Menu
Home» » »

Powiat Ostrołęka - Informacje:

Liczba gmin: 1

Liczba miejscowosci: 1

Liczba kodów pocztowych: 5

Tablice rejestracyjne: WO

Populacja: 53789

Gęstość zaludnienia: 1 854,79 os./km²

Powierzchnia: 29,00 km²

Starostwo powiatowe:

Adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1 07-410 Ostrołęka

Herb powiatu Ostrołęka:

Herb powiatu Ostrołęka

Ostrołęka

Ostrołęka – miasto na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Leży nad rzeką Narwią. Siedziba powiatu ziemskiego. W latach 1975-1998 stolica województwa ostrołęckiego. Posiada ważne znaczenie administracyjne dla północno-wschodniej części Polski. Ośrodek usług oraz przemysłu energetycznego, budowlanego, celulozowo-papierniczego i spożywczego. Ośrodek folkloru kurpiowskiego.

Położenie

Ostrołęka jest położona w północno-wschodniej Polsce w Nizinie Północnomazowieckiej, na skraju Puszczy Zielonej, w środkowej części powiatu ostrołęckiego, w województwie mazowieckim. Przez miasto przepływają trzy rzeki: Narew, Omulew i Czeczotka. Nazwa miasta ściśle związana jest z topograficznymi właściwościami terenu ("ostre" łąki nad rzeką, które wiosną zalewa woda).

Według danych z roku 2005 Ostrołęka zajmuje obszar 29,00 km², z czego:

 • użytki rolne: 32% powierzchni
 • użytki leśne: 6% powierzchni

Miasto stanowi 0,08% powierzchni województwa mazowieckiego.

Demografia

Ostrołęka liczy 53 710 (dane za rok 2010) mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 1852 mieszk./km². Pod względem liczby ludności miasto zajmuje 6. miejsce w województwie i 83. w Polsce.

">edytuj] Dane GUS za rok 2010

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 53 710 100 27 883 51,91 25 827 48,09
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
1852 961,48 890,59

Liczba mieszkańców Ostrołęki na przestrzeni lat

Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców
XVI w. 2000 1777 1674 1808 2036
1829 2883 1897 7965 1913 13 500
1915 5000 1937 13 650 1945 7950
1950 10 409 1955 12 104 1960 15 216
1970 22 160 1978 32 777 1985 44 097
1990 50 737 1995 54 162 2000 55 658
2002 54 238 2005 54 129 2010 53 710

Historia

Kalendarium

 • X-XII wiek – w miejscowości Nowy Susk koło dzisiejszej Ostrołęki istniał duży piastowski gród i osada z targiem
 • XI-XII wiek – gród i osada targowa na lewym brzegu Narwi na wysokości ujścia Omulwi. Wiódł tędy szlak handlowy z Mazowsza do Prus.
 • 1373 12 maja – Ostrołęka otrzymała prawa miejskie chełmińskie nadane przez księcia Mazowieckiego Siemowita III.
 • 1526 – Ostrołęka, jako części Księstwa Mazowieckiego, zostaje włączona do Korony.
 • XVI w. – Ostrołęka stała się ośrodkiem starostwa niegrodowego należącego do królowej Bony. Królowa otoczyła swe miasto opieką, dzięki czemu Ostrołęka zyskała rangę ważnego ośrodka rzemieślniczego (sukiennictwo, rzemiosło drzewne) i handlowego – spław produktów leśnych i zboża Narwią do Gdańska. Liczba mieszkańców osiągnęła 2 000.
 • 1563 – Ostrołęka została dotknięta zarazą oraz pożarem, które spustoszyły miasto.
 • XVII wiek – ożywienie gospodarcze, głównie na skutek rozwoju handlu.
 • 1655-1660 – w okresie potopu szwedzkiego miasto zostało dotkliwie zniszczone. Liczyło zaledwie 400 mieszkańców.
 • 1708 – w okolicach Ostrołęki Kurpie stoczyli walki ze Szwedami (bitwa pod Kopańskim Mostem), broniąc im wejścia na tereny puszczańskie.
 • 1769 3 sierpnia – po zawiązaniu się konfederacji barskiej, w Ostrołęce odbył się zjazd konfederatów ziemi łomżyńskiej.
 • 1777 – miasto liczyło 1674 mieszkańców i było trzecim pod względem wielkości miastem Mazowsza (po Warszawie i Pułtusku).
 • 1783 – w dokumentach Komisji Edukacji Narodowej odnotowano, że w tym roku istniała szkoła parafialna, utrzymywana przez księdza.
 • 1789 – powstaje kolejna szkoła otwarta przez bernardynów. Uczęszczało do niej 150 uczniów.
 • 1793 – w Ostrołęce stacjonował sztab 1 brygady wraz z 10 szwadronem wielkopolskiej kawalerii narodowej dowodzonej przez brygadiera Antoniego Madalińskiego. Stąd, po zatwierdzeniu II rozbioru Polski, kiedy to miano przeprowadzić redukcję wojsk polskich, Madaliński wyruszył na czele zgromadzonych szwadronów w kierunku Krakowa, dając tym hasło do wybuchu insurekcji kościuszkowskiej.
 • 1795 – po III rozbiorze Polski miasto weszło w skład zaboru pruskiego, stając się jednym z ośrodków miejskich Prus Nowowschodnich.
 • początek XIX w. – rozwój miasta: opracowano plan regulacyjny, rozpoczęto budowę manufaktury włókienniczej i osady rękodzielniczej na prawym brzegu Narwi pomiędzy ujściem Omulwi, a drogą do Myszyńca.
 • 1807 16 lutego – została stoczona bitwa między wojskami francuskimi a rosyjskimi. Francuzi odnieśli w niej zwycięstwo upamiętnione wyryciem nazwy Ostrołęki na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Miasto stało się miastem powiatowym departamentu płockiego w Księstwie Warszawskim.
 • 1808 – miasto wraz z przedmieściami liczyło 2036 mieszkańców.
 • 1815 – Ostrołęka została włączona w skład Królestwa Kongresowego i stała się jednym z miast obwodowych.
 • 1829 – miasto liczyło 2883 mieszkańców.
 • 1831 26 maja – Ostrołęka była miejscem bitwy wojsk polskich pod dowództwem J. Skrzyneckiego z armią rosyjską dowodzoną przez I. Dybicza. Do ostatecznego rozbicia wojsk polskich nie dopuścił ppłk Józef Bem, dzięki szarży czwartej baterii artylerii lekkokonnej, którą osobiście dowodził. W wyniku bitwy nastąpiło całkowite zniszczenie prawobrzeżnej osady oraz duże zniszczenie miasta lewobrzeżnego.
 • II połowa XIX w. – w latach 80. zlokalizowano w mieście duży garnizon wojsk rosyjskich. Wybudowano forty, później w Wojciechowicach przy drodze łomżyńskiej, wybudowano koszary. Miasto liczyło wówczas 7965 mieszkańców, a wraz wojskiem 12 949.
 • 1893 – Ostrołęka zyskała połączenie kolejowe przez Łapy i Małkinię z linią Warszawa-Petersburg.
 • 1897 – miasto zyskało połączenie kolejowe z Tłuszczem.
 • 1913 – liczba mieszkańców bez wojska osiągnęła 13 500. Dynamiczny rozwój miasta zaowocował nowymi zakładami przemysłowymi. Działały m.in. fabryki świec, mydła, kafli, guzików, 2 destylarnie, 3 browary, duża cegielnia, tartak, młyny i inne. Powstał oddział Towarzystwa Krajoznawczego oraz duże, murowane więzienie.
 • 1915 – przez miasto przeszedł front I wojny światowej. Nastąpiły znaczne zniszczenia wojenne. Wycofująca się armia rosyjska spaliła miasto. Liczba mieszkańców spadła do 5 tys., z czego 80% stanowiła ludność żydowska.
 • 1918 – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ostrołęka weszła w skład województwa białostockiego, w którym pozostawała aż do 1939. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej miasto zostało włączone w skład województwa warszawskiego.
 • 1920 7 sierpnia – miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną, by 23 sierpnia zostać wyzwolone.
 • 1920-1939 – po I wojnie światowej nastąpiła odbudowa miasta oraz rozwój szkolnictwa podstawowego i średniego.
 • 1937 – miasto liczyło 13 650 mieszkańców.
 • 1939-1945 – okres okupacji hitlerowskiej, podczas którego w Ostrołęce utworzone były obozy pracy przymusowej. Miasto zostało poważnie zniszczone.
 • 1945 – Ostrołęka została miastem powiatowym w województwie warszawskim.
 • 1951 – rozpoczęto budowę elektrociepłowni.
 • 1959 – powstały Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze.
 • 1970-1990 – liczba mieszkańców wzrosła ponad 2-krotnie.
 • 1972-1975 – w mieście powstały kolejne zakłady przemysłowe: Elektrownia "B", Zakłady Wapienno-Piaskowe, Zakłady Mięsne, Zakłady Betonów Komórkowych i Proszkownia Mleka. Rozbudowano również obiekty infrastruktury społecznej, powstał nowy szpital, dworzec autobusowy, dom rzemiosła, międzyzakładowy dom kultury, dom sportowca, stadion.
 • 1975 1 czerwca – Ostrołęka stała się miastem wojewódzkim. Nastąpił dynamiczny rozwój funkcji administracyjnych.
 • 1979 – na początku kwietnia miasto zostało sparaliżowane na skutek ogromnej powodzi. Poziom rzeki Narew osiągnął wówczas 6 m. W związku z tymi wydarzeniami z wizytą do Ostrołęki przybył E. Gierek
 • 1990 – restytucja samorządu terytorialnego.
 • 1995 – powstał Most Madalińskiego, wzorowany na moście Barqueta w Sewilli.
 • 1999 – powrót do statusu miasta na prawach powiatu oraz siedzibą starostwa powiatowego. Miasto w tym czasie liczyło 54 tys. mieszkańców.
 • 2002 – odbyły się pierwsze od 1945 roku powszechne wybory prezydenta miasta. Zwyciężył w nich Ryszard Załuska i sprawował swój urząd do roku 2006.

Prezydenci Ostrołęki

Urząd Prezydenta Miasta Ostrołęki istnieje na stałe od 1975 roku. Wcześniej władzę w mieście sprawowali wójtowie, burmistrzowie, Naczelnicy i Przewodniczący. W roku 1568 Michał Tomaschek sprawował urząd Prezydenta Miasta Ostrołęki. Później Prezydentami Miasta byli też Jan Grądziński (w latach 1787–1791) i Grzegorz Karczewski (lata 1792–1798). Pierwszym w historii prezydentem, który został wybrany w wyborach bezpośrednich był Ryszard Załuska, który pełnił urząd w latach 2002–2006.

Powojenni prezydenci Ostrołęki:

 • 1975–1978 – Edward Pyskło
 • 1978–1985 – Jędrzej Nowak
 • 1985–1990 – Stanisław Zaczkowski
 • 1990–1992 – Tadeusz Witold Pieczyński
 • 1992–1994 – Wiesław Piaściński
 • 1994–1998 – Jędrzej Nowak
 • 1998–2002 – Arkadiusz Czartoryski
 • 2002–2006 – Ryszard Załuska
 • od 2006 – Janusz Kotowski

Zabytki

 • grodzisko wczesnośredniowieczne, gródek obronny pochodzący prawdopodobnie z XII lub końca XI w.;
 • kościół Farny pw. NMP i św. Mikołaja z XIV w., rozbudowany w latach 1641-1658;
 • zespół klasztorny pobernardyński: kościół św. Antoniego z lat 1666-1696 z polichromią z XVIII w., klasztor z 1660; dziedziniec kalwaryjny z lat 1751-1752;
 • zespół budynków pokoszarowych, druga połowa XIX w.;
 • kościół pw. św. Wojciecha, wzniesiony w 1890 r., pierwotnie cerkiew prawosławna służąca stacjonującym wojskom rosyjskim;
 • klasycystyczny ratusz, wzniesiony w 1824 r., zniszczony w 1915 r. odbudowany w 1924 r.;
 • budynek dawnej poczty (obecnie Muzeum Kultury Kurpiowskiej), z I poł. XIX w. w tym budynku najprawdopodobniej kwaterował Napoleon.

Gospodarka, przemysł

Najbardziej dynamiczny rozwój miasta nastąpił w XX w. Na początku tego stulecia w Ostrołęce powstał węzeł kolejowy, a w latach 50. zaczął się rozwijać przemysł. Powstały zakłady celulozowo-papiernicze i zespół elektrowni. Ostrołęka, chociaż położona wśród terenów rolniczych, jest liczącym się ośrodkiem przemysłowym. Właśnie tutaj powstaje 30% produkowanej w Polsce celulozy i opakowań z tektury falistej.

W Ostrołęce funkcjonuje 5100 przedsiębiorstw zatrudniających 20 tys. osób. Dominują małe i średnie firmy prywatne. Ostrołęka pełni rolę ważnego dla północno-wschodniego Mazowsza ośrodka administracyjnego i gospodarczego. Struktura gospodarcza miasta zdominowana jest przez przemysł drzewno-papierniczy, energetyczny, materiałów budowlanych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

W ostatnich latach utworzono tzw. strefę rozwoju gospodarczego, gdzie na obszarze kilkunastu hektarów, wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną, stworzono dogodne warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej. W ramach strefy funkcjonuje już kilka przedsiębiorstw, w tym Lacroix-Opakowania Sp. z o.o. z kapitałem francuskim. W wyniku otwarcia obwodnicy miasta dostępne stały się kolejne tereny inwestycyjne. Nowi inwestorzy mogą liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości.

Przemysł celulozowo-papierniczy

 • StoraEnso Poland – jeden z największych w kraju producentów celulozy i papieru;
 • Lacroix-Opakowania – zakład z kapitałem francuskim;

Przemysł energetyczny

 • Zespół Elektrowni Ostrołęka – o łącznej mocy 672 MW.

Przemysł spożywczy

 • Pekpol Ostrołęka – zakłady mięsne;
 • Spółdzielnia Mleczarska Ostrołęka – produkcja mleka i jego przetworów (m.in. marka Milandia);
 • AGRANA Fruit Polska – przetwórstwo owoców.

Inne

 • Starglass – producent szyb zespolonych;
 • Xella Polska (Ytong) – producent betonów komórkowych.

Transport

Ostrołęka jest ważnym ośrodkiem drogowym i kolejowym w tej części województwa. Leży na skrzyżowaniu dróg z centrum i południa kraju na północny wschód. Od południa graniczy z obszarem aglomeracji warszawskiej, dla której jest naturalnym zapleczem. Wiedzie przez nią tzw. "gościniec mazurski", czyli droga krajowa nr 61 z Warszawy nad jeziora. Ma bezpośrednie połączenie drogowe z Warszawą, Olsztynem i Białymstokiem, od których oddalona jest o ok. 120 km.

Transport drogowy

Przez Ostrołękę przebiegają dwie drogi krajowe i dwie drogi wojewódzkie.

 • Drogi krajowe:

53OlsztynSzczytno – Rozogi – Myszyniec – Kadzidło – Ostrołęka.

61Warszawa – Jabłonna – SerockPułtusk - Różan – Ostrołęka – ŁomżaGrajewoAugustów.

 • Drogi wojewódzkie:

544BrodnicaLidzbarkDziałdowoMławaPrzasnyszKrasnosielc – Ostrołęka.

627 – Ostrołęka – Sokołów Podlaski

Transport kolejowy

Historia kolei w Ostrołęce sięga roku 1893, kiedy to uruchomiono połączenie kolejowe z Małkinią i Łapami, a co za tym szło – także z Warszawą i Białymstokiem. Obecnie przez miasto przebiega linia kolejowa nr 29 z Tłuszcza do Ostrołęki. Znajduje się na niej 16 stacji. We wrześniu 2007 r. ponownie zostało uruchomione bezpośrednie połączenie kolejowe Ostrołęka – Warszawa i Warszawa – Ostrołęka.

Transport miejski

Za organizację transportu miejskiego w Ostrołęce odpowiedzialny jest Miejski Zakład Komunikacji. Ostrołęcki MZK dysponuje obecnie 27 autobusami - głównie pojazdami marki Solaris i MAZ.

Typ autobusu Eksploatacja od Liczba
Autosan H7.20 2004 1
Jelcz M081MB 2005 2
MAN 14.220 HOCL-NL 2010 1
MAN NL223 2010 1
MAN NM222 2009 2
MAZ 206 2009 6
Solaris Urbino 9 2000 10
Solbus SC10 2011 4
Iveco Daily 2004 1
Suma pojazdów 28
Udział autobusów niskopodłogowych i niskowejściowych 92,8%

Osiedla Ostrołęki

Ostrołęka jest podzielona administracyjnie na 18 osiedli - dzielnic:

 • os. Bursztynowe;
 • os. Centrum;
 • os. Dzieci Polskich;
 • os. Kwiatowe;
 • os. Leśne;
 • os. Łazek;
 • os. Łęczysk;
 • os. Parkowe;
 • os. Pomian;
 • os. Sienkiewicza;
 • os. Stacja;
 • os. Stare Miasto;
 • os. Starosty Kosa;
 • os. Śródmieście;
 • os. Traugutta;
 • os. Krańcowa;
 • os. Witosa;
 • os. Wojciechowice.

Kultura

Za organizację życia kulturalnego miasta odpowiada przede wszystkim Ostrołęckie Centrum Kultury, w którego skład wchodzą:

 • Ośrodek Folkloru i Tańca – organizuje m.in. imprezy folklorystyczne, konkursy i przeglądy zespołów ludowych, a także turnieje tańca towarzyskiego.
 • "Galeria Ostrołęka" – prowadzi działalność wystawienniczą, a także zajęcia plastyczne, malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie, czy garncarskie. Odbywają się tu również aukcje eksponatów i wernisaże.
 • Klub "Oczko" – skupia amatorskie zespoły artystycznego ruchu OCK. Odbywają się tutaj przedstawienia teatralne, recitale, koncerty muzyczne, a także konkursy recytatorskie. Klub organizuje coroczną imprezę "Ostrołęcką Jesień Teatralną", na której spotkać się można z różnymi formami teatralnymi, zarówno scenicznymi jak i ulicznymi. Od roku 2005 festiwalowi towarzyszy Przegląd Małych Form Teatralnych "Igła".
 • Kino "Jantar" – jest jednym z najnowocześniejszych kin w tej części kraju, dysponuje wysokiej jakości sprzętem audio-wizualnym, spełniającym wszelkie standardy europejskie. Sala kinowa posiada 385 miejsc siedzących. Tutaj odbywają się Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową (OSPA) – corocznie w listopadzie oraz Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich "Filmowe Zwierciadła" – corocznie w grudniu.

Ponadto rolę w propagowaniu kultury Ostrołęki i regionu odgrywają:

 • Muzeum Kultury Kurpiowskiej – pod tą nazwą działa od 1998 r., wcześniej funkcjonowało jako Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. Obejrzeć tu można m.in. stałą ekspozycję z czasu powstania listopadowego.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego – w swoich zbiorach posiada blisko 190 tys. pozycji książkowych i innych. Promuje działalność wydawniczą rodzimych twórców.
 • Zespół Pieśni i Tańca "Kurpie" – zespół ludowy działający od 1952 roku; występuje z sukcesami w całym kraju, od 2002 r. jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich "Kurpiowskie Dwojaki".

Ponadto corocznie w maju odbywają się "Dni Ostrołęki". W ich ramach organizowane są przez władze miasta imprezy plenerowe, festyny, zawody sportowe, koncerty muzyczne, wybory miss, czy juwenalia studenckie. Ważnym akcentem "Dni Ostrołęki" jest – organizowane jednak nie w każdym roku – widowisko plenerowe "Bitwa pod Ostrołęką", jako upamiętnienie wydarzeń z maja 1831 r.

Także corocznie, we wrześniu, odbywa się ogólnopolski przegląd zespołów rockowych „Rockołęka”. Pierwsza edycja odbyła się 5 września 2009 na scenie przy domu handlowym "Kupiec".

Wspólnoty religijne

Kościół rzymskokatolicki

W Ostrołęce funkcjonuje 6 parafii rzymskokatolickich. Podlegają one Diecezji Łomżyńskiej:

 • parafia pw. św. Antoniego Padewskiego;
 • parafia pw. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja (tzw. kościół farny);
 • parafia pw. św. Wojciecha (księża Pallotyni) – Ostrołęka/Wojciechowice;
 • parafia pw. Zbawiciela Świata;
 • parafia pw. św. Franciszka z Asyżu;
 • parafia pw. NMP Królowej Rodzin

Kościoły ewangeliczne

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą dwie protestanckie wspólnoty o charakterze ewangelicznym:

 • Kościół Chrześcijan Baptystów
 • Kościół Zielonoświątkowy

Inne wyznania

 • Świadkowie Jehowy z Salą Królestwa

Edukacja

W Ostrołęce funkcjonuje 10 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 4 Zespoły Szkół Zawodowych, 6 liceów ogólnokształcących oraz 5 placówek szkolnictwa wyższego:

Szkoły średnie

 • I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 • II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika

Szkoły wyższe

 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej;
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna;
 • Zespół Kolegiów Nauczycielskich;

Filie:

 • Kolegium Ekonomiczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie.

Sport i rekreacja

Organizacją życia sportowego na terenie miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dysponuje on m.in. halą widowiskowo-sportową, krytą pływalnią, kortami tenisowymi, a także stadionem na ponad 2500 miejsc siedzących.

Piłka nożna

 • Narew Ostrołęka – klub piłkarski powstały w 1962 r. Występuje w III lidze mazowieckiej;
 • Korona Ostrołęka – klub piłkarski założony w 1998 r., aktualnie V liga mazowiecka.

Siatkówka

 • Pekpol Ostrołęka – drużyna siatkarzy występująca w I lidze polskiej.
 • OTPS Nike Ostrołęka – sekcja siatkówki kobiet; drużyna seniorek występuje w II lidze polskiej.

Piłka ręczna

 • "Trójka" Ostrołęka – drużyna piłkarzy ręcznych. Występuje w II lidze.

Koszykówka

 • OTK Ostrołęka – męska drużyna koszykarska;
 • MUKS Unia Basket Ostrołęka – żeńska sekcja koszykówki;
 • OKK Ostrołęka – męska sekcja koszykówki.

Lekkoatletyka

 • OKLA Ostrołęka – ostrołęcki klub lekkoatletyczny.

Media

Prasa

 • "Tygodnik Ostrołęcki" – najstarsza ostrołęcka gazeta, ukazuje się od 14 października 1982;
 • "Rozmaitości Ostrołęckie" – bezpłatny dwutygodnik, dystrybucja bezpośrednio do mieszkań na osiedlach, gazeta ukazuje się od marca 1998 roku, największy nakład w Ostrołęce;
 • "Kurier Ostrołęcki";

Radio

 • Radio OKO;
 • Radio Nadzieja;
 • Radio Dla Ciebie – oddział w Ostrołęce.

Media internetowe

 • eOstroleka.pl
 • CzasNaKurpie.pl
 • moja-ostroleka.pl
 • ostroleka.info.pl
 • tv-ostroleka.pl
 • eostroleka.com

Lokalne atrakcje

 • Muzeum Kultury Kurpiowskiej, a w nim m.in. stałą ekspozycję poświęconą powstaniu listopadowemu;
 • Forty Bema – mauzoleum powstania listopadowego – budowla-pomnik, otoczona fosą, wykorzystywana do przedstawień plenerowych i części inscenizacji "Bitwy pod Ostrołęką";
 • pomnik gen. Józefa Bema – bohatera bitwy powstania listopadowego, jaka rozegrała się pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.;
 • izba pamięci 5 Pułku Ułanów Zasławskich w ZSZ nr 2 Ostrołęka-Wojciechowice.
 • Most Madalińskiego – zbudowany w 1995 r., podwieszony na łuku; wzorowany na moście Barqueta w Sewilli;
 • Stare Miasto i deptak śródmiejski (m.in. ulica Głowackiego);
 • Kompleks sportowy przy ulicy Traugutta wraz z 'Aquaparkiem';

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Węgry Balassagyarmat
 • Brazylia Cafelândia
 • Niemcy Meppen
 • Białoruś Mosty
 • Litwa Olita
 • Ukraina Pryłuki
 • Czechy Slavkov u Brna

Zobacz też

Kody pocztowe w powiacie Ostrołęka (wyświetlono 5/5)Ocena internautów powiatu Ostrołęka
Średnia ocena: 4.8
liczba ocen: 5

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat Ostrołęka, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie Ostrołęka

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:15:18

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat Ostrołęka
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat Ostrołęka - Herb
Herb powiatu Ostrołęka