Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Żory


Informacje o Żory:

Ilość ulic: 342

Ilość kodów pocztowych: 5

Współrzedne geograficzne N: 50.049999

Współrzedne geograficzne E: 18.700001

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 32

Liczba ludności: 62500

Gęstość ludności: 960,2 os./km²

Powierzchnia: 64.6 km²

Wysokośc npm: 259

Aglomeracja: 659 000 ROW

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0945746

TERC: 247901

Tablice rejestracyjne: SZO

Herb Żory:

Herb Żory

Flaga Żory:

Flaga Żory

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Żory

 • Dzielnica: Bajerówka

 • Dzielnica: Baranowice

 • Dzielnica: Dąbie

 • Dzielnica: Folwarki

 • Dzielnica: Hańcówka

 • Dzielnica: Kleszczów

 • Dzielnica: Kleszczówka

 • Dzielnica: Kradziejówka

 • Dzielnica: Lasoki

 • Dzielnica: Osiny

 • Dzielnica: Rogoźna

 • Dzielnica: Rój

 • Dzielnica: Rowień

 • Dzielnica: Śmieszek

 • Dzielnica: Szoszowy

 • Dzielnica: Wygoda

 • Dzielnica: Zostawa

 • Dzielnica: Żwaka

Żory

Żory (śl. i czes. Žory, niem. Sohrau) – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim.

Według danych z 30 czerwca 2011 r. miasto miało 60 444 mieszkańców.

Jest jednym z miast należących do Rybnickiego Okręgu Węglowego. Siedziba dekanatu. Obecnie miasto spełnia funkcję handlową, usługową, logistyczną.

Położenie

Żory leżą na Górnym Śląsku na Płaskowyżu Rybnickim nad rzeką Rudą.

Według danych z 30 czerwca 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 64,64 km².

Żory graniczą z powiatami mikołowskim, pszczyńskim i rybnickim oraz miastami Jastrzębie-Zdrój i Rybnik.

W latach 1945-1954 siedziba gminy Żory i, ponownie, w latach 1977-1982 gminy Żory. W latach 1975-1998 Żory administracyjnie należały do województwa katowickiego.

Nazwa miasta

Nazwa miasta ewoluowała od najdawniejszej Sari, która do dziś jest łacińskim odpowiednikiem nazwy Żor. Następnie powoli zmieniając się przez Zari i Żary doszła do obecnej Żory. Od początku jednak nazwa nawiązywała do ognia, w związku ze średniowieczną metodą wypalania lasów pod budowę osad.

Administracja

Miasto jest członkiem Związku Subregionu Zachodniego.

Podział administracyjny

Żory składają się z 9 dzielnic oraz 7 osiedli, które z uchwałą z dnia 29 czerwca 2007 roku są również dzielnicami. Oprócz nich istnieją także 2 inne, które nie posiadają żadnego statusu i wchodzą w skład danej dzielnicy gdzie się znajdują. Wszystkie sołectwa w tym dniu utraciły swój statut i uzyskały miano dzielnicy.

Dzielnice

 • Zachód
 • Śródmieście
 • Kleszczówka
 • Rowień-Folwarki
 • Osiny
 • Kleszczów
 • Baranowice
 • Rogoźna
 • Rój

Osiedla (będące również dzielnicami)

 • Księcia Władysława
 • Powstańców Śląskich
 • 700-lecia Żor
 • Władysława Sikorskiego
 • Wojciecha Korfantego
 • Władysława Pawlikowskiego
 • Broniewskiego

Osiedla wchodzące w skład dzielnic

 • Osiedle Gwarków (dzielnica Rój)
 • Osiedle Fadom (dzielnica Kleszczówka)

Historia

W okresie tworzenia się polskiej państwowości ziemie dzisiejszych Żor zamieszkiwało lechickie plemię Golęszyców. W drugiej połowie IX wieku ziemie te znajdowały się w granicach państwa wielkomorawskiego, a następnie, ok. 921 r. – czeskiego.

Po raz pierwszy nazwa wsi Żory pojawiła się w 1258. 24 lutego 1272 książę opolsko-raciborski Władysław podpisał umowę, zawierającą postanowienie o przejściu wsi pod jego władzę oraz o lokacji miasta (na prawie magdeburskim). Miało ono obowiązujący do dziś owalny kształt z prostokątnym rynkiem, dwiema bramami (krakowską i cieszyńską) i murami. Prawdopodobnie już w 1292 r. książę raciborski Przemysław stał się lennikiem króla czeskiego, ale przyjmuje się, że okres lenny rozpoczyna się w 1327 r. W 1336 roku księstwo przechodzi w ręce Przemyślidów. W latach 1345, 1433 i 1473 Żory były oblegane odpowiednio przez wojska polskie, husyckie i węgierskie. W latach 1521–1532 księstwo po raz ostatni znajdowało pod władaniem Piasta, po czym władzę na 20 lat przejęli Hohenzollernowie.

W 1526 roku Żory stały się częścią państwa Habsburgów. W roku 1627 podczas wojny trzydziestoletniej wojska protestanckie zajęły Żory. Następnie wojska katolickie zdobyły i zrabowały miasto. W latach 1645–1666 Żory były rządzone przez Wazów (w ramach zastawu całego księstwa). W 1742 roku miasto po pierwszej wojnie śląskiej stało się częścią państwa pruskiego. XIX wiek zaznaczył się industrializacją (huta „Waleska”, odlewnia żeliwa „Pawła” i młyn parowy), zbudowano połączenia kolejowe do Orzesza (1884) i Gliwic (1888). W latach 1919–1921 miały miejsce trzy powstania śląskie, w których brali udział również mieszkańcy Żor. W III powstaniu śląskim miasto zostało zajęte w nocy z 2/3 maja 1921 roku poprzez zwarty atak oddziałów powstańczych z kierunku północno-wschodniego przeprowadzony przez 2.batalion Nikodema Sobika z pułku żorskiego Antoniego Haberki oraz z kierunku zachodniego przeprowadzonego przez 3.batalion Feliksa Michalskiego z pułku żorskiego. Oddziały te wspierał także batalion dowodzony przez Józefa Szenderę z pułku pszczyńskiego Franciszka Rataja, który atakował miasto od południa. Powstańcy opanowali dworzec, pocztę, budynek Policji Plebiscytowej oraz zdobyli 11 karabinów maszynowych. Po Plebiscycie w 1922 roku miasto znalazło się w granicach Polski jako część województwa śląskiego, chociaż w samych Żorach zdecydowanie zwyciężyła opcja niemiecka (2353 do 1036).

1 września 1939 miasto zajął Wehrmacht, a w październiku Żory zostały bezpośrednio włączone do III Rzeszy. W mieście utworzono polenlager nr 95 Sohrau (1942–1945). Przez Żory ewakuowano w styczniu 1945 roku więźniów obozu koncentracyjnego Birkenau w ramach tzw. marszu śmierci. Od stycznia do marca tego roku trwały walki sił Armii Czerwonej z wojskami niemieckimi o Żory, w czasie których 80% zabudowy miasta zostało doszczętnie zniszczone.

Po wojnie nastąpiła odbudowa miasta. W latach 70. i 80. XX wieku miał miejsce intensywny przyrost demograficzny Żor, związany z rozwojem górnictwa węgla kamiennego i budową osiedli w technologii wielkiej płyty. Po 1989 roku górnictwo zostało objęte restrukturyzacją, co wpłynęło na gwałtowny wzrost bezrobocia w Żorach. W ramach walki z tym zjawiskiem utworzono podstrefę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Żorski Park Przemysłowy, a miasto zmieniło charakter z przemysłowego na handlowo-usługowy.

Pożary

Specyficzną częścią historii miasta są liczne pożary, w tym m.in.:

 • 1552 – spłonęła połowa miasta
 • 1661 – spłonął drewniany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 • 1702 – spłonęła doszczętnie drewniana zabudowa miasta
 • 1807 – spłonął średniowieczny drewniany kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny

Na pamiątkę pożaru z 1702, w jego rocznicę (11 maja), od ponad 300 lat obchodzone jest jedyne w Europie Święto Ogniowe.

Zabytki

 • Kościół gotycki pw. św. św. Filipa i Jakuba
 • Mury obronne
 • Kapliczka przy ul. Murarskiej
 • Kamienne krzyże pokutne na starym cmentarzu przy ul. Męczenników Oświęcimskich oraz w dzielnicy Rogoźna na posesji przy ul. Wodzisławskiej
 • Gichta – pozostałość po hucie „Waleska” z 1836 r.
 • Niskie kamieniczki powstałe z cegieł muru obronnego przy ul. Murarskiej
 • Pałac klasycystyczny z XVII/XVIII w. w dzielnicy Baranowice
 • Stare miasto
 • cmentarz żydowski – 1818 r.
 • Kapliczka przy ul. Rybnickiej w Rowniu.

Komunikacja i infrastruktura

Żory leżą na południe od autostrady A4. Dodatkowo przez Żory (dzielnice: Rowień-Folwarki i Rój) przebiega autostrada A1 łącząca południe z północą kraju. Przez Żory przebiegają następujące drogi:

Komunikacja miejska w Żorach jest organizowana przez MZK Jastrzębie-Zdrój. W mieście działają też linie miejskie ZTZ Rybnik oraz MZK Tychy.

Edukacja

Żory oferują pełną gamę usług z zakresu edukacyjnego od form przedszkolnych aż do wydziałów zamiejscowych uczelni wyższych. Znajduje się tu 13 publicznych przedszkoli oraz liczne placówki oświatowe.

Kultura

Miasto posiada Miejski Ośrodek Kultury, w którym znajduje się sala widowiskowa gdzie dzieją się spektakle teatralne w Żorach, na pierwszym piętrze można podziwiać galerie na wybrany temat, a na drugim piętrze muzeum pokazujące kulturę Afryki choć nie tylko. Oprócz tego ośrodka działają też inne działające na terenie całego miasta. Miejska Biblioteka Publiczna znajduje się na osiedlu Pawlikowskiego i posiada 9 filii (z czego jedna w szpitalu).

Kina: Scena „Na Starówce” – jedna sala kinowa.

W Żorach działa Miejska Biblioteka Publiczna, która posiada także 7 filii.

Sport

Kluby

 • LKS Jedność Rogoźna (piłka nożna)
 • MTS Żory (piłka ręczna)
 • Hawajskie Koszule (koszykówka)
 • KS Żory (piłka nożna)
 • LKS Rój Żory (tenis stołowy, piłka nożna)
 • Iskra Rowień (piłka nożna)
 • MKS Polaris Żory (piłka nożna)
 • LKS Baranowice (piłka nożna)
 • Gepardy Żory (baseball)
 • KS Ogniwo Rogoźna Żory (tenis stołowy)
 • MOSIR MUKS Sari Żory (siatkówka)
 • UKS Czwórka Żory (lekkoatletyka)
 • Ks Kleszczów (piłka nożna)
 • MMA Sozo Żory (mieszane sztuki walki)

Działalność Sportowa

 • MOSiR Żory
 • OLPN Żory

Orlik 2012

Obecnie na terenie Żor znajdują się trzy boiska wybudowane w ramach programu Orlik 2012. Planowana jest budowa kolejnych dwóch obiektów.

Wspólnoty religijne

 • Kościół rzymskokatolicki
  • Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Baranowicach (Żory)
  • Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kleszczowie (Żory)
  • Parafia św. Brata Alberta na Kleszczówce (Żory)
  • Parafia św. Józefa Robotnika w Osinach (Żory)
  • Parafia NMP Matki Kościoła w Rogoźnej (Żory)
  • Parafia Niepokalanego Serca NMP w Rowniu (Żory)
  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju (Żory Rój)
  • Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce
  • Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu
  • Parafia Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach
  • Parafia Miłosierdzia Bożego w Żorach
  • Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach
 • Kościoły protestanckie
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Zbawiciela w Żorach
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – zbór w Żorach (dzielnica: Osiny)
  • Kościół Zielonoświątkowy, zbór „Elim”
  • Kościół Wolnych Chrześcijan
  • Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
 • Inne
  • Świadkowie Jehowy, Sala Królestwa

Demografia

 • Zmiany w liczbie ludności Żor na przestrzeni ponad 200 lat:

Największą populację Żory odnotowały w 1994 – 67 107 mieszkańców.

Struktura ludności

 • Ogółem – 60 774 (stan na 31.03.2010)
 • Mężczyźni – 29 769 (48,99%)
 • Kobiety – 31 005 (51,01%)
 • Bezrobocie – 9,9% (1938 osób, stan na 31.07.2011)

Gospodarka

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (2007) w PLN – 2 132,51 zł, czyli 74,4% średniej krajowej.

W końcu stycznia 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Żorach obejmowała ok. 2,3 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 11,4% do aktywnych zawodowo.

Infrastruktura techniczna

 • hotspot na Rynku i w jego najbliższej okolicy.

Ludzie związani z Żorami

 • Sonia Bohosiewicz – od 1998 roku aktorka Teatru Starego w Krakowie
 • Ignatz Grünfeld – katowicki mistrz i przedsiębiorca budowlany oraz radny miejski
 • Krystian Lupa – polski reżyser teatralny, scenograf, grafik, autor scenariuszy teatralnych
 • Zygmunt Łukaszczyk – wojewoda śląski od 30 listopada 2007
 • Jerzy Makula – lotnik, wielokrotny mistrz świata w lotach szybowcowych
 • ks. dr Johannes Nikel – biblista, prepozyt kapituły katedralnej we Wrocławiu
 • Alojzy Orszulik – emerytowany biskup łowicki, uczestnik rozmów w Magdalence
 • Ryszard Andrzej Ostrowski – polski polityk, radca prawny, poseł na Sejm III kadencji
 • Stanisław Sojka – muzyk
 • Otto Stern – fizyk, noblista, urodzony w Żorach
 • Iwona Węgrowska – (pseudonim Abra) – piosenkarka oraz uczestniczka piątej (VIP) edycji Baru
 • Józef Polok – polski aktor, satyryk i biznesmen.
 • Marek Probosz – polski aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, pisarz i wykładowca w szkole kształcącej aktorów.
 • Adam Zdziebło – wiceminister rozwoju regionalnego

Miasta partnerskie

 • Niemcy Kamp-Lintfort (Niemcy)
 • Węgry Mezőkövesd (Węgry)
 • Litwa Pasvalys (Pozwoł) (Litwa)
 • FrancjaMontceau-les-Mines (Francja)

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 342)

0-9ABCDFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

0-9

ul. 11 Listopada
ul. 3 Maja

A

ul. Adlerowiec
ul. Akacjowa
ul. Andersena
ul. Andersena Jana Christiana
al. Armii Krajowej
al. Armii Ludowej
ul. Asnyka Adama
ul. Astrów

B

ul. Bagnista
ul. Bankowa
ul. Baranowicka
ul. Bażancia
ul. Bałdyka
ul. Bałdyka Bonifacego
ul. Bema Józefa
ul. Biesiadna
ul. Biskupa
ul. Biskupa Augustyna
ul. Boczna
ul. Boguszowicka
ul. Boryńska
ul. Bramkowa
ul. Brodecka
ul. Brzezina
ul. Brzozowa
ul. Bursztynowa
ul. Błękitna

C

ul. Centralna
ul. Chabrowa
ul. Chemiczna
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Cicha
ul. Cmentarna

D

ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Jarosława
ul. Dębowa
ul. Deszczowa
ul. Dobra
ul. Dolne Przedmieście
ul. Drwali
ul. Dworcowa
ul. Dworska
ul. Działkowa

F

ul. Fabryczna
ul. Familijna
ul. Fiołkowa
ul. Folwarecka
ul. Francuska

G

ul. Gajowa
ul. Garncarska
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gichta
ul. Giedroycia Jerzego
ul. Gminna
ul. Górna
ul. Górne Przedmieście
ul. Górnicza
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Gryczana
ul. Gwarków
ul. Głęboka
ul. Główna

H

ul. Hańcówka
ul. Harcerzy Buchalików
ul. Herberta Zbigniewa
ul. Herlinga Grudzińskiego
ul. Herlinga-Grudzińskiego Gustawa
ul. Huloki

I

ul. Imienia 700-lecia Żor Os.

J

ul. Jagodowa
al. Jana Pawła II
ul. Janasa
ul. Janasa Wincentego
ul. Jankowicka
ul. Jarzębinowa
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jesionek
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Jubileuszowa

K

ul. Kacza
ul. Kaczeńców
ul. Karłowicza
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasztanowa
ul. Katowicka
ul. Kawowa
ul. Klasztorna
ul. Kleszczowska
ul. Klimka
ul. Klimka Piotra (Księdza Piotra Klimka)
ul. Klonowa
ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolejowa
ul. Kolona
ul. Komunalna
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korfantego Wojciecha Os.
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Koszarowa
ul. Kradziejówka
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Ignacego
ul. Krokusowa
ul. Krótka
ul. Kwiatowa
ul. Kłapczyka
ul. Kłapczyka Józefa
ul. Kłokocińska

L

ul. Lasoki
ul. Lawendowa
ul. Lazurowa
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Leśników
ul. Leszka Księcia
ul. Letnia
ul. Lipowa
ul. Listopada 11

Ł

ul. Ładna
ul. Łąkowa
ul. Łowiecka
ul. Łytkowskiego
ul. Łytkowskiego Stefana (Doktora Stefana Łytkowskiego)

M

ul. Maja 3
ul. Makowa
ul. Malinowa
ul. Mała
ul. Małachowskiego
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Męczenników Oświęcimskich
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mikołowska
ul. Minimalna
ul. Miodowa
ul. Miła
ul. Miłosza Czesława
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Murarska
ul. Myśliwska
ul. Młyńska

N

ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Nepomucena Jana
ul. Nepomucena Jana (Świętego Jana Nepomucena)
al. Niepodległości
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Nowa
ul. Nowopszczyńska
ul. Nowowiejskiego Feliksa

O

os. 700-lecia Żor
os. Gwarków
os. Korfantego
ul. Ogniowa
ul. Ogrodnicza
ul. Ogrodowa
ul. Okrężna
ul. Opolskiego Władysława Os. (Księcia Władysława Opolskiego)
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orzeszkowej
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Osińska
ul. Owocowa
os. Pawlikowskiego
os. Powstańców Śląskich
os. Sikorskiego
os. Władysława Księcia

P

park Pałacowy
park Piaskownia
park Staromiejski
park Strzelnica
ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
pl. Pamięci Narodowej
ul. Pańskie Łąki
ul. Parkowa
ul. Pawlikowskiego Władysława Os. (Porucznika Władysława Pawlikowskiego)
ul. Pałki
ul. Pałki Władysława
ul. Piaskowa
ul. Piastów Górnośląskich
ul. Piękna
ul. Piwonii
ul. Plonowa
ul. Podlesie
ul. Pogodna
ul. Polna
ul. Polska
ul. Poprzeczna
ul. Powstańców
ul. Powstańców Śląskich Os.
ul. Poziomkowa
ul. Południowa
ul. Prawnicza
ul. Promienna
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Przemysława Księcia
ul. Przyjazna
ul. Pszczyńska
ul. Pszenna
ul. Ptasia
ul. Pukowca
ul. Pukowca Józefa

R

rondo Węgierskie Mezőkövesd
rondo Francuskie Montceau-Les-Mines
rondo Litewskie Pasvalys
ul. Raciborskiego
ul. Radosna
ul. Reja
ul. Reja Mikołaja
ul. Rodzinna
ul. Rolnicza
ul. Równa
ul. Różana
ul. Rudzka
ul. Rybna
ul. Rybnicka
ul. Rynek
ul. Rzeczna
ul. Rzepakowa

S

ul. Sądowa
ul. Sąsiedzka
ul. Serdeczna
ul. Sielska
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sikorskiego Władysława Os. (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Skarbek
ul. Skotnica
ul. Skrzeczkowicka
ul. Smutna
ul. Sosnowa
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Stanisława św.
ul. Starowiejska
ul. Stawowa
al. Sterna Otto
ul. Stodolna
ul. Strażacka
ul. Strefowa
ul. Stroma
ul. Szczejkowicka
ul. Szeptyckiego
ul. Szeptyckiego Stanisława (Generała Stanisława Szeptyckiego)
ul. Szeroka
ul. Szkolna
ul. Szoszowska
ul. Szybowa
ul. Szykowna
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza

Ś

ul. Śmieszek
ul. Świąteczna
ul. Świerklańska
ul. Świerkowa
ul. Świętego Stanisława

T

ul. Targowa
ul. Tęczowa
ul. Topolowa
ul. Trakt Piastowski
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana

U

ul. Urocza
ul. Uroczysko
ul. Ustronna

W

ul. Warszowicka
ul. Wąska
ul. Wąwozowa
ul. Wczasowa
ul. Węglowa
ul. Wesoła
ul. Widok
ul. Wiejska
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wierzbowa
ul. Wiklinowa
ul. Wiosenna
ul. Wiśniowa
ul. Wodna
ul. Wodociągowa
ul. Wodzisławska
al. Wojska Polskiego
ul. Wolności
ul. Wrzosowa
ul. Wspólna
ul. Wybickiego
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wygoda
ul. Wyjazdowa
ul. Wypoczynkowa
ul. Wysoka
ul. Wyzwolenia
pl. Władysława Księcia
ul. Włościańska

Z

ul. Za Fosą
ul. Za Targiem
ul. Zacisze
ul. Zakątek
ul. Zalew
ul. Zamkowa
ul. Zaułek
ul. Zbożowa
ul. Zdrojowa
ul. Zgaślika
ul. Zgaślika Teodora (Księdza Teodora Zgaślika)
ul. Zielna
ul. Zielona
al. Zjednoczonej Europy
ul. Zostawa
ul. Złota

Ż

ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żurawinowa
ul. Żwaka
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Żory (wyświetlono 5/5)


Ocena internautów miejscowości Żory
Średnia ocena: 4.4
liczba ocen: 3

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Żory, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Żory

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:08:37

Szybka zmiana regionu Polski