Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Limanowa


Informacje o Limanowa:

Ilość ulic: 172

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 49.701672

Współrzedne geograficzne E: 20.425560

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 18

Liczba ludności: 14836

Gęstość ludności: 793,4 os./km²

Wysokośc npm: ok. 400-700 m n.p.m.

Rodzaj gminy: miejska

TERC: 2121607011

Tablice rejestracyjne: KLI

Herb Limanowa:

Herb Limanowa

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Limanowa

 • Dzielnica: Bzdyczka

 • Dzielnica: Chmielnik

 • Dzielnica: Czachurówka

 • Dzielnica: Do Wydry

 • Dzielnica: Działy

 • Dzielnica: Gliniarka

 • Dzielnica: Jabłoniec

 • Dzielnica: Kurczabówka

 • Dzielnica: Lipowe

 • Dzielnica: Mordarka

 • Dzielnica: Pod Górą

 • Dzielnica: Podjabłoniec

 • Dzielnica: Sarczyn

 • Dzielnica: Sowliny

 • Dzielnica: Stara Wieś

 • Dzielnica: Sucha Sowlina

 • Dzielnica: Łososina Górna

Limanowa

Limanowa – miasto w południowej Polsce w województwie małopolskim, powiecie limanowskim. Położone w Beskidzie Wyspowym (Pasmo Łososińskie) do 25 km na zachód od Nowego Sącza, w kotlinie górskiej u zbiegu potoków: Mordarka, Jabłoniec i Starowiejskiego, nad potokiem Sowlina (dopływem Łososiny).

Stacja PKP, PKS, liczne połączenia komunikacyjne z Nowym Sączem (w tym droga krajowa nr 28) i Krakowem, urząd powiatowy, urząd miasta, urząd gminy Limanowa, poczta, sąd rejonowy, szpital powiatowy, drobny przemysł. Turystyka: szlaki turystyczne piesze lub rowerowe, muzeum regionalne Ziemi Limanowskiej.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 14 918 mieszkańców.

Położenie

Części miasta: Centrum (Limanowa), Łososina Górna (Limanowa), Sowliny (Limanowa)

Położone na wysokości od ok. 400 do 700 m n.p.m.

Według danych z roku 2002 Limanowa ma obszar 18,64 km², w tym:

 • użytki rolne: 60%
 • użytki leśne: 16%

Miasto stanowi 1,96% powierzchni powiatu.

Sąsiednie gminy: Limanowa, Słopnice, Tymbark, Łukowica

Demografia

Dane z 31 grudnia 2008 (dane GUS):

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 14 781 100 7587 51,3 7194 48,7
gęstość zaludnienia
(os./km²)
790


Historia

Wedle dominujących poglądów, Limanowa została założona w XV w., aczkolwiek istnieją również hipotezy, przesuwające ta datę do XIV w., zwalczane w okresie PRL ze względów politycznych, gdyż wiązałyby się z koniecznością przyjęcia, że miejscowość założyli osadnicy niemieccy. W okresie polokacyjnym występuje również pod niemiecką nazwą niem. Hilman, Ilmenau. W źródłach pisanych nazwa miejscowości występuje jako Ilmanowa w 1493 r., lub Hilmanowa od nazwiska osadźcy o niemieckim nazwisku Ilman, czyli Hildiman, Illmann (na pobliskim terenie podgórskim nie brak nazw miejscowych o niemieckim pochodzeniu jak Grywałd/Grüne wald, Szaflary/Schäfer). Spolszczenie na Limanowa pojawiło się już w 1680 r.

Limanowa otrzymała prawa miejskie w 1565 r. od Zygmunta II Augusta (dziś jedna z głównych ulic nosi jego imię). Od tego czasu następował stały rozwój gospodarczy i kulturalny, przerwany wiek później potopem szwedzkim i wielkim pożarem miasta, które nie podniosło się z upadku aż do doby rozbiorowej.

Do zagarnięcia Limanowej przez Austrię doszło jeszcze przed I rozbiorem Polski, w 1767 r., pod pozorem utworzenia kordonu sanitarnego przy granicy z Rzecząpospolitą.

W przeciwieństwie do reszty Galicji, pierwsze lata rządów austriackich przyniosły Limanowej pewne ożywienie gospodarcze, do którego przyczyniły się przywileje nadane miastu przez cesarza Leopolda II.

W 1846 r. w czasie rzezi galicyjskiej na Limanową uderzył duży oddział chłopski. W mieście obecnych było wtedy tylko kilku żołnierzy austriackich, jednak dzięki ich współdziałaniu z mieszkańcami atak został odparty.

Od lat 80. XIX w. rozwój miasta uległ przyspieszeniu dzięki budowie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, rafinerii ropy naftowej i nowoczesnego browaru. Limanowa znana też była z targów koni, na których w 1900 r. zawarto co czwartą galicyjską umowę kupna-sprzedaży tych zwierząt.

W grudniu 1914 r. w bitwie pod Limanową wojska austro-węgierskie wsparte posiłkami niemieckimi zatrzymały ofensywę oddziałów rosyjskich. W czasie walk część miasta spłonęła w wyniku bombardowania przeprowadzonego przez artylerię rosyjską, dla której punktem orientacyjnym była wieża nowo wznoszonego kościoła.

Skutkiem I wojny światowej były dla miasta nie tylko zniszczenia, ale również utrata przez zakłady przemysłowe austriackich rynków zbytu. Z drugiej strony okres powojenny sprzyjał rozwojowi inicjatyw lokalnej społeczności, czego przykładem było założenie w 1924 r. pierwszego klubu piłkarskiego – Limanovii.

Wielki kryzys gospodarczy był dla miasta brzemienny w skutkach: ogólne zubożenie ludności, potęgowane charakterystycznym dla b. zaboru austriackiego tzw. przeludnieniem agrarnym, w połączeniu z likwidacją i tak nielicznych zakładów przemysłowych (np. zamknięcie rafinerii w 1933 r.) zintensyfikowało napięcia społeczne, prowadząc w okolicach Limanowej do poważnych strajków chłopskich. Tak jak na pozostałym obszarze Polski, pewną poprawę sytuacji dało się odczuć dopiero od 1936 r. W roku 1938 poważnie zmodyfikowano herb miasta, który zyskał obecną postać.

6 września 1939 r. do miasta wkroczyły wojska niemieckie, a tym samym rozpoczął się okres okupacji niemieckiej, od początku naznaczonej licznymi egzekucjami ludności cywilnej. W wyniku reformy administracyjnej, związanej z utworzeniem GG, Limanowa utraciła status miasta powiatowego. Ukształtowanie terenu w okolicach Limanowej sprzyjało działalności partyzanckiej, która też intensywnie się tam rozwinęła i obejmowała oddziały AK (duże zgrupowanie w rejonie masywu Mogielicy) i BCh, zaś w 1944 r. pojawiły się także dywersyjne oddziały radzieckie.

W ramach przyjętej przez III Rzeszę polityki wykorzystania obszaru GG na potrzeby wojenne i w oparciu o urządzenia zamkniętej rafinerii, zorganizowano w Limanowej dużą bazę przeładunkową paliw płynnych dla frontu wschodniego. Miasto, tak jak cały teren zlikwidowanego powiatu limanowskiego, objęte też było akcją tzw. Goralenvolku, która – inaczej niż na terenie Podhala – nie przyniosła absolutnie żadnych rezultatów. Limanowa została zajęte przez wojska radzieckie 19 stycznia 1945 r.

W okresie powojennym w mieście silne było poparcie dla opozycji antykomunistycznej, w tym mikołajczykowskiego PSL. Okres po sfałszowanych wyborach w 1947 r. to czas intensywnej stalinizacji, czego symbolem stało się nadanie byłej ulicy Piłsudskiego imienia Stalina.

Intensywny rozwój Limanowej został zapoczątkowany w drugiej połowie lat 60. Rozpoczęto wtedy – w dużej mierze w oparciu o „czyn społeczny” mieszkańców – gruntowną przebudowę centrum, które zyskało m.in. całkowicie nową płytę Rynku i dwa duże domy towarowe. W południowej części miasta ruszyła z kolei budowa os. Zygmunta Augusta, które wkrótce stało się największym miejscowym blokowiskiem.

W ramach obchodów Milenium chrztu Polski w 1966 r. odbyły się w Limanowej uroczystości pod przewodnictwem abp. Karola Wojtyły, które zgromadziły przeszło 100 tys. osób. Z tej okazji na zlecenie Kościoła nakręcono dokument, będący najprawdopodobniej pierwszym kolorowym filmem, uwieczniającym miasto. Wszystko to nie zmieniało oczywiście negatywnego nastawienia lokalnych władz PZPR do religii – i tak pod pozorem przebudowy Rynku usunięto stamtąd figurę św. Floriana, zastąpioną wkrótce dużą rzeźbą plenerową (tzw. Buzodromem), ustawioną celowo w taki sposób, by – na potrzeby propagandowych fotografii – zasłonić w miarę możliwości budynek kościoła.

Lata 70. przyniosły kontynuację rozbudowy osiedli i zakładów przemysłowych oraz medialną sławę miasta, związaną z sukcesami w telewizyjnych „turniejach miast”. Z drugiej jednak strony, w związku z budową i modernizacją alternatywnych połączeń kolejowych Nowego Sącza z resztą kraju, straciła poważniejsze znaczenie jedyna linia kolejowa, przebiegająca przez Limanową. W rezultacie linia ta nie została nawet zelektryfikowana, a z czasem ruch na niej praktycznie zamarł.

1 czerwca 1975 r. w związku z reformą administracji powiaty zostały zniesione, a Limanowa znalazła się w woj. nowosądeckim. „Degradacja” pozycji miasta w minimalnym tylko stopniu zrekompensowana została faktem, że zostało ono siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

Kryzys gospodarczy, narastający w drugiej połowie lat 70. i marazm lat. 80. były odczuwalne dla mieszkańców miasta, choć nawet w latach 80. kontynuowano budowę osiedli mieszkaniowych i pewne inwestycje infrastrukturalne.

Transformacja ustrojowa w 1989 r. pociągnęła za sobą upadłość, względnie przekształcenia własnościowe i ograniczenie działalności kilku największych zakładów pracy (m.in. zakłady przemysłu drzewnego w Limanowej-Łososinie Górnej), często w nie do końca jasnych okolicznościach. Niemniej, ponieważ Limanowa – w przeciwieństwie do wielu miast podobnej wielkości – nie była „uzależniona” od jednego dużego zakładu przemysłowego, transformacja przebiegła stosunkowo łagodnie.

1 stycznia 1999 r. miasto na powrót stało się siedzibą powiatu, a w 2004 r. otrzymało nagrodę za najlepsze w Polsce wykorzystanie funduszy unijnych w kategorii miast do 40 000 mieszkańców. Do chwili obecnej nie udało się jednak rozwiązać kluczowego dla dalszego rozwoju Limanowej problemu, jakim jest niedostatek dogodnych połączeń drogowych (i praktyczny brak kolejowych) z resztą kraju. Bezpośrednia linia kolejowa do Krakowa i obwodnica miasta od ponad 30 lat pozostają tylko w sferze projektów.

Atrakcje turystyczne i zabytki

Od północnej strony miasta wznosi się długi grzbiet Pasma Łososińskiego, od południowej wysokie wzniesienie Lipowe. Z pobliskiej, górującej nad miastem Miejskiej Góry bardzo rozległa panorama widoków. Znajduje się tutaj najwyższy w Polsce stalowy krzyż (rekordowa jest wysokość samego krzyża, a nie jego położenie, najwyżej położony jest krzyż na Giewoncie).

Przy limanowskim rynku znajduje się słynna bazylika Matki Boskiej Bolesnej, a niecały kilometr od rynku Kaplica Łask gdzie zaczęła się cała historia sanktuarium limanowskiego.

Na północnym stoku Łysej Góry znajduje się s Stacja Narciarska „Limanowa-Ski” z czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym oraz 2 wyciągami orczykowymi. Trasy narciarskie posiadają system sztucznego naśnieżania i oświetlenie. Przy dolnej stacji znajduje się hotel.

W dzielnicy Łososina Górna znajduje się XVII-wieczny drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych, a obok niego malowniczy park, w którym stoi Pomnik Legionistów.

Szlaki turystyczne

POL Szlak niebieski.svg – niebieski przez Golców i Ostrą na Przełęcz Ostra-Cichoń POL Szlak niebieski.svg – niebieski przez Miejską Górę na Sałasz POL Szlak zielony.svg – zielony przez Lipowe i Paproć do Tymbarku

Komunikacja

Przez miejscowość przechodzi droga krajowa nr 28, a także ma koniec droga wojewódzka nr 965 wiodąca z Bochni. Kolej jest reprezentowana przez niezelektryfikowaną linię kolejową nr 104 z Chabówki do Nowego Sącza (obecnie brak regularnych przewozów pasażerskich).

Kultura

 • Kino „Klaps”

Sport

 • Limanovia Limanowa — klub piłkarski (III Liga)

Infrastruktura sportowa

 • hala sportowa
 • stadion piłkarski
 • Stacja Narciarska Limanowa-Ski
 • pływalnia
 • kręgielnia.

Wspólnoty religijne

W Limanowej znajdują się 3 parafie rzymskokatolickie:

 • pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w centrum miasta;
 • pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Sowlinach;
 • pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.

Ok. 50 osobowy zbór Świadków Jehowy

Współpraca międzynarodowa

Miasta partnerskie:

 • Słowacja Dolny Kubin
 • Niemcy Wathlingen
 • Ukraina Truskawiec
 • Węgry Nagykallo
 • Stany Zjednoczone Niles
 • Polska Mrągowo

Urodzeni w Limanowej

 • Zygmunt Berling (1896-1980), generał LWP
 • Teresa Dzielska (ur. 1977), polska aktorka
 • Bartłomiej Gaj (ur. 1986), polski hokeista
 • Dorota Gawryluk (ur. 1972), polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 • Andrzej Jeż (ur. 1963), polski duchowny katolicki, biskup tarnowski
 • Marcin Kolusz (ur. 1985), polski hokeista, reprezentant Polski
 • Jan Kołodziej (ur. 1970), polski biegacz narciarski i biathlonista
 • Jakub Kot (ur. 1990), polski skoczek narciarski
 • Maciej Kot (ur. 1991), polski skoczek narciarski
 • Justyna Kowalczyk (ur. 1983), polska narciarka
 • Jan Krasicki (1919-1943), polski działacz komunistyczny
 • Leszek Mordarski (ur. 1955), polski nauczyciel, muzyk
 • Ludwik Mordarski (ur. 1929), polski muzyk i kompozytor
 • Małgorzata Ruchała (ur. 1961), polska biegaczka narciarska i biathlonistka
 • Andrzej Ryś (ur. 1960), polski polityk, lekarz, dyrektor w Komisji Europejskiej
 • Marian Serafiniuk (1896-?), major piechoty WP
 • Arkadiusz Świechowski (ur. 1987), polski siatkarz
 • Joanna Tokarczyk (ur. 1977), polska malarka i ilustratorka książek
 • Michał Wacławik (ur. 1953), polski lekkoatleta (oszczepnik)
 • Józef Wąsowicz (1900-1964), polski geograf, kartograf, czł. PAU
 • Stefan Weinfeld (1920-1990), polski pisarz
 • Zbigniew Wrona (ur. 1961), polski działacz państwowy
 • Katarzyna Zielińska (ur. 1979), polska aktorka
 • Damian Zbozień (ur. 1989), polski piłkarz, zawodnik GKS Bełchatów

Zobacz też

 • Cmentarz żydowski w Limanowej

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 172)

ABCDFGHJKLŁMNOPRSTUWZŹŻ

A

ul. Agrestowa
ul. Akacjowa
ul. Andrusikiewicza
ul. Armii Krajowej
ul. Armińskiego Franciszka
ul. Asnyka Adama

B

ul. Bednarczyka Biskupa Piotra
ul. Bednarzy
ul. Beka Józefa
ul. Bema Józefa
ul. Berlinga Generała Zygmunta
ul. Beskidzka
ul. Biedronia Jana
ul. Boczna
ul. Braci Słupskich
ul. Brożka Maksymiliana
ul. Bugaja Doktora Józefa
ul. Bujaka Franciszka
ul. Bulwary
ul. Bystra
ul. Błękitna

C

ul. Ceglarska
ul. Ceglarza Stanisława
ul. Cepielika Jana
ul. Chmielnik
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Czecha Bronisława
ul. Czyżewskiego Tytusa

D

ul. Darniowa
ul. Dębowa
ul. Drożdża Jana
ul. Drzewna
ul. Dudka Michała
ul. Dunarowskiego Władysława
ul. Dworska
ul. Działkowców
ul. Dzielec

F

ul. Fabryczna
ul. Flizaka Sebastiana

G

ul. Gajowa
ul. Gawrona Walentego
ul. Gębika Władysława
ul. Górszczyka Antoniego
ul. Graniczna
ul. Grunwaldzka

H

ul. Harcerska

J

ul. Jabłoniecka
ul. Jana Pawła II
ul. Jońca ks. płk. Józefa
ul. Jordana Stanisława

K

ul. Kamienna
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasprowicza
ul. Kilińskiego
ul. Klonowa
ul. Kochanowskiego
ul. Kolejowa
ul. Konopnickiej Marii
ul. Kopernika
ul. Kościuszki
ul. Koszarska
ul. Kowalskiego ks. Ludwika
ul. Krakowska
ul. Krótka
ul. Kubali Ludwika
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kwiatowa

L

ul. Leśna
ul. Lipowa
ul. Lisia
ul. Lotnicza

Ł

ul. Łąkowa
ul. Łazarskiego Kazimierza (Księdza Kazimierza Łazarskiego)
ul. Łazarskiego ks. Kazimierza
ul. Łososińska
ul. Łowiecka

M

ul. Mączeńskiego Zdzisława
ul. Marka Józefa
ul. Marsów
ul. Marszałkowicza Maksymiliana
ul. Matki Boskiej Bolesnej
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Mały Rynek
ul. Metalowców
ul. Mickiewicza
ul. Miła
ul. Moczarki
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Mordarska
ul. Mordarskiego Mieczysława
ul. Musiała SJ ks. Stanisława
ul. Myconia
ul. Mytki-Ilmanowity Stanisława
ul. Młyńska

Kody pocztowe, Limanowa (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Limanowa
Średnia ocena: 3.6
liczba ocen: 14

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Limanowa, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Limanowa

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 21:30:52

Szybka zmiana regionu Polski