Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Dąbrowa Górnicza


Informacje o Dąbrowa Górnicza:

Ilość ulic: 600

Ilość kodów pocztowych: 5

Współrzedne geograficzne N: 50.317001

Współrzedne geograficzne E: 19.267000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 32

Liczba ludności: 131500

Gęstość ludności: 681,2 os./km²

Powierzchnia: 188 km²

Wysokośc npm: 288

Aglomeracja: 3 487 000 śląsko-dąbrowska

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0939473

TERC: 2465011

Tablice rejestracyjne: SD

Herb Dąbrowa Górnicza:

Herb Dąbrowa Górnicza

Flaga Dąbrowa Górnicza:

Flaga Dąbrowa Górnicza

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Dąbrowa Górnicza

 • Dzielnica: Anna

 • Dzielnica: Babia Ława

 • Dzielnica: Bugaj

 • Dzielnica: Błędów

 • Dzielnica: Cegielniana

 • Dzielnica: Ciernice

 • Dzielnica: Dębnik

 • Dzielnica: Działki

 • Dzielnica: Glinianki

 • Dzielnica: Gołonóg

 • Dzielnica: Gródki

 • Dzielnica: Jedlina

 • Dzielnica: Kawa

 • Dzielnica: Kazdębie

 • Dzielnica: Korzeniec

 • Dzielnica: Krasowa

 • Dzielnica: Laski

 • Dzielnica: Legionowo

 • Dzielnica: Lipówka

 • Dzielnica: Malinowe Górki

 • Dzielnica: Marianki

 • Dzielnica: Niepiekło

 • Dzielnica: Nowa Kuźniczka

 • Dzielnica: Okradzionów

 • Dzielnica: Piekło

 • Dzielnica: Piła Ujejska

 • Dzielnica: Podbagienko

 • Dzielnica: Podbuczyny

 • Dzielnica: Podlesie

 • Dzielnica: Podrowce

 • Dzielnica: Pogoria

 • Dzielnica: Ratanice

 • Dzielnica: Sikorka

 • Dzielnica: Smugi

 • Dzielnica: Starosiedle

 • Dzielnica: Strzemieszyce Małe

 • Dzielnica: Strzemieszyce Wielkie

 • Dzielnica: Świerczyna

 • Dzielnica: Szatanówka

 • Dzielnica: Szałasowizna

 • Dzielnica: Trzydziesty

 • Dzielnica: Tucznawa

 • Dzielnica: Tworzeń

 • Dzielnica: Ujejsce

 • Dzielnica: Wypaleniska

 • Dzielnica: Ząbkowice

 • Dzielnica: Zając

 • Dzielnica: Zakawie

 • Dzielnica: Zielona

 • Dzielnica: Łazy

 • Dzielnica: Łęka

 • Dzielnica: Łęknice

 • Dzielnica: Łosień

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu Dąbrowskim, będącej historyczną częścią zachodniej Małopolski.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 127 431 mieszkańców.

Największe powierzchniowo miasto województwa (9. w kraju) i największy ośrodek przemysłowy Zagłębia Dąbrowskiego. Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

Geografia

Położenie

Dąbrowa Górnicza leży na Wyżynie Katowickiej i Garbie Tarnogórskim, stanowiących makroregion Wyżyna Śląska. Znajduje się w dużej części w Kotlinie Dąbrowskiej

Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 188,73 km².

Miasto graniczy z powiatem będzińskim (Będzin, gmina Psary, gmina Mierzęcice, Siewierz, Sławków), powiatem zawierciańskim (gmina Łazy), powiatem olkuskim w województwie małopolskim (gmina Klucze, gmina Bolesław) oraz z Sosnowcem.

Miasto obejmuje teren o wysokościach od 258 do 390 m n.p.m.

Dzielnice

Dzielnice Dąbrowy Górniczej, w porządku alfabetycznym to: Antoniów, Błędów, Bugaj, Centrum, Dziewiąty, Gołonóg, Korzeniec, Kuźniczka Nowa, Łazy Błędowskie, Łęka, Łęknice, Łosień, Marianki, Mydlice, Okradzionów, Piekło, Ratanice, Reden, Sikorka, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Trzydziesty, Tucznawa, Ujejsce, Ząbkowice W latach 1977-1984 jedną z dzielnic stanowił Sławków.

Historia

Pierwsza wzmianka o Dąbrowie pojawiła się w 1726 i pochodzi z ksiąg parafialnych kościoła Świętej Trójcy w Będzinie, w których pod datą 25 lipca 1726 odnotowana została jako matka chrzestna niejaka Anna Lisowa – mieszkanka Dąbrowy. Według spisu ludności diecezji krakowskiej z 1787 osada liczyła 184 mieszkańców. Natomiast najstarsze wzmianki o innych osadach z terenu dzisiejszej Dąbrowy Górniczej to, m.in. XII wiek o Trzebiesławicach, 1220 o Błędowie w kronikach biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, XIV wiek o Strzemieszycach i Ujejscu (pierwsza wzmianka z 1372), XV wiek o Gołonogu, Ząbkowicach w księgach Jana Długosza oraz w 1443 o Sikorce, w 1551 o Łęce. Prawdopodobnie od X wieku istniał Łosień, będący wczesnośredniowiecznym ośrodkiem wytopu metali.

W 1795, w wyniku III rozbioru Polski, Dąbrowa przyłączona została do Prus (Nowy Śląsk). W 1799 powstała pierwsza znana mapa tych okolic, z której wynika, że zalążkiem osady była "Stara Dąbrowa" – wieś zlokalizowana przy trakcie prowadzącym z Krakowa na Śląsk, w okolicach obecnej ul. A. Struga i na południe od niej. We wsi tej znajdowała się karczma starościńska, kuźnia, studnia i kapliczka. Z okresem pruskim wiąże się początek intensywnego rozwoju gospodarczego wsi, spowodowanego odkryciem zasobnych złóż węgla kamiennego. Już w 1796 z inicjatywy władz pruskich rozpoczęto budowę pierwszej odkrywkowej kopalni węgla kamiennego, która od nazwiska dyrektora górnictwa w rządzie pruskim – hr. Fryderyka Wilhelma Redena – otrzymała nazwę "Reden". Od 1806 zaczęła obok niej powstawać kolonia robotnicza o tej samej nazwie. Dalszy rozwój przemysłowy Dąbrowy łączy się już z działalnością inwestycyjną rządu Królestwa Polskiego, do którego w 1815 Dąbrowa została włączona. W latach 1816-1823 obok kopalni "Reden", na terenie obecnego osiedla K. Adamieckiego, powstała huta cynku "Konstanty". Do wytopu metali wykorzystywano rudy galmanu przywożone z kopalń w Strzemieszycach Małych, Sławkowie, Żychcicach i Olkuszu. Około 1820 przy kopalni "Reden" powstała pierwsza w Dąbrowie szkoła elementarna, wkrótce potem lazaret. W 1825 pod Będzinem powstała kopalnia "Ksawery", która dała początek dzielnicy o tej samej nazwie oraz Mydlicom.

W 1815 roku Dąbrowa została siedzibą Gminy Olkusko-siewierskiej, natomiast w 1864 siedzibą Gminy Osad Górniczych. W 1874 z Gminy Osad Górniczych oraz Starej Dąbrowy utworzono Gminę Górniczą, włączając do niej samodzielne dotąd jednostki administracyjne: Modrzejów, Niwkę, Sielec i Zagórze oraz rozwijające się osady przemysłowe: Bobrek, Dańdówkę, Józefów, Konstyntynów, Klimontów, Niepiekło i Środulę. W 1903 od Dąbrowy zostały odłączone Środula, Sielec i Konstantynów. W 1909 roku zostały odłączone: Zagórze, Niwka, Modrzejów, Klimontów, Dańdówka, Józefów i Bobrek. W tym samym roku powstała gmina Dąbrowa Górnicza, w której skład weszły Dąbrowa, Stara Dąbrowa, Niepiekło i kolonie: Bankowa, Koszelew, Łabęcka, Huty Cynkowe, Mydlice, Gliniaki i Dębniki. W 1915 do Dąbrowy zostają przyłączone Koszelew, Ksawera i Warpie.

W 1842 roku administracja Kościoła ewangelicko-augsburskiego ustanowiła filiał Będzin-Dąbrowa należący do Parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu (→ Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sosnowcu). Potem w 1882 roku ewangelicy wznieśli własnym nakładem środków kościół ewangelicki. W latach 1872-1877 budowano pierwszy kościół katolicki pw. św. Aleksandra – papieża i męczennika – jako kościół filialny parafii będzińskiej. Uzyskał on uprawnienia kościoła parafialnego na mocy dekretu biskupa kieleckiego Tomasza T. Kulińskiego z 5 lutego 1891. Dawny kościół św. Aleksandra to obecnie boczna kaplica Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Anielskiej.

Na przełomie XIX i XX w. Dąbrowa była największym skupiskiem inteligencji technicznej w Zagłębiu, której kuźnią była Szkoła Górnicza Sztygarka. Historia tej szkoły to piękne karty w dziejach polskiego górnictwa i walk rewolucyjnych. Wydawała też ważne czasopismo naukowe Przegląd Górniczo-Hutniczy. Sama tylko kopalnia Reden zatrudniała połowę robotników tworzącego się wokół Dąbrowy zagłębia przemysłowego, któremu dała nazwę. Huta Bankowa była największą w Królestwie Kongresowym, a moc jej maszyn stanowiła 1/3 całego przemysłu Królestwa i zapoczątkowała w nim produkcję stali.

Władze carskie nie chciały przyznać praw miejskich, mimo że Dąbrowa liczyła ponad 30 tys. mieszkańców. Uczyniły to dopiero bardziej tolerancyjne władze austriackie 18 sierpnia 1916. W 1919 Rada Miejska zmieniła nazwę na Dąbrowę Górniczą. W czasie II wojny światowej obowiązywała niemiecka nazwa miasta: Redenberg.

Duży wpływ na miasto miało wybudowanie w latach 1972-1976 największego w kraju i jednego z największych w Europie Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice.

Z niejasnych przesłanek w 1975, ciążące ku Dąbrowie Górniczej Zagórze i Kazimierz Górniczy zostały włączone do Sosnowca. Największą powierzchnię wynoszącą 209 km², miasto posiadało w latach 1977-84.

Demografia

 • Wykres liczby ludności Dąbrowy Górniczej na przestrzeni ostatnich 220 lat.

Największą populację Dąbrowa Górnicza odnotowała w 1982 – wg danych GUS 152 373 mieszkańców.

Architektura

Lista zabytków chronionych prawem w Dąbrowie Górniczej:

 • bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z lat 1875, 1898-1912, (ul. Królowej Jadwigi),
 • Pałac Kultury Zagłębia zbudowany po 1950 (ul. Wolności),
 • kościół par. pw. Narodzenia NMP i św. Antoniego z Padwy z XVII wieku, w Gołonogu
 • młyn z XVIII wieku w Ratanicach
 • kaplica z XVIII wieku w Trzebisławicach
 • drewniana kaplica z XVIII wieku, przebudowana w 1802, w dzielnicy Ujejsce

Obiekty historyczne:

 • Dworce kolejowe w Gołonogu, Ząbkowicach i Strzemieszycach Wielkich,
 • "Freja" – dom byłego właściciela młyna w Okradzionowie,
 • "Hubertus" – zajazd i lokal gastronomiczny,
 • Kościół św. Barbary – wzniesiony przez ewangelików, od 1945 przejęty przez katolików
 • Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej (dzielnica Strzemieszyce Wielkie)
 • Kościół Zesłania Ducha Świętego (dzielnica Ząbkowice)
 • Kaplica pod wezwaniem Św. Katarzyny,
 • Kopalnia ćwiczebna – Rozpoczęcie budowy w 1927 roku, pierwszy etap ukończono w 1929 r.,
 • Synagoga w Dąbrowie Górniczej,
 • "Sztygarka" – Muzeum Miejskie.
 • Resursa Obywatelska
 • Pałacyk Dezona w Parku Śródmiejskim
 • Kamienice Huty Bankowej

Gospodarka

W Dąbrowie Górniczej mieści się największa w Polsce huta stali: ArcelorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza (dawna Huta Katowice) i Koksownia Przyjaźń.

W 1996 r. wyznaczono podstrefę sosnowiecko-dąbrowską Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) obejmującą w Dąbrowie Górniczej 4 obręby. Jej cechą charakterystyczną jest rozproszenie terytorialne obszarów przeznaczonych pod inwestycje oraz ich położenie w pobliżu restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

W przeciągu kilku ostatnich lat, na terenach podstrefy znajdujących się w Dąbrowie Górniczej wybudowanych zostało wiele zakładów produkcyjnych i usługowych działających m.in. w następujących branżach:

 • materiały budowlane
Atlas Barbara S.A., Ekocem Sp. z o.o., Final S.A., Hobas System Polska Sp. z o.o., NIKE S.A.
 • logistyka
DHL Exel Supply Chain (centrum dystrybucji firm Gillette i Philips), Fiege, Kamis-Przyprawy S.A., PDC Silesia (obecnie ProLogis Park Dąbrowa), TNT
 • motoryzacja i urządzenia elektryczne:
Brembo Poland Sp. z o.o., Damel (fabryka maszyn elektrycznych), Defum (fabryka obrabiarek), Ficomirrors Polska, Magneti Marelli Exhaust Systems Polska, Mecacontrol Polska, Saia-Burgess Poland (AGD – slniki)
 • produkcja i obróbka szkła:
Huta Szkła Gospodarczego "Ząbkowice" S.A., Saint-Gobain Glass Polska, Saint-Gobain Sekurit Hanglas Polska
 • przemysł ciężki i tworzywa sztuczne:
Huta Bankowa (swą działalność rozpoczęła w 1834 roku), Montostal, Pfleiderer Technika Izolacyjna Polska, Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem HK – Cutiron, Stalprofil S.A., Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice Erg" S.A.

Handel

Dąbrowa Górnicza posiada 5 targowisk miejskich (przy ulicach: Poniatowskiego, Morcinka/Tysiąclecia, Adamieckiego, Ludowej i Konopnickiej).

Transport

Transport drogowy

Przez terytorium miasta przebiegają:

 • droga ekspresowa S1, fragment trasy europejskiej E75
 • droga krajowa nr 86
 • droga krajowa nr 94
 • droga wojewódzka nr 790
 • droga wojewódzka nr 796
 • droga wojewódzka nr 910

Transport kolejowy

Bardzo rozwinięta sieć kolejowa o jednej z największych gęstości w kraju. W mieście znajduje się aż 9 stacji kolejowych na następujących liniach:

 • linia kolejowa nr 1 (Warszawa – CzęstochowaKatowice): Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Pogoria, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza Sikorka
 • linia kolejowa nr 62 Katowice-Kielce: Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce, Dąbrowa Górnicza Wschodnia
 • linia kolejowa nr 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków): Dąbrowa Górnicza Huta Katowice, Dąbrowa Górnicza Południowa

W przeszłości istniała jeszcze jedna pasażerska linia kolejowa łącząca Dąbrowę Górniczą Ząbkowice z Piekarami Śląskimi i dalej z Tarnowskimi Górami. Tory tej trasy przebiegały przez Będzin Łagiszę, Psary Gródków, Będzin Grodziec i Wojkowice. Istniała wtedy jeszcze jedna stacja kolejowa – Dąbrowa Górnicza Piekło. Pociągi osobowe kursowały na tej trasie do 1982. W 1993 linię zlikwidowano rozbierając most na Brynicy między Piekarami Śląskimi i Wojkowicami oraz tory w samych Wojkowicach. Na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Będzin Grodziec do dziś kursują pociągi towarowe.

Około 2005 roku rozebrano większość torowiska linii kolejowej, łączącej stacje Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowa Górnicza Huta Katowice.

Pociągi dalekobieżne (nie wszystkie) zatrzymują się na dwóch stacjach: Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Na pozostałych stacjach zatrzymują się osobowe pociągi podmiejskie.

W Dąbrowie Górniczej w pobliżu dawnej Huty Katowice znajduje się także towarowa stacja przeładunkowa Linii Hutniczej-Szerokotorowej dawniej zwaną linią hutniczo-siarkową (LHS). Tory te mają rozstaw szyn większy od normalnego, obowiązujący w krajach byłego Związku Radzieckiego. Łączą Polskę z Ukrainą i Rosją, bez konieczności przeładunku towarów na granicy.

Przez Dąbrowę Górniczą przebiegała (od grudnia 1847) historyczna Kolej Warszawsko-Wiedeńska, pierwsza linia kolejowa w Królestwie Polskim oraz (od stycznia 1885) Kolej Iwangorodzko-Dąbrowska.

Komunikacja miejska

Dąbrowa Górnicza należy do KZK GOP, który organizuje komunikację autobusową i tramwajową. Na terenie miasta istnieje kilkadziesiąt linii autobusowych i trzy tramwajowe, które wykonują rocznie odpowiednio ok. 5,7 mln i 925 tys. wozokilometrów (2006 r.).

Transport lotniczy

W odległości ok. 11 km od granicy miasta i ok. 18 km od centrum, znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach, do którego dojazd zapewnia droga ekspresowa S1.

Edukacja

W mieście funkcjonują następujące szkoły wyższe:

 • Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego

2 lutego 2010 r. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza podpisał z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie w jej siedzibie w Krakowie porozumienie o otwarciu zamiejscowego ośrodka tej uczelni. W Dąbrowie Górniczej AGH podjęła się prowadzenia studiów niestacjonarnych I stopnia na wybranych wydziałach w następujących kierunkach:

 • Wydział Zarządzania
– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
– Mechanika i Budowa Maszyn – Automatyka i Robotyka
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
– Elektrotechnika

Kultura

 • Pałac Kultury Zagłębia
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum Miejskie "Sztygarka"
 • Dom Kultury w Ząbkowicach
 • Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
 • Kino Kadr
 • Zagłębiowska Scena Muzyczna
 • Orkiestra Kameralna Zagłębia Dąbrowskiego
 • Centrum Filmowe Helios (5 sal, 846 miejsc, 3D)
 • Szkoła muzyczna im.Michała Spisaka
 • Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora

Administracja

Dąbrowa Górnicza jest miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 25 radnych. Organem wykonawczym samorządu jest prezydent miasta, którym obecnie jest Zbigniew Podraza.

Miasto jest członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Miast Polskich.

Sport

Na terenie miasta działa ponad 60 klubów i stowarzyszeń sportowych.

Obiekty sportowe

 • Hala Widowiskowo-Sportowa "Centrum" (2944 miejsc)
 • Hala Sportowa przy ul. Swobodnej
 • Stadion Komunalny przy ul. Konopnickiej
 • Centrum Sportów Letnich Park "Zielona"
 • Obiekt Rekreacyjno-Sportowy "Malinowe-Górki" przy plaży Pogoria III
 • Lodowisko sztuczne

Piłka nożna

W Dąbrowie Górniczej działa ok. 10 klubów piłkarskich:

 • MUKP Dąbrowa Górnicza
 • Pionier Ujejsce
 • Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
 • Przemsza Okradzionów
 • Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Błędów powstał w 1951 r. i ma barwy klubowe żółto-zielone. Posiada stadion o pojemności 300 miejsc (200 miejsc siedzących) i o wymiarach boiska: 107 × 69 m. W sezonie 2011/12 grał w klasie A, grupie Sosnowiec.
 • Unia Dąbrowa Górnicza
 • Unia Ząbkowice – Klub założony w 1922 roku pod nazwą Orzeł Ząbkowice. Skupiał miłośników sportu z Zakładu Tworzyw Sztucznych "Erg" i kolei. Baza klubu rozwijała się na terenie zajmowanym do dziś przy Alei Zwycięstwa (dawniej Wyzwolenia). Prowadzone były sekcje piłki nożnej, tenisa stołowego, koszykówki oraz siatkówki. Do dziś pozostała tylko sekcja piłkarska. W 1974 oddano do użytku stadion sportowy z dwiema pełnowymiarowymi płytami do gry w piłkę nożną oraz budynek zaplecza.
 • Zagłębiak Tucznawa
 • Promień Strzemieszyce Małe

Pozostałe kluby sportowe

 • MKS Dąbrowa Górnicza – klub posiadający sekcje m.in. siatkówki kobiet (PlusLiga Kobiet) oraz koszykówki mężczyzn (I liga polska w koszykówce mężczyzn)
 • Towarzystwo Sportów Obronnych "Muszkiet"

Rekreacja

Powierzchnia jezior wynosi aż ponad 800 ha, parków 180 ha (0,96%) i lasów 4100 ha (21,7%).

Atrakcje

 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
 • Pustynia Błędowska
 • tzw. Pojezierze Dąbrowskie: Pogoria I, Pogoria II, Pogoria III i Pogoria IV
 • Park Wodny Nemo

Parki miejskie

 • Park miejski Zielona przy którym znajduje się zwierzyniec
 • Park Hallera
 • Park "Podlesie"
 • Park Śródmiejski "Małpi Gaj"
 • Park Tysiąclecia (Ząbkowice)
 • Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego na Redenie

Wspólnoty wyznaniowe

Kahał

 • dawny kahał, założony 1910, zlikwidowany podczas II wojny światowej (obecnie wyznawcy z Dąbrowy Górniczej przynależą do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach)

Kościoły protestanckie

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
  • Dawny kościół św. Barbary (od 1913 wyznawcy z Dąbrowy Górniczej przynależą do parafii ewangelicko-augsburskiej w Sosnowcu, od 1945 uczęszczają na nabożeństwa do kościoła ewangelickiego na Pogoni)
 • Wspólnota Kościołów Chrystusowych
 • Kościół Boży w Chrystusie

Kościoły katolickie

 • Kościół Rzymskokatolicki
  • Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
  • Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Łęka)
  • Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
  • Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (Ujejsce)
  • Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych (Trzebiesławice)
  • Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Strzemieszyce Małe)
  • Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa (Strzemieszyce)
  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
  • św. Antoniego z Padwy (Gołonóg)
  • św. Barbary
  • św. Jadwigi Królowej
  • św. Józefa Oblubieńca NMP
  • św. Maksymiliana Marii
  • św. Rafała Kalinowskiego (Gołonóg)
  • św. Marii Magdaleny (Ząbkowice)
  • Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  • Nawrócenia św. Pawła Apostoła
  • Podwyższenia Krzyża Świętego (Łosień)
  • Przemienienia Pańskiego (Tucznawa)
  • Trójcy Przenajświętszej (Błędów)
  • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Okradzionów)
  • Zesłania Ducha świętego (Ząbkowice)
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów
  • dawna kaplica (obecnie wyznawcy z Dąbrowy Górniczej przynależą do parafii MB Różańcowej w Sosnowcu)

Inne

 • Świadkowie Jehowy - zbory z Salami Królestwa
 • Świecki Ruch Misyjny "Epifania" – zbór w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowianie

Znani ludzie urodzeni w Dąbrowie Górniczej

 • Karol Adamiecki (1866-1933), ekonomista, teoretyk zarządzania, wynalazca harmonogramu
 • Edward Babiuch (1927-), polityk, premier rządu PRL.
 • Zdzisław Badocha (1922-1946), żołnierz Armii Krajowej,po wojnie dowódca 2.szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK, ps. "Żelazny".
 • Bronisław Darski (1905-1964), aktor. Urodzony w Strzemieszycach Wielkich
 • Leszek Gajdziński (1946-), dyskobol, olimpijczyk
 • Janusz Gajos (1939-), aktor
 • Wirgiliusz Gryń (1928-1986), aktor. Urodzony w Mydlicach
 • Kazimierz Imieliński (1929-), światowej sławy seksuolog
 • Jerzy Janikowski (1952-2006), szermierz, olimpijczyk
 • Mariusz Kalaga (1959-), muzyk i wokalista pop i country, członek zespołu "Gang Marcela".
 • Zdzisław Marchwicki (1927-1977), człowiek uznany za "wampira z Zagłębia"
 • Irena Netto (1899-1992), aktorka teatralna i filmowa
 • Jerzy Pławczyk (1911-), polski lekkoatleta – skoczek, miotacz i wieloboista, brązowy medalista z Mistrzostw Europy w Turynie w dziesięcioboju
 • Zygmunt Różycki (1883-1930), poeta
 • Piotr Sarnik (1977-), hokeista, reprezentant Polski
 • Michał Spisak (1914-1965), kompozytor
 • Bolesław Świętochowski (1895-1975), twórca fundamentalnej w naukach rolniczych specjalności – ogólna uprawa roli i roślin
 • Sobiesław Zasada (1930-), kierowca rajdowy
 • Aleksander Zawadzki (1899-1964), Przewodniczący Rady Państwa PRL

Znane osoby związane z Dąbrową Górniczą

 • Stanisław Staszic – odkrył złoża węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej i otworzył Szkołę Górniczą – Sztygarkę
 • Władysław Broniewski – po pobycie w mieście w roku 1930 uwiecznił Dąbrowę w wierszu Zagłębie Dąbrowskie.
 • Juliusz Kaden-Bandrowski – wielokrotnie przebywał w Dąbrowie i poświęcił jej Czarne skrzydła.
 • Krzysztof Kieślowski – w latach 40. i 50. XX wieku mieszkał w dzielnicy Strzemieszyce.
 • Maria Konopnicka – często gościła, tu mieszkała jej córka. Utwory poświęcone Dąbrowie: Dym (o Hucie Bankowej), Hanysek (o dzieciach Dąbrowy), Ofiara pracy, Jasełka
 • Aleksandra Piłsudska – przyjaciółka i potem druga żona Józefa Piłsudskiego. Mieszkała przy ulicy Klubowej (obecnie 3 Maja).
 • Józef Piłsudski – wielokrotnie gościł w Dąbrowie i opisywał ją w swoich artykułach.
 • Gabriela Zapolska – sztuka: W Dąbrowie Górniczej.
 • Stefan Żeromski – odwiedzał Dąbrowę i wywarło to wielki wpływ na jego twórczość: Ludzie bezdomni, Popioły, Róża.

Zobacz też

 • Portal:Dąbrowa Górnicza
 • Portal:Małopolska
 • Ludność Dąbrowy Górniczej
 • STS Pogoria
 • Cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 600)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 11 Listopada
ul. 3 Maja
ul. 3-go Maja
ul. 40-lecia PRL
ul. 40-Lecie PRL
ul. 6 Sierpnia
ul. 9 Maja

A

ul. Adamieckiego
ul. Adamieckiego Karola
ul. Adamskiego Władysława
ul. Akacjowa
al. Aleja Róż
al. Aleja za Remizą
al. Aleja Zwycięstwa
ul. Anna
ul. Anny
ul. Armii Krajowej
ul. Asnyka Adama
ul. Astrów
ul. Augustynika
ul. Augustynika Grzegorza (Księdza Grzegorza Augustynika)
ul. Augustynika ks.

B

ul. Bandrowskiego
ul. Bandrowskiego Juliusza Kadena
ul. Barbary
ul. Baśniowa
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Bema
ul. Bema Józefa
ul. Białej Przemszy
ul. Białostockiego Marcelego
ul. Bobrowa
ul. Boczna
ul. Bohomolca
ul. Bohomolca Franciszka
ul. Borowinowa
ul. Bratków
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brzozowa
ul. Buczka
ul. Buczka Mariana
ul. Budowlanych
ul. Bukowa
ul. Bursztynowa
ul. Błędowska

C

ul. Cedlera
ul. Cedlera Edmunda
ul. Chabrowa
ul. Chemiczna
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Cieplaka
ul. Cieplaka Zygmunta
ul. Ciernie
ul. Ciołkowizna
ul. Cmentarna
ul. Cupiała
ul. Cupiała Jana
ul. Czajkowa
ul. Czapińskiego
ul. Czapińskiego Kazimierza
ul. Czereśniowa

D

ul. Dąbrówka
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Henryka
ul. Dąbrowskiej Marii
ul. Dąbrowszczaków
ul. Dąbskiego
ul. Dąbskiego Jakuba
ul. Dębowa
ul. Dekerta
ul. Dekerta Jana
ul. Dembowskiego Edwarda
ul. Dobrawa
ul. Dojazdowa
ul. Dolna
ul. Dolomitowa
ul. Dreszera
ul. Dreszera Gustawa
ul. Dubois Stanisława
ul. Dudkiewicza
ul. Dudkiewicza Józefa
ul. Dworcowa
ul. Dworska
ul. Dymniki
ul. Działki
ul. Dzieci Wrześni
ul. Dziewiąty
ul. Długa
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

E

ul. Europejska

F

ul. Fabryczna
ul. Filtrowa
ul. Fiołkowa
ul. Folwarczna
ul. Franciszka Żwirki i Stanisława
ul. Fredry
ul. Fredry Aleksandra
ul. Frycza-Modrzewskiego Andrzeja
ul. Furmana
ul. Furmana Eugeniusza

G

ul. Gagarina Jurija
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gen. Dąbrowskiego
ul. Gilowa
ul. Górki
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Górników Redenu
ul. Górzysta
ul. Gospodarcza
ul. Gołonoska
ul. Grabocińska
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Granitowa
ul. Gródki
ul. Gruntowa
ul. Grunwaldzka
ul. Gruszczyńskiego Tadeusza
ul. Gruszeckiego
ul. Gruszeckiego Artura
ul. Grzybowa
ul. Gwardii Ludowej
ul. Głowackiego Bartosza
ul. Główna

H

ul. Hallerczyków
ul. Handlowa
ul. Harcerska
ul. Hempla Jana
ul. Hetmańska
ul. Hibnera Władysława
ul. Hotelowa
ul. Hutnicza
ul. Hutnika

I

ul. Idzikowskiego
ul. Idzikowskiego Ludwika
ul. III Powstania
ul. III Powstania Śląskiego

J

Al. J. Piłsudskiego
Al. J.Piłsudskiego
ul. Jadwigi
ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagodowa
ul. Jamki
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana Mizerkiewicza
ul. Janowska
ul. Jasińskiego Tadeusza
ul. Jaskółcza
ul. Jaskrów
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
Al. Józefa Piłsudskiego

K

ul. Kaczeńców
ul. Kaden-Bandrowskiego
ul. Kadena-Bandrowskiego Juliusza
ul. Kalinowa
ul. Kamienna
ul. Karsowska
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasprzaka
ul. Kasprzaka Marcina
ul. Kasztanowa
ul. Katowicka
ul. Kawa
ul. Kazdębie
ul. Kazimierzowska
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klonowa
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Koksownicza
ul. Kolejowa
ul. Kombatantów
ul. Komuny Paryskiej
ul. Konarskiego Stanisława
ul. Kondratowicza
ul. Kondratowicza Ludwika
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konstytucji
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka
ul. Korczaka Janusza
ul. Korczyńskiego Grzegorza
ul. Korzeniec
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
al. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosmonautów
ul. Kostki
ul. Kostki Napierskiego
ul. Kostki Stanisława (Świętego Stanisława Kostki)
ul. Kostki św. Stanisława
ul. Kostki-Napierskiego Aleksandra
ul. Kostury
ul. Kozubka
ul. Kozłowskiego Kornela
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krajowej
ul. Krakówka
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Janka
ul. Krasińskiego
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Królewska
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Kruczkowskiego
ul. Kruczkowskiego Leona
ul. Kryniczna
ul. Krzynówki
ul. Krzynówki Stanisława
ul. Krzywa
ul. Ks. Augustnika
ul. Ks. Augustynika
ul. Księdza Stanisława
ul. Kusocińskiego
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kuźnica Błędowska
ul. Kuźniczka Nowa
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego Eugeniusza
ul. Kwiatowa

L

ul. Langego
ul. Langego Oskara
ul. Laski
ul. Legionów Polskich
ul. Leśna
ul. Leszczynowa
ul. Letnia
ul. Limanowskiego
ul. Limanowskiego Bolesława
ul. Lipowa
ul. Lipówka
ul. Listopada 11
ul. Ludowa

Ł

ul. Łącząca
ul. Łączna
ul. Łąkowa
ul. Łańcuckiego
ul. Łańcuckiego Stanisława
ul. Łaskowa
ul. Łazienna
ul. Łazowska
ul. Łazy Błędowskie
ul. Łęknice
ul. Łukasińskiego
ul. Łukasińskiego Waleriana
ul. Łuszczaka

M

ul. Magazynowa
ul. Maja 1
ul. Maja 3
ul. Maja 9
ul. Majakowskiego
ul. Majakowskiego Włodzimierza
ul. Majewskiego
ul. Majewskiego Jana
ul. Majorat
ul. Makowa
ul. Malinowe Górki
ul. Marchlewskiego Juliana
ul. Marianki
ul. Mała
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mieszka
ul. Mieszka I
ul. Mireckiego
ul. Mireckiego Józefa
ul. Mizerkiewicza
ul. Mizerkiewicza Jana
ul. Modrzejowska
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka
ul. Morcinka Gustawa
ul. Morgowa
ul. Mostowa
ul. Myśliwska
ul. Młodych
ul. Młynarska

N

ul. Nadrzeczna
ul. Narodowa
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nałkowskiej
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niegowonicka
ul. Niemcewicza
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Nowa
ul. Nowocmentarna

O

ul. Obrońców Pokoju
ul. Odrodzenia
ul. Ofiar Katynia
ul. Ogrodników
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Olimpijska
ul. Olszowa
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
ul. Orna
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Oświecenia
os. Robotnicze

P

ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Park Śródmiejski
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Paryska
ul. Pękalskich
ul. Pękalskich (Braci Pękalskich)
ul. Pękalskich Braci
ul. Perla
ul. Perla Feliksa
ul. Piaskowa
ul. Piastowska
ul. Piecucha Romana
ul. Piwowara
ul. Piwowara Adama
Al. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
al. Piłsudskiego Józefa
ul. Plater Emilii
ul. Poboczna
ul. Pocztowa
ul. Podbagienko
ul. Podbuczyny
ul. Podlesie
ul. Podłęknicka
ul. Pogodna
ul. Pogoria
ul. Pola
ul. Pola Wincentego
ul. Poleśna
ul. Polna
ul. Pomłynie
ul. Poniatowskiego
ul. Poniatowskiego Józefa
ul. Poprzeczna
ul. Powstańców
ul. Powstania Śląskiego III
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Projektowana
ul. Prosta
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Przedziałowa
ul. Przelotowa
ul. Przemysłowa
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Przełajka
ul. Przełajowa
ul. Przodowników
ul. Przybylaka
ul. Przybylaka Władysława
ul. Przymiarki
ul. Pszenna
ul. Ptasia
ul. Pustynna
ul. Puszkina
ul. Puszkina Aleksandra
ul. Pułaskiego
ul. Pułaskiego Kazimierza

R

rondo Rondo Sybiraków
ul. Rapackiego
ul. Rapackiego Adama
ul. Ratanice
ul. Reja Mikołaja
ul. Rejtana
ul. Rejtana Tadeusza
ul. Relaksowa
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Robotnicza
ul. Robotnicze Os.
ul. Rodzinna
ul. Rolnicza
ul. Równa
Al. Róż
ul. Różana
ul. Roździeńskiego
ul. Roździeńskiego Walentego
ul. Roztoki
ul. Rudna
ul. Rudy
ul. Rybna
ul. Rzeczna
ul. Rzemieślnicza

S

ul. Sadowa
ul. Sawickiej Hanki
ul. Sezamkowa
ul. Siedmiu Szewców
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sierpnia 6
ul. Siewierska
ul. Siewna
ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego Władysława
ul. Skalskiego
ul. Skalskiego Józefa
ul. Skibińskiego
ul. Skibińskiego Stanisława
ul. Skośna
ul. Skowronkowa
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego Jana III
ul. Sokolska
ul. Sosnowa
ul. Sosnowiecka
ul. Sowia
ul. Sołtysówka
ul. Spacerowa
ul. Spisaka
ul. Spisaka Michała
ul. Spójna
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Stacyjna
ul. Stalowa
ul. Stanisława
ul. Stanisława ks.
ul. Stara
ul. Starocmentarna
ul. Starościńska
ul. Starzyńskiego
ul. Starzyńskiego Stefana
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawowa
ul. Stefana Batorego
ul. Storczyków
ul. Strażacka
ul. Struga
ul. Struga Andrzeja
ul. Strumień
ul. Strzemieszycka
ul. Studzienna
ul. Sucha
ul. Swobodna
ul. Szarotki
ul. Szarych Szeregów
ul. Szatanówka
ul. Szałasowizna
ul. Szenwalda Lucjana
ul. Szklana
ul. Szklanych Domów
ul. Szkolna
ul. Szkotnica
ul. Szosowa
ul. Szpakowa
ul. Szpitalna
ul. Sztorcowa
ul. Sztygarska
ul. Szulc
ul. Szulc Marii
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowikowa

Ś

ul. Śliwińskiego
ul. Śliwińskiego Stanisława
ul. Średnia
ul. Środkowa
ul. Świerczyna
ul. Świerkowa

T

ul. Targowa
ul. Tiereszkowej
ul. Tierieszkowej Walentyny
ul. Topolowa
ul. Torowa
ul. Toruńska
ul. Towarowa
ul. Traktowa
ul. Transportowa
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Trzebiesławicka
ul. Tulipanowa
ul. Turystyczna
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana
ul. Twarda
ul. Tworzeń
ul. Tylna
ul. Tysiąclecia

U

ul. Uczniowska
ul. Ujejska
ul. Unruga Józefa
ul. Urbańskiego
ul. Urbańskiego Tadeusza
ul. Uthkego
ul. Uthkego Cezarego

W

ul. Wakacyjna
ul. Wapienna
ul. Warszawska
ul. Wąska
ul. Wczasowa
ul. Wesoła
ul. Wiejska
ul. Wierzbowa
ul. Wigury
ul. Wigury Stanisława
ul. Wilgowa
ul. Willowa
ul. Wiosenna
ul. Wiśniowa
ul. Wodna
ul. Wojska Polskiego
pl. Wolności
ul. Wolności
ul. Wolska
ul. Wróblewskiego
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wschodnia Obwodowa GOP
ul. Wspólna
ul. Wybickiego
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wypaleniska
ul. Wypoczynkowa
ul. Wysoka
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyzwolenia

Z

Al. Za Remizą
ul. Ząbkowice Zwycięstwa
ul. Ząbkowicka
ul. Zabłockiego
ul. Zabłockiego Franciszka
ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagórcze
ul. Zagórska
ul. Zagórze
ul. Zagrabie
al. Zagłębia Dąbrowskiego
Al. Zagłębia Górniczego
ul. Zagłębiowska
ul. Zakątek
ul. Zakawie
ul. Zakładowa
ul. Zaplecze
ul. Zapolskiej
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zdrojowa
ul. Zdrowa
ul. Zgoda
ul. Zielna
ul. Zielona
ul. Ziemby
ul. Ziemby Jana
ul. Ziemna
ul. Ziołowa
ul. Zuchów
ul. Związku Orła
ul. Związku Orła Białego
Al. Zwycięstwa
ul. Złota

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żeglarska
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żołnierska
ul. Żurawia
ul. Żurawinowa
ul. Żwirki
ul. Żwirki Franciszka
ul. Żwirki Franciszka i Wigury Stanisława
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Dąbrowa Górnicza (wyświetlono 5/5)


Ocena internautów miejscowości Dąbrowa Górnicza
Średnia ocena: 4.9
liczba ocen: 17

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Dąbrowa Górnicza, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Dąbrowa Górnicza

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:42:32

Szybka zmiana regionu Polski