Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Konin


Informacje o Konin:

Ilość ulic: 517

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 52.216999

Współrzedne geograficzne E: 18.267000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 63

Liczba ludności: 80350

Gęstość ludności: 968,6 os./km²

Powierzchnia: 82 km²

Wysokośc npm: 88

Aglomeracja: ok. 132 237

Rodzaj gminy: miejska

Tablice rejestracyjne: PN

Herb Konin:

Herb Konin

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Konin

 • Dzielnica: Beniów

 • Dzielnica: Bernardynka

 • Dzielnica: Cierpisz

 • Dzielnica: Cukrownia-Gosławice

 • Dzielnica: Czarków

 • Dzielnica: Gaj

 • Dzielnica: Gąsawy

 • Dzielnica: Górka

 • Dzielnica: Gosławice

 • Dzielnica: Gosławice-Parcele

 • Dzielnica: Grójec

 • Dzielnica: Janów

 • Dzielnica: Kaszuba

 • Dzielnica: Kurów

 • Dzielnica: Laskówiec

 • Dzielnica: Laskówiec-Kolonia

 • Dzielnica: Maliniec

 • Dzielnica: Marantów

 • Dzielnica: Międzylesie

 • Dzielnica: Morzysław

 • Dzielnica: Niesłusz

 • Dzielnica: Nowy Dwór

 • Dzielnica: Osada-Konin

 • Dzielnica: Pątnów

 • Dzielnica: Pawłówek

 • Dzielnica: Podwale

 • Dzielnica: Przydziałki

 • Dzielnica: Śluza

 • Dzielnica: Sulanki

 • Dzielnica: Wilków

 • Dzielnica: Wydartów

 • Dzielnica: Łężyn

Konin

Konin – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, położone w Dolinie Konińskiej nad rzeką Wartą, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Siedziba powiatu konińskiego. W latach 1975–1998 stolica województwa konińskiego. Według danych GUS z lipca 2010, w mieście zameldowanych jest 79 359 mieszkańców.

Konin jest największym ośrodkiem przemysłowym Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Obecność złóż węgla brunatnego w pobliżu miasta zadecydowała o powstaniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, który dostarcza ok. 8,5% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej. 3 spośród 4 elektrowni należących do Zespołu położone są na obszarze Konina. W mieście znajduje się również jedyna w Polsce huta aluminium, która wykorzystuje znaczną część energii elektrycznej produkowanej przez konińskie elektrownie, z uwagi na energochłonność hutnictwa aluminium.

W Koninie znajduje się port rzeczny łączący miasto z Morzem Bałtyckim.

Historia

Początki miasta

Pierwsza wzmianka o mieście Koninie (wójcie Gosławie z Konina) pochodzi z 1293 r. Konin był początkowo osadą na wyspie wśród rozlewisk Warty strzegącą brodu a następnie mostu (pierwsza wzmianka z 1328 r.) na szlaku między Kaliszem a Kruszwicą. Miasto zostało zniszczone przez Krzyżaków w 1331 r., następnie odbudowane na polecenie Kazimierza Wielkiego w latach 1333-1370. Wtedy to zostało otoczone murem i stało się siedzibą powiatu sądowego (starosta rezydował w obecnie już nie istniejącym zamku). Miasto dobrze rozwijało się w XV i XVI w.

W XVII w. nadeszło pasmo klęsk: epidemia (1628-1631), seria pożarów oraz okupacja i złupienie miasta przez Szwedów (1655).

Do 1793 Konin leżał w województwie kaliskim, w wyniku II rozbioru Polski znalazł się na obszarze zaboru pruskiego, od 1795 w departamencie kaliskim Prus Południowych, a po 1807 w departamencie kaliskim Księstwa Warszawskiego. Po kongresie wiedeńskim Konin znalazł się w województwie kaliskim Królestwa Polskiego, a po 1837 w guberni kaliskiej. W latach 20. XIX wieku powstało wiele nowych budynków. Ostatecznie rozebrane zostały resztki zamku, a w jego miejscu powstała dzielnica żydowska. W czasie powstania styczniowego w 1863 w okolicy miało miejsce kilka potyczek i bitew; po powstaniu miasto zostało objęte represjami władz rosyjskich.

W okresie popowstaniowym miasto rozwija się pomyślnie. Powstaje fabryka maszyn rolniczych i inne, drobne zakłady. Już w 1905 uruchomiona została centrala telefoniczna. Zabudowa sięgała poza średniowieczne granice. Rozrastają się przedmieścia: Kaliskie, Kolskie i Słupeckie. Trwał proces brukowania ulic, a od 1916 (wybudowanie elektrowni miejskiej) elektryfikacji miasta.

Czasy współczesne

11 listopada 1918 miała miejsce strzelanina na Placu Wolności w Koninie. W tym dniu budynek szkoły handlowej, znajdującej się w kamienicy Zemełki, został przejęty przez POW. Wiadomość ta zgromadziła tłum uczniów przed budynkiem. W tym czasie żołnierze POW udali się do gmachu starostwa z prośbą o wydanie broni. Jeden z niemieckich urzędników zadzwonił do koszar z prośbą o interwencję. Przybyli żołnierze, zastawszy tłum na placu otworzyli w jego kierunku ogień. W wyniku salwy zginęło 5 osób, a dwie następne zmarły w szpitalu. Pogrzeb ofiar przerodził się w dużą manifestację uczuć patriotycznych. W 1984 na kamienicy osłonięto tablicę ku czci ofiar.

Po odzyskaniu niepodległości Konin był kilkunastotysięcznym miastem powiatowym położonym na uboczu uczęszczanych szlaków komunikacyjnych. Ożywienie gospodarcze przyniosła budowa linii kolejowej Poznań–Kutno oraz kanału Warta–Gopło (lata 20.).

W czasie II wojny światowej Konin był siedzibą niemieckich władz powiatowych i należał do ziem włączonych do terenów III Rzeszy (jako część Kraju Warty). W czasie okupacji Niemcy dokonali w okolicznych lasach eksterminacji ludności żydowskiej, która w 1939 r. stanowiła ok. 21% ogółu mieszkańców miasta.

Po wojnie miasto bardzo się rozwinęło pod względem liczby ludności i obszaru – miało to związek z odkryciem w okolicy złóż węgla brunatnego i powstaniem kopalń, elektrowni oraz huty aluminium, jak również szeregu zakładów pomocniczych (takich jak np. Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego).

Konin był stolicą województwa konińskiego w latach 1975-1998. Od 1 stycznia 1999 r. jest siedzibą powiatu grodzkiego.

Demografia

 • Wykres liczby ludności Konina na przestrzeni ostatnich 6 stuleci

Największą populację Konin odnotował w 2000 r. – wg danych GUS 83 517 mieszkańców.

Zabytki

Starówka

(część Konina położona na lewym brzegu Warty)

 • Słup Koniński – najstarszy znak drogowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Mieści się przy kościele św. Bartłomieja na konińskiej Starówce. Inskrypcja na nim głosi, że został ufundowany przez komesa Piotra Włostowica w 1151 r. Pierwotnie (do 1828 r.) umiejscowiony był w okolicach konińskiego zamku na obecnym Pl. Zamkowym, dawniej zwanym Rynkiem Garncarskim, a przez ludność żydowską Tepper Mark. Wskazywał połowę drogi z Kalisza do Kruszwicy. Na 2010 r. zaplanowano jego renowację.
 • Kościół św. Bartłomieja, gotycki, o układzie bazylikowym, trójnawowy. Pochodzi z XIV w. Od południowej strony kaplice gotycka NMP i renesansowa koninianina Jana Zemełki, w której znajdują się bogato intarsjowane stalle z ornamentami roślinnymi, ptakami i jednorożcami oraz gotycka rzeźba Matki Boskiej z XVI wieku. W kruchcie bocznej z 1866 r. znajduje się gotycka kropielnica. Sklepienia: siatkowe w prezbiterium i gwiaździste w nawach. Polichromię i witraże wykonał w latach 1908-1910 Eligiusz Niewiadomski, późniejszy zabójca pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Drzwi frontowe posiadają brązowe maszkarony z XV wieku, w kształcie lwich głów. Kościół przyozdobiony jest pomnikami:
  • epitafium Mikołaja Grochowskiego, wykonane z alabastru,
  • pomnik Stanisława Przyjemskiego, marszałka wielkiego koronnego, styl późnorenesansowy,
  • pomnik Krzysztofa Przyjemskiego,
  • krzyż kamienny, wmurowany w północnej skarpie, wykonany z piaskowca, jeden z kamieni milowych na drodze KaliszKruszwica.
W skarbcu kościelnym znajduje się kielich z 1536 r., wykonany przez konińskiego mistrza złotnika – Bartłomieja. W pobliżu znajdują się dzwonnica z 1878 r. oraz słup koniński (patrz wyżej).
 • Dzwonnica kościoła św. Bartłomieja z 1878 r., ufundowana przez koninianina Walentego Modrzejewskiego
 • Plebania kościoła farnego, wybudowana w stylu klasycystycznym w początku XX wieku, ozdobiona pilastrami jońskimi.
 • Zespół klasztorny oo. Reformatów:
  • Klasztor oo. Reformatów, wybudowany w 1733 r., na planie podkowy, z wirydarzem pośrodku. Posiada dwie kondygnacje, oddzielane gzymsem kordonowym. U zbiegu skrzydeł północnego i wschodniego znajduje się rotunda na cokole (pierwotnie biblioteka).
  • Kościół św. Marii Magdaleny, wybudowany w 1727 r. Barokowy. Posiada jedną nawę i trzy późnobarokowe ołtarze z połowy XVIII w. W kościele znajdują się też dwie zabytkowe rzeźby: ludowa Pieta Chrystusa Frasobliwego z 1430 r. oraz gotycka Madonna z Dzieciątkiem z 1490 r.
 • klasycystyczny ratusz, zaprojektowany przez Andrzeja Pelletiera, został wybudowany między 1796 a 1803 na ówczesnym rynku, o średniowiecznym układzie urbanistycznym i kształcie mocno wydłużonego wrzeciona na osi północ-południe. Ze względu na ograniczoną szerokość rynku, rozchodzące się jezdnie, przyległe do ścian ratusza, "uformowały" nietypowe ustawienie bocznych ścian i dlatego rzut tego 2-kondygnacyjnego budynku ma kształt trapezu. Dach jest 4-spadowy, pokryty dachówką, ale przez nietypowy rzut posiada unikatowe połacie boczne – płaszczyzny prostokreślne o kształcie paraboloid hiperbolicznych. Ratusz ma nadbudowaną osiemnastowieczną wieżą zegarową licowaną drewnem (zegar pochodzi z klasztoru w Lądzie). Fronton z 4 kolumnami doryckimi wielkiego porządku i trójkątnym tympanonem z herbem Konina. Wnętrza przyozdobione są witrażami z początku XX w., a sufit Sali Rady Miejskiej – stiukowym plafonem.
 • Jatki Miejskie, wybudowane w stylu klasycystycznym w początku XIX w., ozdobione kolumnadą w stylu doryckim. Obecnie pełnią funkcję sali ratuszowej
 • Synagoga, wybudowana w latach 1825-1829, nawiązuje w stylu do budowli bizantyjskich.Pierwotnie budynek stanowił bryłę na planie prostokąta. W 1883 roku do strony północnej na całej długości dobudowano dwukondygnacyjny element z przeznaczeniem na salę modlitw dla kobiet, a w części zachodniej przedsionek. Znajdowała się tam biblioteka miejska, która została przeniesiona na ulicę Dworcową.
 • Żydowski "dom nauki" ("bes medresz" – "bet ha-midrasz") znajdujący się obok synagogi, zbudowany w 1883 roku. Obecnie znajduje się w nim oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Rynek (dawniej zwany Dużym Rynkiem, Rynkiem Pierwszym, obecnie Plac Wolności). Do 1786 r. na jego środku stał ratusz.
  • Kamienica Jana Zemełki, wybudowana w końcu XVI w. Była pierwszym murowanym budynkiem świeckim w mieście. Cechy renesansowe utraciła w kilku przebudowach. Dwukondygnacyjna, z dwuspadowym dachem. Sklepienia: beczkowe w sieni i piwnicach, a kolebkowo-krzyżowe w piwnicach i na parterze.
  • Gmach Starostwa Powiatowego w Koninie. Budynek o wyraźnych cechach klasycystycznych, kryty dachem naczółkowym, powstał w 1828 r. wg projektu architekta T. K. Pelletier'a, Budowniczego Obwodu Konińskiego. Miał być siedzibą władz rozległego obwodu konińskiego. Obwód tworzyły ówczesne powiaty koniński i pyzderski, z których w 1866 r., po reformie administracyjnej zaboru rosyjskiego, utworzono po raz pierwszy w historii powiaty kolski, turecki i słupecki. Powiat koniński wydatnie zmniejszono, a pyzderski zniknął na zawsze.
  • Kamienica klasycystyczna na narożniku Pl. Wolności i ul. Zofii Urbanowskiej ozdobiona pilastrami jońskimi oraz tympanonem z wieńcem i datą 1840. Przed II wojną światową mieścił się w niej Hotel Litewski.
  • Kamienica zwana "Grodzką" klasycystyczna z I połowy XIX wieku na Placu Wolności, ornamentowana pilastrami jońskimi oraz ozdobiona gankiem z dwustronnymi schodami. W czasach carskich więzienie (więziono tam legendarnego kapucyna ks. Maksymiliana Tarejwę, dowódcę powstania styczniowego na ziemi konińskiej). Przed II wojną światową mieścił się w niej Hotel Polski.
 • Zajazd "Pod Jelonkiem" położony na skrzyżowaniu ul. Kolskiej i 3 Maja. Wybudowany w końcu XVIII wieku. Długi, narożnikowy, jednokondygnacyjny budynek z poddaszem posiadający skromne cechy klasycystyczne. Nad wjazdem na podwórze zachowany herb zajazdu – jelonek.
 • Zespół kamienic staromiejskich, dwu- i trzykondygnacyjnych, rzadziej jednokondygnacyjnych. Budowane od XVI do XX wieku. Większość zabudowy z początku i I połowy XIX wieku. W Rynku (obecnie Plac Wolności) 6 stylowych kamienic klasycystycznych, w dalszych okolicach klasycyzujące, np. stylowa kamienica rejenta Sikorskiego z II połowy XIX wieku, kamienica Essowej z ok. 1850 r., neoklasycystyczna kamienica "Stary Dom", kamienice przy ulicy 3 maja i na Placu Zamkowym.
 • Kościół ewangelicko-augsburski Świętego Ducha i jego plebania z XIX wieku.
 • Eklektyczny pałac E. Reymonda z 1880 r.
 • Budynek dawnego więzienia z XIX wieku, obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Dworek Zofii Urbanowskiej, pisarki, honorowej obywatelki miasta, z 2 połowa XIX wieku.
 • Park Miejski im. Fryderyka Chopina z połowy XIX wieku. Najstarszy park w mieście, posiada liczne okazy starego drzewostanu, zwierzyniec, place zabaw dla dzieci.
 • Elektrownia miejska, wzniesiona przez Niemców w 1916 r., dawniej mieszcząca również łaźnie
 • Most Toruński

Gosławice

 • Zamek, wybudowany w latach 1420-1426 przez biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza herbu Godzięba, gotycki. Rezydencję typu dwór obronny zbudowano bez wieży. Pierwotnie zachowały się mury do wysokości I piętra oraz mur zewnętrzny. Po odrestaurowaniu w 1978-1986 siedziba Muzeum Okręgowego.
 • Skansen budownictwa wiejskiego w sąsiedztwie zamku – wiatraki, kuźnia, stodoły oraz zrekonstruowany dworek z XIX w. Dwukondygnacyjny, o konstrukcji szachulcowej, kryty dwuspadowym dachem łamanym.
 • Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach, gotycko-neogotycki. Ufundowany przez właściciela Gosławic biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza herbu Godzięba. Zbudowany na planie krzyża greckiego. Sklepienie palmowe wspiera centralnie usytuowana kolumna. Do ośmiobocznej nawy przylegają tworząc ramiona krzyża: prezbiterium, dwie kaplice i kruchta. Wewnątrz kościoła są trzy neogotyckie ołtarze z końca XIX wieku oraz ośmioboczna chrzcielnica kamienna z początku XVI w. Kościół częściowo zrujnowany w XVII wieku został odbudowany w latach 1755-1775. Dachy i wieżyczka w stylu neogotyckim pochodzą z końca XIX wieku, w końcu XX wieku dokonano renowacji dachu oraz przebudowano wieżyczkę, podwyższając ją.
 • Spichlerz – zbudowany w stylu klasycystycznym w 1838 roku przez Hektora Kwileckiego, właściciela dóbr Gosławice
 • Budynek Gorzelni z XIX wieku

Morzysław

 • Neobarokowy kościół św. Wojciecha z 1905-1914, wzniesiony częściowo na fundamentach starszej świątyni z XVIII w.
  • Dzwonnica kościoła św. Wojciecha z 1902 r.
  • Cmentarz kościelny z XIV – XV w. (ul. Staromorzysławska)

Centrum

 • zabytkowe wieże ciśnień: jedna z początku lat 20. XX w. położona przy dworcu PKP (obecnie galeria Wieża Ciśnień), druga z początku lat 40. XX w. przy ulicy Parowozownia
 • dworek z początku XX w. przy Alejach 1 Maja – dawny pałacyk ślubów – obecnie w odrestaurowanym dworku mieści się hotel "Pałacyk"
 • dworek z początku XX w. przy ul. Bydgoskiej 7 – obecnie w odrestaurowanym dworku mieści się siedziba firmy "Provident"

Wspólnoty religijne

W Koninie funkcjonuje 10 kościołów rzymskokatolickich, 5 protestanckich oraz dwie Sale Królestwa Świadków Jehowy. Do 1924 roku na północnym skrawku Placu Wolności stała pułkowa cerkiew prawosławna wybudowana ok. 1890 r., rozebrana w latach 20. XX w.

Kościoły rzymskokatolickie

 • pw. św. Bartłomieja (kościół farny)
 • pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • pw. św. Marii Magdaleny
 • pw. bł. Jerzego Matulewicza
 • pw. św. Maksymiliana Kolbego
 • pw. św. Wojciecha
 • pw. św. Faustyny
 • pw. św. Andrzeja Apostoła
 • pw. NMP Królowej Polski
 • pw. Miłosierdzia Bożego

Kościoły protestanckie

 • Ewangelicko-Augsburski pw. Świętego Ducha
 • Chrześcijan Baptystów
 • Zielonoświątkowy
 • Chrystus Dla Wszystkich
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

Inne

 • Świadkowie Jehowy

Buddyzm

 • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

Cmentarze

 • Komunalny
 • Parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła
 • Parafialny pw. św. Wojciecha
 • Parafialny pw. św. Bartłomieja
 • Wojskowy przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego
 • Wojskowy z lat I wojny światowej
 • Stary cmentarz żydowski
 • Nowy cmentarz żydowski
 • Cmentarz parafialny w Gosławicach-Cukrowni

Najstarszym konińskim cmentarzem jest cmentarz parafii pw. św. Bartłomieja przy ulicy Kolskiej. Znajdują się tam groby z początku XIX wieku: katolickie, protestanckie i prawosławne. Tu mieści się też grobowiec konińskiej powieściopisarki Zofii Urbanowskiej.

Turystyka

Nad brzegami istnieje rozwinięta sieć wypożyczalni sprzętu wodnego, restauracji, hoteli i domków letniskowych. Istnieją szlaki w rejonie Złotej Góry i lasów Puszczy Bieniszewskiej. Nadwarciański Park Krajobrazowy jest miejscem licznie odwiedzanym przez ptactwo w czasie wiosennych i jesiennych migracji. Konińska Starówka posiada liczne zabytki.

Na terenie Konina jest oddanych do użytku kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. Corocznie, w czerwcu, odbywa się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, w którym uczestniczą wykonawcy z Europy oraz miast partnerskich.

Rekreacja

Kluby sportowe

 • Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów KLTC Konin
 • MKS MOS Konin
 • Klub Bokserski "Zagłębie"
 • Klub Sportowy "Avans Górnik"
 • Klub Sportowy "Medyk"
 • AZS PWSZ Konin
 • Koniński Klub Szermierczy
 • Cukrowniczy Klub Sportowy "Sparta"
 • Parafialny Klub Sportowy "Maksymilian"
 • Klub Żeglarski "Energetyk"
 • Klub Żeglarski Kopalni Węgla Brunatnego
 • TS-R Hetman Konin
 • SZSiR "Start" Konin
 • Koniński Klub Tenisowy
 • Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki - Shooters Konin

Obiekty sportowe

 • Stadion Miejski im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego
 • Stadion KS "Avans Górnik" (dawniej "Górnik") Konin
 • Stadion lekkoatletyczny przy PWSZ w Morzysławiu
 • Hala Sportowa MOSiR
 • Basen MOSiR
 • Miejski Obiekt Sportu i Rekreacji Hala "Rondo"
 • Ośrodek szermierczy
 • Korty tenisowe TKKF "Lokator"
 • Hala sportowa MKS MOS

Odpoczynek

 • Prestiz Spa – Centrum Spa oraz odnowy biologicznej

Kultura

Biblioteki

 • Biblioteka PWSZ
 • Miejska Biblioteka Publiczna, filie 2 – 12, filia muzyczna, filia dla niewidomych, filia dla dzieci
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

Galerie

 • "Giotto"
 • "Wieża ciśnień"
 • "Przegląd koniński"
 • "Łaźnia"
 • "Wieża bez ciśnień"
 • "Pod Biblioteką"
 • "Zakątek"

Ośrodki kultury

 • Centrum Kultury i Sztuki
 • Koniński Dom Kultury
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Osiedlowy Dom Kultury Zatorze
 • Dom kultury Oskard
 • Centrum Kultury Chrześcijańskiej
 • Klub "Energetyk"
 • Klub "Hutnik"

Chóry

 • Konin Gospel Choir

Orkiestry

 • Orkiestra Konin

Kina

 • "Centrum"
 • "Helios"
 • "Oskard"
 • "Polonia" (aktualnie nieczynne)
 • "ELKO" (aktualnie nieczynne)
 • "Górnik" (aktualnie nieczynne)

Muzea

 • Muzeum Okręgowe

Cykliczne imprezy artystyczno-kulturalne

 • Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel "Gospel nad Wartą"
 • Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla Szkół Muzycznych
 • Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"
 • Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich
 • Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej
 • Ogólnopolski Festiwal Śpiewających Żeglarzy "Złota Szekla"
 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Nagrodę Milowego Słupa"
 • Festiwal Jazzonalia
 • Konińskie Derby Kabaretowo - Estradowe

Edukacja

Przedszkola:

 • Przedszkola: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 32

Przedszkola Niepubliczne:

 • Przedszkole MISIOWA KRAINA

Szkoły Podstawowe:

 • Szkoły Podstawowe: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Gimnazja:

 • Gimnazja nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 2 niepubliczne

Szkoły średnie:

 • Licea:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • III im. Cypriana Kamila Norwida
 • Konińskie Centrum Edukacyjne
 • Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
 • Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
 • Zespół Szkół Budowlanych
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Zespół Szkół im. M. Kopernika

Szkoły wyższe:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi, wydział zamiejscowy w Koninie
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Koninie
 • Politechnika Poznańska, wydział zamiejscowy w Koninie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, wydział zamiejscowy w Koninie

Inne instytucje oświatowe:

 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Koninie
 • Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie

Placówki oświatowe:

 • Bursa Szkolna nr 1 im. Ryszarda Michalskiego
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 • Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
 • Schronisko Młodzieżowe

Transport

Transport drogowy

Konin jest węzłem drogowym. Tuż przy południowej granicy Konina przebiega autostrada A2 ŚwieckoStryków (Łódź), będąca częścią trasy europejskiej E30. Połączenie z autostradą zapewniają dwa węzły: Modła i Żdżary. Miasto przecina droga krajowa nr 92 łącząca Rzepin z Łowiczem i droga krajowa nr 25 z Bobolic do Oleśnicy.

Mosty

W obrębie miasta znajdują się 2 mosty drogowe na Warcie łączące dzielnice południowe z północnymi; Most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum Konina w ciągu drogi krajowej nr 92 oraz Most Unii Europejskiej w ciągu drogi krajowej nr 25.

Transport kolejowy

Początki kolei żelaznych w Koninie sięgają lat 20. XX w. W listopadzie 1921 oddano do użytku 111 km 2-torową linię kolejową Kutno-Konin-Strzałkowo.

Obecnie Konin jest stacją węzłową na 475 km 2-torowej zelektryfikowanej linii kolejowej Frankfurt nad Odrą-PoznańKutno–Warszawa Zachodnia, będącym częścią międzynarodowej trasy E20 Berlin-Moskwa.

Dawniej (od maja 1974 do stycznia 1996) funkcjonowała w ruchu pasażerskim 14,3 km linia kolei normalnotorowej z centrum miasta przez Niesłusz, Marantów, Maliniec, Gosławice, Pątnów do Kazimierza Biskupiego. Własne normalnotorowe linie kolejowe posiada także KWB Konin, do przewozu węgla brunatnego z odkrywek do elektrowni Pątnów i Konin – ponad 100 km szlaków o napięciu 2,4 kV, z czego najdłuższe to:

Stacje kolejowe

 • Konin
 • Konin Zachód

Transport wodny

Rzeka Warta oraz Kanał Ślesiński umożliwiają komunikację drogami wodnymi z głównymi rzekami Polski: Wisłą i Odrą. W dzielnicy Osiedle Morzysław (Konin) znajduje się port rzeczny oraz śluza.

Komunikacja Miejska

Miejski Zakład Komunikacji (MZK Konin) zapewnia przewozy autobusowe na terenie miasta i jego najbliższych okolic. Obsługuje 22 linie, mając do dyspozycji 53 autobusy, w tym 8 przegubowych.

Gospodarka

Konin jest ośrodkiem przemysłu, główny ośrodek Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. W północnej części miasta zlokalizowana jest jedyna w Polsce huta aluminium, wytwarzająca ponad 80 tys. ton wyrobów walcowanych rocznie. Dwie konińskie elektrownie oraz nowo wybudowana elektrownia Pątnów II produkują blisko 8,5% mocy krajowej.

Dzielnice i osiedla

 • Część lewobrzeżna (tzw. stary Konin)
  • Wilków
  • Pawłówek
  • Przydziałki
   • Osiedle Władysława Sikorskiego
   • Osiedle Przydziałki
   • Osiedle Armii Krajowej (Hajmat)
   • Osiedle Jana Zemełki
  • Starówka
  • Przedmieście Kolskie
  • Osiedle Romana Dmowskiego
  • Krykawka (nazwa zapomniana}
  • Osada-Konin
  • Pociejewo (nazwa zapomniana, tzw. Wyspa)
 • Część prawobrzeżna (tzw. nowy Konin)
  • Nowy Dwór
  • Chorzeń
  • Kaszuba (część miasta za dzielnicą Chorzeń) - (już nie istnieje)
  • Czarków (obecnie okolice dworca PKP) - (już nie istnieje)
  • Osiedle I
  • Osiedle II
  • Osiedle III
  • Osiedle IV im. Legionów
  • Osiedle V
  • Osiedle Va
  • Zatorze
  • Kurów (obecnie tereny spacerowe nad Wartą) - (już nie istnieje)
  • Glinka
  • Morzysław
  • Grójec
  • Laskówiec
  • Niesłusz
  • Marantów
  • Międzylesie
  • Maliniec
  • Sulanki
  • Gosławice
  • Gaj
  • Beniów
  • Pątnów
  • Cukrownia Gosławice
  • Łężyn
  • Janów

Okolice Konina

W okolicy Konina dominuje krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami, lasami, pagórkami, łąkami. Cześć terenów jest zajęta przez kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego lub przez hałdy czy jeziora będące efektem działalności górniczej. Szkody wyrządzone przez kopalnię, są stopniowo rekultywowane. W okolicy znajduje się kilka rezerwatów przyrody, m.in. Rezerwat przyrody Mielno, Rezerwat przyrody Pustelnik, rezerwat Sokółki czy krajobrazowy rezerwat, położony na pagórkach złotogórskich. Wart zobaczenia jest Nadwarciański Park Krajobrazowy, zwłaszcza w okresie migracji ptaków, kiedy to można zobaczyć blisko 153 gatunki ptactwa krajowego. Cennym obszarem jest Dolina Warty, będąca częścią Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, włączona w program Natura 2000. Na północny zachód od Konina leży Powidzki Park Krajobrazowy, z największym jeziorem Wielkopolski- Jeziorem Powidzkim, chętnie odwiedzanym przez turystów.

W pobliżu Konina warte zobaczenia są:

 • Klasztor oo. Kamedułów w Bieniszewie,
 • Kazimierz Biskupi,
 • Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym,
 • Pałac biskupów poznańskich w Ciążeniu
 • Pałac w Lubstowie
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła z XIII w. w Starym Mieście,
 • Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Kawnicach,
 • Pałac w Kościelcu,
 • Kościół św. Jakuba Apostoła w Golinie,
 • Kompleks klasztorny w Lądzie,
 • Pałac Bronikowskich w Żychlinie,
 • Zespół parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie,
 • Łuk triumfalny na cześć Napoleona w Ślesinie,

W północnej części Konina (Gosławice, Pątnów) znajduje się zespół jezior z kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym (kluby żeglarskie, wioślarskie, przystanie). Wykorzystywanie wód ze zbiorników przez sąsiednie elektrownie powoduje, że ich temperatura jest wyższa niż w akwenach naturalnych (głównie wskutek wykorzystania wody do chłodzenia turbin pobliskich elektrowni). W celu zapobieżenia eutrofizacji jezior Pątnowskiego i Gosławskiego wykorzystywanych przez elektrownie, wprowadzono do nich niewystępujące w regionie naturalnie ryby – amury, co stanowi sporą atrakcję wędkarską. Funkcje rekreacyjne uzupełnia pobliski Ślesin z koloniami domków letniskowych.

Ludzie związani z Koninem

Media

 • Konińska Gazeta Internetowa www.powiatkoninski.pl
 • Przegląd Koniński
 • Kurier Koniński
 • Życie Konina – dodatek do Głosu Wielkopolskiego
 • Niezależny portal lokalny – toKonin.pl
 • Radio Konin
 • Planeta FM - Konin
 • Telewizja Konin
 • Telewizja – Wirtualna.TV
 • Portal regionalny – Wirtualny Konin
 • Portal regionalny - LM.pl
 • Portal konińskiej młodzieży – mlodziezowy.konin.pl
 • Portal Konińskiej Starówki – konin-starowka.pl
 • Portal Konin24.info

Współpraca międzynarodowa

Miasta partnerskie:

 • Litwa Akmenė
 • Rosja Briańsk
 • Ukraina Czerniowce
 • Łotwa Doblena
 • Francja Hénin-Beaumont
 • Niemcy Herne
 • Bułgaria Karłowo
 • Hiszpania Santa Susanna
 • Szwecja Sundsvall
 • Wielka Brytania Wakefield
 • Mołdawia Ungheni

Zobacz też

 • miasta w Polsce
 • ludność Konina

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 517)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

0-9

Al. 1 Maja
ul. 1 Maja
ul. 11 Listopada
ul. 150-lecia Cukrownictwa
ul. 3 Maja

A

ul. Admiralska
ul. Agatowa
ul. Akacjowa
ul. Ametystowa
ul. Angielska
ul. Armii Krajowej
al. Astrów
ul. Augusta Poniatowskiego
ul. Augustynowicza Jana
ul. Azaliowa

B

ul. Bacewicz
ul. Bacewicz Grażyny
ul. Baczyńskiego Krzysztofa
ul. Bankowa
ul. Barańskiego
ul. Barańskiego Piotra
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Begoniowa
ul. Bekkera Mieczysława
ul. Bema
ul. Bema gen. Józefa
ul. Benesza
ul. Beniowska
ul. Berlinga Zygmunta
ul. Bernardynka
ul. Berylowa
ul. Bez Nazwy
ul. Bluszczowa
ul. Boczna
ul. Bojerowa
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Bolesława Śmiałego
ul. Borowa
ul. Bosmańska
ul. Boznańskiej Olgi
ul. Bratkowa
ul. Broniewskiego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brylantowa
ul. Brzozowa
ul. Budowlanych
ul. Bukowa
ul. Bursztynowa
ul. Bydgoska
ul. Błaszaka
ul. Błaszaka Kazimierza
ul. Bławatkowa

C

ul. Chełmońskiego
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chrobrego
ul. Cicha
ul. Cisowa
al. Cukrownicza
ul. Cyrkoniowa
ul. Czereśniowa

D

ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Jarosława
ul. Dąbrowskiej
ul. Dąbrowskiej Marii
ul. Daliowa
ul. Dębowa
ul. Deotymy
ul. Diamentowa
ul. Dmowskiego
ul. Dmowskiego Romana
ul. Dobra
ul. Dobrowolskiego Antoniego
ul. Dolna
ul. Domańskiej
ul. Domańskiej Antoniny
ul. Dożynkowa
ul. Drewnowskiego Kazimierza
ul. Drużbackiej
ul. Drużbackiej Elżbiety
ul. Dworcowa
ul. Dybowskiego Benedykta
ul. Dygasińskiego Adolfa
ul. Działkowa
ul. Dzierżonia
ul. Dzierżonia Jana

E

ul. Energetyka
ul. Esse
ul. Esse Stefanii
ul. Europejska

F

ul. Fabryczna
ul. Fałata Juliana
ul. Fikusowa
ul. Fiołkowa
ul. Flisacka
ul. Francuska

G

ul. Gaj
ul. Gajowa
ul. Gerberowa
ul. Gierymskich Aleksandra i Maksymiliana
ul. Gimnastyczna
ul. Gladiolowa
ul. Gminna
ul. Godlewskiego Emila
ul. Gojawiczyńskiej
ul. Gojawiczyńskiej Poli
ul. Górnicza
pl. Górnika
ul. Gospodarcza
ul. Gosławicka
ul. Gotycka
ul. Goździkowa
ul. Granatowa
ul. Graniczna
ul. Grodzisko
ul. Grójecka
ul. Grota-Roweckiego
ul. Gruntowa
ul. Grunwaldzka
ul. Gwoździarska

H

ul. Harcerska
ul. Heweliusza Jana
ul. Hiacyntowa
ul. Hirszfelda Ludwika
ul. Hiszpańska
ul. Hubala
ul. Hurtowa
ul. Hutnicza

I

inne Most Unii Europejskiej
inne Trasa Bursztynowa
inne Trasa Warszawska
ul. Irysowa
ul. Iłłakowiczówny Kazimiery

J

ul. Jachtowa
ul. Jacolika
ul. Jacolika Feliksa
ul. Jadwigi Królowej
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana Pawła II
ul. Janowska
ul. Jarzębinowa
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jaspisowa
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jędrzejewskiego
ul. Jędrzejewskiego ks. Dominika
ul. Jesionowa
ul. Jeziorna
ul. Jodłowa

K

ul. Kaczeńcowa
ul. Kąkolowa
ul. Kaktusowa
ul. Kaliska
ul. Kameliowa
ul. Kamienna
ul. Kanałowa
ul. Kapitańska
ul. Kard Wyszyńskiego
ul. Kard. Wyszyńskiego
ul. Karłowicza
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasztanowa
ul. Kaszubska
ul. Kątowa
ul. Kazimierska
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kijaków Bronisławy i Jana
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kleczewska
ul. Klonowa
ul. Kolbego
ul. Kolbego bł. Maksymiliana
ul. Kolejowa
ul. Kolska
ul. Komandorska
ul. Konin
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konwaliowa
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koralowa
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosmonautów
ul. Kossaków Juliusza i Wojciecha
ul. Kotłowa
ul. Kownackiej Marii
ul. Kramowa
ul. Krańcowa
ul. Kręta
ul. Krokusowa
ul. Królowej Jadwigi
ul. Kryształowa
ul. Krzemieniowa
ul. Krzywa
ul. Ks. Popiełuszki
ul. Kujawska
ul. Kuncewiczowej Marii
ul. Kuratowskiego Kazimierza
ul. Kurów
ul. Kurowskiego Aleksandra
ul. Kurpińskiego
ul. Kurpińskiego Karola
ul. Kurpiowska
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego Eugeniusza
ul. Kwiatowa

L

ul. Laskówiecka
ul. Leśna
ul. Leśniewskiego
ul. Leśniewskiego Stanisława
ul. Leszczynowa
ul. Leszka Czarnego
ul. Letnia
ul. Lewkoniowa
ul. Liliowa
ul. Lipowa
ul. Listopada
ul. Listopada 11
ul. Lubuska

Ł

ul. Łężyńska
ul. Łopuskiej
ul. Łopuskiej Izabeli
ul. Łowicka
ul. Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza Ignacego

M

ul. Magnetytowa
al. Maja 1
ul. Maja 3
ul. Makowa
ul. Makowskiego Tadeusza
ul. Malachitowa
ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Maliniecka
ul. Malwowa
ul. Marantowska
ul. Margaretkowa
ul. Marmurowa
ul. Marynarska
ul. Marysieńki Królowej
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Mazowiecka
ul. Mazurkiewicza Stefana
ul. Mazurska
ul. Michałowskiego Piotra
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Międzylesie
ul. Mieszka Starego
ul. Miła
ul. Modrzewiowa
ul. Mokra
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Mostowa
ul. Muzealna
ul. Myśliwska
ul. Młodzieżowa

N

ul. Nadbrzeżna
ul. Nadrzeczna
ul. Nadwarciańska
ul. Narcyzowa
ul. Nasturcjowa
ul. Nałkowskiej
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Nefrytowa
ul. Niecała
ul. Niemiecka
pl. Niepodległości
ul. Noskowskiego
ul. Noskowskiego Zygmunta
ul. Nowa
ul. Nowiny
ul. Nowowiejskiego
ul. Nowowiejskiego Feliksa
ul. Nowy Dwór

O

os. Legionów
ul. Objazdowa
ul. Obrońców Westerplatte
ul. Oczapowskiego Michała
ul. Ogrodowa
ul. Okólna
ul. Okrętowa
ul. Olszewskiego
ul. Olszewskiego Karola
ul. Onyksowa
ul. Opalowa
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Os. Legionów
ul. Osada

P

ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Palenickiego Księdza Bogusława
ul. Paprotkowa
ul. Parkowa
ul. Parowa
ul. Parowozownia
ul. Pątnowska
ul. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej Marii
ul. Pawłówek
ul. Pałacowa
ul. PCK
ul. Pelargoniowa
ul. Perłowa
ul. Piaskowa
ul. Pionierów
ul. Piwoniowa
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego Józefa
ul. Plażowa
ul. Plonowa
ul. Pociejewo
ul. Podgórna
ul. Podlaska
ul. Podwale
ul. Pogodna
ul. Polna
ul. Pomorska
ul. Poniatowskiego
ul. Popiełuszki
ul. Popiełuszki ks. Jerzego
ul. Porazińskiej Janiny
ul. Portowa
ul. Powstańców Styczniowych
ul. Powstańców Wielkopolskich
ul. Poznańska
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Półwiejska
ul. Promowa
ul. Prosta
ul. Prusa Bolesława
ul. Przemysłowa
ul. Przydziałki
ul. Przyjaźni
ul. Puchalskiego
ul. Puchalskiego Włodzimierza
ul. Pułaskiego Ludomiła

R

rondo Bosko św. Jana
rondo Ducha Świętego
rondo Friemanna Witolda
rondo Kamińskiego gen. Franciszka
rondo NSZZ "Solidarność"
rondo Podoficerów Małoletnich im.
rondo Rondo Miast Partnerskich
rondo Świątecznej Pomocy Wielkiej Orkiestry
ul. Raciborskiego Mariana
ul. Radosna
ul. Rataja
ul. Rataja Macieja
ul. Reformacka
ul. Regatowa
ul. Regionalna
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rodziewiczówny
ul. Rodziewiczówny Marii
ul. Rolna
ul. Romera Eugeniusza
al. Róż
ul. Różana
ul. Różyckiego
ul. Różyckiego Ludomira
ul. Rubinowa
ul. Rudzicka
ul. Rumiankowa
ul. Rybacka

S

ul. Sadowa
ul. Sasankowa
ul. Siedleckiego Michała
ul. Sierpińskiego Wacława
ul. Sikorskiego Władysława
ul. Skrótowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Solna
ul. Solskiego
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sonbieskiego
ul. Sosnowa
ul. Sowińskiego Józefa
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielców
ul. Staffa
ul. Staffa Leopolda
ul. Staromorzysławska
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stefana Batorego
ul. Stefanii Esse
ul. Stodolniana
ul. Stokowa
ul. Stokrotkowa
ul. Storczykowa
ul. Strażacka
ul. Stroma
ul. Studzienna
ul. Sucharskiego Henryka
ul. Sulańska
ul. Sybiraków
ul. Szafirkowa
ul. Szafirowa
ul. Szarotki
ul. Szarych Szeregów
ul. Szałwiowa
ul. Szelburg - Zarembiny Ewy
ul. Szeligowskiego
ul. Szeligowskiego Tadeusza
ul. Szeroka
ul. Szkolna
ul. Szmaragdowa
ul. Szpitalna
ul. Szwedzka
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słodkiego Mortche
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza

Ś

ul. Śląska
ul. Ślesińska
ul. Śniadeckich
ul. Śniadeckich Jana i Jędrzeja
ul. Św. Maksymiliana Kolbego
ul. Świerkowa
ul. Świętojańska
ul. Świętopełka

T

ul. Taczanowskiego
ul. Taczanowskiego Edwarda
ul. Targowa
ul. Teligi
ul. Teligi Leonida
ul. Topazowa
ul. Topolowa
ul. Torowa
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Trzebiatowskiego Włodzimierza
ul. Tulipanowa
ul. Turkusowa
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana

U

ul. Ukośna
ul. Urbanowskiej
ul. Urbanowskiej Zofii

W

ul. Walcownicza
ul. Warmińska
ul. Wał Tarejwy
ul. Wczasowa
ul. Wesoła
ul. Westerplatte
ul. Weteranów
ul. Wiatraczna
ul. Wiechowicza
ul. Wiechowicza Stanisława
ul. Wiejska
ul. Wielkopolska
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wierusz-Kowalskiego Alfreda
ul. Wieruszewska
ul. Wierzbowa
ul. Wilcza
ul. Willowa
ul. Wioślarska
ul. Wiosny Ludów
ul. Wiśniowa
ul. Witkiewicza /Witkacego/ Stanisława Ignacego
ul. Witosa Wincentego
ul. Wodna
ul. Wojciechowo
ul. Wojska Polskiego
pl. Wolności
ul. Wróblewskiego Zygmunta
ul. Wrzosowa
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Wyzwolenia
ul. Wzgórze
ul. Władysława Jagiełły
ul. Władysława Łokietka

Z

ul. Zachodnia
ul. Zacisze
ul. Zagórowska
ul. Zakole
ul. Zakładowa
ul. Zamkowa
pl. Zamkowy
ul. Zamurze
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zapłocie
ul. Zawilcowa
ul. Zemełki
ul. Zemełki Jana
ul. Zielona
ul. Zygmunta Augusta
ul. Zygmunta Starego
ul. Złocieni

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żeglarska
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żwirki
ul. Żwirki i Wigury

Kody pocztowe, Konin (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Konin
Średnia ocena: 4.7
liczba ocen: 4

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Konin, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Konin

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:56:34

Szybka zmiana regionu Polski