Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Kluczbork


Informacje o Kluczbork:

Ilość ulic: 215

Ilość kodów pocztowych: 2

Współrzedne geograficzne N: 50.983002

Współrzedne geograficzne E: 18.216999

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 77

Liczba ludności: 26150

Gęstość ludności: 2 053,0 os./km²

Powierzchnia: 12.3 km²

Wysokośc npm: 187

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

TERC: 5162304024

Tablice rejestracyjne: OKL

Herb Kluczbork:

Herb Kluczbork

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Kluczbork

 • Dzielnica: Nowy Dwór

Kluczbork

Kluczbork (niem. Kreuzburg) – miasto i gmina w północno-wschodniej części woj. opolskiego, w powiecie kluczborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kluczbork. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa opolskiego.

Według danych z 2009 miasto liczyło 25 447 mieszkańców.

Znajduje się na północno-wschodnim krańcu Niziny Śląskiej, na pograniczu z Wyżyną Śląską, nad Stobrawą, prawym dopływem Odry w jej górnym biegu. Stobrawa jest niewielkim ciekiem wodnym, a jej dolina jest tu jeszcze wąska i niezbyt głęboka. Natomiast historycznie Kluczbork leżał na Dolnym Śląsku (w przeszłości należał do dolnośląskich księstw), jednak obecnie więcej łączy go z położonym na Górnym Śląsku Opolem (w XIX wieku do nazwy Kreuzburg dodawano często O.S - Oberschlesien).

Warunki naturalne

Miasto posiada kilka zbiorników wodnych – obecnie można wyróżnić Staw Kościuszki (dawniej Millera) oraz wyrobiska żwirowni w Lesie Miejskim. Niedawno został oddany zbiornik retencyjny który swoją powierzchnią pokrył żwirownię. Jego powierzchnia to ok. 60 hektarów. Zbiornik retencyjny w dolinie rzeki Stobrawy jest położony na wysokości wsi Ligoty Górnej, na terenach leżących w gminach Kluczbork i Lasowice Wielkie.

Zbiornik wodny powstał na skutek zalania ok. 60 ha gruntów rolnych. Zalaniu uległo około 1,5-kilometrowy odcinek doliny rzeki Stobrawy i przyległych jej gruntów.

Klimat

Klimat regionu: śr. temp. roczna waha się od +8,0 °C do +8,3 °C. Średnia temperatura w lecie +17,3 °C ,a w zimie -3,5 °C. Występują znaczne amplitudy opadów, które wynoszą od 410 do 839 mm rocznie. Okres wegetacyjny trwa ok. 220 dni.

Historia

Założenie miasta wiąże się z zakonem krzyżowców z czerwoną gwiazdą, który powstał prawdopodobnie w czasie wypraw krzyżowych do Palestyny, gdzie poza walką z muzułmanami otaczał opieką pielgrzymów, stąd często określany mianem Szpitalników. Na początku XIII w. przeniósł się do Austrii, Czech i Moraw, a sprowadzony również na Śląsk – do Wrocławia – przez księżnę Annę, przeszedł do życia klasztornego, zajmując się chorymi i prowadząc szpitale.

Krzyżowcy otrzymali od księcia wrocławskiego Henryka III w 1253 r. zezwolenie na lokację miasta na prawie niemieckim w miejscu, gdzie istniała osada targowa wzmiankowana już w 1252 r. jako Cruceburch.

Kiedy jednak założyli kilka wsi w okolicy, a nie zdołali lokować miasta, książę Henryk IV Probus biorąc Kluczbork pod swoją opiekę, w 1274 r. wystawił przywilej lokacji miasta. Od tego momentu rozpoczynają się jego dzieje polityczne.

Od 1293 r. Kluczbork należał do księstwa głogowskiego, od 1312 do oleśnickiego, od 1323 był w księstwie legnicko-brzeskim, w latach 1331-1356 jako zastaw u króla Polski Kazimierza Wielkiego. Podczas wojen husyckich miasto opanowali husyci pod wodzą rycerza polskiego Dobka Puchały cieszącego się poparciem mieszkańców.

Następnie Kluczbork był ponownie kilkakrotnie oddawany w zastaw i sprzedawany. Od 1536 r. aż do wygaśnięcia piastowskiej linii brzeskiej był w posiadaniu książąt brzeskich, lenników korony czeskiej, którzy będąc wyznawcami religii protestanckiej, wprowadzali ją stopniowo w podległych im ziemiach.

W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto podupadło, ponieważ było wielokrotnie plądrowane przez przechodzące tędy wojska.

Kluczbork udzielił schronienia w latach 1660-1671 braciom polskim przybyłym z Polski, którzy zorganizowali tutaj dwukrotnie swoje synody w 1663 i 1668 r. Znakomitym ich przedstawicielem był tu Krzysztof Crell-Spinowski. W tym czasie miasto wzmiankowano pod nazwą Kluzbork, Krucibork.

Po śmierci ostatniego księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma w 1675 r., Kluczbork przeszedł pod bezpośredni zarząd cesarza austriackiego Leopolda I, a po 1740 r. wraz z całym Śląskiem znalazł się w granicach państwa pruskiego. Rozpoczął się okres dominacji kultury niemieckiej w wyniku kolonizacji fryderycjańskiej oraz administracyjnych zarządzeń władz pruskich, szczególnie ostrych w czasie tzw. kulturkampfu.

W 1816 r. miasto stało się siedzibą władz powiatowych. W połowie XIX w. rozpoczęła się budowa dróg bitych i kolejowych, dzięki czemu Kluczbork stał się ważnym węzłem kolejowym w północnej części rejencji opolskiej, do której włączono go w 1820.

Jednocześnie rozwijało się szkolnictwo podstawowe i średnie, w nawiązaniu do tradycji XVI/XVII wieku, gdy szkoły miejskie w Byczynie i w Kluczborku cieszyły się doskonałą opinią na Śląsku.

W 1858 r. zostało otwarte ewangelickie seminarium nauczycielskie mające kształcić nauczycieli władających zarówno polskim jak i niemieckim językiem, a w 1860 rozpoczęła kształcenie miejska szkoła średnia, przekształcona w 1873 r. w gimnazjum humanistyczne, które w 1877 otrzymało nowo wzniesiony gmach szkolny.

W mieście żyli zgodnie ewangelicy, katolicy i wyznawcy judaizmu. Działały różne towarzystwa oświatowe i charytatywne. Został zbudowany szpital miejski (1848) i miejski zakład gazowy (1867), powstał ewangelicko – luterański zespół leczniczy "Betania" (1888), wzniesiono budynek poczty (1891) i gmach sądu (1895), działał prowincjonalny zakład dla umysłowo chorych. Koniec XIX i początek XX w. przyniósł miastu mającemu dotąd charakter rolniczy, początki rozwoju przemysłowego bowiem powstały browary, drukarnia, przędzalnia, cukrownia, cegielnia, nowoczesna rzeźnia, fabryka mebli i zakład wyrobów metalowych.

W latach 1907-1908 została przeprowadzona w mieście sieć wodociągowa i kanalizacyjna, znacznie później powstała elektrownia nad Stobrawą.

Po I wojnie światowej wraz z całym powiatem obejmującym Wołczyn, Byczynę oraz gminy wiejskie, stał się terenem przygranicznym bowiem kilkanaście kilometrów od miasta przebiegała granica Rzeszy Niemieckiej z Polską. Po podziale Górnego Śląska w październiku 1921 r. powiat kluczborski w całości pozostał w obrębie państwa niemieckiego aż do 20 stycznia 1945, gdy do miasta wkroczyły wojska radzieckie I Frontu Ukraińskiego. Oficjalnie władze polskie przejęły Kluczbork wraz z całym Śląskiem Opolskim 18 marca 1945. Dominująca dotąd w mieście ludność niemiecka została wysiedlona.

Po zniesieniu powiatów w roku 1975 pozostawał jedynie siedzibą gminy. Od 1 stycznia 1999 – ponownie stolica powiatu, skupiającego 4 gminy: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie. Pod względem administracji kościelnej – Kościoła rzymskokatolickiego – należy do diecezji opolskiej i jest siedzibą dekanatu, jak również rejonu duszpasterskiego (jednego z czterech – obok Opola, Nysy i Raciborza); w ramach struktur Kościoła ewangelicko – augsburskiego jest siedzibą parafii pw. Zbawiciela, należącej do diecezji katowickiej.

Transport

W mieście krzyżują się drogi krajowe:

Kluczbork posiada obwodnicę drogi nr 11, planowana jest także budowa obwodnicy w ciągu drogi nr 45. Kluczbork to także węzeł kolejowy (krzyżują się tu linie kolejowe z Wrocławia, Opola, Ostrowa Wielkopolskiego i Lublińca). Położony jest w odległości ok. 40 km od Opola, 96 km od Wrocławia, 205 km od Poznania i 120 km od Katowic

Gospodarka

Miasto leży w centrum regionu rolniczego, dla którego stanowi bazę zaopatrzeniową i usługową oraz ośrodek oświatowo - kulturalny.

Tradycyjnie dominującym przemysłom: maszynowemu, dziewiarskiemu i budowlanemu towarzyszy dynamiczny rozwój innych branż takich jak: handel, transport, przetwórstwo rolno - spożywcze, szeroko rozumiane usługi. Znaczna część istniejących w mieście firm uległa przekształceniom własnościowym. Państwowe zakłady sprywatyzowały się tworząc spółki, z których część cechuje dynamiczny rozwój (m.in.: FAMAK). Rozwija się sieć banków i instytucji ubezpieczeniowych. Łącznie na terenie gminy działa ok. 1800 podmiotów gospodarczych (w tym w mieście ok. 1300). Największe firmy gminy to: Fabryka Maszyn i Urządzeń "FAMAK", PV "PREFABET - Kluczbork" S.A., WAGREM sp. z o.o. Kluczbork

W Kluczborku, w okolicach Ligoty Dolnej, funkcjonuje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK ( powierzchnia 53,939 ha ). Obecnymi inwestorami w WSSE, podstrefy Kluczbork, są m.in.: MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., INPOL-KRAK TUBES SERVICE CENTER Sp. z o.o. oraz wchodząca w skład niemieckiego holdingu SEPPELER GRUPPE Ocynkownia Śląsk.

W Ligocie Górnej pod Kluczborkiem dnia 31.01.2008 r. otwarto nowo wybudowaną halę produkcyjną firmy PROTEA, zajmującej się świadczeniem usług na rynku offshore, stoczniowym i lądowym.

W mieście wraz z rozwojem gospodarczym wyrosła i działa z powodzeniem sfera usług, wspomagająca przedsiębiorczość. Już dziś w Kluczborku ma swe siedziby 10 banków , a kolejne są zainteresowane uruchomieniem swoich oddziałów. Pomocą w prowadzeniu interesów służą liczne kancelarie prawne, notarialne, tłumacze przysięgli. Robienie interesów znakomicie ułatwia również istnienie wszystkich istotnych urzędów i instytucji gminnych i powiatowych.

Kluczbork ma nowe wysypisko śmieci, dobrze zorganizowaną gospodarkę komunalną. Wybudowano nową oczyszczalnię ścieków i skanalizowano całe miasto. Zlikwidowano niską emisję gazów i pyłów (wyłączono ponad 40 kotłowni lokalnych) i włączono w centralny system.

W latach 2003-2004 w Kluczborku oraz na terenie całego powiatu ukazywała się gazeta "Nowy Kurier Kluczborski" (ISSN 1730-5012). Łącznie ukazało się 41 numerów tego dwutygodnika, a redaktorem naczelnym był Adam Płocikiewicz.

Od grudnia 2007 roku w Kluczborku wydawany jest "Tygodnik Lokalny Spiker" (ISSN 1898-9713), bezpłatna gazeta o tematyce kulturalnej i społecznej, która ukazuje się na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego. Jej redaktorem naczelnym jest Jacek Placety.

Edukacja

 • Szkoły podstawowe
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater
  • Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna
  • Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku
 • Gimnazja
  • Publiczne Gimnazjum nr 1
  • Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
  • Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja
  • Społeczne Gimnazjum STO
  • Gimnazjum Specjalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • Szkoły średnie i zawodowe
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
  • Zespół Szkół Licealno-Technicznych im. gen. Józefa Bema
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
  • Szkoła Zawodowa Specjalna SOSW
  • Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Sport

W Kluczborku funkcjonuje od 2003 roku klub sportowy MKS Kluczbork, którego drużyna piłki nożnej obecnie gra w II lidze.

W mieście istnieje również Kluczborski Klub Karate, odnoszący spore sukcesy zarówno w kraju jak i za granicą, którego wychowankiem jest m.in. Krzysztof Neugebauer: (4 DAN, mistrz świata w kumite drużynowym (1992), wicemistrz świata w kumite (Sao Paulo, 1996), wielokrotny wicemistrz świata w kata drużynowym. Trener Kadry Polski w kumite /walka/). Trenerem jest Andrzej Olech: (5 DAN, trener, sędzia klasy międzynarodowej, wychowawca Mistrzów Świata, Europy i Polski).

Postacie związane z Kluczborkiem

Urodzeni:

 • Gustav Freytag (ur. 1816) - pisarz niemiecki
 • Radosław Krzyżowski (ur. 1972) - polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 • Tomasz Garbowski (ur. 1979) - polski polityk, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, sędzia Ekstraklasy piłkarskiej

Inni:

 • Edyta Górniak (ur. 1972) - uczęszczała do Technikum ogrodniczo - pszczelarskiego w Kluczborku tzw. "Pszczółek".
 • Waldemar Sobota (ur. 1987) - w latach 2007-2010 występował w kluczborskim klubie piłkarskim MKS-ie Kluczbork

Wspólnoty religijne

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:

 • Kościół Rzymskokatolicki
  • Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
  • Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • Parafia w Kluczborku
 • Kościół Zielonoświątkowy
  • Zbór w Kluczborku
 • Zbór Świadków Jehowy, Sala Królestwa

Miasta partnerskie

 • Niemcy Bad Dürkheim
 • Ukraina Brzeżany

Zobacz też

 • Ratusz w Kluczborku
 • Synagoga w Kluczborku
 • Cmentarz żydowski w Kluczborku
 • Mennica w Kluczborku

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 215)

ABCDFGHJKLŁMNOPRSŚTWZŻ

A

ul. Andersa Generała
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
ul. Armii Krajowej

B

ul. Bankowa
ul. Batorego Stefana
ul. Bema gen.
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bora-Komorowskiego
ul. Bora-Komorowskiego Tadeusza (Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego)
ul. Bożka
ul. Bożka Arki
ul. Boznańskiej
ul. Boznańskiej Olgi
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brzechwy Jana
ul. Byczyńska

C

ul. Chełmońskiego
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chrobrego Bolesława
ul. Curzydły (Księdza Curzydły)
ul. Curzydły Księdza
al. Czerwonego Krzyża

D

ul. Dąbrowskiego gen.
ul. Dąbrowskiego Henryka (Generała Henryka Dąbrowskiego)
ul. Damrota
ul. Damrota Konstantego
ul. Drukarska
ul. Drzymały
ul. Drzymały Wojciecha
ul. Dworcowa
ul. Dzierżona
ul. Dzierżonia Jana

F

ul. Fabryczna
ul. Fałata
ul. Fałata Juliana
ul. Ficka
ul. Ficka Jana (Księdza Jana Ficka)
pl. Floriana

G

ul. Gazowa
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
pl. Gdacjusza
ul. Gen. Andersa
ul. Gen. Bema
ul. Gen. Hallera
ul. Gen. Maczka
ul. Gen. Pułaskiego
ul. Gen. Sikorskiego
ul. Geodetów
ul. Gersona
ul. Gersona Wojciecha
ul. Gierymskiego
ul. Gierymskiego Aleksandra
ul. Gniazdowskiego
ul. Graniczna
ul. Grota- Roweckiego Stefana (Generała Grota-Stefana Roweckiego)
ul. Grota-Roweckiego
ul. Grottgera
ul. Grottgera Artura
ul. Grunwaldzka

H

ul. Hallera Generała
ul. Hallera Józefa (Generała Józefa Hallera)

J

ul. Jagiellońska
ul. Jagiełły Władysława
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana Pawła II
ul. Jaronia
ul. Jaronia Jana Nikodema

K

ul. Kani
ul. Kani Jakuba
ul. Katowicka
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klasztorna
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana
al. Kolejowa
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
pl. Konstytucji 3 Maja
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korfantego
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kossaka
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Krakowska
ul. Krakusa
ul. Krótka
ul. Krzywa
ul. Kujakowicka
ul. Kuniów
ul. Kwiatowa

L

ul. Leśna
ul. Ligonia
ul. Ligonia Juliusza
ul. Ligota Zamecka
ul. Lompy
ul. Lompy Józefa

Ł

ul. Łokietka Władysława

M

ul. Maczka Generała
ul. Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)
ul. Malczewskiego
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Michałowskiego
ul. Michałowskiego Piotra
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mieszka I
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka
ul. Morcinka Gustawa
ul. Młyńska

N

pl. Niepodległości
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Nowodworska

O

ul. Ogrodowa
ul. Okulickiego Generała
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)
ul. Opolska
ul. Ossowskiego
ul. Ossowskiego Michała

P

ul. Paderewskiego Ignacego
al. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Piastowska
ul. Piekarska
ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Piłsudskiego marsz.
ul. Plac Matejki
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Plebiscytowa
ul. Podwale
al. Pokoju
ul. Polna
ul. Poniatowskiego Józefa (Księcia Józefa Poniatowskiego)
ul. Poniatowskiego Księcia
ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki)
ul. Popiełuszki Księdza
ul. Powstańców Śląskich
ul. Pułaskiego gen.
ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)

R

rynek Rynek
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława
ul. Robotnicza
ul. Rodakowskiego
ul. Różana
ul. Rynek Rynek

S

ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sikorskiego gen.
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Skłodowskiej Curie Marii
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Sobieskiego Jana III
al. Spacerowa
ul. Sportowa
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stefana Batorego
ul. Strzelecka
ul. Styki
ul. Styki Jana
ul. Sybiraków
ul. Szenwalda
ul. Szenwalda Lucjana
ul. Szewska
ul. Szpitalna
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza

Ś

ul. Ściegiennego ks.
ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego)

T

pl. Targowy
ul. Towarowa
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana

W

ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Wąska
ul. Witkacego
ul. Witkacego Ignacego
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
al. Wodna
ul. Wolności
ul. Wołczyńska
ul. Wyczółkowskiego
ul. Wyczółkowskiego Leona
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego Kardynała
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Władysława Jagiełły
ul. Władysława Łokietka

Z

ul. Zamkowa
ul. Zygmunta Starego

Ż

ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana

Kody pocztowe, Kluczbork (wyświetlono 2/2)


Ocena internautów miejscowości Kluczbork
Średnia ocena: 4.7
liczba ocen: 7

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Kluczbork, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Kluczbork

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:50:32

Szybka zmiana regionu Polski