Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Ropczyce


Informacje o Ropczyce:

Ilość ulic: 83

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 50.083000

Współrzedne geograficzne E: 21.632999

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 17

Liczba ludności: 15279

Gęstość ludności: 324,9 os./km²

Powierzchnia: 47,03 km²

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

TERC: 3182415034

Tablice rejestracyjne: RRS

Herb Ropczyce:

Herb Ropczyce

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Ropczyce

 • Dzielnica: Borki

 • Dzielnica: Brzyzna Dolna

 • Dzielnica: Brzyzna Górna

 • Dzielnica: Błonia

 • Dzielnica: Chechły

 • Dzielnica: Czekaj

 • Dzielnica: Część od Brzezówki

 • Dzielnica: Czujek

 • Dzielnica: Dział

 • Dzielnica: Granice

 • Dzielnica: Głodna Góra

 • Dzielnica: Kolonia

 • Dzielnica: Olszyny

 • Dzielnica: Pietrzejowa

 • Dzielnica: Podsłońce

 • Dzielnica: Poręby

 • Dzielnica: Rędziny

 • Dzielnica: Rzeki

 • Dzielnica: Skotnia

 • Dzielnica: Stawisko

 • Dzielnica: Wesoła

 • Dzielnica: Wiatrówki

 • Dzielnica: Wierzbowe Miasto

 • Dzielnica: Witkowice

 • Dzielnica: Wzgórze

Ropczyce

Ropczyce (ji. ראָפּשיץ) – miasto w zachodniej części województwa podkarpackiego, siedziba powiatu ropczycko-sędziszowskiego i miejsko-wiejskiej gminy Ropczyce. Położone jest na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 15 369 mieszkańców, co lokuje miasto pod względem ludności na 14. miejscu w województwie.

Miasto stanowi centrum administracyjne powiatu – znajduje się tu m.in. starostwo, sąd rejonowy, prokuratura rejonowa, komenda powiatowa Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Położenie

Ropczyce (przy współrzędnych 50°05′N 21°38′E / 50.083, 21.633) położone jest na granicy mezoregionów Pradoliny Podkarpackiej i Pogórza Strzyżowskiego, na granicy dwóch makroregionów Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej. Przez miasto przepływa rzeka Wielopolka.

Historycznie Ropczyce wchodziły w skład województwa sandomierskiego (I Rzeczpospolita), Galicji (XVIII – 1918 rok), województwa krakowskiego (okres II Rzeczypospolitej), województwa rzeszowskiego (wg podziału administracyjnego z okresu 1945-1975 i 1975-1998).

Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 47,10 km².

Toponimia

Nazwy Ropczyce nie da się w żaden prosty sposób wyjaśnić. Istnieją 3 różne hipotezy na temat jej pochodzenia:

 • W 1906 Józef Sulisz, etnograf pochodzący z Ropczyc, szukał źródła jej nazwy. Napisał, że Pierwotnymi osadnikami mieli być Niemcy, a ponieważ w tych stronach były wtedy liczne bandy rozbójnicze, stąd nazwali swoją osadę z niemiecka Raub-schütze, by się mieć na baczność przed napastnikami.
 • W 1975 A. Orzechowska w swojej książce przytacza zapisy pt. Ropczyca, Ropczicze, Antiqua Roboczicze seu Chechli, Ropczyce. Twierdzi, że nazwa pochodzi od nazwy osobowej Ropek, która została zanotowana w 1482
 • W dokumencie zakonu koprzywnickiego wystawionym w 1363 wśród świadków wymieniony jest Zbygniew de Ropaczycz. Dokument zachował się w późniejszej kopii. W dokumencie z 1391 dotyczącym plebana ropczyckiego nazwa miasta została zapisana kilkakrotnie Robczicze, a raz Robszicze. To pierwszy zapis, który zachował się w oryginale. W przywileju lokacyjnym Gnojnicy z 1394 wspomniane są też Ropczicze, w którym występuje Więcesław de Ropczicze. Do końca XIV w. nazwa została zanotowana w sześciu różnych wariantach: Robcice (1400); Ropczyce (1356, 1394, 1397, 1399); Ropczyca (1362); Robczyce (1391, 1399, 1400); Robszyce (1391); Ropszyce (1399) .

Historia

Odkrycia archeologiczne

Okolice Ropczyc są ubogie w skarby archeologiczne. Najstarsze znaleziska archeologiczne okolic miasta to dwa fragmenty toporków z przewierconymi otworami, odkryte w 1863 w Rzegocinie koło Wielopola Skrzyńskiego, przekazane do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Najciekawszego jednak odkrycia dokonał W. Demetrykiewicz, który znalazł grodzisko wczesnośredniowieczne w Braciejowej. W dwudziestoleciu międzywojennym, podczas budowy linii kolejowej w Sędziszowie Małopolskim, odkryto dwie bardzo stare monety rzymskie. Większe zainteresowanie archeologów okolicami Ropczyc obserwować można od lat 60. Największe wyprawy to:

 • Badania sondażowe na grodzisku w Będziemyślu, prowadzone przez A. Kunysza
 • Badania powierzchniowe i weryfikacyjne prowadzone w 1961 przez A. Jodłowskiego i A. Talara z inspiracji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Rzeszowie. Objęły one Brzyznę, Kamionkę, Ropczyce, Skrzyszów i Sędziszów Małopolski. Uzyskane zabytki złożono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
 • Badania prowadzone przez W. Blajera, G. Ilasz, A. Kostek i G. Marzec w 1977 na zlecenie Rzeszowskiego Muzeum Okręgowego. Objęły one zasięgiem Brzezówkę i Lubzinę. Były to największe tego typu poszukiwania.
 • Badania prowadzone przez A. Barłowską i A. Gruszczyńską w ramach akcji Archeologicznego Zdjęcia Polski w latach 1980-1981. Zebrane materiały to wyroby krzemienne i mało charakterystyczne ułamki ceramiki, pochodzące z neolitu.

Dorobek ten uzupełniają jeszcze toporek kamienny z Czarnej Sędziszowskiej i siekierka krzemienna z Sielca.

Miasto w XVII-XVIII w.

Na temat dziejów miasta w tych latach nie ma żadnych drukowanych opracowań historycznych. Do dyspozycji pozostają rozsiane po bibliotekach archeologicznych i naukowych materiały źródłowe. Niektóre z nich to:

 • Szczątki ksiąg radzieckich i ławniczych z lat 1674-1704,
 • Inwentarze z archiwum rodziny Jaworskich – Starzeńskich z Góry Ropczyckiej z lat 1765 i 1778. ,
 • Biblioteka Oddziału PAN w Krakowie i Biblioteka Jagiellońska.
 • Wojskowy spis ludności z 1799, Archiwum Państwowe w Krakowie, Teki Schneidra, sygn. 1849.
Starostwo ropczyckie

Ropczyce w tych czasach podzieliły los innych miast polskich, ulegając procesom degradacji we wszystkich dziedzinach życia miejskiego. Spadek ten spotęgowany został przez nawiedzające Rzeczpospolitą liczne wojny i klęski. Wszystkie te zjawiska nie ominęły Ropczyc i na długi czas zamroziły rozwój miasta. Tworzyło ono wraz z okolicznymi wsiami niewielkie starostwo ropczyckie, które powstało zapewne w 1614. Listę starostów otwiera Mikołaj Spytek Ligęza. Po jego śmierci w 1637 wdowa po nim Zofia Krasińska wyszła za mąż za Krzysztofa Ossolińskiego, który otrzymał po żonie akces na starostwo ropczyckie. Z drugą żoną miał syna Baldwina Krzysztofa, który po śmierci ojca w 1645 przejął cały jego majątek. W posiadanie starostwa Ropczyckiego wszedł dopiero po 1656, po swojej śmierci w 1649 pod Zborowem. Bezpośrednio bowiem po Krzysztofie Ossolińskim jako starosta występuje Dominik Zasławski-Ostrogski. Potomstwu Baldwina nie udało się utrzymać starostwa. Następnym obejmującym ten urząd był Stanisław Rewera Potocki. W spadku po nim obejmowali go kolejno: Feliks Kazimierz Potocki, Józef Potocki i Franciszek Salezy Potocki. W 1768 starostwo otrzymał Stanisław Kostka Sadowski, marszałek konfederacji barskiej i poseł na sejm w 1784. Sadowski umarł 23 sierpnia 1794, jeszcze przed śmiercią sprzedał starostwo ropczyckie hr. Gabrielowi Bobronicz-Jaworskiemu. W 1799 zarządcą dominium ropczyckiego obejmującego wsie: Brzyzna, Chechły, Gryfów, Hucisko, Pietrzejowa, Poręby, Ropczyce i Wola Domatkowska był Marceli Wiszniewski.

Miasto w XIX w.

Dominium ropczyckie

W 1772 starostwo ropczyckie zostało zajęte przez władze austriackie, które wprowadziły nowy podział terytorialny, dzieląc zagarnięte tereny na cyrkuły, okręgi i dominia. Starostwo ropczyckie przestało istnieć, a Ropczyce z okolicznymi wsiami jako dominium weszły w skład cyrkułu pilźnieńskiego (z siedzibą w Rzeszowie) a później cyrkułu tarnowskiego.

Kolejnymi właścicielami Ropczyc byli Starzeńscy, m.in. w 1851 był nim hr. Kazimierz Starzeński.

Powiat ropczycki

Po reformie administracyjnej w 1855 utworzono powiat ropczycki wchodzący w skład cyrkułu tarnowskiego. Oddzielono od miast i gmin wiejskich obszary dworskie.

Symbole miasta

Herb Ropczyc

Herb miasta przedstawia w polu błękitnym ptaka – symbolizującego sokoła, barwy naturalnej (cielistej), o rozpostartych skrzydłach, ze złotą literą „R” w dziobie, stojącego na białej podkowie ze złotym krzyżem maltańskim w środku.

Architektura

Układ urbanistyczny

We współczesnym planie miasta wyraźnie widać, że zabudowa miejska koncentruje się wzdłuż głównych dróg przebiegających przez miasto (przed oddaniem obwodnicy miasta), tj. drogi krajowej nr 4 (E40) i drogi wojewódzkiej nr 986. 10 października 2010 oddano do użytku obwodnicę miasta o długości 4,7 km.

Widocznym podziałem miasta są osiedla o odmiennej zabudowie urbanistycznej. Najbardziej charakterystyczne to tzw. górka, czyli osiedla św. Barbary i Północ. Potoczna nazwa wzięła się od ulokowania osiedli na wzgórzu. Dominuje tu budownictwo mieszkalne wielorodzinne zbudowane z wielkiej płyty w latach 80. i 90. XX wieku (os. Św. Barbary i Północ I) oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna (os. Północ II). Odmienny typ to tzw. dół lub miasto, czyli osiedle Śródmieście z typową miejską zabudową, gdzie zlokalizowane są urzędy, sklepy, gastronomia oraz budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, tutaj znajduje się centralny punkt miasta, czyli rynek oraz planty. Osiedle Czekaj natomiast to część przemysłowa miasta gdzie znajdują się największe ropczyckie zakłady pracy, osiedle mieszkaniowe wielorodzinne zbudowane w latach 90. XX wieku dla pracowników cukrowni oraz typowe budownictwo jednorodzinne. Pozostałe osiedla w Ropczycach mają charakter budownictwa jednorodzinnego z większym lub mniejszym charakterem rolniczym.

Zabytki

 • Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego zbudowany ok. 1368 r. przebudowany po pożarze w 1873 r.
 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin wzniesione ok. 1730 r., dwukrotnie remontowane w latach 1883 i 1951, wraz z bramą wejściową i ogrodzeniem z XIX w.
 • Kapliczka św. Jana Nepomucena, zbudowana w XIX w.
 • Dom drewniany z XIX w. (ul. Najświętszej Marii Panny) – miejsce urodzenia Józefa Mehoffera.
 • Cmentarz żydowski w Ropczycach

Administracja

Miasto ma 9 jednostek pomocniczych zwanych osiedlami: Świętej Barbary, Brzyzna, Chechły, Czekaj, Granice, Pietrzejowa, Północ, Śródmieście, Witkowice. W każdej z nich mieszkańcy wybierają radę osiedla, która z kolei wybiera zarząd osiedla i przewodniczącego zarządu.

Organem wykonawczym władz jest burmistrz, którym obecnie jest Bolesław Bujak (PSL), wybrany po raz kolejny w wyborach samorządowych. Siedzibą władz jest budynek na ul. Krisego, w którym mieści się także większość urzędów.

Burmistrzowie Ropczyc (od 1990 r.)
 • 1990-1998 do uzupełnienia
 • Bolesław Bujak (1998-2001 w trakcie pełnienia kadencji został wybrany na posła do Sejmu IV kadencji)
 • Ryszard Kapała (2001-2002 wybrany w miejsce ustępującego Bolesława Bujaka)
 • Stanisław Fąfara (Porozumienie Samorządowe, 2002-2006)
 • Bolesław Bujak (od 2006 – nadal)

W Ropczycach znajdują się 3 biura poselskie: Kazimierza Moskala (PiS), Jana Tomaki (PO) oraz Wiesława Rygla (PSL). Parlamentarzyści zostali wybrani z okręgu wyborczego numer 23 (rzeszowsko-tarnobrzeski). W Ropczycach działa prokuratura rejonowa, znajduje się tu również sąd rejonowy, urząd skarbowy.

Przemysł

 • Zakład Produkcji Cukierniczej CUKROMIX-BIS Sp. z o.o.
 • Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A.
 • Gloria GmbH – produkcja przenośnych gaśnic
 • REGA YACHT
 • Cukrownia Ropczyce
 • Cargill Pasze Sp. z o.o
 • WELDON Sp. z o.o.
 • Eurovia Polska S.A.
 • GS Ropczyce
 • BRAM-POL

Edukacja

 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 • Zespół Szkół im. ks. dr Jana Zwierza
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Biblioteka Powiatowa oraz 2 filie miejskie
 • Centrum Kultury

Media

 • miesięcznik „Ziemia Ropczycka”
 • tygodnik „Głos Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”
 • tygodnik „Dobry Tydzień”
 • Telewizja Miejska
 • Tygodnik „Reporter”

Wspólnoty wyznaniowe

Parafie rzymskokatolickie

 • Parafia św. Anny w Ropczycach
 • Parafia św. Barbary w Ropczycach
 • Parafia św. Michała Archanioła w Ropczycach
 • Parafia Przemienienia Pańskiego w Ropczycach
 • Parafia Świętej Rodziny w Ropczycach
 • Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Ropczycach

Świadkowie Jehowy

 • Zbór w Ropczycach

Sport i rekreacja

Kluby sportowe

 • KS Błękitni Ropczyce – siatkówka mężczyzn
 • MZKS Błękitni Ropczyce – piłka nożna
 • UKS Sokół Ropczyce – badminton
 • MUKP „Fala” Ropczyce – pływanie
 • UKS Czekaj Ropczyce – piłka nożna

Obiekty sportowe

 • Kryta pływalnia
 • Hala Widowiskowo-Sportowa
 • „Moje Boisko – Orlik 2012” powstałe w ramach programu Orlik 2012.
 • Sztuczne lodowisko

Rekreacja

 • Rezerwat przyrody Szwajcaria Ropczycka
 • Planty miejskie
 • Rynek
 • Miejsko-Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Deptako-park przy ul. Witosa
Trasy rowerowe
 • Ropczyce – Gnojnica – Ropczyce
 • Ropczyce – Mała – Ropczyce
 • Ropczyce – Kamionka – Ropczyce
Trasy piesze
 • POL Szlak zielony.svg Ropczyce – Łączki Kucharskie – Mała – Brzeziny – Góra Bardo (skrzyżowanie szlaków)
 • POL Szlak żółty.svg Ropczyce – Zawada – Pustków – Ocieka – Blizna – Niwiska (skrzyżowanie szlaków)
 • POL Szlak czarny.svg Ropczyce – Borki Chechelskie – Broniszow – Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie – Szufnarowa-Pniaki (skrzyżowanie szlaków)

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Niemcy Ochsenfurt
 • Ukraina Busk
 • Słowacja Stropkov
 • Belgia Lokeren

Osoby związane z miastem

 • Jan Babicz – polski polityk ludowy i samorządowiec, poseł na Sejm Ustawodawczy
 • Adam Banaś (polityk) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 • Bolesław Bujak – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm III RP IV kadencji
 • Rafał Buszek – polski siatkarz, zawodnik Asseco Resovii Rzeszów, wychowanek Błękitnych Ropczyce
 • Marcin Daniec – artysta, satyryk
 • Wojciech Durek – polski artysta rzeźbiarz i malarz
 • Michał Grendys – działacz państwowy za czasów PRL, prawnik
 • Stanisław Jarmoliński -polski polityk i lekarz
 • Jan Henryk Jedynak – działacz ludowy okresu II RP, polityk sanacji, wicemarszałek sejmu V kadencji
 • Tadeusz Kantor – polski reżyser, malarz, scenograf, grafik
 • Grzegorz Kopala – polski kompozytor, wokalista
 • Stanisław Kot – polski historyk i polityk
 • Maciej Kuciapa – żużlowiec
 • Wilhelm Mach – polski prozaik, eseista i krytyk literacki
 • Edward Mazur – polski przedsiębiorca działający w USA
 • Józef Mehoffer – artysta malarz
 • Piotr Michałowski – artysta malarz
 • Lidia Miś – polska pisarka, twórczyni literatury dla dzieci i młodzieży
 • Kazimierz Moskal (polityk) – polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm III RP V i VI kadencji.
 • Naftali z Ropczyc – cadyk, rabin
 • Henryk Józef Nowacki – arcybiskup tytularny Blery, nuncjusz apostolski w Nikaragui, prałat honorowy papieża, kapelan honorowy Jego Świątobliwości.
 • Karol Olszewski – polski fizyk i chemik
 • Julian Rataj – pułkownik Ludowego Wojska Polskiego i działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm Ustawodawczy RP
 • Józef Rojek (poseł) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm III RP V i VI kadencji
 • Kazimierz Rymut – polski językoznawca, onomasta
 • Tadeusz Sinko – polski filolog klasyczny
 • Stanisław Skorodecki – polski duchowny katolicki, kapelan prymasa Stefana Wyszyńskiego w więzieniu
 • Franciszek Stachnik – polski polityk ludowy, poseł na Sejm III kadencji (1930–1935) oraz na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
 • Karolina Stachoń-Weit – łączniczka i skarbniczka dębickich Szarych Szeregów w pierwszych latach II wojny światowej.
 • Łukasz Trałka – piłkarz, reprezentant Polski w piłce nożnej
 • Seweryn Udziela – etnograf, badacz i popularyzator folkloru i kultury ludowej Małopolski
 • Tomasz Wrotoń – piłkarz, trener piłki nożnej
 • Roman Zawiliński – językoznawca, pedagog i etnograf
 • Jan Zwierz – kapłan, społecznik

Honorowi obywatele Miasta Ropczyce

 • ks. Stanisław Skorodecki
 • Magdalena Kocój
 • Stanisław Misztal
 • Jan Winter
 • ks. prałat Stanisław Słowik
 • Mirosław Karapyta
 • ks. prałat Michał Heller w maju 2010 r.

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 83)

ABCDFGIKLŁMNOPRSTUVWZŻ

Kody pocztowe, Ropczyce (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Ropczyce
Średnia ocena: 3.9
liczba ocen: 22

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Ropczyce, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Ropczyce

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 21:27:53

Szybka zmiana regionu Polski