Menu
Home» » »

Powiat lubaczowski - Informacje:

Liczba gmin: 7

Liczba miejscowosci: 96

Liczba kodów pocztowych: 16

Tablice rejestracyjne: RLU

Gęstość zaludnienia: 43,77 osób/km²

Powierzchnia: 1308,37 km²

Urbanizacja: 34,28%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Oficjalna strona powiatu lubaczowskiego

Herb powiatu lubaczowski:

Herb powiatu lubaczowski

Flaga powiatu lubaczowski:

Flaga powiatu lubaczowski

Powiat lubaczowski

Powiat lubaczowski (w latach 1918-1922 na tym obszarze istniał powiat cieszanowski) – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat położony jest w wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Jego siedzibą jest miasto Lubaczów. Powierzchnia powiatu stanowi 7,3% powierzchni województwa.

Podział administracyjny

W skład obecnego powiatu wchodzą:

Gminy miejskie

Gminy miejsko-wiejskie

Gminy wiejskie

Miasta

Historia

Powiat lubaczowski I Rzeczypospolitej istniał w latach 1462-1793. Jednostką nadrzędną było województwo bełskie – województwo Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej, część Małopolski.

  • Kasztelanowie lubaczowscy
  • Starostowie lubaczowscy, m.in:

Jan Amor Tarnowski, Adam Mikołaj Sieniawski, Jerzy August Mniszech, Jerzy Jazłowiecki, Otto Chodecki, Jan Płaza, Jerzy Ossoliński, Jan Sebastian Szembek, Aleksander Michał Lubomirski, Józef Karol Lubomirski

W czasie okupacji powiat lubaczowski zniknął z mapy, a jego ziemie weszły w skład powiatów: Zamość, Biłgoraj i Rawa Ruska. Powiat został reaktywowany w drugiej połowie sierpnia 1944 roku. Wojewoda rzeszowski mianował starostą Andrzeja Bednarza, ludowca z Cewkowa, wicestarostą został Władysław Gustaw, nauczyciel związany z AK. W skład pierwszej Powiatowej Rady Narodowej, utworzonej w styczniu 1945 roku, weszło 38 radnych, do roku 1948 ich liczba wzrosła do 60. Przewodniczącym PRN byli kolejno: 1945/46 - Rudolf Daum, 1946 - Michał Pióro, 1947 - ks. Marian Lisowski, 1948 - Józef Argasiński. Powstały też Urząd Ziemski i Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy.

Granice powojennego powiatu zostały zmienione w stosunku do granic sprzed 1939 roku. W 1945 roku z dawnego powiatu jaworowskiego główną, zachodnią część gminy Wielkie Oczy (8 gromad) włączono do powiatu lubaczowskiego. 4 gromady powiatu rawskiego - Dziewięcierz (z gminy Potylicz), Radruż (z gminy Wróblaczyn), Werchrata i Prusie (z gminy Siedliska) - również przyłączono do powiatu lubaczowskiego w nowo utworzonym woj. rzeszowskim. Powiat utracił na rzecz ZSRR jedną gromadę (Hruszów) i jedną w części. Po tych zmianach powiat obejmował 1133 km2 i istniał do 31 maja 1975 w kształcie obecnym.

Położenie geograficzne

Powiat położony jest w obrębie makroregionów geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Obszarowo dominuje wschodnia część Kotliny Sandomierskiej z mezoregionami: Płaskowyżem Tarnogrodzkim i Równiną Biłgorajską. Roztocze zajmuje prawie trzecią część powiatu z mezoregionami: Roztoczem Wschodnim, zwanym też Południowym lub Rawskim i Roztoczem Środkowym.

Płaskowyż Tarnogrodzki wyodrębniający się z Kotliny Sandomierskiej obejmuje płaski obszar wyżyn osiągających od 220-180 m n.p.m. Budują go iły mioceńskie, na których zalegają gliny i piaski czwartorzędowe, a na dość znacznej powierzchni utwory pylaste typu lessów. Ukształtowanie powierzchni i żyzność gleb sprawiają, że region ten ma charakter rolniczy. Piaszczysta Równina Biłgorajska pochyla się w kierunku zachodnim, urozmaicona jest licznymi wydmami i podmokłymi zagłębieniami. Wzdłuż południowej granicy Równiny płynie rzeka Tanew. Występują tam duże kompleksy leśne. Fragment makroregionu Roztocze zbudowany jest głównie z piasków oraz wapieni. Na terenie powiatu lubaczowskiego występują najwyższe - po stronie polskiej - wzniesienia Roztocza: Wielki Dział – 390,4 m n.p.m. i Długi Goraj – 391,5 m n.p.m. Mają one charakter ostańców, pokryte są piaszczystymi i wapiennymi osadami morza mioceńskiego, a poprzecinane rozległymi dolinami wysłanymi grubą warstwą piasków polodowcowych.

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 57 267 100 28 671 50,1 28 596 49,9
Miasto 19 640 100 10 070 51,3 9570 48,7
Wieś 37 627 100 18 601 49,4 19 026 50,6

Religia

Sąsiednie powiaty

Powiat lubaczowski zajmuje przygraniczne północno-wschodnie tereny województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą (obwód lwowski, rejony Żółkiew i Jaworów), od północy z województwem lubelskim (powiaty Tomaszów Lubelski i Biłgoraj), od południa i zachodu z powiatem jarosławskim i przeworskim.

Zobacz też

  • Strona Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
  • Szlak architektury drewnianej (województwo podkarpackie) - trasa nr VI (lubaczowska)
  • Rys historyczny sądownictwa powszechnego na Ziemi Lubaczowskiej


Kody pocztowe w powiacie lubaczowski (wyświetlono 16/16)Ocena internautów powiatu lubaczowski
Średnia ocena: 4.0
liczba ocen: 17

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat lubaczowski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie lubaczowski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:26:16

Szybka zmiana regionu Polski