Menu
Home» » »

Powiat sandomierski - Informacje:

Liczba gmin: 9

Liczba miejscowosci: 211

Liczba kodów pocztowych: 11

Tablice rejestracyjne: TSA

Gęstość zaludnienia: 119,95 osób/km²

Powierzchnia: 675,89 km²

Urbanizacja: 36,06%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz

Oficjalna strona powiatu sandomierskiego

Herb powiatu sandomierski:

Herb powiatu sandomierski

Flaga powiatu sandomierski:

Flaga powiatu sandomierski

Powiat sandomierski

Powiat sandomierski - powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sandomierz.

W skład powiatu wchodzą:

Historia

Początki powiatu sandomierskiego sięgają czasów Korony Królestwa Polskiego.

Od tamtego czasu powiat sandomierski istnieje nieprzerwanie, jedynie z krótkimi przerwami w XX w. w latach 1939-1944 oraz 1973-1999.

Wg rejestrów z 1508 roku powiat sandomierski obejmował Sandomierz, Osiek, Opatów, Połaniec, Zawichost, Solec, Piórków, Łagów, Bodzentyn, Kunów, Ćmielów.

W 1571 roku powiat sandomierski liczył 46 836 mieszkańców.

Wg dystrybucji soli na zjeździe deputatów z województwa sandomierskiego w Nowym Mieście Korczynie w dniu 12 sierpnia 1688, należnej na dobra szlacheckie ziemskie za lata 1667 - 1668 r., powiat sandomierski obejmował 1 445 1/4 łanów.

Gminy

Gmina Ludność (2007) Powierzchnia
POL Sandomierz COA.svg Sandomierz
(miasto)
24 795 28,8 km²
POL gmina Koprzywnica COA.svg Koprzywnica
(w tym miasto)
7 045
(2 544)
80,19 km²
(20,15 km²)
POL Zawichost COA.svg Zawichost
(w tym miasto)
4 724
(1 821)
142,87 km²
(7,9 km²)
 Dwikozy 9 004 84,58 km²
Samborzec 8 923 85,24 km²
 Klimontów 8 554 99,78 km²
 Łoniów 7 482 86,85 km²
 Obrazów 6 698 71,56 km²
 Wilczyce 3 908 69,56 km²
Razem 81 074 675,89 km²

Demografia

Liczba ludności (dane z 31 grudzień 2010):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 80 147 100 41 244 51,5 38 903 48,5
Miasto 28 728 100 15 294 53,2 13 434 46,8
Wieś 51 419 100 25 950 50,5 25 469 49,5

Budżet


Rysunek 1.1 Dochody ogółem w UR Sandomierz (1995-1998) i SP Sandomierz (1999-2010) w latach 1995-2010 (w zł) Tabela 1.1 Relacje działalności statutowej UR Sandomierz (1995-1998) i SP Sandomierz (1999-2010) w latach 1995-2010
WYSZCZEGÓLNIENIE J.
m.
ROK
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
W ramach Urzędu Rejonowego Sandomierz W ramach Starostwa Powiatowego Sandomierz
Dochody ogółem 29 487 712,- 56 911 852,- 77 082 325,- 84 949 467,- 92 397 692,- 97 227 740,- 114 030 295,- 117 658 007,- 124 101 177,- 132 572 487,- 147 316 977,- 166 413 684,18 178 960 759,57 193 228 166,97 207 477 878,06 367 737 378,20
ZNAK ± + - + - + + + + - + - + - - + +
Deficyt/nadwyżka
budżetowy(-a)
176 293,- 211 227,- 8 523 065,- 1 821 877,- 2 439 798,- 1 043 497,- 1 366 752,- 168 996,- 1 714 423,- 6 736 698,- 3 031 512,- 7 730 397,04 2 998 983,91 8 230 716,02 17 221 766,08 38 248 804,67
ZNAK Σ =
Wydatki ogółem 29 664 005,- 56 700 625,- 85 605 390,- 83 127 590,- 94 837 490,- 98 271 237,- 115 397 047,- 117 827 003,- 122 386 754,- 139 309 185,- 144 285 465,- 174 144 081,22 175 961 775,66 184 997 450,95 224 699 644,14 405 986 182,87

Rysunek 1.2 Wydatki ogółem w UR Sandomierz (1995-1998) i SP Sandomierz (1999-2010) w latach 1995-2010 (w zł)

Według danych z roku 2010 średni dochód na mieszkańca wynosił 4 588,29 zł (tj. — stan na 31 XII; przy 4 569,13 zł w zestawieniu na 30 VI); jednocześnie średnie wydatki na mieszkańca kształtowały się na poziomie 5 065,52 zł (tj. — stan na 31 XII; przy 5 044,37 zł w zestawieniu na 30 VI).


Rysunek 1.1 Dochody ogółem w Budżecie Powiatu Sandomierz w latach 1999-2010 (w zł) Tabela 1.1 Relacje działalności statutowej Budżetu Powiatu Sandomierz w latach 1999-2010
WYSZCZEGÓLNIENIE J.
m.
ROK
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dochody ogółem 35 739 772,- 46 938 346,- 51 770 917,- 46 493 272,- 41 643 270,- 45 211 360,- 46 872 778,- 51 764 892,08 56 030 913,38 65 613 425,43 69 237 236,91 79 677 786,29
ZNAK ± - - + + + - - + + - + +
Nadwyżka/deficyt
budżetowa(-y)
110 512,- 426 392,- 1 212 217,- 173 195,- 832 425,- 1 669 274,- 204 675,- 1 209 613,23 929 874,78 586 167,89 458 312,46 5 348 994,03
ZNAK Σ =
Wydatki ogółem 35 629 260,- 46 511 954,- 52 983 134,- 46 666 467,- 42 475 695,- 43 542 086,- 46 668 103,- 52 974 505,31 56 960 788,16 65 027 257,54 69 695 549,37 85 026 780,32

Rysunek 1.2 Wydatki ogółem w Budżecie Powiatu Sandomierz w latach 1999-2010 (w zł)

Według danych z roku 2010 średni dochód na mieszkańca wynosił 994,15 zł (tj. — stan na 31 XII; przy 990,00 zł w zestawieniu na 30 VI); jednocześnie średnie wydatki na mieszkańca kształtowały się na poziomie 1 060,89 zł (tj. — stan na 31 XII; przy 1 056,46 zł w zestawieniu na 30 VI).

Kody pocztowe w powiacie sandomierski (wyświetlono 11/11)Ocena internautów powiatu sandomierski
Średnia ocena: 4.0
liczba ocen: 19

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat sandomierski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie sandomierski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:45:53

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat sandomierski
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat sandomierski - Herb
Herb powiatu sandomierski