Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Radom


Informacje o Radom:

Ilość ulic: 1180

Ilość kodów pocztowych: 15

Współrzedne geograficzne N: 51.403610

Współrzedne geograficzne E: 21.156670

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 48

Liczba ludności: 226000

Gęstość ludności: 1 995,6 os./km²

Powierzchnia: 111.7 km²

Wysokośc npm: 153

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0972750

TERC: 1463011

Tablice rejestracyjne: WR, WRA

Herb Radom:

Herb Radom

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Radom

 • Dzielnica: Augustów

 • Dzielnica: Borki

 • Dzielnica: Bronisławów

 • Dzielnica: Brzustówka

 • Dzielnica: Dzierzków

 • Dzielnica: Długojów

 • Dzielnica: Długojów Górny

 • Dzielnica: Długojów-Kolonie

 • Dzielnica: Firlej

 • Dzielnica: Firlej-Cegielnia

 • Dzielnica: Glinice

 • Dzielnica: Godów

 • Dzielnica: Gołębiów

 • Dzielnica: Gołębiów-Wojtostwo

 • Dzielnica: Halinów

 • Dzielnica: Huta

 • Dzielnica: Idalin

 • Dzielnica: Janiszpol

 • Dzielnica: Jeżowa Wola

 • Dzielnica: Józefów

 • Dzielnica: Kaptur

 • Dzielnica: Kierzków

 • Dzielnica: Komorniki Rajeckie

 • Dzielnica: Kończyce

 • Dzielnica: Koniówka

 • Dzielnica: Kozia Góra

 • Dzielnica: Krychnowice

 • Dzielnica: Krzewień

 • Dzielnica: Las Kapturski

 • Dzielnica: Malczew

 • Dzielnica: Malenice

 • Dzielnica: Mariackie

 • Dzielnica: Miasto Kazimierzowskie

 • Dzielnica: Michałów

 • Dzielnica: Mleczna

 • Dzielnica: Młodzianów

 • Dzielnica: Młyn-Wójtostwo

 • Dzielnica: Młynek Janiszewski

 • Dzielnica: Nowa Wola Gołębiowska

 • Dzielnica: Nowiny Malczewskie

 • Dzielnica: Nowy Świat

 • Dzielnica: Obozisko

 • Dzielnica: Piotrówka

 • Dzielnica: Planty

 • Dzielnica: Podkanów

 • Dzielnica: Prędocinek

 • Dzielnica: Pruszaków

 • Dzielnica: Śródmieście

 • Dzielnica: Stara Wola Gołębiowska

 • Dzielnica: Stare Miasto

 • Dzielnica: Szczygieł

 • Dzielnica: Ustronie

 • Dzielnica: Wacyn

 • Dzielnica: Weronów

 • Dzielnica: Wincentów

 • Dzielnica: Wólka Klwatecka

 • Dzielnica: Wośniki

 • Dzielnica: Żakowice

 • Dzielnica: Zamłynie

Radom

Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim nad rzeką Mleczną.

Największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy. Czternaste co do wielkości miasto w Polsce. Siedziba powiatu radomskiego i kurii diecezji radomskiej.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 222 496 mieszkańców.

Historia

 • VIII-IX wiek – istnieje osada w dolinie rzeki Mlecznej (w rejonie dzisiejszego Starego Miasta)
 • 2. połowa X wieku – budowa grodu obronnego
 • 1155 – pierwsza pisana wzmianka o Radomiu w bulli papieża Hadriana IV
 • 1233 – pierwsza pisemna wzmianka o kasztelanie radomskim – Marku.
 • 2. połowa XIII wieku – Stary Radom otrzymał prawa średzkie
 • 1340 – Kazimierz III Wielki założył Nowy Radom
 • 1364 – Radom otrzymał prawo magdeburskie
 • 1360-1370 – Kazimierz Wielki funduje mury miejskie, zamek królewski, ratusz i kościół farny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela
 • 1383 – na sejmie w Radomiu obrano Jadwigę, córkę Ludwika Węgierskiego, królem Polski
 • 1401 – w Radomiu zawarto unię wileńsko-radomską unię Polski z Litwą
 • 1469 – poselstwo czeskie ofiarowało w Radomiu koronę Władysławowi Jagiellończykowi
 • 1481 – w Radomiu zamieszkał drugi syn Kazimierza Jagiellończyka, królewicz Kazimierz (obecny patron miasta), który pod nieobecność przebywającego na Litwie ojca sprawował stąd rządy w Koronie
 • 1489 – na radomskim zamku wielki mistrz zakonu krzyżackiego Johann von Tieffen złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi
 • 1495 – w farze radomskiej syn Kazimierza Jagiellończyka – Fryderyk – odebrał insygnia kardynalskie.
 • 1505 – obradujący w Radomiu sejm uchwalił konstytucję Nihil novi oraz zatwierdził „Statut Łaskiego” – pierwszy zbiór praw państwa polskiego.
 • 1564 – według przeprowadzonej lustracji miasto liczyło 1800 osób, 180 domów, 14 jatek, 2 łaźnie i 2 młyny.
 • 1613 – Radom stał się siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego.
 • 1628 – miasto zostało zniszczone przez wielki pożar.
 • 1656 – podczas najazdu szwedzkiego, w Rynku, w domu nr 4 należącym do Adama Gąski kwaterował król szwedzki Karol X Gustaw.
 • 1660 – po opuszczeniu miasta przez Szwedów liczyło ono 395 mieszkańców i 37 domów
 • 1724 – August II Sas wydaje przywilej „De non tollerandis judaeis” mówiący o zakazie zamieszkiwania ludności żydowskiej w granicach miasta.
 • 1737-1756 – budowa Kolegium Pijarów, według projektu Antonio Solariego
 • 1763 – zniesienie Trybunału Skarbowego, Radom liczył 1370 mieszkańców i 137 budynków
 • 1767 – Karol Radziwiłł zawiązał w Radomiu konfederację reakcyjnej magnaterii i szlachty, uznającej rosyjski carat za gwaranta ustroju Rzeczypospolitej.
 • 1787 – Stanisław August Poniatowski powołał w Radomiu Komisję Dobrego Porządku.
 • 1795 – po III rozbiorze Polski Radom zostaje włączony do zaboru austriackiego i staje się siedzibą Cyrkułu, Komisji Obwodowej, Trybunału Cywilnego i Sądu Pokoju.
 • 1809 – Radom zostaje stolicą departamentu w Księstwie Warszawskim.
 • 1816 – powstaje województwo sandomierskie z siedzibą władz w Radomiu
 • 1817 – założenie pierwszej świeckiej szkoły elementarnej pod przewodnictwem Łukasza Raczyńskiego
 • 1819 – Fryderyk August Schnierstein otworzył zakład garbarski, zapoczątkowując przemysłowy rozwój miasta.
 • 1825-1827 – wzniesienie gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego według projektu Antonio Corazziego
 • 1827 – z inicjatywy ks. Kazimierza Kłaczyńskiego powstaje Radomskie Towarzystwo Naukowe
 • 1844 – Radom został stolicą guberni radomskiej, której granice sięgają aż podkrakowskiego Miechowa
 • 1867 – miasto jako jedno z pierwszych w Królestwie otrzymało kanalizację; z guberni radomskiej wyłączone zostają południowe powiaty co daje początek guberni kieleckiej.
 • 1885 – uruchomienie linii kolejowej z Dęblina do Dąbrowy Górniczej
 • 1901 – uruchomienie w Radomiu jednej z pierwszych w Królestwie elektrowni oraz miejskiej sieci oświetleniowej
 • 1905 – w Radomiu w trakcie strajków doszło do starć pomiędzy robotnikami a oddziałami carskimi.
 • 1910 – w Radomiu powstaje klub sportowy RKS Radomiak Radom
 • 1911 – Radom liczył 51 934 mieszkańców.
 • 1918 – Radom wchodzi w skład administracyjny województwa kieleckiego aż do 1939 r.
 • 1918 – w Radomiu powstała Dyrekcja Okręgowa Kolei (w latach trzydziestych XX w. przeniesiona do Chełma, a następnie do Lublina)
 • 1921 – w Radomiu mieszkało 24.495 Żydów, stanowiąc 40% mieszkańców
 • 1926 – w Radomiu powstał klub sportowy RKS Broń Radom
 • 1933 – Radom uzyskał połączenie kolejowe z Warszawą.
 • 1936-1939 – Radom wszedł w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstały Fabryka Chemiczna, Fabryka Broni, gazownia miejska, fabryka telefonów, fabryka obuwia. W okresie tym powstał Teatr Rozmaitości, nawiązujący do tradycji teatru radomskiego z pierwszej połowy XIX w. oraz filia Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie – zalążek szkolnictwa wyższego w mieście.
 • 1938 – miasto liczyło 90 059 mieszkańców.
 • 1939-1945 – Radom był stolicą dystryktu radomskiego w Generalnym Gubernatorstwie.
 • 1941 – utworzenie przez Niemców getta, w którym zgromadzono 32 tys. Żydów
 • 1942-1944 – wywiezienie i wymordowanie radomskich Żydów w obozach zagłady; likwidacja getta
 • 1944 – po upadku powstania warszawskiego w Radomiu zorganizowany został tajny ośrodek nauczania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 1945, 16 stycznia – wkroczenie do Radomia jednostek Armii Czerwonej
 • 9 września 1945 oddziały Armii Krajowej Obwodu Kielecko-Radomskiego, pod dowództwem Stefana Bembińskiego „Harnasia” opanowały miasto, zdobyły więzienie i uwolniły aresztowanych żołnierzy AK.
 • 1946 Radom wchodzi w skład administracyjny województwa kieleckiego aż do 1975 r.
 • 1949 – w Radomiu powstaje Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT, która daje początek późniejszej Politechnice Radomskiej oraz Politechnice Świętokrzyskiej.
 • 1951 – powstała w Radomiu Oficerska Szkoła Lotnicza. 5 lat później trafiają tu legendarni piloci Polskiego lotnictwa: m.in. gen. Stanisław Skalski i płk Wacław Król.
 • do 1954 roku siedziba wiejskiej gminy Radom.
 • 1963 – ponowne zawiązanie Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
 • 1975 – w wyniku reformy administracyjnej Radom odzyskał status stolicy województwa.
 • 1976, 25 czerwca – radomscy robotnicy rozpoczęli protest przeciw polityce rządu i PZPR, brutalnie stłumiony przez ZOMO (wydarzenia radomskie) – miasto stało się znanym ośrodkiem opozycji antykomunistycznej.
 • 1980 – 9 października powstaje Międzyzakładowy Komitet Załozycielski NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z pierwszą siedzibą przy ul. Jacka Malczewskiego.
 • 1984 – powstało Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego – dzisiejszy Instytut Technologii Eksploatacji – jedna z wiodących placówek badawczych w kraju.
 • 1991, 4 czerwca – wizyta w Radomiu papieża Jana Pawła II
 • 1992, 25 marca – utworzenie diecezji radomskiej
 • 1996 – Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska otrzymała rangę Politechniki Radomskiej.
 • 1999 – Radom jako stolica powiatu wchodzi w skład województwa mazowieckiego.
 • 2001, 18 października – Tragiczna śmierć 2 biskupa radomskiego Jana Chrapka.
 • 2002, 25 maja – kardynał Joseph Ratzinger, później papież Benedykt XVI, odwiedził Radom w związku ze święceniem Zygmunta Zimowskiego na biskupa.
 • 2004 – rozpoczęła się oczekiwana od kilkudziesięciu lat rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego.
 • 2005 – podpisanie w Radomiu porozumienia międzyregionalnego dotyczącego budowy drogi ekspresowej Wschód-Zachód S12
 • 2006, 22 kwietnia – inauguracja drugiego nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Radomiu, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, 44 biskupów i tysiące wiernych przybyłych z diecezji radomskiej.
 • 2007 – podczas pokazów lotniczych AIR SHOW pierwszego września w czasie wykonywania swoich pokazów dwa samoloty się zderzyły w efekcie tego śmierć ponieśli dwaj piloci.
 • 2009 – podczas kolejnych pokazów AIR SHOW 30 sierpnia ginie dwóch białoruskich pilotów. Pilotowany przez nich Su-27 spada na ziemię w Małęczynie. Ministerstwo Obrony Białorusi nie zezwoliło na podanie opinii publicznej przyczyn katastrofy samolotu.

Środowisko naturalne

Położenie

Radom znajduje się w centralnej Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego nad rzeką Mleczną. Historycznie położony jest w Małopolsce, w ziemi sandomierskiej. Zgodnie z fizyczno-geograficznym podziałem Kondrackiego miasto położone jest na Wzniesieniach Południowomazowieckich, gdzie większa część miasta położna jest na Równinie Radomskiej, natomiast północny kraniec na Równinie Kozienickiej.

Radom znajduje się na terenie o wysokościach od 130 do 207 m n.p.m.

Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 111,80 km².

Klimat

Średnia temperatura i opady dla Radomia
Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Roczna
Średnie najwyższe temperatury -1 -1 4 12 17 22 23 23 19 13 5 2 12
Średnie najniższe temperatury -5 -7 -3 2 7 12 14 13 9 4 0 -2 4
Opady 58.4 43.2 33 33 30.5 73.7 88.9 61 38.1 35.6 45.7 63.5 604,5
Źródło: Weatherbase 14.12.2008

Nazwa miasta

Według legendy „O srebrnopiórym orle i radomskim grodzie” pewien młodzieniec trafił niesiony głodem do pięknej, zaklętej wioski. Drzewa, krzewy i rzeka szumiały jakby chcąc coś mu powiedzieć. Oczarowany tym pięknem wypowiedział „Rad dom bym tutaj zbudował”. To odczarowało wioskę. Jej mieszkańcy ugościli młodzieńca, a na tamtym miejscu wybudowano gród „Radom”.

W rzeczywistości Radom brzmiał pierwotnie Radom' (z miękkim m' – stąd dopełniacz: Radomia) i był przymiotnikiem dzierżawczym od imienia Radom (dopełniacz: Radoma), które to imię jest skrótem od imienia Radomir. Czyli Radom' oznaczał „gródRadoma” – tak jak Poznań to „gródPoznana”.

Architektura i urbanistyka

Place w Radomiu

 • Plac Dworcowy położony przy Dworcu PKP (skrzyżowanie ulic Traugutta, Poniatowskiego i Beliny-Prażmowskiego).
 • Plac Jagielloński położony po obu stronach ul. Kelles Krauza. Po jego południowej stronie istnieje park, który od północnej części oddziela ul. Kelles-Krauza. Przy placu znajduje się Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
 • Plac Kazimierza Wielkiego położony u zbiegu ulic Wałowej, Żeromskiego, Reja i Malczewskiego. Przy tym placu usytuowany jest zabytkowy kościół pw. Świętej Trójcy.
 • Plac Konstytucji 3 Maja: położony u zbiegu ulic Żeromskiego, Piłsudskiego i Focha. Centralnym miejscem placu jest kościół garnizonowy pw. św. Stanisława.
 • Plac ks. Romana Kotlarza plac usytuowany u zbiegu ulic Mireckiego, Okulickiego, Reja i Limanowskiego. Obok usytuowany jest park Stary Ogród oraz przepływa rzeka Mleczna.
 • Plac Małgorzatki położony między ulicą Traugutta i Narutowicza. Planowane jest przeprowadzenie przez ten plac połączenia ulicy Kościuszki i ulicy Piłsudskiego co polepszyłoby komunikację w tym rejonie.
 • Plac Matki Bożej Fatimskiej plac – rondo położony na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego, alei Grzecznarowskiego oraz alei Wojska Polskiego.
 • Rynek: plac położony w samym „sercu” Miasta Kazimierzowskiego. Wpadają do niego ulice: Rwańska, Szewska, Wolność, Szpitalna, Żytnia oraz Grodzka. Przy placu położone jest m.in. Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego, Dom Gąski i Esterki (obecnie Muzeum Sztuki Współczesnej), dawny Ratusz (obecnie Archiwum Państwowe). W centralnym miejscu placu ustawiony jest Pomnik Czynu Legionów.
 • Plac Stare Miasto usytuowany bardzo blisko najstarszego miejsca Radomia – grodziska „Piotrówka”. Położony jest na nim także najstarszy kościół Radomia, bo pochodzący z XIII w. kościół św. Wacława. Od placu odchodzi ulica Staromiejska, św. Wacława, Przechodnia oraz Asnyka.
 • Plac gen. Waltera położony jest u zbiegu ulic Grzecznarowskiego i Dowkonta. W centrum placu ustawiony jest pomnik łucznika. W najbliższym czasie najprawdopodobniej zmieni swoją nazwę z powodu dekomunizacji nazw ulic i placów.
 • Plac Zgody położony na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego i Szymanowskiego znajdujących się w peryferyjnie położonej dzielnicy miasta Pruszakowie.
 • Plac 72 Pułku Piechoty: plac usytuowany w kwartale między ulicami Malczewskiego, Wernera, Koszarową i Warzywną. Zlokalizowane jest tam mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego.

Miejsca i zabytki

Grodzisko Piotrówka Powstało ok. X w. Siedziba kasztelana radomskiego. Na podgrodziu rozciągała się osada rzemieślniczo-handlowa. Grodzisko zostało częściowo odrestaurowane w 2004 staraniem Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Kościół św. Wacława Najstarsza a jednocześnie najbardziej tajemnicza budowla Radomia. Opierając się na niezachowanym do dziś napisie na kamieniu znalezionym w nawie kościelnej datowano go na 1216 lub 1276. W XIX w. popadł w ruinę. Odrestaurowany w latach 1978-1986. Kościół farny św. Jana Chrzciciela Kościół ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Wybudowany w latach 1360-1370 w stylu gotyckim. Kościół i klasztor oo. bernardynów Zespół kościelny ufundowany w roku 1468 przez króla Kazimierza Jagiellończyka wspólnie ze starostą radomskim, Dominikiem z Kazanowa. Całkowicie wymurowany do roku 1507. W skład zespołu wchodzi kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i klasztor z unikalną kuchnią klasztorną. Zamek Królewski Wzniesiony w latach 1360-1370 staraniem Kazimierza Wielkiego. Później kilkukrotnie przebudowywany. Zrujnowany podczas potopu szwedzkiego doczekał się tylko częściowej odbudowy. Zachowane elementy zamku obejmują parter i podziemia tzw. „Domu Wielkiego”. W ostatnich latach staraniem Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia przeprowadzono na zamku badania archeologiczne oraz częściową rekonstrukcję przypór. Mury miejskie Budowane wraz z zamkiem od 1364 przez Kazimierza Wielkiego. Posiadały ponad trzydzieści baszt oraz trzy bramy. Do dziś zachowały się fragmenty jednej z nich (tzw. „iłżeckiej”) oraz fragment murów wtopiony w południowe skrzydło Kolegium oo. Pijarów. Średniowieczna szkoła parafialna Odkryta zupełnie przypadkiem w 2005 podczas prac badawczych w zespole zabudowy na placu farnym. Niepozorna kamienica, która jak sądzono jest bezwartościową ruderą okazał się kryć pod warstwą tynku stare gotyckie mury. Planowane są kompleksowe prace archeologiczne, które pozwolą m.in. ustalić czas wzniesienia budowli. Kolegium oo. pijarów Wznoszone etapami począwszy od 1736 wg projektu A. Solariego. W latach międzywojennych siedziba Okręgowej Dyrekcji Kolejowej. Obecnie muzeum. Klasztor benedyktynek z kościołem św. Trójcy Fundowany w 1613. Zasadniczą część budowli wzniósł w latach późniejszych Tylman z Gameren. Wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Ostatni raz w 1920 Ratusz Pierwotny, gotycki stał pośrodku rynku. Obiekt rozebrano w 1820. Nowy, neorenesansowy zbudowano wg projektu Henryka Marconiego w latach 1847-1848. W latach okupacji hitlerowskiej planowana była rozbiórka ratusza – na szczęście nie doszła do skutku. Kościół ewangelicko-augsburski w Radomiu Parafia ewangelicka powstała w 1826 roku na skutek napływu kolonistów ewangelickiego wyznania. W 1827 parafia odkupiła budynek teatru od Towarzystwa Dobroczynności. Po zakończonej przebudowie pierwsze nabożeństwo odprawiono 15 sierpnia 1828 roku. Parafia szybko się rozwijała. W 1893 odnotowano liczbę 5.000 wiernych. Dawny gmach komisji województwa sandomierskiego Wybudowany w 1825-1827 jako siedziba władz utworzonego w 1816 województwa sandomierskiego ze stolicą w Radomiu. Klasycystyczny, monumentalny, zaprojektowany przez Antonio Corazziego po dziś dzień pełni rolę siedziby władz wojewódzkich.Resursa Obywatelska Wybudowana w 1852 wg projektu Ludwika Radziszewskiego. W latach 1918-1939 siedziba Teatru Rozmaitości. Po wojnie przebudowana na kino. Obecnie siedziba Centrum Sztuki 'Resursa'. Rogatki Murowane, klasycystyczne, wzniesione w XIX w. przy głównych traktach wylotowych. Zachowały się dwie – przy dawnym przedmieściu lubelskim oraz warszawskim. Loża masońska Wzniesiona w połowie XIX w. w stylu, klasycystycznym. Obecnie siedziba Prokuratury Okręgowej.Stara elektrownia Pierwsza elektrownia w tzw. „Kongresówce”, wzniesiona w 1903. Obecnie przebudowywana na Centrum Sztuki Współczesnej. Stary Ogród Utworzony w 1820 roku w układzie promienistym. Założenie ogrodowe, poważnie zdewastowane w trakcie I wojny światowej uległo dużym przekształceniom. Trwa renowacja kompleksu parkowego. Cmentarz żydowski założony w 1837 roku. Ostatni pochówek odbył się w 1951 roku.Cmentarz rzymskokatolicki założony w 1812 roku, znajduje się przy jednej z głównych ulic Radomia, Limanowskiego.

Pomniki i miejsca pamięci narodowej

 • Pomnik Czynu Legionów
 • Pomnik Jana z Czarnolasu
 • Pomnik Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Pomnik Jacka Malczewskiego
 • Pomnik Jana Pawła II
 • Pomnik Fryderyka Chopina
 • Pomnik Jana Kilińskiego
 • Pomnik Matki Polki
 • Pomnik Łucznika
 • Pomnik Mauzoleum Dionizego Czachowskiego
 • Pomnik WINu
 • Pomnik Radomskich żydów

Zieleń miejska

Według publikacji z 2008 r. w obszarze miasta istnieją użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 6,9 ha.

Gospodarka

W końcu stycznia 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Radomiu obejmowała ok. 21,9 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 22,7% do aktywnych zawodowo.

W Radomiu mieszczą się Fabryka Broni Łucznik, Zyszko Company Sp. z o. o., Komandor S.A., Jadar, Techmatik oraz wiele inne innych zakładów produkcyjnych. Poza tym Radom jest również siedzibą wielu firm usługowych, takich jak np. MNI Telecom S.A., Biuro Podróży "Alfa Star", eSky.pl

W mieście jest kilka centrów i galerie handlowe (Galeria Słoneczna, Galeria Gama, Galeria Rosa, Galeria Stokrotka, Galeria Feniks, Centrum Handlowe M1, Centrum Handlowe Echo, Centrum Handlowe E. Leclerc, Street Mall "Vis a Vis").

Ponadto Radom posiada 8 miejsc targowych.

Demografia

Edukacja

Radom jest w województwie mazowieckim największym po Warszawie ośrodkiem akademickim. W mieście znajduje się 10 szkół wyższych i 2 kolegia nauczycielskie.

Poza tym:

 • 11 zespołów szkół ponadgimnazjalnych
 • 13 liceów ogólnokształcących
 • 3 szkoły artystyczne
 • 22 gimnazja
 • 30 szkół podstawowych

Kultura

W mieście działa Radomskie Towarzystwo Naukowe.

Kina

 • Centrum Filmowe Helios – 5 sal
 • Multikino – 6 sal (Galeria Słoneczna)

Wcześniej działały jeszcze w Radomiu kina: Atlantic (wcześniej Bałtyk), Hel, Mega, Mewa, Odeon, Pokolenie, Przyjaźń i Walter. W planach jest budowa kolejnych dwóch multipleksów oraz uruchomienie po przerwie kina studyjnego.

 • Resursa Obywatelska – Klub Dobrego Filmu (pokazy specjalne)

Filharmonia

 • Radomska Orkiestra Kameralna

Teatry

 • Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego
 • Teatr Poszukiwań w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

Muzea

 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego
 • Muzeum Wsi Radomskiej
 • Muzeum Sztuki Współczesnej
 • Muzeum Harcerstwa Ziemi Radomskiej
 • Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"
 • Galeria Dziedzictwa Kulturowego Miasta Radomia
 • Muzeum Diecezjalne

Domy Kultury

 • Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu ul. Parkowa 1
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej
 • Dom Kultury „Południe”
 • Dom Kultury „ Borki”
 • Dom Kultury „Idalin”

Lokalne środki przekazu

 • TVP Warszawa – oddział w Radomiu
 • Telewizja Dami (kanał dostępny w sieci kablowej Vectra oraz poprzez internet)
 • Praca Radom TVI – intenetowa telewizja Powiatowego Urzędu Pracy
 • TV Radom – prywatna internetowa telewizja o Radomiu

Lokalne rozgłośnie radiowe:

 • Radio Rekord
 • Radio Plus Radom
 • Radio Eska Radom
 • Radio dla Ciebie
 • RMF Maaxxx Kielce/Radom

Gazety radomskie ukazujące się regularnie:

 • Anonse – Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń
 • Gazeta Wyborcza
 • Echo Dnia
 • Życie Radomskie
 • Nasze Miasto
 • 7 Dni – tygodnik
 • Tygodnik Radomski
 • Mój Radom – Miejska Gazeta Internetowa
 • Teraz Radom – bezpłatny tygodnik
 • Panorama Radomska – bezpłatny tygodnik
 • Salt@Pepper – lifestyle’owy bezpłatny miesięcznik
 • OK!magazyn – pierwsze kolorowe czasopismo lifestyle, bezpłatny miesięcznik wydawany od 2008 roku
 • Oko na miasto – bezpłatny tygonik
 • CoolturalnyRadom.pl - Radomskie Wiadomości Kulturalne w Internecie

Sport

Początkiem historii sportu radomskiego jest rok 1910, kiedy to po uzyskaniu oficjalnego pozwolenia od władz carskich powstało Radomskie Towarzystwo Sportowe. Posiadało ono pięć sekcji: piłki nożnej (pod nazwą „Kordian”), kolarską, tenisową, łyżwiarską i gimnastyczną („Sokół”).

Wspólnoty religijne


Na terenie miasta działalność religijną prowadzą następujące kościoły i wspólnoty wyznaniowe:

 • Kościół Rzymskokatolicki - siedziba diecezji radomskiej, oraz 35 parafii, podzielonych na 5 dekanatów, to jest: Radom-Centrum, Radom-Wschód, Radom-Zachód, Radom-Północ, Radom-Południe.
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – parafia i cerkiew w Radomiu
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski – parafia i kościół w Radomiu
 • Kościół Chrześcijan Baptystów – zbór w Radomiu
 • Wspólnota Kościołów Chrystusowych – zbór w Radomiu
 • Kościół Chrystusowy – zbór w Radomiu
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – zbór w Radomiu
 • Kościół Boży – zbór Jezusa Chrystusa w Radomiu
 • Wspólnota Chrześcijańska "Golgota" w Radomiu
 • Protestancki związek wyznaniowy
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – zbór w Radomiu
 • Świadkowie Jehowy – zbory w Radomiu

Ponadto w Radomiu mieszkają przedstawiciele następujących wyznań:

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów – parafia w Wierzbicy
 • Kościół Polskokatolicki – parafia w Studziankach Pancernych
 • Lectorium Rosicrucianum
 • Ośrodek Misyjny (Karma Kagyu)
 • Radomska Grupa Medytacyjna buddyzmu Diamentowej Drogi

Administracja i polityka

Radom jest miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do swojej Rady Miejskiej w Radomiu 28 radnych. Organem wykonawczym jest prezydent miasta. Siedziba władz znajduje się przy ul. Jana Kilińskiego.

W Radzie Miejskiej w Radomiu działają następujące kluby radnych: Prawo i Sprawiedliwość, Radomianie Razem, Platforma Obywatelska, Porozumienie Lewicy oraz Stowarzyszenie Kocham Radom.

Radom jest członkiem Związku Miast Polskich.

Miasto jest także siedzibą starostwa powiatu radomskiego.

Pomimo utraty funkcji administracyjnej stolicy województwa w 1999 r., w Radomiu funkcjonuje wiele instytucji o regionalnym znaczeniu. Mieści się tu wojewódzki urząd skarbowy, wydział zamiejscowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd okręgowy wraz z prokuraturą okręgową, delegatura urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego. Ponadto ma tu siedzibę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.

Prezydenci Radomia

Przewodniczący rady miejskiej

Prezesi rady miejskiej okresu II RP:

 • 1919-1927: Maria Kelles-Krauz (PPS)
 • 1927-1928: Stanisław Kelles-Krauz (PPS, od 1928 senator RP)
  • 1927: wiceprezes Ludwik Brylant (Lista Nr 6, Związek Rzemieślników i Lokatorów Żydowskich, tzw. folkiści)
  • 1927-1930: wiceprezes Morduch Kotler (Lista Nr 6, Związek Rzemieślników i Lokatorów Żydowskich, tzw. folkiści)
 • 1930-1934: brak rady miejskiej decyzją Ministra Spraw Wewn. Felicjana Składkowskiego
 • 1934-1939: obradom rady przewodniczył prezydent miasta

Przewodniczący okresu III RP:

 • 1991-1994: Ryszard Fałek
 • 1994-1997: Jan Rejczak (od 1997 poseł RP)
 • 1999-2002: Zygmunt Jacek Nita (SLD)
 • 2002-2006: Tadeusz Derlatka (Radomianie Razem)
 • 2006: Ryszard Fałek (PiS; od grudnia 2006 wiceprezydent miasta)
 • 2006-2007: Wojciech Skurkiewicz (PiS; od 2007 senator RP)
 • 2007- Dariusz Wójcik (PiS)

Sekretarze rady miejskiej

Sekretarze okresu II RP:

 • 1919-1923: Jechiel vel Hilary Frenkiel (Lista Nr 6, tzw. syjoniści)
 • 1923-1927: Ludwik Brylant (Lista Nr 3, Związek Rzemieślników i Lokatorów Żydowskich, tzw. folkiści)
 • 1926-1927: Abram Mojżesz Rottenberg (LIsta Nr 6, Zjednoczone Stronnictwa Żydowskie)
 • 1927-1930: Chaim Marek Finkielsztajn (Lista Nr 3, Poalej Syjon-Lewica)
 • 1927-1930: Lejzor Symcha Finkielsztajn (Lista Nr 13, Żydowski Zjednoczony Komitet Wyborczy)

Sekretarze okresu III RP:

 • 2002-2006: Włodzimierz Dłużewski
 • 2006- Rafał Czajkowski

Parlamentarzyści

Mieszkańcy wybierają posłów na Sejm z okręgu wyborczego nr 17.

Podział administracyjny

W Radomiu nie istnieje oficjalny podział na dzielnice. MZDIK pracuje nad nowym podziałem który am wejść w życie w lutym 2012. Zwyczajowo miasto dzieli się na następujące dzielnice i osiedla:

 • Akademickie
 • Borki
 • Brzustówka
 • Długojów
 • Długojów Górny
 • Dzierzków
 • Firlej
 • Glinice
 • Godów
 • Gołębiów
 • Gołębiów 2
 • Halinów
 • Huta Józefowska
 • Idalin
 • Janiszpol
 • Janów
 • Jeżowa Wola
 • Józefów
 • Kaptur
 • Kierzków
 • Kolonia Janiszpol
 • Koniówka
 • Kończyce
 • Kozia Góra
 • Krychnowice
 • Krzewień
 • Malczew
 • Malenice
 • Michałów
 • Mleczna
 • Młynek Janiszewski
 • Młodzianów
 • Nad Potokiem
 • Nowa Wola Gołębiowska
 • Nowiny Malczewskie
 • Obozisko
 • Osiedle XV-lecia
 • Planty
 • Południe
 • Potkanów
 • Prędocinek
 • Pruszaków
 • Rajec Komorniki
 • Sadków
 • Śródmieście
 • Stara Wola Gołębiowska
 • Ustronie
 • Wacyn
 • Wincentów
 • Wośniki
 • Wólka Klwatecka
 • Zamłynie
 • Żakowice

Transport

Kolejowy

Radom leży na skrzyżowaniu linii kolejowych prowadzących do Warszawy, Krakowa, Łodzi i Lublina. W mieście znajduje się dworzec kolejowy oraz 2 stacje: Radom Potkanów i Radom Wschodni.

Drogowy

Radom leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych łączących wschód z zachodem i północ z południem.

Przez Radom biegną trzy drogi międzynarodowe i krajowe:

Z Radomia do innych miejscowości prowadzą trzy drogi wojewódzkie:

Port lotniczy

W Radomiu znajduje się port lotniczy Radom-Sadków o wysokich parametrach technicznych, które jest aktualnie wykorzystywane głównie przez wojsko. Raz na dwa lata na lotnisku Radom-Sadków odbywają się największe w Polsce międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show. Drugie lotnisko, będące siedzibą aeroklubu radomskiego znajduje się w podradomskim Piastowie. System komunikacji lotniczej Radomia uzupełnia lądowisko przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Komunikacja miejska

Obecnie w ramach regularnej komunikacji miejskiej po Radomiu i kilku okolicznych gminach kursują 24 linie autobusowe oznaczone cyfrowo. Codziennie w ramach komunikacji miejskiej na ulice wyjeżdża około 130 autobusów. Średnia częstotliwość wszystkich linii w szczycie wynosi 20 minut. Organizatorem i regulatorem komunikacji miejskiej jest zakład budżetowy gminy – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Komunikacja podmiejska obecnie jest obsługiwana przez wielu przewoźników prywatnych, a także spółki wykonujące przewozy w ramach sieci MZDiK.

Infrastruktura techniczna

 • Wodociągi:

Wg publikacji z 2008 r. w Radomiu do sieci wodociągowej podłączonych jest 98,46% ogółu mieszkań, a do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 93,59% mieszkań.

 • Ciepłownictwo:

Wg danych z 2005 r. sieć ciepłownicza obejmuje swoim zasięgiem ponad 27 km² a to jest 24% powierzchni miasta. Jednakże system ten pokrywa wszystkie najgęściej zaludnione obszary miasta. W Radomiu istnieją 2 źródła ciepła: Ciepłownia „Południe” (o mocy 203,5 MW) oraz Ciepłownia „Północ” (116,3 MW).

 • Gospodarka odpadami:

Jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych, Radom obsługiwany jest przez składowisko o łącznej powierzchni 20 ha, 93% składowanych odpadów stanowią odpady komunalne, pozostałe 7% odpady przemysłowe. Dodatkowo w sąsiedztwie wysypiska występuje kompostownia odpadów „zielonych” o powierzchni 3 ha.

 • Energia elektryczna:

Radom czerpie energie elektryczną z elektrowni Kozienice, skąd przesyłany jest do 2 stacji rozdzielczych w Kozienicach i Rożkach.

Obiekty nadawczo-transmisyjne:

 • Radom Komin CM Południe (Potkanów) – Radio Rekord; TV4
 • Radom Komin CM Północ (Komin Ciepłowni Miejskiej) – Radio Plus Radom
 • RON Radom Wacyn
 • maszt Radom Hotel Asystencki – Polskie Radio Euro – od lutego 2009 nadajnik wyłączony
 • Radom Iłża – Twoje Radio Iłża
 • Radom – Radio Eska (Radom)

Bezpieczeństwo

 • Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
 • Crime Stoppers Radom
 • Delegatura ABW w Radomiu
 • Garnizon Radom

Honorowi obywatele Radomia

 • Antoni Czortek
 • Ignacy Daszyński
 • Mirosław Hermaszewski
 • Jan Paweł II
 • Maria Fołtyn
 • Piotr Klimuk
 • Leszek Kołakowski
 • Bolesław Limanowski
 • Edward Materski
 • Michaił Orłow
 • Kazimierz Paździor
 • Józef Piłsudski
 • Edward Śmigły-Rydz
 • Włodzimierz Sedlak
 • Tadeusz Sołtyk
 • Andrzej Wajda
 • Lech Wałęsa
 • Zygmunt Zimowski
 • Lech Kaczyński

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Słowacja Bańska Bystrzyca
 • Łotwa Dyneburg
 • Białoruś Homel
 • Chińska Republika Ludowa Huzhou
 • Niemcy Magdeburg
 • Rosja Oziory
 • Rumunia Ploeszti
 • Litwa Samorząd Rejonu Wileńskiego
 • Bułgaria Stara Zagora
 • Hiszpania Talavera de la Reina
 • Republika Chińska Taoyuan
 • Ukraina Tarnopol

Zobacz też

 • Diecezja Radomska
 • synagoga w Radomiu
 • Kasa Spółdzielcza Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich „Pomoc” w Radomiu
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
 • Jutrzenka Wschodząca
 • Hasła zaczynające się od "Radom"
 • Występowanie frazy: w hasłach zawierających „Radomia” lub „Radomiu lub „radomskie”.

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 1180)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

0-9

ul. 11 Listopada
ul. 1905
ul. 1905 Roku
ul. 25 Czerwca

A

ul. Abrahama
ul. Adwentowicza Karola
ul. Akacjowa
ul. Akademicka
ul. Aleja Róż
ul. Aleja Wojska Polskiego
ul. Aleksandrowicza
ul. Aleksandrowicza Juliana
ul. Altanowa
ul. Andersa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
ul. Andersena
ul. Andersena Christiana
ul. Andersena Chrystiana
ul. Anielewicza Mordechaja
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Ludowej
ul. Artezyjska
ul. Asnyka Adama

B

ul. Bacewicz
ul. Bacewicz Grażyny
ul. Bacha
ul. Bacha Jana Sebastiana
ul. Bagienna
ul. Bakalarza Edmunda
ul. Banacha
ul. Banacha Stefana
ul. Barlickiego
ul. Barlickiego Norberta
ul. Bartnicza
ul. Barycka
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Batorego
ul. Batorego Stefana
ul. Bednarska
ul. Beina Kazimierza
ul. Beliny Prażmowskiego
ul. Beliny-Prażmowskiego
ul. Beliny-Prażmowskiego Władysława
ul. Belska
ul. Bema
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Beneta
ul. Beneta Samuela
ul. Bernardyńska
ul. Betonowa
ul. Bełżeckiego
ul. Bełżeckiego Stanisława
ul. Biała
ul. Białobrzeska
ul. Białostocka
ul. Biegunowa
ul. Bieszczadzka
ul. Blaszana
ul. Bliska
ul. Bluszczowa
ul. Boczna
ul. Bogusławskiego
ul. Bogusławskiego Wojciecha
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Borkowskich Józefa i Stanisława
ul. Borowa
ul. Borówkowa
ul. Borysowicza Jerzego
ul. Borzym Barbary
ul. Botaniczna
ul. Bóżniczna
ul. Bracka
ul. Braille'a
ul. Braillea Ludwika
ul. Brandta
ul. Brandta Józefa
ul. Bratnia
ul. Broni
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Browarna
ul. Brudna
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzozowa
ul. Brzustowska
ul. Budowlanych
ul. Bukietowa
ul. Bukowa
ul. Bulwarowa
ul. Bursztynowa
ul. Bydgoska
ul. Bystra
ul. Bytomska
ul. Bławatna
ul. Błędowska
ul. Błękitna
ul. Błotnia

C

ul. Ceglana
ul. Ceramiczna
ul. Chabrowa
ul. Chałasińskiego Józefa
ul. Chałubińskiego
ul. Chałubińskiego Tytusa
ul. Chałubińskiego Tytusa (Doktora Tytusa Chałubińskiego)
ul. Chęcińska
ul. Chemiczna
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chmielińskiego Adama Zygmunta
ul. Chmielińskiego Zygmunta Adama
ul. Chmielna
ul. Chodkiewicza
ul. Chodkiewicza Jana Karola
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chorzowska
al. Chrapka Księdza Biskupa Jana
ul. Christianiego
ul. Christianiego gen. Franciszka Ksawerego
ul. Chrobrego
ul. Chrobrego Bolesława
ul. Chrystiani Franciszka Ksawerego
ul. Chłodna
ul. Chłopska
ul. Ciasna
ul. Ciborowska
ul. Cicha
ul. Cichawy Franciszka
ul. Ciemna
ul. Ciesielska
ul. Cisowa
ul. Curie-Skłodowskiej Marii
ul. Cygańska
ul. Czachowskiego
ul. Czachowskiego Dionizego
ul. Czackiego
ul. Czackiego Tadeusza
ul. Czajkowskiego Piotra
ul. Czarna
ul. Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czarnoleska
ul. Czecha Bronisława
ul. Czeremchowa
ul. Czereśniowa
ul. Czerwca 25
ul. Czwartaków
ul. Czynu Chłopskiego
ul. Czysta

D

ul. Dąbkowskiego Witolda
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Henryka
ul. Daleka
ul. Daszyńskiego
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Dekarska
ul. Deperasińskiego Mieczysława
ul. Derkacz Heleny
ul. Diamentowa
ul. Dobra
ul. Dobrowolskiego Wacława
ul. Domagalskiego
ul. Domagalskiego Władysława
ul. Dowkonta
ul. Dowkonta Tadeusza
ul. Dowkontta Tadeusza
ul. Drewniana
ul. Drzewicka
ul. Drzymały
ul. Drzymały Wojciecha Michała
pl. Dworcowy
ul. Dworska
ul. Dworzaka Antonina
ul. Dygasińskiego
ul. Dygasińskiego Adolfa
ul. Działkowa
ul. Dzielna
ul. Dzierzkowska
ul. Dzieszkowska
ul. Dzika
ul. Długa
ul. Długojowska
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

E

ul. Egejmana Bolesława
ul. Egiejmana Bolesława
ul. Elegii
ul. Elsnera Józefa
ul. Energetyków
ul. Eplera Adama (Generała Adama Eplera)
ul. Eplera gen. Brygady Adama
ul. Esperanto
ul. Esterki

F

ul. Fabryczna
ul. Fałata
ul. Fałata Juliana
ul. Fiedlera Arkadego
ul. Filtrowa
ul. Floriana
ul. Floriana św.
ul. Focha
ul. Focha Ferdynanda
ul. Focha marsz. Ferdynanda
ul. Folwarczna
ul. Formierska
ul. Fredry Aleksandra
ul. Frontowa
ul. Fundowicza Stefana

G

ul. Gackiego
ul. Gackiego Józefa
ul. Gagarina
ul. Gagarina Jurija
ul. Gajl Marii
ul. Gajowa
ul. Galla
ul. Galla Anonima
ul. Garbarska
ul. Gauze Jana
ul. Gawdzickiego Feliksa
ul. Gazowa
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gdańska
ul. Gdyńska
ul. Gębarzewska
ul. Gen. Okulickiego
ul. Gen. Zajączka
ul. Genewska
ul. Geodetów
ul. Gęsia
ul. Gielniowska
ul. Gierymskich
ul. Gierymskich (Braci Gierymskich)
ul. Gierymskich Aleksandra i Maksymiliana
ul. Giserska
ul. Gliniana
ul. Gliwicka
ul. Gnieźnieńska
ul. Godna
ul. Godowska
ul. Gojawiczyńskiej
ul. Gojawiczyńskiej Poli
ul. Golby dr Zbigniewa
ul. Gombrowicza
ul. Gombrowicza Witolda
ul. Gomulickiego
ul. Gomulickiego Wiktora
ul. Góralska
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Gościnna
ul. Gospodarcza
ul. Goszczewicka
ul. Gołaszewskiego
ul. Gołaszewskiego Czesława
ul. Gołębia
ul. Gołębiowska
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grechuty Marka
ul. Grenadierów
ul. Grobickiego Aleksego
ul. Grochowa
ul. Gródecka
ul. Grodzickiego
ul. Grodzickiego Józefa
ul. Grodzińskiej Teresy
ul. Grodzka
ul. Grójecka
ul. Gromadzka
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grota Roweckiego
ul. Grottgera Artura
ul. Grudniowa
ul. Gruntowa
ul. Grunwaldzka
ul. Gryczana
ul. Grzebieniowa
Al. Grzecznarowskiego
ul. Grzecznarowskiego
al. Grzecznarowskiego Józefa
ul. Grzybowska
ul. Głęboka
ul. Główna
ul. Głucha

H

ul. Halinowska
ul. Hallera
ul. Hallera gen. Józefa
ul. Hallera Józefa
ul. Hańskiego
ul. Hańskiego Witolda
ul. Helleńska
ul. Hempla
ul. Hempla Stanisława
ul. Hermanowicz Haliny
ul. Hermanowicz Heleny
ul. Hipoteczna
ul. Hodowlana
ul. Hoppena Karola
ul. Hoża
ul. Hubalczyków
ul. Huta Józefowska
ul. Hutnicza

I

inne Dworzec PKS
inne Sadków
inne Stacja PKP
ul. Idalińska
ul. Iglasta
ul. Indycza
ul. Inspektowa
ul. Instalatorów
ul. Inwalidów Wojennych
ul. Inżynierska
ul. Iwaszkiewicza
ul. Iwaszkiewicza Jarosława

J

ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellońska
pl. Jagielloński
ul. Jagienki
ul. Jagodowa
ul. Jakubczak Florentyny
ul. Jana Pawła II
ul. Jana Sobieskiego
ul. Janiszewska
ul. Janiszpolska
ul. Janowiecka
ul. Janowska
ul. Januszowskiego Jana
ul. Jaracza
ul. Jaracza Stefana
ul. Jarosza Józefa
ul. Jarzębinowa
ul. Jarzynowa
ul. Jarzyńskiego
ul. Jarzyńskiego Prospera
ul. Jasińskiego
ul. Jasińskiego gen. Jakuba
ul. Jasińskiego Jakuba (Generała Jakuba Jasińskiego)
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jastrzębia
ul. Jastrzębskiego
ul. Jastrzębskiego Walentego
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jeleniowska
ul. Jesienna
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Jordana
ul. Jordana dr. Henryka
ul. Jordana Henryka
ul. Joteyki Tadeusza
ul. Józefowska
ul. Juliusza
ul. Juranda

K

ul. Kacza
ul. Kąkolowa
ul. Kalinowa
ul. Kalinowskiego Wojciecha
ul. Kalińska
ul. Kaliska
ul. Kamienna
ul. Kanałowa
ul. Kapturska
ul. Karczemnego
ul. Karczemnego Marcelego
ul. Kard. Wyszyńskiego
ul. Karłowicza
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasandry
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasztanowa
ul. Kasztelańska
ul. Kaszubska
ul. Katowicka
pl. Kazimierza Wielkiego
ul. Kędzierskiego Apoloniusza
ul. Keles-Krauza Kazimierza
ul. Kelles-Krauza
ul. Kelles-Krauza Kazimierza
ul. Kielecka
ul. Kierzkowska
ul. Kijewskiej Bohdany
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kleeberga
ul. Kleeberga Franciszka (Generała Franciszka Kleeberga)
ul. Kleeberga gen. Franciszka
ul. Klejowa
ul. Klementyny
ul. Klinowa
ul. Klonowa
ul. Klonowica Sebastiana
ul. Klonowicza
ul. Klwatecka
ul. Klwowska
ul. Kmicica
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kocka
ul. Kolberga
ul. Kolberga Oskara
ul. Kolejowa
ul. Kolorowa
ul. Komandosów
ul. Komunalna
ul. Konarska
ul. Kończyce-Kolonia Wieś
ul. Kończycka
ul. Konecka
ul. Konopna
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
pl. Konstytucji 3 Maja
ul. Kopalniana
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koralowa
ul. Korczaka Janusza
ul. Korzeniowa
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kośna
ul. Kosowska
ul. Kostki Napierskiego
ul. Kostki Napierskiego Aleksandra
ul. Kosynierów
ul. Koszarowa
ul. Koszykowa
ul. Kotarbińskiego
ul. Kotarbińskiego Tadeusza
pl. Kotlarza ks. Romana
ul. Kozia
ul. Koziegórska
ul. Kozienicka
ul. Kozłowskiego Dominika
ul. Kołodziejska
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krakowska
ul. Krańcowa
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Janka
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Ignacego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Kredowa
ul. Królewska
ul. Królikowskiego Józefa
ul. Królikowskiego Józefa Franciszka
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Krychnowicka
ul. Krynicka
ul. Krzewień
ul. Krzywa
ul. Krzywickiego Edwarda
ul. Krzyżowa
ul. Ks. Łukasika
ul. Ku Słońcu
ul. Kudły Leona
ul. Kujawska
ul. Kultysa Ignacego
ul. Kurdwanów
ul. Kurpińskiego
ul. Kurpińskiego Karola
ul. Kurpiowska
ul. Kuśnierska
ul. Kusocińskiego
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego Cymerysa
ul. Kwiatkowskiego Wiktora Cymerysa
ul. Kwiatowa
ul. Kłosowa

L

ul. Langiewicza
ul. Langiewicza Mariana
ul. Laskowa
ul. Lazurowa
ul. Lechicka
ul. Legackiego Franciszka
ul. Lekarska
ul. Lelewela Joachima
ul. Lema Stanisława
ul. Lesiowska
ul. Leśna
ul. Leszczynowa
ul. Letniskowa
ul. Limanowskiego
ul. Limanowskiego Bolesława
ul. Lindego Samuela Bogumiła
ul. Lipowa
ul. Lipska
ul. Listopada 11
ul. Listopadowa
ul. Litewska
ul. Londyńska
ul. Lotna
ul. Lotnicza
ul. Lubelska
ul. Lubońskiego
ul. Lubońskiego Konstantego
ul. Ludowa
ul. Ludwikowska
ul. Ludwinowska
ul. Lustrzana
ul. Lutosławskiego Witolda
ul. Luźna

Ł

ul. Łączna
ul. Łąkowa
ul. Łamana
ul. Łanowa
ul. Łokietka Władysława
ul. Łomżyńska
ul. Łowicka
ul. Łukasika
ul. Łukasika Andrzeja (Księdza Andrzeja Łukasika)
ul. Łukasika ks. Andrzeja
ul. Łysogórska

M

ul. Mączna
ul. Madrycka
ul. Magazynowa
ul. Majątkowa
ul. Majowa
ul. Makowa
ul. Makowska
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malawskiego Władysława
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malczewskiej Wandy
ul. Malenicka
ul. Malinowa
ul. Maratońska
ul. Marglowa
ul. Mariacka
ul. Mariańskiego
ul. Marjańskiego Józefa
ul. Marusarzówny
ul. Marusarzówny Heleny
ul. Marywilska
ul. Masztowa
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
pl. Matki Bożej Fatimskiej
ul. Mazowiecka
ul. Mazurska
ul. Mała
ul. Małcużyńskiego Witolda
ul. Małęczyńska
ul. Małopolska
ul. Mechaniczna
ul. Metalowa
ul. Michałowska
ul. Michałowskiego
ul. Michałowskiego Piotra
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miedziana
ul. Mielczarskiego
ul. Mielczarskiego Romualda
ul. Mierzejewskiego Henryka
ul. Mieszka
ul. Mieszka I
ul. Mikosa
ul. Mikosa Władysława
ul. Mikołaja z Radomia
ul. Milejowicka
ul. Milenijna
ul. Miodowa
ul. Mireckiego
ul. Mireckiego Józefa
ul. Miła
ul. Mleczna
ul. Mochnackiego
ul. Mochnackiego Maurycego
ul. Modra
ul. Modrzejewskiej
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Modrzewiowa
ul. Modzelewskiego Michała
ul. Mokra
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morelowa
ul. Morwowa
ul. Mosiołka
ul. Mosiołka Michała
ul. Mostowa
ul. Mroza Kazimierza
ul. Mścisława
ul. Murarska
ul. Mydlana
ul. Mylna
ul. Myśliwska
ul. Młodzianowska
ul. Młynarska
ul. Młyńska

N

ul. Na Stoku
ul. Nadrzeczna
ul. Nadziei
ul. Namysłowskiego Karola
ul. Naruszewicza Adama
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nasypowa
ul. Natolińska
ul. Nałęczowska
ul. Nałkowskiej
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niecała
ul. Niedbalskiego Aleksandra
ul. Niedziałkowskiego
ul. Niedziałkowskiego Mieczysława
ul. Niemcewicza
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Niska
ul. Nizinna
ul. Nobla
ul. Nobla Alfreda
ul. Norwida Cypriana
ul. Noskowskiego Zygmunta
ul. Nowa Wola
ul. Nowa Wola Gołębiowska
ul. Nowacia
ul. Nowacia Bronisława
ul. Nowofolwarczna
ul. Nowogrodzka
ul. Nowospacerowa
ul. Nowowiejskiego Feliksa
ul. Nowowolska
ul. NSZZ "Solidarność"

O

ul. Obozowa
ul. Obrońców
ul. Obrońców Warszawy
ogród Stary Ogród
ul. Odechowska
ul. Odlewnicza
ul. Odrodzenia
ul. Odrzańska
ul. Ofiar Filreja
ul. Ofiar Firleja
ul. Ofiary ks. Tadeusza
ul. Ofiary Tadeusza (Księdza Tadeusza Ofiary)
ul. Ofiary Tadeusza (Tadeusza Ofiary Księdza)
ul. Ogińskiego
ul. Ogińskiego Michała
ul. Ogińskiego Michała Kleofasa
ul. Ogrodnicza
ul. Okopowa
ul. Okrężna
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego gen. Leopolda
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)
ul. Olędzkiego Jana
ul. Oleńki
ul. Oleszczuk-Ożarskiej Jadwigi
ul. Olimpijska
ul. Olsztyńska
ul. Olszynowa
ul. Opoczyńska
ul. Opolska
ul. Ordona
ul. Ordona Juliana Konstantego
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orląt Lwowskich
ul. Orna
ul. Orońska
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Osadnicza
ul. Osiedle Sadków
ul. Osiedlowa
ul. Osińskiego
ul. Osińskiego Michała Tadeusza
ul. Osiowa
ul. Osterwy
ul. Osterwy Juliusza
ul. Ostrowiecka
ul. Otwarta
ul. Owalna
ul. Owocowa
ul. Ozdobna
ul. Ożoga Jana Bolesława

P

park Kościuszki Tadeusza
park Leśniczówka
park Malczewskiego Jacka
ul. Pac-Pomarnackiego Leopolda
ul. Paciaka Władysława
ul. Pacyńska
ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Padewska
ul. Pamięci Katynia
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Parysa
ul. Paryska
ul. Paska
ul. Paska Jana Chryzostoma
ul. Pasterska
ul. Pawia
ul. Pawlaka
ul. Pawlaka Zacheusza
ul. Październikowa
ul. PCK
ul. Pentza Jana
ul. Peryferyjna
ul. Perzanowskiej
ul. Perzanowskiej dr Stefanii
ul. Perzanowskiej Stefanii (Doktor Stefanii Perzanowskiej)
ul. Perłowa
ul. Pianistów
ul. Piaskowa
ul. Piastowska
ul. Piękna
ul. Pieśni
ul. Pionierów
ul. Piotrkowska
ul. Piotrówka
ul. Piwna
ul. Piwnika
ul. Piwnika "Ponurego" mjr. Jana
ul. Piwnika Ponurego Jana (Majora Jana Piwnika Ponurego)
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Placowa
ul. Planowa
ul. Planty
ul. Podchorążych
ul. Podhalańska
ul. Podleśna
ul. Podmiejska
ul. Podmokła
ul. Poduchowna
ul. Podwalna
ul. Pogodna
ul. Pola
ul. Pola Wincentego
ul. Policka
ul. Polna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Pomarnackiego Leopolda
ul. Pomorska
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa
ul. Poniatowskiego Księcia Józefa
ul. Poprzeczna
ul. Poranna
ul. Poselska
ul. Pośrednia
ul. Posłów Greckich
ul. Potkanowska
ul. Potkańskiego Karola
ul. Potokowa
ul. Potrzebna
ul. Potworowska
ul. Powały
ul. Powały Mikołaja
ul. Powstańców Śląskich
ul. Poznańska
ul. Połabska
ul. Połaniecka
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Prackiego Jerzego
ul. Prądzyńskiego gen. Ignacego
ul. Prądzyńskiego Ignacego (Generała Ignacego Prądzyńskiego)
ul. Praska
ul. Promyka
ul. Promyka Kazimierza
ul. Prosta
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Przechodnia
ul. Przejazd
ul. Przelotna
ul. Przepustowa
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Przeskok
ul. Przodowników
ul. Przyborowskiego
ul. Przyborowskiego Walerego
ul. Przysuska
ul. Przytycka
ul. Ptasia
ul. Pucka
ul. Pusta
ul. Puszczańska
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego Kazimierza
ul. Puławska
ul. Płaska
ul. Płocka

R

rynek Rynek
rondo Dmowskiego Romana
rondo Kisielewskiego Stefana
rondo Mikołajczyka Stanisława
rondo Narodowych Sił Zbrojnych
rondo Popiełuszki ks. Jerzego
rondo Sybiraków
rondo Urbanowicza gen. Witolda
rondo Łaskiego Jana
ul. Rachwał Marii Tekli
ul. Racławicka
ul. Radiowa
ul. Radomskiego
ul. Radomskiego Jerzego
ul. Radosna
ul. Radostowska
ul. Radosława
ul. Rajec Poduchowny
ul. Rajec Szlachecki
ul. Rapackiego
ul. Rapackiego Adama
ul. Rataja
ul. Rataja Macieja
ul. Rawska
ul. Redutowa
ul. Reja
ul. Reja Mikołaja
ul. Relaksowa
ul. Renesansowa
ul. Rewolińskiego
ul. Rewolińskiego Teofila
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Robotnicza
ul. Rodziny Graboszów
ul. Rodziny Winczewskich
ul. Rodziny Ziętalów
ul. Roku 1905
ul. Rolnicza
ul. Romanowskiego Stanisława
ul. Roweckiego "Grota" gen. Stefana
ul. Równa
ul. Równoległa
al. Róż
ul. Różana
ul. Różyckiego Ludomira
ul. Rumiankowa
ul. Rwańska
ul. Rybna
ul. Rynek
ul. Rzeckiego
ul. Rzeckiego Ignacego
ul. Rzędowa
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzeszowska
ul. Rzymska

S

skwer Maryi-Matki Życia
skwer Unii Radomsko-Wileńskiej
ul. Sadków Os.
ul. Sadkowska
ul. Sadowa
ul. Samorządowa
ul. Sandomierska
ul. Sanocka
ul. Sapowa
ul. Sarnia
ul. Sąsiednia
ul. Saska
ul. Sedlaka
ul. Sedlaka (Księdza Sedlaka)
ul. Sedlaka ks. prof. Włodzimierza
ul. Sempołowskiej
ul. Sempołowskiej Stefanii
ul. Senatorska
ul. Siarczyńskiego
ul. Siarczyńskiego ks. Franciszka
ul. Siemiradzkiego Henryka
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sienna
ul. Sierpniowa
ul. Sierpowa
ul. Siewna
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława
ul. Skarbowa
ul. Skargi
ul. Skargi Piotra
ul. Skaryszewska
ul. Skarżyńskiego Stanisława
ul. Skorupki
ul. Skorupki Ignacego (Księdza Ignacego Skorupki)
ul. Skorupki ks. Ignacego
ul. Skórzana
ul. Skowrońskiego Władysława
ul. Skrajna
ul. Skrzydlata
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej Curie Marii
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Smolna
ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego Jana
ul. Sobótki
ul. Solarza Ignacego
ul. Solna
ul. Solskiego
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sosnowa
ul. Sowińskiego
ul. Sowińskiego gen. Józefa
ul. Sowińskiego Józefa (Generała Józefa Sowińskiego)
ul. Sołtykowska
ul. Spadzista
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Sprzeczna
ul. Srebrna
ul. Stalowa
ul. Stańczyka
ul. Staniosa ks. Adama
ul. Stara Wola
ul. Stara Wola Gołębiowska
ul. Stara Żelazna
ul. Starachowicka
pl. Stare Miasto
ul. Starokrakowska
ul. Staromiejska
ul. Staromłyńska
ul. Staroopatowska
ul. Starowiejska
ul. Starowolska
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawowa
ul. Stefana Batorego
ul. Stefczyka Franciszka
ul. Stepowa
ul. Stodolna
ul. Stolarska
ul. Stroma
ul. Stromiecka
ul. Struga
ul. Struga Andrzeja
ul. Strunowa
ul. Strycharska
ul. Strzelecka
ul. Studzienna
ul. Styczniowa
ul. Sucha
ul. Sycyńska
ul. Sygietyńskiego Tadeusza
ul. Syrokomli Władysława
ul. Szara
ul. Szarych Szeregów
ul. Szczawińskiego
ul. Szczawińskiego Romana
ul. Szczecińska
ul. Szczęśliwa
ul. Szczygla
ul. Szenwalda
ul. Szeregowa
ul. Szeroka
ul. Szeroka Droga
ul. Szewska
ul. Szklana
ul. Szlachecka
ul. Szmaragdowa
ul. Sznajdra Piotra
ul. Szpitalna
ul. Szwarlikowska
ul. Szydłowiecka
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Sławna
ul. Słodowa
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza

Ś

ul. Ściegiennego
ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego)
ul. Śląska
ul. Śliska
ul. Śniadeckich
ul. Śniadeckich Jana i Jędrzeja
ul. Śniadeckich Jana Jędrzeja
ul. Śnieżna
ul. Średnia
ul. Świerkowa
ul. Świętojańska
ul. Świętokrzyska

T

ul. Taczowska
ul. Tadeuszowska
ul. Tartaczna
ul. Tatrzańska
ul. Tęczowa
ul. Terenowa
ul. Tetmajera
ul. Tetmajera Kazimierza
ul. Tkacka
ul. Tochtermana
ul. Tochtermana Adolfa
ul. Tokarska
ul. Topiel
ul. Topolowa
ul. Torfowa
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Towarowa
ul. Towarzyska
ul. Traktorzystów
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Trawna
ul. Trojańska
ul. Trzcinowa
ul. Trzebińskiego
ul. Trzebińskiego Jana
ul. Trzebińskiego Jana Kantego
ul. Tuwima Juliana
ul. Twarda
ul. Tybla
ul. Tybla Aleksandra
ul. Tygodniowa
ul. Tylna
ul. Tytoniowa

U

ul. Uniwersytecka
ul. Urocza
ul. Urodzajna
ul. Urszuli

V

ul. Vietha
ul. Vietha Konrada

W

ul. Wacyn Wieś
ul. Wacyńska
ul. Wacława
ul. Wacława św.
pl. Waltera
ul. Wapienna
ul. Warneńska
ul. Warskiego Adolfa
ul. Warszawska
ul. Warsztatowa
ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Warzywna
ul. Wąska
ul. Wałowa
ul. Wernera
ul. Wernera Stanisława
ul. Wesoła
ul. Wicherka Alfonsa
ul. Widok
ul. Wiedeńska
ul. Wiejska
ul. Wielkopolska
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wiertnicza
ul. Wierzbicka
ul. Wierzbowa
ul. Wietrzna
ul. Wieżowa
ul. Wiklinowa
ul. Wilcza
ul. Wilczyńskiego Zygmunta
ul. Willowa
ul. Winczewskich (Rodziny Winczewskich)
ul. Wiolinowa
ul. Wiosenna
ul. Wirowa
ul. Wiśniewskiego Jana
ul. Wiśniowa
ul. Witkacego
ul. Witkacego Ignacego
ul. Witkowskiego Stefana
ul. Witolda
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Wjazdowa
ul. Wnukowskiego Alfreda
ul. Wodna
ul. Wodociągowa
ul. Wojciechowskiego
ul. Wojciechowskiego Stanisława
ul. Wojdana Zygmunta
al. Wojska Polskiego
ul. Wójtowska
ul. Wolanowska
ul. Wolność
ul. Wośnicka
ul. Wróblewskiego
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wrocławska
ul. Wrześniowskiego
ul. Wrześniowskiego Augusta
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wspólna
ul. Wstępna
ul. Wycecha Czesława
ul. Wydmowa
ul. Wyścigowa
ul. Wysoka
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Stefana Wyszyńskiego Kardynała)
ul. Władysława Łokietka

Z

ul. Zacheusza Pawlaka
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagonowa
ul. Zagłoby
ul. Zajączka
ul. Zajączka gen. Józefa
ul. Zajączka Józefa (Generała Józefa Zajączka)
ul. Zajęcza
ul. Zakopiańska
ul. Zakręt
ul. Zakrzewska
ul. Zalewowa
ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamknięta
ul. Zamoyskiego
ul. Zamoyskiego Jana
ul. Zapolskiej
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zawilcowa
ul. Zbożowa
ul. Zbrowskiego
ul. Zbrowskiego Stanisława
ul. Zdrojowa
ul. Zegara Słonecznego
ul. Zgodna
pl. Zgody
ul. Ziei Jana (Księdza Jana Ziei)
ul. Ziei ks. Jana
ul. Zielińskiego
ul. Zielińskiego Teodora
ul. Zielna
ul. Zielona
ul. Zielone Wzgórze
ul. Zielonego Sztandaru
ul. Ziemowita
ul. Zientarskiego
ul. Zientarskiego Jana (Pułkownika Jana Zientarskiego)
ul. Zientarskiego płk. Jana
ul. Ziętalów
ul. Ziętalów (Rodziny Ziętalów)
ul. Zubrzyckiego
ul. Zubrzyckiego Franciszka
ul. Zwarta
ul. Zwierzyniecka
ul. Zwoleńska
ul. Zwolińskiego Bolesława
ul. Złota

Ź

ul. Źródłowa

Ż

ul. Żakowicka
ul. Żelazna
ul. Żeleńskiego Władysława
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żółkiewskiego
ul. Żółkiewskiego Stanisława
pl. Żołnierzy 72 PP
ul. Żurawia
ul. Żwirki
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żwirowa
ul. Żytnia
ul. Żywa
ul. Żywockiego
ul. Żywockiego Zygmunta
ul. Żyzna

Kody pocztowe, Radom (wyświetlono 15/15)


Ocena internautów miejscowości Radom
Średnia ocena: 3.7
liczba ocen: 6

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Radom, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Radom

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:32:30

Szybka zmiana regionu Polski