Menu
Home» » »

Powiat ropczycko-sędziszowski - Informacje:

Liczba gmin: 5

Liczba miejscowosci: 48

Liczba kodów pocztowych: 15

Tablice rejestracyjne: RRS

Gęstość zaludnienia: 129,58 osób/km²

Powierzchnia: 548,89 km²

Urbanizacja: 31,17%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Konopnickiej 5 39-100 Ropczyce

Oficjalna strona powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Herb powiatu ropczycko-sędziszowski:

Herb powiatu ropczycko-sędziszowski

Flaga powiatu ropczycko-sędziszowski:

Flaga powiatu ropczycko-sędziszowski

Powiat ropczycko-sędziszowski

Powiat ropczycko-sędziszowski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ropczyce.

Położenie geograficzne

Powiat leży na pograniczu dwóch odmiennych krain geograficznych:

  • rejony północne to tereny nizinne o klimacie podgórskich nizin i kotlin (Kotlina Sandomierska),
  • rejony południowe to tereny górzyste (Pogórze Karpackie).

Główną rzeką regionu jest Wielopolka. Powiat sąsiaduje z 5 powiatami: mieleckim, kolbuszowskim, strzyżowskim, dębickim i rzeszowskim.

Przez teren powiatu przebiegają szlaki komunikacyjne biegnące ze wschodu na zachód Polski, stanowiące istotny element infrastruktury tranzytowej kraju:

  • droga krajowa nr 4E40 ,
  • magistrala kolejowa E30 z Krakowa przez Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzi:

Gminy miejsko-wiejskie

Gminy wiejskie

Miasta

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 71 125 100 35 936 50,5 35 189 49,5
Miasto 22 183 100 11 307 51 10 876 49
Wieś 48 942 100 24 629 50,3 24 313 49,7

Historia

Poprzednikiem powiatu ropczycko-sędziszowskiego był powiat ropczycki. Został on powołany dnia 1 stycznia 1956 roku w województwie rzeszowskim, czyli 15 miesięcy po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat ropczycki złożyły się 2 miasta i 22 gromady, które wyłączono z powiatu dębickiego w tymże województwie:

1 stycznia 1973 roku zniesiono gromady i osiedla a w ich miejsce reaktywowano gminy. Powiat ropczycki podzielono na 2 miasta i 5 gmin:

Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu ropczyckiego włączono do nowego (mniejszego) województwa rzeszowskiego.

1 lutego 1991 roku miasto i gminę Ropczyce połączono we wspólną gminę miejsko-wiejską Ropczyce a 1 stycznia 1992 roku podobnej komasacji uległy miasto i gmina Sędziszów Małopolski.

Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku w województwie podkarpackim dawny powiat przywrócono, jednak pod nazwą powiat ropczycko-sędziszowski z siedzibą w Ropczycach. Nowy powiat ma ten sam obszar co ten z początku 1973 roku.

Gospodarka

  • rolnictwo – użytki rolne stanowią 66,5% powierzchni powiatu (w tym grunty orne: 46,9%, łąki i pastwiska: 18,4%, sady: 1,2%)
  • przemysł – najbardziej rozwinięte branże to: rolno-spożywcza, materiałów ogniotrwałych, elektromaszynowa, drzewna

Kody pocztowe w powiacie ropczycko-sędziszowski (wyświetlono 15/15)Ocena internautów powiatu ropczycko-sędziszowski
Średnia ocena: 4.6
liczba ocen: 23

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat ropczycko-sędziszowski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie ropczycko-sędziszowski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:26:34

Szybka zmiana regionu Polski