Menu
Home» » »

Powiat jędrzejowski - Informacje:

Liczba gmin: 9

Liczba miejscowosci: 276

Liczba kodów pocztowych: 9

Tablice rejestracyjne: TJE

Gęstość zaludnienia: 71,04 osób/km²

Powierzchnia: 1257,17 km²

Urbanizacja: 30,61%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. 11 Listopada 83 28-300 Jędrzejów

Oficjalna strona powiatu jędrzejowskiego

Herb powiatu jędrzejowski:

Herb powiatu jędrzejowski

Flaga powiatu jędrzejowski:

Flaga powiatu jędrzejowski

Powiat jędrzejowski

Powiat jędrzejowski - powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jędrzejów.

W skład powiatu wchodzą:

Gminy

Gmina Ludność (2006) Powierzchnia
Gmina Jędrzejów herb.svg Jędrzejów
(w tym miasto)
29 178
(56,8%)
227,52 km²
(4,9%)
POL Sędziszów COA.svg Sędziszów
(w tym miasto)
13 116
(51,9%)
145,71 km²
(5,46%)
POL Małogoszcz COA.svg Małogoszcz
(w tym miasto)
11 758
(33,56%)
145,37 km²
(6,61%)
 Sobków 8 266 145,5 km²
 Wodzisław 7 585 176,66 km²
 Nagłowice 5 290 117,3 km²
 Oksa 4 879 90,26 km²
 Imielno 4 626 100,6 km²
POL gmina Słupia (powiat jędrzejowski) COA.svg Słupia 4 606 107,88 km²
Razem 89 304 1 257,17 km²

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2006):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 89 304 100 45 050 50,4 44 254 49,6
Miasto 27 333 100 14 033 51,3 13 300 48,7
Wieś 61 971 100 31 017 50,1 30 954 49,9

Charakterystyka geograficzna

Powiat jędrzejowski położony jest na Wyżynie Małopolskiej w większości w obrębie Niecki Nidziańskiej a jego północno-zachodnie tereny leżą na Wyżynie Przedborskiej. W skład Niecki wchodzi charakterystyczny dla tego regionu Płaskowyż Jędrzejowski. Teren płaskowyżu jest pofałdowany i opada łagodnymi garbami z zachodu na wschód. Dominują tu gleby urodzajne, przeważnie rędziny. Obszar zbudowany jest z utworów węglanowych górnej kredy.

Obszary chronione

  • Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu (M-DOChK) - w obrębie powiatu rozciąga się na obszarach gmin Słupia, Sędziszów i Wodzisław.
  • Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (W-JOChK) - w obrębie powiatu rozciąga się na obszarach gmin Nagłowice, Oksa, Jędrzejów i niewielkimi fragmentami na terenach gmin Małogoszcz, Sobków i Imielno.
  • Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (częściowo w gminie Małogoszcz) - ma powierzchnię 98 359 ha. Prawie 50% jego obszaru zajmują duże kompleksy leśne z wielogatunkowymi drzeworostami. Bogata jest fauna reprezentowana przez zwierzęta łowne i ptaki.

Historia powiatu

Przed I wojną światową powiat należał do guberni kieleckiej, zaś po wojnie do województwa kieleckiego. Po II wojnie światowej ponownie włączono go do województwa kieleckiego. Powiat istniał aż do reformy administracyjnej w 1975 roku. Kolejna reforma w 1999 roku przywróciła powiat jędrzejowski i włączyła go do województwa świętokrzyskiego.

Osadnictwo na terenie powiatu jędrzejowskiego ma długą historię. W wyniku badań archeologicznych w okolicy Sobkowa i Nagłowic odkryto liczne stanowiska kultury łużyckiej oraz świadectwa wpływów rzymskich na tych terenach.

Podczas walk narodowowyzwoleńczych w obrębie powiatu rozegrano wiele potyczek, w tym najkrwawszą bitwę powstania styczniowego w 1863 roku pod Małogoszczem. W ramach reperkusji po stłumieniu powstania miastom powiatu (Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków, Wodzisław) odebrano prawa miejskie.

Podczas II wojny światowej na terenie powiatu walczyły oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.

Kody pocztowe w powiacie jędrzejowski (wyświetlono 9/9)Ocena internautów powiatu jędrzejowski
Średnia ocena: 3.7
liczba ocen: 28

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat jędrzejowski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie jędrzejowski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:45:20

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat jędrzejowski
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat jędrzejowski - Herb
Herb powiatu jędrzejowski