Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Konstancin-Jeziorna


Informacje o Konstancin-Jeziorna:

Ilość ulic: 261

Ilość kodów pocztowych: 2

Współrzedne geograficzne N: 52.083000

Współrzedne geograficzne E: 21.117001

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 22

Liczba ludności: 23700

Gęstość ludności: 944,0 os./km²

Powierzchnia: 17.1 km²

Wysokośc npm: 86

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

TERC: 1142018024

Tablice rejestracyjne: WPI

Herb Konstancin-Jeziorna:

Herb Konstancin-Jeziorna

Flaga Konstancin-Jeziorna:

Flaga Konstancin-Jeziorna

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Konstancin-Jeziorna

 • Dzielnica: Cegielnia-Chylice

 • Dzielnica: Cegielnia-Obory

 • Dzielnica: Chylice

 • Dzielnica: Edwardów

 • Dzielnica: Gawroniec

 • Dzielnica: Grapa

 • Dzielnica: Jeziorna

 • Dzielnica: Jeziorna Królewska

 • Dzielnica: Jeziorna Oborska

 • Dzielnica: Klarysew

 • Dzielnica: Konstancin

 • Dzielnica: Królewska Góra

 • Dzielnica: Nowa Jeziorna

 • Dzielnica: Nowe Wierzbno

 • Dzielnica: Skolimów

 • Dzielnica: Stare Wierzbno

Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Konstancin-Jeziorna. Położone jest ok. 18 km na południe od centrum Warszawy i jest częścią aglomeracji.

Według danych GUS z 31 grudnia 2007, miasto miało 16 746 mieszkańców (273. lokata w kraju).

Powstało w 1969 r. w wyniku połączenia miast Skolimów-Konstancin i Jeziorna oraz kilku wsi. Jest siedzibą władz gminy. Burmistrzem miasta i gminy jest od grudnia 2010 roku Kazimierz Jańczuk .

W wielu miejscach spotkać można nieprawidłową odmianę nazwy miejscowości. Prawidłowo nazwa odmienia się przez przypadki jak rzeczownik (a nie przymiotnik) (np. do Konstancina-Jeziorny, w Konstancinie-Jeziornie, natomiast wszelkie formy zakończone na -Jeziornej są niepoprawne).

Położenie i charakterystyka

Miejscowość położona jest na styku Równiny Warszawskiej i Doliny Środkowej Wisły, nad rzeką Jeziorką oraz jej dopływem, Małą. Od południa i wschodu otoczona jest kompleksem lasów Chojnowsko-Słomczyńskich, a od północy styka się z Lasem Kabackim. Dużą część samej miejscowości również pokrywają tereny leśne. Na południe od Konstancina-Jeziorny rozciągają się tereny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w których wydzielono kilka rezerwatów przyrody – m.in. Skarpa Oborska (15 ha), Obory (44 ha), Łęgi Oborskie (48 ha), Łyczyńskie Olszyny (25 ha).

Konstancin posiada wybitne walory uzdrowiskowe jako jedyne uzdrowisko w województwie mazowieckim w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy ze względu na złoża wód leczniczych i charakterystyczny klimat związany z otaczającymi go kompleksami lasów sosnowych. Jest miejscem wydobycia ciepliczych wód mineralnych, wykorzystywanych w uruchomionej w 1979 tężni solankowej. W mieście, w ramach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. (sprywatyzowane w 2011 roku) funkcjonują obiekty uzdrowiskowe i sanatoryjne: "Biały Dom", "Przy Źródle", Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej, a także Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa (dawniej STOCER), w którym leczy się schorzenia kręgosłupa i narządów ruchu, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji.

Pewne obawy i niepokój mieszkańców budzi rozwój przemysłu w strefie uzdrowiskowej i jej pobliżu (np. asfaltownia w Mirkowie).

Historia

Jeziorna

Jeziorna była wsią istniejącą już od średniowiecza. Z miejscowością wiąże się powiedzenie "Czy wiesz gdzie Jeziorna?", oznaczające w XVIII wieku groźbę "apelacyi pod Jeziorną", czyli pojedynku. Na terenie objętym władzą marszałka dworu pojedynki były zakazane. Granicę stanowiła rzeka Jeziorka, dlatego tu właśnie ówcześni korzystali z ustronnego miejsca – być może położonego w miejscu dzisiejszego Parku Zdrojowego lub osiedla Grapa.

Co najmniej od 1730 roku nad Jeziorną przy grobli istniał młyn. W 1775 roku baron Jan Kurtz zwrócił się do króla Poniatowskiego z propozycją założenia w Jeziornie papierni. Zakład został wybudowany półtora kilometra w dół rzeki od tego pierwszego młyna. Był to jeden z najstarszych zakładów papierniczych w Polsce i pierwszy na terenie Mazowsza. W powstałej wtedy Królewskiej Fabryce Papiery czerpano m.in. papier na którym spisana została Konstytucja 3 maja. Przy papierni powstała osada. W kolejnych latach zakład przechodził na własność Samuela Bruschkego, a następnie Józefa Krzyczkowskiego. Trzykrotnie spłonął – w latach 1804, 1819 i 1829.

W 1830 roku zakład przeszedł na własność Banku Polskiego. Powstawał w nim papier używany m.in. do druku papierów wartościowych. W 1836 r. wyposażony on został w nowoczesne maszyny sprowadzone dwa lata wcześniej z Wiednia – była to pierwsza maszyna papiernicza w Polsce, pozwalająca na produkcję "papieru bez końca". Umieszczono ją w wykupionym na te potrzeby "górnym zakładzie" w miejscu pierwotnego młyna, który zaprojektował Jan Jakub Gay. Stworzono wtedy nowoczesny kompleks industrialny, łączący dwa zakłady. Od tamtej pory przyjęło się nazywać nowy kompleks "górną papiernią", stary zaś "dolną papiernią". W 1888 r. zakład w Jeziornie wykupiło Akcyjne Towarzystwo Mirkowskiej Fabryki Papieru. Z inicjatywy Edwarda Natansona w rok później przeniesiono do Jeziorny z Mirkowa większość maszyn i fachowców. Również z jego inicjatywy powstało osiedle Porąbka, przeznaczone dla pracowników nowej fabryki. Dla uczczenia przemysłowca przez szereg lat używano na jego określenie nazwy Edwardów, sama zaś dzielnica nazywana jest obecnie Mirkowem od nazwy macierzystej papierni. Po 1945 papiernia w Jeziornie znana była jako WZP – jeden z głównych producentów papieru w PRL, w latach 90. XX wieku sprywatyzowany. Przez lata górny kompleks zredukowany został do celów szmaciarni (i tym mianem jest nadal czasem określany) oraz magazynów. Spłonął niemal doszczętnie w pożarze w 1984 roku. W odrestaurowanych i rozbudowanych budynkach starej części papierni (oryginalnie proj. Jakub Gay, 1836-1838) stworzono w 2002 roku centrum handlowe "Stara Papiernia" (wg. proj. arch. Bulanda i Mucha (BiM)).

Konstancin-Skolimów

Nazwa Konstancina pochodzi od imienia hrabiny Konstancji z Potulickich Skórzewskiej. Dzisiejszy Konstancin-Jeziorna powstał (w części) z wydzielonego z dóbr Obory, rozparcelowanego przez syna Konstancji, hrabiego Witolda Skórzewskiego, folwarku leśnego Konstancja (ok.100 ha) pod koniec XIX wieku – oficjalna data założenia miasta 1897 r. Leśne tereny niedaleko Warszawy, położone na przedłużeniu Traktu Królewskiego z dojazdem Kolejką Wilanowską, stały się popularnym miejscem budowy willi letniskowych. W przeciągu kilku lat Skórzewski wraz ze swoim stryjem, hr. Władysławem Mielżyńskim. Na przełomie XIX i XX wieku powstało tu wiele okazałych rezydencji zaprojektowanych przez czołowych polskich architektów we wszystkich modnych ówcześnie stylach: od stylów historycznych (neogotyk, neoklasycyzm etc.), poprzez architekturę dworkową i witkiewiczowski styl zakopiański, ale również wzory willi włoskich czy zameczków nadreńskich, aż po fantazyjną secesję, modernizm, czy oszczędny funkcjonalizm lat 30. Projektantami byli m.in.: Jan Heurich (młodszy), Władysław Marconi, Henryk Gay, Tadeusz Tołwiński, Józef Pius Dziekoński, Władysław Jabłoński, Kazimierz Skórewicz, Franciszek Lilpop, Bronisław Colonna-Czosnowski, Czesław Przybylski i Grupa Praesens. Mieszkańcami Konstancina byli między innymi Stefan Żeromski i Wacław Gąsiorowski (pełnił funkcję sołtysa Konstancina). Konstancin w dwudziestoleciu był reklamowany jako miejsce elit kultury. Z kanalizacją i elektryką. Obecnie w Konstancinie swoje domy posiada wielu znanych biznesmenów, artystów i dziennikarzy.

W latach powojennych Konstancin traktowany był przez władze stołeczne jako miejsce "zsyłki". Zabytkowe wille objęto "szczególnym trybem najmu" i zasiedlono lokatorami komunalnymi. Część z nich nadal mieszka w tych budynkach, powoli popadających w ruinę.

Po wojnie, w 1953 roku w uzdrowisku, na bazie istniejącej wcześniej infrastruktury szpitalnej, zostało założone Stołeczne Centrum Rehabilitacji (Stocer) kierowane przez prof. Mariana Weissa. Ideą ośrodka było leczenie kompleksowe, również najcięższych przypadków, które pozbawiają pacjentów samodzielności. Polegała ona nie tylko na wykonaniu niezbędnych zabiegów chirurgicznych, lecz również rehabilitacji, zaopatrzeniu ortopedycznym, nauce nowego zawodu i samodzielności w podstawowych funkcjach życiowych. Istnieje i działa po dziś dzień.

W latach 60. odkryto w mieście złoża solanki.

Czasy obecne

W 1969 doszło do administracyjnego połączenia Jeziorny, Konstancina-Skolimowa oraz kilku okolicznych wsi (Klarysew, Czarnów i in.) i utworzenia nowego tworu miejskiego Konstancina-Jeziorny. Od momentu utworzenia miasto należało do woj. warszawskiego, również po zmniejszeniu jego obszaru w latach 1975–1998. Po ponownym utworzeniu powiatu piaseczyńskiego 1 stycznia 1999 roku Konstancin-Jeziorna wszedł w jego skład, a wraz z nim w skład województwa mazowieckiego.

W 1979 uruchomiono tężnię solankową.

Wraz z nadejściem boomu budowlanego w pierwszych latach XXI wieku miasto znów stało się modne – zaczęły w nim powstawać nowoczesne osiedla domów wielorodzinnych, osiągające na wolnym rynku wygórowane ceny. Jednocześnie wiele z zabytkowych willi popada w ruinę, a niektóre ulegają zniszczeniu w wyniku samowoli budowlanych lub zaniedbań właścicieli.

Wielu mieszkańców to przedstawiciele tzw. "warszawskiej elity" – artyści, politycy, wysocy urzędnicy państwowi, generalicja, biznesmeni, architekci, prawnicy i lekarze.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, a także dużym rozwojem motoryzacji cały ośrodek miejski zaczął odczuwać problemy komunikacyjne, spowodowane opóźnieniami we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań drogowych i transportowych.

Architektura

Układ urbanistyczny

Główne dzielnice miasta to Klarysew – graniczy z Warszawą, Jeziorna – czasem nazywana także Jeziorną Królewską – część centralna, tu znajdują się siedziba władz gminy i komisariat policji, Mirków – osiedle bloków mieszkalnych skupione wokół fabryki papieru, Konstancin – główna cześć uzdrowiskowa o niskiej, willowej zabudowie, Grapa – osiedle bloków mieszkalnych oraz Skolimów.

Ponieważ miasto powstało z połączenie kilku ośrodków, jest urbanistycznie niejednorodne i rozrzucone na dużym terenie. Przeważa zabudowa jednorodzinna, częściowo o charakterze rezydencjonalnym, której trzon stanowi zabytkowa zabudowa willowa i koncepcja urbanistyczna z początku XX wieku i okresu dwudziestolecia międzywojennego na terenie Konstancina. Koncepcję miasta hr. Skórzewski oparł na koncepcji Gruenewaldu. Po wojnie powstały tu także osiedla bloków wielorodzinnych Mirków i Grapa. W ostatnich latach realizowanych jest wiele nowych inwestycji, zarówno jedno- jak i wielorodzinnych.

">edytuj] Ważniejsze obiekty

 • papiernia przy ul. Mirkowskiej 45
 • zabytkowy zespół tzw. Górnej Papierni lub "Szmaciarni" (obecnie centrum handlowe "Stara Papiernia")
 • Kościoły (neogotyckie): pw. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przy ul. Jaworskiego 1a (Mirków), pw. Wniebowzięcia N.M.P. przy ul. Piłsudskiego 54, pw. Matki Bożej Anielskiej przy ul. Kościelnej 16/Środkowej 15
 • wille przy ul. Sienkiewicza — "Moja", "Natemi", "Mon Repos", "Świt" – Żeromskich, zabytkowa wieża ciśnień
 • wille przy ul. Batorego — "Słoneczna", "Kaprys", "Eunice", "Pod Łabędziami", "Ukrainka", "Zbyszek", "Helena", "Julia"
 • wille w okolicach ul. Jagiellońskiej – "Urocza", "Eloe", "Anna" (perełka secesji), "Irena"
 • wille przy ul. Sobieskiego – "Quo vadis", "Gryf", "Zameczek"
 • Park Zdrojowy z tężnią solankową.
 • wille w dzielnicy Królewska Góra: ul. Gąsiorowskiego, Czarnieckiego, Potulickich
 • Ambulatorium Osiedla Robotniczego przy ul. Mirkowskiej 56
 • stary młyn w Skolimowie – ul. Chylicka i sąsiadująca z nim willa "Zagłobin" przy ul. Sułkowskiego

">edytuj] Tereny zielone

Na północ od Konstancina-Jeziorny rozciąga się teren Lasu Kabackiego i Parku Kultury w Powsinie. Na prawym brzegu Jeziorki, między terenami przemysłowymi w Mirkowie a wsiami nadwiślańskimi położone są łęgi, natomiast po południowej stronie Al. Wojska Polskiego - podmokłe łąki, przechodzące w kompleks lasów Chojnowsko-Słomczyńskich. Tereny Konstancina i Skolimowa są gęsto zadrzewione.

W dzielnicy Konstancin znajduje się Park Zdrojowy im. hr. Witolda Skórzewskiego z tężnią solankową i amfiteatrem. Jego funkcjonalnym przedłużeniem jest Trakt Spacerowy im. Henryka Sienkiewicza. Drugi park znajduje się w Mirkowie, między kościołem Św. Józefa a stawem retencyjnym przy papierni.

Na terenach między Jeziorką a ul. Mirkowską, oraz wzdłuż ul. Literatów (w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Skarpa Oborska) usytuowane są ogródki działkowe.

Transport

Na terenie miasta krzyżują się dwie drogi wojewódzkie:

Miasto posiada stałe połączenia autobusowe z pobliskim Piasecznem oraz Warszawą obsługiwane przez ZTM:

 • linia 710 (trasa: Skolimów, Konstancin, Grapa, Mirków, Jeziorna, Klarysew) oraz
 • linia 724 (trasa: Chylice, Skolimów C, Jeziorna, Klarysew)
  łączą Piaseczno z warszawskim metrem przy stacji Wilanowska;
 • linia 742 (trasa: Grapa, Jeziorna, Klarysew) łączy Górę Kalwarię i Brześce ze stacją Wilanowska;
 • linia 700, obsługiwana przez autobusy niskopodłogowe i przeznaczona głównie dla osób niepełnosprawnych (na trasie znajduje się większość obiektów medycznych Konstancina) prowadzi od Skolimowa, przez Konstancin, Jeziornę i Klarysew do Centrum (do Dworca Centralnego PKP) w Warszawie;
 • linia 139 łączy Klarysew (przystanek pod Ogrodem Botanicznym PAN) ze stacją metra Wilanowska;
 • linia nocna N50 kursująca z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę trasą Skolimów, Konstancin, Grapa, Mirków, Jeziorna, Klarysew do stacji Wilanowska.
 • linie L14, L15 i L16 realizują połączenia wewnątrz gminy.

Dodatkowo realizowane są połączenia autobusowe, obsługiwane przez PKS oraz przewoźników prywatnych, łączące miasto z Warszawą, Piasecznem oraz Górą Kalwarią.

Przez Jeziornę przebiega także niezelektryfikowana towarowa bocznica kolejowa łącząca Okęcie przez Piaseczno z Elektrociepłownią Siekierki. Właścicielem bocznicy jest Vattenfall, operatorem DB Schenker Rail. Tabor na odcinku Okęcie – Jeziorna obsługuje operator oraz PKP Cargo, od nastawni i stacji przeładunkowej Jeziorna do stacji Siekierki kursuje jedynie operator.

Oświata

Szkoły

 • Zespół Szkół nr 1 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. S. Wyszyńskiego, ul. Wojewódzka 12
 • Zespół Szkół nr 2 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. S. Żeromskiego, ul. Żeromskiego 15
 • Zespół Szkół nr 3 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. J. Twardowskiego, ul. Bielawska 57
 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 5 im. Batalionów Armii Krajowej "Krawiec" i NSZ "Mączyński", ul. Szkolna 7
 • Zespół Szkół im. W. S. Reymonta, ul. Mirkowska 39
 • Zespół Szkół w Chylicach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, ul. Dworska 2
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marcina Rataja, Opacz 9
 • Szkoła Podstawowa nr 295 i Gimnazjum w Centrum Rehabilitacji, ul. Długa 40/42
 • Prywatna Szkoła Podstawowa SMART, Gimnazjum CUBE i Liceum LONG Montessori, ul. Mirkowska 39
 • American School of Warsaw, ul. Warszawska 202

Przedszkola

 • Przedszkole Gminne nr 1, ul. Oborska 2
 • Przedszkole Gminne nr 2, ul. Jaworskiego 3
 • Przedszkole Gminne nr 4, ul. Warecka 6
 • Przedszkole Gminne nr 5, wieś Obory
 • Prywatne Przedszkole nr 1 Montessori, ul. Mirkowska 39
 • Niepubliczne Przedszkole nr 2 Klubik Bączek, ul. Lipowa 12 b
 • Niepubliczne Przedszkole Skrzatka Oczatka, ul. Fabryczna 14
 • Ochronka Sióstr Służebniczek im. Św. Edmunda Bojanowskiego, ul. Wilanowska

Wspólnoty religijne

Parafie katolickie

Na terenie Konstancina-Jeziorny znajdują się 4 parafie rzymskokatolickie należące do dekanatu konstancińskiego archidiecezji warszawskiej oraz parafia polskokatolicka należąca do diecezji warszawskiej.

 • Kościół Rzymskokatolicki
  • parafia pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (ul. M. Jaworskiego 1a)
  • parafia pw. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (ul. Słoneczna 20)
  • parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Józefa Piłsudskiego 54)
  • parafia pw. Matki Bożej Anielskiej (ul. Środkowa 15).
 • Kościół Polskokatolicki
  • parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Chylicka 18).

Pozostałe instytucje religijne

 • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu (ul. Pułaskiego 35)
 • Ewangelicki Ośrodek Diakonii Tabita (ul. Długa 43)
 • Ośrodek Metodystów Warfieldowo (ul. Słoneczna)
 • Centrum Animacji Misyjnej Dom Rekolekcyjno-Konferencyjny Księży Pallotynów (ul. Leśna 15-17)

Kultura i sport

Kultura

Na terenie miasta działa Konstanciński Dom kultury, zajmujący się organizacją imprez, koncertów, przedstawień oraz prowadzący cykliczne zajęcia muzyczne, taneczne, warsztaty fotograficzne i inne. KDK działa w siedzibie głównej w Mirkowie i w filii na Grapie, a także na terenach podmiejskich w świetlicach i domach ludowych. Przedstawienia i koncerty odbywają się także w okresie letnim w amfiteatrze w Parku Zdrojowym.

">edytuj] Muzea

Na terenie miasta działają:

 • Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści (ul. Diamentowa 8, Czarnów)
 • Muzeum Papiernictwa (ul. Mirkowska 45)
 • Muzeum - Dom Stefana Żeromskiego (ul. Żeromskiego 4)

Sport

Do obiektów sportowych należą m.in. plac sportowy GOSiR (ul. Południowej), hala sportowa (ul. Żeromskiego), tor wrotkarski (Słomczyn). Na terenie CKR przy ul. Gąsiorowskiego działa ogólnodostępny basen pływacki wraz z sauną i jaccuzi. Na terenie osiedla Mirków dostępna jest siłownia na wolnym powietrzu.

Kluby piłkarskie
 • Ludowy Klub Sportowy Skra Konstancin obecnie występujący w rozgrywkach IV ligi, w grupie mazowieckiej południowej
 • RKS "Mirków 1923" Konstancin grający w klasie B
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kosa-Konstancin prowadzony przez Romana Koseckiego
Pozostałe
 • Integracyjny Klub Sportowy GTM Konstancin – drużyna koszykówki na wózkach, szermierki na wózkach, tenisa ziemnego na wózkach, pływacka.
 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Pogoń" Konstancin

Konstancin-Jeziorna w literaturze

 • Miron Białoszewski – Konstancin
 • Katarzyna Witwicka – Opowiadania Konstancińskie
 • Wanda Witter – Fotografia Nieba

Konstancin-Jeziorna w filmie

Miasto i jego otoczenie stanowią tło dla licznych polskich produkcji filmowych. Konstancin-Jeziorna pojawia się m.in. w serialach BrzydUla, M jak miłość, Barwy szczęścia, Na dobre i na złe, Kryminalni czy Odwróceni, a także w filmach takich jak Pułkownik Kwiatkowski, Złoto dezerterów, Katyń, Brunet wieczorową porą i wiele innych.

">edytuj] Miasta partnerskie

 • Saint-Germain-en-Laye Francja
 • Pisogne Włochy
 • Leidschendam-Voorburg Holandia
 • Hranice Czechy
 • Krzemieniec Ukraina
 • Nowa Wilejka Litwa
 • Denzlingen Niemcy

Znani mieszkańcy Konstancina

 • Stefan Żeromski (1864–1925)
 • Wacław Gąsiorowski (1869–1939)
 • Jan Wejchert (1950–2009)
 • Irena Kwiatkowska (1912–2011)
 • Danuta Rinn (1936–2006)
 • Roman Bratny (1921)
 • Leopold Buczkowski (1905–1989)
 • Władysław Tatarkiewicz (1886–1980)
 • Wanda Boniszewska (1907–2003)

Honorowi obywatele Konstancina

 • Marszałek Józef Piłsudski, naczelnik państwa polskiego
 • Ksiądz kanonik Bogdan Jaworek, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Konstancinie-Jeziornie
 • Lady Sue Ryder, pielęgniarka, filantropka, działaczka humanitarna
 • Will de Vreeze, burmistrz bliźniaczego miasta Leidshendam w Holandii w latach 1980–1997
 • Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II
 • Johan Van Reisen, pierwszy Prezydent Komisji Współpracy Leidschendam – Konstancin-Jeziorna
 • Józef Hlebowicz, weteran kampanii wrześniowej, pierwszy burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna w III RP w latach 1990–1993
 • dr Marian Weiss, lekarz, twórca Stołecznego Centrum Rehabilitacji
 • Wacław Gąsiorowski – powieściopisarz, dziennikarz, publicysta, działacz polonijny i niepodległościowy, członek Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.

">edytuj] Zasłużeni dla miasta

 • Anna Buczkowska, artystka plastyk
 • Zbigniew Cechnicki, lekarz
 • Anna Cserna-Kondek, pedagog
 • Eleonora Fleming-Klunder, lekarz
 • Jan Haftek, Ordynator Centrum Rehabilitacji
 • Krystyna Henisz, długoletnia mieszkanka Konstancina
 • Maria Kamińska, pedagog
 • Stanisław Kazubski, lekarz
 • Józef Kopyt, działacz kultury, pedagog
 • Barbara Niedzielska, pedagog
 • Czesław Pajor, działacz OSP
 • Andrzej Piętka, lekarz
 • Janina Czesława Wichiciel, długoletnia mieszkanka Konstancina
 • Janina Witkowska, długoletnia mieszkanka Konstancina
 • Monika Żeromska, poetka i malarka

Zobacz też

 • Skolimów-Konstancin
 • Jeziorna
 • Klarysew

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 261)

0-9ABCDEFGHJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

0-9

ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego

A

ul. Akacjowa
ul. Aleja Wojska Polskiego
ul. Asnyka
ul. Asnyka Adama

B

ul. Baśniowa
ul. Batorego Stefana
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Białostocka
ul. Biedronki
ul. Bielawa Lipowa
ul. Bielawa Warszawska
ul. Bielawska
ul. Bilelawska
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bony Królowej
ul. Borowa
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brzozowa
ul. Bydgoska

C

ul. Cedrowa
ul. Ceglana
ul. Chodkiewicza Jana Karola
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chylice Dworska
ul. Chylice Długa
ul. Chylice Piaskowa
ul. Chylice Sąsiedzka
ul. Chylicka
ul. Chyliczki Wschodnia
ul. Cicha
ul. Ciechanowska
ul. Czarnieckiego Hetmana Stefana
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czarnów
ul. Czereśniowa
ul. Czysta

D

ul. Dąbrówki
ul. Dębowa
ul. Deotymy
ul. Dolna
ul. Dworska
ul. Długa

E

ul. Elbląska
ul. Elektryczna

F

ul. Fabryczna

G

ul. Garbarska
ul. Gąsiorowskiego
ul. Gąsiorowskiego Wacława
ul. Gdańska
ul. Górna
ul. Górnośląska
ul. Gorzowska
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grodzka
ul. Grzybowa
ul. Gwiaździsta
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Habdzin

J

ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellońska
ul. Jana Sobieskiego
ul. Jasiowa
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jaworowska
ul. Jaworskiego
ul. Jaworskiego Mariana
ul. Jałowcowa
ul. Jesionowa
ul. Jeziorna Słomczyńska
ul. Jodłowa

K

ul. Kabacka
ul. Kasztanowa
ul. Kasztelańska
ul. Kazimierzowska
ul. Kierszek
ul. Klonowa
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolejowa
ul. Konopnickiej M.
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Kościelna
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Koszalińska
ul. Kozia
ul. Koźlara
ul. Kołobrzeska
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kresowa
ul. Królewska
ul. Królowej Bony
ul. Królowej Jadwigi
ul. Królowej Marysieńki
ul. Krótka
ul. Krzywa
ul. Kwiatowa

L

ul. Leśna
ul. Leszczynowa
ul. Letnia
ul. Lipowa
ul. Literatów

Ł

ul. Łączna
ul. Łąkowa
ul. Łamana
ul. Łomżyńska

M

ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Marysieńki Królowej
ul. Matejki Jana
ul. Mała
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mieszka I
ul. Mirkowska
ul. Miła
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Mostowa
ul. Muchomora

N

ul. Nad Stawem
ul. Nadbrzeżna
ul. Nadrzeczna
ul. Nadwodna
ul. Narożna
ul. Niecała
ul. Niska
ul. Nowa

O

ul. Oborska
ul. Obory
ul. Obory Literatów
ul. Od Lasu
ul. Ogrodowa
ul. Okrężna
ul. Olsztyńska
ul. Orzechowa
ul. Ostrołęcka

P

park Park Zdrojowy im. Hrabiego Wit
ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Paderewskiego Jana Ignacego
ul. Pańska
ul. Paproci
ul. Parkowa
ul. Piaseczyńska
ul. Piaskowa
ul. Piasta
ul. Pilska
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa
ul. Pocztowa
ul. Podgórska
ul. Pogodna
ul. Polna
ul. Poprzeczna
ul. Potulickich
ul. Południowa
ul. Prawdziwka
ul. Prusa Bolesława
ul. Przebieg
ul. Przejazd
ul. Przeskok
ul. Przesmyckiego Miriama
ul. Przesmyckiego Zenona Miriama
ul. Przyjacielska
ul. Przyrzecze
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego Kazimierza

R

rondo Jana Pawła II
ul. Reja Mikołaja
ul. Różanego Ogrodu
ul. Rycerska
ul. Ryder Sue
ul. Rynkowa

S

ul. Sadowa
ul. Sanatoryjna
ul. Saneczkowa
ul. Sąsiedzka
ul. Siedlecka
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Skargi
ul. Skargi Piotra
ul. Skolimowska
ul. Smocza
ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego Jana
ul. Sosnowa
ul. Sowińskiego Józefa
ul. Spokojna
ul. Staffa Leopolda
ul. Starochylicka
ul. Starorzecze
ul. Stawowa
ul. Stefana Batorego
ul. Strumykowa
ul. Sue Ryder
ul. Suwalska
ul. Sułkowskiego
ul. Sułkowskiego Józefa
ul. Szczecińska
ul. Szkolna
ul. Szpitalna
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słomczyńska
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowicza
ul. Słupska

Ś

ul. Śniadeckich
ul. Środkowa
ul. Świerkowa
ul. Świętego Mikołaja
ul. Świetlicowa
ul. Świeża

T

ul. Toczyskiego Józefa
ul. Toksańska
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Traugutta Romualda
ul. Tulipanów
ul. Tuwima Juliana
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego

U

ul. Ujejskiego Kordiana
ul. Ujejskiego Kornela
ul. Uzdrowiskowa

W

ul. Wągrodzka
ul. Warecka
ul. Warszawska
ul. Wąska
ul. Wczasowa
ul. Wesoła
ul. Widok
ul. Widokowa
ul. Wiejska
ul. Wierzbnowska
ul. Wierzbowa
ul. Wierzejewskiego
ul. Wierzejewskiego Antoniego
ul. Wilanowska
ul. Willowa
ul. Wiślana
ul. Wiśniowa
ul. Witaminowa
ul. Witwickiego Władysława
ul. Wojewódzka
Al. Wojska Polskiego
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia

Z

ul. Zakopane
ul. Zaleśna
ul. Zaułek
ul. Zgoda
pl. Zgody
ul. Zielna
ul. Zielona
ul. Zubrzyckiego
ul. Złotej Wilgi

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żółkiewskiego Stefana

Kody pocztowe, Konstancin-Jeziorna (wyświetlono 2/2)


Ocena internautów miejscowości Konstancin-Jeziorna
Średnia ocena: 3.4
liczba ocen: 22

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Konstancin-Jeziorna, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Konstancin-Jeziorna

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:56:48

Szybka zmiana regionu Polski