Menu
Home» » »

Powiat kętrzyński - Informacje:

Liczba gmin: 5

Liczba miejscowosci: 254

Liczba kodów pocztowych: 5

Tablice rejestracyjne: NKE

Gęstość zaludnienia: 55,06 osób/km²

Powierzchnia: 1212,97 km²

Urbanizacja: 57,17%

Starostwo powiatowe:

Adres: pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn

Oficjalna strona powiatu kętrzyńskiego

Herb powiatu kętrzyński:

Herb powiatu kętrzyński

Flaga powiatu kętrzyński:

Flaga powiatu kętrzyński

Powiat kętrzyński

Powiat kętrzyński – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kętrzyn. Powiat od północy graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Powierzchnia powiatu zajmuje obszar 1212,97 km², a teren ten zamieszkuje 67.202 osób.

W skład powiatu wchodzą:

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 66 784 100 34 089 51 32 695 49
Miasto 38 159 100 19 953 52,3 18 206 47,7
Wieś 28 625 100 14 136 49,4 14 489 50,6

Ludność w latach

 • 1950 – 47 800
 • 1960 – 53 100
 • 1970 – 58 900

1975-1998 nie istniał

 • 1999 – 71 243
 • 2000 – 71 151
 • 2001 – 70 820
 • 2002 – 67 596
 • 2003 – 67 202
 • 2004 – 67 000
 • 2010 – 68 200
 • 2020 – 67 900
 • 2030 – 67 000
 • 2040 – 65 800
 • 2050 – 64 300

Gospodarka

Powiat kętrzyński posiada dobre warunki do produkcji rolniczej, rozwinięty przemysł oraz zabytki, obiekty krajoznawcze i warunki przyrodnicze do rozwoju usług turystycznych.

Starostowie

Czasy krzyżackie

W czasach zakonu krzyżackiego odpowiednikiem powiatu można uznać teren którym władał prokurator. Po sekularyzacji zakonu w 1525 prokuratorzy zostali zwykle starostami, w utworzonych na miejscu prokuratorii starostw na terenie Prus Książęcych.

Po sekularyzacji Prus Zakonnych

 • Meinhard von Lehndorff (ojciec Ahasvera).

Starostowie od 1914-1945

 • Dortmundu Dodo zu Innhausen und Knyphausen
 • Fritz Schultz

Starostowie od 1945

Dnia 13 kwietnia 1945 wojewoda białostocki dr Jerzy Sztachelski delegował ekipę starostwa do Rastemborka. Pierwszym starostą powiatu kętrzyńskiego został Jan Downar (przed 1939 burmistrz Berezy Kartuskiej). 18 kwietnia 1945 w starostwie było 16 pracowników w tym: kierownik referatu kultury i sztuki – Walerian Straszewicz z pracownikiem referatu Zofią Licharewą, referat ogólnoorganizacyjny – Roman Michałowski i referat rolny – Stanisław Rzewuski. Władze powiatu przejęły formalnie władzę od wojskowego komendanta radzieckiego miesiąc później w dniu 18 maja.

Starostowie od 1998

 • Marek Leszek Olszewski I kadencja 1998–2002
 • Ryszard Piotr Kaczmarczyk II kadencja 2002–2006
 • Tadeusz Mordasiewicz III kadencja 2006 – pełni urząd

Radni III kadencji Rady Powiatu

 • Prokop Teresa – przewodnicząca
 • Pleskowicz Sławomir – wiceprzewodniczący
 • Podgórski Jarosław – wiceprzewodniczący
 • Biegańska Bożena
 • Bogdanowicz Witold
 • Borejko Roman
 • Chociełowski Piotr Artur
 • Cichoń Magdalena
 • Kaczmarczyk Ryszard Piotr
 • Kochanowski Michał
 • Mordasiewicz Tadeusz
 • Olszewski Marek Leszek
 • Rudź Leszek Bronisław
 • Siewruk-Welens Stefania Maria
 • Skórko Jerzy
 • Sobczak Andrzej Stefan
 • Ulińska Halina Krystyna
 • Wachnik Ryszard
 • Wanago Ryszard
 • Współpraca regionalna

  Regiony partnerskie
  Region Kraj Data podpisania umowy Link
    Rejon Włodzimierz Wołyński  Ukraina 2004 r.
    Miasto Włodzimierz Wołyński  Ukraina 2004 r.
    Rejon Prawdinsk  Rosja 2004 r.
    Miejski Okręg Miasta Kaliningrad  Rosja 2009 r.
    Rejon Sołecznicki  Litwa 2004 r.
    Rejon Gulbene  Łotwa 2004 r. Okręg Gulbene

  Historia

  Teren dzisiejszego powiatu kętrzyńskiego położony jest na obszarze historycznej Barcji. Pierwszy zachowany opis granic Barcji pochodzi z 1326 r., wykonany był w związku z podziałem tej krainy pomiędzy trzy krzyżackie komturstwa: w Bałdze, w Brandemburgu (Pokarminie) i w Królewcu.

  Od początku XIV w. na obszarze zajmowanym głównie przez lasy, rozpoczęła się akcja osadnicza, realizowana przez Krzyżaków.

  Początki akcji kolonizacyjnej zakonu krzyżackiego na terenie obecnego powiatu kętrzyńskiego datować można na czasy panowania Wielkich Mistrzów Wernera von Orseln (1324-1330) i Dietricha von Altenburg (1335-1341). W tym okresie założono zameczki i strażnice: Barten (Barciany) i Gierdawy (ob. Żeleznodorożnyj) obydwa w 1325 r., Leunenburg (Sątoczno) w 1326 r. i Rastenburg (Kętrzyn) w 1329 r. Wokół nich powstawały jedynie małe majątki rycerskie.

  Ponowna krótkotrwała akcja osiedleńcza trwała od około 1350 r. do 1370 r. Oprócz warunków środowiska naturalnego dodatkową przeszkodą w kolonizacji terenów puszczańskich były liczne łupieżcze najazdy wojsk litewskich, z których największe miały miejsce w latach 1311, 1344 i 1345, 1347, 1366 (dwukrotnie) i w 1373. Po zawarciu pokoju z Litwą w 1398 r. nastąpiło znaczne ożywienie akcji osadniczej, która jednak ustała po 1410 r. Przyczyny tego można upatrywać zarówno w trudnych warunkach środowiska jak i w wojnach zakonu z Polską. Dało się wówczas zauważyć przenoszenie się osadników z terenów, które ominęły działania wojenne na lepsze grunty w opuszczonych wsiach. W tym okresie nastąpił wzrost wielkości lokowanych wsi i majątków rycerskich, wśród których były nadania wielkości od 60 do 120 włók (1000-2000 ha).

  Duży wpływ na rozwój majątków ziemskich miał wybuch wojny trzynastoletniej (1453–1466) i przybycie na teren państwa zakonnego licznych przedstawicieli rycerskich rodów z terenu Niemiec. To właśnie w nadaniach ziemskich z okresu po zakończeniu wojny trzynastoletniej, upatrywać należy początków potęgi i znaczenia takich rodów pruskich związanych z naszym regionem jak von Schlieben, von Rautter, von der Groeben, von Lehndorff, czy von Eulenburg. Dzięki tym nadaniom zdobyły one liczącą się pozycję wśród znakomitych rodów pruskich, a ich przedstawiciele zajmowali wysokie stanowiska wojskowe i administracyjne w Prusach Zakonnych, w Prusach Książęcych, Koronie, a później w Królestwie Prus.

  Po II wojnie światowej 16 sierpnia 1945 nastąpiło wytyczenie granicy państwowej z obwodem kaliningradzkim. 1 listopada 1945 po stronie polskiej powstały posterunki WOP. W sierpniu 1945 roku przeniesiona została siedziba powiatu gierdawskiego do Skandawy. Ekspozytyturę starostwa gierdawskiego zlikwidowano 30 listopada 1946. Obszar powiatu kętrzyńskiego powiększył się o pozostałą na polskiej stronie część zlikwidowanego powiatu gierdawskiego. Na przyłączonym do powiatu terenie, najdalej na północ położone są Asuny i Brzeźnica.

  Bibliografia

  • OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Dzieje Warmii i Mazur w zarysie (s. 199 – data wytyczenia granicy), Tom 2, Od 1871 do 1975 roku, PWN, Warszawa, 1983, ISBN 83-01-03453-X, t. 2.
  • Andrzej Wakar, Martwa granica, Borussia 1/1992 (s. 51-58), Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn 1992, Pl ISNN 0867-6402.

  Zobacz też

  • powiat biskupiecki
  • powiat gierdawski

  Kody pocztowe w powiacie kętrzyński (wyświetlono 5/5)  Ocena internautów powiatu kętrzyński
  Średnia ocena: 4.4
  liczba ocen: 8

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz powiat kętrzyński, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze powiacie kętrzyński

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:48:14

  Szybka zmiana regionu Polski  Polska - Powiat kętrzyński
  Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat kętrzyński - Herb
  Herb powiatu kętrzyński