Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski

Oficjalna strona powiatu janowskiego

Herb powiatu janowski:

Herb powiatu janowski

Flaga powiatu janowski:

Flaga powiatu janowski

Powiat janowski

Powiat janowski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Janów Lubelski.

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzą:

Historia

Powiat janowski istniał w latach 1866-1945 , 1956-1975 i od 1999 roku.

1866-1919

W latach 1810-1866 tereny dzisiejszego powiatu janowskiego leżały na pograniczu powiatów tarnogrodzkiego i kraśnickiego obwodu zamojskiego (w 1866, bez żadnych zmian terytorialnych, dotychczasowe powiaty przemianowano na okręgi, a obwód na powiat). W związku z ustanowieniem Zamościa twierdzą i objęciem administracją czysto wojskową w 1820 urzędy cywilne zaczęto przenosić do mającego centralne położenie Janowa Lubelskiego.

Ukaz carski z 19 (31) grudnia 1866 całkowicie zmienił podział administracyjny guberni lubelskiej, a w szczególności utworzył w niej powiat janowski. W jego skład weszło:

W latach 1869-1870 Annopol, Modliborzyce, Urzędów i Zaklików utraciły prawa miejskie.Annopol przyłączono do gminy Rachów, Modliborzyce - do gminy Modliborzyce, Urzędów - do gminy Ostrów z jednoczesną zmianą jej nazwy na Urzędów, Zaklików - do gminy Zdziechowice.Powiat obejmował powierzchnię 2597 km² i liczył ponad 75.000 mieszkańców.

Po utworzeniu w 1912 guberni chełmskiej do powiatu janowskiego włączono północną część dotychczasowego powiatu biłgorajskiego i zacho0dnie skrawki dotychczasowego powiatu zamojskiego. Okupanci austriaccy przywrócili podział administracyjny z 1912 roku.

1919-1945

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 powierzchnia powiatu janowskiego zmalała do 1783 km². Administracyjnie powiat dzielił się na 2 gminy miejskie i 14 gmin katastralnych:

17 lutego 1926 roku w powiecie janowskim utworzono wiejską gminę Batorz . W 1928 i 1939 roku zmieniono granice miasta Kraśnik.

Na skutek zniszczeń II wojny światowej oraz z powodu aktywnego lokalnego ruchu oporu, Niemcy przenieśli stolicę powiatu do Kraśnika, tworząc w Janowie tzw. Landkomissariat (filię starostwa). 9 sierpnia 1945 roku oficjalnie zniesiono powiat janowski a z jego obszaru utworzono powiat kraśnicki z siedzibą w Kraśniku .

1956-1972

1 stycznia 1956, 15 miesięcy po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin 29 września 1954, w województwie lubelskim ponownie utworzono powiat janowski. W skład odtworzonego powiatu janowskiego weszły 1 miasto i 16 gromad wyłączonych z dwóch ościennych powiatów tegoż województwa:

1 stycznia 1957:

  • z gromady Błażek powiatu kraśnickiego wyłączono wieś Piłatka i włączono ją do gromady Zdziłowice powiatu janowskiego,
  • z gromady Polichna Dolna powiatu kraśnickiego wyłączono kolonię Stojeszyn i włączono ją do gromady Stojeszyn powiatu janowskiego,
  • miejscowości Łążek Ordynacki, Momoty Jakubowe i Gierłachy wyłączono z gromady Domostawa w powiecie niżańskim województwa rzeszowskiego i włączono do gromady Biała powiatu janowskiego.

1 stycznia 1958:

  • z powiatu kraśnickiego do powiatu janowskiego przeniesiono gromadę Potok-Stany,
  • z gromady Tokary powiatu krasnostawskiego wyłączono wieś i kolonię Otrocz i włączono je do gromady Chrzanów powiatu janowskiego.

1973-1975

1 stycznia 1973 roku zniesiono gromady i osiedla a w ich miejsce reaktywowano gminy . Powiat janowski podzielono na 1 miasto i 6 gmin :

Tego samego dnia z powiatu kraśnickiego do powiatu janowskiego przełączono obszar sołectwa Zarajec .

1975-1998

Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku całe terytorium zniesionego powiatu janowskiego weszło w skład nowo utworzonego województwa tarnobrzeskiego .

1 września 1977 roku zniesiono gminę Chrzanów (jej obszar włączono do gminy Dzwola) , ale już z dniem 1 października 1982 roku gmina Chrzanów została reaktywowana . 1 grudnia 1979 roku do Janowa Lubelskiego włączono wieś Biała Poduchowna, osadę Obrówka i część obszaru wsi Ruda z gminy Janów Lubelski . 1 stycznia 1984 roku do gminy Janów Lubelski właczono część obszaru wsi Krzemień Drugi (o powierzchni 357 ha) z gminy Dzwola . 1 stycznia 1992 roku miasto Janów Lubelski i gminę wiejską Janów Lubelski połączono we wspólną gminę miejsko-wiejską .

Po 1999 roku

Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku w nowym (większym) województwie lubelskim przywrócono powiat janowski o granicach podobnych do tych z początku 1975 roku; powiat został zwiększony jedynie o gminę Batorz, która do maja 1975 roku była w powiecie kraśnickim a następnie do 1998 roku także w województwie tarnobrzeskim .

Demografia

Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 46 960 100 23 646 50,4 23 314 49,6
Miasto 11 904 100 6040 50,7 5864 49,3
Wieś 35 056 100 17 606 50,2 17 450 49,8

Kody pocztowe w powiacie janowski (wyświetlono 8/8)Ocena internautów powiatu janowski
Średnia ocena: 3.6
liczba ocen: 29

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat janowski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie janowski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:04:54

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat janowski
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat janowski - Herb
Herb powiatu janowski