Menu
Home» » »

Powiat ełcki - Informacje:

Liczba gmin: 4

Liczba miejscowosci: 191

Liczba kodów pocztowych: 13

Tablice rejestracyjne: NEL

Gęstość zaludnienia: 76,09 osób/km²

Powierzchnia: 1111,87 km²

Urbanizacja: 66,1%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk

Oficjalna strona powiatu ełckiego

Powiat ełcki

Powiat ełcki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ełk.

W skład powiatu wchodzą:

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 84 600 100 43 000 50,8 41 600 49,2
Miasto 55 944 100 28 968 51,8 26 976 48,2
Wieś 28 656 100 14 032 49 14 624 51

Ludność w latach

 • 1890 - 54 804 (w tym 857 katolików, 357 żydów)
 • 1900 - 54 222 (w tym 52 163 ewangelików, 1195 katolików)
 • 1910 - 55 579 (w tym 52 712 ewangelików, 1818 katolików)
 • 1925 - 58 425 (w tym 56 030 ewangelików, 1900 katolików , 58 innych chrześcijan, 273 żydów)
 • 1939 - 56 129 (w tym 52 816 ewangelików, 2031 katolików, 555 innych chrześcijan, 30 żydów)
 • 1950 - 41 200
 • 1960 - 49 500
 • 1970 - 54 400

1975-1998 nie istniał

 • 1999 - 85 710
 • 2000 - 85 906
 • 2001 - 85 968
 • 2002 - 83 870
 • 2003 - 84 104
 • 2004 - 84 489
 • 2010 - 85 980
 • 2020 - 85 000
 • 2030 - 83 900

Religia

Starostowie ełccy

 • Janusz Nowakowski (1999 - 2002)
 • Adam Puza (2002 - 2005)
 • Tomasz Andrukiewicz (2005 - 2006)
 • Krzysztof Piłat (od 2006)

Charakterystyka powiatu

Historyczny powiat ełcki (Landkreis Lyck) istniał na tym terenie jeszcze w granicach Niemiec, a następnie po II wojnie światowej do 1975 roku. Współczesny powiat ełcki powstał w 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju. Położony jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Graniczy od północy z powiatem oleckim i suwalskim, od zachodu z giżyckim i piskim, od wschodu z augustowskim i od południa z grajewskim. Zajmuje obszar 1111,9 km2, który zamieszkuje 86 tys. mieszkańców. W skład powiatu ełckiego wchodzą Miasto Ełk oraz gminy Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.

Powiat obejmuje swoim zasięgiem Pojezierze Ełckie oraz część Mazur Garbatych. Położony jest na ziemiach, które we wczesnym średniowieczu zamieszkiwały plemiona Jaćwingów. Lud ten zanikł z końcem XIII wieku, wymordowany, bądź wysiedlony przez Zakon Krzyżacki. Pozostały po nim jedynie grodziska, kurhany, wzmianki w starych kronikach oraz wiele nazw topograficznych. Kolonizacja ziem powiatu zaczęła się na przełomie XIV i XV wieku. Pierwszym osiedlem na tym terenie była prawdopodobnie Ruska Wieś (założona przez Rusinów w 1376 roku) i w tym samym mniej więcej czasie wieś Klusy. Osiedlali się tutaj osadnicy z Mazowsza.

Klimat powiatu należy do najzimniejszych w Polsce. Niższe średnie temperatury roczne występują tylko na terenach górskich i w sąsiednim powiecie oleckim. Średnia temperatura roczna w powiecie wynosi około 6,6 st. C, temperatura stycznia –4,2 st. C, lipca 17,8 st. C. Ilość opadów jest tu stosunkowo duża, z rzadka występują posuchy, duża jest jednak wietrzność. W lecie przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie, zimą południowo-wschodnie i zachodnie.

Krajobraz powiatu ełckiego jest typowy dla krajobrazu moreny czołowej. Wyróżniają go liczne zaokrąglone wyniosłości, zamknięte zagłębienia, około 90 większych i mniejszych jezior, niezdecydowana sieć hydrograficzna oraz zawiły układ poziomic. Najwyższe wzniesienie to Płowcza Góra (205 m n.p.m.) leżąca w okolicy Skomacka Wielkiego. Natomiast obszary położone najniżej to pobliża jezior, m.in.: Przepiórki, Białego, Krzywego, Stackiego, a także tereny ciągnące się wzdłuż biegu rzek: Ełku, Przepiórki, Małkiń. Obniżenie tych terenów sięga 120 m n.p.m.

Niemal cały powiat znajduje się w dorzeczu rzeki Ełk. Największym jej dopływem jest rzeka Lega, nosząca w swym środkowym odcinku nazwę Małkiń, a od Jeziora Rajgrodzkiego do ujścia płynie jako Jerzgnia. Lasy powiatu ełckiego zajmujące 23,2 ha to na ogół pozostałości niegdysiejszej Puszczy Jaćwieskiej. Jej fragmentami są: na północy Puszcza Borecka, na wschodzie Puszcza Augustowska i Lasy Ełckie. W lasach powiatu przeważają drzewa iglaste, przede wszystkim świerk i sosna. Ponadto, w drzewostanie występują: lipa, dąb, wierzba, brzoza i olcha. Bogata jest też roślinność wodna: turzyce, skrzypy, manna, jaskry, ponadto: trzciny, sitowie, pałka wodna, a na jeszcze głębszych wodach: grzybienie i grążel żółty. Nie brak tu rezerwatów przyrody czy jej pomnikowych okazów podlegających ochronie. Przykładem jest rezerwat Ostoja Bobrów w Bartoszach - kompleks otoczony z trzech stron jeziorami, na którym występuje ponad 270 gatunków roślin, a także interesujące okazy miejscowej fauny.

Kody pocztowe w powiacie ełcki (wyświetlono 13/13)


Ocena internautów powiatu ełcki
Średnia ocena: 3.8
liczba ocen: 22

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat ełcki, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie ełcki

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:48:02

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat ełcki
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat ełcki - Herb
Herb powiatu ełcki