Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski


Informacje o Ostrowiec Świętokrzyski:

Ilość ulic: 411

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 50.932999

Współrzedne geograficzne E: 21.400000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 41

Liczba ludności: 74200

Gęstość ludności: 1 560,5 os./km²

Powierzchnia: 46.4 km²

Wysokośc npm: 167

Rodzaj gminy: miejska

TERC: 3263407011

Tablice rejestracyjne: TOS

Herb Ostrowiec Świętokrzyski:

Herb Ostrowiec Świętokrzyski

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Ostrowiec Świętokrzyski

 • Dzielnica: Bieliny

 • Dzielnica: Cegielnia

 • Dzielnica: Cukrownia

 • Dzielnica: Częstocice

 • Dzielnica: Denków

 • Dzielnica: Gutwin

 • Dzielnica: Henryków

 • Dzielnica: Huta

 • Dzielnica: Józefówka

 • Dzielnica: Kąty Denkowskie

 • Dzielnica: Kazimierzówka

 • Dzielnica: Kolonia Piaski

 • Dzielnica: Kolonia Robotnicza

 • Dzielnica: Kolonie Dudy

 • Dzielnica: Koszary

 • Dzielnica: Kuźnia

 • Dzielnica: Ludwików

 • Dzielnica: Nadkoszary

 • Dzielnica: Ostrówek

 • Dzielnica: Paulinów

 • Dzielnica: Piaski

 • Dzielnica: Rofszczyzna

 • Dzielnica: Romanów

 • Dzielnica: Rzeczki

 • Dzielnica: Stawki

 • Dzielnica: Zofiówka

 • Dzielnica: Zygmuntówka

Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski – miasto w województwie świętokrzyskim. Siedziba władz powiatu ostrowieckiego. Prawa miejskie od 1613. Ośrodek przemysłowy: huta żelaza i zakład metalurgiczny, zakłady materiałów ogniotrwałych, odzieżowe, spożywcze; przemysł chemiczny, poligraficzny i drzewny. Według danych GUS z grudnia 2009 miasto posiadało 72 455 mieszkańców.

Położenie

Miasto położone jest nad Kamienną, do której uchodzą tu rzeki: Szewnianka, Modła i Struga Denkowska. Jego północna część znajduje się na Przedgórzu Iłżeckim, a południowa na skraju Wyżyny Opatowskiej. Kilkanaście kilometrów na południowy zachód od miasta rozpościera się Pasmo Jeleniowskie, Gór Świętokrzyskich.

Nieopodal Ostrowca znajduje się rezerwat archeologiczny w Krzemionkach, z neolityczną kopalnią krzemienia, a także liczne zabytki związane z historią Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Popularną atrakcją turystyczną okolic Ostrowca jest Park Dinozaurów JuraPark w Bałtowie.

Od północnego zachodu miasto sąsiaduje z gminą miejsko-wiejską Kunów. Ze wszystkich pozostałych stron Ostrowiec otaczają tereny gminy wiejskiej Bodzechów. Siedziba jej władz znajduje się w Ostrowcu przy ul. Mikołaja Reja.

Ostrowiec Świętokrzyski jest punktem początkowym Szlak rowerowy niebieski.svg niebieskiego szlaku rowerowego prowadzącego do Skarżyska-Kamiennej oraz Szlak rowerowy zielony.svg zielonego szlaku rowerowego im. Witolda Gombrowicza. Na terenie miasta znajduje się Szlak rowerowy czerwony.svg czerwony szlak rowerowy im. Mieczysława Radwana.

Przez Ostrowiec przebiegają szlaki komunikacyjne:

 • droga krajowa nr 9: Radom – Ostrowiec – Barwinek (granica państwa)
 • linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska – Ostrowiec – Dębica
 • droga wojewódzka nr 751: SuchedniówNowa Słupia – Ostrowiec
 • droga wojewódzka nr 754: Ostrowiec – Solec nad Wisłą – Gołębiów
 • droga wojewódzka nr 755: Ostrowiec – Ożarów – Kosin.

Według danych z roku 2002 Ostrowiec Świętokrzyski ma obszar 46,41 km², w tym:

 • użytki rolne: 40%
 • użytki leśne: 10%

Miasto stanowi 7,53% powierzchni powiatu.

Fauna

Najcenniejszym gatunkiem lęgowym ptaka(spośród kręgowców), spotykanym w południowo - zachodnich obszarach od Ostrowca Św. jest żołna. Gatunek preferuje wąwozy lessowe, gdzie na ich brzegach (ścianach) pary kopią nory gniazdowe.

Z uwagi na mozaikowosć środowisk (monokultury sosnowe, bory suche, bory świeże, bory mieszane, grądy na podłożach lessowych, murawy napiaskowe, murawy mezokserotermiczne i kserotermiczne, przydroża, przytorza i torowiska, łąki wilgotne i trzęślicowe), w granicach administarcyjnych Ostrowca Świętokrzyskiego i najbliższych, sąsiednich stykających się miejscowościach stwierdzono tu chronione, wymienione w czerwonej księdze, rzadkie i charakterystyczne dla tego terenu gatunki bezkręgowców.

Do gatunków prawnie chronionych występujących tu należą: paź żeglarz, modraszek telejus, strzępotek soplaczek, czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek, modliszka zwyczajna, biegacz wręgaty, biegacz skórzasty, biegacz pomarszczony, biegacz fioletowy, biegacz leśny, biegacz górski.

Gatunkiem wymionym w Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - Bezkregowce , spotykanym tu jest: prostoskrzydły (szarańczak)- nadobnik włoski. Gatunki rzadkie i charakterystyczne dla tego terenu to: motyle - modraszek adonis, modraszek aleksis, modraszek dorylas, czerwończyk płomieniec, ogończyk akacjowiec, warcabnik ślazowiec, osadnik kostrzewiec, górówka meduza, pokłonnik osinowiec, mieniak tęczowiec, dostojka laodyce, dostojka eufrozyne, zmrocznik przytuliak, fruczak gołąbek, fruczak trutniowiec, kraśnik rzęsinowiec (k. karyncki), kraśnik goryszowiec oraz prostoskrzydłe - siodlarka stepowa i wątlik Leptophyes albovittata. Występuje tu także ważka - lecicha białoczelna.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 74 498 100 39 280 52,7 35 218 47,3
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
1605,2 846,4 758,8
 • 1939 - 30 000
 • 1946 - 19 211 (spis powszechny)
 • 1950 - 20 273 (spis powszechny)
 • 1955 - 31 741
 • 1960 - 38 108 (spis powszechny)
 • 1961 - 39 500
 • 1962 - 40 500
 • 1963 - 41 700
 • 1964 - 42 800
 • 1965 - 43 908
 • 1966 - 44 800
 • 1967 - 46 300
 • 1968 - 47 500
 • 1969 - 49 100
 • 1970 - 50 147 (spis powszechny)
 • 1971 - 51 357
 • 1972 - 52 900
 • 1973 - 54 500
 • 1974- 55 787
 • 1975 - 57 361
 • 1976 - 58 700
 • 1977 - 59 500
 • 1978 - 60 400 (spis powszechny)
 • 1979- 62 300
 • 1980 - 65 092
 • 1981 - 66 814
 • 1982 - 68 891
 • 1983 - 69 793
 • 1984 - 71 280
 • 1985 - 72 964
 • 1986 - 74 511
 • 1987 - 75 519
 • 1988 - 76 341 (spis powszechny)
 • 1989 - 77 472
 • 1990 - 78 670
 • 1991 - 79 580
 • 1992 - 79 328
 • 1993 - 79 541
 • 1994 - 79 224
 • 1995 - 79 238
 • 1996 - 79 280
 • 1997 - 78 940
 • 1998 - 79 173
 • 1999 - 79 047
 • 2000 - 78 765
 • 2001 - 78 224
 • 2002 - 75 262 (spis powszechny)
 • 2003 - 74 913
 • 2004 - 74 498
 • 2005 - 74 211
 • 2006 - 73 663
 • 2007- 73 111
 • 2008 - 72 823
 • 2009 - 72 635
 • 2010 - ?
 • 2011 - 71 959

Historia

Najstarsze udokumentowane ślady stałego osadnictwa pochodzą z epoki kamienia (ok. 4 tys. lat p.n.e.). Wtedy to na tereny dzisiejszego Ostrowca przywędrowały naddunajskie plemiona koczownicze – ludy kultur: lendzielskiej, pucharów lejkowych i amfor kulistych. Pozyskiwany w kopalniach na terenie Przedgórza Iłżeckiego krzemień posłużył osadnikom do wyrobu narzędzi. Najlepiej zachowane stanowisko kopalniane to Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki” w Krzemionkach Opatowskich. Najdawniejsze wzmianki o terenach wchodzących w skład dzisiejszego miasta sięgają XIV w., a o wsi Ostrów, która dała początek miastu Ostrowiec pochodzą z XIV w. Wieś położona była na prawym brzegu rzeki Kamiennej. Pierwsze próby lokacji miasta na terenie wsi Ostrów na prawym brzegu Kamiennej podjął na początku XVI w. Kacper Maciejewski. U schyłku XVI w. (w 1564 r. prawa miejskie uzyskał Denków, dawniej Magna Michów) Ostrów przeszedł na własność Jakuba Gawrońskiego herbu Rawa, który wyznaczył na lewym brzegu rzeki miejsce pod budowę miasta. Przyjmuje się, że powstało ono na tzw. "surowym korzeniu" w 1597. W 1613 Ostrowcowi nadano prawa miejskie. Nazwa miasta (wcześniej: Ostrów, Ostrowiec lub Tarnowiec) ostatecznie ustaliła się po przejęciu dóbr ostrowieckich przez Janusza Ostrogskiego.

Ostrowiec stał się częścią dóbr ostrowieckich w posiadaniu hrabiego Jana Tarnowskiego herbu Leliwa. W późniejszym czasie dobra ostrowieckie były w posiadaniu największych rodów magnackich w Rzeczypospolitej: Tarnowskich, Czartoryskich, Lubomirskich, Radziwiłłów, Ostrogskich, Zasławskich, Sanguszków, Wielopolskich, Dobrzańskich, Łubieńskich i innych. W roku 1889 dobra ostrowieckie zostały rozdrobnione a każda część otrzymała osobną hipotekę. Po II wojnie światowej wszystkie grunty prywatne zostały odebrane właścicielom i znacjonalizowane.

Pod koniec XVIII i w XIX w., w okolicy Ostrowca intensywnie rozwijał się przemysł. Połowa wieku XIX zaowocowała stopniowym rozwojem staszicowskiej koncepcji uprzemysłowienia doliny rzeki Kamiennej w oparciu o siłę motoryczną rzeki i jej dopływów oraz miejscowe zasoby węgla i rudy żelaza. Tak powstały m.in. zakłady w Brodach Iłżeckich, Nietulisku, Dołach Biskupich, Chmielowie czy Bodzechowie. W latach 1837-1839, powstała huta zwana Klimkiewiczów (od budowniczego – Antoniego Klimkiewicza). Wokół huty, która z czasem przyjęła nazwę Zakładów Ostrowieckich, rozwijały się mniejsze zakłady, między innymi materiałów ogniotrwałych i spożywcze. Na przełomie XIX i XX w. ostrowiecka huta stała się drugim co do wielkości tego typu zakładem w Królestwie Polskim.

W czasie rewolucji 1905 roku miały tu miejsce masowe wystąpienia robotnicze, których kulminacją było proklamowanie 27 grudnia 1905 Republiki Ostrowieckiej. Na okres około dwóch tygodni władzę w mieście i sąsiednich powiatach przejęła PPS kierowana przez Ignacego Boernera. Upadek Republiki Ostrowieckiej nastąpił po przybyciu do miasta dwóch carskich pułków piechoty wraz z artylerią.

W okresie I wojny światowej, Zakłady Ostrowieckie uległy poważnym zniszczeniom. 3 listopada 1918 Polacy przejęli władzę w mieście z rąk okupantów austro-węgierskich.

W okresie międzywojennym Ostrowiec rozwijał się dzięki inwestycjom związanym z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1924 miasto znacznie poszerzyło swoje granice i zostało wydzielone z powiatu opatowskiego. W chwili wybuchu II wojny światowej Ostrowiec liczył około 30 tysięcy mieszkańców.

Od 1937 miasto nosi współczesną nazwę Ostrowiec Świętokrzyski. Wcześniej, w latach 20. i 30. używana była nazwa Ostrowiec Kielecki, a na początku XX w. Ostrowiec nad Kamienną.

Wojska niemieckie zajęły Ostrowiec 8 września 1939 r., co zmusiło ludność do podjęcia walk o charakterze podziemnym i partyzanckim. Podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej 11 tysięcy Żydów ostrowieckich zostało wymordowanych. W Ostrowcu miały miejsce liczne publiczne egzekucje, założono tu także obozy przejściowe dla jeńców, obóz Służby Budowlanej, obóz pracy (1941-43) i getto (1943-44) żydowskie. Miasto było ośrodkiem działalności polskiego podziemia; działały tu m.in. ZWZ-AK, PPS-WRN, NOW-NSZ. W Ostrowcu produkowana była broń i wydawana prasa konspiracyjna. 16 stycznia 1945 Ostrowiec został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej.

W okresie powojennym Ostrowiec ponownie szybko się rozwijał. W 1954 do miasta przyłączono szereg podmiejskich osiedli, w tym m.in. dawne miasto Denków. W latach 70. we wschodniej części Ostrowca powstał nowy zakład metalurgiczny huty.

W latach 90. ostrowiecka huta podupadła, a rozwój miasta przybrał raczej kierunek drobnej przedsiębiorczości. W tym samym czasie powstało wiele spółek miejskich, m.in. w 1991 Miejska Energetyka Cieplna. Po rozmowach na temat kupna huty przez zagranicznego inwestora, ostatecznie przejął ją hiszpański koncern Celsa.

Zabytki

 • Kolegiata pw. św. Michała Archanioła – z początku XVII w., w latach 1924-1938 rozbudowana i przebudowana w stylu neobarokowym.
 • Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w dzielnicy Denków – wybudowany w 1700 r. w stylu barokowym, a następnie rozbudowany w 1904; obok dzwonnica z 1806.
 • Zespół Pałacowo-Parkowy w dzielnicy Częstocice z dawnym pałacem hrabiów Wielopolskich z lat 1887-1899 – obecnie Muzeum Historyczno-Archeologiczne
 • Pałac myśliwski hrabiów Wielopolskich przy ulicy Kuźni, obecnie "Pałac Tarnowskich"
 • Drewniany kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Sandomierskiej, wybudowany w stylu zakopiańskim, w 1932 r. według projektu Tadeusza Rekwirowicza
 • Dawny zajazd pocztowy z przełomu XVIII i XIX w. na ulicy Szerokiej
 • Pozostałości cmentarza żydowskiego na wzgórzu parkowym, pomiędzy początkowymi odcinkami ulic Iłżeckiej i Sienkiewicza.
 • Gmach poczty na Alei 3 Maja, wybudowany w latach 1925-1927
 • Budynek dawnej ubezpieczalni społecznej z 1931 na ulicy Focha
 • Dworzec kolejowy z końca XIX w.
 • Figura św. Floriana z 1776 r. na placu św. Floriana

Podział administracyjny

Miasto administracyjnie dzieli się na 20 osiedli: Śródmieście, Kamienna, Ludwików, Hutnicze, Częstocice, Kuźnia, Kolonia Robotnicza, Sienkiewiczowskie, Trójkąt, 25-lecia PRL, Słoneczne, Gutwin, Koszary, Rosochy, Ogrody, Denków, Pułanki, Stawki, Piaski Henryków i Złotej Jesieni. Każde z nich posiada własny organ samorządowy zwany Samorządową Radą Osiedlową, mający za zadanie wspierać działania Rady Miasta.

Edukacja

 • Szkoły podstawowe:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego, obecnie Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Publicznych nr 1
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkół Publicznych nr 2
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 21
 • Gimnazja:
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1
  • Publiczne Gimnazjum Nr 2
  • Publiczne Gimnazjum Nr 3
  • Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkół Publicznych nr 2
  • Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 • Szkoły średnie:
  • Niepubliczne Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)
  • Liceum Ogólnokształcące nr I im. Stanisława Staszica
  • Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza
  • Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego
  • Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C.K. Norwida
  • Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Liceum Ogólnokształcące nr VI
  • Zespół Szkół nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr VII
  • Zespół Szkół nr 3, Liceum Ogólnokształcące nr V, Technikum nr 3, Liceum Profilowane nr 1(do 2010r.);
  • Zespół Szkół nr 4, Liceum Profilowane nr 2
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Szkoły pomaturalne:
  • Policealne Studium Ekonomiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych im Rabina Mariusza Surmy
  • Zespół Szkół Doskonalenia Zawodowego
  • Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Św.
 • Szkoły wyższe:
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
  • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Inicjatywa Młodzieżowa

Na terenie miasta pod opieką Urzędu Miasta działa Inicjatywa Młodzieżowa. Jest to grupa młodzieży która aktywnie uczestniczy w życiu miasta oraz reprezentuje miasto na imprezach ogólnokrajowych np. Parada Schumana, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Ziemi. Młodzież ma kontakt z Urzędem Miasta, Fundacją Schumana, Fundacją "Nasza Ziemia", firma Remondis, PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wspólnoty wyznaniowe

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:

 • Kościół Rzymskokatolicki
 • Kościół Polskokatolicki
  • parafia Imienia Maryi Panny
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Świadkowie Jehowy

Kultura

Imprezy kulturalne i rozrywkowe odbywające się w Ostrowcu:

 • Piknik Gombrowiczowski
 • Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasińskiej "Wielki Ogień"
 • Dni Ostrowca
 • Dni Muzyki
 • Prezentacje Teatralne
 • Zaduszki jazzowe
 • Dni Ziemi
 • Kabareton
 • Spotkania Szantowe
 • Wieczory z Żywym Słowem u św. Jadwigi Jan Krzysztof Szczygieł

Instytucje kulturalne działające w Ostrowcu:

 • Miejskie Centrum Kultury
 • Biuro Wystaw Artystycznych
 • Muzeum Historyczno-Archeologiczne
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Kino Etiuda
 • Galeria fotografii (w siedzibie Kina Etiuda)

Prasa lokalna

 • Gazeta Ostrowiecka – tygodnik, ukazuje się od 15 stycznia 1951. W czasach PRL był tygodnikiem załogi huty i nosił nazwę Walczymy o Stal. Tytuł ten zmieniono 6 stycznia 1990.
 • Wiadomości Świętokrzyskie – tygodnik, ukazuje się od 1 marca 1999.

Komunikacja

Komunikacja miejska

Ostrowieckie MPK obsługuje 26 stałych linii autobusowych. Całkowita długość tras komunikacyjnych wynosi 1357,8 km (w tym 1241,6 km na terenie miasta i 116,2 km na obszarach podmiejskich).

Komunikacja międzymiastowa

Ostrowiec Św. ma bezpośrednie połączenie z wieloma miastami w Polsce, autobusy z Ostrowca docierają m.in. do: Częstochowy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Krosna, Krynicy-Zdroju, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Przemyśla, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia, Zakopanego i Jastrzębiej Góry. Jak również do Brna, Wiednia i miast włoskich: Galatina, Mestre (Wenecja), Bolonia, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce, Racale.

Komunikacja kolejowa

Przez Ostrowiec Świętokrzyski przebiega linia kolejowa nr 25, łącząca Łódź Kaliską ze stacją Dębica.

Kolej doprowadzono do Ostrowca w 1884. W 1885 ukończono budowę dworca kolejowego i miało miejsce uroczyste otwarcie linii. Swoje własne bocznice kolejowe posiadały w Ostrowcu Cukrownia "Częstocice" i Zakłady Ostrowieckie. W późniejszym okresie linia została przedłużona do Zakładów Metalowych w Bodzechowie. W 1915 Rosjanie przedłużyli linię kolejową do Sandomierza. W 1907 podróż ze Skarżyska do Ostrowca trwała około 2 godzin.

W latach 60. XX wieku planowano wybudowanie linii kolejowej łączącej Kielce z Lublinem, która miała przebiegać przez Ostrowiec. Planów tych jednak nie zrealizowano.

W latach 70. XX wieku na trasie ze Skarżyska do Sandomierza wybudowano drugi tor kolejowy. Do tego czasu pociągi mijały się na stacjach na trasie. W 1987 linia została zelektryfikowana.

Ostrowiec jest obecnie stacją końcową pociągów Regio ze Skarżyska-Kamiennej. Od grudnia 2011 roku PKP uruchomiło pociąg TLK relacji Przemyśl - Sandomierz - Skarżysko Kamienna - Warszawa Wschodnia.

Sport

Ostrovia Ostrowiec - pierwszy klub piłkarski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Został założony przez braci Paliszewskich oraz Bronisława Jokiela. Najbardziej prawdopodobna wersja głosi, że klub powstał na przełomie 1923/24, ponieważ pierwszy zorganizowany mecz odbył się w 1924 roku. W roku 1926, po tragicznej śmierci Bronisława Jokiela klub Ostrovia został rozwiązany

 • KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – klub wielosekcyjny
 • KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - piłka nożna
 • Ostrowiecki Klub Tenisowy SINET – tenis
 • Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA – lekkoatletyka
 • Uczniowski Klub Sportowy GUMP – futsal, piłka siatkowa mężczyzn
 • Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – piłka siatkowa kobiet
 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy OSTROWIA – piłka ręczna, judo
 • Klub Szachowy HETMAN – szachy
 • Ostrowiecki Klub Sportów Walki - sporty walki

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Francja Gennevilliers
 • Wielka Brytania North Lincolnshire
 • Ukraina Biała Cerkiew
 • Włochy Pineto
 • Uzbekistan Bekabad

Osoby związane z Ostrowcem

Ludzie nauki

 • Karol Adamiecki – prekursor naukowej organizacji pracy
 • Jarosław Kita - historyk, profesor UŁ
 • Mieczysław Radwan – metalurg, historyk, założyciel Muzeum AGH
 • Jan Samsonowicz – geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie

Ludzie sztuki i kultury

 • Roman Muszyński – malarz, twórca mail artu, grafik i fotografik
 • Augustyn Pelanowski – paulin, autor książek, publicysta
 • Jacek Podsiadło – poeta, prozaik, tłumacz i dziennikarz
 • Mirosław Baka – aktor
 • Sławomir Głazek – aktor
 • Mira Kubasińska – wokalistka bluesowa
 • Jan Rybkowski – scenarzysta i reżyser, twórca m.in. filmów: "Chłopi", "Kapelusz Pana Anatola", "Nikodem Dyzma"
 • Agnieszka Warchulska – aktorka
 • Jan Krzysztof Szczygieł – aktor i reżyser
 • Tomasz Opałka – kompozytor
 • Marek Motylski (pseudonim "Motyl") - były perkusita poprockowego zespołu Mafia
 • Wojciech Kowman – aktor
 • Monika Salita – wokalistka

Żołnierze

 • Mieczysław Pazderski – dowódca partyzancki NSZ
 • Stanisław Jakubowski (wojskowy) – oficer, uczestnik walk w II wojnie światowej
 • Jerzy Dobrzański – dziedzic dóbr ostrowieckich, major Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari; gorący zwolennik wydobywania węgla kamiennego z okolic Kunowa
 • Jan Piwnik – dowódca partyzancki Armii Krajowej

Politycy, działacze państwowi

 • Henryk Łubieński – hrabia, właściciel dóbr ostrowieckich, współzałożyciel wielu zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw prywatnych
 • Ignacy Boerner – minister poczt i telegrafów w sanacyjnych rządach
 • Sławomir Czerwiński – działacz państwowy, pedagog, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
 • Władysław Adamski – polityk lewicowy, były poseł SLD
 • Leszek Bugaj – działacz PSL, były poseł
 • Lech Janiszewski – wicewojewoda świętokrzyski w latach 2006-2007, prezydent Ostrowca w latach 1990-1994, członek Zarządu Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działacz Prawa i Sprawiedliwości
 • Zdzisław Kałamaga – polityk lewicowy, były poseł SLD, były prezydent miasta
 • Sławomir Kopański – pedagog, poseł na na Sejm X kadencji z listy PZPR
 • Zbigniew Kośla – przedsiębiorca, poseł na Sejm I kadencji z listy KLD
 • Adam Mrozowski – działacz Narodowej Demokracji, burmistrz, a od 1924 pierwszy prezydent Ostrowca, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 • Adam Mitura – poseł na sejm kontraktowy, wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"
 • Zbigniew Pacelt – sportowiec, polityk, poseł Platformy Obywatelskiej
 • Jarosław Rusiecki – socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości
 • Leszek Sułek – działacz Samoobrony, poseł na Sejm V kadencji
 • Jerzy Jabłoński - działacz "Solidarności", więzień polityczny PRL
 • Zbigniew Walczyk - działacz podziemnej "Solidarności", więzień polityczny PRL

Sportowcy

 • Piotr Gierczak – piłkarz
 • Janusz Jojko – piłkarz, trener, radny Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim kadencji 2006-2010
 • Mariusz Jop – piłkarz
 • Paweł Kapsa – piłkarz
 • Antoni Kierysz - pływak i waterpolista KSZO, mistrz Polski z 1946 roku i reprezentant Polski w piłce wodnej, odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Związku Pływackiego i Złotą Odznaką Ministra Sportu i Turystyki
 • Andrzej Kobylański – piłkarz
 • Kamil Kosowski – piłkarz
 • Rafał Lasocki – piłkarz
 • Irmina Popławska – tenisistka
 • Janisław Sipiński – bokser
 • Danuta Straszyńska – lekkoatletka
 • Paweł Strąk – piłkarz
 • Grzegorz Szymański – siatkarz
 • Artur Szymczyk – piłkarz
 • Dariusz Pietrasiak - piłkarz

Inni

 • Magdalena Swat - występowała w 2010 roku w pierwszej serii Top Model. Zostań modelką ramówki TVN

Honorowi obywatele miasta

 • Antoni Heda – generał brygady Wojska Polskiego II RP, dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK, w okresie powojennym formacji niepodległościowych ROAK, DSZ i NIE
 • Henryk Samsonowicz – polski historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
 • Jacques Brunhes – w latach 50. XX w. Prezydent Gennevilliers, deputowany do Parlamentu Francji
 • George Perrin – inicjator utworzenia w 1961 roku w Gennevilliers Komitetu „Bliźniactwa” miast Gennevilliers i Ostrowca Św., inicjator i organizator pierwszej wymiany młodzieży szkolnej z obu miast
 • Henryk Mikołaj Górecki
 • Zbigniew Pacelt
 • Przemysław Gosiewski

Zobacz też

 • Staropolski Okręg Przemysłowy
 • Huta Ostrowiec
 • Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Ludność Ostrowca Świętokrzyskiego
 • Ostrowiec Świętokrzyski Huta – stacja kolejowa
 • Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

Uwagi

 • ↑ 1,0 1,1 1,2 Dane ornitologa, przyrodnika - Bogusław Sępioł (prowadzona dokumentacja)
 • ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Dane entomologa, przyrodnika - Marcin Kutera (prowadzona dokumentacja)
 • Klub posiadał aż 13 drużyn, które nie tylko rozgrywały spotkania między sobą, ale i rozgrywały mecze z drużynami z Warszawy, Radomia i Tarnobrzega. m.in. w 1925 roku piłkarze Ostrovii podejmowali drużynę Varsovii. Spotkania rozgrywane były na terenach Rawszczyzny, a następnie na boisku przy ul. Żabiej. Postacią w klubie był jeden z jego współzałożycieli - Bronisław Jokiel. Był on nie tylko zawodnikiem i kapitanem pierwszego zespołu,ale i trenerem, prezesem klubu i nawet gospodarzem stadionu. Działacze Ostrovii otrzymywali nieznaczna pomoc finansową z ówczesnego magistratu oraz z doraźnych datków rzemiosła i kupiectwa. Natomiast główną formą finansowania klubu były składki członkowskie, z których kupowano sprzęt, organizowano zawody.
 • Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 411)

  0-9ABCDFGHIJKLŁMNOPRSŚTWZŹŻ

  0-9

  ul. 11 Listopada
  Al. 3 Maja

  A

  ul. Agrestowa
  ul. Akacjowa
  ul. Akademicka
  ul. Armii Krajowej
  ul. Asnyka
  ul. Asnyka Adama

  B

  ul. Bacewiczówny Grażyny
  ul. Baczyńskiego
  ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
  ul. Bałtowska
  ul. Bieliny
  ul. Boczna
  ul. Boernera Ignacego
  ul. Borowa
  ul. Borowikowa
  ul. Borówkowa
  ul. Botaniczna
  ul. Boya-Żeleńskiego
  ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
  ul. Brody Stanisława
  ul. Broniewskiego
  ul. Broniewskiego Władysława
  ul. Browarna
  ul. Brzechwy
  ul. Brzechwy Jana
  ul. Brzozowa
  ul. Bukowa
  ul. Bławatna

  C

  ul. Cedrowa
  ul. Cegielniana
  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowe
  ul. Chabrowa
  ul. Chełmońskiego
  ul. Chełmońskiego Józefa
  ul. Chmielna
  ul. Chmielowska
  ul. Chopina Fryderyka
  ul. Chrzanowskiego
  ul. Chrzanowskiego Leona
  ul. Chłodna
  ul. Cicha
  ul. Cisowa
  ul. Cybisa
  ul. Cybisa Jana
  ul. Cyprysowa
  ul. Czerwińskiego
  ul. Czerwińskiego Sławomira
  ul. Czerwonego Krzyża
  ul. Czysta

  D

  ul. Dąbrówki
  ul. Dąbrowskiej
  ul. Dąbrowskiej Marii
  ul. Daleka
  ul. Dębowa
  ul. Dębowa Wola Stara
  ul. Denkowska
  ul. Dobra
  ul. Drukarska
  ul. Dunalka
  ul. Dygasińskiego
  ul. Dygasińskiego Adolfa
  ul. Dziewulskiego dr. Eugeniusza
  ul. Długa

  F

  ul. Fabryczna
  ul. Fałata
  ul. Fałata Juliana
  ul. Focha
  ul. Focha Ferdynanda
  ul. Folwark Piaski
  ul. Fredry
  ul. Fredry Aleksandra
  ul. Furmańska

  G

  ul. Gajowa
  ul. Garncarska
  ul. Gałczyńskiego
  ul. Gałczyńskiego Konstantego I.
  ul. Gierymskiego
  ul. Gierymskiego Aleksandra
  ul. Gombrowicza Witolda
  ul. Górna
  ul. Górzysta
  ul. Gościniec
  ul. Goździkowa
  ul. Grabowa
  ul. Grabowiecka
  ul. Graniczna
  ul. Gronowa
  ul. Grottgera
  ul. Grottgera Artura
  ul. Grzybowa
  ul. Gulińskiego
  ul. Gulińskiego Józefa
  ul. Gustawa Morcinka
  ul. Głogowskiego
  ul. Głogowskiego Jana

  H

  ul. Hubalczyków
  ul. Hutników

  I

  inne Most Księdza Infułata Marcina
  ul. Iglasta
  ul. Iwaszkiewicza Jarosława
  ul. Iłżecka

  J

  ul. Jagodowa
  ul. Jana Kilińskiego
  al. Jana Pawła II
  ul. Jana Pawła II
  ul. Jarzębinowa
  ul. Jaśminowa
  ul. Jasna
  ul. Jaworowa
  ul. Jałowcowa
  ul. Jesienna
  ul. Jesionowa
  ul. Jeżewskiego Stanisława
  ul. Jeżynowa
  ul. Jodłowa
  ul. Józefówka
  ul. Jutrzenki

  K

  ul. Kalinowa
  ul. Kamienna
  ul. Kanałowa
  ul. Karłowicza Mieczysława
  ul. Kasprowicza
  ul. Kasprowicza Jana
  ul. Kasztanowa
  ul. Kąty Denkowskie
  ul. Kilińskiego
  ul. Kilińskiego Jana
  ul. Klimkiewiczowska
  ul. Klonowa
  ul. Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego Jana
  ul. Kolejowa
  ul. Kolonia Robotnicza
  ul. Konarskiego
  ul. Konarskiego Stanisława
  ul. Konopnickiej
  ul. Konopnickiej Marii
  ul. Kopalniana
  ul. Kopaniny
  ul. Kopernika
  ul. Kopernika Mikołaja
  ul. Korczaka
  ul. Korczaka Janusza
  ul. Korzenna
  ul. Kościelna
  ul. Kościuszki
  ul. Kościuszki Tadeusza
  ul. Kossaka
  ul. Kossaka Juliusza
  ul. Krasickiego
  ul. Krasickiego Ignacego
  ul. Krasińskiego
  ul. Krasińskiego Zygmunta
  ul. Kraszewskiego
  ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
  ul. Krótka
  ul. Krucza
  ul. Kruczkowskiego
  ul. Kruczkowskiego Leona
  ul. Kuźnia
  ul. Kwiatowa
  ul. Kłosowa

  L

  ul. Las Rzeczki
  ul. Lazurowa
  ul. Lelewela
  ul. Lelewela Joachima
  ul. Leśmiana
  ul. Leśmiana Bolesława
  ul. Leśna
  ul. Leszczynowa
  ul. Letnia
  ul. Lipowa
  ul. Listopada 11

  Ł

  ul. Łączna
  ul. Łąkowa

  M

  ul. Magnoliowa
  al. Maja 3
  ul. Makowa
  ul. Malczewskiego
  ul. Malczewskiego Jacka
  ul. Malinowa
  ul. Matejki
  ul. Matejki Jana
  ul. Mała
  ul. Mickiewicza
  ul. Mickiewicza Adama
  ul. Migdałowa
  ul. Milewskiego Jana
  ul. Miodowa
  ul. Miła
  ul. Modra
  ul. Modrzewiowa
  ul. Mokra
  ul. Moniuszki
  ul. Moniuszki Stanisława
  ul. Morcinka Gustawa
  ul. Morwowa
  ul. Mostowa
  ul. Młyńska

  N

  ul. Nadkoszary
  ul. Naruszewicza
  ul. Naruszewicza Adama
  ul. Nałkowskiej
  ul. Nałkowskiej Zofii
  ul. Niecała
  ul. Niewiadoma
  ul. Niska
  ul. Norwida
  ul. Norwida Cypriana Kamila
  ul. Noskowskiego Zygmunta
  ul. Nowa
  ul. Nowe Piaski

  O

  ul. Ogińskiego Michała Kleofasa
  ul. Ogrodowa
  os. Ogrody
  ul. Ogrody Os.
  ul. Okólna
  ul. Okrężna
  ul. Okrzei
  ul. Okrzei Stefana
  ul. Olchowa
  ul. Olszynowa
  ul. Opatowska
  ul. Orkana
  ul. Orkana Władysława
  ul. Orla
  ul. Orzechowa
  ul. Orzeszkowej
  ul. Orzeszkowej Elizy
  ul. Os. Rosochy
  ul. Os. Stawki
  ul. Os. Słoneczne
  ul. Osadowa
  ul. Osikowa
  ul. Ostrowiecka
  os. Patronackie
  os. Pułanki
  os. Rosochy
  os. Stawki
  os. Słoneczne

  P

  ul. Paderewskiego Ignacego
  ul. Parkowa
  ul. Partyzantów
  ul. Paulinowska
  ul. Piaski
  ul. Piwna
  ul. Plac Św. Floriana
  pl. Plac Świętego Floriana
  ul. Plenerowa
  ul. Podgórze
  ul. Podleśna
  ul. Podstawie
  ul. Podwale
  ul. Pogodna
  ul. Polna
  ul. Poniatowskiego
  ul. Poniatowskiego ks. Józefa
  ul. Poprzeczna
  ul. Porzeczkowa
  ul. Poziomkowa
  ul. Prosta
  ul. Prusa
  ul. Prusa Bolesława
  ul. Przerwy-Tetmajera
  ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
  ul. Przeskok
  ul. Przesmyk
  ul. Przyjemna
  ul. Przytulna
  ul. Ptasia

  R

  rondo 25-lecia NSZZ "Solidarność"
  rondo Batalionów Chłopskich
  rondo Rondo Narodowych Sił Zbrojnych
  ul. Radosna
  ul. Radwana
  ul. Radwana Mieczysława
  ul. Reja
  ul. Reja Mikołaja
  ul. Relaksowa
  ul. Reńskiego Józefa
  ul. Reymonta
  ul. Reymonta Władysława
  ul. Rodakowskiego Henryka
  ul. Rosłońskiego
  ul. Rosłońskiego Jana
  ul. Różana
  ul. Rozległa
  ul. Rozmarynu
  ul. Różyckiego Ludomira
  ul. Rudnickiego
  ul. Rudnickiego Lucjana
  ul. Rudzka
  ul. Rydla Lucjana
  ul. Rynek
  ul. Rynek Denkowski
  ul. Rzeczki

  S

  skwer Honorowych Dawców Krwi im.
  ul. Sadowa
  ul. Samsonowicza
  ul. Samsonowicza Jana
  ul. Sandomierska
  ul. Sasankowa
  ul. Sienkiewicza
  ul. Sienkiewicza Henryka
  ul. Siennieńska
  ul. Sikorskiego
  ul. Sikorskiego Władysława
  ul. Skośna
  ul. Składowa
  ul. Smolna
  al. Solidarności
  ul. Sosnowa
  ul. Spacerowa
  ul. Spokojna
  ul. Sportowa
  ul. Spółdzielcza
  ul. Staffa
  ul. Staffa Leopolda
  ul. Stalowa
  ul. Starokunowska
  ul. Staszica
  ul. Staszica Stanisława
  ul. Stawki
  ul. Stawki Denkowskie
  ul. Stodolna
  ul. Struga
  ul. Struga Andrzeja
  ul. Sucha
  ul. Syrokomli
  ul. Syrokomli Władysława
  ul. Szczygla
  ul. Szeroka
  ul. Szewieńska
  ul. Szkolna
  ul. Szpitalna
  ul. Szymanowskiego
  ul. Szymanowskiego Karola
  ul. Słodowa
  ul. Słoneczna
  ul. Słoneczne Os.
  ul. Słowackiego
  ul. Słowackiego Juliusza

  Ś

  ul. Śliska
  ul. Świerkowa
  ul. Świętokrzyska

  T

  ul. Targowa
  ul. Teatralna
  ul. Tęczowa
  ul. Temidy
  ul. Tomaszów
  ul. Topolowa
  ul. Torfowa
  ul. Traugutta
  ul. Traugutta Romualda
  ul. Trawna
  ul. Trzeciaków
  ul. Tuwima
  ul. Tuwima Juliana
  ul. Tylna

  W

  ul. Wardyńskiego
  ul. Wardyńskiego Adama
  ul. Waryńskiego
  ul. Waryńskiego Ludwika
  ul. Wasilewskiej Wandy
  ul. Wąwozy
  ul. Wałowa
  ul. Wesoła
  ul. Wiązowa
  ul. Widok
  ul. Wiejska
  ul. Wieniawskiego Henryka
  ul. Wierzbowa
  ul. Winnica
  ul. Wiosenna
  ul. Wiśniowa
  ul. Witkiewicza Stanisława
  ul. Witosa Wincentego
  ul. Wodna
  ul. Wolskiej Maryli
  ul. Wronia
  ul. Wrzosowa
  ul. Wschodnia
  ul. Wspólna
  ul. Wybickiego
  ul. Wybickiego Józefa
  ul. Wylot
  ul. Wysoka
  ul. Wyspiańskiego
  ul. Wyspiańskiego Stanisława

  Z

  ul. Zacisze
  ul. Zagłoby
  ul. Zagłoby Onufrego
  ul. Zamłynie
  ul. Zapolskiej
  ul. Zapolskiej Gabrieli
  ul. Zapłocie
  ul. Zbożowa
  ul. Zgoda
  ul. Zielna
  ul. Zielona
  ul. Ziołowa
  ul. Zofiówka
  ul. Zygmuntówka

  Ź

  ul. Źródlana

  Ż

  ul. Żabia
  ul. Żeromskiego
  ul. Żeromskiego Stefana
  ul. Żurawia
  ul. Żytnia

  Kody pocztowe, Ostrowiec Świętokrzyski (wyświetlono 1/1)


  Ocena internautów miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
  Średnia ocena: 3.9
  liczba ocen: 4

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze o miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:59:57

  Szybka zmiana regionu Polski