Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Ostrołęka


Informacje o Ostrołęka:

Ilość ulic: 485

Ilość kodów pocztowych: 5

Współrzedne geograficzne N: 53.082779

Współrzedne geograficzne E: 21.572500

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 29

Liczba ludności: 53789

Gęstość ludności: 1 854,79 os./km²

Powierzchnia: 29,00 km²

Wysokośc npm: 92 m n.p.m.

Rodzaj gminy: miejska

Tablice rejestracyjne: WO

Herb Ostrołęka:

Herb Ostrołęka

Flaga Ostrołęka:

Flaga Ostrołęka

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Ostrołęka

 • Dzielnica: Grabowo

 • Dzielnica: Kaczyny-Stara Wieś

 • Dzielnica: Kaczyny-Wypychy

 • Dzielnica: Ostrołęka-Stacja

 • Dzielnica: Otok

 • Dzielnica: Pomian

 • Dzielnica: Wojciechowice

 • Dzielnica: Łazek

Ostrołęka

Ostrołęka – miasto na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Leży nad rzeką Narwią. Siedziba powiatu ziemskiego. W latach 1975-1998 stolica województwa ostrołęckiego. Posiada ważne znaczenie administracyjne dla północno-wschodniej części Polski. Ośrodek usług oraz przemysłu energetycznego, budowlanego, celulozowo-papierniczego i spożywczego. Ośrodek folkloru kurpiowskiego.

Położenie

Ostrołęka jest położona w północno-wschodniej Polsce w Nizinie Północnomazowieckiej, na skraju Puszczy Zielonej, w środkowej części powiatu ostrołęckiego, w województwie mazowieckim. Przez miasto przepływają trzy rzeki: Narew, Omulew i Czeczotka. Nazwa miasta ściśle związana jest z topograficznymi właściwościami terenu ("ostre" łąki nad rzeką, które wiosną zalewa woda).

Według danych z roku 2005 Ostrołęka zajmuje obszar 29,00 km², z czego:

 • użytki rolne: 32% powierzchni
 • użytki leśne: 6% powierzchni

Miasto stanowi 0,08% powierzchni województwa mazowieckiego.

Demografia

Ostrołęka liczy 53 710 (dane za rok 2010) mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 1852 mieszk./km². Pod względem liczby ludności miasto zajmuje 6. miejsce w województwie i 83. w Polsce.

">edytuj] Dane GUS za rok 2010

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 53 710 100 27 883 51,91 25 827 48,09
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
1852 961,48 890,59

Liczba mieszkańców Ostrołęki na przestrzeni lat

Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców
XVI w. 2000 1777 1674 1808 2036
1829 2883 1897 7965 1913 13 500
1915 5000 1937 13 650 1945 7950
1950 10 409 1955 12 104 1960 15 216
1970 22 160 1978 32 777 1985 44 097
1990 50 737 1995 54 162 2000 55 658
2002 54 238 2005 54 129 2010 53 710

Historia

Kalendarium

 • X-XII wiek – w miejscowości Nowy Susk koło dzisiejszej Ostrołęki istniał duży piastowski gród i osada z targiem
 • XI-XII wiek – gród i osada targowa na lewym brzegu Narwi na wysokości ujścia Omulwi. Wiódł tędy szlak handlowy z Mazowsza do Prus.
 • 1373 12 maja – Ostrołęka otrzymała prawa miejskie chełmińskie nadane przez księcia Mazowieckiego Siemowita III.
 • 1526 – Ostrołęka, jako części Księstwa Mazowieckiego, zostaje włączona do Korony.
 • XVI w. – Ostrołęka stała się ośrodkiem starostwa niegrodowego należącego do królowej Bony. Królowa otoczyła swe miasto opieką, dzięki czemu Ostrołęka zyskała rangę ważnego ośrodka rzemieślniczego (sukiennictwo, rzemiosło drzewne) i handlowego – spław produktów leśnych i zboża Narwią do Gdańska. Liczba mieszkańców osiągnęła 2 000.
 • 1563 – Ostrołęka została dotknięta zarazą oraz pożarem, które spustoszyły miasto.
 • XVII wiek – ożywienie gospodarcze, głównie na skutek rozwoju handlu.
 • 1655-1660 – w okresie potopu szwedzkiego miasto zostało dotkliwie zniszczone. Liczyło zaledwie 400 mieszkańców.
 • 1708 – w okolicach Ostrołęki Kurpie stoczyli walki ze Szwedami (bitwa pod Kopańskim Mostem), broniąc im wejścia na tereny puszczańskie.
 • 1769 3 sierpnia – po zawiązaniu się konfederacji barskiej, w Ostrołęce odbył się zjazd konfederatów ziemi łomżyńskiej.
 • 1777 – miasto liczyło 1674 mieszkańców i było trzecim pod względem wielkości miastem Mazowsza (po Warszawie i Pułtusku).
 • 1783 – w dokumentach Komisji Edukacji Narodowej odnotowano, że w tym roku istniała szkoła parafialna, utrzymywana przez księdza.
 • 1789 – powstaje kolejna szkoła otwarta przez bernardynów. Uczęszczało do niej 150 uczniów.
 • 1793 – w Ostrołęce stacjonował sztab 1 brygady wraz z 10 szwadronem wielkopolskiej kawalerii narodowej dowodzonej przez brygadiera Antoniego Madalińskiego. Stąd, po zatwierdzeniu II rozbioru Polski, kiedy to miano przeprowadzić redukcję wojsk polskich, Madaliński wyruszył na czele zgromadzonych szwadronów w kierunku Krakowa, dając tym hasło do wybuchu insurekcji kościuszkowskiej.
 • 1795 – po III rozbiorze Polski miasto weszło w skład zaboru pruskiego, stając się jednym z ośrodków miejskich Prus Nowowschodnich.
 • początek XIX w. – rozwój miasta: opracowano plan regulacyjny, rozpoczęto budowę manufaktury włókienniczej i osady rękodzielniczej na prawym brzegu Narwi pomiędzy ujściem Omulwi, a drogą do Myszyńca.
 • 1807 16 lutego – została stoczona bitwa między wojskami francuskimi a rosyjskimi. Francuzi odnieśli w niej zwycięstwo upamiętnione wyryciem nazwy Ostrołęki na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Miasto stało się miastem powiatowym departamentu płockiego w Księstwie Warszawskim.
 • 1808 – miasto wraz z przedmieściami liczyło 2036 mieszkańców.
 • 1815 – Ostrołęka została włączona w skład Królestwa Kongresowego i stała się jednym z miast obwodowych.
 • 1829 – miasto liczyło 2883 mieszkańców.
 • 1831 26 maja – Ostrołęka była miejscem bitwy wojsk polskich pod dowództwem J. Skrzyneckiego z armią rosyjską dowodzoną przez I. Dybicza. Do ostatecznego rozbicia wojsk polskich nie dopuścił ppłk Józef Bem, dzięki szarży czwartej baterii artylerii lekkokonnej, którą osobiście dowodził. W wyniku bitwy nastąpiło całkowite zniszczenie prawobrzeżnej osady oraz duże zniszczenie miasta lewobrzeżnego.
 • II połowa XIX w. – w latach 80. zlokalizowano w mieście duży garnizon wojsk rosyjskich. Wybudowano forty, później w Wojciechowicach przy drodze łomżyńskiej, wybudowano koszary. Miasto liczyło wówczas 7965 mieszkańców, a wraz wojskiem 12 949.
 • 1893 – Ostrołęka zyskała połączenie kolejowe przez Łapy i Małkinię z linią Warszawa-Petersburg.
 • 1897 – miasto zyskało połączenie kolejowe z Tłuszczem.
 • 1913 – liczba mieszkańców bez wojska osiągnęła 13 500. Dynamiczny rozwój miasta zaowocował nowymi zakładami przemysłowymi. Działały m.in. fabryki świec, mydła, kafli, guzików, 2 destylarnie, 3 browary, duża cegielnia, tartak, młyny i inne. Powstał oddział Towarzystwa Krajoznawczego oraz duże, murowane więzienie.
 • 1915 – przez miasto przeszedł front I wojny światowej. Nastąpiły znaczne zniszczenia wojenne. Wycofująca się armia rosyjska spaliła miasto. Liczba mieszkańców spadła do 5 tys., z czego 80% stanowiła ludność żydowska.
 • 1918 – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ostrołęka weszła w skład województwa białostockiego, w którym pozostawała aż do 1939. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej miasto zostało włączone w skład województwa warszawskiego.
 • 1920 7 sierpnia – miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną, by 23 sierpnia zostać wyzwolone.
 • 1920-1939 – po I wojnie światowej nastąpiła odbudowa miasta oraz rozwój szkolnictwa podstawowego i średniego.
 • 1937 – miasto liczyło 13 650 mieszkańców.
 • 1939-1945 – okres okupacji hitlerowskiej, podczas którego w Ostrołęce utworzone były obozy pracy przymusowej. Miasto zostało poważnie zniszczone.
 • 1945 – Ostrołęka została miastem powiatowym w województwie warszawskim.
 • 1951 – rozpoczęto budowę elektrociepłowni.
 • 1959 – powstały Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze.
 • 1970-1990 – liczba mieszkańców wzrosła ponad 2-krotnie.
 • 1972-1975 – w mieście powstały kolejne zakłady przemysłowe: Elektrownia "B", Zakłady Wapienno-Piaskowe, Zakłady Mięsne, Zakłady Betonów Komórkowych i Proszkownia Mleka. Rozbudowano również obiekty infrastruktury społecznej, powstał nowy szpital, dworzec autobusowy, dom rzemiosła, międzyzakładowy dom kultury, dom sportowca, stadion.
 • 1975 1 czerwca – Ostrołęka stała się miastem wojewódzkim. Nastąpił dynamiczny rozwój funkcji administracyjnych.
 • 1979 – na początku kwietnia miasto zostało sparaliżowane na skutek ogromnej powodzi. Poziom rzeki Narew osiągnął wówczas 6 m. W związku z tymi wydarzeniami z wizytą do Ostrołęki przybył E. Gierek
 • 1990 – restytucja samorządu terytorialnego.
 • 1995 – powstał Most Madalińskiego, wzorowany na moście Barqueta w Sewilli.
 • 1999 – powrót do statusu miasta na prawach powiatu oraz siedzibą starostwa powiatowego. Miasto w tym czasie liczyło 54 tys. mieszkańców.
 • 2002 – odbyły się pierwsze od 1945 roku powszechne wybory prezydenta miasta. Zwyciężył w nich Ryszard Załuska i sprawował swój urząd do roku 2006.

Prezydenci Ostrołęki

Urząd Prezydenta Miasta Ostrołęki istnieje na stałe od 1975 roku. Wcześniej władzę w mieście sprawowali wójtowie, burmistrzowie, Naczelnicy i Przewodniczący. W roku 1568 Michał Tomaschek sprawował urząd Prezydenta Miasta Ostrołęki. Później Prezydentami Miasta byli też Jan Grądziński (w latach 1787–1791) i Grzegorz Karczewski (lata 1792–1798). Pierwszym w historii prezydentem, który został wybrany w wyborach bezpośrednich był Ryszard Załuska, który pełnił urząd w latach 2002–2006.

Powojenni prezydenci Ostrołęki:

 • 1975–1978 – Edward Pyskło
 • 1978–1985 – Jędrzej Nowak
 • 1985–1990 – Stanisław Zaczkowski
 • 1990–1992 – Tadeusz Witold Pieczyński
 • 1992–1994 – Wiesław Piaściński
 • 1994–1998 – Jędrzej Nowak
 • 1998–2002 – Arkadiusz Czartoryski
 • 2002–2006 – Ryszard Załuska
 • od 2006 – Janusz Kotowski

Zabytki

 • grodzisko wczesnośredniowieczne, gródek obronny pochodzący prawdopodobnie z XII lub końca XI w.;
 • kościół Farny pw. NMP i św. Mikołaja z XIV w., rozbudowany w latach 1641-1658;
 • zespół klasztorny pobernardyński: kościół św. Antoniego z lat 1666-1696 z polichromią z XVIII w., klasztor z 1660; dziedziniec kalwaryjny z lat 1751-1752;
 • zespół budynków pokoszarowych, druga połowa XIX w.;
 • kościół pw. św. Wojciecha, wzniesiony w 1890 r., pierwotnie cerkiew prawosławna służąca stacjonującym wojskom rosyjskim;
 • klasycystyczny ratusz, wzniesiony w 1824 r., zniszczony w 1915 r. odbudowany w 1924 r.;
 • budynek dawnej poczty (obecnie Muzeum Kultury Kurpiowskiej), z I poł. XIX w. w tym budynku najprawdopodobniej kwaterował Napoleon.

Gospodarka, przemysł

Najbardziej dynamiczny rozwój miasta nastąpił w XX w. Na początku tego stulecia w Ostrołęce powstał węzeł kolejowy, a w latach 50. zaczął się rozwijać przemysł. Powstały zakłady celulozowo-papiernicze i zespół elektrowni. Ostrołęka, chociaż położona wśród terenów rolniczych, jest liczącym się ośrodkiem przemysłowym. Właśnie tutaj powstaje 30% produkowanej w Polsce celulozy i opakowań z tektury falistej.

W Ostrołęce funkcjonuje 5100 przedsiębiorstw zatrudniających 20 tys. osób. Dominują małe i średnie firmy prywatne. Ostrołęka pełni rolę ważnego dla północno-wschodniego Mazowsza ośrodka administracyjnego i gospodarczego. Struktura gospodarcza miasta zdominowana jest przez przemysł drzewno-papierniczy, energetyczny, materiałów budowlanych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

W ostatnich latach utworzono tzw. strefę rozwoju gospodarczego, gdzie na obszarze kilkunastu hektarów, wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną, stworzono dogodne warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej. W ramach strefy funkcjonuje już kilka przedsiębiorstw, w tym Lacroix-Opakowania Sp. z o.o. z kapitałem francuskim. W wyniku otwarcia obwodnicy miasta dostępne stały się kolejne tereny inwestycyjne. Nowi inwestorzy mogą liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości.

Przemysł celulozowo-papierniczy

 • StoraEnso Poland – jeden z największych w kraju producentów celulozy i papieru;
 • Lacroix-Opakowania – zakład z kapitałem francuskim;

Przemysł energetyczny

 • Zespół Elektrowni Ostrołęka – o łącznej mocy 672 MW.

Przemysł spożywczy

 • Pekpol Ostrołęka – zakłady mięsne;
 • Spółdzielnia Mleczarska Ostrołęka – produkcja mleka i jego przetworów (m.in. marka Milandia);
 • AGRANA Fruit Polska – przetwórstwo owoców.

Inne

 • Starglass – producent szyb zespolonych;
 • Xella Polska (Ytong) – producent betonów komórkowych.

Transport

Ostrołęka jest ważnym ośrodkiem drogowym i kolejowym w tej części województwa. Leży na skrzyżowaniu dróg z centrum i południa kraju na północny wschód. Od południa graniczy z obszarem aglomeracji warszawskiej, dla której jest naturalnym zapleczem. Wiedzie przez nią tzw. "gościniec mazurski", czyli droga krajowa nr 61 z Warszawy nad jeziora. Ma bezpośrednie połączenie drogowe z Warszawą, Olsztynem i Białymstokiem, od których oddalona jest o ok. 120 km.

Transport drogowy

Przez Ostrołękę przebiegają dwie drogi krajowe i dwie drogi wojewódzkie.

 • Drogi krajowe:

53OlsztynSzczytno – Rozogi – Myszyniec – Kadzidło – Ostrołęka.

61Warszawa – Jabłonna – SerockPułtusk - Różan – Ostrołęka – ŁomżaGrajewoAugustów.

 • Drogi wojewódzkie:

544BrodnicaLidzbarkDziałdowoMławaPrzasnyszKrasnosielc – Ostrołęka.

627 – Ostrołęka – Sokołów Podlaski

Transport kolejowy

Historia kolei w Ostrołęce sięga roku 1893, kiedy to uruchomiono połączenie kolejowe z Małkinią i Łapami, a co za tym szło – także z Warszawą i Białymstokiem. Obecnie przez miasto przebiega linia kolejowa nr 29 z Tłuszcza do Ostrołęki. Znajduje się na niej 16 stacji. We wrześniu 2007 r. ponownie zostało uruchomione bezpośrednie połączenie kolejowe Ostrołęka – Warszawa i Warszawa – Ostrołęka.

Transport miejski

Za organizację transportu miejskiego w Ostrołęce odpowiedzialny jest Miejski Zakład Komunikacji. Ostrołęcki MZK dysponuje obecnie 27 autobusami - głównie pojazdami marki Solaris i MAZ.

Typ autobusu Eksploatacja od Handicap reverse blue background.svg Liczba
Autosan H7.20 2004 1
Jelcz M081MB 2005 Handicap reverse blue background.svg 2
MAN 14.220 HOCL-NL 2010 Handicap reverse blue background.svg 1
MAN NL223 2010 Handicap reverse blue background.svg 1
MAN NM222 2009 Handicap reverse blue background.svg 2
MAZ 206 2009 Handicap reverse blue background.svg 6
Solaris Urbino 9 2000 Handicap reverse blue background.svg 10
Solbus SC10 2011 Handicap reverse blue background.svg 4
Iveco Daily 2004 1
Suma pojazdów 28
Udział autobusów niskopodłogowych i niskowejściowych 92,8%

Osiedla Ostrołęki

Ostrołęka jest podzielona administracyjnie na 18 osiedli - dzielnic:

 • os. Bursztynowe;
 • os. Centrum;
 • os. Dzieci Polskich;
 • os. Kwiatowe;
 • os. Leśne;
 • os. Łazek;
 • os. Łęczysk;
 • os. Parkowe;
 • os. Pomian;
 • os. Sienkiewicza;
 • os. Stacja;
 • os. Stare Miasto;
 • os. Starosty Kosa;
 • os. Śródmieście;
 • os. Traugutta;
 • os. Krańcowa;
 • os. Witosa;
 • os. Wojciechowice.

Kultura

Za organizację życia kulturalnego miasta odpowiada przede wszystkim Ostrołęckie Centrum Kultury, w którego skład wchodzą:

 • Ośrodek Folkloru i Tańca – organizuje m.in. imprezy folklorystyczne, konkursy i przeglądy zespołów ludowych, a także turnieje tańca towarzyskiego.
 • "Galeria Ostrołęka" – prowadzi działalność wystawienniczą, a także zajęcia plastyczne, malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie, czy garncarskie. Odbywają się tu również aukcje eksponatów i wernisaże.
 • Klub "Oczko" – skupia amatorskie zespoły artystycznego ruchu OCK. Odbywają się tutaj przedstawienia teatralne, recitale, koncerty muzyczne, a także konkursy recytatorskie. Klub organizuje coroczną imprezę "Ostrołęcką Jesień Teatralną", na której spotkać się można z różnymi formami teatralnymi, zarówno scenicznymi jak i ulicznymi. Od roku 2005 festiwalowi towarzyszy Przegląd Małych Form Teatralnych "Igła".
 • Kino "Jantar" – jest jednym z najnowocześniejszych kin w tej części kraju, dysponuje wysokiej jakości sprzętem audio-wizualnym, spełniającym wszelkie standardy europejskie. Sala kinowa posiada 385 miejsc siedzących. Tutaj odbywają się Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową (OSPA) – corocznie w listopadzie oraz Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich "Filmowe Zwierciadła" – corocznie w grudniu.

Ponadto rolę w propagowaniu kultury Ostrołęki i regionu odgrywają:

 • Muzeum Kultury Kurpiowskiej – pod tą nazwą działa od 1998 r., wcześniej funkcjonowało jako Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. Obejrzeć tu można m.in. stałą ekspozycję z czasu powstania listopadowego.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego – w swoich zbiorach posiada blisko 190 tys. pozycji książkowych i innych. Promuje działalność wydawniczą rodzimych twórców.
 • Zespół Pieśni i Tańca "Kurpie" – zespół ludowy działający od 1952 roku; występuje z sukcesami w całym kraju, od 2002 r. jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich "Kurpiowskie Dwojaki".

Ponadto corocznie w maju odbywają się "Dni Ostrołęki". W ich ramach organizowane są przez władze miasta imprezy plenerowe, festyny, zawody sportowe, koncerty muzyczne, wybory miss, czy juwenalia studenckie. Ważnym akcentem "Dni Ostrołęki" jest – organizowane jednak nie w każdym roku – widowisko plenerowe "Bitwa pod Ostrołęką", jako upamiętnienie wydarzeń z maja 1831 r.

Także corocznie, we wrześniu, odbywa się ogólnopolski przegląd zespołów rockowych „Rockołęka”. Pierwsza edycja odbyła się 5 września 2009 na scenie przy domu handlowym "Kupiec".

Wspólnoty religijne

Kościół rzymskokatolicki

W Ostrołęce funkcjonuje 6 parafii rzymskokatolickich. Podlegają one Diecezji Łomżyńskiej:

 • parafia pw. św. Antoniego Padewskiego;
 • parafia pw. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja (tzw. kościół farny);
 • parafia pw. św. Wojciecha (księża Pallotyni) – Ostrołęka/Wojciechowice;
 • parafia pw. Zbawiciela Świata;
 • parafia pw. św. Franciszka z Asyżu;
 • parafia pw. NMP Królowej Rodzin

Kościoły ewangeliczne

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą dwie protestanckie wspólnoty o charakterze ewangelicznym:

 • Kościół Chrześcijan Baptystów
 • Kościół Zielonoświątkowy

Inne wyznania

 • Świadkowie Jehowy z Salą Królestwa

Edukacja

W Ostrołęce funkcjonuje 10 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 4 Zespoły Szkół Zawodowych, 6 liceów ogólnokształcących oraz 5 placówek szkolnictwa wyższego:

Szkoły średnie

 • I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 • II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika

Szkoły wyższe

 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej;
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna;
 • Zespół Kolegiów Nauczycielskich;

Filie:

 • Kolegium Ekonomiczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie.

Sport i rekreacja

Organizacją życia sportowego na terenie miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dysponuje on m.in. halą widowiskowo-sportową, krytą pływalnią, kortami tenisowymi, a także stadionem na ponad 2500 miejsc siedzących.

Piłka nożna

 • Narew Ostrołęka – klub piłkarski powstały w 1962 r. Występuje w III lidze mazowieckiej;
 • Korona Ostrołęka – klub piłkarski założony w 1998 r., aktualnie V liga mazowiecka.

Siatkówka

 • Pekpol Ostrołęka – drużyna siatkarzy występująca w I lidze polskiej.
 • OTPS Nike Ostrołęka – sekcja siatkówki kobiet; drużyna seniorek występuje w II lidze polskiej.

Piłka ręczna

 • "Trójka" Ostrołęka – drużyna piłkarzy ręcznych. Występuje w II lidze.

Koszykówka

 • OTK Ostrołęka – męska drużyna koszykarska;
 • MUKS Unia Basket Ostrołęka – żeńska sekcja koszykówki;
 • OKK Ostrołęka – męska sekcja koszykówki.

Lekkoatletyka

 • OKLA Ostrołęka – ostrołęcki klub lekkoatletyczny.

Media

Prasa

 • "Tygodnik Ostrołęcki" – najstarsza ostrołęcka gazeta, ukazuje się od 14 października 1982;
 • "Rozmaitości Ostrołęckie" – bezpłatny dwutygodnik, dystrybucja bezpośrednio do mieszkań na osiedlach, gazeta ukazuje się od marca 1998 roku, największy nakład w Ostrołęce;
 • "Kurier Ostrołęcki";

Radio

 • Radio OKO;
 • Radio Nadzieja;
 • Radio Dla Ciebie – oddział w Ostrołęce.

Media internetowe

 • eOstroleka.pl
 • CzasNaKurpie.pl
 • moja-ostroleka.pl
 • ostroleka.info.pl
 • tv-ostroleka.pl
 • eostroleka.com

Lokalne atrakcje

 • Muzeum Kultury Kurpiowskiej, a w nim m.in. stałą ekspozycję poświęconą powstaniu listopadowemu;
 • Forty Bema – mauzoleum powstania listopadowego – budowla-pomnik, otoczona fosą, wykorzystywana do przedstawień plenerowych i części inscenizacji "Bitwy pod Ostrołęką";
 • pomnik gen. Józefa Bema – bohatera bitwy powstania listopadowego, jaka rozegrała się pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.;
 • izba pamięci 5 Pułku Ułanów Zasławskich w ZSZ nr 2 Ostrołęka-Wojciechowice.
 • Most Madalińskiego – zbudowany w 1995 r., podwieszony na łuku; wzorowany na moście Barqueta w Sewilli;
 • Stare Miasto i deptak śródmiejski (m.in. ulica Głowackiego);
 • Kompleks sportowy przy ulicy Traugutta wraz z 'Aquaparkiem';

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Węgry Balassagyarmat
 • Brazylia Cafelândia
 • Niemcy Meppen
 • Białoruś Mosty
 • Litwa Olita
 • Ukraina Pryłuki
 • Czechy Slavkov u Brna

Zobacz też

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 485)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTVWZŻ

0-9

Pl. 1 Maja
ul. 11 Listopada
ul. 22 Lipca
ul. 26 Maja
ul. 6 Września

A

ul. Agatowa
ul. Agrestowa
ul. Akacjowa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
ul. Armii Gorbatowa Aleksandra (Generała Armii Aleksandra Gorbatowa)
ul. Armii Wojska Polskiego I
ul. Astrowa
ul. Azaliowa

B

ul. Banacha Władysława
ul. Barzykowskiego Stanisława
ul. Baśniowa
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Batalionu Czwartaków
ul. Batorego Stefana (Króla Stefana Batorego)
pl. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa Pl. (Generała Józefa Bema)
ul. Berlinga gen. Zygmunta
ul. Berlinga Zygmunta (Generała Zygmunta Berlinga)
ul. Bernardyńska
ul. Bielik i Tatiany Makarowej Wiery
ul. Bielik Wiery i Makarowej Tatiany
ul. Bielska
ul. Bitwy pod Ostrołęką
ul. Bliska
ul. Bobińskiego Henryka
ul. Boczna
ul. Bogusławskiego gen. Ludwika
ul. Bogusławskiego Ludwika (Generała Ludwika Bogusławskiego)
ul. Bohaterów Warszawy
ul. Bohaterów Westerplatte
ul. Bojowników
ul. Braterstwa Broni
ul. Brodowskiego Leona
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brzóski ks. Stanisława
ul. Brzóski Stanisława (Księdza Stanisława Brzóski)
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa
ul. Buczka Mariana
ul. Budowlanych
ul. Bukowa
ul. Bursztynowa
ul. Błękitna

C

ul. Celna
ul. Celulozowa
ul. Certowicza dr. Jana
ul. Certowicza Jana (Doktora Jana Certowicza)
ul. Chabrowa
ul. Chemiczna
ul. Chętnika Adama
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chełstowskiego Mikołaja
ul. Chomicza płk. Stefana
ul. Chomicza Stefana (Pułkownika Stefana Chomicza)
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chryzantemowa
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Czarna
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czeczotka

D

ul. Dąbrowskiego gen. Jana Henryka
ul. Dąbrowskiego Jana Henryka (Generała Jana Henryka Dąbrowskiego)
ul. Dąbrowskiej Marii
ul. Daleka
ul. Daliowa
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Denisiewicza Andrzeja (Majora Andrzeja Denisiewicza)
ul. Denisiewicza mjr. Andrzeja
ul. Diamentowa
ul. Dobra
ul. Dobrzańskiego Henryka
ul. Dolna
pl. Dworcowy
ul. Dygasińskiego Adolfa
ul. Działkowa
ul. Dzieci Polskich
ul. Dłużniewskiego Wojciecha

E

ul. Ekologiczna
ul. Elektryczna
ul. Energetyczna

F

ul. Fabryczna
ul. Farna
ul. Filochowskiego Sana Edwarda (Pułkownika Edwarda Filochowskiego "Sana")
ul. Findera Pawła
ul. Fiołkowa
ul. Fornalskiej Małgorzaty
ul. Fortowa
ul. Frezjowa

G

ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Geodetów
ul. Glogera Zygmunta
ul. Gocłowskiego Sędziego Tomasza
ul. Gocłowskiego Tomasza (Sędziego Tomasza Gocłowskiego)
ul. Gomulickiego Wiktora
ul. Gorbatowa gen. Armii Aleksandra
ul. Gościniec Mazurski
ul. Gospodarcza
ul. Goworowska
ul. Goździkowa
ul. Gołębia
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grodzickiego Stanisława
ul. Grodzka
ul. Gruntowa
ul. Guliwera
ul. Gwiezdna
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Hallera gen. Józefa
ul. Hallera Józefa (Generała Józefa Hallera)
ul. Hubalczyków

I

ul. I Armii Wojska Polskiego
Al. II Jana Pawła
ul. Insurekcyjna
ul. Inwalidów Wojennych
ul. Irysowa

J

ul. Jabłoniowa
ul. Jagiełły Władysława (Króla Władysława Jagiełły)
ul. Jana Kazimierza Króla
pl. Jana Pawła II
al. Jana Pawła II
ul. Jana Sobieskiego Króla
ul. Janusza Księcia
ul. Jaracza Stefana
ul. Jarzębinowa
ul. Jasińskiego gen. Jakuba
ul. Jasińskiego Jakuba (Generała Jakuba Jasińskiego)
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jałowcowa
ul. Jedności
ul. Jesionowa
ul. Jezierskiego Anatola (Pułkownika Anatola Jezierskiego)
ul. Jeżynowa
ul. Jodłowa
ul. Joselewicza Berka
ul. Jowiszowa
ul. Juranda ze Spychowa

K

ul. Kaczyńska
ul. Kalinowskiego Rafała (Świętego Rafała Kalinowskiego)
ul. Kalinowskiego św. Rafała
ul. Kameliowa
ul. Kamieńskiego gen. Henryka
ul. Kamieńskiego Henryka (Generała Henryka Kamieńskiego)
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasprzaka Marcina
ul. Kasztanowa
ul. Kaszubska
ul. Kędzierskiego Jana
ul. Kickiego gen. Ludwika
ul. Kickiego Ludwika (Generała Ludwika Kickiego)
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kleeberga Franciszka (Generała Franciszka Kleeberga)
ul. Kleeberga gen. Franciszka
ul. Klonowa
ul. Kmicica
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolberga Oskara
ul. Kolejowa
ul. Kolorowa
ul. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Konarskiego ks. Stanisława
ul. Konarskiego Stanisława (Księdza Stanisława Konarskiego)
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konwaliowa
ul. Konwy Stacha
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koralowa
ul. Korczaka Janusza
ul. Korzeniowskiej Marii
ul. Kościuszki gen. Tadeusza
ul. Kościuszki Tadeusza (Generała Tadeusza Kościuszki)
ul. Kosko kpt. Stanisława
ul. Kosynierów
ul. Koszarowa
ul. Kowalska
ul. Kołobrzeska
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Krańcowa
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Krasickiego Jana
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Kraszewskiego Ignacego Józefa
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Króla Jana Kazimierza
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Krzemińskiego ks. Jana
ul. Krzywa
ul. Krzywickiego Ludwika
ul. Księcia Siemowita III
ul. Księżycowa
ul. Kubusia Puchatka
ul. Kujawska
ul. Kuklińskiego Adama (Doktora Adama Kuklińskiego)
ul. Kuklińskiego dr. Adama
ul. Kurpiowska
ul. Kutrzeby gen. Tadeusza
ul. Kutrzeby Tadeusza (Generała Tadeusza Kutrzeby)
ul. Kwiatowa

L

ul. Lawendowa
ul. Lazurowa
ul. Legionowa
ul. Lelewela Joachima
ul. Lenartowicza Aleksandra Teofila
ul. Lenartowicza Teofila Aleksandra
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Leszczynowa
ul. Leszczyńskiego Stanisława (Króla Stanisława Leszczyńskiego)
ul. Liliowa
ul. Lipca 22
ul. Lipowa
ul. Listopada 11
ul. Literacka
ul. Lokalna

Ł

ul. Łąkowa
ul. Ławska
ul. Ławy
ul. Ławy Zarośla
ul. Łęczysk
ul. Łomżyńska
ul. Łubieńskiego gen. Tomasza
ul. Łubieńskiego Tomasza (Generała Tomasza Łubieńskiego)
ul. Łużycka

M

ul. Maczka gen. Stanisława
ul. Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)
ul. Madalińskiego Antoniego (Generała Antoniego Madalińskiego)
ul. Madalińskiego gen. Antoniego
ul. Magazynowa
pl. Maja 1
ul. Maja 26
ul. Majewskiego Dionizego
ul. Makowa
ul. Malinowa
ul. Maliszewskiego Dionizego
ul. Malwowa
ul. Marsowa
ul. Mazowiecka
ul. Mazurska
ul. Mała
ul. Mickiewicza Adama
ul. Millenium
ul. Miła
ul. Mleczna
ul. Modra
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Mokra
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morelowa
ul. Mostowa

N

ul. Nadnarwiańska
ul. Nadziei
ul. Nagietkowa
ul. Narcyzowa
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nasturcjowa
ul. Nasypowa
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niedziałkowskiej Zofii
ul. Niewiarowskiego Józefa
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Norwida Kamila Cypriana
ul. Nowa
ul. Nowomiejska
ul. Nowotki Marcelego

O

ul. Obozowa
ul. Obrońców
ul. Odległa
ul. Ogródkowa
ul. Ogrodowa
ul. Okopowa
ul. Okrzei Stefana
ul. Olimpijska
ul. Olszynowa
ul. Opalowa
ul. Ordona Juliusza Konstantego
ul. Orkana Władysława
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Orła Bielika
ul. Ostaszewskiego dr. Ryszarda
ul. Ostaszewskiego Ryszarda (Doktora Ryszarda Ostaszewskiego)
ul. Ostrowska
ul. Oświatowa
ul. Otok

P

ul. Padlewskiego gen. Zygmunta
ul. Padlewskiego Zygmunta (Generała Zygmunta Padlewskiego)
ul. Pajewskiego Gustawa
ul. Palmowa
ul. Pamięci Narodowej
ul. Papiernicza
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Patriotów
ul. Pędzicha ks. Stanisława
ul. Pędzicha Stanisława (Księdza Stanisława Pędzicha)
ul. Pęksy Antoniego (Księdza Antoniego Pęksy)
ul. Pęksy ks. Antoniego
ul. Perłowa
ul. Piękna
ul. Pileckiego Witolda (Rotmistrza Witolda Pileckiego)
ul. Pionierów
ul. Piotrowskiego Kazimierza
ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Plater Emilii
ul. Platynowa
ul. Podbipięty
ul. Podchorążych
ul. Podgórna
ul. Pogodna
ul. Pola Wincentego
ul. Poległych
ul. Poligonowa
ul. Polna
ul. Pomian
ul. Pomorska
al. Popiełuszki ks. Jerzego
ul. Poprzeczna
ul. Powstańców
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
ul. Prądzyńskiego gen. Ignacego
ul. Prądzyńskiego Ignacego (Generała Ignacego Prądzyńskiego)
ul. Prosta
ul. Prusa Bolesława
ul. Przechodnia
ul. Przemysłowa
ul. Psarskiego dr. Józefa
ul. Psarskiego Józefa (Doktora Józefa Psarskiego)
ul. Pstrowskiego Wincentego
ul. Pułaskiego gen. Kazimierza
ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)
ul. Pułku Ułanów 5.

R

ul. Rataja Macieja
ul. Redutowa
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Reymonta Władysława
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rolna
ul. Romy (Wójta Romy)
ul. Romy Wójta
ul. Roweckiego-Grota gen. Stefana
ul. Roweckiego-Grota Stefana (Generała Stefana Roweckiego-Grota)
ul. Różana
ul. Rubinowa
ul. Rumiankowa
ul. Rybacka

S

ul. Sadowa
ul. Sawickiej Hanki
ul. Siemowita III Księcia
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sierakowskiego Zygmunta
ul. Siewna
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Skansenowa
ul. Skautów
ul. Skierkowskiego ks. Władysława
ul. Skierkowskiego Władysława (Księdza Władysława Skierkowskiego)
ul. Skośna
ul. Skowrońskiego Ignacego Jerzego
ul. Skowrońskiego Jerzego Ignacego
ul. Skrajna
ul. Skryta
ul. Skrzatów
ul. Skrzetuskiego
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Sobieskiego Jana (Króla Jana Sobieskiego)
ul. Sobótkowa
ul. Sochaczewskiego Stanisława (Generała Stanisława Sochaczewskiego)
al. Solidarności
ul. Sosnowa
ul. Sowia
ul. Sowińskiego gen. Józefa
ul. Sowińskiego Józefa (Generała Józefa Sowińskiego)
ul. Spacerowa
ul. Spiro Antoniego
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Srebrna
ul. Staffa Leopolda
ul. Staniszewskiego Ludwika
ul. Stanisława Leszczyńskiego Króla
ul. Stańskiego dr. Wiktora
ul. Staromostowa
ul. Starosty Kosa
ul. Starowiejska
ul. Staszica Stanisława
ul. Stefana Batorego Króla
ul. Stefczyka Franciszka
ul. Steyera kadm. Włodzimierza
ul. Steyera Włodzimierza
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Sucharskiego mjr. Henryka
ul. Sybiraków
ul. Sygietyńskiego Tadeusza
ul. Syreny
ul. Syski Henryka
ul. Szańcowa
ul. Szarych Szeregów
ul. Szkolna
ul. Szmaragdowa
ul. Szpitalna
ul. Sztabowa
ul. Szwedzka
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego Juliusza

Ś

ul. Śląska
ul. Środkowa
ul. Świerkowa
ul. Świętokrzyska

T

ul. Targowa
ul. Tatarakowa
ul. Tęczowa
ul. Topolowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Tulipanowa
ul. Turkusowa
ul. Turskiego gen. Tomasza
ul. Turskiego Tomasza (Generała Tomasza Turskiego)
ul. Tuwima Juliana

V

ul. V Pułku Ułanów

W

ul. Walecznych
ul. Warmińska
ul. Warszawska
ul. Wąska
ul. Wesoła
ul. Wiaduktowa
ul. Wiązowa
ul. Wiejska
ul. Wierzbowa
ul. Wilcza
ul. Wioślarska
ul. Wiśniowa
ul. Witosa Wincentego
ul. Wodnika
ul. Wołodyjowskiego
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Września 6
ul. Wrzosowa
ul. Wspólna
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wygodna
ul. Wypychy
ul. Wysockiego Piotra
ul. Wyspiańskiego Stanisława
pl. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana Pl. (Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Władysława Jagiełły Króla

Z

ul. Zaciszna
ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Onufrego
ul. Zarośle
ul. Zawadzkiego gen. Aleksandra
ul. Zawadzkiego Zośki Tadeusza
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zbożowa
ul. Zielona
ul. Ziemska
ul. Zubrzyckiego Franciszka
ul. Zuchów
ul. Zwycięzców
ul. Zyndrama z Maszkowic
ul. Złota

Ż

ul. Żebrowskiego Brata Zenona
ul. Żebrowskiego Zenona (Brata Zenona Żebrowskiego)
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żniwna
ul. Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Żuławska
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Ostrołęka (wyświetlono 5/5)


Ocena internautów miejscowości Ostrołęka
Średnia ocena: 3.4
liczba ocen: 10

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Ostrołęka, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Ostrołęka

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:16:26

Szybka zmiana regionu Polski