Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Sierpc


Informacje o Sierpc:

Ilość ulic: 148

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 52.882999

Współrzedne geograficzne E: 19.667000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 24

Liczba ludności: 18653

Gęstość ludności: 1 002,9 os./km²

Powierzchnia: 18,6 km²

Tablice rejestracyjne: WSE

Herb Sierpc:

Herb Sierpc

Flaga Sierpc:

Flaga Sierpc

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Sierpc

 • Dzielnica: Bobrowo

 • Dzielnica: Budki

 • Dzielnica: Wymyślin

Sierpc

Sierpc – miasto w województwie mazowieckim, siedziba władz powiatu sierpeckiego, położone nad rzeką Sierpienicą przy jej ujściu do Skrwy. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa płockiego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 18 815 mieszkańców.

Warunki naturalne

Według danych z roku 2002 Sierpc ma obszar 18,6 km², w tym:

 • użytki rolne: 68%
 • użytki leśne: 3%

Miasto stanowi 2,18% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2009:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 18 653 100 9858 52,85 8795 47,15
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
1002,9 530 472,9

Historia

Obcojęzyczne nazwy miasta

 • jid. Sheps
 • niem. Sichelberg
 • ros. Серпецъ

Wczesne średniowiecze

Ukształtowanie terenu, na którym położone jest miasto, nasuwa przypuszczenie, że dawno temu rozciągało się tu jezioro. Już jednak na rok 400 p.n.e. datowane są pozostałości osad ludzkich na tym terenie. Genezą założenia miasta było prawdopodobnie miejsce noclegu podróżnych przemierzających przez gęste bory szlak bursztynowy z Pomorza na południe. Już w X w. Sierpc był znaczącym grodem; istnieją wzmianki mówiące o erygowanej w 1003 r. parafii i budowie kościoła w miejscu pogańskiej świątyni. W XII w. raz na tydzień odbywały się tu targi. Ponadto rozwijało się rzemiosło. Prawdopodobnie już wtedy istniała kasztelania sierpecka.

Średniowiecze

Mimo długiej tradycji osadniczej Prawa miejskie Sierpc uzyskał dopiero w roku 1322 – (lokacja na prawie średzkim), stosunkowo późno biorąc pod uwagę rozwój lokacji miejskich na przodującym pod tym względem Śląsku. W roku 1356 ma miejsce druga lokacja – na prawie magdeburskim. Od tego czasu zaznacza się rozwój miasta dzięki ożywionemu handlowi. W roku 1495 Księstwo płockie, w którego granicach znajdował się Sierpc, zostało przyłączone do Korony. W XV i XVI wieku niezwykle rozwinęło się sukiennictwo. O bogactwie miasta świadczy fakt, że istniały w nim wówczas 4 kościoły.

Nowożytność

W latach 1530, 1630 i 1794 mają miejsce wielkie pożary miasta. Poważne zniszczenia mają także miejsce podczas "potopu" szwedzkiego. Na terenie ziemi sierpeckiej odbywają się bitwy powstańcze. 28 września 1831 roku pod Sierpcem ma miejsce potyczka polskiego pułku z carską konnicą, gdzie mężnie walczy Barbara Bronisława Czarnowska. Powstanie styczniowe 1863 roku również nie omija tych terenów. Ma miejsce kilka potyczek powstańczych w okolicach Sierpca.

Ponowny rozwój miasta zaznacza się od połowy XIX w. Około połowy mieszkańców miasta stanowi ludność żydowska. W czasie zaborów zaznacza się napływ ludności rosyjskiej. Nadal kontynuowane są tradycje targowo-handlowe. Następuje rozwój przemysłu piwowarskiego, spożywczego (np. fabryki octu) i materiałów budowlanych (cegielnie).

1. poł. XX wieku

Kolejne zniszczenia przynoszą walki rosyjsko-niemieckie w czasie I wojny światowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej miasto było zajęte przez wojska rosyjskie. W okresie międzywojennym zaznacza się w Sierpcu szczególny rozwój spółdzielczości. W 1924 r. do Sierpca dotarła kolej normalnotorowa. Obecnie Sierpc jest czterokierunkowym węzłem kolejowym (linie do Nasielska, Torunia, Płocka i Brodnicy), jednak ruch pasażerski jest znikomy. Sierpc był również jednym z ostatnich węzłów obsługiwanych przez parowozy (aż do początku lat 90. XX wieku).

II wojna światowa

W latach okupacji niemieckiej w Polsce (1939-1945), w Sierpcu dokonano kilka mordów i zbiorowych egzekucji. W czerwcu 1940 Niemcy dokonali w pobliżu miejscowego zakładu karnego masowej egzekucji 180 więźniów oraz 20 umysłowo chorych. W połowie września 1942 do więzienia w Sierpcu przywieziono 152 osoby (uczniów i nauczycieli z Bydgoszczy), po kilku dniach zamordowano ich w masowej egzekucji. Łącznie w sierpeckim więzieniu zginęło w latach 1939-1945 ok. 400 osób.

W latach 1939-1942, w siedzibie Gestapo w Sierpcu (dom Wenderlichów), torturowano i rozstrzeliwano ludzi przywożonych na przesłuchania – zastrzelono ok. 300 osób (wielu strzałem w tył głowy). W latach 1941-1944 funkcjonowały w Sierpcu i okolicach także karne obozy pracy (na przykład w miejscowości Mieszczk).

Lata PRL

Do 1954 roku Sierpc był siedzibą wiejskiej gminy Borkowo.

III Rzeczpospolita

Zmiany ustrojowe w kraju miały oczywiście również swe odzwierciedlenie w zmianach zachodzących w Sierpcu. Od 1 czerwca 1990 r. władza lokalna w mieście i gminach powróciła w ręce samorządów lokalnych. 1 września tegoż roku, zarządzeniem Wojewody Płockiego, powołano Urząd Rejonowy, będący terenową ekspozyturą rządowej administracji ogólnej. Rejon obejmował miasto Sierpc i 6 gmin wiejskich. W 1990 roku zdemontowano pomnik Juliana Marchlewskiego, który stał w parku przy ul. Marchlewskiego (obecna ul. Jana Pawła II). Na jego miejscu, w 1993 roku ustawiono Pomnik Ofiar Katyńskich, poświęcony mieszkańcom Sierpca zamordowanym w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Ponadto zmieniono wiele nazw ulic, kojarzonych z panującym dotychczas systemem.

1 stycznia 1999 r. Sierpc 4 raz w swej historii stał się miastem powiatowym. Powiat obejmuje miasto Sierpc oraz 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Sierpc, Rościszewo, Szczutowo i Zawidz. 26 czerwca 2000 r. Rada Powiatu zatwierdziła nowy herb.

Architektura

Zabytki i atrakcje turystyczne

 • gotycki kościół pw. świętych Wita, Modesta i Krescencji, farny, z XIV lub XV w., wnętrze barokowe, ołtarz z elementami rokokowymi, w murach kościoła zachowały się fragmenty wcześniejszej romańskiej świątyni, według podania miejscowego wybudowanej na ruinach świątyni pogańskiej.
 • gotycki kościół pw. św. Ducha z końca XV w., wewnątrz późnogotycka polichromia z lat 1519-1529
 • zespół klasztorny na wzgórzu zwanym dawniej Loret:
  • gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XVI w., wewnątrz gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIV w. w neoromańskim ołtarzu głównym.
  • barokowy klasztor benedyktynek z pocz. XVIII w. murowany z cegły z kaplicą z barokowym wnętrzem.
  • barokowa dzwonnica murowana z końca XVIII w.
 • poewangelicki kościół św. Stanisława Kostki, z 1913 roku, zwany potocznie kościołem szkolnym, wybudowany w stylu neogotyckim, obecnie znacznie przebudowany
 • drewniany kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1744, przeniesiony ze wsi Drążdżewo do skansenu w Sierpcu w 2007 r.
 • ruiny kościoła pw. św. Krzyża z XIV w.
 • cmentarz żydowski
 • klasycystyczny ratusz z 1841 r., obecnie siedziba Muzeum Wsi Mazowieckiej
 • drewniany dom Kasztelanka z przełomu XVII i XVIII w. z charakterystycznym łamanym dachem
 • klasycystyczna cerkiew z drugiej poł. XIX w., obecnie pozbawiona kopuł i znacznie przebudowana – zachował się ciekawy kolumnowy portyk; obecnie siedziba sądu
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej – skansen na obrzeżach miasta
 • jatki miejskie z 1830 r.
 • drewniana zabudowa najstarszej części miasta
 • cmentarz parafialny z zabytkowymi XIX-wiecznymi nagrobkami – m.in. Ludwika Bytnera (zm. 1848 r.), Wojciecha Chrzanowskiego (zm. 1848 r.) i wielu innych.

Kultura

Wiosną 2008 r. w Sierpcu wykonano zdjęcia do filmu Generał Nil. Sierpc odgrywał wyzwalany w styczniu 1945 r. Milanówek, a dworzec kolejowy – dworzec w Białej Podlaskiej, na który przybył w 1947 r. transport byłych więźniów syberyjskich łagrów.

Placówki kulturalne

 • Dom Kultury – założony w 1938 roku
 • Miejska Biblioteka Publiczna – istniejąca od 1945 roku
 • Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta – powołana w 2007 roku

Kina

 • Kino Jutrzenka – reaktywowane w 2008 w ramach działalności Domu Kultury (obecnie zawieszone).

Muzea

Istniejące

 • Skansen – Muzeum Wsi Mazowieckiej
 • Ratusz – ekspozycje czasowe z Muzeum Wsi Mazowieckiej

Planowane

 • Muzeum Miejskie

Media lokalne

Telewizja
 • TV Sierpc – działająca w ramach operatora Vectra
Prasa
 • Kurier Sierpecki – tygodnik
 • Express Płocki – tygodnik
 • Tygodnik Płocki – tygodnik
 • Sierpeckie Rozmaitości – kwartalnik
 • Nasz Sierpc – kwartalnik (biuletyn Urzędu Miasta)

Wspólnoty wyznaniowe

Sierpc jest siedzibą, powstałego w 1506 roku dekanatu sierpeckiego, w którego skład wchodzą wszystkie rzymskokatolickie parafie mające swe siedziby w Sierpcu. Ponadto Sierpc zamieszkuje grupa członków Kościołów o charakterze protestanckim, oraz zbór Świadków Jehowy.

Parafie rzymskokatolickie

 • Parafia św. Benedykta w Sierpcu (ul. Wojska Polskiego)
 • Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu (ul. Płocka)
 • Parafia św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu (pl. Fryderyka Chopina)

Zbory protestanckie

 • Zbór zielonoświątkowy w Sierpcu (ul. Traugutta)
 • Zbór kościoła Chrystusowego w Sierpcu (ul. Jagiełły)

Inne

 • Zbór Świadków Jehowy w Sierpcu (ul. Wróblewskiego)

Historyczne

Niegdyś na terenie miasta działały:

 • Parafia ewangelicko-augsburska (1837-1945)
 • Żydowska gmina wyznaniowa (do 1939)
 • Parafia prawosławna (do 1915)

Cmentarze

rzymskokatolickie

 • Cmentarz parafialny – ul. Kościuszki
 • Cmentarz komunalny – ul. Kościuszki

judaistyczne

 • Cmentarz żydowski w Sierpcu – ul. Jagiełły (lapidarium)

ewangelickie

 • Cmentarz ewangelicki przy ul. Benedyktyńskiej (nieistniejący)
 • Cmentarz ewangelicki przy ul. Kościuszki (nieczynny, zintegrowany z cmentarzem parafialnym)

prawosławne

 • Cmentarz prawosławny przy ul. Kościuszki (nieczynny, zintegrowany z cmentarzem parafialnym)

przykościelne

 • Cmentarz przykościelny farny (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny św. Ducha (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny klasztorny (pozostało kilka epitafiów)
 • Cmentarz przykościelny św. Wawrzyńca (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny św. Krzyża (nieistniejący)

wojenne

 • Cmentarz wojenny przy ul. Rypińskiej (pochowano uczestników powstania styczniowego i ofiary II wojny światowej)
 • Kwatera na cmentarzu parafialnym – ofiary mordu w więzieniu sierpeckim z 1945 roku
 • Kwatera żołnierzy radzieckich na terenie byłego cmentarza ewangelickiego

choleryczne

 • Cmentarz przy ul. Sempołowskiej, wokoło ruin kościoła św. Krzyża

Edukacja

Przedszkola

 • Przedszkole nr 1
 • Przedszkole nr 2
 • Przedszkole nr 3
 • Przedszkole nr 4 im. Czerwonego Kapturka

Szkoły Podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego.
 • 1 Prywatna Szkoła Podstawowa

Gimnazja

 • Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika
 • 1 Prywatne gimnazjum
 • Katolickie Gimnazjum im. bp. Leona Wetmańskiego (tzw. Leonium)

Szkoły ponadgimnazjalne

 • Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin (tzw. Mechanik)
 • Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (tzw. Ekonomik)
 • Katolickie Liceum im. bp. Leona Wetmańskiego (tzw. Leonium)

Uczelnie wyższe

 • Wydział zamiejscowy SGGW
 • Wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie
 • Wydział zamiejscowy Collegium Varsoviense
 • Wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Inne

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Marcina Kamińskiego
 • Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia

Gospodarka

Przemysł

Sierpc otoczony jest rolniczymi gminami, charakteryzującymi się czystym środowiskiem naturalnym i wolnymi od zanieczyszczeń produktami rolnymi. W mieście zarejestrowanych jest ponad 1600 podmiotów gospodarczych. Zdecydowaną większość tych podmiotów stanowią jednostki prywatne – zakłady osób fizycznych. Jest tu zdecydowana przewaga sektora handlu i napraw. Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami w gospodarce Sierpca jest przemysł, budownictwo i usługi transportowe.

Największe zakłady:

Zakłady przetwórcze
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 • Zakład Przetwórstwa Mięsa "Olewnik"
 • Kasztelan Browar Sierpc
 • Cargill (Polska) sp. z o.o. Wytwórnia w Sierpcu
Zakłady odzieżowe
 • Z.P.O. "Marjoss"
 • Z.O. "Melton"
Zakłady budownictwa i produkcji
 • P.U.P. "Budexpol"
 • P.H.U. "Budomex"
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Melioracyjnego "Melbud"
 • GMN "Techmet"
 • Zakład Produkcji Czekolady i Art. Cukierniczych "Wiepol"
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Empegek"
 • Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód sp. z o.o. w Sierpcu
 • Wytwórnia Worków Papierowych Alicja i Jan Kaplarczyk Sp.j.

Transport

Kolejowy

Drogowy

Sierpc jest jednym z węzłów drogowych o charakterze regionalnym i krajowym, usytuowanym przy drodze krajowej nr 10 oraz przy drogach wojewódzkich 541 i 560. W przyszłości planowana jest budowa drogi ekspresowej S10 na południu miasta oraz ok. 3 km obwodnicy wschodniej, mającej na celu odciążenie ruchu w mieście. Ponadto komunikacja autobusowa obsługiwana jest przez PKS Płock S.A oraz przez indywidualnych, prywatnych przewoźników (m.in. Jantar).

Sport

Piłka nożna

W Sierpcu działa klub sportowy MKS Kasztelan Sierpc z sekcją piłki nożnej która obecnie gra w IV lidze Mazowsze (północ),

Piłka ręczna

Ten sam klub prowadzi sekcję piłki ręcznej występującej w II lidze szczypiornistów.

Taekwondo olimpijskie

W Sierpcu działa Klub Sportowy Taekyon, którego zawodnicy trenują olimpijską odmianę koreańskiej sztuki walki – taekwondo. W klubie trenuje 5 medalistów Mistrzostw Polski Juniorów.

Honorowi Obywatele Miasta Sierpca

 • papież Jan Paweł II (od 10 listopada 1999 r.)
 • dr Norberto Auge – Ambasador Republiki Argentyńskiej w Polsce (od 19 września 2001 r.)
 • Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent RP na uchodźctwie (od 2009 r.)
 • Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego w latach 2001- (od 2010 r.)

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Słowacja Zlaté Moravce,
 • Macedonia Kawadarci
 • Czechy Hulín

Urodzeni w Sierpcu i okolicach

 • Jerzy Adamski – polski bokser, srebrny medalista olimpijski
 • Edward Bekier – chemik, profesor zwyczajny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
 • Michał Cieślak – polski wioślarz, brązowy medalista olimpijski z 1992
 • Alfons Chmielewski - działacz narodowy na Kaszubach
 • Jakub Chojnacki – prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1968-2002.
 • Ziemowit Gawski – polski działacz społeczny, poseł na Sejm RP
 • Zbigniew Girzyński – polski polityk, poseł na Sejm RP
 • Wojciech Gryczewski – polski adwokat, poseł na Sejm RP
 • Bronisław Gostomski – polski duchowny katolicki, kapelan prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
 • Anna Jagodzińska – polska modelka
 • Marek Jagodziński – polski archeolog
 • Piotr Jarecki – polski duchowny, biskup
 • Czesław Kaczmarek – polski duchowny, biskup
 • Abraham Neuman – malarz, grafik
 • Andrzej Nowakowski – polski polityk, prezydent Płocka od 2010 roku
 • Bartosz Paprocki – polski i czeski heraldyk
 • Jaśko Pilik- szlachcic, właściciel miasta Sierpc w latach 1389-1399
 • Jan Rolbiecki – polski konstruktor
 • Franciszek Różański – polski duchowny katolicki
 • Władysław Rypiński – działacz komunistyczny, oficer GL i AL
 • Romuald Stopiński – polski rzemieślnik, zegarmistrz, poseł na Sejm PRL
 • Wiktor Stryjewski – żołnierz AK i NSZ
 • Jan Dołęga-Zakrzewski – geometra, działacz społeczno-polityczny, publicysta
 • Maria Zakrzewska-Raniecka – polska działaczka społeczna
 • Jan Zawidzki - fizykochemik, m.in. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej
 • Cezary Zbierzchowski – polski pisarz fantastyczny
 • Edward Żółtowski – generał polski i francuski

Zobacz też

 • Browar Kasztelan
 • cerkiew w Sierpcu
 • cmentarz żydowski w Sierpcu
 • dekanat sierpecki
 • Kasztelan (piwo)
 • kościół św. Ducha
 • kościół św. Stanisława Kostki
 • kościół św. Wita, Modesta i Krescencji
 • kościół Wniebowzięcia NMP
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej
 • Ratusz w Sierpcu
 • Sierpc (stacja kolejowa)
 • synagoga w Sierpcu
 • Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Kasztelania
 • 2007 VB

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 148)

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

A

ul. Akacjowa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Ludowej
ul. Artyleryjska

B

ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Bema Józefa
ul. Benedyktyńska
ul. Białobłocka
ul. Bobrowa
ul. Bojanowska
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Borkowska
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Browarna

C

pl. Chopina Fryderyka
ul. Cicha
ul. Curie-Skłodowskiej Marii
ul. Czwartaków

D

ul. Dąbrowskiego Jarosława
ul. Dobra
ul. Dobrzańskiego "Hubala" mjr. Henryka
ul. Dworcowa
ul. Długosza Jana

E

pl. Europejski

F

ul. Farna
ul. Floriana bp.
ul. Fredry Aleksandra

G

ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Górna
ul. Grota-Roweckiego Stefana
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Hallera gen. Józefa
ul. Hermana Władysława I

I

ul. Instalatorów

J

ul. Jadwigi Królowej
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana Pawła II
ul. Jaracza Stefana
ul. Jaśminowa
ul. Jasna

K

ul. Kalinowa
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasztanowa
ul. Kasztelańska
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kleeberga gen. Franciszka
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolejowa
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Królewska
ul. Krótka
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Kwiatowa

L

ul. Leśna
ul. Lipowa
ul. Listopada 11

Ł

ul. Łagodna
ul. Łąkowa

M

ul. Malinowa
ul. Matejki Jana
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mieszka I
ul. Mikołajczyka Stanisława
ul. Miła
ul. Miłobędzka
ul. Moniuszki Stanisława

Kody pocztowe, Sierpc (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Sierpc
Średnia ocena: 4.8
liczba ocen: 5

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Sierpc, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Sierpc

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 21:12:18

Szybka zmiana regionu Polski