Menu
Home» » »

Powiat ostrzeszowski - Informacje:

Liczba gmin: 7

Liczba miejscowosci: 108

Liczba kodów pocztowych: 10

Tablice rejestracyjne: POT

Gęstość zaludnienia: 70,4 osób/km²

Powierzchnia: 772,37 km²

Urbanizacja: 33,71%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Oficjalna strona powiatu ostrzeszowskiego

Herb powiatu ostrzeszowski:

Herb powiatu ostrzeszowski

Flaga powiatu ostrzeszowski:

Flaga powiatu ostrzeszowski

Powiat ostrzeszowski

Powiat ostrzeszowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrzeszów.

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzą:

Historia

Za początek historii powiatu można uznać moment umieszczenia w Ostrzeszowie przez Kazimierza Wielkiego siedziby starostwa grodowego. Obszar podległy staroście ostrzeszowskiemu z czasem powiększył się także o tereny wokół Grabowa nad Prosną i Mikstatu (po likwidacji starostwa grabowskiego). Tereny te w czasie kongresu wiedeńskiego zostały przyznane Prusom. W wyniku reorganizacji podziału administracyjnego w państwie pruskim utworzono 1 stycznia 1818 nowy Powiat Ostrzeszowski (Kreis Schildberg), który mimo germanizacji w 1900 roku zamieszkiwało 90% Polaków. Powiat zniesiono 1 kwietnia 1932.

Powiat ostrzeszowski został reaktywowany 1 października 1954 roku w województwie poznańskim, jako jeden z pierwszych powiatów utworzonych tuż po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat ostrzeszowski złożyły się 3 miasta i 20 gromad, które wyłączono z trzech ościennych powiatów (w praktyce gromady te należały do tych powiatów przez zaledwie dwa dni):

 • z powiatu ostrowskiego (woj. poznańskie):

1 stycznia 1956 do powiatu ostrzeszowskiego przyłączono z powiatu ostrowskiego gromadę Szklarka Przygodzicka, a z powiatu kępińskiego gromadę Mąkoszyce.

Po zniesieniu gromad i reaktywacji gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku powiat ostrzeszowski podzielono na 3 miasto i 6 gmin :

Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu ostrzeszowskiego włączono do nowo utworzonego województwa kaliskiego. 1 października 1982 roku z części obszaru gminy Grabów nad Prosną utworzono gminę Czajków a 1 stycznia 1984 roku, również z gminy Grabów wyodrębniono gminę Kraszewice (obie gminy istniały też przejściowo od 21 września 1953 do 28 września 1954 w powiecie wieluńskim, województwie łódzkim).

Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku przywrócono w województwie wielkopolskim powiat ostrzeszowski o kształcie przybliżonym do granic z 1975 roku. Powiat powiększył się administracyjnie (lecz nie terytorialnie) o reaktywowane w latach 80. gminy Czajków i Kraszewice, natomiast dawna gmina Kuźnica Grabowska nie została odtworzona. Inną różnicą między dzisiejszym powiatem a tym z 1975 roku było połączenie miast Grabów nad Prosną, Mikstat i Ostrzeszów z jednoimiennymi gminami 1 stycznia 1992 roku we wspólne gminy miejsko-wiejskie.

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 54 374 100 27 543 50,7 26 831 49,3
Miasto 18 321 100 9585 52,3 8736 47,7
Wieś 36 053 100 17 958 49,8 18 095 50,2

Zabytki

Zamki, pałace i dwory

Kościoły i klasztory

Najciekawsze kościoły i klasztory powiatu ostrzeszowskiego:

 • klasztor pobernardyński w Ostrzeszowie
 • kościół św. Mikołaja w Ostrzeszowie
 • kościół parafialny w Ostrzeszowie
 • kościół w Kobylej Górze
 • kościół w Kotłowie
 • kościół św. Rocha w Mikstacie
 • kościół św. Andrzeja w Siedlikowie
 • kościół św. Trójcy w Mikstacie
 • kościół pofranciszkański w Grabowie nad Prosną
 • klasztor pofranciszkański w Grabowie nad Prosną
 • kościół św. Stanisława Kostki w Doruchowie

Ratusze

 • ratusz w Ostrzeszowie

Przyroda

 • Stawy Rybińskie
 • Wzgórza Ostrzeszowskie
 • Źródliska Złotnicy
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny i Kotlina Grabowska
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska
 • Rezerwat przyrody Pieczyska (leśny)
 • Rezerwat przyrody Jodły Ostrzeszowskie (leśny)

Gospodarka

Środkowa część powiatu, z Ostrzeszowem, wchodzi w skład Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego.

Poza przemysłem, najważniejszą rolę odgrywa turystyka (Wzgórza Ostrzeszowskie) oraz rolnictwo (w dolinie Prosny) i leśnictwo.

Transport

Przez powiat przebiegają linie kolejowe:

oraz drogi krajowe i wojewódzkie:

Kody pocztowe w powiacie ostrzeszowski (wyświetlono 10/10)Ocena internautów powiatu ostrzeszowski
Średnia ocena: 3.3
liczba ocen: 8

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat ostrzeszowski, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie ostrzeszowski

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:52:39

Szybka zmiana regionu Polski