Menu
Home» » »

Powiat przasnyski - Informacje:

Liczba gmin: 6

Liczba miejscowosci: 248

Liczba kodów pocztowych: 9

Tablice rejestracyjne: WPZ

Gęstość zaludnienia: 43,66 osób/km²

Powierzchnia: 1217,82 km²

Urbanizacja: 37,35%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz

Oficjalna strona powiatu przasnyskiego

Herb powiatu przasnyski:

Herb powiatu przasnyski

Powiat przasnyski

Powiat przasnyski – powiat w Polsce, w północnej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Przasnysz.

W skład powiatu wchodzą:

Władze powiatu

SKŁAD RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO IV KADENCJI:

 • Marek Walędziak (Parciaki, gm. Jednorożec) – przewodniczący rady powiatu przasnyskiego
 • Zenon Szczepankowski (Chorzele) – starosta przasnyski
 • Tomasz Osowski (Przasnysz) – wicestarosta przasnyski
 • Jarosław Antoni Tybuchowski (Krasne) – etatowy członek zarządu powiatu
 • Małgorzata Grabowska (Grabowo, gm. Przasnysz) – członek zarządu powiatu
 • Bogdan Kruszewski (Wiktorowo, gm. Krzynowłoga Mała) – członek zarządu powiatu
 • Krzysztof Bieńkowski (Przasnysz) – wiceprzewodniczący rady powiatu
 • Dariusz Chodkowski (Chorzele) – wiceprzewodniczący rady powiatu
 • Grzegorz Grabowski (Przasnysz) – członek rady powiatu
 • Bartłomiej Kołakowski (Dzielin, gm. Czernice Borowe) – członek rady powiatu
 • Maria Magdalena Malińska (Świniary, gm. Krzynowłoga Mała) – członek rady powiatu
 • Piotr Marchliński (Mirów, gm. Przasnysz) – członek rady powiatu
 • Krzysztof Adam Nieliwodzki (Chorzele) – członek rady powiatu
 • Janusz Osiadacz (Przasnysz) – członek rady powiatu
 • Piotr Sekuna (Bogate, gm. Przasnysz) – członek rady powiatu
 • Arkadiusz Siejka (Przasnysz) – członek rady powiatu
 • Dariusz Wilga (Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec) – członek rady powiatu
 • Historia

  XVI w.-1795

  1795-1866

  1866-1918
  Ustawa z 19/31 XII 1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego powołała do życia powiat przasnyski. Powiat ten znalazł się we wschodniej części guberni płockiej.

  1919-1939
  14 sierpnia 1919 r. na mocy ustawy tymczasowej o organizacji władz administracyjnych II instancji powołano do życia województwo warszawskie. Na obszarze tego województwa utworzono powiat przasnyski.

  1939-1945
  8 października 1939 r. Adolf Hitler wydał dekret o organizacji i administracji wschodnich terytoriów włączonych do Rzeszy. Zgodnie z tym dekretem 1 listopada 1939 r. (w rzeczywistości stało się to już 26 października) wcielono do III Rzeszy obszar o powierzchni 91 974 km². Wśród dawnych ziem II RP na terenie Rzeszy znalazła się m.in. północna część województwa warszawskiego. Powiat przasnyski (niem. Landkreis Praschnitz) znalazł się w Rejencji ciechanowskiej (niem. Regierungsbezirk Zichenau), która weszła w skład prowincji Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen).

  1945-1950
  22 sierpnia 1944 r. na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego przywrócono przedwojenny podział administracyjny Polski, natomiast samorząd terytorialny zorganizowano dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Powiat przasnyski, jako jeden z powiatów województwa warszawskiego reaktywowano po wyzwoleniu ziem północnego Mazowsza w zimie 1945 r.

  1950-1975
  Ustawą z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniesiono samorząd terytorialny w Polsce. Powiaty jako jednostki administracyjne funkcjonowały nadal, lecz organizacja władz powiatowych uległa daleko posuniętym zmianom. Na terenie powiatu przasnyskiego powołano do życia powiatową radę narodową. Jej organem wykonawczym stało się prezydium powiatowej rady narodowej. Na czele prezydium stał przewodniczący, będący odpowiednikiem wcześniejszego starosty. Ustawą z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych wprowadzono instytucję naczelnika powiatu. Powiat przasnyski istniał do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. W wyniku przeprowadzenia wspomnianej reformy administracyjnej z dniem 1 czerwca 1975 r. powstało 49 województw, które zastąpiły 17 dotychczasowych, podzielonych na powiaty. Prawie całe terytorium powiatu przasnyskiego znalazło się na obszarze województwa ostrołęckiego, jedynie gminy: Krasne i Czernice Borowe znalazły się w województwie ciechanowskim.

  1975-1998

  od 1999
  Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa przeprowadzono reformę administracyjną w Polsce. Z dniem 1 stycznia 1999 r. powstało 16 województw, które zastąpiły 49 dotychczasowych. Na obszarze województwa mazowieckiego zorganizowano 37 powiatów ziemskich, w tym powiat przasnyski składający się z 7 gmin. Pierwszym starostą przasnyskim został Zenon Szczepankowski, a przewodniczącym rady powiatu I kadencji Jarosław Antoni Tybuchowski.

  Poczet starostów

  III Rzeczpospolita

  I kadencja (1999-2002) – Zenon Szczepankowski

  II kadencja (2002-2006) – Zenon Szczepankowski

  III kadencja (2006-2010) – Zenon Szczepankowski

  IV kadencja (2010-2014) – Zenon Szczepankowski

  Poczet przewodniczących rady powiatu

  III Rzeczpospolita

  I kadencja (1999-2002) – Jarosław Antoni Tybuchowski

  II kadencja (2002-2006) – Marek Walędziak

  III kadencja (2006-2010) – Krzysztof Bieńkowski

  IV kadencja (2010-2014) – Marek Walędziak

  Demografia

  Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

    Ogółem Kobiety Mężczyźni
    osób  % osób  % osób  %
  Ogółem 53 168 100 26 663 50,1 26 505 49,9
  Miasto 19 861 100 10 283 51,8 9578 48,2
  Wieś 33 307 100 16 380 49,2 16 927 50,8

  Kody pocztowe w powiacie przasnyski (wyświetlono 9/9)  Ocena internautów powiatu przasnyski
  Średnia ocena: 4.3
  liczba ocen: 26

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz powiat przasnyski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze powiacie przasnyski

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:20:31

  Szybka zmiana regionu Polski  Polska - Powiat przasnyski
  Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat przasnyski - Herb
  Herb powiatu przasnyski