Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Opole


Informacje o Opole:

Ilość ulic: 951

Ilość kodów pocztowych: 50

Współrzedne geograficzne N: 50.667000

Współrzedne geograficzne E: 17.933001

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 77

Liczba ludności: 128300

Gęstość ludności: 1 302,1 os./km²

Powierzchnia: 96.2 km²

Wysokośc npm: 177

Aglomeracja: 265 000

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0965016

TERC: 1661011

Tablice rejestracyjne: OP

Herb Opole:

Herb Opole

Flaga Opole:

Flaga Opole

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Opole

 • Dzielnica: Bierkowice

 • Dzielnica: Chwałkowice

 • Dzielnica: Gosławice

 • Dzielnica: Groszowice

 • Dzielnica: Grotowice

 • Dzielnica: Grudzice

 • Dzielnica: Kolonia Gosławicka

 • Dzielnica: Malina

 • Dzielnica: Nowa Wieś Królewska

 • Dzielnica: Okół

 • Dzielnica: Pasieka

 • Dzielnica: Półwieś

 • Dzielnica: Przeskok

 • Dzielnica: Szczepanowice

 • Dzielnica: Wójtowa Wieś

 • Dzielnica: Wróblin

 • Dzielnica: Wyspa Bolko

 • Dzielnica: Zakrzów

 • Dzielnica: Zaodrze

Opole

Opole (niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 125 710 mieszkańców.

Od 1950 r. stolica województwa opolskiego. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i administracyjny województwa. Siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych jego miast.

Położenie

Opole jest położone w Pradolinie Wrocławskiej, a wschodnie części miasta na Równinie Opolskiej.

Przez Opole przepływa rzeka Odra, która rozdziela się w centrum miasta na główny nurt oraz starorzecze – Młynówkę. Lokalne rzeki: Czarnka, Malina, Olszanka i Swornica, a także 2 kanały: Kanał Wiński oraz kanał ulgi dla Odry. Wysokość najwyższego punktu – 183,1 m n.p.m. (wzgórze przy ulicy Stara Droga, ok. 3 km od granicy z Winowem w Gminie Prószków).

Toponimia

Nazwa miasta Opole pochodzi od nazwy jednej z najstarszych jednostek terytorialnych Słowian w środkowej Europie – tzw. „opola”. Były one tworzone jeszcze w czasach przedpaństwowych, od połowy I tysiąclecia n.e. Termin ten określał nazwę lokalnego terytorium na którym mieszkała wspólnota sąsiedzka wspólnie broniąca się przed wrogiem. „O-pole” oznaczało społeczność sąsiedzko-lokalną zamieszkującą wokół pasa pól uprawnych i pastwisk stanowiących podstawę ich bytu. Organizacja opolna przetrwała do późnego średniowiecza. Opola były podokręgami kasztelanii i stanowiły najniższą jednostką administracyjno-podatkową w Polsce średniowiecznej. Bulla z 1136 roku wymienia wśród miejscowości należących do arcybiskupa w okolicach Żnina ludną wieś o nazwie Opole, W Polsce oprócz miasta Opole od tej nazwy wywodzą się także takie nazwy własne miejscowości jak miasto Opole Lubelskie w woj. lubelskim, wieś Opole w woj. lubelskim, wieś Opole Świerczyna w województwie mazowieckim, wsie Stare Opole i Nowe Opole w województwie mazowieckim, wieś Opole w woj. łódzkim, region pod nazwą Opole na Ukrainie oraz inne nazwy geograficzne.

Historia

Średniowiecze

 • 845 – druga wzmianka o grodzie w Geografie Bawarskim.
 • 990 – Opole zostaje przyłączone do Polski.
 • 1039 – najazd księcia czeskiego Brzetysława I na Śląsk – Opole na 11 lat pod panowaniem czeskim.
 • 1050 – Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje Śląsk z Opolem.
 • 1138 – na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Śląsk zostaje przyznany jako dziedziczna dzielnica najstarszemu synowi księcia, Władysławowi II, który dał początek linii Piastów śląskich.
 • 1179 – Śląsk podzielony zostaje na trzy dzielnice, m.in. wyodrębnione zostaje księstwo opolskie, którego pierwszym władcą zostaje książę Jarosław opolski.
 • 1211-1230 – w Opolu rządy sprawuje Kazimierz I opolski, który jako pierwszy tytułuje się księciem opolskim.
 • przed 1217 – lokacja miasta.
 • 1220 – Kazimierz I opolski rozpoczyna budowę zamku książęcego na Ostrówku (zakończona w 1289 roku przez Bolka I).
 • 1234 – założenie klasztoru o.o. franciszkanów.
 • 1241 – I najazd mongolski na Polskę, oblężenie Opola i spalenie podgrodzia za rządów Mieszka II Otyłego.
 • 1281 – po śmierci księcia Władysława następuje podział księstwa opolskiego na mniejsze dzielnice. Opole dostaje się we władanie Bolka I (1281-1313).
 • 1289-1291 – synowie Władysława opolskiego, władający w poszczególnych częściach Górnego Śląska zostają lennikami Wacława II Czeskiego.
 • 1295 – zbudowany zostaje klasztor dominikanów ("na górce").
 • 1352 – wzniesiony zostaje opolski ratusz.
 • 1395 – oblężenie Opola przez wojska króla Władysława Jagiełły, jako odpowiedź na antypolskie intrygi ks. Władysława Opolczyka. Władzę w Opolu obejmuje Bolko IV oraz Bernard.

XV-XVII wiek

 • 1474 – oblężenie Opola przez wojska polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, za poparcie udzielone przez ks. Mikołaja I królowi węgierskiemu Maciejowi Korwinowi.
 • 1526 – Opole i Śląsk wchodzi w skład państwa – Monarchii Habsburgów
 • 1532 – umiera Jan II Dobry, ostatni książę opolski z dynastii Piastów.
 • 1532-1552 – tytułem zastawu miasto dostaje się we władanie Jerzego Hohenzollerna.
 • 1552-1556 – królowa węgierska Izabela Zapolya (córka króla polskiego Zygmunta Starego i Bony) zostaje nową władczynią Opola, jako lenniczka cesarza Ferdynanda Habsburga.
 • 1600 – wielka powódź, Odra przenosi swój nurt na zachodni brzeg Pasieki.
 • 1615 – pożar zniszczył dużą część miasta.
 • 1632 – zdobycie Opola przez oddziały saskie i szwedzkie. Okupacja trwała dwa lata i kosztowała miasto blisko 10 tys. florenów.
 • 1645 – Opole wraz z całym księstwem opolsko-raciborskim przechodzi, tytułem zastawu, we władanie polskiej dynastii Wazów.
 • 1655 – Król Polski Jan II Kazimierz wraz z całym dworem przybywa do Opola, chroniąc się przed najazdem szwedzkim na Rzeczpospolitą. Z Opola wyruszył 18 grudnia 1655 po dotarciu wieści o przełomowym zwycięstwie pod Krosnem (7 grudnia 1655 r.), król wyruszył przez Śląsk, Lubowlę (27 grudnia), Biecz, Nowy Żmigród, Duklę i 3 stycznia 1656 przybył do Krosna.
 • 1666 – po spłaceniu sum zastawnych Habsburgowie przejmują ponownie Opole i księstwo opolsko-raciborskie.

XVIII-XIX wiek

 • 1741 – do Opola wkroczyły wojska pruskie. Po pokoju wrocławskim w lipcu 1742 r., kończącym I wojnę śląską, miasto wraz ze Śląskiem znalazło się w granicach Prus.
 • 1756-1763 – w czasie wojny siedmioletniej miasto zdobywali dwukrotnie Austriacy (1757, 1762) i Rosjanie (1761). Pokój w Hubertsburgu pozostawił Opole pod panowaniem pruskim, kolejna zmiana przynależności państwowej Opola i Górnego Śląska.
 • 1800 – założenie drukarni polskiej.
 • na początku XIX wieku w Opolu nadal dominował język polski.
 • 1807 – podczas wojen napoleońskich wkraczają do miasta sprzymierzeńcy Francuzów – Bawarczycy, a później załoga francuska (opuściła Opole w lipcu 1808 r.).
 • 1818 – Opole zostaje stolicą rejencji opolskiej, jednostki administracyjnej, obejmującej cały pruski Górny Śląsk. W mieście powstaje urząd rejencji (Regierungsbezirk Oppeln), jeden z czterech w prowincji śląskiej.
 • 1824 – powstanie pierwszej biblioteki publicznej.
 • 1827 – oświetlenie po raz pierwszy ulic Opola 17 latarniami.
 • 1828 – zaczęła ukazywać się urzędowa gazeta miejska "Stadtblatt fur Oppeln", przemianowana później na "Oppelner Stadtblatt".
 • 1843 – do Opola dotarła pierwsza na Śląsku linia kolejowa z Wrocławia.
 • 1849-1850 – ks. Bernard Bogedain wydaje polskojęzyczną "Gazetę miejską dla Górnego Śląska".
 • 1862 – zbudowana zostaje gazownia miejska, dzięki której Opole zostaje niebawem oświetlone przez 140 gazowych latarni ulicznych.
 • 1864 – ukazuje się najstarszy periodyk niemiecki w Opolu, początkowo jako "Wochenblatt fur Stadt und Land", od 1890 r. jako dziennik "Oppelner Zeitung".
 • 1881 – od września – Jan Kasprowicz uczęszczał przez jeden semestr do gimnazjum w Opolu. Wielokrotnie odwiedzał też polską gospodę "Harenda" w Czarnowąsach.
 • 1890 – Bronisław Koraszewski rozpoczyna wydawanie "Gazety Opolskiej" (wychodziła do 1922 r.)
 • 1897 – otwarty zostaje "Bank ludowy", polska placówka spółdzielcza.
 • 1899 – Zakrzów zostaje przyłączony w granice miejskie Opola. Opole zostaje siedzibą odrębnego powiatu miejskiego.

lata 1901-1944

 • 1909 – oddany zostaje do użytku dworzec kolejowy Opole-Wschód.
 • 1910 – Wyspa Bolko zostaje zakupiona na potrzeby miasta.
 • 1911 – Franciszek Ksawery Kurpierz rozpoczyna wydawanie gazety "Nowiny", od 1922 r. ukazującej się jako "Nowiny Codzienne".
 • 1913 – zostaje otwarty port rzeczny w Zakrzowie.
 • 1918 – początek tzw. rewolucji listopadowej; po manifestacji na Rynku utworzona zostaje rada garnizonowa i rada robotnicza (przekształcona później w Radę Ludową). Obok nich powstały też polskie rady ludowe, nie uznane przez Centralną Radę Ludową we Wrocławiu
 • 1920 – do Opola, w związku z przygotowaniami do plebiscytu górnośląskiego, przybywa Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa w składzie: gen. Henri Le Rond (przewodniczący), płk Harold Percival i gen. gen. Andreo de Marinis. Wielka manifestacja ludności polskiej na Zaodrzu, zakończona starciem z bojówkami niemieckimi.
 • 1920-1922 – w budynku "Banku Rolników" przy dzisiejszej ul. Książąt Opolskich działał Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1921 – Plebiscyt na Górnym Śląsku – w Opolu za przyłączeniem do Polski głosuje 1098 osób, za pozostaniem w Niemczech – 20 816; wśród głosujących było 25% tzw. emigrantów plebiscytowych (ściągniętych na tereny plebiscytowe w celu podniesienia końcowego rezultatu; wniosek o prawo głosu dla emigrantów złożyła Polska, ale w praktyce znaczna większość z nich głosowała na Niemcy). Wybuch III powstania śląskiego; w Opolu powstańcza grupa destrukcyjna Wawelberga wysadza mosty kolejowe. Po decyzji Rady Ambasadorów i podziale obszaru plebiscytowego Opole pozostaje w granicach Rzeszy Niemieckiej.
 • 1922 – powrót niemieckiej administracji i garnizonu wojskowego. Opole zostaje siedzibą władz rejencji i zarazem prowincji górnośląskiej (do 1938 r.)
 • w latach 1923-1933 obowiązki landrata pełni Michael Graf von Matuschka – ostatni nienazistowski starosta Opola, oskarżony później o udział w zamachu na Hitlera.
 • 1928 – zburzenie Zamku Piastowskiego na Pasiece; pozostaje tylko wieża. Nacjonaliści niemieccy po przedstawieniu w sali ratusza opery Stanisława Moniuszki Halka napadają na Polaków – artystów podczas tournee z Teatru Polskiego z Katowic, którzy zostają dotkliwie pobici.
 • 28 kwietnia 1929 – bestialskie pobicie aktorów Teatru Polskiego w Katowicach przez niemiecką bojówkę.
 • 1931 – do Opola przeniesiony zostaje z Bytomia Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, zlokalizowany w budynku przy dzisiejszej ul. Konsularnej.
 • 1936 – w obszar Opola włączone zostają Szczepanowice i Półwieś.
 • 1938 – w czasie nocy kryształowej zostaje spalona przez bojówki hitlerowskie Nowa Synagoga przy Hafenstrasse (dzisiejszej ul. Piastowskiej). Zniszczono także 13 żydowskich sklepów, a ich rodziny pobito, po czym nałożono na nich karne kontrybucje. Rozpoczęła się emigracja ludności żydowskiej z miasta (głównie do Stanów Zjednoczonych.
 • 1939 – Opole staje się miejscem koncentracji sił 10 Armii Niemieckiej i kwatery jej dowództwa. Aresztowanie aktywistów Związku Polaków w Niemczech. Transporty aresztowanych Polaków z Dworca Głównego do obozów koncentracyjnych Buchenwald i Ravensbrück.
 • 1939-1945 – w czasie II wojny światowej w Opolu funkcjonują obozy pracy przymusowej i oddziały robocze jeńców wojennych. Liczba mieszkańców wzrasta do ok. 60 tysięcy wskutek napływu migrujących ludzi z bombardowanych rejonów III Rzeszy.
 • 1944 – Opole ogłoszone zostaje miastem-twierdzą (Festung Oppeln) w związku z krytyczną sytuacją Wehrmachtu na froncie wschodnim i przygotowań do obrony na linii Odry. Dowódcą twierdzy zostaje hrabia von Pfeil.

lata 1945 – 1988

 • 1945
  • 17 stycznia – komunikaty nadawane w opolskim radiu nakazują ewakuację kobiet, dzieci i chorych.
  • 20 stycznia – nakaz ewakuacji dla wszystkich mieszkańców. Z dzisiejszego placu Kopernika autobusami odwożono ich na dworzec w Groszowicach, skąd pociągami uciekali w kierunku Kłodzka. Pieszo ewakuowano w tym samym kierunku więźniów oraz robotników przymusowych z 26 istniejących obozów pracy. W ciągu czterech dni miasto opuściło 58 tys. osób.
  • 21/22 stycznia – generał von Pfeil, wobec niemożności utrzymania Opola, popełnia samobójstwo. Dowództwo nad załogą Festung Oppeln, liczącą jedynie 10 tys. obrońców (w tym oddział polskich granatowych policjantów, wycofujących się z Generalnego Gubernatorstwa) przejmuje generał Fritz Gräser. Anuluje on rozkaz obrony miasta do ostatniego żołnierza i nakazuje wycofać się zza Odrę, na nową linię obrony.
  • 24 stycznia – zdobycie prawobrzeżnego Opola przez oddziały 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej, połączone z masowymi gwałtami i mordami, głównie na terenach dzisiejszych przedmieść (w prawobrzeżnej części miasta pozostało zaledwie 300-600 mieszkańców).
  • Lewobrzeżna część Opola zostaje obszarem umocnionym pod dowództwem mjra Matthiasa Wensauera. Niemcom udaje się utrzymać tę pozycję do marca.
  • Radziecka komendantura wojenna przekazuje władzę polskiej administracji. Do Opola przybywają pierwsze transporty przymusowych polskich wysiedleńców zza Buga, udział Kresowian w rewitalizacji miasta. Rozpoczyna działalność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Opole po raz kolejny zmienia przynależność państwową razem z zachodnim Śląskiem. Po 610 latach przynależności do państw Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i postcesarskich, ponownie zostaje włączone w granice państwa polskiego.
 • 15 września 1946 – Dożynki Śląskie w Opolu z udziałem prezydenta Bolesława Bieruta, wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych Władysława Gomułki oraz wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego. Z całego kraju przybywa ok. 300 tysięcy delegatów.
 • 1947 – Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powołanie Komitetu Badań Prehistorycznych (w maju 1955 przekształconego w Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk).
 • 9 maja 1948 – w Opolu otwarto Gimnazjum i Liceum Repolonizacyjne.
 • 1949
  • Przekazanie do użytku odremontowanego budynku teatru przy ul. 24 Marca (obecnie ul. Mozarta). Przy dużej scenie PTZO powstaje Teatr lalek.
  • Odbudowa dawnego Szpitala św. Wojciecha przy pl. Czerwonej Armii (obecnie pl. Kopernika).
 • 1950 – Powstaje województwo opolskie.
 • 1952
  • Powołanie do życia Opolskiej Orkiestry Symfonicznej (we wrześniu 1972 r. przemianowana na Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera) i Zespołu Pieśni i Tańca "Opole".
  • 1 stycznia – ukazał się pierwszy numer Trybuny Opolskiej – wówczas organ PZPR.
  • 18 czerwca – otwarto ekspozyturę Polskiego Radia w Opolu
  • 22 lipca – otwarto Wojewódzki Dom Kultury
 • 26 lipca 1953 – zmarł w Opolu wybitny pisarz i redaktor – autor pracy "Na Śląsku Opolskim", Stanisław Wasylewski.
 • 1 października 1954 – inauguracja roku akademickiego w przeniesionej z Wrocławia do Opola Wyższej Szkole Pedagogicznej.
 • 16 sierpnia 1955 – utworzono Związek Literatów Polskich Oddział opolski, na czele którego stanął Rafał Urban z Głogówka.
 • 1956 – Rozpoczyna pracę Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu.
 • 1960 – Zorganizowana zostaje I Wiosna Opolska – Festiwal Artystyczny Ziem Zachodnich i Północnych.
 • 1961
  • Kolonia Gosławicka zostaje włączona w granice Opola.
  • 26 maja – do Opola przybył pierwszy pociąg elektryczny.
 • 1963
  • Zorganizowany zostaje I Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.
  • 2 maja – otwarto krytą pływalnię.
 • 1964 – Rozpoczyna działalność Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach, z siedzibą dyrekcji w Opolu.
 • 1968
  • marzec – studenci opolskiej WSP zorganizowali akcję ulotkową na terenie miasta oraz jednodniowy strajk w proteście przeciw represjom jakie dotnęły krakowskie i warszawskie środowisko akademickie. W odwecie, powołana przez władze partyjne komisja usunęła z opolskiej uczelni kilkudziesięciu studentów i pracowników. Ze stanowiska rektora został także usunięty broniący studentów – prof. Maurycy Horn.
  • 20 lipca, podczas uroczystej sesji wojewódzkiej i miejskiej rady narodowej, dokonano otwarcia nowej hali widowiskowo-sportowej – popularnego "Okrąglaka".
 • 1970
  • ukazał się pierwszy numer miesięcznika kulturalnego "Opole", redaktorem pisma był Edward Pochroń.
  • 23 września – w Opolu-Bierkowicach otwarto Muzeum Wsi Opolskiej.
  • 14 listopada – powołano Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe.
 • 1971 – Bracia Kowalczykowie podłożyli ładunek wybuchowy w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zniszczeniu uległa aula WSP oraz magazyny biblioteczne.
 • 1975
  • styczeń – otwarcie Teatru im. Jana Kochanowskiego.
  • 10-20 maja – I Opolskie Konfrontacje Teatralne – Klasyka Polska.
 • 1976
 • 27 maja – na zebraniu przedstawicieli Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość podjęto uchwałę powołującą Osiedle im. Związku Walki Młodych. Rozpoczyna się budowa największego opolskiego osiedla mieszkaniowego.
 • 23 września – zmarł bp ordynariusz opolski Franciszek Jop – nowym biskupem został Alfons Nossol
 • 1980
  • strajki ostrzegawcze opolskich załóg pracowniczych, m.in. w FSD w Nysie, Elektrowni "Opole", Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach.
  • 29 września – spotkanie I sekretarza KW PZPR Józefa Masnego z działaczami MKZ NSZZ "Solidarność".
 • 1981
  • czerwiec – powstało Opolskie Towarzystwo Jazzowe na czele z Tadeuszem Pabisiakiem.
  • 15 czerwca – W opolskim amfiteatrze zorganizowane zostaje spotkanie przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy z mieszkańcami Opolszczyzny.
  • listopad/grudzień w opolskich uczelniach WSP i WSI wybucha strajk studentów związanych z NZS oraz pracowników działaczy "Solidarności". Trwający ponad 20 dni strajk akademików był najdłuższą tego typu akcją protestacyjną przeprowadzoną w 1981 na Opolszczyźnie.

od 1989 r. do dzisiaj

 • 1990 – Ukazuje się pierwszy numer "Gazety Opolskiej", której redaktorem naczelnym zostaje Edward Pochroń
 • 1992 – W Opolu otwarty zostaje Wicekonsulat RFN.
 • 1997
  • 6 maja – w budynku przy ul. Słowackiego otwarte zostaje Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
  • 10 lipca – Opole oraz wiele miast i wsi Opolszczyzny dotyka katastrofalna, tragiczna w skutkach powódź.
  • 1 sierpnia – rozpoczyna działalność Wojewódzkie Centrum Medyczne w nowych obiektach przy al. Witosa.
  • W opolskiej katedrze zamontowane zostają 4,5-tonowe drzwi, wyrzeźbione w brązie przez opolskiego artystę Adolfa Panitza.
 • 1998
  • 11 stycznia – w obronie zachowania Opolskiego na mapie administracyjnej Polski z inicjatywy lokalnych elit samorządowych utworzony zostaje Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny (OKOOP).
  • 11 marca – kilka tysięcy Opolan manifestuje pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego przeciwko rządowym planom likwidacji województwa opolskiego oraz włączenia go do województwa śląskiego.
  • 16 maja – uroczystość przekazania Opolu Flagi Honorowej, przyznanej przez Radę Europy za wkład w działanie na rzecz integracji europejskiej.
  • 18 lipca – Sejm podejmuje uchwałę o nowym podziale administracyjnym Polski na 16 województw, z opolskim włącznie, które powiększone zostaje o Olesno i miejscowości wchodzące w skład powiatu oleskiego.
 • 1999
  • 17 lutego – w laboratorium kryminalistycznym KWP w Opolu uruchomiono jedna z najnowocześniejszych w kraju pracownię badań genetycznych.
  • Na Targach "Investcity'99" w Poznaniu Opole zdobywa główne nagrody w dwóch (i jedynych) targowych konkursach: na najlepiej przygotowany udział w targach oraz najlepiej zaaranżowane stoisko.
  • Radni Sejmiku Wojewódzkiego wybrali herb ostatniego księcia piastowskiego Jana Dobrego na herb województwa opolskiego.
 • 2000
  • Opole uhonorowane zostaje Plakietą Honorową Rady Europy, przyznaną przez Parlament Europejski za aktywność w podejmowaniu międzynarodowych kontaktów i propagowanie idei nowoczesnej Europy.
  • Po popowodziowym remoncie otwarty zostaje zabytkowy "Dom lodowy", czyli budynek PTTK przy stawku na ul. Barlickiego.
  • W rankingu miast o największym potencjale rozwojowym opracowanym przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie Opole trafia do ścisłej czołówce miast, plasując się za Sopotem, Poznaniem oraz Krakowem.
 • 2004 – papież Jan Paweł II odebrał w Watykanie doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2007
  • w Opolu powstała Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • czerwiec – Opole w rankingu miesięcznika "Forbes" zajęło dziewiąte miejsce w kategorii miast najatrakcyjniejszych dla biznesu i trzecie wśród miast najatrakcyjniejszych dla kapitału zagranicznego.
  • Opole zdobyło pierwsze miejsce pod względem pozyskanych środków europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca w rankingu samorządowym opublikowanym 13.07. przez "Rzeczpospolitą".

Demografia

Wykres liczby ludności Opola na przestrzeni ostatnich 5 stuleci

Największą populację Opole odnotowało w 1994 r. – wg danych GUS 130 624 mieszkańców.

Turystyka

Zabytki

 • Bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Św. – gotycka świątynia z XV wieku, z dwiema wieżami z 1899 r. o wysokości 73 metrów; stoi w miejscu, w którym ok. 1005 r. Bolesław Chrobry wzniósł drewniany kościół; w podziemiach groby Piastów Śląskich.
 • Kościół Świętej Trójcy – halowy kościół z 1309 r., przebudowany w XVIII i XX wieku, z barokowym wnętrzem; w podziemiach znajdują się groby Piastów Śląskich.
 • Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha – najstarsza opolska świątynia (z X wieku), według legendy wzniesiona w miejscu żarliwych kazań św. Wojciecha; w 1739 r. przebudowana w stylu barokowym, w 1875 r. dobudowano wieżę; z racji umiejscowienia nazywany kościołem na górce.
 • Kościół św. Sebastiana – wybudowany w 1696 r. jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu w 1680 r. epidemii dżumy, w miejscu ówczesnej karczmy, w której zmarła pierwsza ofiara zarazy.
 • Kościół św. Aleksego – wzniesiony po 1421 r. z fundacji Jana Kropidły, przebudowany w 1691 r. w barokowym stylu.
 • Kościół św. Piotra i Pawła
 • Wieża Piastowska – zbudowana ok. 1300 r. jedyna pozostałość po rozebranym w latach 30. XX wieku Zamku Piastowskim; na wysokości 42 metrów znajduje się taras widokowy.
 • Wieża Zamku Górnego – pochodząca z końca XIV wieku pozostałość po spalonym w 1615 r. zamku; przebudowana w 1844 r., obecnie włączona do zabudowań pobliskiej szkoły.
 • Ratusz – wzniesiony w 1864 i przebudowany w 1936 roku (po zawaleniu się wieży) na wzór florenckiego pałacu Vecchio.
 • neogotycka wieża ciśnień – wybudowana w 1896 r., przy obecnej ul. Oleskiej
 • Stara Synagoga przy ul. Szpitalnej, powstała w 1842 r., obecnie siedziba TVP Opole.
 • gmach Poczty Polskiej
 • gmach Urzędu Wojewódzkiego
 • gmach Dworca Głównego
 • pozostałości murów obronnych

Miejsca i atrakcje turystyczne

 • Rynek Starego Miasta
 • ul. Krakowska
 • Plac Daszyńskiego z fontanną i pomnikiem opolskiej Ceres
 • Plac Wolności
 • Pomnik Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego z 1970 (autor: Jan Borowczak)
 • zabudowa Starego Miasta
 • Most Groszowy (tzw. Zielony)
 • Ogród zoologiczny – jedyne w Polsce uchatki kalifornijskie i jeden z dwóch ogrodów polskich, gdzie są eksponowane goryle
 • Aleja Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki
 • Wieża Piastowska
 • Amfiteatr
 • Opolska Wenecja
 • Cmentarz przy ul. Wrocławskiej w Opolu
 • Cmentarz żydowski w Opolu

Kościoły i związki wyznaniowe

Od 1972 roku Opole jest stolicą diecezji opolskiej – znajduje się tu kościół katedralny pw. Św. Krzyża (bazylika mniejsza), a także 16 parafii rzymskokatolickich

Parafie rzymskokatolickie

Dekanat Opole:

 • Bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Kościół św. Sebastiana (parafia katedralna)
 • Kościół św. Aleksego (parafia katedralna)
 • Kościół Świętej Trójcy – oo. franciszkanie (parafia katedralna)
 • Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha ("na górce")
 • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – oo. jezuici
 • Kościół św. Piotra i Pawła
 • Kościół św. Jadwigi Śląskiej – seminaryjno-akademicki (parafia św. Apostołów Piotra i Pawła)
 • Kościół Przemienienia Pańskiego – os. AK (d.ZWM)
 • Kościół Chrystusa Króla Wszechświata – osiedle Metalchem
 • Kościół św. Karola Boromeusza – os. Chabrów
 • Kościół Wniebowzięcia NMP – Gosławice
 • Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Groszowice
 • Kościół Matki Boskiej Królowej Polski – Grotowice (parafia Metalchem)
 • Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – Nowa Wieś Królewska
 • Kościół Matki Boskiej Fatimskiej – Grudzice
 • Kościół św. Jacka – Kolonia Gosławicka
 • Kościół św. Jadwigi Śląskiej – Malina

Dekanat Opole-Szczepanowice:

 • Kościół bł. Czesława Odrowąża – Zaodrze
 • Kościół św. Józefa – Szczepanowice
 • Kościół św. Michała – Półwieś

Kościoły protestanckie

 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu – Wyspa Pasieka
 • zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 • zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
 • zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
 • zbór Kościoła Zielonoświątkowego "Ostoja" – Szczepanowice

Buddyzm

 • Ośrodek Buddyzmu Diamentowej Drogi
 • Opolski Ośrodek Zen

Świadkowie Jehowy

 • Świadkowie Jehowy z dwoma Salami Królestwa

Edukacja

W mieście działa 31 przedszkoli (w tym 2 integracyjne i 1 specjalne), 21 szkół podstawowych (1 specjalna, 1 z oddziałami integracyjnymi, 1 katolicka), 11 gimnazjów (w tym 1 z oddziałami integracyjnymi, 1 specjalne i 1 Katolickie). Poza placówkami publicznymi działa również kilka zespołów szkół społecznych i niepublicznych.

Szkoły ponadgimnazjalne

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • IV Liceum Ogólnokształcące – ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego
 • V Liceum Ogólnokształcące – ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu
 • Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa
 • ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • ZS Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
 • ZS Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego "Grota"
 • ZS Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
 • ZS Mechanicznych
 • ZS Zawodowych im. Stanisława Staszica
 • ZS Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego
 • Zespół Szkół Specjalnych
 • Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina W.S.E.R.O.

Łącznie w Opolu funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących, 8 liceów profilowanych, 7 techników, 5 zasadniczych szkół zawodowych, a także Liceum Plastyczne oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Ponadto funkcjonuje kilkanaście szkół ponadgimnazjalnych dla osób dorosłych.

Szkoły wyższe

Publiczne
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Opolski
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Prywatne
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Opolu

Kultura i sztuka

Cykliczne imprezy

 • Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej
 • Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny
 • Ulica Kultury
 • Opolskie Konfrontacje Teatralne "Klasyka Polska"
 • Opolski Festiwal Teatru Lalek
 • Czas Europy, czas teatru – festiwal młodych teatrów ulicznych
 • Opolska Jesień Literacka
 • Ogólnopolski Festiwal Filmów Niezależnych OPOLSKIE LAMY
 • Międzynarodowe Dni Młodej Dramaturgii ODRAMA (w Teatrze im. J. Kochanowskiego od 2005 roku)
 • Opolska Noc Kabaretowa
 • Dni Opola
 • Międzynarodowa Wystawa Psów
 • Międzynarodowa Wystawa Kotów
 • Opolskie Targi Budownictwa "Mój Dom"
 • Opolskie Targi Książek Naukowych
 • Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne
 • Wyścigi 1/4 mili w Porcie Lotniczym Opole-Kamień Śląski
 • Jarmark Franciszkański
 • Jarmark Świętego Wojciecha (odbywa się w Święta Wielkanocne)
 • Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez młodzieżówkę Mniejszości Niemieckiej
 • Jazz Rock Meeting
 • Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski (we współpracy z włoskim miastem Carrara)
 • Silesia Superior Attack
 • Opolskie Dni Tybetu

Teatry i filharmonia

 • Teatr Dramatyczny im. Jana Kochanowskiego
 • Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
 • Teatr Eko Studio
 • Teatr Jednego Wiersza
 • Akademicki Teatr Tańca
 • Kabaret Cegła
 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Muzea i galerie

 • Muzeum Śląska Opolskiego
 • Muzeum Diecezjalne
 • Muzeum Wsi Opolskiej
 • Muzeum Polskiej Piosenki (w fazie organizacji)
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
 • Galeria Sztuki Współczesnej
 • Galeria im. Jana Cybisa
 • Galeria Autor
 • Galeria Studzienna
 • Galeria Aneks

Kina

 • Centrum Filmowe Helios
 • Klub Dobrego Filmu "Studio"
 • Uniwersytecki Klub Filmowy

Inne instytucje kultury i sztuki

 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Krakowski Salon Poezji w Opolu
 • Klub Literacki Suterena
 • Klub Nadwórnian (prezes Adam Karcher) – skupiający dawnych mieszkańców (i ich potomków) kresowego miasta Nadwórna
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Media lokalne

 • Telewizja:
  • TVP Opole
  • TVO Telewizja Opolska
 • Stacje regionalne i lokalne:
  • Polskie Radio Opole
  • Radio Eska Opole
  • Radio Planeta
  • Radio Plus Opole
  • Radio Roxy
  • Radio Sygnały (emisja internetowa)
  • Radio TOK FM
  • Radio Złote Przeboje 92,8 FM
  • Radio Złote Przeboje 104,1 FM
  • RMF Maxxx Opole
  • Studenckie Studio Radiowe Emiter (emisja internetowa)
 • Prasa:
  • Gazeta Wyborcza Opole
  • Nowa Trybuna Opolska
  • Polska The Times - dział "Opole"
  • Schlesisches Wochenblatt

Transport

Drogi i mosty

W odległości ok. 15 km od centrum miasta biegnie autostrada A4. Przez Opole i Obwodnicę Północną przebiegają drogi krajowe:

 • 45: ul. Krapkowicka – Prószkowska – Wróblewskiego – Wojska Polskiego – Hallera – Domańskiego – Partyzancka – Powstańców Warszawskich – Oleska
 • 46: ul. Częstochowska – Powstańców Warszawskich
 • 94: ul. Strzelecka – Powstańców Warszawskich

Ponadto w mieście mają swój początek i bieg drogi wojewódzkie:

 • 414: Prudnik – Prószków – (ul. Prószkowska – Niemodlińska – Wrocławska) – Wrzoski
 • 423: Krapkowice – (ul. Oświęcimska – Popiełuszki – Marka z Imielnicy – Reymonta – Ozimska – Częstochowska) (do skrzyżowania z obwodnicą)
 • 435: Prądy – Chróścina – ul. Niemodlińska (do skrzyżowania z ul. Hallera)
 • 454: (pl. Konstytucji 3 Maja – ul. Budowlanych – Sobieskiego) – Dobrzeń Wielki – Namysłów
 • 459: ul. Partyzancka (od skrzyżowania z obwodnicą) – Sławice – Skorogoszcz

Opole dzieli Mała Panew, Swornica, Prószkowski Potok ale przede wszystkim Odra rozbita dodatkowo na Młynówkę, kanał ulgi oraz kanał Wiński. Sytuacja taka wymusza rozbudowany system mostów zapewniający miastu dobrą komunikację. W obrębie miasta znajdują się m.in. 4 mosty drogowe nad Odrą, 4 nad kanałem ulgi, 3 nad Młynówką.

Komunikacja zbiorowa i transport

Autobusy miejskie

Pierwsze autobusy zaczęły kursować po ulicach Opola w latach 20. XX wieku. Zaraz po II wojnie transportem zajmował się PKS, w 1953 roku powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, który obecnie obsługuje 16 linii dziennych i 1 nocną; część tras posiada wariantowe zakończenia, 5 linii wybiega poza strefę miejską. MZK dysponuje ponad dziewięćdziesięcioma wozami, z czego przewozy pasażerskie obsługuje każdego dnia ponad 70 autobusów.

Autobusy podmiejskie i dalekobieżne

Przy ul. 1 Maja funkcjonuje Dworzec Autobusowy, skąd odjeżdżają wozy Opolskiego PKS-u, innych przewoźników PKSu, a także prywatnych firm. Opole ma bezpośrednie połączenia z takimi miastami, jak: Białystok, Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Gliwice, Jelenia Góra, Karpacz, Katowice, Kielce, Kraków, Lubliniec, Łódź, Nowy Sącz, Piła, Słupsk, Warszawa, Wrocław, Zakopane, Zielona Góra. Z Dworca odchodzą również autokary za granicę, m.in. do Niemiec i Holandii.

Kolej

Początki kolei żelaznych w Opolu sięgają I połowy XIX wieku. 28 maja 1843 uruchomiono 2-torową 37,4 km linię kolejową do pobliskiego Brzegu.

W Opolu znajduje się obecnie 6 działających pasażerskich stacji kolejowych:

 • Opole Główne (Dworzec)
 • Opole Zachodnie
 • Opole Wschodnie
 • Opole Gosławice
 • Opole Groszowice
 • Opole Grotowice

Z Opola wychodzą

Transport lotniczy

Najbliższe porty lotnicze znajdują się we Wrocławiu oraz Katowicach. Planowane było uruchomienie regularnych rejsów z regionalnego portu Opole-Kamień Śląski (ok. 24 km od centrum miasta).

Podział administracyjny

Opole jako całość nie jest podzielone na dzielnice i osiedla – w użytku funkcjonują zwyczajowe nazwy poszczególnych części miasta. 18 października 2009 r. odbyły się pierwsze wybory do pilotażowo utworzonych rad dzielnic: Gosławic, Grudzic, Nowej Wsi Królewskiej oraz Zakrzowa. Przed 1899 rokiem Opole obejmowało obecne Śródmieście, Wyspę Pasiekę oraz część Zaodrza. Przed II wojną światową do miasta włączono Zakrzów, Półwieś i Szczepanowice. W latach 50. Nową Wieś Królewską z Wyspą Bolko, w latach 60. Groszowice i Kolonię Gosławicką, a w połowie lat 70. Bierkowice, Gosławice, Grotowice, Grudzice, Malinę, Wójtową Wieś i Wróblin.

Dzielnice Opola:

 • Bierkowice,
 • Gosławice,
 • Groszowice,
 • Grotowice,
 • Grudzice,
 • Kolonia Gosławicka,
 • Malina,
 • Nowa Wieś Królewska,
 • Półwieś,
 • Szczepanowice,
 • Śródmieście,
 • Wójtowa Wieś,
 • Wróblin,
 • Wyspa Bolko,
 • Wyspa Pasieka,
 • Zakrzów,
 • Zaodrze

Osiedla Opola:

 • Armii Krajowej (ZWM)
 • Bolko,
 • Chabrów,
 • Dambonia,
 • Festival Park,
 • Kolorowe,
 • Książęce,
 • Malinka,
 • Medyk,
 • Metalchem,
 • Przylesie,
 • Słoneczne

Osiedla w budowie:

 • Arcadia Park (przerwano)
 • Atrium Malinka,
 • Sady,
 • Zachodnie

Gospodarka

Od 1857 roku rozwijał się w Opolu przemysł cementowy. Na przestrzeni lat funkcjonowało aż 9 fabryk cementu:

 • Odra – ul. Budowlanych
 • Groszowice
 • Bolko – Nowa Wieś Królewska
 • Piast (Opole-Miasto)
 • Grundmann
 • Pringsheim
 • Giesel
 • Wróblin
 • Silesia – ul. Kępska

W latach powojennych działały pierwsze cztery, natomiast obecnie tylko "Odra".

Handel

Opole jest centrum finansowym, biznesu i handlu. Ma tutaj swoją siedzibę Business Centre Club. W Opolu obecnie istnieje kilka centrów oraz galerii handlowych.

Istniejące:

 • Centrum Handlowe Karolinka
 • Real – pierwsze w Opolu centrum handlowe
 • Galeria Ozimska – galeria wybudowana w miejscu fabryki mebli,
 • Galeria Opolanin
 • Galeria Piastowska – dawne kino Odra,
 • Galeria Ziemowit – kiedyś dom towarowy,
 • Solaris Center – wybudowana w miejscu szkieletu niedokończonej galerii Copernicus Center.

Tuż za granicami administracyjnymi Opola, na terenie wsi Zawada, przy ul. Powstańców Warszawskich, znajduje się Park Handlowy Turawa.

Sport

Obiekty sportowe

 • sztuczne kryte lodowisko Toropol
 • stadion lekkoatletyczny Gwardia
 • stadion żużlowy Kolejarza
 • stadion Odry Opole
 • basen (pl. Róż)
 • kryta pływalna Akwarium (ul. Ozimska)
 • hala widowiskowo-sportowa Okrąglak
 • hala widowiskowo-sportowa Gwardia
 • hipodrom Ostrogi (Opole – Bierkowice)

Kluby i zespoły

 • Piłka nożna
  • Cracovia Kraków (filia)
  • Odra Opole
  • LKS Groszmal
  • LZS Grudzice
  • Puks Rodło Opole
  • Tempo Opole
  • Wiking Opole
  • UKS Zryw Opole
  • Sparta Opole
 • Sporty zimowe
  • UKŁF "Piast" Opole – łyżwiarstwo figurowe
  • UIKŁF "Piruette" Opole – łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo synchroniczne (formacja "Desire Dance")
  • MUKS Orlik Opole – hokej na lodzie
 • Kolarstwo
  • LKS Ziemia Opolska
  • Opolski Klub Rowerowy
 • Sporty walki
  • Lutadores Opole – MMA
  • Sagat Gym Opole – Muay Thai
  • Opolski Klub Karate Kyokushin – Karate Kyokushin
 • Inne
  • OTK Opole – kajakarstwo
  • AZS Opole – koszykówka
  • AZS Opole – siatkówka
  • Budowlani Opole – podnoszenie ciężarów
  • CPPA Opole – capoeira
  • Gwardia Opole – piłka ręczna, judo, MMA
  • Kolejarz Opole – żużel
  • Versus Opole – futsal
  • Vetrim Opole – strzelectwo sportowe
  • Międzyszkolny Klub Sportowy "Zryw" Opole – pływanie
  • UKS Trolik Opole – unihokej
  • UKS MOS OPOLE – siatkówka
  • UKS MOS OPOLE – kajakarstwo

Osoby związane z Opolem

Duchowni

 • Antoni Adamiuk- opolski biskup pomocniczy w latach 1970-1989
 • Leo Baeck – rabin, teolog, najwybitniejszy przedstawiciel judaizmu liberalnego XX wieku (zm. 1956)
 • Andrzej Czaja – biskup, ordynariusz diecezji opolskiej od 2009 roku
 • Konstanty Damrot – ksiądz, działacz górnośląski (zm. 1895)
 • Sebastian Jasiński – profesor dr habilitowany, biblista
 • Franciszek Jop – biskup, ordynariusz diecezji opolskiej w latach 1972-1977
 • Bolesław Kominek – kardynał, administrator Apostolski Opolszczyzny po 1945 roku
 • Gerard Kusz – opolski biskup pomocniczy w latach 1985-1992; obecnie biskup pomocniczy gliwicki
 • Alfons Nossol – arcybiskup, ordynariusz diecezji opolskiej w latach 1977-2009
 • Jan Wieczorek – opolski biskup pomocniczy w latach 1981-1992; obecnie ordynariusz gliwicki

Artyści, poeci

 • Zofia Badura – poetka, urodzona w Opolu
 • Michał Bajor – piosenkarz, debiutował w Opolu
 • Anna Brzezińska – pisarka fantasy, urodzona w Opolu
 • Jan Fethke – reżyser filmowy, scenarzysta, pisarz esperanto, urodzony w Opolu
 • Walter Geisler – śpiewak operowy (tenor)
 • Edyta Górniak – piosenkarka
 • Max Glauer – słynny fotografik
 • Elisabeth Grabowski – pisarka
 • Jerzy Grotowski – twórca Teatru 13 Rzędów
 • Alfons Hayduk – autor i nauczyciel
 • Celina Hellerowa – pedagog opolskiej Szkoły Muzycznej, muzykolog
 • Arkadiusz Janiczek – aktor, urodzony w Opolu
 • Jan Kasprowicz – poeta Młodej Polski
 • Ryszard Kotys – aktor, występował na scenie opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 • Paweł Kukiz – absolwent opolskiej Szkoły Muzycznej, mieszka w podopolskim Łosiowie
 • Friedrich Wilhelm Kuhnert – malarz, autor i ilustrator (zwierząt)
 • Szymon Bar Jona Madelka – kompozytor
 • Meszuge – pisarz, urodzony w Opolu
 • Georg Nehrlich – malarz i grafik
 • Janusz Onufrowicz – aktor, urodzony w Opolu
 • Mariola Ordak Kaczorowska – aktorka opolskiego Teatru Lalki i Aktora
 • Krzysztof Pieczyński – aktor, urodzony w Opolu
 • Bolesław Polnar – opolski grafik i malarz
 • Tomasz Różycki – poeta
 • Ruth Seydewitz – pisarka i dziennikarka
 • Jerzy Turek – aktor, występował na scenie Teatru Ziemi Opolskiej
 • Hugo Ulrich – kompozytor, urodzony w Opolu
 • Jacek Zejdler – aktor, odtwórca tytułowej roli w serialu „Stawiam na Tolka Banana”
 • członkowie zespołu TSA
 • członkowie zespołu Paprika Korps
 • bracia Minkiewicz – tworcy serii komiksów o Wilq superbohaterze

Sportowcy

 • Joachim Halupczok
 • Bernhard Kempa – piłkarz ręczny i trener, dwukrotny mistrz świata i 11-krotny mistrz Niemiec, urodzony w Opolu
 • Konrad Kornek
 • Józef Kloze
 • Miroslav Klose
 • Józef Młynarczyk
 • Antoni Piechniczek
 • Aleksander Polaczek – reprezentant Niemiec w hokeju na lodzie, urodzony w Opolu
 • Jerzy Szczakiel
 • Roman Wójcicki
 • Eryk Wyra

Politycy i działacze

 • Andrzej Diakonow
 • Edwin von Drenkmann – prawnik, syndyk królewski (koronny) i prezes sądu w Berlinie
 • Danuta Jazłowiecka – urzędniczka samorządowa, posłanka na Sejm i do Parlamentu Europejskiego
 • Hans Adolf von Moltke – poseł na Sejm, dyplomata i ambasador
 • Karol Musioł – twórca Festiwalu Polskiej Piosenki, wieloletni burmistrz Opola
 • Edmund Osmańczyk
 • Jürgen Peters – działacz IG Metall
 • Dorota Simonides
 • Grzegorz Schetyna
 • Joachim Zeller – samorządowiec, od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego

Naukowcy

 • Peter Badura – prawnik urodzony w Opolu
 • Hans-Busso von Busse – architekt, nauczyciel akademicki, urodzony w Opolu
 • Robert Garbe – pionier pruskiej konstrukcji lokomotyw, urodzony w Opolu
 • Maurycy Horn – rektor WSP
 • Teodor Kałuża
 • Eckart Klein – prawnik, dziekan na uniwersytecie w Poczdamie, urodzony w Opolu
 • Carl Mainka – geofizyk i sejsmolog, wykładowca uniwersytetów w Strasburgu i Getyndze. Budowniczy stacji sejsmicznej w Raciborzu, którą wyposażył w aparaturę własnej konstrukcji, oraz pierwszej w Europie sieci obserwatoriów sejsmicznych działającej na Górnym Śląsku, urodzony w Opolu
 • Friedrich Münzer – filolog (rozwinął prozopografię), urodzony w Opolu
 • Emin Pasza – (wł. Eduard Schnitzer) lekarz, podróżnik, badacz Afryki, urodzony w Opolu
 • Jürgen Roloff – teolog ewangelicki, urodzony w Opolu
 • Emil Friedrich Julius Sommer – filolog, germanista, urodzony w Opolu
 • Stanisław Urbańczyk
 • Max Wiener – filozof, teolog i rabin, urodzony w Opolu

Książęta

 • książę Władysław Opolczyk – fundator klasztoru na Jasnej Górze
 • książę Jan II Dobry – jego pomnik stoi przed budynkiem Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej

Dowódcy i żołnierze

 • Kaspar Colonna – oficer urodzony w Opolu
 • Henri Le Rond – francuski generał, przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, kawaler Virtuti Militari tablica poświęcona pamięci gen. Le Ronda znajduje się na pl. Wolności
 • Hans-Joachim Schulz-Merkel – oficer urodzony w Opolu
 • Józef Szmechta (1900-1942) – komendant śląskiego okręgu Armii Krajowej

Inne postacie związane z Opolem

 • Jan Adamek – powstaniec śląski i bibliotekarz
 • Zbyszko Bednorz
 • Antoni Czubiński
 • Zygmunt Gorgolewski – architekt
 • Jerzy Gurawski
 • Józef Kachel – harcmistrz
 • Johann Kuben – malarz fresków, matematyk
 • Rochus Misch – radiotelegrafista Hitlera, członek Leibstandarte-SS Adolf Hitler
 • Diana Rudnik – dziennikarka i prezenterka TVP Info
 • Stanisław Wasylewski – literat

">edytuj] Miasta partnerskie

 • Alytus, Litwa
 • Agii Anargiri (dzielnica Aten), Grecja
 • Biełgorod, Rosja
 • Bonn, Niemcy
 • Bruntál, Czechy
 • Hradec Kralove, Czechy
 • Carrara, Włochy
 • Dijon, Francja
 • Grasse, Francja
 • Ingolstadt, Niemcy
 • Stanisławów, Ukraina
 • Kuopio, Finlandia
 • Mülheim an der Ruhr, Niemcy
 • Poczdam, Niemcy
 • Roanoke, Stany Zjednoczone
 • Székesfehérvár, Węgry

Zobacz też

 • Ludność Opola
 • Dzielnice i osiedla Opola
 • Wyspa Bolko
 • okręg wyborczy Opole

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 951)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWXZŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 10 Sudeckiej
ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej
ul. 11 Listopada

A

ul. Adama
ul. Adamka Jana
ul. Agrestowa
ul. Akacjowa
ul. Aleja "Solidarności"
ul. Aleja Przyjaźni
ul. Aleja Wincentego Witosa
ul. Amarantowa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
ul. Anny św.
ul. Arki Bożka
ul. Armii Krajowej
ul. Asnyka
ul. Asnyka Adama
ul. Astrów
ul. Augustyna Jana

B

bulw. Bulwar Karola Musioła
ul. Baczyńskiego
ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Baldego Księdza Stefana
ul. Baldego Stefana (Księdza Stefana Baldego)
ul. Banacha
ul. Banacha prof. Stefana
ul. Banacha Stefana (Profesora Stefana Banacha)
ul. Barlickiego
ul. Barlickiego Norberta
ul. Barona Józefa
ul. Bassego
ul. Bassego Augusta
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Batalionu "Parasol"
ul. Batalionu "Parasol"
ul. Batalionu "Zośka"
ul. Batalionu "Zośka"
ul. Batorego Stefana
ul. Bażantowa
ul. Bałtycka
ul. Beskidzka
ul. Beżowa
ul. Biasa
ul. Biasa Wojciecha
ul. Biała
ul. Biegasa
ul. Biegasa Bolesława
ul. Bielska
ul. Bierkowicka
ul. Bieszczadzka
ul. Boczna
ul. Bohaterów Monte Cassino
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolka II
ul. Bończyka
ul. Bonczyka Księdza Norberta
ul. Bończyka Norberta (Księdza Norberta Bończyka)
ul. Borka Henryka (Profesora Henryka Borka)
ul. Borka prof. Henryka
ul. Borówkowa
ul. Borowskiego
ul. Borowskiego Tadeusza
ul. Borysławska
ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
ul. Bożka Arki
ul. Brezy Tadeusza
ul. Bronicza Stanisława
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Browarna
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzegowa
ul. Brzozowa
ul. Budowlanych
ul. Budziszyńska
ul. Buhla
ul. Buhla Franciszka Józefa
ul. Bukowa
ul. Bytnara
ul. Bytnara "Rudego" Jana
ul. Bytnara Rudego Jana
ul. Bytomska
ul. Bzów
ul. Błękitna

C

ul. Ceglana
ul. Cementowa
ul. Chabrów
ul. Chełmońskiego
ul. Chełmońskiego Jana
Pl. Chełmońskiego Józefa
ul. Chełmska
ul. Chmielowicka
ul. Chodowieckiego Daniela
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chorzowska
ul. Chrobrego
ul. Chrobrego Bolesława
ul. Chłodnicza
ul. Cicha
ul. Ciekawa
ul. Cieszyńska
ul. Ciołkowskiego Konstantego
ul. Cisowa
ul. Cmentarna
ul. Cybisa
ul. Cybisa Jana
ul. Cygana
ul. Cygana Józefa
ul. Czaplaka
ul. Czaplaka Józefa (Ojca Józefa Czaplaka)
ul. Czaplaka o. Józefa
ul. Czarnowąska
ul. Czeremchowa
ul. Czereśniowa
ul. Częstochowska
ul. Czogały
ul. Czogały Leona

D

droga Grechuty Marka
droga Halicka
droga Jantar Anny
droga Kresowa
droga Książęca
droga Przyjazna
droga Przylesie
droga Rutkiewicz Wandy
droga Usługowa
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego gen. Henryka
ul. Dąbrowskiego Henryka (Generała Henryka Dąbrowskiego)
ul. Dąbrowszczaków
ul. Daleka
ul. Dambonia
ul. Dambonia Alojzego
ul. Damrota
ul. Damrota Konstantego (Księdza Konstantego Damrota)
ul. Damrota ks. Konstantego
Pl. Daszyńskiego
pl. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Dekabrystów
ul. Deyny Kazimierza
ul. Diamentowa
ul. Dmowskiego
ul. Dmowskiego Romana
ul. Dobisa Józefa
ul. Dobra
ul. Dobrego Księcia Jana
ul. Doktora Franciszka Gabriela
ul. Dolnośląska
ul. Domańskiego
ul. Domańskiego Bolesława (Księdza Bolesława Domańskiego)
ul. Domańskiego ks. Bolesława
ul. Domowa
ul. Doroszewskiego Witolda
ul. Dożynkowa
ul. Drobiarska
ul. Drzymały
ul. Drzymały Wojciecha
ul. Dubois
ul. Dubois Stanisława
ul. Dunikowskiego
ul. Dunikowskiego Ksawerego
ul. Dwernickiego
ul. Dwernickiego gen. Józefa
ul. Dwernickiego Józefa (Generała Józefa Dwernickiego)
Pl. Dworcowy
ul. Dworska
ul. Działkowa
ul. Dzierżona Księdza Jana
ul. Dzierżonia
ul. Dzierżonia Jana (Księdza Jana Dzierżonia)
ul. Dziewanny
ul. Dzikiej Róży

E

ul. Eichendorfa
ul. Eichendorffa Józefa von
ul. Einsteina Alberta
ul. Elsnera Józefa
ul. Erenburga
ul. Etnografów

F

ul. Fabryczna
ul. Fałata
ul. Fałata Juliana
ul. Fieldorfa
ul. Fieldorfa Emila
ul. Fiołkowa
ul. Franciszkańska
ul. Frankiewicza
ul. Frankiewicza Edwarda (Ojca Edwarda Frankiewicza)
ul. Frankiewicza Ojca Edwarda

G

ul. Gabriela dr. Franciszka
ul. Gagarina Jurija
ul. Gajcego
ul. Gajcego Tadeusza
ul. Gajowa
ul. Gawędy
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gdańska
ul. Gen. Sosnkowskiego Kazimierza
ul. Geodetów
ul. Glenska Teodora
ul. Gliwicka
ul. Glogego Józefa
ul. Gminna
ul. Gojawiczyńskiej
ul. Gojawiczyńskiej Poli
ul. Golachowskiego
ul. Golachowskiego prof. Stefana
ul. Golachowskiego Stefana (Profesora Stefana Golachowskiego)
ul. Gombrowicza
ul. Gombrowicza Witolda
ul. Gomołów
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Górnośląska
ul. Górskiego Kazimierza
ul. Gorzołki
ul. Gorzołki Wiktora
ul. Gościnna
ul. Gospodarcza
ul. Gosławicka
ul. Gozdek Heleny
ul. Gołębia
ul. Granatowa
ul. Graniczna
ul. Grenadierów
ul. Grobla
ul. Grochowiaka
ul. Grochowiaka Stanisława
ul. Grodzieńska
ul. Grodzka
ul. Groszowicka
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grota Roweckiego
ul. Grota-Roweckiego Stefana
ul. Grota-Roweckiego Stefana (Generała Stefana Grota-Roweckiego)
ul. Grottgera
ul. Grottgera Artura
ul. Grudzicka
ul. Gruntowa
ul. Grunwaldzka
ul. Gryczana
ul. Grzesika Karola
ul. Grzonki Stanisława
ul. Grzybowa
ul. Gwarków
ul. Głogowska
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. "Hubala" Majora
ul. Halicka
ul. Hallera
ul. Hallera Józefa
ul. Harcerska
ul. Henryka Pobożnego
ul. Hlouszka Wincentego
ul. Horoszkiewicza
ul. Horoszkiewicza Romana
ul. "Hubala"
ul. Huculska
ul. Hutnicza

I

ul. Irydowa
ul. Irysów
ul. Iwaszkiewicza
ul. Iwaszkiewicza Jarosława

J

ul. Jacka św.
ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellonów
ul. Jaglana
ul. Jagodowa
ul. Jana
ul. Jana Augustyna
pl. Jana Kazimierza
ul. Jana Kwoczka
ul. Jana Sobieskiego
ul. Jana Styki
ul. Jana Wiktora
ul. Jankowskiego
ul. Jankowskiego Jana Stanisława
ul. Jantar Anny
ul. Jaronia
ul. Jaronia Jana Nikodema
ul. Jarzębinowa
ul. Jaskółcza
ul. Jaśminów
ul. Jasna
ul. Jastrzębia
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jęczmienna
ul. Jeleniogórska
ul. Jesienna
ul. Jesionowa
ul. Jeżynowa
ul. Jodłowa
ul. Józefa
ul. Józefa Barona

K

ul. Kaletnicza
ul. Kalinowa
ul. Kaliska
ul. Kamienna
ul. Kamińskiego
ul. Kamińskiego Aleksandra (Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego)
ul. Kamińskiego Harcmistrza Aleksandra
ul. Kanałowa
ul. Kani
ul. Kani Jakuba
ul. Kard. Kominka
ul. Karminowa
ul. Karpacka
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasperka Kazimierza
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasprzaka
ul. Kasprzaka Marcina
ul. Kasztanowa
ul. Kaszubska
ul. Katarzyny
ul. Katedralna
pl. Katedralny
ul. Katowicka
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kępska
ul. Kielecka
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klimasa Czesława (Księdza Czesława Klimasa)
ul. Klimasa ks. Czesława
ul. Klonowa
ul. Kluczborska
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kokota Józefa (Profesora Józefa Kokota)
ul. Kokota prof. Józefa
ul. Kolbuszewskiego prof. Stanisława
ul. Kolbuszewskiego Stanisława (Profesora Stanisława Kolbuszewskiego)
ul. Kolegiacka
ul. Kolejowa
ul. Kolonijna
ul. Komara Władysława
ul. Kominka
ul. Kominka Bolesława (Kardynała Bolesława Kominka)
ul. Kominka Kardynała Bolesława
ul. Konduktorska
ul. Konopackiej
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
pl. Konstytucji 3 Maja
ul. Konsularna
ul. Konwalii
Pl. Kopernika
pl. Kopernika Mikołaja
ul. Koraszewskiego
ul. Koraszewskiego Bronisława
ul. Korczaka Janusza
ul. Korfantego
ul. Korfantego Wojciecha
pl. Kościelny
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosmonautów
ul. Kośnego
ul. Kośnego Augustyna
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kostki Napierskiego
ul. Kostki-Napierskiego Aleksandra
ul. Kosynierów
ul. Koszalińska
ul. Koszyka
ul. Koszyka Szymona
ul. Kotarbińskiego prof. Tadeusza
ul. Kotarbińskiego Tadeusza (Profesora Tadeusza Kotarbińskiego)
ul. Kowalska
ul. Kozielska
ul. Koziołka Karola (Księdza Karola Koziołka)
ul. Koziołka ks. Karola
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugona (Księdza Hugona Kołłątaja)
ul. Kołłątaja ks. Hugona
ul. Krakowska
ul. Krapkowicka
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Krawiecka
ul. Kredytowa
ul. Kremsera
ul. Kremsera Fryderyka
ul. Kresowa
ul. Kręta
ul. Krokusów
ul. Królowej Jadwigi
ul. Kropidły
ul. Kropidły Jana
ul. Krótka
ul. Krupnicza
ul. Kryłowa Iwana
ul. Krzanowicka
ul. Krzemieniecka
ul. Książąt Opolskich
ul. Książęca
ul. Księcia Jana Dobrego
ul. Kujawska
ul. Kukuczki Jerzego
ul. Kulczyńskiego
ul. Kulczyńskiego prof. Stanisława
ul. Kulczyńskiego Stanisława (Profesora Stanisława Kulczyńskiego)
ul. Kurpierza Franciszka
ul. Kurpiowska
ul. Kuśnierska
ul. Kusocińskiego
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego Eugeniusza
ul. Kwiatowa
ul. Kwoczka
ul. Kwoczka Jana
ul. Kłodzka

L

ul. Lajkonika
ul. Lawendowa
ul. Lechonia Jana
ul. Legnicka
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Leśnicka
ul. Leszczynowa
ul. Licealna
ul. Ligonia
ul. Ligonia Juliusza
ul. Ligudy
ul. Ligudy Alojzego (Księdza Alojzego Ligudy)
ul. Ligudy Księdza Alojzego
ul. Limanowskiego
ul. Limanowskiego Bolesława
ul. Limby
ul. Lipiny
ul. Lipowa
ul. Listopada 11
ul. Lompy Józefa
ul. Londzina
ul. Londzina Józefa (Księdza Józefa Londzina)
ul. Londzina ks. Józefa
ul. Lubelska
ul. Lubiniecka
ul. Luboszycka
ul. Ludowa
ul. Lwowska

Ł

ul. Łąkowa
ul. Łangowskiego
ul. Łangowskiego Jana
ul. Łanowa
ul. Łódzka
ul. Łokietka
ul. Łokietka Władysława
ul. Łowicka
ul. Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza Ignacego

M

ul. Macierzankowa
ul. Magazynowa
ul. Maja 1
ul. Majora Hubala
ul. Majowa
ul. Maków
ul. Makuszyńskiego
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Kazimierza
ul. Malinowa
ul. Marka
ul. Marka z Imielnicy
ul. Marka z Jemielnicy
ul. Marzanny
ul. Masłowskiego
ul. Masłowskiego Stanisława
ul. Matei Oswalda (Profesora Oswalda Matei)
ul. Matei prof. Oswalda
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Mazowiecka
ul. Mazurek Stefanii
ul. Mazurska
ul. Mała
ul. Małgorzaty
ul. Małopolska
ul. Mały Rynek
ul. Mehla
ul. Mehla Franciszka
ul. Metalowa
ul. Miarki Karola
ul. Mickiewicza
Pl. Mickiewicza
pl. Mickiewicza Adama
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miedziana
ul. Mielęckiego
ul. Mielęckiego Andrzeja
ul. Mieszka
ul. Mieszka I
ul. Mikołaja
ul. Mikołajczyka
ul. Mikołajczyka Stanisława
ul. Minkusa
ul. Minkusa Krystiana
ul. Minorytów
ul. Miodowa
ul. Miła
ul. Miłosza Czesława
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka
ul. Morcinka Gustawa
ul. Morysa
ul. Morysa Roberta
ul. Mosiężna
ul. Mossora
ul. Mossora Sergiusza
ul. Mozarta
ul. Mozarta Wolfganga Amadeusza
ul. Musioła Karola Bulw.
ul. Muzealna
ul. Myśliwca Franciszka
ul. Myśliwska
ul. Młodej Polski
ul. Młodzieżowa
ul. Młyńska

N

ul. Na Wałach
ul. Nadbrzeżna
ul. Napieralskiego Adama
ul. Narcyzów
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nałkowskiej
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niedurnego Piotra
ul. Niedziałkowskiego
ul. Niedziałkowskiego Mieczysława
ul. Niemodlińska
ul. Niepodległości
ul. Niezapominajek
ul. Niklowa
ul. Nizinna
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Nowa
ul. Nowogródzka
ul. Nowowiejska
ul. Nowowiejskiego
ul. Nowowiejskiego Feliksa
ul. Nysy Łużyckiej

O

ul. Obrońców Pokoju
ul. Obrońców Stalingradu
ul. Odrodzenia
ul. Odrowążów
ul. Odrzańska
ul. Ogrodowa
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Okulickiego Leopolda
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)
ul. Olchowa
pl. Oleandrów
ul. Oleska
ul. Olimpijska
ul. Olsztyńska
ul. Opolczyka Księcia Władysława II
ul. Opolska
ul. Opolskich Książąt
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orląt Lwowskich
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Osadnicza
ul. Osieckiej Agnieszki
ul. Osiedle
ul. Osmańczyka
ul. Osmańczyka Edmunda
ul. Ostroroga
ul. Ostroroga Jana
ul. Ostrówek
ul. Oświęcimska
ul. Ozimska

P

ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Pampucha Piotra
ul. Pancerna
ul. Pandzy Piotra
ul. Parandowskiego Jana
ul. Parkowa
ul. Partyzancka
ul. Pasieczna
ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Marii
ul. Piaskowa
ul. Piastów
ul. Piastowska
ul. Pionierska
ul. Piotrkowska
ul. Piramowicza Grzegorza
ul. Pisankowa
ul. Piwarskiego Kazimierza (Profesora Kazimierza Piwarskiego)
ul. Piwarskiego prof. Kazimierza
ul. Piwna
Pl. Piłsudskiego
pl. Piłsudskiego Józefa
ul. Piłsudskiego Józefa Pl. (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
pl. Plac Jana Pawła II
ul. Planetorza Władysława
ul. Platynowa
ul. Plebiscytowa
ul. Podborna
ul. Podgórna
ul. Podhalańska
ul. Podlesie
ul. Podmiejska
ul. Pogodna
ul. Poliwody
ul. Poliwody Franciszka
ul. Polna
ul. Pomarańczowa
ul. Pomorska
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa (Księcia Józefa Poniatowskiego)
ul. Poniatowskiego Księcia Józefa
ul. Popiełuszki
ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki)
ul. Popiełuszki Księdza Jerzego
ul. Poprzeczna
ul. Portowa
ul. Porzeczkowa
ul. Poświatowskiej
ul. Poświatowskiej Haliny
ul. Powolnego
ul. Powolnego Leona
ul. Powstańców Śląskich
ul. Powstańców Warszawskich
ul. Powszechna
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Prosta
ul. Prószkowska
ul. Prudnicka
ul. Prusa Bolesława
ul. Prywatna
ul. Przedmieście
ul. Przedpole
ul. Przelotowa
ul. Przemysłowa
ul. Przepiórki
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Przeskok
ul. Przewozowa
ul. Przybosia Juliana
ul. Przybyszewskiego
ul. Przybyszewskiego Stanisława
ul. Przyjazna
Al. Przyjaźni
ul. Przylesie
ul. Przytulna
ul. Pszeniczna
ul. Ptasia
ul. Puszkina
ul. Puszkina Aleksandra
ul. Pużaka
ul. Pużaka Kazimierza
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego gen. Kazimierza
ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)

R

rynek Mały Rynek
rynek Rynek
ul. Raciborska
ul. Rafała Urbana
ul. Rataja Macieja
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejtana
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława
ul. Robotnicza
ul. Rodziewiczówny
ul. Rodziewiczówny Marii
ul. Rodzinna
ul. Rodła
ul. Rolna
ul. Romera
ul. Romera Eugeniusza (Profesora Eugeniusza Romera)
ul. Romera prof. Eugeniusza
pl. Rondo płk. Ryszarda Kuklińskie
pl. Rondo Ronalda Reagana
pl. Rondo Rotmistrza Witolda Pilec
ul. Rosponda prof. Stanisława
ul. Rosponda Stanisława (Profesora Stanisława Rosponda)
pl. Rostworowskiego Rondo gen. Stanisława
pl. Róż
ul. Różowa
pl. Różyckiego Ludomira
ul. Rudzkiego
ul. Rudzkiego Franciszka (Księdza Franciszka Rudzkiego)
ul. Rudzkiego ks. Franciszka
ul. Rumiankowa
ul. Rybacka
ul. Rydla Lucjana
ul. Rymarska
ul. Rynek
ul. Rynek Rynek
ul. Rzeczna
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzepakowa
ul. Rzeszowska

S

ul. Sadowa
ul. Sądowa
ul. Samborska
ul. Sandomierska
ul. Sarnia
ul. Sasanki
ul. Sąsiedzka
pl. Sebastiana św.
ul. Seledynowa
ul. Semaforowa
ul. Sempołowskiej
ul. Sempołowskiej Stefanii
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sieradzka
ul. Siewna
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Skautów Opolskich
ul. Skośna
ul. Skowronka
ul. Skrajna
ul. Skromna
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Smolki Emanuela
ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego Jana
ul. Sobótki
Al. Solidarności
ul. Solskiego
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sosnkowskiego
ul. Sosnkowskiego Kazimierza
ul. Sosnkowskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Sosnkowskiego)
ul. Sosnowa
ul. Sołtysów
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spychalskiego
ul. Spychalskiego Stanisława
ul. Srebrna
ul. Staffa Leopolda
ul. Stalmacha
ul. Stalmacha Pawła
ul. Stalowa
ul. Stanisławowska
ul. Stanisławskiego Jana
ul. Stara Droga
ul. Staromiejska
pl. Staszica ks. Stanisława
ul. Staszica Stanisława Pl. (Księdza Stanisława Staszica)
ul. Stawowa
ul. Stefana Batorego
ul. Stoińskiego
ul. Stoińskiego Stefana
ul. Stokrotek
ul. Stolarska
ul. Struga
ul. Struga Andrzeja
ul. Stryjska
ul. Strzelców Bytomskich
ul. Strzelecka
ul. Studzienna
ul. Styki
ul. Styki Jana
ul. Suchoborska
ul. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowa 10
ul. Swornicka
ul. Szafirowa
ul. Szafranka Józefa Pl. (Księdza Józefa Szafranka)
pl. Szafranka ks. Józefa
ul. Szaniawskiego Jerzego
ul. Szarotki
ul. Szarych Szeregów
ul. Szałwiowa
ul. Szczecińska
ul. Szczeszyńskiego Jana
ul. Szendzielarza "Łupaszki" Majora Zygmunta
ul. Szendzielarza Łupaszki Zygmunta (Majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki")
ul. Szeroka
ul. Szkolna
ul. Szpitalna
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska
ul. Słubicka

Ś

ul. Ściegiennego
ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego)
ul. Śląska
ul. Śluza Groszowice
ul. Śluza Wróblin
ul. Średnia
ul. Środkowa
ul. św. Anny
ul. św. Jacka
Pl. Św. Sebastiana
ul. św. Wojciecha
ul. Światowida
ul. Świerkowa
ul. Świerzego Wawrzyńca
ul. Świętego Jacka
Pl. Świętego Sebastiana
ul. Świętego Wojciecha
ul. Świętej Anny
ul. Świętojańska
ul. Świętokrzyska

T

ul. Targowa
ul. Tarnogórska
ul. Tarnopolska
ul. Taszyckiego
ul. Taszyckiego prof. Witolda
ul. Taszyckiego Witolda (Profesora Witolda Taszyckiego)
ul. Tatarkiewicza
ul. Tatarkiewicza prof. Władysława
ul. Tatarkiewicza Władysława (Profesora Władysława Tatarkiewicza)
ul. Tatrzańska
pl. Teatralny
ul. Tęczowa
ul. Telesfora
ul. Teligi
ul. Teligi Leonida
ul. Topolowa
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Tulipanów
ul. Turkusowa
ul. Tuwima Juliana
ul. Tymiankowa
ul. Tysiąclecia

U

ul. U.P. Opole
ul. Urbana Rafała
ul. Urodzaju
ul. Ustronna
ul. Usługowa

V

ul. Von Eichendorffa Józefa

W

ul. Walecki
ul. Walecki Józefa
ul. Wandy
ul. Wańkowicza Melchiora
ul. Wapienna
ul. Warszawska
ul. Warsztatowa
ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Wąska
ul. Wasylewskiego Stanisława
ul. Wawrzynka Jana
ul. Wiankowa
ul. Wiejska
ul. Wielkiego Kazimierza
ul. Wielkopolska
ul. Wieluńska
ul. Wierzbowa
ul. Wierzyńskiego
ul. Wierzyńskiego Kazimierza
ul. Wiktora Jana
ul. Wilcza
ul. Wilczka
ul. Wilczka Jakuba
ul. Wileńska
ul. Wilsona
ul. Wilsona Thomasa
ul. Wilsona Thomasa Woodrowa
ul. Winowska
ul. Wiśniowa
ul. Witkiewicza Stanisława
ul. Witosa
Al. Witosa Wincentego
ul. Wodna
ul. Wodociągowa
ul. Wojciecha Biasa
ul. Wojciecha św.
ul. Wojska Polskiego
ul. Wojtkiewicza
ul. Wojtkiewicza Witolda
ul. Wójtowa
ul. Wolna
pl. Wolności
ul. Wróblewskiego
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wróblin Śluza
ul. Wróblińska
ul. Wrocławska
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wspólna
ul. Wyczółkowskiego
ul. Wyczółkowskiego Leona
ul. Wyglendy Jana
ul. Wygonowa
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszomirskiego
ul. Wyszomirskiego Bogumiła
ul. Wyzwolenia
ul. Władysława Łokietka

X

ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej

Z

ul. Zabrzańska
ul. Zagrodowa
ul. Zajączka
ul. Zajączka gen. Józefa
ul. Zajączka Józefa (Generała Józefa Zajączka)
ul. Zakopiańska
ul. Zakładowa
ul. Zamiejska
ul. Zamknięta
ul. Zamkowa
ul. Zapolskiej
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zapłocie
ul. Zbożowa
ul. Zgorzelecka
ul. Zielona
ul. Zielonogórska
ul. Ziemi Lubuskiej
ul. Ziołowa
ul. Zwierzyniecka
ul. Zwycięstwa
ul. Złota

Ż

ul. Żeglarska
ul. Żelazna
ul. Żerkowicka
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żniwna
ul. Żurawinowa
ul. Żwirki
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żwirowa
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Opole (wyświetlono 50/478)


Ocena internautów miejscowości Opole
Średnia ocena: 4.4
liczba ocen: 22

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Opole, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Opole

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:44:03

Szybka zmiana regionu Polski