Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Ryki


Informacje o Ryki:

Ilość ulic: 87

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 51.624722

Współrzedne geograficzne E: 21.933060

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 81

Liczba ludności: 9636

Gęstość ludności: 354,0 os./km²

Powierzchnia: 27,22 km²

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

TERC: 3060916044

Tablice rejestracyjne: LRY

Herb Ryki:

Herb Ryki

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Ryki

 • Dzielnica: Bogusze

 • Dzielnica: Borek

 • Dzielnica: Brzezinka

 • Dzielnica: Buksa

 • Dzielnica: Działki

 • Dzielnica: Jagusicha

 • Dzielnica: Jagusicha-Chrustne

 • Dzielnica: Jankowszczyzna

 • Dzielnica: Jarmołówka

 • Dzielnica: Julin

 • Dzielnica: Karasiówka

 • Dzielnica: Kolonia Swaty

 • Dzielnica: Ryki Kościelne

 • Dzielnica: Ryki Królewskie

 • Dzielnica: Stawy

Ryki

Ryki – miasto w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ryki. Według danych z 30 czerwca 2009 roku, miasto miało 9636 mieszkańców. Założono je w roku 1442 jako wieś królewską.

Położenie

Miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, na pograniczu z województwem mazowieckim, przy drodze krajowej nr 17: WarszawaLublin 100 km na południowy wschód od Warszawy i 64 km na północny zachód od Lublina.

Ryki należą do historycznej ziemi stężyckiej położonej w północnej części Małopolskiej Sandomierszczyzny.

Geograficznie leżą w południowej części Wysoczyzny Żelechowskiej, części Niziny Południopodlaskiej. Położone są w odległości 64 kilometrów na północny zachód od Lublina.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego województwa lubelskiego.

Geneza nazwy

Nazwa Ryki pojawia się po raz pierwszy w notatce z 1439 roku jako Riki. Pochodzi najprawdopodobniej od nazwy osobowej Ryk, użytej w liczbie mnogiej.

Historia

 • XI w. – tworzy się osada Sieciechów
 • XII w. – powstaje kasztelania sieciechowska, pierwszy ośrodek władzy na terenie lewo- i prawobrzeżnej Wisły, obejmujący swym zasięgiem obszar dzisiejszych Ryk
 • XIII i XIV w. – wzrost znaczenia Stężycy
 • XIV w. – upadek znaczenia Sieciechowa
 • II poł. XV w. – z ziem po byłej kasztelanii sieciechowskiej powstaje powiat stężycki. Gród Stężyca staje się głównym ośrodkiem polityczno-gospodarczym w regionie. Rozpoczynają w nim działalność sądy: grodzki i ziemski. Powstaje wówczas określenie ziemi stężyckiej w granicach, której leżały Ryki
 • 1397 – podział części województwa sandomierskiego na lewym brzegu Wisły na trzy powiaty: sandomierski, radomski i chęciński. Starostwo stężyckie – wraz z Rykami – zostało podporządkowane władzy radomskiego starosty grodowego. Sądy: grodzki i ziemski, przeniesiono ze Stężycy do Radomia
 • 1424 – wzmiankowana wieś królewska Riki
 • 1568 – wyłączenie ze starostwa radomskiego starostwa stężyckiego, wraz z przeniesieniem do Stężycy sądów: grodzkiego i ziemskiego
 • 1570 – pierwsza znana wizytacja parafii w Rykach, istniał wówczas drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła
 • 1570 – pierwsza informacja o działaniu szkoły parafialnej
 • 1585 – z południowo-wschodnich ziem starostwa stężyckiego utworzono starostwo ryckie, z siedzibą w Rykach
 • 1591 – dziedzic wsi Zalesie, Mikołaj Zaleski funduje szpital parafialny
 • 1598 – wizytacja parafialna podaje istnienie drewnianego kościoła pw. św. Stanisława bpa
 • 1617 – kolejna wizytacja parafialna podaje istnienie drewnianego kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
 • 1622 – założone zostaje Bractwo Świętej Anny
 • 1637 – zostaje założone Bractwo Szkaplerza Świętego
 • 1653 – istniał już wybudowany przez ks. proboszcza Piotra Ciecierskiego drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła
 • 1663 – starostwo ryckie składa się z jednego miasta: Okrzei, 3 folwarków: Brusów, Babice i Ownia, oraz 15 wsi: Ryki, Swaty, Sierskowola, Sarny, Bazanów, Oszczywilk, Ogonów, Rososz, Grabów, Chrustne, Babice, Dąbia, Wylezin, Skruda i Ownia
 • 1693 – powstaje kapela parafialna, jedyna ufundowana w diecezji krakowskiej w XVII w.
 • 1718 – wichura niszczy kościół pw. św. Jakuba Apostoła
 • do 1736 – ks. proboszcz Władysław Zaleski wybudował nowy drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła
 • 1736 – pierwsza wzmianka o istnieniu Bractwa Różańca Świętego
 • 2 lipca 1744 – spłonął kościół pw. św. Jakuba Apostoła
 • do 1757 – wybudowano pierwszy murowany kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła, dzięki ks. proboszczowi Aleksandrowi Trembińskiemu
 • 1762 – zmarł starosta rycki, kasztelan krakowski Stanisław Poniatowski, ojciec przyszłego króla Polski
 • 1782 – otrzymanie przez Ryki praw miejskich
 • 23 listopada 1793 – przeniesienie ze Stężycy do Ryk sądów: grodzkiego oraz ziemskiego
 • 1794 – wielki pożar niszczy większą część miasta
 • 1795 – 1809 – w wyniku III rozbioru Polski Ryki zostają przydzielone do zaboru austriackiego, w prowincji Galicja Zachodnia (Galicja Nowa)
 • 1809 – 1815 - Ryki przydzielone do Księstwa Warszawskiego, departamentu siedleckiego, powiat żelechowski
 • 1810 – utracenie praw miejskich
 • 1815 – 1863 – Ryki należą do Królestwa Polskiego
 • 1816 – przynależność do województwa podlaskiego (przemianowane z departamentu siedleckiego), obwód łukowski, powiat żelechowski
 • 7 marca 1837 – przemianowanie województwa podlaskiego na gubernię siedlecką
 • 11 października 1842 – Ryki należą do powiatu łukowskiego, przemianowany z obwodu), okręg żelechowski (przemianowany z powiatu)
 • 1842 – powstaje samodzielna gmina żydowska, ważny ośrodek ruchu chasydzkiego
 • 1 stycznia 1845 – przydzielenie do guberni lubelskiej (powstała z połączenia guberni lubelskiej i podlaskiej), powiatu łukowskiego, okręgu żelechowskiego
 • 3 marca 1859 – Ryki po raz pierwszy stają się gminą złożoną z gromad
 • 13 stycznia 1867 – przyłączenie do guberni siedleckiej (wyłączona z guberni lubelskiej), powiatu garwolińskiego
 • 1908 – 1914 – budowa nowego kościoła murowanego pw. Najświętszego Zbawiciela
 • 1908 - w Rykach żyje 2077 Żydów (94% ogółu mieszkańców), w okresie międzywojennym 2419 (69%)
 • 22 stycznia 1916 – przydział do generał-gubernatorstwa warszawskiego, powiatu garwolińskiego
 • 2 sierpnia 1919 – przyłączenie do województwa lubelskiego, powiatu garwolińskiego
 • 1926 – powstaje bank żydowski
 • 2 sierpnia 1939 – przydział do województwa warszawskiego, powiatu garwolińskiego
 • 1940 – rozebranie starego kościoła murowanego pw. św. Jakuba Apostoła
 • 7 maja 1942 – część mieszkańców getta hitlerowcy wywożą do ośrodka zagłady w Sobiborze
 • październik 1942 – likwidacja getta, podczas której większa część ludności zostaje wywieziona do ośrodka zagłady w Treblince, a pozostała do obozu pracy
 • 26 lipca 1944 – Armia Krajowa dokonuje wyzwolenia Ryk spod władzy okupanta niemieckiego
 • 1 stycznia 1956 – powstaje powiat rycki, wydzielony z powiatu garwolińskiego, leżący w województwie warszawskim
 • 1 stycznia 1957 – Ryki ponownie uzyskały prawa miejskie,
 • 1 czerwca 1975 – wprowadzono dwustopniowy podział władzy na gminy i województwa, gmina Ryki została włączona do województwa lubelskiego
 • 1 stycznia 1999 – Ryki stają się siedzibą gminy i powiatu w nowym województwie lubelskim
 • 2000 – wybudowano radiowo-telewizyjne centrum nadawcze Ryki z masztem wys. 210 m n.p.t.

Zabytki

 • kościół z początku XX wieku, projektu Józefa Dziekońskiego, w nim obraz namalowany przez Leona Wyczółkowskiego
 • pałac z XVIII wieku – rezydencja króla Stanisława Poniatowskiego
 • park i "stary" cmentarz z XIX wieku (na nim groby powstańców styczniowych)
 • skwer z XVIII wieku, z rzeźbą Jezusa Frasobliwego
 • głaz-pomnik z tablicą upamiętniającą miejsce dawnej świątyni i miejsce złożenia prochów Stanisława Poniatowskiego – ojca króla
 • kilka pomników i cmentarz żydowski
 • synagoga z połowy XIX wieku.

Przed wojną prawie 70% mieszkańców Ryk stanowiła ludność żydowska, ale wszystkich wywieziono do obozów koncentracyjnych (dotąd są tu pożydowskie kamieniczki). Podczas II wojny światowej aktywnie działała tu Armia Krajowa. Większość schwytanych partyzantów powieszono.

Edukacja

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mariana Osińskiego
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka w Rykach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego
 • Pierwsze Prywatne Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych
 • Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
 • Policealne Studium Zawodowe przy WSUPiZ
 • Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych przy WSUPiZ.

Sport

W Rykach działa klub MKS Ryki oraz TUR Ryki.

Komunikacja

Ryki to ważny węzeł drogowy i komunikacyjny. W pobliskiej Moszczance krzyżują się drogi nr 48 KockTomaszów Mazowiecki oraz nr 17 LublinWarszawa. Ważną rolę odgrywają również drogi lokalne do Żelechowa, Stężycy, Nowodworu i Serokomli. Istnieje tu także przystanek kolejowy, jednak jest położony daleko na południe od centrum miasta. PKP zapewnia bezpośrednie połączenia Ryk z Dęblinem, Lublinem, Łukowem i Białą Podlaską. Głównym przewoźnikiem na terenie miasta i powiatu jest PPKS Puławy, który zapewnia połączenia między innymi z Lublinem, Warszawą, Dęblinem, Żelechowem, Baranowem, Łukowem i Maciejowicami. Ważną rolę w mieście i powiecie odgrywa również przedsiębiorstwo PKS Garwolin. Istnieje również komunikacja prywatna, zapewniająca bardzo częste połączenia z Lublinem i Warszawą oraz rzadsze z Puławami, Dęblinem, Poniatową i Żelechowem.

Administracja

Ryki jest członkiem stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich.

Miasta partnerskie

 • Białoruś Lachowicze

Ciekawostki

Najprawdopodobniej Hyman Rickover, admirał Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, pochodzenia żydowskiego, nazywany "ojcem marynarki atomowej", miał przodków w Rykach. Wskazuje na to jego nazwisko. On sam urodził się w Makowie Mazowieckim (w 1900 roku), a w 1905 wyjechał z rodziną do Ameryki.

Zobacz też

 • RTCN Ryki
 • Ryki (przystanek kolejowy)

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 87)

ABCDFGJKLŁMNOPRSŚTWZŻ

Kody pocztowe, Ryki (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Ryki
Średnia ocena: 4.0
liczba ocen: 15

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Ryki, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Ryki

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 21:53:07

Szybka zmiana regionu Polski