Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Nysa


Informacje o Nysa:

Ilość ulic: 383

Ilość kodów pocztowych: 3

Współrzedne geograficzne N: 50.471638

Współrzedne geograficzne E: 17.334110

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 77

Liczba ludności: 46800

Gęstość ludności: 1679 os./km²

Powierzchnia: 27.5 km²

Wysokośc npm: 195

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

TERC: 5162307054

Tablice rejestracyjne: ONY

Herb Nysa:

Herb Nysa

Flaga Nysa:

Flaga Nysa

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Nysa

 • Dzielnica: Dolna Wieś

 • Dzielnica: Górna Wieś

 • Dzielnica: Radoszyn

 • Dzielnica: Zamłynie

Nysa

Nysa (łac. Nissa, pol. hist. Nisa, Nissa, czes. Nisa, niem. Neisse) – miasto w woj. opolskim, w powiecie nyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nysa. Historycznie leży na Dolnym Śląsku. Od 1950 miasto administracyjnie należy do woj. opolskiego.

Miasto położone jest na granicy Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej, przepływa przez nie rzeka Nysa Kłodzka.

Według danych z 30 czerwca 2010 miasto liczyło 46 168 mieszkańców. Nysa jest najludniejszym miastem Polski położonym na obszarze gminy miejsko-wiejskiej.

W pobliżu Nysy znajdują się sztuczne zbiorniki wodne: Jezioro Nyskie (zwane także Jeziorem Głębinowskim), nieco dalej Jezioro Otmuchowskie.

Położenie

Nysa położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego nad Jeziorem Nyskim i Nysą Kłodzką. Stanowi siedzibę powiatu nyskiego.

Sporne jest położenie według krain historycznych – od 1201 roku, kiedy Henryk I Brodaty ofiarował ziemię nyską biskupowi wrocławskiemu, Księstwo Nyskie było związane z Wrocławiem, a więc i Dolnym Śląskiem. W 1680 roku Holender Fryderyk de Wit wydał mapę Górnego Śląska, na której Księstwo Nyskie leżało na Dolnym Śląsku. Związek ten trwał aż od wojen śląskich, jego ostateczny kres położyła sekularyzacja Prus w 1810. Od tego czasu Nysa była silniej związana z Górnym Śląskiem. Za granicę Górnego i Dolnego Śląska uznawano Przesiekę Śląską, która łukiem otaczała ziemię nyską od południowego wschodu, dochodząc na wschodzie aż do górnego biegu Ścinawy, a następnie dolnego biegu Nysy Kłodzkiej. Później tradycyjną granicą Górnego i Dolnego Śląska stała się Nysa Kłodzka, która w środkowym biegu przepływa przez miasto. Część historyków uznaje dzisiaj przynależność Nysy do Górnego Śląska, natomiast przeciwnicy tego poglądu wskazują na silniejsze kulturowe i historyczne związki z Dolnym Śląskiem. Związek z Dolnym Śląskiem widoczny jest też w herbie dawnego księstwa nyskiego, gdzie obok symboli miasta znajduje się herb Piastów dolnośląskich.

Historia

Nysa jest jednym z najstarszych miast śląskich. Prawdopodobnie już w X wieku istniała tu osada. Według Jana Długosza Nysę jako gród miał założyć Bolesław Krzywousty. Jednak nie odgrywał on wówczas większej roli, gdyż nadgraniczna kasztelania znajdowała się w pobliskim Otmuchowie. Sytuacja zmieniła się, gdy książę Bolesław I Wysoki ofiarował swemu synowi Jarosławowi kasztelanię otmuchowską wraz z przylegającymi do niej dobrami. Jarosław, który w latach 1198-1201 był biskupem wrocławskim, przekazał w testamencie swoim następcom na stolicy biskupiej Nysę i kilkanaście wsi. Z czasem na tej bazie utworzono biskupie księstwo nysko-otmuchowskie, które sukcesywnie powiększało się, a Nysa stała się jego stolicą.

W 1198 r. biskup Jarosław miał konsekrować kościół św. Jakuba i św. Agnieszki. Nie wiadomo, czy była to pierwsza nyska świątynia, ponieważ źródła z 1240 r. wymieniają kościół św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, patrona diecezji wrocławskiej, który umieszczony był w najstarszym herbie miejskim.

Nysa po raz pierwszy została wzmiankowana w 1223 roku, kiedy to została lokowana na prawie flamandzkim (w 1308 r. została przeniesiona na prawo magdeburskie). Z początkiem XIV wieku, wedle życzenia Henryka Probusa, stała się miastem stołecznym Księstwa Nyskiego. Utworzone przez niego księstwo nyskie do 1810 r. (sekularyzacja dóbr kościelnych przez króla pruskiego Fryderyka Wilhema III) rozrastało się pod względem terytorialnym, ludnościowym i prawnym, gdyż posiadało i stanowiło swe własne prawa, np. prawo warzenia piwa czy mili zapowiedniej.

W okresie wojen husyckich, podczas bitwy w 1428 r. zniszczone zostały przez husytów wszystkie przedmieścia Nysy. Nie zahamowało to jednak rozwoju miasta. Na poczatku XV wieku Nysa stała się jednym z najludniejszych miast śląskich. Zamieszkiwało ją wtedy około 5000 osób.

Nysa to znany ośrodek edukacyjny – już od średniowiecza, od 1417, istniała szkoła parafialna, przekształcona w następnych wiekach w znane gimnazjum. W 1497 roku na rynku w Nysie został ścięty przedostatni książę opolski – Mikołaj II. Dogodne położenie miasta na przecięciu szlaków handlowych z Pragi i Kłodzka do Opola i dalej do Krakowa sprzyjało rozwojowi gospodarczemu miasta. W księstwie kwitł handel, organizowane były dwa targi w dniach św. Jakuba i św. Agnieszki, które gromadziły kupców z Austrii, Czech, Moraw i Węgier. Również rzemiosło przeżywało rozkwit, powstały m.in. cechy farbiarzy czy złotników. Dodatkowe przywileje, jak np. prawo składu, prawo przymusu drogowego czy prawo bicia własnej monety, przysparzały sławy i podnosiły rangę miasta.

Jednym z jawnych dowodów, iż Nysa była znaczącym ośrodkiem, jest wydana w 1493 roku w Norymberdze Kronika Świata, która ustawia miasto wśród znaczących ośrodków miejskich Europy Środkowo-Wschodniej. W opisie ludności miasta zawartego w tej kronice czytamy „plebs rustica polonici ydeomatis...”. Drugim z dowodów jest herb Nysy na bramie wjazdowej Mostu Karola w Pradze, który to herb wisi obok herbów najznakomitszych miast czeskich. Jest to także znak historii miasta, gdyż Nysa wraz z nadejściem XIV wieku dostaje się pod panowanie czeskich Luksemburgów, a następnie, od 1526 r. – Habsburgów. Nadawane kolejne przywileje gospodarcze i prawne powodują, że miasto staje się poważnym importerem soli i wina z Węgier i Nadrenii.

W XVI wieku do Nysy jako swojej głównej rezydencji przenoszą się biskupi wrocławscy. Decyzja ta spowodowana została silnym rozwojem reformacji na Dolnym Śląsku. Z inicjatywy biskupiej Nysa otrzymuje liczne przywileje. Rozpoczyna się okres wielkiego rozwoju gospodarczego miasta. Pod wpływem obecności i działania biskupów Nysa otrzymuje tytuł Śląskiego Rzymu, głównie za sprawą licznych budowli sakralnych miasta oraz fontanny Trytona z 1701 roku, wzorowanej na rzymskiej Fontana del Tritone z 1612-1613 roku, stojącej na Placu Barberini – Piazza Barberini autorstwa Gian Lorenzo Berniniego. Kilkadziesiąt lat przed Wrocławiem, w 1624, miasto otrzymało kolegium jezuickie Carolinum. Ukończył je przyszły król Rzeczypospolitej Michał Korybut Wiśniowiecki.

Okres wojny trzydziestoletniej to czas upadku miasta. Od 1741 roku Nysa jest pod panowaniem Prus i staje się miastem-twierdzą. Zmienia to całkowicie charakter miasta, lecz zdaje egzamin podczas obrony miasta przed wojskami Napoleona. Od lipca 1806 roku Nysa oblegana była przez wojska napoleońskie. Po miesięcznym oblężeniu, generał francuski Dominique Vandamme zajmuje Nysę (skapitulowała z powodu kończących się zapasów żywności i amunicji). Miasto staje się punktem organizacyjnym Polskich Legionów, których liczbę określono na 6.400 rekrutów i pozostawało pod okupacją francuską do 1808 roku.

W 1810 roku rząd pruski przeprowadził sekularyzację dóbr kościelnych. W Nysie przestała istnieć władza biskupów wrocławskich, trwająca nieprzerwanie od XIV wieku, której miasto zawdzięczało swą wielkość i znaczenie. Ograniczenia związane z istnieniem twierdzy hamują dalszy rozwój Nysy, powstają jednak takie obiekty, jak połączenie kolejowe (1848 r.), teatr miejski (1852 r.), gazownia i oświetlenie gazowe ulic (1860 r.), wodociągi (1878 r.), kanalizacja (1888 r.), elektryczność (1907 r.).

Ostatnim razem zamieniono miasto w twierdzę w 1945 roku. Najgorszy pogrom miasta odbył się w marcu 1945 roku, kiedy podczas zajmowania przez Armię Czerwoną zniszczonych zostało wiele budynków, m.in. Dom Wagi Miejskiej (po wojnie odbudowany) oraz gotycka, 94-metrowa, wieża ratuszowa, najwyższa, jak dotąd, budowla miasta (odbudowana wraz z kamieniczkami w 2009 roku). Ogółem zniszczeniu uległo ok. 60% zabudowy miasta.

W wyniku klęski Niemiec i decyzji zwycięskich mocarstw w 1945 r. Nysa po sześciu wiekach zostaje ponownie włączona do Polski.

Po zdobyciu miasta następuje częściowa odbudowa i zabezpieczenie cenniejszych obiektów. Polityka ta zmienia się w pierwszej połowie lat 50., kiedy Miejski Oddział Rozbiórkowo-Porządkowy nakazuje wyburzenie większości ruin Starego Miasta w celu dostarczenia cegieł przeznaczonych do odbudowy Warszawy (tylko w 1954 r. Warszawa wyznaczyła dla Nysy kontyngent 12 mln sztuk cegły rozbiórkowej). Od lat 60. następuje ponowna odbudowa i rozbudowa miasta, powstają zakłady przemysłowe, m.in. Zakład Samochodów Dostawczych (produkujący popularne w latach 60., 70., 80. i 90. samochody dostawcze ZSD Nysa), przemysł spożywczy, metalowy. Budowane są nowe osiedla, obiekty użyteczności publicznej oraz jezioro zaporowe na Nysie Kłodzkiej

Zabytki

Nysa, pomimo wielu zniszczeń wojennych (ponad 50% zabudowy miejskiej) oraz wyburzenia tuż po wojnie przez polskie władze miasta 103 zabytkowych kamienic i kościoła w centrum miasta, posiada następujące obiekty:

 • Rynek w Nysie – zabytkowe kamieniczki
 • Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki – trójnawowy, dziewięcioprzęsłowy z kamienia i cegły. Wzdłuż głównego korpusu znajduje się 16 gotyckich kaplic i 2 barokowe. Pochodzi z XV w., ma jeden z najbardziej spadzistych dachów w Europie o powierzchni 4 tysięcy m².
 • Dzwonnica przy bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie – z XV w., jej budowy nigdy nie zakończono, gdyż według planów miała być ponad trzykrotnie wyższa, jednak nie pozwolił na to grunt, na którym stoi. 3 kwietnia 2005 roku otwarto w dzwonnicy Skarbiec św. Jakuba, jest to kolekcja arcydzieł zdobnictwa złotniczego w Nysie.
 • System pruskich fortyfikacji (Twierdza Nysa) – jeden z największych w Europie systemów fortów i twierdz.
 • Wieża Ziębicka w Nysie – z 1350 roku, wieża jest udostępniona dla zwiedzających i stanowi punkt widokowy.
 • Wieża Bramy Wrocławskiej – z XIV w., z bogato zdobionym portalem z 1603 roku.
 • Dom Wagi Miejskiej – z 1604 roku z fragmentami oryginalnych, fasadowych malowideł.
 • Piękna Studnia – z 1686 roku, z ręcznie kutą kratą.
 • Pałac Biskupów Wrocławskich – z lat 1620-1729, na dziedzińcu znajdują się dwa zegary słoneczne – obecnie Muzeum Okręgowe.
 • Dwór Biskupi – pozostałość dawnej rezydencji biskupów wrocławskich w Nysie.
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – okazała świątynia w stylu barokowym.
 • Carolinum – dawny zespół kolegium jezuickiego, znakomity przykład baroku.
 • Kościół świętych Piotra i Pawła – dobrze zachowane wnętrze w stylu barokowym, piękne polichromie.
 • Kościół św. Franciszka w pokapucyńskim zespole klasztornym, zbudowany w bardzo oryginalnym stylu architektonicznym zwanym barokiem toskańskim.
 • Kościół św. Dominika – barokowy kościół, wchodzący w skład podominikańskiego zespołu klasztornego.
 • Kościół NMP Wspomożenia Wiernych – neogotycki kościół pielgrzymkowy z obrazem uważanym za cudotwórczy i słynący łaskami.
 • Kościół cmentarny św. Rocha -późnorenesansowy kościół upamiętniajacy ocalenie miasta od zagłady z powodu epidemii.
 • Kościół św. Elżbiety -neoromański kościół w zespole klasztornym franciszkanów.
 • Kościół Jerozolimski – kościół cmentarny, wybudowany z zachowaniem tzw. miary jerozolimskiej.
 • Kościół Matki Boskiej Bolesnej – murowany neogotycki kościół, wchodzący w skład zespołu szkolno-klasztornego werbistów, obecnie jest to kościół parafialny.
 • Kościół św. Jana – późnobarokowy kościół parafialny.
 • Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nysie – pierwotnie gotycki, wielokrotnie przebudowywany, z częściowym zatarciem cech stylowych.
 • Kościół ewangelicki – dawny kościół świetej Barbary, zbudowany w stylu gotyckim, z elementami renesansowymi i barokowymi.
 • Dom Komendanta – dawna komendantura, obecnie Państwowe Ognisko Plastyczne.
 • Fontanna Trytona – barokowa, wzorowana na rzymskiej Fontana del Tritone.
 • Zespół kamieniczek mieszczańskich – odbudowane ze zniszczeń wojennych, prezentują dawną zabudowę Nysy.
 • Park miejski – przepiękne położony, posiada wiele ciekawych zakątków, bogatą florę i faunę.
 • Planty miejskie

Przemysł i gospodarka

Nysa jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym w województwie opolskim. W mieście wyróżnić możemy przemysł metalowy, maszynowy, spożywczy i budowlany.

Do 2002 roku w mieście funkcjonował Zakład Samochodów Dostawczych. Montował on samochody dostawcze m.in. Nysy, Polonezy Trucki, a w ostatnim okresie także Citroeny C15 i Berlingo. Obecnie fabryka stoi nieczynna.

Do większych zakładów, które jeszcze niedawno istniały w Nysie, można zaliczyć: Zakład Urządzeń Przemysłowych SA, zajmujący się produkcją urządzeń dla przemysłu chemicznego, energetycznego, cukrowniczego i ochrony środowiska, oraz Garbarską Spółdzielnię Pracy Asko, która była jednym z najnowocześniejszych zakładów garbarskich w Polsce.

W Nysie, przy ul. Dubois i Krapackiej, mieści się także Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 12 ha. Decyzję o inwestycji w Strefie podjęły trzy firmy: Advantech Polska (Włochy), Alsecco (Polska) oraz Vasco Doors (Polska). Obecnie gmina stara się o poszerzenie strefy o obszar przeszło 250 ha. Gmina jest w trakcie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, na powierzchni docelowej 255 ha pomiędzy miejscowościami RadzikowiceGoświnowice. Planowane utworzenie jest Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest Park”WSSE „Invest Park”, właśnie w tym celu w dniu 17 czerwca 2010 podpisano porozumienie (pomiędzy Gminą, WSSE, Urzędem Marszałkowskim, a Agencją Nieruchomości Rolnych). Na terenie miasta dominują sektory: rolno – spożywczy (Cukry Nyskie, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów, Truller Polska – tzw. Chio oraz Bioagra Goświnowice) i metalowy (Mega Nysa, Cafrex, Franz Waggonbau). W wyniku działań gminy w 2010 uchwalono „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa” pokrywające obszar całej gminy, co daje możliwości bardziej przemyślanego rozwoju gospodarczego, turystycznego oraz mieszkaniowego miasta.

Komunikacja

Transport drogowy

Przez Nysę przebiegają drogi krajowe:

 • 46 Kłodzko – Nysa – OpoleLubliniecCzęstochowaSzczekociny
 • 41 Nysa – Prudnik – granica z Republiką Czeską w Trzebinie
 • w ramach drogi 46 Kłodzko – Nysa – Częstochowa kosztem przeszło 400 mln złotych planowana jest do końca 2014 roku budowa obwodnicy miasta (wg. planów GDDKiA o szerokości 4 pasów wraz z kilkoma nowoczesnymi skrzyżowaniami bezkolizyjnymi).

Sieć uzupełniają drogi wojewódzkie:

W odległości 36 km od centrum Nysy przebiega autostrada:

 • A4

Przeprawę przez rzekę Nysę Kłodzką umożliwiają 2 mosty drogowe w pobliżu centrum i most na tamie Jeziora Nyskiego.

Transport kolejowy

Dawniej Nysa była ważnym węzłem kolejowym Śląska, obecnie znajduje się tu jedna czynna stacja kolejowa. Odbywają się z niej regularnie połączenia regionalne w granicach województwa opolskiego.

Nysa
Linia nr 137 Katowice – Legnica (km linii: 139,075)
odległość: 7,075 km Przełęk Radzikowice odległość: 5,771 km
Linia nr 287 Opole Zachodnie – Nysa (km linii: 48,752)
odległość: 4,355 km Wyszków Śląski
Linia nr 288 Nysa – Brzeg (km linii: 0,000)
Myśliczyn odległość: 6,466 km
Linia nr 328 Nysa – Kałków Łąka (km linii: 0,000)
odległość: 4,797 km Podkamień
Linia nr 256 (D29-1971) Nysa – Ścinawa Mała (km linii: 0,000)
Nysa Dworzec Mały odległość: 1,000 km

Komunikacja miejska

W Nysie komunikacja miejska funkcjonuje w postaci autobusów.

Dzielnice i Osiedla

Dzielnicami lub osiedlami nyskimi są:

 • Dolna Wieś
 • Górna Wieś
 • Jędrzychów
 • Karłów
 • Radoszyn
 • Rochów
 • Średnia Wieś
 • Śródmieście
 • Zamłynie
 • Zawodzie
 • os. Gałczyńskiego
 • os. Piękna
 • os. Podzamcze (sektory A, B i C)
 • os. Południe
 • os. Rodziewiczówny


Sport

 • AZS PWSZ Nysa – Klub sportowy AZS PWSZ Nysa, którego tradycje sięgają 1948 r., specjalizuje się głównie w piłce siatkowej, w której osiągał duże sukcesy, jak: Puchar Polski w sezonie 1995/1996, dwukrotne Wicemistrzostwo Polski w kategorii seniorów (1993/1994, 1994/1995), dwukrotny brązowy medal Mistrzostw Polski w kategorii seniorów (1991/1992), 1997/1998). Klub UKS Nysa zdobył Mistrzostwo Polski w kategorii młodzików (1996/1997) i dwukrotnie Wicemistrzostwo Polski w kategorii kadetów i juniorów starszych. Drużyna seniorów gra obecnie w I lidze (dawna Seria B). Klub posiada także sekcje: Wodną, obronną, turystyczną, koszykówki, siłową, brydżową, aerobiku sportowego, piłki nożnej, szachową i sportów zimowych.
 • Polonia Nysa
 • Klub Żeglarski Nysa – Nad Jeziorem Nyskim ma swą siedzibę działający nieprzerwanie od 1961 roku Klub Żeglarski Nysa, w ramach którego działa m.in. jedyna obecnie na Opolszczyźnie szkółka żeglarska dla dzieci i młodzieży, a także sekcja regatowa (klasy: Optimist i Cadet).
 • WLUKK Nysa (Klub kolarski) Zdobywa wielokrotne tytuły mistrza polski, w sezonie 2009 zdobył klubowego mistrza polski kategorii junior.
 • UKS „Dwójka” Nysa, UKS „Plejada” Nysa – kluby hokeja na trawie przy Zespole Szkół Sportowych w Nysie
 • Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne przy Zespole Szkół Sportowych w Nysie.

Kultura

Przed II wojną światową w Nysie funkcjonował miejski teatr dramatyczno-operowy działający od 1852 roku. W mieście istnieją:

 • Ognisko Artystyczne,
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.im. Witolda Lutosławskiego,
 • Muzeum w Nysie,
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
 • Nyski Ośrodek Rekreacji,
 • Bractwo Rycerskie „Księstwo Nyskie”,
 • Kino 3D " Cinema N 3D "
 • Nyski Dom Kultury.

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły:

 • Kościół rzymskokatolicki
  • Parafia św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki
  • Parafia św. Dominika
  • Parafia św. Franciszka z Asyżu
  • Parafia św. Elżbiety Węgierskiej
  • Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja
  • Parafia Matki Boskiej Bolesnej
  • Parafia św. ap. Piotra i Pawła
  • Diecezjalny Dom Formacyjny
 • Kościoły protestanckie
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
   • zbór w Nysie
  • Kościół Zielonoświątkowy w RP
   • zbór w Nysie
 • Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
  • Dom Królestwa
 • Stolica Boża i Barankowa Apostołów w Duchu i Prawdzie, Alfa i Omega, Początek i Koniec
  • Zbór
 • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

Nauka

PWSZ w Nysie

Nieprzerwanie od 2001 r. działa w Nysie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, powstała wedle koncepcji prof. Ryszarda Knosali, który był rektorem tej uczelni do 2008 roku. Władzę na uczelni po nim objęła Zofia Wilimowska.

PWSZ w Nysie odwołuje się do tradycji słynnego gimnazjum jezuickiego Carolinum.

Inne

Na terenie Gminy Nysa funkcjonuje 15 szkół podstawowych (dwanaście publicznych i trzy niepubliczne), 6 gimnazjów (pięć publicznych, jedno niepubliczne prowadzone przez Diecezję Opolską), 4 licea ogólnokształcące (trzy publiczne, jedno niepubliczne prowadzone przez Diecezję Opolską), 4 szkoły zawodowe oraz szkoły policealne. W Nysie działa także oddział Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Polityka

 • burmistrz (od 5 grudnia 2006)
  • Jolanta Barska (Forum Kobiet Ziemi Nyskiej; zgłoszona w wyborach przez Forum Samorządowe 2002)
   • ponownie wybrana 5 grudnia 2010
 • zastępcy burmistrza (od 2 stycznia 2007)
  • Ryszard Walawender
  • Aleksander Juszczyk
 • sekretarz (od 18 stycznia 2008)
  • Michał Baziuk
 • skarbnik (od 5 lutego 2007)
  • Marian Lisoń

Rada Miejska

W skład Rady Miejskiej w Nysie wchodzi 23 radnych. Obecnym przewodniczącym Rady jest Feliks Kamienik (Platforma Obywatelska).

Rozkład mandatów w Radzie w kadencji od 2010 r.:

Komitet  % głosów Porównanie¹ Liczba radnych Porównanie¹
Liga Nyska 21,56% –5,12% 6 –3
Forum Samorządowe 2002 13,18% +5,38% 5 +4
Platforma Obywatelska 14,69% 4 +4
Prawo i Sprawiedliwość 14,81% 3 +3
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 11,64% –6,79% 2 –4
Komitet Obywatelski Ziemi Nyskiej 7,04% –4,73% 2 –1
Polskie Stronnictwo Ludowe 5,39% –1,92% 1 ±0

¹ z poprzednią kadencją

przewodniczący Rady

 • Feliks Kamienik (Platforma Obywatelska)

Lista burmistrzów Nysy

Czasy niemieckie

 • Max Warmbrunn (1911-1915)*
 • Dr Albert Franke (1916-1933)*
 • Georg Mazur (1933-1945)*

* władzę sprawował Nadburmistrz Gminy Miejskiej

Rzeczpospolita Polska i PRL

 • Jan Koj (11 maja 1945 – 15 października 1945)
 • Edward Stępień (15 października 1945 – 28 lutego 1950)
 • Krystyna Zawidzka (1 marca 1950 – 28 listopada 1950)
 • Feliks Świerczak (28 listopada 1950- 24 stycznia 1951)
 • Aniela Odyjas (24 stycznia 1951 – 8 sierpnia 1953)**
 • Jan Zieliński (8 sierpnia 1953 – 20 grudnia 1954)**
 • Jan Radomański (20 grudnia 1954-1968)**
 • dr Kazimierz Strzałkowski (1968-1972)**
 • mgr Zbigniew Kulig (1972-1974)**
 • mgr Jan Duszel (29 kwietnia 1974 – 14 kwietnia 1982)***
 • mgr inż. Władysław Dyrka (15 kwietnia 1982 – 31 stycznia 1988)***
 • mgr inż. Mieczysław Warzocha (2 maja 1988 – 30 listopada 1990)***

** władzę w latach 1951-1974 sprawował Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

*** władzę w latach 1974-1990 sprawował Naczelnik Miasta

III Rzeczpospolita

 • mgr inż. Jacek Suski (1 grudnia 1990 – 4 lipca 1994)
 • mgr inż. Mieczysław Warzocha (5 lipca 1994 – 29 października 1998)
 • mgr inż. Janusz Sanocki (30 października 1998 – 23 maja 2001) – (Zarząd Miejski nie uzyskał absolutorium)
 • mgr Ryszard Rogowski (23 maja 2001 – 28 maja 2001) – (radni przy podejmowaniu uchwały popełnili pomyłkę proceduralną – ponowny wybór w dniu 28 maja)
 • mgr Ryszard Rogowski (28 maja 2001 – 21 sierpnia 2001) – (wojewoda opolski stwierdził nieważność uchwał podjętych w dniu 28 maja – wybór w dniu 21 sierpnia)
 • mgr Ryszard Rogowski (21 sierpnia 2001 – 19 września 2001) – (Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 18 września uchylił uchwałę Rady Miejskiej z 23 maja o odwołaniu Janusza Sanockiego, podtrzymał decyzję wojewody opolskiego o nieważności uchwał z 28 maja, zaś 19 września wojewoda unieważnił uchwałę z 21 sierpnia, a tym samym przywrócił go na stanowisko burmistrza)
 • mgr inż. Janusz Sanocki (19 września 2001 – 30 października 2001) – (Rada Miejska odwołała Zarząd)
 • mgr Ryszard Rogowski (30 października 2001 – 18 listopada 2002)
 • mgr Marian Smutkiewicz (18 listopada 2002 – 5 grudnia 2006)
 • mgr Jolanta Barska (5 grudnia 2006 – obecnie urzęduje drugą kadencję)

Ludzie związani z Nysą

Współpraca międzynarodowa

Miasta partnerskie:

 • Niemcy Lüdinghausen – współpraca od 1992 r.
 • Czechy Jeseník – współpraca od 1999 r.
 • Czechy Šumperk – współpraca od 1995 r.
 • Ukraina Kołomyja – współpraca od 2000 r.
 • Niemcy Ingelheim am Rhein – współpraca od 2002 r.
 • Francja Taverny – współpraca od 2002 r.
 • Rosja Bałtijsk – współpraca od 2002 r. (nie jest kontynuowana)

Ludność

Liczba mieszkańców miasta:

 • 2010 – 46 168
 • 2009 – 45 738
 • 2008 – 46 592
 • 2007 – 46 375
 • 2006 – 46 841
 • 2004 – 47 793
 • 2003 – 49 000
 • 2002 – 48 442
 • 1939 – 35 433
 • 1933 – 35 037
 • 1925 – 32 604
 • 1919 – 29 415
 • 1890 – 22 444
 • 1885 – 21 837
 • 1880 – 20 507

Media Lokalne

 • Nowiny Nyskie
 • Nysa24
 • Nasza Nysa
 • NTO oddział w Nysie
 • Radio Opole oddział w Nysie
 • TVP Opole oddział w Nysie
 • Nyski Express

Zobacz też

 • Rynek w Nysie
 • Honorowi Obywatele Nysy
 • Synagoga w Nysie
 • Nysa Kłodzka
 • ZSD Nysa
 • Otmuchów
 • Ludność Nysy
 • Cmentarz żydowski w Nysie

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 383)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

0-9

ul. 11 Listopada
ul. 22 Stycznia
ul. 3 Maja

A

ul. Andersa
ul. Andersa Generała Władysława
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
pl. Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej
ul. Asnyka Adama
ul. Augustowska
ul. Azaliowa

B

ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Baligrodzka
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Bazaltowa
ul. Bema Józefa
ul. Berberysowa
ul. Bielawska
ul. Biskupa Jarosława
ul. Bochnigha Brata Gotfryda
ul. Bociana
ul. Boh. Warszawy
ul. Bohaterów Warszawy
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolesława Śmiałego
ul. Bończyka
ul. Bończyka ks. Norberta
ul. Bończyka Norberta (Księdza Norberta Bończyka)
ul. Bora-Komorowskiego Generała Tadeusza
ul. Borelowskiego Marcina
ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
ul. Bracka
ul. Bramy Grodkowskiej
ul. Brodzińskiego Andrzeja
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brzechwy Jana
ul. Bukowa
ul. Bukszpanowa
ul. Bursztynowa
ul. Bzów

C

ul. Celna
ul. Chabrów
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chocimska
ul. Chodkiewicza Jana Karola
ul. Chodkiewicza Karola
ul. Chodowieckiego
ul. Chodowieckiego Daniela
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chłopickiego Józefa Grzegorza
ul. Curie-Skłodowskiej Marii
ul. Czarneckiego Stefana
ul. Czarnego Zawiszy
ul. Czarnieckiego Stefana

D

ul. Dąbrowskiego Henryka
ul. Dąbrowskiego Jana Henryka
ul. Damrota
ul. Damrota Konstantego
ul. Dębowa
ul. Diamentowa
ul. Drzymały
ul. Drzymały Wojciecha
ul. Dubois Stanisława
ul. Dunikowskiego
ul. Dunikowskiego Xawerego
ul. Dwernickiego Józefa
ul. Dygasińskiego Adolfa
ul. Dzierżona Jana
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

E

ul. Eichendorffa Josepha von
ul. Elżbiety św.
ul. Emilii Gierczak

F

ul. Falskiego Feliksa
ul. Fałata Juliana
ul. Fieldorfa ps. "Nil" gen. Augusta Emila
ul. Fieldorfa Pseudonim NIL Augusta Emila (Generała Augusta Emila Fieldorfa Pseudonim "NIL")
ul. Fludera Brata Ferdynanda
ul. Forteczna
ul. Franciszkańska
ul. Fredry Aleksandra
ul. Froncka Brata Kazimierza
ul. Frycza-Modrzewskiego Andrzeja

G

ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gdańska
ul. Gierczak Emilii
ul. Gierymskich (Braci Gierymskich)
ul. Gierymskich Braci
ul. Gombrowicza Witolda
ul. Gołębia
ul. Granitowa
ul. Grodkowska
ul. Grodkowskiej Bramy
ul. Grodzka
ul. Grottgera Artura
ul. Grunwaldzka
ul. Grzegorza z Sanoka
ul. Grzybowa
ul. Głębinów
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza
ul. Głuchołaska

H

ul. Henryka Pobożnego
ul. Herlinga-Grudzińskiego Gustawa

I

ul. im. Sikorskiego Władysława
ul. Iwaszkiewicza Jarosława

J

ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellońska
ul. Jagiełły
ul. Jagiełły Władysława
ul. Jana Sobieskiego
ul. Janssena św. Arnolda
ul. Jarosława bp.
ul. Jarzębinowa
ul. Jaskółcza
ul. Jaśminowa
ul. Jastrzębia
ul. Jeziorna
ul. Juliusza Słowackiego

K

ul. Kaczkowskiego Zygmunta
ul. Kądziołki ks. J.
ul. Kadłubka Wincentego
ul. Kalinowa
ul. Kamienna
ul. Karpacka
ul. Karpińskiego Franciszka
ul. Karugi Wincentego
ul. Kasperczyka Brata Rajmunda
ul. Kasprowicza Jana
pl. Katedralny
ul. Kępnica
ul. Kiesielewskiego Stefana
pl. Kilińskiego Jana
ul. Kisielewskiego Stefana
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolberga Oskara
ul. Kolejowa
ul. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Konarskiego Stanisława
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konradowa
pl. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka Janusza
ul. Kordeckiego Augustyna
ul. Korfantego Wojciecha
pl. Kościelny
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kossaka Juliusza
ul. Koszarowa
ul. Kowalska
ul. Kozarzewskiego Jerzego
ul. Kozielska
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krakowska
ul. Kramarska
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Krasickiego Jana
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Krawiecka
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Kryształowa
ul. Krzemieniecka
ul. Krzywoustego Bolesława
ul. Księdza J. Kądziołki
ul. Kukułcza
ul. Kupiecka
ul. Kusocińskiego
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kwiatowa

L

ul. Lelewela Joachima
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leszczynowa
ul. Ligonia
ul. Ligonia Stanisława
ul. Listopada 11
ul. Lompy
al. Lompy Józefa
ul. Lwowska

Ł

ul. Łąkowa
ul. Łokietka Władysława
ul. Łukasińskiego Waleriana

M

ul. Macinkowskiego Karola
ul. Maczka Generała Stanisława
ul. Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)
ul. Maja 3
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Marcinkowskiego
ul. Marcinkowskiego Karola
ul. Mariacka
ul. Matejki Jana
ul. Mazowiecka
ul. Merkert Marii
ul. Miarki Karola
ul. Michałowskiego Piotra
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mieczysława
ul. Mieczysława I
ul. Mieczysława I-go
ul. Mieleckiego Andrzeja
ul. Miłosza Czesława
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka
ul. Morcinka Gustawa
ul. Mostowa

N

ul. Narcyzów
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Niezapominajek
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Nowogródzka
ul. Nowowiejska
ul. Nyska

O

ul. Obrońców Tobruku
ul. Ogrodowa
ul. Okulickiego Generała Leopolda
ul. Okulickiego Tadeusza (Generała Tadeusza Okulickiego)
ul. Opawska
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
ul. Orląt Lwowskich
ul. Orzeszkowej
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Osmańczyka Jana Edmunda
ul. Oświęcimska
ul. Otmuchowska
os. Piękna
os. Podzamcze

P

pl. Paderewskiego Ignacego
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Pawlik Wandy
ul. Piaskowa
ul. Piastowska
ul. Pionierów
ul. Piotra Świętego
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Piłsudskiego Marszałka Józefa
pl. Plac Jana Pawła II
ul. Plebiscytowa
ul. Pobożnego Henryka
ul. Podkamień
ul. Podolska
ul. Podzamcze Sek. A Os.
ul. Podzamcze Sek. B Os.
ul. Podzamcze Sek. C Os.
ul. Pola Wincentego
ul. Pomorska
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa
ul. Porzeczkowa
ul. Powstańców Śląskich
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
ul. Prądzyńskiego Ignacego
ul. Prudnicka
ul. Prusa Bolesława
ul. Przemyska
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Pułaskiego Kazimierza

R

rynek Garncarski
rynek Rynek
rynek Solny
ul. R. Traugutta
ul. Racławicka
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Reymonta Władysława
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rodziewiczówny Marii
al. Roosevelta Teodora
ul. Róż
ul. Rubinowa
ul. Rydza-Śmigłego Marszałka
ul. Rynek
ul. Rynek Garncarski
ul. Rynek Solny

S

ul. Sandomierska
ul. Sanocka
ul. Saperska
ul. Siemiradzkiego Henryka
ul. Sienkiewicza Henryka
pl. Sikorskiego
ul. Skargi Piotra
ul. Skorochów
ul. Sobieskiego Jana II
ul. Sokola
ul. Sonsalli Ojca Benno
ul. Sosnkowskiego Generała Kazimierza
ul. Sosnkowskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Sosnkowskiego)
ul. Staffa Leopolda
ul. Stanisława Witkiewicza
ul. Stanisławowska
pl. Staromiejski
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawowa
ul. Stęczyńskiego Bogusza Zygmunta
ul. Stokrotek
ul. Strobice
ul. Strzelców Bytomskich
ul. Stwosza Wita
ul. Stycznia 22
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Sucharskiego mjr. Henryka
ul. Sudecka
ul. Sukiennicza
ul. Szczecińska
ul. Szkolna
ul. Szlak Chrobrego
ul. Szopena Fryderyka
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska
ul. Słowicza

Ś

ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Ściegiennego Piotra
ul. Śmiałego
ul. Śmiałego Bolesława
ul. Św. Piotra
ul. Świętego Piotra
ul. Świętojańska

T

ul. Tarnopolska
ul. Teatralna
ul. Tkacka
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Towarowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Tuwima Juliana

U

ul. Ujejskiego
ul. Ujejskiego Kornela
ul. Unii Lubelskiej

W

ul. Wańkowicza Melchiora
ul. Warszawska
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Wasylewskiego Stanisława
ul. Wałowa
ul. Wegnera Brata Dionizego
ul. Werbistów Ojców
ul. Wileńska
ul. Wiosenna
ul. Witkiewicza Stanisława
al. Wojska Polskiego
ul. Wojska Polskiego
ul. Wolności
ul. Wrocławska
ul. Wyczółkowskiego Leona
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyzwolenia
ul. Władysława Jagiełły
ul. Władysława Łokietka
ul. Własta Piotra

Z

ul. Zagłoby Jana Onufrego
ul. Zagłoby Onufrego
pl. Zalewskiego Kazimierza Albina
ul. Zamoyskiego Jana
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zbaraska
ul. Zbarska
ul. Zjednoczenia
ul. Zwycięstwa
ul. Zygmuntowska
ul. Złotogłowice
ul. Złotogłowicka

Ż

ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żurawia
ul. Żwirki Franciszka i Wigury Stanisława
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żytomierska

Kody pocztowe, Nysa (wyświetlono 3/3)


Ocena internautów miejscowości Nysa
Średnia ocena: 3.8
liczba ocen: 11

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Nysa, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Nysa

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:20:49

Szybka zmiana regionu Polski