Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Mikołów


Informacje o Mikołów:

Ilość ulic: 327

Ilość kodów pocztowych: 3

Współrzedne geograficzne N: 50.167000

Współrzedne geograficzne E: 18.900000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 32

Liczba ludności: 42000

Gęstość ludności: 479 os./km²

Powierzchnia: 81 km²

Wysokośc npm: 296

Aglomeracja: 3160487160000 Katowice

Rodzaj gminy: miejska

TERC: 2243308021

Tablice rejestracyjne: SMI

Herb Mikołów:

Herb Mikołów

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Mikołów

 • Dzielnica: Borowa Wieś

 • Dzielnica: Bujaków

 • Dzielnica: Dąbrowa

 • Dzielnica: Gniotek

 • Dzielnica: Goj

 • Dzielnica: Kamionka

 • Dzielnica: Kąty

 • Dzielnica: Kałuże

 • Dzielnica: Kolonia Huta

 • Dzielnica: Kolonia Wojewódzka

 • Dzielnica: Kopaniny Lewe

 • Dzielnica: Marzankowice

 • Dzielnica: Mokre

 • Dzielnica: Nowy Świat

 • Dzielnica: Orzesze

 • Dzielnica: Paniowy

 • Dzielnica: Peclówka

 • Dzielnica: Plebiscytowa

 • Dzielnica: Regielowiec

 • Dzielnica: Reta Śmiłowicka

 • Dzielnica: Rusinów

 • Dzielnica: Śmiłowice

 • Dzielnica: Sośnia Góra

 • Dzielnica: Sośnia Góra

 • Dzielnica: Wymyślanka

Mikołów

Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami.

Według danych z 31 grudnia 2010 roku miasto miało 39 196 mieszkańców.

Położenie

Jest to miasto położone na Wyżynie Śląskiej, graniczy bezpośrednio od wschodu z Katowicami, od południa z Tychami, gminą Wyry, Łaziskami Górnymi i Orzeszem, od zachodu z gminą Ornontowice i gminą Gierałtowice, a od północy z Rudą Śląską. Współrzędne geograficzne centrum miasta wynoszą: 50º 10' szerokości geograficznej północnej i 18º 54' długości geograficznej wschodniej.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.

Według danych z 1 stycznia 2010 powierzchnia miasta wynosiła 79,20 km². Miasto stanowi 34,07% powierzchni powiatu.

Według danych z 5 lipca 2011 r. powierzchnia gruntów leśnych w Mikołowie wynosiła 21,3 km²

Sąsiednie gminy: Gierałtowice, Katowice, Łaziska Górne, Ornontowice, Orzesze, Ruda Śląska, Tychy, Wyry.

Podział administracyjny

 • Sołectwa:
  • Borowa Wieś
  • Bujaków
  • Mokre
  • Paniowy
  • Śmiłowice
 • Dzielnice:
  • Centrum
  • Dąbrowa
  • Gniotek
  • Goj
  • Gronie
  • Jamna
  • Kamionka
  • Kałuże
  • Kąty
  • Kolonia Huta
  • Kolonia Wojewódzka
  • Nowy Świat
  • Pelcówka
  • Regielowiec
  • Reta
  • Rusinów
  • Sośnia Góra
  • Stara Huta
  • Stracona Wioska
  • Wygoda
  • Wymyślanka
 • Osiedla:
  • 30-lecia PRL
  • Adama Mickiewicza
  • C.K. Norwida
  • Grunwaldzkie
  • Jana Kochanowskiego
  • Józefa Piłsudskiego
  • Juliusza Słowackiego
  • Leśna Bryza
  • Słoneczna Polana
  • Wojciecha Korfantego

Historia

Nazwa miasta pochodzi najprawdopodobniej od imienia Mikołaj, nie jest jednak pewne, czy pochodzi od św. Mikołaja (najstarszy kościółek, a właściwie kapliczka, poświęcona jest św. Mikołajowi), czy też od jakiegoś dziedzica imieniem Mikołaj (po ludowemu Mikula), bogatego właściciela mieszkającego w tej okolicy w czasach powstania osady. Za drugą możliwością przemawiają dawne nazwy miasta - Miculow, Mikulau, Mikulow, Mikułów (w księgach kościelnych ta ostatnia nazwa występuje do 1824).

Istnieje również stare podanie opowiadające o początkach tego miasta, nie poparte jednak żadnymi dowodami historycznymi. Podanie opowiada o handlarzach bydłem, którzy zatrzymali się w tych okolicach na odpoczynek. W trakcie nocy nagle zachorowało całe bydło. Przerażeni handlarze zaczęli się modlić i ślubować św. Mikołajowi wybudowanie kaplicy, jeżeli święty sprawi, że bydło wyzdrowieje. Bydło rzeczywiście wyzdrowiało, a handlarze zbudowali ślubowaną kaplicę ku czci św. Mikołaja.

Najważniejsze daty

 • 1222 - pierwsza historyczna wzmianka o Mikołowie - w dokumencie wydanym przez księcia opolskiego Kazimierza (syna Mieszka raciborskiego) dla biskupa wrocławskiego Wawrzyńca, gdzie jako świadek wymieniony jest hrabia Andrzej, kasztelan z Mikołowa (oryg. comes Andreas, castellanus de Miculow). Świadczy to o tym, iż Mikołów pełnił już funkcje w administracji państwowej jako gród i siedziba kasztelanii.
 • 1228 - wzmianka o Mikołowie pojawiła się w dokumencie księcia opolskiego Kazimierza, stanowiącym umowę z wojewodą Klemensem, gdzie jako świadek, po raz kolejny, pojawia się kasztelan mikołowski Andrzej. Podobne wzmianki, w których występuje ów Andrzej znajdujemy również w dokumentach z lat 1232 i 1234.
 • 1258 - w dokumentach księcia opolskiego Władysława dwukrotnie pojawia się kasztelan mikołowski imieniem Jan, syn Wernera.
 • 1265-1280 - rozbudowa miasta przez Jana z Grabia.
 • 1266 - 1 marca pierwsza wzmianka o kościele św. Wojciecha w Mikołowie - biskup krakowski Paweł przebywający w Sławkowie nadał kościołowi św. Wojciecha w Mikołowie dziesięciny ze wsi Przeczyce, Toporowice i Targoszyce. Mikołów należał w tych czasach do dekanatu Sławkowskiego.
 • 1375 - książę raciborski Jan I sprzedaje miasto Mikołów i Pszczynę z okolicami księciu opolskiemu Władysławowi.
 • 1545 - król czeski Ferdynand I nadaje miastu Mikołów prawo do urządzania jarmarków i targów tygodniowych.
 • 1547 - 27 lipca nadanie miastu Mikołów ordynacji miejskiej przez pana ziemi pszczyńskiej Jana Turzo.
 • 1580 - do Mikołowa przybywa pierwszy pastor.
 • 1630 - parafia mikołowska wraca w ręce katolików (proboszczem zostaje Tomasz Aleksander Czarniecki).
 • 1645 - miasto dotknęła klęska pożaru - świadczy o tym dokument z tegoż roku, w którym miasto Mikołów prosi urząd podatkowy we Wrocławiu o umorzenie 500 florenów zaległości podatkowych.
 • 1760 - po raz pierwszy w dokumentach pojawia się dzisiejsza nazwa miasta Mikołów.
 • 1794 - 20 maja największy pożar w historii miasta, centralna część miasta uległa zniszczeniu - pożar wybuchł w domu kowala Marcina Kozaka znajdującym się na rynku miasta.
 • 1840 - L. Froehlich zakłada w Mikołowie fabrykę łyżek (przetrwała do końca stulecia).
 • 1842 - otwarto fabrykę wyrobów żelaznych i części maszyn pod nazwą huta "Maria Ludwika".
 • 1845 - Tomasz Nowacki zakłada w Mikołowie drukarnię.
 • 1848 - w Mikołowie miała miejsce epidemia tyfusu, zmarło wówczas 20% ogółu ludności.
 • 1856 - powstaje dworzec kolejowy w Mikołowie.
 • 1861 - 25 września konsekracja nowego kościoła pw. św. Wojciecha.
 • 1872 - zburzenie starego ratusza i wybudowanie nowego ratusza w Mikołowie.
 • 1874 - Karol Miarka rozpoczyna działalność wydawniczą w Mikołowie.
 • 1908 - ukończenie budowy wodociągów miejskich, na które wydano ok. 250 tys. marek.
 • 1919 - 17 sierpnia walki w mieście podczas I powstania śląskiego.
 • 1921 - plebiscyt na Górnym Śląsku - w Mikołowie większość głosów pada za Niemcami (3059 do 2434).
 • 1922 - 29 czerwca Mikołów wraz z częścią Górnego Śląska przyłączony do Polski.
 • 1939 - 3 września wkroczenie wojsk niemieckich do miasta Mikołów.
 • 1945 - 28 stycznia wkroczenie Armii Radzieckiej.
 • 1954 - Mikołów zostaje włączony do powiatu tyskiego.
 • 1975 - do Mikołowa przyłączono Śmiłowice, Mokre oraz Paniowy.
 • 1994 - 30 grudnia przyłączenie Bujakowa.
 • 1998 - powstaje powiat mikołowski obejmujący Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry oraz Ornontowice.
 • 1998 - ogłoszenie św. Wojciecha patronem Mikołowa
 • 2002 - przebudowa rynku w Mikołowie.
 • 2008 - Kościół św. Wojciecha staje się Bazyliką Mniejszą w Mikołowie
 • 2009 - poświęcenie kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Mikołowie Recie-Goju
Informacje pochodzące ze "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", Warszawa 1885.

Mikułów al. Mikołów, niem. Nicolai, miasto okręgowe w pow. pszczyńskim na Szląsku górnym, leży na wzniesieniu 1116 st. par., na połowie drogi pomiędzy Oświęcimiem (w Galicyi) a Gliwicami, o 14 kil. od Katowic. Posiada dwa kościoły katolickie, kościół ewangielicki, synagogę, szkołę katolicką 5-klasową (529 uczniów), ewang. 1-klas. (60 ucz.) i żydowską prywatną (104 ucz.). Co do władz M. posiada: urząd miejski, urząd policyjny okręgowy, urząd pocztowy, dwóch sądziów okręgowych. Z zakładów przemysłowych istnieją tu: huty żelazne (Nicolai Hutte, Walther H., Maria Louisen H., Frohlische Loffelschmiede), wielki młyn amerykański. Kolej żelazna łącząca Racibor z Katowicami przerzyna grunta należące do miasta, na których mieści się stacya. Ludność miasta z 2752 mk. w 1834 r., wzrosła do 3059 w 1840 r., doszła do 4479 w 1861 r. Mówi ona zesputą polszczyzną. Wychodzą tu dwa pisma peryodyczne polskie dla ludu nakładem Miarki: "Katolik" i "Monika". Początkiem miasta miało być obozowisko urządzone tu przez mołdawskich handlarzy bydła. Oni to wznieśli drewniany kościółek ś. Mikołaja (Nikołajek zwany) w miejscu, gdzie dziś stoi murowana kaplica na płn. od miasta przy drodze do st. dr. żel. Pożar ratusza w 1794 r. zniszczył archiwum miejskie, stąd przeszłość M. mało jest znaną. W Kod. dypl. Muczk. i Rzyszcz. wspomniany jest M. w dok. z 1228 r. Dochował się też dokument, w którym Mieczysław (Mieszko), ks. Opolski, jako władzca Pszczyny, potwierdza (w Rybniku 1287 r.) nadania poczynione przez Jana z Grabi kościołowi ś. Wojciecha w M. W 1547 r. baron Hans Turzo, pan na Betlemfalva i na Pszczynie, nadał M. miejską organizacyę, samorząd, sądownictwo i łączne z tem przywileje uprawy wina, warzenia piwa, tworzenia cechów, targi i jarmarki. W tej epoce M. stał się ważnem targowiskiem dla handlu bydłem, solą i wódką. Najście Szwedów w 1630 r. zadało ciężką klęskę miastu. Spustoszyli oni prócz miasta i klasztor zakonnic pod miastem stojący. O przeszłych stosunkach miasta świadczy dotąd nazwa jednej z ulic (Krakowska) i tak zwana Skotnica, będąca zapewne miejscem dawnego targowiska na bydło. Do mieszczan należy obecnie 4662 mr. ziemi, w tem 4029 mr. roli, 52 mr. ogr., 352 mr. łąk, 137 mr. pastw. i 122 zagajników. Klimat tu dość ostry skutkiem wzniesionego położenia i silnych wiatrów od Karpat wiejących. Par. kat. mikułowska posiada od 1861 r., prócz starego, nowy murowany kościół z dwoma wieżami i liczy 13926 parafian (1869 r.). Do parafii należą miejscowości: Gostyń, Wyrów, Łaziska (górne, dolne i średnie), Śmiłowica, Kamionka, Wilkowy, Panewnik, Piotrowice, Podlesie, Zarzycze, Lgota, Althammer. W obrębie parafii mieszka 745 ew. i 540 żydów. Dekanat mikułowski dyec. wrocławskiej miał 1869 r. 45158 kat., 1435 ew., 530 izr. i 8 parafii: Berun, Boischow, Chełm W., Lendzin, Mokra, M., Tychy, Woszczyce.

Zabytki

 • układ urbanistyczny z rynkiem i nieregularną siatką ulic
 • Kościół parafialny pw. św. Mikołaja z 1720 r. Został przeniesiony z Przyszowic do Borowej Wsi w latach 1937-1939. Ołtarz pochodzi z roku 1600.
 • Kościół parafialny pw. św. ap. Piotra i Pawła w Paniowach.
 • Kościół parafialny pw. Matki Bożej Śnieżnej (nazwany tak dopiero po wybudowaniu kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha, który przejął jego wcześniejszą nazwę) zbudowany w latach 1270-1280, później przebudowany.
 • Kościół parafialny pw. św. Wojciecha (Bazylika mniejsza) zbudowany w stylu neoromańskim w latach 1843-1861.
 • Kościół parafialny św. Mikołaja w Bujakowie
 • Kościół parafialny św. Wawrzyńca w Mokrem
 • Kościół ewangelicki pw. św. Jana z lat 1860-1861.
 • Nowy cmentarz żydowski w Mikołowie z najstarszą macewą z połowy XVIII w. przy ul. Konstytucji 3 Maja (istniał też stary cmentarz żydowski w Mikołowie, lecz został zniszczony podczas II wojny światowej)
 • Zabytkowe kamienice w śródmieściu.
 • Budynek przy ul. Krakowskiej 33, którego historia może sięgać czasów średniowiecza (mury piwnic), a obecnie stanowi przykład architektury historyzująco-modernistycznej.
 • park Planty, którego początki sięgają XVIII wieku

Edukacja

W mieście znajduje się:

 • 12 przedszkoli oraz 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 • 11 szkół podstawowych, w tym 2 tzw. specjalne
 • 6 gimnazjów, w tym 2 tzw. specjalne
 • 7 szkół średnich

Demografia

30 czerwca 2004 31 grudnia 2010
Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  % osób  % osób  % osób  %
populacja 38 264 100 19 722 51,5 18 542 48,5 39 196 100 18 982 48,43 20 214 51,57
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
485 250 235 495 240 255

Według danych z 2005 gmina miejska Mikołów miała 38 057 mieszkańców, z czego 28 396 osób zamieszkuje w centralnych dzielnicach miasta, natomiast 9 661 pozostałe pięć sołectw wchodzących w skład Mikołowa: Borowa Wieś, Bujaków, Mokre, Paniowy i Śmiłowice.

Gospodarka

Przez większą część swojej historii Mikołów był miastem handlowym, a w XX wieku miastem przemysłowym. W ubiegłym wieku w Mikołowie powstało wiele dużych zakładów przemysłowych, m.in. MiFaMa (Mikołowska Fabryka Maszyn), FPM (Fabryka Palenisk Mechanicznych), Wiromet. W Mikołowie mieści się jedyna w Polsce i jedna z dwóch w Europie Kopalnia Doświadczalna "Barbara". W Mikołowie znajduje się wzgórze Gronie, od którego pochodzi nazwa piwa Tyskie Gronie (na wzgórzu tym znajduje się ujęcie wody dla browaru).


Wspólnoty religijne

Na terenie Mikołowa działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i wspólnoty religijne:

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Parafia w Mikołowie
 • Kościół rzymskokatolicki
 • Kościół Wolnych Chrześcijan
 • Świadkowie Jehowy

Kultura

 • Instytut Mikołowski
 • Mikołowskie Dni Muzyki - odbywający się w maju festiwal muzyki poważnej
 • Impresje Mikołowskie - plenery malarskie
 • Dni Mikołowa - święto miasta

Sport

 • AQUA-PLANT - kryta pływalnia z dwoma basenami, jacuzzi oraz dwiema saunami.

Kluby sportowe

 • AKS Mikołów - klub piłkarski grający obecnie w IV lidze
 • AKS Mikołów - klub szachowy
 • Orzeł Mokre - klub piłkarski grający obecnie w klasie "A" - trener Rafał Oprządek
 • LKS 45 Bujaków - klub piłkarski grający obecnie w klasie "B"
 • LKS Strażak Mikołów - klub grający obecnie w klasie "A", speedrowerowcy walczą o medale Drużynowych Mistrzostw Okręgu Południowego PFKS
 • Kamionka Mikołów - klub grający obecnie w klasie "B"
 • Orkan KS Kamionka - klub skata grający obecnie w II lidze
 • Mario Mikołów - Klub bilardowy grający w 1 lidze bilardowej
 • UKS Satori - klub karate, reprezentujący powiat mikołowski na arenie krajowej i międzynarodowej wg zasad Karate WKF i WUKF

Turystyka

Szlaki turystyczne
POL Szlak niebieski.svg Szlak Obrońców Polskiej Granicy

 • Trasa: Zabrze – Mikołów - Tychy

POL Szlak zielony.svg Szlak Krawędziowy GOP

 • Trasa: Gliwice – Mikołów - Chełm Śląski

POL Szlak czerwony.svg Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej

 • Trasa: Katowice – Mikołów - Chudów

POL Szlak żółty.svg Szlak Okrężny Wokół Gliwic

 • Trasa: Rudy – Mikołów - Stodoły

POL Szlak żółty.svg Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego

 • Trasa: Łubianki – Mikołów - Rybnik

Szlak architektury drewnianej

 • Trasa: Bielsko-Biała – Mikołów - Żywiec

Media

Czasopisma miejskie:

 • Gazeta mikołowska
 • Aktualności

Telewizja internetowa:

 • Mikołów TV

Miasta partnerskie

Lista miast partnerskich Mikołowa:

 • Holandia Beuningen
 • Francja Sainte-Geneviève-des-Bois
 • Czechy Klimkovice
 • Słowacja Ilava

Zobacz też

 • Synagoga w Mikołowie
 • Ratusz w Mikołowie

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 327)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTWZŹŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 1-go Maja
ul. 15 Grudnia
ul. 22 Lipca
ul. 27 Stycznia
ul. 30 Lecia PRL Os.
pl. 750-lecia

A

ul. Akacjowa
ul. Astrów

B

ul. Bandurskiego
ul. Bandurskiego (Księdza Biskupa Bandurskiego)
ul. Bandurskiego ks. bp.
ul. Bażancia
ul. Baziowa
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Beskidzka
ul. Bielska
ul. Bluszcza
ul. Bluszcza Jana
ul. Boczna
ul. Bolesława Śmiałego
ul. Borowa
ul. Borowa Wieś Gliwicka
ul. Botaniczna
ul. Braterska
ul. Bratków
ul. Bromboszcza Wincentego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa
ul. Buczka Mariana
ul. Bukowa
ul. Bzów

C

ul. Cedrowa
ul. Chabrów
ul. Chudowska
ul. Ciasna
ul. Cicha
ul. Cienista
ul. Cieszyńska
ul. Cisów
ul. Cmentarna
ul. Cyprysów
ul. Czarnieckiego Hetmana Stefana
ul. Czarnieckiego Stefana (Hetmana Stefana Czarnieckiego)
ul. Czereśniowa

D

ul. Dąbrowa
ul. Dąbrowskiego Henryka
ul. Damrota Konstantego
ul. Darwina
ul. Darwina Karola
ul. Dębowa
ul. Dolina Jamny
ul. Dolna
ul. Dołowa
ul. Dworcowa
Pl. Dworcowy
ul. Dworska
ul. Działkowców
ul. Dzieńdziela
ul. Dzieńdziela Mieczysława
ul. Dzwonkowa
ul. Długa

E

ul. Elsnera Józefa
ul. Energetyków

F

ul. Fabryczna
ul. Filaretów
ul. Fitelberga Grzegorza

G

ul. Gimnazjalna
ul. Gliwicka
ul. Górka Franciszka (Księdza Franciszka Górka)
ul. Górka ks. Franciszka
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Goździków
ul. Gołębia
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grażyńskiego Michała
ul. Grudnia 15
ul. Grunwaldzkie Os.
ul. Grzybowa
ul. Gwarków
ul. Głogowa

H

pl. Harcerski
ul. Hubera
ul. Hubera Maksymiliana (Profesora Maksymiliana Hubera)
ul. Hubera prof. Maksymiliana
ul. Hutnicza

I

ul. Irysów

J

ul. Jabłoni
ul. Jagodowa
ul. Jana Kawalca
ul. Jana Pawła II
ul. Janasa Wincentego
ul. Jarzębinowa
ul. Jaskółcza
ul. Jaskrów
ul. Jaśminów
ul. Jasna
ul. Jaworowa
ul. Jedności
ul. Jesionowa
ul. Jeżynowa
ul. Jodłowa
ul. Józefa Elsnera

K

ul. Kalinowa
ul. Karola Miarki
ul. Karpeckiego Jana Pl. (Księdza Jana Karpeckiego)
pl. Karpeckiego ks. Jana
ul. Kasztanowa
ul. Katowicka
ul. Kąty
ul. Kawalca
ul. Kawalca Jana
ul. Kiełbasy płk. Władysława
ul. Kiełbasy Władysława (Pułkownika Władysława Kiełbasy)
ul. Klonowa
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana Os.
ul. Koja Jana
ul. Kolejowa
ul. Kolonia Huta
ul. Kolonia Wojewódzka
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Konwalii
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka Janusza
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosów
ul. Kowalska
ul. Kownackiej Marii
ul. Krakowska
ul. Krawczyka
ul. Krawczyka Bernarda
ul. Kręta
ul. Krokusów
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Krzywa
ul. Ks. Bpa. Bromboszcza
ul. ks. Franciszka Górka
ul. Kukułcza
ul. Kuźnicka
ul. Kwiatowa
ul. Kwietna

L

ul. Langego Oskara
ul. Lema Stanisława
ul. Leśna
ul. Lipca 22
ul. Lipowa
ul. Lompy
ul. Lompy Józefa

Ł

ul. Łączna
ul. Łęgowa

M

ul. Magnolii
ul. Maków
ul. Malinowa
ul. Marzankowice
ul. Matejki Jana
ul. Mała
ul. Metalowców
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Mickiewicza Adama Os.
ul. Miodowa
ul. Miła
ul. Modrzewiowa
ul. Mokierska
ul. Morcinka Gustawa
ul. Murarska
ul. Musioła Ludwika
ul. Myśliwska
ul. Młyńska

N

ul. Na Wzgórzu
ul. Narcyzów
ul. Nomiarki
ul. Norwida Cypriana Kamila Os.
ul. Nowa
ul. Nowy Świat

O

os. 30-lecia PRL
os. Grunwaldzkie
os. Kochanowskiego Jana
os. Michalskie Doły
os. Mickiewicza Adama
os. Na Stoku
os. Norwida Cypriana Kamila
ul. Ogrodowa
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Olchowa
ul. Orzechowa
ul. Os. Grunwaldzkie
ul. Os. Mickiewicza
ul. Oświęcimska

P

ul. Paprotek
ul. Parkowa
ul. Piaskowa
ul. Piwna
ul. Planty
ul. Plebiscytowa
ul. Podgórna
ul. Podleska
ul. Pokoju
ul. Polna
ul. Poprzeczna
ul. Porazińskiej
ul. Porazińskiej Janiny
ul. Powstańców Śl.
ul. Powstańców Śląskich
ul. Poziomkowa
ul. Południowa
ul. Prosta
ul. Prusa
ul. Prusa Konstantego
ul. Przelotowa
ul. Przyjaciół
ul. Przyjaźni
ul. Pszczela
ul. Pszczyńska
ul. Pułaskiego gen. Kazimierza
ul. Pułaskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Pułaskiego)

R

rynek Rynek
ul. Radosna
ul. Rajcy
ul. Reja Mikołaja
ul. Reta
ul. Reta Śmiłowicka
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rolnicza
ul. Równoległa
ul. Różana
ul. Rusinów
ul. Rybickiego Wojciecha
ul. Rybnicka
ul. Rymarska
ul. Rymera
ul. Rymera Józefa
ul. Rynek

S

ul. Sądowa
ul. Sadowa
pl. Salwatorianów
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Skalna
ul. Skośna
ul. Skotnica
ul. Skrajna
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Solna
ul. Sośnia Góra
ul. Sosnowa
ul. Spółdzielcza
ul. Spyry Ludwika
ul. Stara Droga
ul. Starokościelna
ul. Staromiejska
ul. Staropodleska
ul. Starych Młynów
ul. Stawowa
ul. Stolarska
ul. Strażacka
ul. Stroma
ul. Strzechy
ul. Stycznia 27
ul. Szafranka
ul. Szafranka Józefa (Księdza Józefa Szafranka)
ul. Szafranka ks. Józefa
ul. Szarotek
ul. Szkolna
ul. Szymankiewicza Huberta (Księdza Huberta Szymankiewicza)
ul. Szymankiewicza ks. Huberta
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowicza

Ś

ul. Śmiałego Bolesława
ul. Św. Wojciecha
ul. Świerkowa
ul. Świętego Wojciecha

T

ul. Taborowa Kępa
ul. Torowa
ul. Towarowa
ul. Tulipanów

W

ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Wąska
ul. Wiązowa
ul. Wieczorka Józefa
ul. Wiejska
ul. Wierzbowa
ul. Wiosenna
ul. Wiśniowa
ul. Wodna
ul. Wodociągowa
ul. Wojaczka Rafała
ul. Wojciecha św.
ul. Wojska Polskiego
ul. Wolnego Konstantego
ul. Wolności
ul. Wronia
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wspólna
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego ks. kard. Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Wyzwolenia

Z

ul. Zagrodowa
ul. Zamkowa
ul. Zawilców
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zbożowa
ul. Zgody
ul. Ziębia
ul. Zielona
ul. Ziołowa
ul. Zrębowa

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żniwna
ul. Żurawia
ul. Żwirki Franciszka i Wigury Stanisława
ul. Żwirki i Wigury

Kody pocztowe, Mikołów (wyświetlono 3/3)


Ocena internautów miejscowości Mikołów
Średnia ocena: 3.1
liczba ocen: 24

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Mikołów, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Mikołów

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:23:59

Szybka zmiana regionu Polski