Menu
Home» » »

Powiat augustowski - Informacje:

Liczba gmin: 6

Liczba miejscowosci: 220

Liczba kodów pocztowych: 7

Tablice rejestracyjne: BAU

Gęstość zaludnienia: 35,5 osób/km²

Powierzchnia: 1658,27 km²

Urbanizacja: 55,81%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. 3 Maja 29 16-300 Augustów

Oficjalna strona powiatu augustowskiego

Herb powiatu augustowski:

Herb powiatu augustowski

Flaga powiatu augustowski:

Flaga powiatu augustowski

Powiat augustowski

Powiat augustowski – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Augustów.

W skład powiatu wchodzą:

Położenie

Powiat augustowski położony jest w północno-wschodniej Polsce w północnej części woj. podlaskiego. Od północy graniczy z powiatami suwalskim i sejneńskim. Od wschodu przebiega granica państwowa z Białorusią. Od południa sąsiaduje z powiatami sokólskim, monieckim i grajewskim, zaś od zachodu - z ełckim (woj. warmińsko-mazurskie). Powiat augustowski jest jednym z trzech powiatów polskiej części Suwalszczyzny (wraz z suwalskim i sejneńskim).

Pod względem fizykogeograficznym największa część powiatu leży na obszarze Równiny Augustowskiej, południowa część obejmuje fragment Wzgórz Sokólskich i Kotliny Biebrzańskiej, zaś zachodnia - Pojezierza Ełckiego.

W okolicy wsi Rudawka przy śluzie Kurzyniec działa sezonowo polsko-białoruskie osobowe przejście graniczne (od 1.05 do 1.10 w godz.7:00-19:00).

Symbole

Zgodnie ze statutem powiat posiada herb, flagę i sztandar. Herb i flagę ustanowiono w 2001 r., zaś sztandar - w 2008.

Herb

Tarcza trójdzielna z falą srebrną z lewa w skos.
W polu górnym błękitnym z prawa - mitra książęca złota.
Pole dolne - zielone.

Flaga

Flaga trójdzielna z pasem srebrnym z lewa w skos.
W polu górnym błękitnym z prawa - mitra książęca złota.
Pole dolne - zielone.
Proporcje długości boków - 5:8.

Symbolika

 • Mitra książęca złota: nawiązuje do herbu Augustowa - stolicy powiatu.
 • Pole błękitne: symbolizuje błękit nieba i wody Pojezierza Augustowskiego.
 • Fala srebrna: odnosi się do Kanału Augustowskiego oraz rzek powiatu.
 • Pole zielone: symbolizuje tereny leśne Puszczy Augustowskiej i upraw rolnych powiatu.

Demografia

W II Rzeczypospolitej

Według spisu powszechnego z 1921 roku, powiat w ówczesnych granicach zamieszkiwało 62384 osób, w tym 58896 (94,4%) Polaków, 2789 (4,5%) Żydów, 531 (0,9%) Rosjan, 92 (0,1%) Białorusinów, 42 (0,1%) Niemców, 11 Litwinów, 4 Rusinów, 1 Czech, 1 Estończyk i 17 osób nieznanej narodowości.

Współcześnie

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2008):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 58 871 100 30 013 50,98 28 858 49,02
Miasto 32 855 100 17 365 52,85 15 490 47,15
Wieś 26 016 100 12 648 48,62 13 368 51,38

W 2010 r. powiat zajmował pod względem liczby ludności 202 miejsce.

Religia

Według spisu powszechnego z 1921 roku, 56400 (90,4%) mieszkańców powiatu w ówczesnych granicach wyznawało rzymski katolicyzm, 4036 (6,5%) judaizm, 932 (1,5%) było staroobrzędowcami, 683 (1,1%) prawosławnymi, 289 (0,5%) protestantami, 23 greko-katolikami. 4 osoby zadeklarowały brak wyznania, a w przypadku 17 osób nie ustalono go.

Podział administracyjny

Gminy w pow. augustowskim (2009)
Herb Gmina Rodzaj Siedziba Sołectwa Obszar km2 Obszar % Ludność Ludność % Osób/km2
Augustów miejska Augustów - 81 4,88 30323 51,60 375
Lipsk miejsko-wiejska Lipsk 30 184 11,09 5470 9,31 30
Augustów wiejska Augustów 36 267 16,09 6592 11,22 25
Bargłów Kościelny wiejska Bargłów Kościelny 30 188 11,33 5646 9,61 30
Nowinka wiejska Nowinka 26 204 12,30 2871 4,89 14
Płaska wiejska Płaska 15 372 22,42 2562 4,36 7
Sztabin wiejska Sztabin 39 363 21,88 5299 9,02 15
7 3 6 176 1659 100,00 58763 100,00 35

Gmina Płaska, której 82% powierzchni zajmują lasy, ma najniższą gęstość zaludnienia (ok. 7 os./km2) wśród wszystkich gmin w Polsce. Najwięcej mieszkańców w pow. augustowskim ma gmina miejska Augustów, a wśród gmin wiejskich - gmina wiejska Augustów, najmniej - gmina Płaska. Największa jest gmina Płaska, najmniejsza - gmina miejska Augustów.

Miasta w pow. augustowskim (2009)
Herb Miasto Obszar km2 Obszar % Ludność Ludność % Osób/km2
Augustów 81 4,88 30323 51,60 375
Lipsk 5 0,30 2432 4,14 488
Ogółem 86 5,18 32755 55,74 380


Wartości procentowe w tabelach odnoszą się do powierzchni lub liczby ludności całego powiatu.


Transport

Transport drogowy

Drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez teren powiatu:

Ponadto pod nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie znajduje się 56 dróg powiatowych o łącznej długości 453 km. Planowana jest też obwodnica Augustowa, która ma znaleźć się w ciągu dróg nr 8 i 61.

Transport kolejowy

Przez teren powiatu przebiega linia kolejowa 40 (Sokółka - Suwałki). Funkcjonują na niej stacje: Augustów, Jastrzębna i przystanki: Ostrowie Biebrzańskie, Balinka, Augustów Port, Blizna, Szczepki.

W północnej części powiatu biegnie fragment Wigierskiej Kolei Wąskotorowej. Do lat 80. XX w. kolej wąskotorowa była wykorzystywana do transportu drewna. Obecnie oferuje przejazdy turystyczne.

Ochrona przyrody

Obszary ochrony przyrody w pow. augustowskim (2009)
Forma ochrony Liczba Pow. w ha Pow. w km2  % pow. powiatu
Parki narodowe 2 9 422,4 94,22 5,68%
Rezerwaty przyrody 10 3 570,5 35,71 3,22%
Obszary chronionego krajobrazu 4 101 380,0 1013,80 61,10%
Użytki ekologiczne 16 37,3 0,37 0,02%
Inne formy 3 603,3 36,03 2,17%
Ogółem (*) 110 806,9 1108,07 66,76%

(*) Obszary poszczególnych form ochrony mogą się pokrywać, zatem powierzchnia rodzajów nie sumuje się.


Na terenie powiatu augustowskiego położone są częściowo lub w całości poniższe formy ochrony przyrody.

Parki narodowe:

 • Biebrzański Park Narodowy
 • Wigierski Park Narodowy
 • Obszary chronionego krajobrazu:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Biebrzy I"
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy"
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Jeziora Rajgrodzkie"
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie"
 • Rezerwaty przyrody:

 • Rezerwat przyrody Brzozowy Grąd
 • Rezerwat przyrody Glinki
 • Rezerwat przyrody Jezioro Kalejty
 • Rezerwat przyrody Jezioro Kolno
 • Rezerwat przyrody Kozi Rynek
 • Rezerwat przyrody Kuriańskie Bagno
 • Rezerwat przyrody Mały Borek
 • Rezerwat przyrody Perkuć
 • Rezerwat przyrody Stara Ruda
 • Rezerwat przyrody Starożyn
 • Ponadto zarejestrowanych jest 16 użytków ekologicznych i ponad 70 pomników przyrody.

  Prawem międzynarodowym chronione są:

  • Konwencja ramsarska: Biebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy
  • Natura 2000 - Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk:
   • Biebrzański Park Narodowy
   • Wigierski Park Narodowy
   • rezerwaty przyrody: Brzozowy Grąd, Jezioro Kalejty, Kozi Rynek, Kuriańskie Bagno, Mały Borek, Perkuć, Stara Ruda, Starożyn

  Zobacz też

  • Zabytki powiatu augustowskiego
  • Powiat dąbrowski (białostocki)

  Kody pocztowe w powiacie augustowski (wyświetlono 7/7)  Ocena internautów powiatu augustowski
  Średnia ocena: 4.6
  liczba ocen: 29

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz powiat augustowski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze powiacie augustowski

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:28:39

  Szybka zmiana regionu Polski  Polska - Powiat augustowski
  Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat augustowski - Herb
  Herb powiatu augustowski