Menu
Home» » »

Powiat białogardzki - Informacje:

Liczba gmin: 3

Liczba miejscowosci: 127

Liczba kodów pocztowych: 9

Tablice rejestracyjne: ZBI

Gęstość zaludnienia: 57,1 osób/km²

Powierzchnia: 845,46 km²

Urbanizacja: 62,5%

Starostwo powiatowe:

Adres: Plac Wolności 16-17 78-200 Białogard

Oficjalna strona powiatu białogardzkiego

Herb powiatu białogardzki:

Herb powiatu białogardzki

Flaga powiatu białogardzki:

Flaga powiatu białogardzki

Powiat białogardzki

Powiat białogardzki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białogard.

W skład powiatu wchodzą:

Położenie

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia powiat białogardzkiego wynosi 845,46 km². Powiat w całości położony jest w dorzeczu Parsęty, na Równinie Białogardzkiej będącej częścią składową Niziny Szczecińskiej, pomiędzy Pobrzeżem Słowińskim (Koszalińskim), a Pojezierzem Drawskim. Decydujący wpływ na współczesną rzeźbę terenu wywarło najmłodsze zlodowacenie bałtyckie, faza pomorska oraz procesy, które nastąpiły po epoce lodowcowej.

Powiat białogardzki graniczy z czterema powiatami:

Demografia

Według danych z 30 czerwca 2009 roku powiat kamieński zamieszkiwało 47 784 osób.

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2008):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 48.271 100 24.674 51,1 23.597 48,9
Miasto 30.200 100 15.786 52,3 14.414 47,7
Wieś 18.071 100 8.888 49,2 9.183 50,8

Liczba ludności oraz powierzchnia poszczególnych gmin powiatu:

Rodzaj gminy Nazwa gminy Ludność  % powiatu Pow. (km²)  % powiatu Liczba sołectw Gęstość
zaludnienia
miejska Białogard 24.395 50,5 25,73 3,0 —— 948
miejsko-wiejska Karlino 9.133 18,9 141,03 16,7 15 65
wiejska Białogard 7.740 16,0 328,25 38,8 33 24
wiejska Tychowo 7.003 14,5 350,45 41,5 19 20

Miejsce w województwie (na 18 powiatów ziemskich) pod względem:

 • ludności: 15.
 • powierzchni: 15.
 • gęstości zaludnienia: 6.
 • urbanizacji: 3.

Środowisko geograficzne

Rzeki

Ziemia Białogardzka jest regionem niezwykle uprzywilejowanym w skali kraju z uwagi na obfitość wód płynących oraz wyjątkowo małą zmienność przepływów.

 • Parsęta - jest główną rzeką powiatu. Długość rzeki w nurcie wynosi 139,4 km ( z tego 80 km na terenie powiatu)
 • Radew - największy dopływ Parsęty (o długości 83 km)
 • Dębnica
 • Mogilica
 • Topiel
 • Pokrzywnica
 • Młynówka
 • Liśnica

Jeziora

Powiat białogardzki charakteryzuje się bardzo małą ilością jezior. Większość jezior to małe, nie przekraczające 5 ha powierzchni. Do największych jezior zaliczyć należy:

 • Jezioro Rybackie
 • Jezioro Byszyńskie
 • Jezioro Dobrowieckie Wielkie

Gospodarka

Gospodarka powiatu to przemysł drzewny, rolno-spożywczy, a także rolnictwo. Turystyka wodna i wędkarstwo na Parsęcie.

W końcu stycznia 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie białogardzkim obejmowała ok. 5,7 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 30,3% do aktywnych zawodowo.

Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2390,40 zł, przy liczbie zatrudnionych pracowników w powiecie białogardzkim – 5983 osoby. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło 2879,17 zł, a w sektorze prywatnym 2122,36 zł.

Komunikacja

Bezpieczeństwo

W 2009 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w powiecie białogardzkim wynosił 69,7%. W 2009 r. stwierdzono w powiecie m.in. 245 kradzieży z włamaniem, 4 kradzieże samochodów, 24 przestępstwa narkotykowych.

Gmina Karlino położona jest w strefie nadgranicznej i zasięgiem służbowym obejmuje ją placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu z Morskiego Oddziału SG.

Powiat białogardzki jest obszarem właściwości Prokuratury Rejonowej w Białogardzie i Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Na terenie powiatu działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto istnieje jednostka ratowniczo-gaśnicza przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

Administracja

Reprezentacja gmin w Radzie Powiatu w Białogardzie
Gminy Liczba
radnych
Liczba
wyborców w 2006
miasto Białogard 9 19 447
gmina Białogard, gmina Tychowo 5 11 599
gmina Karlino 3 7 194
Razem (Σ) 17 38 240

Siedzibą władz powiatu jest miasto Białogard. Organem uchwałodawczym jest Rada Powiatu w Białogardzie, w której skład wchodzi 17 radnych.

Gminy powiatu białogardzkiego są obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Białogardzie i Sądu Okręgowego w Koszalinie. Powiat białogardzki jest obszarem właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

Mieszkańcy powiatu białogardzkiego wybierają radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 3. Posłów na Sejm wybierają z okręgu wyborczego nr 40, senatora z okręgu wyborczego nr 99, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

Współpraca zagraniczna

Powiat posiada następujące umowy partnerskie:

 • Szwecja gmina Gnosjö od 28 marca 2003
 • Niemcy powiat Mecklenburg-Strelitz od 14 maja 2004 do 3 września 2011 (z powodu jego zlikwidowania i utworzenia powiatu Mecklenburgische Seenplatte)

Zobacz też

 • podział administracyjny województwa zachodniopomorskiego

Kody pocztowe w powiacie białogardzki (wyświetlono 9/9)Ocena internautów powiatu białogardzki
Średnia ocena: 3.3
liczba ocen: 28

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat białogardzki, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie białogardzki

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:56:07

Szybka zmiana regionu Polski