Menu
Home» » »

Powiat turecki - Informacje:

Liczba gmin: 8

Liczba miejscowosci: 206

Liczba kodów pocztowych: 8

Tablice rejestracyjne: PTU

Gęstość zaludnienia: 91,55 osób/km²

Powierzchnia: 929,4 km²

Urbanizacja: 34,81%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Kaliska 59 62-700 Turek

Oficjalna strona powiatu tureckiego

Herb powiatu turecki:

Herb powiatu turecki

Flaga powiatu turecki:

Flaga powiatu turecki

Powiat turecki

Powiat turecki – powiat w Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Turku; przywrócony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999.

Powiat turecki powstał w 1867 w wyniku wydzielenia z wschodniej części powiatu kaliskiego w guberni kaliskiej Królestwa Polskiego.

Przez powiat turecki przebiega autostrada A2, droga krajowa nr 72 i droga krajowa nr 83.

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzą:

Obiekty zabytkowe

Według danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, na terenie powiatu tureckiego znajduje się 107 obiektów i zespołów zabytkowych,w tym 51 na terenie samego miasta Turku. Poza tym najwięcej wpisanych zabytków i ich zespołów posiada gmina Władysławów (13), zaś najmniej gmina Przykona (zaledwie 3). Przeważają obiekty sztuki sakralnej – kościoły, cmentarze – oraz zespoły dworskie. Warto jednak zauważyć, że w samym Turku aż 43 pozycje stanowią tzw. domki tkaczy z XIX wieku.

Położenie

Powiat położony jest w wschodniej Wielkopolsce, w Kaliskiem i graniczy z powiatami: kolskim, konińskim, kaliskim oraz poddębickim i sieradzkim, administracyjnie należącymi do województwa łódzkiego. Głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym powiatu tureckiego jest miasto Turek. Przez Turek przechodzi węzeł komunikacyjny o znaczeniu wojewódzkim i międzywojewódzkim (droga krajowa nr 72, droga krajowa nr 83, droga wojewódzka nr 470).

Turystyka

Trasy piesze i rowerowe
  • Piesze i rowerowe ścieżki dydaktyczne Bogdałów
  • Piesze i rowerowe ścieżki dydaktyczne Zdrojki
  • Dydaktyczny szlak rowerowy Panorama
  • Szlaki pieszo-rowerowe gminy Malanów
  • Szlaki pieszo-rowerowe gminy Kawęczyn

Rzeki

Główną rzeką jest Warta, stanowiąca wschodnią granicę powiatu. Obszar położony na zachód od niej odwadniany jest przez zespół czterech cieków – jej lewobrzeżnych dopływów. Są nimi: Teleszyna, Kiełbaska, Topiec i Powa.

Bogactwa naturalne

Swoistą cechą powiatu tureckiego jest kopalnictwo odkrywkowe i dominujący w ogólnym bilansie wody udział wód podziemnych, drenowanych w toku eksploatacji górniczej.

Najważniejszym bogactwem naturalnym eksploatowanym na terenie powiatu jest węgiel brunatny. Udokumentowane i eksploatowane złoża występują na terenie gmin: Turek, Przykona, Brudzew i Władysławów. Węgiel wykorzystywany jest jako surowiec energetyczny w miejscowej Elektrowni „Adamów”. Poza węglem występują dość powszechnie pospolite surowce mineralne jak: piaski, żwiry, gliny morenowe, iły. Surowce te stanowią bazę kruszywa naturalnego dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 83 686 100 42 839 51,2 40 847 48,8
Miasto 34 398 100 17 999 52,3 16 399 47,7
Wieś 49 288 100 24 840 50,4 24 448 49,6

Liczba ludności w każdej z gmin (dane z 30 września 2008):

ogółem: 85.087

Media

Na terenie powiatu wydawane są dwa tygodniki lokalne:

  • Echo Turku
  • portal turek.net.pl

Kody pocztowe w powiacie turecki (wyświetlono 8/8)Ocena internautów powiatu turecki
Średnia ocena: 3.9
liczba ocen: 11

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat turecki, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie turecki

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:53:45

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat turecki
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat turecki - Herb
Herb powiatu turecki