Menu
Home» » »

Powiat jarosławski - Informacje:

Liczba gmin: 9

Liczba miejscowosci: 109

Liczba kodów pocztowych: 24

Tablice rejestracyjne: RJA

Gęstość zaludnienia: 118,71 osób/km²

Powierzchnia: 1029,15 km²

Urbanizacja: 37,74%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław

Oficjalna strona powiatu jarosławskiego

Herb powiatu jarosławski:

Herb powiatu jarosławski

Flaga powiatu jarosławski:

Flaga powiatu jarosławski

Powiat jarosławski

Powiat jarosławski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski.

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzą:

Gminy miejskie

Gminy wiejskie

Miasta

Powiat sąsiaduje od zachodu z powiatem przeworskim, od południa z powiatem przemyskim ziemskim, od północy zaś z powiatem lubaczowskim, od wschodu z Ukrainą.

Demografia

Liczba ludności (dane z 1 stycznia 2011):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 12 1433 100 62659 51,6 58774 48,4
Miasto 48820 100 26021 53,3 22799 46,7
Wieś 72613 100 36742 50,6 35871 49,4

Środowisko geograficzne

Region jarosławski leży niemal w całości we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej i tylko jego południowe krańce sięgają pasma pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego, tzw. Pogórzem Dynowskim. Rozległy obszar Kotliny Sandomierskiej dzieli się na szereg mezoregionów. Omawiany teren mieści się na Podgórzu Rzeszowskim i Płaskowyżu Tarnogrodzkim, przedzielonym Doliną Dolnego Sanu. Podgórze Rzeszowskie, zwane niekiedy Podgórzem Jarosławskim, obejmuje południowo-zachodnią część regionu. Tworzy je obszar łagodnych wzniesień stanowiący teren przejściowy pomiędzy Kotliną Sandomierską, a Pogórzem Dynowskim, ciągnący się szerokim łukiem od Rzeszowa, aż po Przemyśl. Podgórze Rzeszowskie zbudowane jest z kilku pasm wzniesień, których wysokość wzrasta od północy ku południowi. W okolicach Jarosławia wzniesienia mają wysokość 210-240 m n.p.m., na linii Pruchnik-Rokietnica osiągają wysokość 240-280 m n.p.m. W tej części rzeźba Podgórza jest bardziej urozmaicona, wysokości względne są znacznie wyższe, a nachylenie stoków bardziej strome. W wielu miejscach wzniesienia poprzecinane są charakterystycznymi dla obszarów lessowych głębokimi wąwozami (parowami), zw. wądołami. Rozłożyste wyniosłości rozdzielają doliny kilku rzeczek i licznych strumieni, największe z nich to Mleczka oraz Łęg Rokietnicki. Próg Podgórza podnosi się stromą krawędzią 20-30 m ponad płaską dolinę Sanu, co uwidacznia się szczególnie w okolicach Jarosławia. Na wschód od doliny Sanu, aż po wał Roztocza, rozpościera się Płaskowyż Tarnogrodzki. Powierzchnię tego mezoregionu kształtują obszerne faliste płaskowyże (wysoczyzny) wyniesione 220-280 m n.p.m., przy wysokościach względnych sięgających 30-60 m oraz rozległe obniżenia. Wysokość Płaskowyżu podnosi się stopniowo w kierunku wschodnim. Dalej od doliny Sanu wysoczyzny stają się wyższe i bardziej wyraziste. Krajobraz urozmaicają piaszczyste wały i pagóry wydmowego pochodzenia, zwane górami, z którymi kontrastują często podmokłe doliny i obniżenia. Północną stroną Płaskowyżu przewija się rzeka Lubaczówka, meandrująca pośród płytkiej podmokłej doliny, wpadająca do Sanu w rejonie Manasterza. Przez część południową płynie rzeczka Szkło, uchodząca do Sanu nieopodal Wysocka.

Warunki klimatyczne

Powiat jarosławski położony jest niemal w całości w strefie klimatycznej nizinnej, tylko część południowo-zachodnia pozostaje w zasięgu klimatu podgórskiego. Z reguły występują tu długie i upalne lata, ciepłe i słoneczne jesienie oraz niezbyt ostre zimy. W okolicy Jarosławia średnie dobowe temperatury powietrza w okresie lata wynoszą +17, +18°C (lipiec, sierpień), podczas zimy -5, -3°C (styczeń, luty). Okres wegetacyjny jest tu stosunkowo długi, przeciętnie trwa 224 dni w roku - od 29 marca do 9 listopada. Na okres ten przypada około 86% dni pogodnych. Roczna suma opadów wynosi w Jarosławiu około 620 mm, na południowo-zachodnim krańcach dawnego powiatu osiąga 750 mm. Stosunkowo najmniejsze opady występują w okresie zimy, największe podczas miesięcy letnich (lipiec - sierpień). Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi średnio dla całego obszaru około 70 dni - nieco dłuższy jest w okolicach podgórskich. Przy normalnych warunkach zimowych średnia grubość pokrywy śnieżnej sięga 10-30 cm. W poszczególnych częściach powiatu występuje nieznaczne lokalne zróżnicowanie klimatyczne wynikające z położenia i ukształtowania terenu, stopnia zalesienia i kierunku wiatrów. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne istnieją w południowo-zachodniej części regionu.

Gospodarka

Powiat jarosławski jest powiatem rolniczo-przemysłowym, z przemysłem skoncentrowanym przede wszystkim w Jarosławiu. Teren powiatu obfituje w surowce mineralne bogate złoża gazu ziemnego, surowce ilaste, wapienne i kruszywa. Posiada również znaczne zasoby wód podziemnych i powierzchniowych oraz wody mineralne.

Komunikacja

Przez teren powiatu przebiega droga międzynarodowa 4E40 , droga krajowa 77 oraz autostrada A4 A4 która obecnie znajduje się w budowie. Linia kolejowa (KrakówMedyka) 91 również przebiega przez powiat.

Partnerzy Zagraniczni

  • Ukraina Rejon jaworowski,
  • Niemcy Powiat Schönebeck,
  • Litwa Rejon trocki,
  • Mołdawia Rejon oknicki,
  • Białoruś Miasto Połock.

Zobacz też

  • Powiat radymniański
  • Struktury wyznaniowe w powiecie jarosławskim

Kody pocztowe w powiacie jarosławski (wyświetlono 24/24)Ocena internautów powiatu jarosławski
Średnia ocena: 3.7
liczba ocen: 16

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat jarosławski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie jarosławski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:25:58

Szybka zmiana regionu Polski