Menu
Home» » »

Powiat słupecki - Informacje:

Liczba gmin: 7

Liczba miejscowosci: 233

Liczba kodów pocztowych: 9

Tablice rejestracyjne: PSL

Gęstość zaludnienia: 70,16 osób/km²

Powierzchnia: 837,91 km²

Urbanizacja: 29,51%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Poznańska 20 62-400 Słupca

Oficjalna strona powiatu słupeckiego

Herb powiatu słupecki:

Herb powiatu słupecki

Flaga powiatu słupecki:

Flaga powiatu słupecki

Powiat słupecki

Powiat słupecki – powiat w Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Słupcy; przywrócony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999.

Powiat słupecki powstał w 1867 w wyniku wydzielenia z zachodniej części powiatu konińskiego w guberni kaliskiej Królestwa Polskiego.

Przez powiat słupecki przebiega autostrada A2 i droga krajowa nr 92 oraz linia kolejowa nr 3.

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzą:

Położenie

Powiat słupecki znajduje się w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego; cechuje go wydłużony południkowy kształt. Sąsiaduje z 4 powiatami województwa wielkopolskiego: od północnego zachodu z powiatem gnieźnieńskim, od zachodniej strony z powiatem wrzesińskim, od południa z pleszewskim, od wschodu z konińskim. Od północy z powiatem mogileńskim, należącym do województwa kujawsko-pomorskiego. Gminy powiatu słupeckiego przed reformą administracyjną należały do województwa konińskiego.

Historia

Dzisiejszy powiat słupecki jest czwartym w historii powiatem z siedzibą w Słupcy.

1867-1918
Pierwszy powiat słupecki istniał w latach 1867-1918 w ramach guberni kaliskiej, utworzonej przez władze carskie w Królestwie Polskim na mocy ukazu z 31 grudnia 1866 roku. Gubernia kaliska (utworzona 23 lutego 1837 na miejscu województwa kaliskiego i dzieliła się na 8 powiatów (ujazdów): kaliski, kolski, koniński, łęczycki, sieradzki, słupecki, turecki, wieluński; oraz na 142 gminy.

1919-1932
Drugi powiat słupecki istniał w latach 1919-1932. Na podstawie tymczasowej ustawy o organizacji władz administracyjnych II Rzeczypospolitej utworzono m.in. województwo łódzkie, w skład którego wszedł powiat słupecki. W 1930 roku województwo łódzkie było podzielone na 13 powiatów ziemskich oraz 1 miejski. W skład województwa wchodziło 46 miast (1930) i 232 gminy.

1956-1972
Powiat słupecki został powołany po raz trzeci dnia 1 stycznia 1956 roku w województwie poznańskim, czyli 15 miesięcy po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat słupecki złożyły się 2 miasta i 18 gromad, które wyłączono z dwóch ościennych powiatów w tymże województwie :

1 stycznia 1957 roku do powiatu słupeckiego przyłączono gromady Ostrowite i Siernicze Wielkie z powiatu konińskiego .

1 stycznia 1960 roku zniesiono gromadę Graboszewo (włączono do gromady Strzałkowo) a w 1961 roku gromadę Kąty (włączono do gromady Słupca). W 1971 roku zlikwidowano gromady Brudzewo i Ostrowo Kościelne a ich terytorium włączono do gromady Strzałkowo .

1973-1975
1 stycznia 1973 roku zniesiono gromady i osiedla a w ich miejsce reaktywowano gminy. Powiat słupecki podzielono na 1 miasto i 5 gmin  :

Powiat nie obejmował wówczas gminy Powidz, która należała do powiatu gnieźnieńskiego (woj. poznańskie) ani gminy Orchowo, którą powołano w powiecie mogileńskim w województwie bydgoskim .

1975-1998
Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu słupeckiego włączono do nowo utworzonego województwa konińskiego .

15 stycznia 1976 roku w województwie konińskim zniesiono gminę Powidz i właczono ją do gminy Witkowo . 1 kwietnia 1983 roku z gminy Słupca wyłączono sołectwo Lubiecz i przyłączono je do gminy Golina . 1 lutego 1991 roku miasto i gminę Zagórów połączono we wspólną gminę miejsko-wiejską Zagórów . 30 grudnia 1994 roku przywrócono gminę Powidz . 27 listopada 1996 roku miasto Słupca określono jako gmina miejska .

1999 do dziś
Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku przywrócono w województwie wielkopolskim powiat słupecki (po raz czwarty) . W porównaniu z obszarem z 1975 roku powiat został zwiększony o gminy Powidz i Orchowo.

Powiat słupecki zajmuje powierzchnię 837,9 km², co stanowi 2,8% województwa wielkopolskiego i jest 14. pod względem powierzchni powiatem w województwie.

Poczet starostów

 • Władysław Mech (1923 - 1926)
 • Eugeniusz Grzeszczak
 • Kazimierz Kazimierczak
 • Michał Pyrzyk
 • Mariusz Roga

Edukacja

Starosta jest organem prowadzącym następujących szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Sikorskiego w Słupcy
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Strzałkowie
 • Specjalny Ośrodek Szkoolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy

Dodatkowo funkcjonuje w strukturach powiatu Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Komunikacja

1. W powiecie słupeckim można wyróżnić trzy obszary o różnym stopniu rozwoju sieci drogowej.

 • centralna część powiatu (obejmująca gminy: Słupca, Lądek, Strzałkowo), w której sieć drogowa jest najlepiej rozwinięta, charakteryzuje się dogodnymi połączeniami drogowymi leżących tu miejscowości z miastem Słupca. Przez Gminę Lądek przebiega ponadto autostrada A2, co dodatkowo ułatwia szybkie przemieszczanie się na linii wschód - zachód;

ważniejsze drogi:

92 260 262 263 466 467 A2

 • druga, południowa część sieci drogowej powiatu (obejmująca Gminę Zagórów), jest izolowana przez rzekę Wartę. Miejscowośi tam położone mają dobre połączenie z Zagórowem. Z pozostałą częścią powiatu jest tylko jedno połączenie przez most nad Wartą w Lądzie. Brak jest w tej części dróg wojewódzkich.
 • trzecia, północna część sieci drogowej (obejmująca gminy Orchowo, Powidz i Ostrowite) charakteryzuje sie chaotycznym przebiegiem dróg, uwarunkowanym wystpowaniem jezior.

ważniejsza droga: 262

2. Przez powiat słupecki przebiega także równoleżnikowo magistrala kolejowa Berlin - Moskwa. Na terenie powiatu usytuowanych jest pięć stacji kolejowych: w Wólce, Strzałkowie, Słupcy, Cienienie Zabornym i Cieninie Kościelnym.

Ze stacji znajdujących sie w powiecie obsługiwanych przez pociągi PKP są bezpośrednie połączenia do: Poznania, Warszawy, Konina, Wrześni i innych mniejszych miast.

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 58 862 100 29 617 50,3 29 245 49,7
Miasto 17 337 100 8950 51,6 8387 48,4
Wieś 41 525 100 20 667 49,8 20 858 50,2

Pod względem liczby ludności powiat słupecki plasuje się na 21 miejscu pośród powiatów Wielkopolski. Współczynnik urbanizacji dla powiatu słupeckiego wynosi zaledwie 29,4% (17 337 mieszkańców miast), co oznacza, że zdecydowana większość ludności powiatu zamieszkuje wsie - ponad 70%. Fakt ten wynika z istnienia w powiecie słupeckim tylko dwóch niewielkich ośrodków miejskich - Słupcy i Zagórowa.

Miejsca i obiekty godne obejrzenia

Miasto Słupca

 • Kościół pw. św. Leonarda w Słupcy
 • Kościół św. Wawrzyńca w Słupcy
 • Zajazd Pocztowy w Słupcy
 • Synagoga w Słupcy
 • Kopiec szwedzki - grodzisko kultury łużyckiej

Gmina Lądek

 • Nadwarciański Park Krajobrazowy
 • Rzeka Warta
 • Ciążeń - pałac biskupi, kościół św. Jana Chrzciciela
 • Ląd - Opactwo cystersów
 • Zespół dworski w Lądzie
 • Lądek - kościół św. Mikołaja

Gmina Ostrowite

Gmina Powidz

 • Powidzki Park Krajobrazowy
 • Jezioro Powidzkie

Gmina Słupca

 • Park w Młodojewie
 • Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Kochowie

Gmina Strzałkowo

 • Dwór w Młodziejewicach
 • Ruiny pałacu w Unii
 • Kościół św. Małgorzaty w Graboszewie
 • Pałac w Radłowie
 • Cmentarz jeńców wojennych i internowanych pod Strzałkowem


Gmina Zagórów

 • Nadwarciański Park Krajobrazowy
 • Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie
 • Kościół św. Stanisława w Trąbczynie
 • Zagórów
 • Zespół pałacowy w Kopojnie

Kody pocztowe w powiacie słupecki (wyświetlono 9/9)Ocena internautów powiatu słupecki
Średnia ocena: 4.0
liczba ocen: 29

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat słupecki, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie słupecki

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:53:17

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat słupecki
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat słupecki - Herb
Herb powiatu słupecki