Menu
Home» »

Województwo Świętokrzyskie:

Liczba miast na prawach powiatu: 1

Liczba powiatow: 13

Liczba kodów pocztowych: 607

Powierzchnia: 11 710,20 km²

Urbanizacja: 45,4%

Populacja: 1 275 550

Gęstość zaludnienia: 109 os./km²

Tablice rejestracyjne: T

TERYT: 25

Kod ISO: PL-SK


Urząd Wojewódzki:

Adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Oficjalna strona urzędu wojewódzkiego

Urząd Marszałkowski:

Adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Oficjalna strona województwa Świętokrzyskiego

Herb województwa
Świętokrzyskiego:

Herb województwa Świętokrzyskiego

Flaga województwa
Świętokrzyskiego:

Flaga województwa Świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie

Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.

Położenie

Położenie województwa wyznaczone jest przez jego krańcowe punkty:

 • na zachodzie miejscowość Dąbie (19°43' E)
 • na wschodzie miejscowość Zawichost (21°42' E)
 • na północy okolice Kamiennej Woli (51°21' N)
 • na południu okolice Sędziszowic (50°10' N)

Część granic województwa jest naturalna – na południowym wschodzie i wschodzie wyznacza je Wisła, na zachodzie Pilica. Prawie cały region (z wyjątkiem jednej z dzielnic Sandomierza) położony jest w lewostronnej części dorzecza Wisły.

Świętokrzyskie leży w obrębie Wyżyny Małopolskiej, na obszarze obejmującym:

 • Wyżynę Kielecką
 • Nieckę Nidziańską
 • wschodnią część Wyżyny Przedborskiej

Graniczy z województwami:

Demografia

Dane z 31 grudnia 2007 r.:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 1 273 550 100 654 117 51,3 621 433 48,7
powierzchnia 11 710,20 km²
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
108,9 55,9 53,1

Struktura wyznaniowa

Podział administracyjny

Województwo składa się z 14 powiatów (w tym miasto na prawach powiatu Kielce) oraz 102 gmin. W tym, z 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna i Sandomierz), 26 gmin miejsko-wiejskich oraz 71 gmin wiejskich.

Na terenie województwa znajduje się 31 miast i 2542 wsi.

Powiaty

grodzkie:

ziemskie:

Miasta

W województwie świętokrzyskim jest 31 miast, w tym 1 miasto na prawach powiatu. Miasta zostały uszeregowane według liczby mieszkańców (malejąco). Pogrubioną czcionką oznaczono miasta powiatowe.

Herb Miasto Powiat Ludność Pow.
(km2)
Gęst. zal.
(os./km2)
Kielce na prawach powiatu 203804 109,65 1859
Ostrowiec Świętokrzyski ostrowiecki 74350 46,43 1550
Starachowice starachowicki 51605 31,82 1622
Skarżysko-Kamienna skarżyski 47525 64,39 738
Sandomierz sandomierski 24375 28,69 850
Końskie konecki 19962 17,70 1128
Busko-Zdrój buski 16742 12,28 1363
Jędrzejów jędrzejowski 16139 11,37 1419
Staszów staszowski 15108 26,88 562
Pińczów pińczowski 11303 14,33 789
Włoszczowa włoszczowski 10657 30,30 352
Suchedniów skarżyski 8635 59,40 145
Połaniec staszowski 8227 17,41 473
Opatów opatowski 6658 9,36 711
Sędziszów jędrzejowski 6639 7,92 838
Stąporków konecki 5848 10,94 535
Kazimierza Wielka kazimierski 5575 5,33 1046
Ożarów opatowski 4661 7,79 598
Chęciny kielecki 4304 14,13 305
Chmielnik kielecki 3891 7,80 499
Małogoszcz jędrzejowski 3849 9,68 398
Ćmielów ostrowiecki 3176 13,34 238
Kunów ostrowiecki 3040 7,26 419
Daleszyce kielecki 2953 15,50 191
Wąchock starachowicki 2744 16,02 171
Koprzywnica sandomierski 2540 17,90 142
Bodzentyn kielecki 2223 8,65 257
Osiek staszowski 2001 17,43 115
Zawichost sandomierski 1813 20,29 89
Skalbmierz kazimierski 1310 7,13 184
Działoszyce pińczowski 991 1,92 516
570257 669,04 852

Warunki naturalne

Charakterystycznym elementem województwa są Góry Świętokrzyskie stanowiące centrum Wyżyny Kieleckiej. Góry wpływają na klimat regionu, zaostrzając go. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 5,7 °C w Łysogórach do 8,2 °C w rejonie Sandomierza. Rozpiętość temperatur jest znaczna, w lecie sięga 32-33 °C, zimą spada nawet do –35 °C. Najcieplejsze regiony to Niecka Nidziańska i Kotlina Sandomierska.

Średnie roczne opady wynoszą 602,8 mm, przy czym silnie zależą od ukształtowania terenu. W Łysogórach sięgają 840 mm, podczas gdy na wschodnią część Niecki Nidziańskiej i Kotliny Sandomierskiej przypada 550 mm. Na terenie województwa przeważają wiatry zachodnie o prędkości 3 m/s. Rzadsze są wiatry wschodnie i południowo-wschodnie.

Przez świętokrzyskie przepływają rzeki: Wisła (górna i środkowa), Pilica, Nida, Nidzica, Lubrzanka, Kamienna, Czarna Włoszczowska, Czarna Konecka, Czarna Staszowska, Wschodnia i wiele mniejszych.

Ochrona przyrody

Formy ochrony przyrody w województwie świętokrzyskim.

 • 1 park narodowy
  • Świętokrzyski Park Narodowy
 • 9 parków krajobrazowych
  • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy
  • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy
  • Jeleniowski Park Krajobrazowy
  • Sieradowicki Park Krajobrazowy
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy
  • Szaniecki Park Krajobrazowy
  • Kozubowski Park Krajobrazowy
  • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy
  • Przedborski Park Krajobrazowy
 • 11 obszarów chronionego krajobrazu
  • Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej
  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Koszycko-Opatowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Przysusko-Szydłowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu
 • 67 rezerwatów przyrody
 • 701 pomników przyrody
 • 8 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
 • 83 użytki ekologiczne

Nauka i oświata

W Kielcach działają dwie państwowe uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Uczelnie niepubliczne:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica
 • Wszechnica Świętokrzyska
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego
 • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji
 • Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych
 • Wyższe Seminarium Duchowne
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa

Ponadto na terenie województwa znajdują się:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski (uczelnia niepaństwowa)
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense, Sandomierz (uczelnia niepaństwowa)
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Pińczów (uczelnia niepaństwowa)
 • Wyższa Szkoła Doskonalenia Zawodowego, filia w Busku-Zdroju, oddział w Krakowie, Busko-Zdrój (uczelnia niepaństwowa)

Gospodarka

Główne gałęzie przemysłu – hutniczy Celsa Huta Ostrowiec (Ostrowiec Świętokrzyski), metalowy (Skarżysko-Kamienna), maszynowy (Starachowice), materiałów budowlanych (Kielce), ceramiczny, odlewniczy ( Stąporków, Końskie), energetyczny (Połaniec).

W 2008 r. produkt krajowy brutto woj. świętokrzyskiego wynosił 34,1 mld zł, co stanowiło 2,7% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 80,0% średniej krajowej, co plasowało świętokrzyskie na 13. miejscu względem innych województw.

W końcu czerwca 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 79,6 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 14,2% do aktywnych zawodowo.

Administracja i polityka

Samorząd

Organem uchwałodawczym jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, składający się z 30 radnych, którzy są wybierani przez mieszkańców województwa w 5 okręgach wyborczych. Sejmik wybiera organ wykonawczy województwa, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem. Siedzibą sejmiku województwa są Kielce.

Administracja rządowa

Organem administracji rządowej jest Wojewoda Świętokrzyski, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody są Kielce.

Wojewodowie Świętokrzyscy:

 • Włodzimierz Stępień
 • Wojciech Lubawski
 • Włodzimierz Wójcik
 • Grzegorz Banaś
 • Bożentyna Pałka-Koruba

Polityka

Mieszkańcy województwa wybierają łącznie 16 posłów na Sejm w okręgu wyborczym nr 33, który pokrywa się z granicami województwa. Mieszkańcy wybierają 3 senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Do Parlamentu Europejskiego jest wybieranych 7 posłów z okręgu wyborczego nr 10, który obejmuje także województwo małopolskie.

Zobacz też

 • Sandomierzacy
 • drogi wojewódzkie w województwie świętokrzyskim
 • polskie tablice rejestracyjne (wikisource)

Kody pocztowe, województwo Świętokrzyskie (wyświetlono 50 z 607)

Herb województwa Świętokrzyskiego
Ocena internautów województwa Świętokrzyskie
Średnia ocena: 4.2
liczba ocen: 15

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Województwo Świętokrzyskie, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o województwie Świętokrzyskie

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 14:04:08

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Województwo Świętokrzyskie
Polska - Miasta na prawach powiatu Polska - Powiaty Herb województwa Świętokrzyskiego Herb województwa Świętokrzyskiego