Menu
Home» » »

Powiat Konin - Informacje:

Liczba gmin: 1

Liczba miejscowosci: 1

Liczba kodów pocztowych: 1

Tablice rejestracyjne: PN pocztkowo PKO

Populacja: 79359

Gęstość zaludnienia: 968,6 os./km²

Powierzchnia: 82,2 km²

Starostwo powiatowe:

Adres: Pl. Wolności 1 62-500 Konin

Herb powiatu Konin:

Herb powiatu Konin

Konin

Konin – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, położone w Dolinie Konińskiej nad rzeką Wartą, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Siedziba powiatu konińskiego. W latach 1975–1998 stolica województwa konińskiego. Według danych GUS z lipca 2010, w mieście zameldowanych jest 79 359 mieszkańców.

Konin jest największym ośrodkiem przemysłowym Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Obecność złóż węgla brunatnego w pobliżu miasta zadecydowała o powstaniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, który dostarcza ok. 8,5% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej. 3 spośród 4 elektrowni należących do Zespołu położone są na obszarze Konina. W mieście znajduje się również jedyna w Polsce huta aluminium, która wykorzystuje znaczną część energii elektrycznej produkowanej przez konińskie elektrownie, z uwagi na energochłonność hutnictwa aluminium.

W Koninie znajduje się port rzeczny łączący miasto z Morzem Bałtyckim.

Historia

Początki miasta

Pierwsza wzmianka o mieście Koninie (wójcie Gosławie z Konina) pochodzi z 1293 r. Konin był początkowo osadą na wyspie wśród rozlewisk Warty strzegącą brodu a następnie mostu (pierwsza wzmianka z 1328 r.) na szlaku między Kaliszem a Kruszwicą. Miasto zostało zniszczone przez Krzyżaków w 1331 r., następnie odbudowane na polecenie Kazimierza Wielkiego w latach 1333-1370. Wtedy to zostało otoczone murem i stało się siedzibą powiatu sądowego (starosta rezydował w obecnie już nie istniejącym zamku). Miasto dobrze rozwijało się w XV i XVI w.

W XVII w. nadeszło pasmo klęsk: epidemia (1628-1631), seria pożarów oraz okupacja i złupienie miasta przez Szwedów (1655).

Do 1793 Konin leżał w województwie kaliskim, w wyniku II rozbioru Polski znalazł się na obszarze zaboru pruskiego, od 1795 w departamencie kaliskim Prus Południowych, a po 1807 w departamencie kaliskim Księstwa Warszawskiego. Po kongresie wiedeńskim Konin znalazł się w województwie kaliskim Królestwa Polskiego, a po 1837 w guberni kaliskiej. W latach 20. XIX wieku powstało wiele nowych budynków. Ostatecznie rozebrane zostały resztki zamku, a w jego miejscu powstała dzielnica żydowska. W czasie powstania styczniowego w 1863 w okolicy miało miejsce kilka potyczek i bitew; po powstaniu miasto zostało objęte represjami władz rosyjskich.

W okresie popowstaniowym miasto rozwija się pomyślnie. Powstaje fabryka maszyn rolniczych i inne, drobne zakłady. Już w 1905 uruchomiona została centrala telefoniczna. Zabudowa sięgała poza średniowieczne granice. Rozrastają się przedmieścia: Kaliskie, Kolskie i Słupeckie. Trwał proces brukowania ulic, a od 1916 (wybudowanie elektrowni miejskiej) elektryfikacji miasta.

Czasy współczesne

11 listopada 1918 miała miejsce strzelanina na Placu Wolności w Koninie. W tym dniu budynek szkoły handlowej, znajdującej się w kamienicy Zemełki, został przejęty przez POW. Wiadomość ta zgromadziła tłum uczniów przed budynkiem. W tym czasie żołnierze POW udali się do gmachu starostwa z prośbą o wydanie broni. Jeden z niemieckich urzędników zadzwonił do koszar z prośbą o interwencję. Przybyli żołnierze, zastawszy tłum na placu otworzyli w jego kierunku ogień. W wyniku salwy zginęło 5 osób, a dwie następne zmarły w szpitalu. Pogrzeb ofiar przerodził się w dużą manifestację uczuć patriotycznych. W 1984 na kamienicy osłonięto tablicę ku czci ofiar.

Po odzyskaniu niepodległości Konin był kilkunastotysięcznym miastem powiatowym położonym na uboczu uczęszczanych szlaków komunikacyjnych. Ożywienie gospodarcze przyniosła budowa linii kolejowej Poznań–Kutno oraz kanału Warta–Gopło (lata 20.).

W czasie II wojny światowej Konin był siedzibą niemieckich władz powiatowych i należał do ziem włączonych do terenów III Rzeszy (jako część Kraju Warty). W czasie okupacji Niemcy dokonali w okolicznych lasach eksterminacji ludności żydowskiej, która w 1939 r. stanowiła ok. 21% ogółu mieszkańców miasta.

Po wojnie miasto bardzo się rozwinęło pod względem liczby ludności i obszaru – miało to związek z odkryciem w okolicy złóż węgla brunatnego i powstaniem kopalń, elektrowni oraz huty aluminium, jak również szeregu zakładów pomocniczych (takich jak np. Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego).

Konin był stolicą województwa konińskiego w latach 1975-1998. Od 1 stycznia 1999 r. jest siedzibą powiatu grodzkiego.

Demografia

 • Wykres liczby ludności Konina na przestrzeni ostatnich 6 stuleci

Największą populację Konin odnotował w 2000 r. – wg danych GUS 83 517 mieszkańców.

Zabytki

Starówka

(część Konina położona na lewym brzegu Warty)

 • Słup Koniński – najstarszy znak drogowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Mieści się przy kościele św. Bartłomieja na konińskiej Starówce. Inskrypcja na nim głosi, że został ufundowany przez komesa Piotra Włostowica w 1151 r. Pierwotnie (do 1828 r.) umiejscowiony był w okolicach konińskiego zamku na obecnym Pl. Zamkowym, dawniej zwanym Rynkiem Garncarskim, a przez ludność żydowską Tepper Mark. Wskazywał połowę drogi z Kalisza do Kruszwicy. Na 2010 r. zaplanowano jego renowację.
 • Kościół św. Bartłomieja, gotycki, o układzie bazylikowym, trójnawowy. Pochodzi z XIV w. Od południowej strony kaplice gotycka NMP i renesansowa koninianina Jana Zemełki, w której znajdują się bogato intarsjowane stalle z ornamentami roślinnymi, ptakami i jednorożcami oraz gotycka rzeźba Matki Boskiej z XVI wieku. W kruchcie bocznej z 1866 r. znajduje się gotycka kropielnica. Sklepienia: siatkowe w prezbiterium i gwiaździste w nawach. Polichromię i witraże wykonał w latach 1908-1910 Eligiusz Niewiadomski, późniejszy zabójca pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Drzwi frontowe posiadają brązowe maszkarony z XV wieku, w kształcie lwich głów. Kościół przyozdobiony jest pomnikami:
  • epitafium Mikołaja Grochowskiego, wykonane z alabastru,
  • pomnik Stanisława Przyjemskiego, marszałka wielkiego koronnego, styl późnorenesansowy,
  • pomnik Krzysztofa Przyjemskiego,
  • krzyż kamienny, wmurowany w północnej skarpie, wykonany z piaskowca, jeden z kamieni milowych na drodze KaliszKruszwica.
W skarbcu kościelnym znajduje się kielich z 1536 r., wykonany przez konińskiego mistrza złotnika – Bartłomieja. W pobliżu znajdują się dzwonnica z 1878 r. oraz słup koniński (patrz wyżej).
 • Dzwonnica kościoła św. Bartłomieja z 1878 r., ufundowana przez koninianina Walentego Modrzejewskiego
 • Plebania kościoła farnego, wybudowana w stylu klasycystycznym w początku XX wieku, ozdobiona pilastrami jońskimi.
 • Zespół klasztorny oo. Reformatów:
  • Klasztor oo. Reformatów, wybudowany w 1733 r., na planie podkowy, z wirydarzem pośrodku. Posiada dwie kondygnacje, oddzielane gzymsem kordonowym. U zbiegu skrzydeł północnego i wschodniego znajduje się rotunda na cokole (pierwotnie biblioteka).
  • Kościół św. Marii Magdaleny, wybudowany w 1727 r. Barokowy. Posiada jedną nawę i trzy późnobarokowe ołtarze z połowy XVIII w. W kościele znajdują się też dwie zabytkowe rzeźby: ludowa Pieta Chrystusa Frasobliwego z 1430 r. oraz gotycka Madonna z Dzieciątkiem z 1490 r.
 • klasycystyczny ratusz, zaprojektowany przez Andrzeja Pelletiera, został wybudowany między 1796 a 1803 na ówczesnym rynku, o średniowiecznym układzie urbanistycznym i kształcie mocno wydłużonego wrzeciona na osi północ-południe. Ze względu na ograniczoną szerokość rynku, rozchodzące się jezdnie, przyległe do ścian ratusza, "uformowały" nietypowe ustawienie bocznych ścian i dlatego rzut tego 2-kondygnacyjnego budynku ma kształt trapezu. Dach jest 4-spadowy, pokryty dachówką, ale przez nietypowy rzut posiada unikatowe połacie boczne – płaszczyzny prostokreślne o kształcie paraboloid hiperbolicznych. Ratusz ma nadbudowaną osiemnastowieczną wieżą zegarową licowaną drewnem (zegar pochodzi z klasztoru w Lądzie). Fronton z 4 kolumnami doryckimi wielkiego porządku i trójkątnym tympanonem z herbem Konina. Wnętrza przyozdobione są witrażami z początku XX w., a sufit Sali Rady Miejskiej – stiukowym plafonem.
 • Jatki Miejskie, wybudowane w stylu klasycystycznym w początku XIX w., ozdobione kolumnadą w stylu doryckim. Obecnie pełnią funkcję sali ratuszowej
 • Synagoga, wybudowana w latach 1825-1829, nawiązuje w stylu do budowli bizantyjskich.Pierwotnie budynek stanowił bryłę na planie prostokąta. W 1883 roku do strony północnej na całej długości dobudowano dwukondygnacyjny element z przeznaczeniem na salę modlitw dla kobiet, a w części zachodniej przedsionek. Znajdowała się tam biblioteka miejska, która została przeniesiona na ulicę Dworcową.
 • Żydowski "dom nauki" ("bes medresz" – "bet ha-midrasz") znajdujący się obok synagogi, zbudowany w 1883 roku. Obecnie znajduje się w nim oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Rynek (dawniej zwany Dużym Rynkiem, Rynkiem Pierwszym, obecnie Plac Wolności). Do 1786 r. na jego środku stał ratusz.
  • Kamienica Jana Zemełki, wybudowana w końcu XVI w. Była pierwszym murowanym budynkiem świeckim w mieście. Cechy renesansowe utraciła w kilku przebudowach. Dwukondygnacyjna, z dwuspadowym dachem. Sklepienia: beczkowe w sieni i piwnicach, a kolebkowo-krzyżowe w piwnicach i na parterze.
  • Gmach Starostwa Powiatowego w Koninie. Budynek o wyraźnych cechach klasycystycznych, kryty dachem naczółkowym, powstał w 1828 r. wg projektu architekta T. K. Pelletier'a, Budowniczego Obwodu Konińskiego. Miał być siedzibą władz rozległego obwodu konińskiego. Obwód tworzyły ówczesne powiaty koniński i pyzderski, z których w 1866 r., po reformie administracyjnej zaboru rosyjskiego, utworzono po raz pierwszy w historii powiaty kolski, turecki i słupecki. Powiat koniński wydatnie zmniejszono, a pyzderski zniknął na zawsze.
  • Kamienica klasycystyczna na narożniku Pl. Wolności i ul. Zofii Urbanowskiej ozdobiona pilastrami jońskimi oraz tympanonem z wieńcem i datą 1840. Przed II wojną światową mieścił się w niej Hotel Litewski.
  • Kamienica zwana "Grodzką" klasycystyczna z I połowy XIX wieku na Placu Wolności, ornamentowana pilastrami jońskimi oraz ozdobiona gankiem z dwustronnymi schodami. W czasach carskich więzienie (więziono tam legendarnego kapucyna ks. Maksymiliana Tarejwę, dowódcę powstania styczniowego na ziemi konińskiej). Przed II wojną światową mieścił się w niej Hotel Polski.
 • Zajazd "Pod Jelonkiem" położony na skrzyżowaniu ul. Kolskiej i 3 Maja. Wybudowany w końcu XVIII wieku. Długi, narożnikowy, jednokondygnacyjny budynek z poddaszem posiadający skromne cechy klasycystyczne. Nad wjazdem na podwórze zachowany herb zajazdu – jelonek.
 • Zespół kamienic staromiejskich, dwu- i trzykondygnacyjnych, rzadziej jednokondygnacyjnych. Budowane od XVI do XX wieku. Większość zabudowy z początku i I połowy XIX wieku. W Rynku (obecnie Plac Wolności) 6 stylowych kamienic klasycystycznych, w dalszych okolicach klasycyzujące, np. stylowa kamienica rejenta Sikorskiego z II połowy XIX wieku, kamienica Essowej z ok. 1850 r., neoklasycystyczna kamienica "Stary Dom", kamienice przy ulicy 3 maja i na Placu Zamkowym.
 • Kościół ewangelicko-augsburski Świętego Ducha i jego plebania z XIX wieku.
 • Eklektyczny pałac E. Reymonda z 1880 r.
 • Budynek dawnego więzienia z XIX wieku, obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Dworek Zofii Urbanowskiej, pisarki, honorowej obywatelki miasta, z 2 połowa XIX wieku.
 • Park Miejski im. Fryderyka Chopina z połowy XIX wieku. Najstarszy park w mieście, posiada liczne okazy starego drzewostanu, zwierzyniec, place zabaw dla dzieci.
 • Elektrownia miejska, wzniesiona przez Niemców w 1916 r., dawniej mieszcząca również łaźnie
 • Most Toruński

Gosławice

 • Zamek, wybudowany w latach 1420-1426 przez biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza herbu Godzięba, gotycki. Rezydencję typu dwór obronny zbudowano bez wieży. Pierwotnie zachowały się mury do wysokości I piętra oraz mur zewnętrzny. Po odrestaurowaniu w 1978-1986 siedziba Muzeum Okręgowego.
 • Skansen budownictwa wiejskiego w sąsiedztwie zamku – wiatraki, kuźnia, stodoły oraz zrekonstruowany dworek z XIX w. Dwukondygnacyjny, o konstrukcji szachulcowej, kryty dwuspadowym dachem łamanym.
 • Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach, gotycko-neogotycki. Ufundowany przez właściciela Gosławic biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza herbu Godzięba. Zbudowany na planie krzyża greckiego. Sklepienie palmowe wspiera centralnie usytuowana kolumna. Do ośmiobocznej nawy przylegają tworząc ramiona krzyża: prezbiterium, dwie kaplice i kruchta. Wewnątrz kościoła są trzy neogotyckie ołtarze z końca XIX wieku oraz ośmioboczna chrzcielnica kamienna z początku XVI w. Kościół częściowo zrujnowany w XVII wieku został odbudowany w latach 1755-1775. Dachy i wieżyczka w stylu neogotyckim pochodzą z końca XIX wieku, w końcu XX wieku dokonano renowacji dachu oraz przebudowano wieżyczkę, podwyższając ją.
 • Spichlerz – zbudowany w stylu klasycystycznym w 1838 roku przez Hektora Kwileckiego, właściciela dóbr Gosławice
 • Budynek Gorzelni z XIX wieku

Morzysław

 • Neobarokowy kościół św. Wojciecha z 1905-1914, wzniesiony częściowo na fundamentach starszej świątyni z XVIII w.
  • Dzwonnica kościoła św. Wojciecha z 1902 r.
  • Cmentarz kościelny z XIV – XV w. (ul. Staromorzysławska)

Centrum

 • zabytkowe wieże ciśnień: jedna z początku lat 20. XX w. położona przy dworcu PKP (obecnie galeria Wieża Ciśnień), druga z początku lat 40. XX w. przy ulicy Parowozownia
 • dworek z początku XX w. przy Alejach 1 Maja – dawny pałacyk ślubów – obecnie w odrestaurowanym dworku mieści się hotel "Pałacyk"
 • dworek z początku XX w. przy ul. Bydgoskiej 7 – obecnie w odrestaurowanym dworku mieści się siedziba firmy "Provident"

Wspólnoty religijne

W Koninie funkcjonuje 10 kościołów rzymskokatolickich, 5 protestanckich oraz dwie Sale Królestwa Świadków Jehowy. Do 1924 roku na północnym skrawku Placu Wolności stała pułkowa cerkiew prawosławna wybudowana ok. 1890 r., rozebrana w latach 20. XX w.

Kościoły rzymskokatolickie

 • pw. św. Bartłomieja (kościół farny)
 • pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • pw. św. Marii Magdaleny
 • pw. bł. Jerzego Matulewicza
 • pw. św. Maksymiliana Kolbego
 • pw. św. Wojciecha
 • pw. św. Faustyny
 • pw. św. Andrzeja Apostoła
 • pw. NMP Królowej Polski
 • pw. Miłosierdzia Bożego

Kościoły protestanckie

 • Ewangelicko-Augsburski pw. Świętego Ducha
 • Chrześcijan Baptystów
 • Zielonoświątkowy
 • Chrystus Dla Wszystkich
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

Inne

 • Świadkowie Jehowy

Buddyzm

 • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

Cmentarze

 • Komunalny
 • Parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła
 • Parafialny pw. św. Wojciecha
 • Parafialny pw. św. Bartłomieja
 • Wojskowy przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego
 • Wojskowy z lat I wojny światowej
 • Stary cmentarz żydowski
 • Nowy cmentarz żydowski
 • Cmentarz parafialny w Gosławicach-Cukrowni

Najstarszym konińskim cmentarzem jest cmentarz parafii pw. św. Bartłomieja przy ulicy Kolskiej. Znajdują się tam groby z początku XIX wieku: katolickie, protestanckie i prawosławne. Tu mieści się też grobowiec konińskiej powieściopisarki Zofii Urbanowskiej.

Turystyka

Nad brzegami istnieje rozwinięta sieć wypożyczalni sprzętu wodnego, restauracji, hoteli i domków letniskowych. Istnieją szlaki w rejonie Złotej Góry i lasów Puszczy Bieniszewskiej. Nadwarciański Park Krajobrazowy jest miejscem licznie odwiedzanym przez ptactwo w czasie wiosennych i jesiennych migracji. Konińska Starówka posiada liczne zabytki.

Na terenie Konina jest oddanych do użytku kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. Corocznie, w czerwcu, odbywa się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, w którym uczestniczą wykonawcy z Europy oraz miast partnerskich.

Rekreacja

Kluby sportowe

 • Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów KLTC Konin
 • MKS MOS Konin
 • Klub Bokserski "Zagłębie"
 • Klub Sportowy "Avans Górnik"
 • Klub Sportowy "Medyk"
 • AZS PWSZ Konin
 • Koniński Klub Szermierczy
 • Cukrowniczy Klub Sportowy "Sparta"
 • Parafialny Klub Sportowy "Maksymilian"
 • Klub Żeglarski "Energetyk"
 • Klub Żeglarski Kopalni Węgla Brunatnego
 • TS-R Hetman Konin
 • SZSiR "Start" Konin
 • Koniński Klub Tenisowy
 • Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki - Shooters Konin

Obiekty sportowe

 • Stadion Miejski im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego
 • Stadion KS "Avans Górnik" (dawniej "Górnik") Konin
 • Stadion lekkoatletyczny przy PWSZ w Morzysławiu
 • Hala Sportowa MOSiR
 • Basen MOSiR
 • Miejski Obiekt Sportu i Rekreacji Hala "Rondo"
 • Ośrodek szermierczy
 • Korty tenisowe TKKF "Lokator"
 • Hala sportowa MKS MOS

Odpoczynek

 • Prestiz Spa – Centrum Spa oraz odnowy biologicznej

Kultura

Biblioteki

 • Biblioteka PWSZ
 • Miejska Biblioteka Publiczna, filie 2 – 12, filia muzyczna, filia dla niewidomych, filia dla dzieci
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

Galerie

 • "Giotto"
 • "Wieża ciśnień"
 • "Przegląd koniński"
 • "Łaźnia"
 • "Wieża bez ciśnień"
 • "Pod Biblioteką"
 • "Zakątek"

Ośrodki kultury

 • Centrum Kultury i Sztuki
 • Koniński Dom Kultury
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Osiedlowy Dom Kultury Zatorze
 • Dom kultury Oskard
 • Centrum Kultury Chrześcijańskiej
 • Klub "Energetyk"
 • Klub "Hutnik"

Chóry

 • Konin Gospel Choir

Orkiestry

 • Orkiestra Konin

Kina

 • "Centrum"
 • "Helios"
 • "Oskard"
 • "Polonia" (aktualnie nieczynne)
 • "ELKO" (aktualnie nieczynne)
 • "Górnik" (aktualnie nieczynne)

Muzea

 • Muzeum Okręgowe

Cykliczne imprezy artystyczno-kulturalne

 • Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel "Gospel nad Wartą"
 • Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla Szkół Muzycznych
 • Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"
 • Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich
 • Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej
 • Ogólnopolski Festiwal Śpiewających Żeglarzy "Złota Szekla"
 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Nagrodę Milowego Słupa"
 • Festiwal Jazzonalia
 • Konińskie Derby Kabaretowo - Estradowe

Edukacja

Przedszkola:

 • Przedszkola: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 32

Przedszkola Niepubliczne:

 • Przedszkole MISIOWA KRAINA

Szkoły Podstawowe:

 • Szkoły Podstawowe: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Gimnazja:

 • Gimnazja nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 2 niepubliczne

Szkoły średnie:

 • Licea:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • III im. Cypriana Kamila Norwida
 • Konińskie Centrum Edukacyjne
 • Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
 • Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
 • Zespół Szkół Budowlanych
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Zespół Szkół im. M. Kopernika

Szkoły wyższe:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi, wydział zamiejscowy w Koninie
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Koninie
 • Politechnika Poznańska, wydział zamiejscowy w Koninie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, wydział zamiejscowy w Koninie

Inne instytucje oświatowe:

 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Koninie
 • Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie

Placówki oświatowe:

 • Bursa Szkolna nr 1 im. Ryszarda Michalskiego
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 • Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
 • Schronisko Młodzieżowe

Transport

Transport drogowy

Konin jest węzłem drogowym. Tuż przy południowej granicy Konina przebiega autostrada A2 ŚwieckoStryków (Łódź), będąca częścią trasy europejskiej E30. Połączenie z autostradą zapewniają dwa węzły: Modła i Żdżary. Miasto przecina droga krajowa nr 92 łącząca Rzepin z Łowiczem i droga krajowa nr 25 z Bobolic do Oleśnicy.

Mosty

W obrębie miasta znajdują się 2 mosty drogowe na Warcie łączące dzielnice południowe z północnymi; Most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum Konina w ciągu drogi krajowej nr 92 oraz Most Unii Europejskiej w ciągu drogi krajowej nr 25.

Transport kolejowy

Początki kolei żelaznych w Koninie sięgają lat 20. XX w. W listopadzie 1921 oddano do użytku 111 km 2-torową linię kolejową Kutno-Konin-Strzałkowo.

Obecnie Konin jest stacją węzłową na 475 km 2-torowej zelektryfikowanej linii kolejowej Frankfurt nad Odrą-PoznańKutno–Warszawa Zachodnia, będącym częścią międzynarodowej trasy E20 Berlin-Moskwa.

Dawniej (od maja 1974 do stycznia 1996) funkcjonowała w ruchu pasażerskim 14,3 km linia kolei normalnotorowej z centrum miasta przez Niesłusz, Marantów, Maliniec, Gosławice, Pątnów do Kazimierza Biskupiego. Własne normalnotorowe linie kolejowe posiada także KWB Konin, do przewozu węgla brunatnego z odkrywek do elektrowni Pątnów i Konin – ponad 100 km szlaków o napięciu 2,4 kV, z czego najdłuższe to:

Stacje kolejowe

 • Konin
 • Konin Zachód

Transport wodny

Rzeka Warta oraz Kanał Ślesiński umożliwiają komunikację drogami wodnymi z głównymi rzekami Polski: Wisłą i Odrą. W dzielnicy Osiedle Morzysław (Konin) znajduje się port rzeczny oraz śluza.

Komunikacja Miejska

Miejski Zakład Komunikacji (MZK Konin) zapewnia przewozy autobusowe na terenie miasta i jego najbliższych okolic. Obsługuje 22 linie, mając do dyspozycji 53 autobusy, w tym 8 przegubowych.

Gospodarka

Konin jest ośrodkiem przemysłu, główny ośrodek Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. W północnej części miasta zlokalizowana jest jedyna w Polsce huta aluminium, wytwarzająca ponad 80 tys. ton wyrobów walcowanych rocznie. Dwie konińskie elektrownie oraz nowo wybudowana elektrownia Pątnów II produkują blisko 8,5% mocy krajowej.

Dzielnice i osiedla

 • Część lewobrzeżna (tzw. stary Konin)
  • Wilków
  • Pawłówek
  • Przydziałki
   • Osiedle Władysława Sikorskiego
   • Osiedle Przydziałki
   • Osiedle Armii Krajowej (Hajmat)
   • Osiedle Jana Zemełki
  • Starówka
  • Przedmieście Kolskie
  • Osiedle Romana Dmowskiego
  • Krykawka (nazwa zapomniana}
  • Osada-Konin
  • Pociejewo (nazwa zapomniana, tzw. Wyspa)
 • Część prawobrzeżna (tzw. nowy Konin)
  • Nowy Dwór
  • Chorzeń
  • Kaszuba (część miasta za dzielnicą Chorzeń) - (już nie istnieje)
  • Czarków (obecnie okolice dworca PKP) - (już nie istnieje)
  • Osiedle I
  • Osiedle II
  • Osiedle III
  • Osiedle IV im. Legionów
  • Osiedle V
  • Osiedle Va
  • Zatorze
  • Kurów (obecnie tereny spacerowe nad Wartą) - (już nie istnieje)
  • Glinka
  • Morzysław
  • Grójec
  • Laskówiec
  • Niesłusz
  • Marantów
  • Międzylesie
  • Maliniec
  • Sulanki
  • Gosławice
  • Gaj
  • Beniów
  • Pątnów
  • Cukrownia Gosławice
  • Łężyn
  • Janów

Okolice Konina

W okolicy Konina dominuje krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami, lasami, pagórkami, łąkami. Cześć terenów jest zajęta przez kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego lub przez hałdy czy jeziora będące efektem działalności górniczej. Szkody wyrządzone przez kopalnię, są stopniowo rekultywowane. W okolicy znajduje się kilka rezerwatów przyrody, m.in. Rezerwat przyrody Mielno, Rezerwat przyrody Pustelnik, rezerwat Sokółki czy krajobrazowy rezerwat, położony na pagórkach złotogórskich. Wart zobaczenia jest Nadwarciański Park Krajobrazowy, zwłaszcza w okresie migracji ptaków, kiedy to można zobaczyć blisko 153 gatunki ptactwa krajowego. Cennym obszarem jest Dolina Warty, będąca częścią Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, włączona w program Natura 2000. Na północny zachód od Konina leży Powidzki Park Krajobrazowy, z największym jeziorem Wielkopolski- Jeziorem Powidzkim, chętnie odwiedzanym przez turystów.

W pobliżu Konina warte zobaczenia są:

 • Klasztor oo. Kamedułów w Bieniszewie,
 • Kazimierz Biskupi,
 • Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym,
 • Pałac biskupów poznańskich w Ciążeniu
 • Pałac w Lubstowie
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła z XIII w. w Starym Mieście,
 • Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Kawnicach,
 • Pałac w Kościelcu,
 • Kościół św. Jakuba Apostoła w Golinie,
 • Kompleks klasztorny w Lądzie,
 • Pałac Bronikowskich w Żychlinie,
 • Zespół parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie,
 • Łuk triumfalny na cześć Napoleona w Ślesinie,

W północnej części Konina (Gosławice, Pątnów) znajduje się zespół jezior z kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym (kluby żeglarskie, wioślarskie, przystanie). Wykorzystywanie wód ze zbiorników przez sąsiednie elektrownie powoduje, że ich temperatura jest wyższa niż w akwenach naturalnych (głównie wskutek wykorzystania wody do chłodzenia turbin pobliskich elektrowni). W celu zapobieżenia eutrofizacji jezior Pątnowskiego i Gosławskiego wykorzystywanych przez elektrownie, wprowadzono do nich niewystępujące w regionie naturalnie ryby – amury, co stanowi sporą atrakcję wędkarską. Funkcje rekreacyjne uzupełnia pobliski Ślesin z koloniami domków letniskowych.

Ludzie związani z Koninem

Media

 • Konińska Gazeta Internetowa www.powiatkoninski.pl
 • Przegląd Koniński
 • Kurier Koniński
 • Życie Konina – dodatek do Głosu Wielkopolskiego
 • Niezależny portal lokalny – toKonin.pl
 • Radio Konin
 • Planeta FM - Konin
 • Telewizja Konin
 • Telewizja – Wirtualna.TV
 • Portal regionalny – Wirtualny Konin
 • Portal regionalny - LM.pl
 • Portal konińskiej młodzieży – mlodziezowy.konin.pl
 • Portal Konińskiej Starówki – konin-starowka.pl
 • Portal Konin24.info

Współpraca międzynarodowa

Miasta partnerskie:

 • Litwa Akmenė
 • Rosja Briańsk
 • Ukraina Czerniowce
 • Łotwa Doblena
 • Francja Hénin-Beaumont
 • Niemcy Herne
 • Bułgaria Karłowo
 • Hiszpania Santa Susanna
 • Szwecja Sundsvall
 • Wielka Brytania Wakefield
 • Mołdawia Ungheni

Zobacz też

 • miasta w Polsce
 • ludność Konina

Kody pocztowe w powiacie Konin (wyświetlono 1/1)Ocena internautów powiatu Konin
Średnia ocena: 3.9
liczba ocen: 30

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat Konin, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie Konin

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:49:51

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat Konin
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat Konin - Herb
Herb powiatu Konin