Menu
Home» » »

Powiat Krosno - Informacje:

Liczba gmin: 1

Liczba miejscowosci: 1

Liczba kodów pocztowych: 1

Tablice rejestracyjne: RK

Populacja: 47534

Gęstość zaludnienia: 1 093 os./km²

Powierzchnia: 43,48 km²

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Lwowska 28a, ul. Staszica 2 38-400 Krosno

Herb powiatu Krosno:

Herb powiatu Krosno

Krosno

Krosno (ukr. Коросно) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.

Siedziba instytucji o zasięgu ponadlokalnym: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Okręgowej Komisji Wyborczej, Sądu i Prokuratury Okręgowej, Okręgowego Urzędu Górniczego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Urzędu Celnego, Instytutu Nafty i Gazu oraz Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego na Suchej Górze.

Stolica województwa krośnieńskiego od 30 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 r.

Znajduje się w Euroregionie Karpackim, w skład którego wchodzą przygraniczne tereny Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii.

Geografia

Krosno – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, przy ujściu potoku Lubatówki do Wisłoka, na obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, wchodzącej w skład Pogórza Środkowobeskidzkiego, określanego jako Beskid Niski. Krosno określano jako "parva Cracovia" – czyli "mały Kraków", dlatego, że krośnieński Rynek z renesansowymi sukiennicami kojarzył się z krakowskim Starym Miastem, a także ze względu na wysoki poziom życia umysłowego miasta. O celowości porównywania do Krakowa świadczy umieszczenie widoku Krosna, w miedziorycie Georga Brauna (1541-1622) i Franza Hogenberga (ok. 1535-1590), w dziele Civitates orbis terrarum (Miasta świata wydanym w 1617 r. w Kolonii), w towarzystwie: Krakowa, Poznania, Warszawy, Zamościa, czy w dziele: Andreasa Cellariusa (1596-1665) z 1659 r. "Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuanie Novissima Descriptio", wydanym w Amsterdamie.

Kotlina Krośnieńska od zachodu graniczy z doliną Jasiołki i niewielkimi przełęczami, z Kotliną Jasielską, a na wschodzie łączy się doliną Wisłoka i z Kotliną Zarszynską. Nad Krosnem wznosi się od północy tzw. Pasmo Odrzykońskie, z wyróżniającymi się kulminacjami Królewskiej Góry (554 m n.p.m.) i Suchej Góry (585 m n.p.m.). U podnóża pierwszej, znajduje się Zamek "Kamieniec", a na szczycie drugiej wieża przekaźnikowa stacji telewizyjnej. Do krośnieńskiego bogactwa oprócz ropy naftowej, piaskowca, glinek, zaliczamy źródła mineralne, które występują w dzielnicy Białobrzegi, jako siarkowo-wodorowe, na Zawodziu siarczany i solanki o dużym stężeniu, oraz w innych dzielnicach solanki o różnym składzie chemicznym.

Krosno – w widłach Wisłoka i Lubatówki, stanowiło regularny, zwarty układ urbanistyczny z czworokątnym Rynkiem i wychodzącą z niego rozplanowaną siecią ulic. Z Rynku wybiegały symetrycznie w kierunkach na południe i północ po trzy ulice, które zbiegały się przy bramach miejskich.

Krosno urzeka pięknem średniowiecznych kościołów i zabytkowych kamieniczek, usytuowanych głównie w obrębie Rynku, który mieści się na wzniesieniu ok. 277 m n.p.m.Krosno należy do Zagłębia Naftowego Jasielsko-Krośnieńskiego i słynie też z hut szkła i z lotnictwa.

Historia

Zabytki

Zabytkowe kościoły

 • Kościół Farny pod wezwaniem św. Trójcy
 • Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów
 • Kościół św. Wojciecha
 • Kościół i Klasztor oo. Kapucynów
 • Kaplica Emaus przy ul. Kletówka.
 • Kościół NMP Królowej Polski
 • Klasztor Jezuitów – wzniesiony w latach 1660-1667, w wyniku fundacji Stanisława Zaremby, Bobolów i Balów. Częściowo wykorzystano fortyfikację miejska nad rzeką Lubatówką. Przez stulecie mieścił uczelnię jezuicką o wysokim poziomem nauczania. Czworobok dziedzińca zamykał od północy (zburzony w r.1807) kościół jezuitów pw. Niepokalanego Poczęcia N.P. Marii – jedna z 7 świątyń w mieście do połowy XVII wieku. Po kasacie zakonu przez zaborcę, w roku 1773, mieściła się tu szkołę, a potem szpital wojskowy. Po pożarze, w roku 1849 odbudowany w XIX wieku. Teraz siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.Związani z kolegium w Krośnie :
  • ks. prof. Stanisław Mniszek pierwszy rektor Kolegium,
  • ks. prof. Krzysztof Gruszczyński (1620-1687), rektor w l. 1679-1683,
  • ks. Rafał Modlibowski (1740-1797) wykładowca filozofii ok. 1772 r., konfederat, poeta
  • o.Rafał Skrzynecki (1714 – 1788) – jezuita, historyk, polonista, tłumacz, rektor Kolegium w Krośnie w 1767, autor dzieł historycznych
  • Kazimierz Ostrowski – reformator jezuickiego szkolnictwa w Polsce, (4 III 1669 -4 VII 1732) prof. retoryki w Krośnie (1697–1698):
  • Jan Radomiński (1687-1756)-jezuita, spowiednik królewski Katarzyny Leszczyńskiej, filozof, uczeń i wykładowca w Kolegium w Krośnie
  • Kazimierz Czyżewski – (1673-1746 w Krośnie), filozof i teolog, jezuita, rektor kolegium w Toruniu
  • o.Kasper Niesiecki – (1682- 1744) – uczeń Kolegium w Krośnie, heraldyk, jezuita, leksykograf, pisarz, teolog, kaznodzieja.
  • Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, (1734-1788) – w celu ochrony zbiorów Kolegium, nabył je i umieścił w w Tarnowcu i w Lipinkach
 • Zabytkowe pałace i kamienice Krosna
 • Zabytkowe cmentarze Krosna

Edukacja

Przedszkola

 • Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"
 • Przedszkole Miejskie Nr 1
 • Przedszkole Miejskie Nr 2
 • Przedszkole Miejskie Nr 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 4
 • Przedszkole Miejskie Nr 5
 • Przedszkole Miejskie Nr 8
 • Przedszkole Miejskie Nr 10
 • Przedszkole Miejskie Nr 11

Szkoły podstawowe

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krośnie
 • Zespół Szkół nr 2 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. E.Kolanki w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. "Dar Górników" w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie

Gimnazja

 • Miejski Zespół Szkół Nr 5 Gimnazjum Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie
 • Gimnazjum nr 2 w Krośnie
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Gimnazjum nr 5 w Krośnie
 • Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
 • Zespół szkół nr 4 w Krośnie (połączenie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 15)
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. I. J. Paderewskiego w Krośnie

Szkoły ponadgimnazjalne

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie ("Szczepanik")
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie ("Bursa")
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie ("Mechanik")
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie ("Naftówka")
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego w Krośnie ("Elektryk")
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie ("Budowlanka")
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie ("Kopernik")
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie ("Guzikówka")
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza ("Katolik")
 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie ("Plastyk")
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. I. J. Paderewskiego w Krośnie
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - szkoła dzienna młodzieżowa im. Pawła z Krosna w Krośnie ("CKU")

Szkoły dla dorosłych i policealne uzupełniające

 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
 • Policealne Studium Zawodowe "Wszechnica"
 • Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O'CHIKARA"
 • Wieczorowa Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
 • Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica"

Szkolnictwo wyższe

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Oddział w Krośnie
 • Niepubliczna Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Oddział w Krośnie

Sport

Obiekty sportowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • tor speedrowerowy
 • przy ulicy Bursaki
  • Hala Sportowo-Widowiskowa
  • zespół basenów otwartych
  • otwarte lodowisko w zimie
  • korty tenisowe
  • stadion lekkoatletyczny i do piłki nożnej
 • przy ulicy Legionów
  • mała hala widowiskowo-sportowa
  • stadion z torem żużlowym i boiskiem piłkarskim
  • korty tenisowe
 • przy ulicy Rzeszowskiej
  • basen kryty (długość 25 m)
  • boisko do piłki nożnej (90 x 48) + bieżnia żużlowa
 • przy ulicy Wojska Polskiego
  • międzyszkolny basen kryty (długość 25 m)
 • Czarnorzeki
  • wyciąg narciarski

W najbliższych latach budowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Bursaki. Oprócz tego w Krośnie znajduja się mniejsze, najczęściej przyszkolne boiska.

Kluby sportowe

 • KSM Krosno – żużel
 • Karpaty Krosno – piłka nożna mężczyzn
 • KKS Karpaty Krosno – siatkówka mężczyzn
 • Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR
 • Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
 • Krośnieńskie Towarzystwo Tenisowe - tenis ziemny
 • Krośnieński Klub Tenisa Stołowego
 • Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik"
 • UMGKS Nafta Krosno – strzelectwo sportowe
 • LOK – Elektryk Krosno – strzelectwo sportowe
 • Krośnieński Klub Biegacza
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik"
 • Krośnieńskie Stowarzyszenie Motocyklowe
 • UKS Oratorium Krosno
 • Krośnieński Klub Karate "Tsunami"
 • Krośnieński Klub Kyokushin Karate
 • OZS Guzikówka Krosno – piłka nożna
 • Klub Tańca Towarzyskiego "Gracja"
 • OKS Markiewicza Krosno - piłka nożna
 • UKS Koniczynka Krosno – piłka nożna
 • MLKS Orlew Krosno - piłka nożna

Media

Stacje radiowe

 • Stacje radiowe nadawane z Krosna:
  • Radio Eska
  • RMF MAXXX
  • Radio Fara
  • Radio Rzeszów – oddział lokalny
  • Radio VOX FM
  • Twoje Radio Krosno AM

Stacje telewizyjne

 • Stacje telewizyjne emitujące lokalne programy skierowane do mieszkańców Krosna:
  • TVP Rzeszów
  • TV Obiektyw (dwa kanały, jeden informacyjno-dokumentalny, drugi reklamowy)

Kościoły i związki wyznaniowe

 • Parafie rzymskokatolickie
  • Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej - Parafia Farna
  • Parafia pw. Ducha Świętego
  • Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
  • Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
  • Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
  • Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Parafia pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli
  • Parafia pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej
 • Rzymskokatolickie zgromadzenia zakonne
  • Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych - Ojcowie Franciszkanie
  • Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Ojcowie Kapucyni, Kapelanat Generalny Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy z siedzibą w Krośnie
  • Zgromadzenie św. Michała Archanioła - Księża Michalici
  • Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo - Siostry Felicjanki
  • Zgromadzenie Sióstr św. Józefa - Siostry Józefitki
  • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera - Siostry Klawerianki
 • Kościoły protestanckie
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – zbór w Krośnie
  • Kościół Zielonoświątkowy – zbór "Dobra Nowina"
 • Buddyzm
  • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu
 • Inne
  • Świecki Ruch Misyjny "Epifania" – zbór w Krośnie
  • Świadkowie Jehowy – Sala Królestwa

Administracja

Krosno posiada dwa rodzaje jednostek pomocniczych gminy. Miasto jest podzielone administracyjnie na 6 dzielnic i 6 osiedli.

Transport

Tranzyt

Przez Krosno przebiegają:

 • droga krajowa nr 28 (Zator – Medyka), która w Miejscu Piastowym 2 km od granicy miasta krzyżuje się z drogą krajową nr 9 (E371) (Barwinek – Radom), która do roku 2015 ma zostać przebudowana na drogę ekspresową S19,
 • droga wojewódzka nr 990 (Krosno – Twierdza)
 • droga wojewódzka nr 991 (Krosno – Lutcza),
 • linia kolejowa (dawna Kolej Transwersalna) Zwardoń – Przełęcz Łupkowska

Lotniska

Lotnisko w Krośnie

Jest to jedno z największych lotnisk trawiastych w Europie, które należy od 2008 roku do miasta Krosna, a jest użytkowane przez Aeroklub Podkarpacki. Obecnie trwają prace związane z pozyskaniem funduszy na wybudowanie pasa startowego dla samolotów pasażerskich oraz terminalu odpraw.

Lotnisko Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

Najbliższe lotnisko obsługujące linie pasażerskie znajduje się w stolicy województwa podkarpackiego w Rzeszowie, które posiada drugi co do długości pas startowy w Polsce.

Komunikacja międzynarodowa, międzymiastowa i powiatowa

Krosno posiada dobrze rozwiniętą sieć połączeń międzymiastowych, które realizuje głównie PKS SA w Krośnie (m.in. Warszawa, Łódź, Kraków, Lublin, Rzeszów) oraz poprzez prywatnych przewoźników.

Komunikacja międzynarodowa jest realizowana poprzez połączenia obsługiwane przez biura podróży.

Kolej

Linia kolejowa biegnąca z Jasła do Zagórza jest niezelektryfikowana. Obsługę połączeń pasażerskich realizuje spółka Przewozy Regionalne, która jest dofinansowywana ze środków samorządu województwa oraz Ministerstwa Infrastruktury RP. W Krośnie znajdują się przystanki kolejowe:

 • Krosno Turaszówka
 • Krosno Polanka (daw. Polanka-Karol)
 • Krosno (Dworzec Główny)
 • Krosno Miasto

Ruch pociągów pasażerskich odbywa się w kierunkach Zagórz - Rzeszów Główny i z powrotem oraz na międzynarodowych trasach: Rzeszów Główny - Medzilaborce (na Słowacji) oraz Jasło – Chyrów (na Ukrainie) i z powrotem.

Komunikacja miejska

Gospodarka

Według danych GUS za rok 2005 dochód na jednego mieszkańca w Krośnie wynosił 3100,30 zł co daje 105,30% średniej krajowej w 2005 roku. W tym samym czasie stopa bezrobocia wynosiła 6,5%.

W mieście działają 2 centrum handlowe, 1 galeria handlowa, 16 dyskontów spożywczych, 6 marketów budowlanych.

Zakłady pracy

Lista ważniejszych firm:

 • Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. (KPB SA)
 • Volkswagen GABŁO
 • Skoda "AUTO ROBERT MIŚ"
 • Renault Krosno Zodiac Witold Gut sp. z o.o.
 • JYSK Sp. z o.o.
 • Nowy Styl Group
 • Zakład Urządzeń Naftowych "Naftomet" Sp. z o.o.
 • Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" SA
 • "Makora" Krośnieńska Huta Szkła Sp. z o.o.
 • Huta Szkła Józefina
 • Fabryka amortyzatorów Delphi-Krosno-SA
 • FA Krosno Sp. z o.o.
 • "Goodrich Krosno" Sp. z o.o.
 • "WSK" PZL-Krosno SA
 • Eurocash. Sp. z o.o.
 • Krośnieńskie Fabryki Mebli „KROFAM” Sp. z o.o.
 • Galeria Portius
 • Galeria Full Market
 • Galeria EliJot
 • Galeria Zawodzie
 • Merkury Market
 • Grupa Panmar Krosno – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Dystrybucja Opału
 • Hotel Portius ***
 • Hotel NAFTA KROSNO ***
 • Cellfast Krosno SA
 • Hector Metal Stamping
 • PGNiG S.A. - Ośrodek Kopalń Krosno - Siedziba

Krośnianie

Honorowi Obywatele Miasta Krosna

 • Józef Piłsudski – Marszałek Polski, 19.03.1928
 • Jan Paweł II,14.06. 1996
 • ks. prałat Bronisław Jastrzębski, 21.03. 1997
 • ks. abp Józef Michalik – Przewodniczący Episkopatu, 18.03.1998
 • Ryszard Kaczorowski – Prezydent RP na Uchodźstwie, 28.05.2002
 • ks. prałat Tadeusz Szetela – kapelan AK, Kap. Hon. Ojca św., 30.08.2002
 • ks. kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski,10.06.2007

Współpraca międzynarodowa

Miasta partnerskie
 • Niemcy Edewecht
 • Słowacja Koszyce
 • Węgry Sárospatak
 • Węgry Sátoraljaújhely
 • Czechy Uherské Hradiště
 • Ukraina Użhorod
 • Węgry Zalaegerszeg
Miasta zaprzyjaźnione
 • Słowacja Bardejov
 • Norwegia Fjell
 • Włochy Gualdo Tadino
 • Włochy Priverno
 • Słowacja Svidník
 • Węgry Tokaj

Zobacz też

 • ludność Krosna
 • miasta w Polsce
 • RTCN Sucha Góra
 • synagoga w Krośnie
 • Związek Miast Polskich

Kody pocztowe w powiacie Krosno (wyświetlono 1/1)Ocena internautów powiatu Krosno
Średnia ocena: 3.2
liczba ocen: 4

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat Krosno, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie Krosno

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:23:42

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat Krosno
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat Krosno - Herb
Herb powiatu Krosno