Menu
Home» » »

Powiat Siedlce - Informacje:

Liczba gmin: 1

Liczba miejscowosci: 1

Liczba kodów pocztowych: 4

Tablice rejestracyjne: WS

Populacja: 77319

Gęstość zaludnienia: 2425 os./km²

Powierzchnia: 31,86 km²

Starostwo powiatowe:

Adres: Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce

Herb powiatu Siedlce:

Herb powiatu Siedlce

Siedlce

Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 47. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (2 szkoły wyższe, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia), militarne (1 Siedlecki Batalion Rozpoznawczy, wojskowa komenda uzupełnień), kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki, 3 muzea).

Położenie

Siedlce leżą na Wysoczyźnie Siedleckiej, która geograficznie jest częścią Niziny Południowopodlaskiej; między rzekami Muchawka i Helenka i zajmują powierzchnię 3186 ha.

Miasto (wg Google Maps) położone jest w odległości:

Środowisko naturalne

Przyroda

Na terenie miasta znajduje się 15 pomników przyrody.

Głównym typem zieleni są tereny parkowe reprezentowane przez Park Miejski "Aleksandria" (w centrum miasta) i "Stary Park" (tereny między ul. B. Prusa i ul. gen. J. Bema); oraz tereny leśne – Las Sekulski (Sekuła). Występuje też spora ilość skwerów i terenów zielonych (min. skwer Wileński, skwer im. T. Kościuszki, skwer Niepodległości, tereny wokół Amfiteatru, Błonia Siedleckie, tereny przy Zalewie Miejskim). Dodatkowo po całym mieście rozrzucone są kompleksy ogrodów działkowych.

Klimat

Średnia temperatura i opady dla Siedlec
Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Średnie najwyższe temperatury -1 1 6 13 19 22 23 23 18 12 4 1
Średnie najniższe temperatury -4 -4 -2 3 8 11 12 12 8 4 0 -3
Opady 16.5 18.5 22.1 26.7 34.8 52.8 50.3 42.7 39.1 22.1 25.9 22.6
Źródło: msn weather 16.12.2008

W Siedlcach w dniu 11 stycznia 1940 odnotowano najniższą w Polsce minimalną temperaturę dobową powietrza: -41°C.

Demografia

Pod względem liczby ludności Siedlce są 47. miastem w Polsce, a w województwie mazowieckim zajmują 4 lokatę (po Warszawie, Radomiu i Płocku). Pod względem gęstości zaludnienia zajmują 7 pozycję na Mazowszu, a w Polsce 32, (2 429 os./km²)

Wg GUS 31 grudnia 2010 Siedlce liczyły 77 392 osób.

Rok Liczba ludności
1810 2 738
1840 5 800
1865 9 466
1897 20 826
1911 21 949
1939 41 294
1944 27 584
1950 28 799
1960 32 587
1970 39 400
1980 54 821
1990 70 500
1995 73 800
2000 76 667
2005 77 092
2010 77 392

Struktura demograficzna mieszkańców Siedlec wg danych z 31 grudnia 2007:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 76 939 100 40 464 52,59 36 475 47,41
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 15 146 19,69 7293 9,48 7853 10,21
wiek produkcyjny (18–65 lat) 51 614 67,08 26 044 33,85 25 570 33,23
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 10 179 13,23 7127 9,26 3052 3,97

Historia

Była stolica:

 • departamentu siedleckiego (w latach 1810 – 1815)
 • województwa podlaskiego (w latach 1816 – 1837)
 • guberni podlaskiej (w latach 1837 – 1844)
 • guberni siedleckiej (w latach 1867 – 1912)
 • województwa siedleckiego (w latach 1975 – 1998)

Najstarszy przekaz o miejscowości Siedlecz pochodzi z 1448 r. Była to najbardziej wysunięta na północ część małopolskiej ziemi łukowskiej, wchodzącej w skład województwa sandomierskiego, a od 1474 r. – województwa lubelskiego. Prawa miejskie na prawie magdeburskim Siedlce otrzymały 15 stycznia 1547 r. W pierwszym stuleciu swego istnienia miasto przeżywało dynamiczny rozwój. Obszar Siedlec wzrósł pięciokrotnie, rosła liczba mieszkańców, przybywało kupców i rzemieślników. Rozwój ten przerwały w połowie XVII w wojny. Miasto ucierpiało od najazdów kozackiego, moskiewskiego, tatarskiego. Odrodzenie miasta nastąpiło za Aleksandry Ogińskiej z rodu Czartoryskich. Dzięki niej miasto stało się jednym z ważniejszych ośrodków życia towarzyskiego i kulturalnego w Polsce. Na przedstawienia teatralne była zapraszana elita z całego kraju. Wśród licznych gości był król, Stanisław August Poniatowski. W czasie zaborów mieszkańcy brali czynny udział w powstaniach. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. pozwoliło ponownie rozwinąć się Siedlcom. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Siedlce – jeden z głównych ośrodków województwa lubelskiego – stanowiły ośrodek handlu i rzemiosła (krawiectwo i szewstwo). Siedlce były największym rynkiem pracy w regionie. Miasto miało dobre zaplecze oświatowe z publicznymi szkołami średnimi z wykształceniem ogólnokształcącym i zawodowym.

Pod koniec września 1939 roku Siedlce zostały na krótko zajęte przez wojska sowieckie (np. rejon dworca kolejowego)skąd po kilku dniach wycofały się na linię ustaloną paktem. W czasie II wojny światowej Siedlce były rejonem działań partyzanckich AK, BCh i NSZ. Okres wojny przyniósł ogromne zniszczenia dla zabudowy miasta. Prawie połowa budynków legła w gruzach. Zniszczone zostało centrum miasta. W 1969 r. rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska, obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. W latach siedemdziesiątych wybudowano kilka znaczących zakładów przemysłowych. Jednym z ważniejszych współczesnych wydarzeń Siedlec była wizyta papieża Jana Pawła II w 1999 r.

Zabytki

 • Zespół pałacowo-ogrodowy
  • Pałac Ogińskich z I poł. XVIII w.
  • Oficyna pałacowa
  • Pawilon ogrodowy
  • Park miejski Aleksandria
 • Ratusz miejski "Jacek"
 • Kaplica pw. św. Krzyża z II poł. XVIII w.
 • Kościół katedralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Budynek Gimnazjum
 • Klasycystyczny budynek teatru (obecnie Urząd stanu cywilnego)
 • Barokowo-klasycystyczny kościół pw. Św. Stanisława BM
 • Późnobarokowa plebania z II poł. XVIII w.
 • Odwach
 • Klasycystyczny budynek Poczty Polskiej
 • Zabytkowa kamienica przy ul. Floriańskiej 5
 • Kościół garnizonowy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Siedziba Kurii Biskupiej
 • Budynek Narodowego Banku Polskiego
 • Kolumna toskańska
 • Obelisk zwieńczony popiersiem Tadeusza Kościuszki
 • Pomnik Niepodległości, poświęcony pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Lapidarium
 • Pomnik Wolności – wysadzony w 1941 r. przez Niemców, zrekonstruowany w 2010 r.

Lista nieistniejących obiektów historycznych:

 • Cerkiew – przebudowana w 1926 r. na kościół garnizonowy
 • Nowy ratusz – zbombardowany w 1939 r. przez Niemców
 • Synagoga – spalona w 1939 r. przez Niemców
 • Dzwonnica – zburzona w 1941 r. przez Niemców
 • Przedwojenny Dworzec PKP – doszczętnie spalony w 1944 r. podczas zaciekłej obrony Niemców
 • Rynek miejski – plac dworca PKS
 • Teatr letni – rozebrany przez Niemców podczas drugiej wojny światowej

Gospodarka

Charakterystyka gospodarki

W części miejscowości działało Państwowe Gospodarstwo Rybackie Siedlce.

Na koniec 2006 roku w mieście zarejestrowanych było 7734 podmiotów gospodarczych, w tym 7496 firm z sektora prywatnego (96,6%). Dominuje sektor handlowy (łącznie z usługami naprawczymi, 2629 podmiotów), a następnie obsługi nieruchomości i firm (1224), przetwórstwa przemysłowego (610) i budownictwa (578)

Swoje siedziby mają tutaj deweloperzy działający zarówno na rynku lokalnym jak i w Warszawie. W mieście jest 578 firm budowlanych.

W mieście działają 4 hotele, oraz wiele punktów gastronomicznych od restauracji po tanie puby (163 podmiotów).

Największym przedstawicielem lokalnego przemysłu i usług jest firma Polimex-Mostostal S.A. – producent lekkich konstrukcji stalowych, oraz wykonawcą robót budowlanych w Polsce i za granicą.

Działa tu także polski oddział firmy Stadler Rail produkującej pociągi o nazwie FLIRT, znajduje się tu również elektrociepłownia gazowa, dostarczająca prąd i ciepło do mieszkań na terenie miasta.

W 2007 r. na terenie miasta została utworzona Specjalna strefa ekonomiczna – podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (58,18 ha), głównie tereny w: PDP (ok.53,2 ha); PNDP (ok. 5 ha)

Gospodarka komunalna

Działające od 1991 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) Sp. z o.o. posiada: – Ciepłownia Centralną (6 kotłów wodnych (5 szt. WR-25-013 (29 MW), 1 szt. WR-10-011 (11,63 MW) o łącznej mocy ponad 156,5 MW, uzyskiwane z miału węglowego – Elektrociepłownię Gazową o mocy cieplnej 22,4 MW i elektrycznej 14,6 MW

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o.(1991) posiada 3 ujęcia wody (Sekuła I 360 m3/h, Sekuła II 590 m3/h, Ujrzanów 200 m3/h) z 35 studni głębinowych, 3 stacje uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków poddanej gruntownej modernizacji i rozbudowie w latach 1992 – 1996, oraz sieć wodociągów i kanalizacji obejmującą całe miasto i przyległe wsie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK) Sp. z o.o. (1991) powstałe z przekształcenia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Siedlcach w jedno- osobową spółkę, zajmuje się: zarządzanie nieruchomościami (wspólnot mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych z udziałem własności komunalnej, komunalnymi zasobami mieszkaniowymi), usługami komunalnymi i technicznymi (wywóz odpadów stałych i płynnych, oczyszczanie ulic i placów w tym zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe oraz dystrybucja pojemniki na odpady stałe), utrzymaniem terenów zieleni:(pielęgnacja, konserwacja i modernizacja terenów terenów zieleni, w tym cmentarnych)

Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO) Sp. z o.o. (1999), utworzony został przez Miasto Siedlce, Gminę Suchożebry i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach, podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wywóz odpadów segregowanych, usługi sanitarne i pokrewne, badania i analizy techniczne, działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. W sierpniu 2007 roku oddano do użytku nowoczesną sortownię odpadów w Suchożebrach.

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (STBS) Sp. z o.o. (1997) jest spółką utworzoną przez Miasto Siedlce, jej zadaniem jest finansowanie budownictwa czynszowego w co najmniej 30% kosztów własnych i do 70% kosztów z preferencyjnego kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki własne STBS to głównie kapitał zakładowy, partycypacja w kosztach budowy osób prawnych, fizycznych i zakładów pracy oraz kaucje przyszłych najemców.

Transport zbiorowy na terenie miasta zapewnia miejska spółka MPK Siedlce Sp. z o.o.

Budżet miasta

Na 2008 zaplanowano wydatki w wysokości 282 mln zł i przychody w wysokości 260 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości 22 mln zł. zostanie pokryty kredytami długoterminowymi w wysokosci 13 mln zł oraz wolnymi środkami w wysokości 9 mln zł.

Największe wydatki to inwestycje w dziedzinie: oświata i edukacja (43%), pomoc społeczna (15%), transportu i łączności (12%), administracja (6%), kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport (4%), ochrona zdrowia (2%), obsługa długu publicznego (1,5%) oraz pozostałe wydatki (16,5%).

Ogółem inwestycje stanowią około 25% budżetu miasta.

Baza hotelowa

 • Hotel Janusz*** (Śródmieście)
 • Hotel Hetman
 • Hotel Arche (Południowa Dzielnica Przemysłowa)
 • Hotel Panorama (Roskosz)

Handel

W mieście są dwa centra handlowe (Galeria S, C.H. Arche) oraz 9 domów handlowych.

Edukacja

W mieście działają 23 przedszkola (16 miejskich, 8 niepublicznych), 9 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące oraz 6 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych i 3 szkoły wyższe (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania) i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, a także Zamiejscowy Wydział Administracji Uniwersytetu w Białymstoku). Istnieje również Państwowa Szkoła Muzyczna (I i II stopnia) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Żłobek Miejski.

Kultura

W mieście znajduje się jedyny w Polsce obraz El Greco – Ekstaza świętego Franciszka.

Miasto jest ponad lokalnym ośrodkiem kulturalnym, odbywają się tu festiwale, wystawy, koncerty o wymiarze ogólnopolskim; głównymi animatorami kultury działającymi na terenie miasta są: Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury.

W mieście działają trzy muzea (regionalne, diecezjalne oraz Jana Pawła II), oraz trzy niezależne od siebie publiczne biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej.

W Siedlcach działa kino wielosalowe sieci Novekino.

W mieście działa też wiele grup artystycznych min. formacje taneczne: LUZ i Caro Dance oraz Chór Miasta Siedlce i Teatr ES .

Ośrodki kultury

 • Centrum Kultury i Sztuki - Scena Teatralna (CKiS)
 • Miejski Ośrodek Kultury (MOK)
 • Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

Muzea

 • Regionalne (budynek ratusza miejskiego)
 • Muzeum Diecezjalne
 • Muzeum Jana Pawła II (SP nr 11)

Biblioteki

 • Miejska Biblioteka Publiczna

Filie: Nr 1 Osiedle Orlicz-Dreszera (ul. K. Hozera 2), Nr 2 Osiedle Warszawska (ul. Kaszubska 1), Nr 3 Osiedle 1000-lecia (ul. Graniczna 9), Nr 4, Osiedle Młynarska (ul. Młynarska 19), Nr 5, Dzielnica Nowe Siedlce (ul. S. Okrzei 22)

 • Biblioteka Archiwum Państwowego
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
 • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
 • Biblioteka Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 • Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II

Kina

 • Novekino 4 sale; 905 miejsc
 • multipleks 5 sal (planowany w Galerii S)
Kina obecnie nieczynne
 • Kino Podlasie
 • Kino Centrum
 • Kino Odrodzenie
Teatry
 • CKiS im. Andrzeja Meżeryckiego - Sala Teatralna Miasta Siedlce; 408 miejsc

Imprezy cykliczne

 • Dni Siedlec
 • Jarmark Św. Stanisława w Siedlcach
 • Dni z Doradztwem Rolniczym
 • Wiosna w polu i w ogrodzie
 • Miss ziemi Siedleckiej
 • Festiwal Malwy
 • Festiwal Inicjatyw Kulturalnych SUMMERTIME
 • Międzynarodowy Festiwal Standardów Jazzowych
 • Międzynarodowy Festiwal Pieśni, Tańca i Folkloru
 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Człowiek- Dobro- Piękno"
 • Mazowiecki Festiwal Piosenki o Zdrowiu
 • Rock Open Air Festival
 • Hosanna Festival -Ogólnopolski festiwal piosenki chrześcijańskiej

Grupy artystyczne

 • Formacja Taneczna "Caro Dance"
 • Formacja Taneczna "Luz"
 • Chór Miasta Siedlce
 • Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce
 • Chłopięco-Męski Chór Pueri Cantores Podlachienses
 • Zespół pieśni i Tańca "Chodowiacy"
 • Teatr ES
 • Zepoły muzyczne: PodobaMiSię (reggae/ska), OUTSIDE (rock), 0,5 Gratis (rock, progressive rock)
 • a także liczne grupy literackie i zespoły folklorystyczne działające na terenie miasta

Grupy Teatralne

 • Teatr ES
 • Teatr Aluzja
 • Teatr Studencki CHWILA
 • Teatr Fanum

Galerie sztuki

 • Galeria Akademicka

Media

Na terenie miasta działa lokalna telewizja (TV Siedlce, w ramach telewizji kablowej Vectra S.A.), a także siedlecka telewizja internetowa SiedlceTV.pl oraz rozgłośnia radiowa Radio Eska Siedlce, Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Podlasie. Mają tu swoje redakcje: Kurier Mazowiecki (TVP Warszawa). Miasto posiada swój własny program na antenie TVP Warszawa Kronika Siedlecka. Magazyn tworzą siedlczanie Wojciech Pawlik (autor, wydawca) i Krzysztof Rosa (autor zdjęć, operator obrazu), na co dzień współpracownicy Telewizji Polskiej. Kronika emitowana jest w każdy pierwszy piątek miesiąca (premiera) i kolejny poniedziałek (powtórka).

Telewizja

Emisja analogowa
Stacja Lokalizacja Kanał Częstotliwość wizji (MHz) Moc EiRP (W)
TVP1 RTCN Siedlce *Łosice* 52 719,25 300kW
TVP2 RTCN Siedlce *Łosice* 37 599,25 300kW
TVP Info/TVP Warszawa RTCN Siedlce *Łosice* 39 615,25 30kW
Polsat RTCN Siedlce *Łosice* 50 703,25 100kW
Polsat Siedlce *B. Urzędu Woj.* 57 759,25 1kW
TV 4 Siedlce *B. Urzędu Woj.* 60 783,25 1kW
Emisja cyfrowa
Multipleks Zawartość Lokalizacja Kanał Częstotliwość wizji (MHz) Moc EiRP (W)
MUX1 TVP1, TVP2, TVP Info/TVP Warszawa, Eska TV, U-TV, ATM Rozrywka, Polo TV RTCN Siedlce *Łosice* 36 594,00 20kW
MUX2 TVN, TVN 7, Polsat, Polsat Sport News, TV Puls, TV Puls 2, TV 4, TV 6 RTCN Siedlce *Łosice* 43 650,00 50kW
MUX3 TVP1, TVP2, TVP Info/TVP Warszawa, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia RTCN Siedlce *Łosice* 56 754,00 5kW
Pozostałe formy emisji (internetowe, kablowe)
 • TV Siedlce – program lokalny Telewizji Kablowej Vectra S.A. – kanał 33
 • TV Powiat – internetowa telewizja lokalna, skupiająca się na tematyce nie tylko miasta ale i całego powiatu siedleckiego
 • SiedlceTV.pl – internetowa telewizja siedlecka
 • SportSiedlce.pl - siedlecki portal sportowy

Radio

Rozgłośnie nadawane z Siedlec:

 • Katolickie Radio Podlasie – 101,7 MHz; 106,0 MHz
 • Radio ES/SiedlceFM – internetowe radio miejskie

Pozostałe rozgłośnie odbierane w Siedlcach:

 • Polskie Radio Program I (jedynka) – 88,3 MHz
 • Polskie Radio Program II (dwójka) – 94,6 MHz
 • Polskie Radio Program III (trójka) – 90,5 MHz
 • Polskie Radio Program IV (czwórka) – 97,4 MHz
 • Radio dla Ciebie (RDC) – (Redakcja w Siedlcach) – 103,4 MHz
 • RMF FM – 91,9 MHz
 • Radio ZET – 105,4 MHz
 • Radio Eska – (Redakcja w Siedlcach) – 96,8 MHz
 • Eska Rock – 91,3 MHz
 • Radio Maryja – 97,8 MHz; 107,7 MHz

Prasa

 • Tygodnik Siedlecki (najstarsza gazeta lokalna, wydawana od 1983 roku)
 • Życie Siedleckie (tygodnik, ukazuje się od 2001 roku)
 • Echo Katolickie
 • Nasze Miasto wydanie Siedlce
 • Gazeta Wyborcza wydanie stołeczne (obejmujące Siedlce)
 • Gazeta Ogłoszeniowa
 • Kurier Siedlecki (bezpłatny, miesięcznik wydawany przez UM)
 • Gazeta Siedlecka (tygodnik, bezpłatny)
 • Info Siedlce (tygodnik, bezpłatny)
 • Kultura Siedlecka (miesięcznik kulturalny, bezpłatny)
 • Gazeta Targowa
 • Siedlecki Nieregularnik Literacki
 • Czuwajka

Sport i rekreacja

Agencja Rozwoju Miasta

Administrowaniem obiektów sportowych w mieście Siedlce m.in. (stadionem piłkarskim, lekkoatletycznym, halą sportową czy w sezonie zimowym sztucznym lodowiskiem) od 2007 roku zajmuje się Agencja Rozwoju Miasta Siedlce(do 2012 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji), który powstał z inicjatywy UM Siedlce i przejął je od MKS Pogoń Siedlce.

Kompleks sportowy na siedleckich Bloniach

W skład kompleksu sportowego docelowo mają wchodzić:

Stadion piłkarski

Aquapark

Hala widowiskowo-sportowa


Wiosną 2010 roku rozpoczęła się budowa nowego stadionu, mieszczącego się na siedleckich Błoniach przy ul. Północnej. Stadion został zbudowany w ramach projektu budowy Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki. Oficjalne wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło 24 czerwca 2010 r. I etap budowy zakończył się 11 czerwca 2011 roku uroczystym otwarciem stadionu.

W ramach projektu zostały wykonane: zadaszona trybuna na ok. 3 tys. widzów, 4 boiska treningowe, w tym dwa z trybunami na 300 i 400 miejsc, parkingi na 289 aut (I etap).

W 2011 roku rozpoczęto prace związane z budową aquaparku. który ma być gotowy na zimę 2012/2013.

W kolejnym okresie budowy ROSRRiT mają zostać wykonane pozostałe 3 trybuny na ok. 5 tys. widzów z oświetleniem, hala widowiskowa dla 2000 widzów, hotel na 150 miejsc, .

Obiekty sportowe przy ul. Prusa

W skład Ośrodka Sportu znajdującego się przy ulicy Prusa 6 wchodzą:

Stadion lekkoatletyczny

Hala sportowa

Sztuczne lodowisko

Siłownia

Sala tenisa stołowego

Korty tenisowe

Skateplaza

Kryta pływalnia

W mieście istnieje tylko jedna kryta pływalnia z basenem dł. 25 m., mieści się ona przy PG nr 4 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego.

Kluby sportowe

Siedleckie kluby sportowe i prowadzone przez nie sekcje:

 • Aeroklub Siedlecki – motolotniarstwo, paralotniarstwo;
 • AZS Akademia Podlaska – lekkoatletyka;
 • Gladiator Siedlce – kick-boxing
 • KS Mazowsze Siedlce – piłka nożna;
 • MKK Siedlce – koszykówka (kobiety),
 • MKP Pogoń Siedlce – piłka nożna;
 • MKS Pogoń Siedlce – rugby, lekkoatletyka, tenis stołowy, radioorientacja sportowa;
 • KPS Jadar Siedlce – siatkówka;
 • SKK Siedlce – koszykówka (mężczyźni);
 • Skoczek Siedlce – szachy;
 • SKSS Dragon – strzelectwo;
 • STH Siedlce – hokej na lodzie;
 • TKKF Siedlce – kick-boxing
 • UKS Dwójka – tenis ziemny;
 • UKS Prus – piłka ręczna (mężczyźni);
 • UKS Rawa Siedlce – biegi narciarskie;
 • WLKS Siedlce – lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, zapasy;

Wspólnoty wyznaniowe

Miasto jest siedzibą diecezji siedleckiej, na jego terenie funkcjonuje 9 parafii rzymskokatolickich i kościół garnizonowy. W Siedlcach działają też: parafia prawosławna, kilka wspólnot protestanckich oraz zbory Świadków Jehowy.

Rzymskokatolickie
 • Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Kościół garnizonowy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Bożego Ciała
 • Ducha Św.
 • Miłosierdzia Bożego
 • Św. Józefa
 • Św. Maksymiliana
 • Św. Stanisława BM
 • Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • bł. Męczenników Podlaskich

Prawosławne (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

 • Cerkiew Świętej Trójcy (parafialna)
Protestanckie
 • Kościół Zielonoświątkowy
 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
 • Kościół Boży
 • Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Świadkowie Jehowy
 • Sala Królestwa, z której korzystają zbory Świadków Jehowy

Zgromadzenia zakonne

Zakony i zgromadzenia żeńskie
 • Albertynki
 • Benedyktynki Sakramentki
 • Orionistki
 • Faustynki
 • Służebniczki
 • Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek świętego Pawła od Krzyża
Zakony i zgromadzenia męskie
 • Franciszkanie Konwentualni
 • Oblaci

Administracja

Urzędy i instytucje

W Siedlcach znajduje się wiele instytucji publicznych o zasięgu subregionalnym. Są to:

 • delegatura Urzędu Wojewódzkiego,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD),
 • oddział Państwowej Inspekcji Pracy,
 • filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • Sąd i Prokuratura Okręgowa,
 • Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna,
 • delegatura Inspekcji Farmaceutycznej,
 • delegatura Inspekcji Handlowej,
 • oddział Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • oddział ZUS,
 • Placówka Terenowa KRUS
 • delegatura Mazowieckiego oddziału NFZ
 • Urząd Celny

Z granicami powiatu nie pokrywa się także zasięg:

 • Sąd i Prokuratura Rejonowa,
 • Wojskowej Komendy Uzupełnień,
 • Nadleśnictwa Siedlce

Znajdują się tutaj wszelkie instytucje powiatowe:

 • Starostwo powiatowe,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 • Sanepid,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Urząd Skarbowy,
 • rejonowy oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Do instytucji o mniejszym zasięgu należą:

Podział administracyjny

Dzielnice

Piaski Zamiejskie Roskosz Sekuła Pn. Dzielnica Przem. Śródmieście Taradajki Nowe Siedlce Pd. Dzielnica Przem. Stara Wieś Osiedla
 • Osiedle Błonie
 • Osiedle Czerwonego Krzyża
 • Osiedle Młynarska
 • Osiedle Nad Zalewem
 • Osiedle Ogrody
 • Osiedle Orlicz-Dreszera
 • Osiedle Panorama
 • Osiedle Reymonta
 • Osiedle Roskosz
 • Osiedle Rynkowa
 • Osiedle Skarpa
 • Osiedle Sulimów
 • Osiedle Topolowa
 • Osiedle Tysiąclecia
 • Osiedle Warszawska
 • Osiedle Wyszyńskiego
 • Osiedle Żwirowa
 • Osiedle Żytnia

Bezpieczeństwo

Ochrona zdrowia

Na terenie miasta działają dwa szpitale (Miejski, Wojewódzki), oraz 5 przychodni specjalistycznych. Poza tym na terenie miasta działa poliklinika MSWiA, prywatne przychodnie oraz 26 aptek

Szpitale:

 • Szpital Miejski (SP ZOZ)
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

Przychodnie:

 • SP ZOZ (nr 1,2,3,4,5)
 • prywatne (m. in.): Centrum, Medica, Salus

Wojsko

Aktualnie

 • 1 Siedlecki Batalion Rozpoznawczy (Jednostka Wojskowa Nr 2523)
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach

'W przeszłości W swojej historii miasto było siedzibą następujących jednostek i instytucji:

 • 9 Brygada Zmechanizowana (lata 90.)
 • 25 Dywizja Piechoty (LWP) (PRL)
 • 22 Pułk Piechoty (II RP) (II RP)
 • 9 Pułk Artylerii Ciężkiej (II RP) (II RP)
 • 9 Pułk Artylerii Lekkiej (II RP) (II RP)

Cywilne służby mundurowe

Policja

Na terenie miasta znajduje się Komenda Miejska Policji, z siedzibą na ul. Starowiejskiej 66 i częścią sekcji na ul. B.Prusa 16. Siedlecka komenda podlega Komendzie Mazowieckiej z siedzibą w Radomiu. Dzieli się na 6 sekcji, 1 referat, 8 zespołów oraz 3 rewiry dzielnicowych. Komenda Miejska Policji w Siedlcach swoim zasięgiem służbowym obejmuje oprócz miasta Siedlce, 13 gmin powiatu siedleckiego. Na wyposażeniu Sekcji Ruchu Drogowego są liczne radiowozy oraz samochody cywilne oraz kilka motocykli wysokiej klasy.

Straż Miejska

W mieście istnieje także Straż Miejska, która dysponuje 20 strażnikami oraz 3 radiowozami, w jej kompetencj jest obsługa Miejskiego systemu monitoringu (11 kamer)

Straż Pożarna

Za bezpieczeństwo pożarowe i ratownictwo odpowiada Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej znajdująca się przy ulicy Czerwonego Krzyża 45, w skład której wchodzą:

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w KM PSP,
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 ul. Składowa 7G (dawna straż kolejowa).

Na wyposażeniu siedleckiej straży znajduje się (specjalistyczny) sprzęt ratowniczo-gaśniczy w tym drabina mechaniczna SD37 MAGIRUS, 25 metrowy podnośnik SH25 MAN, ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRt RENAULT KERAKS, ciężki samochód ratownictwa chemicznego SCRchem MAN, 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 2 ciężkie samochody gaśnicze, jeden lekki samochód ratownictwa technicznego oraz pojazdy operacyjne. Koordynacją działań ratowniczych zajmuje się Miejskie Stanowisko Kierowania wspólnie z CPR. Rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych zajmuje się sekcja kontrolno-rozpoznawcza.

Komunikacja

Miasto jest znaczącym węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżują się dwie drogi krajowe, trzy wojewódzkie oraz 3 linie kolejowe. W planach jest budowa autostrady A2, która będzie przebiegała ok. 3,5 km od centrum miasta.

Komunikacja miejska

Transport publiczny na terenie miasta Siedlce i wybranych miejscowości na terenie niektórych gmin powiatu siedleckiego (Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Zbuczyn) zapewnia miejski przewoźnik MPK Siedlce Sp. z o.o. Posiada on 35 linii dziennych i dwie okresowe (na czas Wszystkich Świętych i Dni Siedlec). Linie obsługuje 43 autobusy, większość z nich to niskopodłogowe MAN-y i Volvo. W 2011 roku ogłoszono przetarg na jeden nowy, niskopodłogowy autobus. Ponadto Siedlce otrzymają dofinansowanie na zakup 11 nowych autobusów oraz moderniazję 22 wiat przystankowych.

Komunikacja dalekobieżna

Za komunikację międzymiastową oraz na terenie powiatu siedleckiego odpowiada PKS Siedlce S.A. Zapewnia on regularne połączenia autobusowe międzymiastowe z Białą Podlaską, Białystokiem, Garwolinem, Janowem Podlaskim, Lublinem, Łosicami, Łukowem, Międzyrzecem Podlaskim, Mińskiem Mazowieckim, Sokołowem Podlaskim, Warszawą, Węgrowem.

Przedsiębiorstwo wykonuje przewozy turystyczne w kraju i za granicą. Posiada 7 licencji na przewozy międzynarodowe.

Dworzec PKS-u znajduje sie w centrum, między ulicami Armii Krajowej, H. Sienkiewicza, Świętojańską.

Komunikacja prywatna

W Siedlcach i okolicy działa kilkunastu drogowych przewoźników prywatnych obsługujących regularne linie pasażerskie. Umożliwiają oni dojazd do takich miejscowości jak Biała Podlaska, Garwolin, Lublin, Łuków, Łosice, Międzyrzec Podlaski, Mińsk Mazowiecki, Korczew, Sokołów Podlaski, Stoczek Łukowski, Warszawa, Węgrów i in. Główny przystanek komunikacji prywatnej w Siedlcach znajduje się przy ulicy H. Sienkiewicza obok dworca PKS Siedlce. Niektórzy przewoźnicy odjeżdżają też z przystanków przy ul. Armii Krajowej i dworcu PKP.

Transport drogowy

Lista dróg przechodzących przez miasto:

Transport kolejowy

Linie kolejowe:

 • 2 – Warszawa Centralna – Terespol
 • 31 Siedlce – Siemianówka
 • 34 Siedlce – Ostrołęka (zamknięta dla ruchu pasażerskiego)

Nadajniki RTV

 • RON TP EmiTel ul. Błonie, 52°10'14"N 22°16'47"E
 • Budynek Urzędu Wojewódzkiego ul. Piłsudskiego 38, 52°10'5"N 22°16'37"E
 • Komin PEC ul. St. Starzyńskiego Połud.Dzieln.Przemysłowa (155+58m n.p.m.) 22°18'26"E 52°09'40"N
 • RTCN TP EmiTel Chotycze k. Łosic (185+300m n.p.m.) 22°47'05"E 52°11'16"N

Miasta partnerskie

Miasto Kraj Rok podpisania umowy
 Pescantina  Włochy 1993
 Dasing  Niemcy 1998
 Wołkowysk  Białoruś 2000
 Sabinov  Słowacja 2001
 Rejon Wileński  Litwa 2002
 Berdyczów  Ukraina 2005
 Kirow  Rosja 2008

Prezydent

 • Prezydent Siedlec od 2 grudnia 2006
  • Wojciech Kudelski, PiS
 • I Zastępca Prezydenta od 4 grudnia 2006
  • Jarosław Głowacki, PiS
 • II Zastępca Prezydenta od 2 grudnia 2010
  • Anna Sochacka, STS

Zobacz też

 • Cmentarz żydowski w Siedlcach (ul. Berka Joselewicza)
 • Cmentarz żydowski w Siedlcach (ul. Armii Krajowej)
 • Cmentarz żydowski w Siedlcach (ul. Szkolna)
 • powiat siedlecki
 • gmina Siedlce
 • Ludzie związani z Siedlcami

Kody pocztowe w powiacie Siedlce (wyświetlono 4/4)Ocena internautów powiatu Siedlce
Średnia ocena: 4.7
liczba ocen: 16

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat Siedlce, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie Siedlce

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:16:57

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat Siedlce
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat Siedlce - Herb
Herb powiatu Siedlce