Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Koszalin


Informacje o Koszalin:

Ilość ulic: 680

Ilość kodów pocztowych: 50

Współrzedne geograficzne N: 54.190281

Współrzedne geograficzne E: 16.181669

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 94

Liczba ludności: 105000

Gęstość ludności: 1098,8 os./km²

Powierzchnia: 83 km²

Wysokośc npm: 42

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0949448

TERC: 3261011

Tablice rejestracyjne: ZK

Herb Koszalin:

Herb Koszalin

Flaga Koszalin:

Flaga Koszalin

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Koszalin

 • Dzielnica: Chełmki

 • Dzielnica: Chełmoniewo

 • Dzielnica: Dzierżęcino

 • Dzielnica: Jedliny

 • Dzielnica: Kawiłęg

 • Dzielnica: Kłoski

 • Dzielnica: Lubiatowo

 • Dzielnica: Miłakowo

 • Dzielnica: Podgórze

 • Dzielnica: Przeciszewko

 • Dzielnica: Raduszka

 • Dzielnica: Rokosowo

 • Dzielnica: Sarzyno

 • Dzielnica: Wichłacz

 • Dzielnica: Wilkowo

 • Dzielnica: Żabowo

 • Dzielnica: Zagórzyno

Koszalin

Koszalin (kasz. Kòszalëno, niem. Köslin, łac. Coslinum) – miasto na prawach powiatu w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, drugi ośrodek miejski na Pomorzu Zachodnim. Położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorem Jamno i Jeziorem Lubiatowskim Północnym. Siedziba powiatu koszalińskiego, sądu okręgowego, wydziału zamiejscowego urzędu marszałkowskiego i delegatury urzędu wojewódzkiego.

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 107 948 mieszkańców.

Miasto jest większym ośrodkiem kulturalnym w regionie, w którym znajdują się teatry, kina, filharmonia, amfiteatr oraz muzea. Jest także siedzibą lokalnych mediów. W Koszalinie znajduje się również siedziba diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Koszalin stanowi węzeł komunikacji pasażerskiej, gdzie znajduje się dworzec autobusowy i kolejowy. Przez miasto prowadzą dwie drogi krajowe: nr 6 i nr 11.

Centrum miasta znajduje się ok. 11 km od Morza Bałtyckiego. Obszar miasta sięga południowego brzegu nadmorskiego jeziora Jamno.

Położenie

Miasto położone jest na Pobrzeżu Koszalińskim, a dokładnie znajduje się na styku granic trzech mezoregionów: Wybrzeża Słowińskiego, Równiny Białogardzkiej i Równiny Słupskiej. Po zmianach granic w 2010 roku miasto leży nad jeziorem Jamno.

Wg danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosi 98,34 km².

Historycznie Koszalin jest położony na Pomorzu Zachodnim. W latach 1815–1945 miasto było siedzibą rejencji koszalińskiej. W latach 1946–1950 znajdowało się w województwie szczecińskim. Od 1950 do 1998 roku miasto było stolicą województwa koszalińskiego. Od 1999 roku leży w północnej części województwa zachodniopomorskiego.

Dzielnice i inne osiedla w Koszalinie: 4 Marca, Akademickie, Kędzierzyn, Kretomino, Przylesie, Unii Europejskiej, Zagórzyno, Za Murem, Lechitów, Wenedów, Na Skarpie, Rokosowo, Bukowe, Chełmoniewo, Dzierżęcino, Lubiatowo, Raduszka.

Dawne miejscowości stanowiące obecnie części miasta: Jamno, Łabusz, Sarzyno, Wilkowo, Żabowo.

Historia

W 1214 r. książę pomorski Bogusław II nadał wieś Koszalin (łac. Cossalitz), koło Góry Chełmskiej, w ziemi kołobrzeskiej klasztorowi w Białobokach k. Trzebiatowa.

W 1248 r. wschodnia część ziemi kołobrzeskiej z Koszalinem przeszła na własność biskupów pomorskich (kamieńskich), dając początek biskupiemu księstwu kamieńskiemu. 23 maja 1266 r. biskup Herman von Gleichen lokował miasto na prawie lubeckim, nadając mu okoliczne wsie i liczne przywileje i ustanawiając tu swoją główną rezydencję oraz stolicę biskupiego księstwa kamieńskiego.

Nabywając wieś Jamno (1331), część jeziora Jamno wraz z mierzeją i grodem Unieście (1353) Koszalin uzyskał bezpośredni dostęp do morza, uczestnicząc intensywnie w następnych wiekach w handlu morskim jako członek Hanzy. Prowadziło to do zatargów z Kołobrzegiem i Darłowem – m.in. w 1446 doszło do wygranej bitwy z Kołobrzegiem. W 1516 wprowadzono tu zakaz kupowania towarów od osób, które mówiły językiem słowiańskim. Zarazy i wojna trzydziestoletnia zmniejszyły znaczenie miasta – w 1535 na dżumę zmarło 1,5 tys. z 2,5 tys. mieszkańców.

W 1582 roku ukończono budowę zamku-rezydencji książąt pomorskich.

Po wymarciu książąt pomorskich w 1637 r. miasto dostało się w ręce kuzyna Gryfitów – Ernesta Bogusława von Croy, a następnie margrabiów brandenburskich.

W 1690 wielki sztorm zamulił Jamieński Nurt, co zakończyło funkcjonowanie miasta jako portu morskiego.

Prawie całe miasto spłonęło w pożarze w 1718 r. i od tego czasu miasto rozwijało się bardzo powoli. W 1816 r. w Koszalinie umieszczono stolicę jednej z trzech rejencji (obok szczecińskiej i stralsundskiej) wchodzącej w skład prowincji pomorskiej państwa pruskiego. W 1859 r. ukończono budowę linii kolejowej Koszalin – Stargard jako część linii do Gdańska. W 1890 r. przeniesiono tu Szkołę Kadetów z Chełmna. W latach 1911-1937 działała komunikacja tramwajowa. W 1938 r. z części rejencji koszalińskiej utworzono prowincję Poznań-Prusy Zachodnie z siedzibą w Pile istniejącą do 1945 r.

4 marca 1945 miasto zajęła Armia Czerwona (3 Korpus Pancerny Gwardii generała Aleksego Panfiłowa), radzieckim wojennym komendantem miasta został major Woronkow. Miasto zostało zburzone w 40%. Jest sprawą dyskusyjną – na ile te zniszczenia powstały w wyniku krótkich walk, a na ile w wyniku świętowania zdobycia niemieckiego miasta.

Na mocy ustaleń konferencji w Poczdamie Koszalin znalazł się w Polsce. W lipcu 1945 r. administracja polska rozpoczęła proces wysiedlania dotychczasowych mieszkańców miasta do Niemiec. 10 lipca przybył z Gniezna pierwszy transport 500 polskich osadników. Niemców wysiedlono z Koszalina ostatecznie do końca 1947 r.

W 1945 r. władze dwa razy przenosiły siedzibę administracyjną pierwszego województwa szczecińskiego (Pomorze Zachodnie) między Koszalinem i Szczecinem (19 maja-9 czerwca; 19 czerwca-5 lipca). W 1950 r. podzielono województwo na województwo szczecińskie i województwo koszalińskie. Koszalin był w latach 1950–1975 stolicą "dużego" województwa koszalińskiego (jednego z 17) oraz w latach 1975–1998 siedzibą władz "małego" województwa koszalińskiego (jednego z 49). W latach 1946–54 siedziba wiejskiej gminy Koszalin.

4 lutego 1954 r. do Koszalina przyłączono obręb Rokosowo. 31 grudnia 1959 r. do Koszalina przyłączono tereny zakładu remontowo-montażowego z Chełmoniewa o powierzchni 3,31 ha.

1 stycznia 1989 r. powiększono obszar Koszalina o tereny o łącznej powierzchni 17,875 km², gdzie przyłączono wsie: Lubiatowo, Chełmoniewo, Dzierżęcino, Wilkowo, Sarzyno, Raduszka, część wsi Konikowo oraz pomniejsze działki przygranicznych wsi.

W wyniku reformy administracyjnej z 1998 Koszalin znalazł się w województwie zachodniopomorskim, mimo że część mieszkańców głównie z Koszalina opowiadała się za utworzeniem województwa środkowopomorskiego (pokrywającego się w części z dawnym woj. koszalińskim, istniejącym w latach 1950-1975).

1 stycznia 2010 roku zmianie uległy granice miasta, przyłączono tereny o powierzchni 15,01 km², w kierunku północnym, wraz z dawnymi wsiami Jamno i Łabusz.

Środowisko naturalne

Struktura użytkowania gruntów (2005)
Rodzaj Powierzchnia  %
Użytki rolne 2119 ha 25,47%
Lasy i grunty leśne 3393 ha 40,78%
Pozostałe grunty i nieużytki 2808 ha 33,75%
Razem (Σ) 8 320 ha 100%

Obszar miasta znajduje się w dorzeczu Dzierżęcinki, Unieści i Parsęty. Z Góry Chełmskiej spływa strumień Grodna. Na południowym obszarze miasta znajduje się potok Raduszka, którego wody płyną w dwóch kierunkach: do Dzierżęcinki oraz do strugi Czarnej (jej odcinek stanowi południową granicę miasta).

W granicach administracyjnych miasta w 2005 roku powierzchnia lasów wynosiła 3393 ha, a użytków rolnych 2119 ha.

Na leżącym w granicach miasta wale morenowym Góry Chełmskiej znajduje się kilka wzniesień, z których najwyższa jest Krzyżanka, następnie Krzywogóra, Leśnica, Lisica.

W okolicach Koszalina występują złoża surowców mineralnych takich jak: gaz ziemny, ropa naftowa, borowina, solanka oraz kreda jeziorna.

Klimat

Klimat obszaru Koszalina kształtują masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego, których cechy ulegają modyfikacji za sprawą sąsiedztwa Morza Bałtyckiego i deniwelacji terenu na granicy Pobrzeża Południowobałtyckiego i Pojezierza Pomorskiego. Najmniej opadów notuje się w lutym i marcu, a najwięcej w lipcu. Na terenie obszaru Koszalina zdecydowanie przeważają wiatry wiejące z kierunków południowo-zachodnich (sektor W–SE). W miesiącach zimowych wieją wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, które przynoszą odwilż. Na wiosnę wieją wiatry północne i północno-wschodnie, przynoszące pogodę dość suchą i silnie skontrastowaną termicznie. W lecie przeważają chłodne wiatry zachodnie i północno-zachodnie, przynoszące wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno-morskiego. Zima jest tu łagodna i krótka; przeciętna temperatura powietrza jest ujemna tylko w styczniu i lutym. Wiosna jest relatywnie długa i chłodna. Również lato jest chłodniejsze niż w Polsce centralnej, lecz różnice te są mniejsze aniżeli wiosną. Szczególnie charakterystyczna jest niewielka liczba dni gorących. Jesień jest długa i ciepła, znacznie cieplejsza od wiosny.

Średnie wartości temperatury i opadów w Koszalinie
Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Czer Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rocznie
Śr. wysoka temperatura 1 1 5 10 15 18 20 20 16 12 6 2 10
Śr. niska temperatura -2 -3 0 2 7 11 12 12 10 6 2 0 5
Opady 46 38 38 43 51 66 89 86 76 63 58 53 709

Przyroda

Dużą powierzchnię miasta (40,78%) zajmują tereny zielone: Park im. Książąt Pomorskich, Las komunalny na masywie Góry Chełmskiej, Las Bukowy i wiele innych mniejszych parków oraz terenów zielonych.

Północna część miasta została objęta Koszalińskim Pasem Nadmorskim, który jest obszarem chronionego krajobrazu. W północno-zachodniej części Koszalina znajduje się większa część Bukowego Lasu Górki, będącego obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty (Natura 2000). Na terenie Koszalina znajduje się część Jeziora Lubiatowskiego ze ścisłym rezerwatem przyrody, rezerwat glebowy Bielica, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Grabowa.


Architektura

Układ urbanistyczny

Koszalin posiada koncentryczny układ miasta, który tworzy siatka ulic obiegających najstarszą część miasta i ulic łączących śródmieście z pozostałymi obszarami. Początkowo miasto od swego średniowiecznego jądra rozwijało się przestrzennie w kierunku zachodnim (za Bramą Nową), północnym (za Bramą Młyńską) i południowym (za Bramą Wysoką), a od lat 20. XIX w., po rozbiórce murów miejskich, najpierw głównie w kierunku wschodnim, a następnie we wszystkich pozostałych. Od lat 60. XX w. w następstwie uzyskania przez Koszalin statusu miasta wojewódzkiego, nastąpiła ekspansja układu miejskiego na północ wzdłuż osi ul. Władysława IV., gdzie powstał zespół osiedli blokowych, a następnie na wschód i południe. W 1989 r. wskutek przyłączenia obszarów okolicznych wsi w granicach miasta znalazły się obszary niezurbanizowane. Wokół dawnych wsi powstaje zabudowa jednorodzinna, w dużej mierze rozproszona.

W rejonie śródmieścia skoncentrowane są usługi o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym. Śródmieście jest obszarem lokalizacji podstawowych funkcji miejskich, administracji publicznej, a także szkolnictwa i funkcji usługowych. Na osiedlach Śródmieście i Tysiąclecia występuje funkcja mieszkaniowa. Zabudowa mieszkalno-usługowa realizowana była głównie w latach 1950–1960. Znajduje się tam również zabudowa o charakterze zabytkowym i wysokiej wartości architektonicznej. Struktura przestrzenna śródmieścia jest prawie w całości wypełniona. Zachodnia część Koszalina obejmuje obszar oddzielony od śródmieścia torami kolejowymi. Są to w większości tereny poprzemysłowe. Funkcję mieszkaniową na tym obszarze tworzą osiedle Morskie i częściowo osiedle Nowobramskie. Funkcja mieszkaniowa koncentruje się w północnej części Koszalina na osiedlach: Kotarbińskiego, Śniadeckich, Wańkowicza i Na Skarpie, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Część wschodnia miasta również pełni funkcję mieszkaniową z budownictwem wielorodzinnym i jednorodzinnym. Znajdują się tu osiedla: Wspólny Dom, Rokosowo i Lubiatowo. Występują tu rezerwy terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Funkcja mieszkaniowa dominuje również w południowej części miasta, na osiedlach Lechitów oraz Raduszka. Funkcję rekreacyjną pełnią tereny podożynkowe w pobliżu Góry Chełmskiej, Góra Chełmska wraz z rezerwatem Jezioro Lubiatowskie oraz ciągi ekologiczne wzdłuż rzeki Dzierżęcinki (od ul. 4 Marca do ul. Batalionów Chłopskich).

Zabytki

Cały obszar Starego Miasta został wpisany do rejestru zabytków. Zabytki Koszalina znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Lista zabytków chronionych prawem:

 • fragmenty murów obronnych z ok. 1320 r.
 • Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP – kościół gotycki z 1333 r.
 • Domek Kata z XV w., od 1964 r. siedziba Teatru Propozycji Dialog
 • Kościół św. Józefa Oblubieńca – neogotycka budowla z 1869 r. dla wiernych, założonej w 1857 r. parafii katolickiej
 • Kaplica św. Gertrudy – wybudowana w latach 1382-1383, obecnie kaplica ewangelicko-augsburska
 • dawny kościół zamkowy – wybudowany ok. 1300 r. jako kościół klasztoru cysterek, opuszczony w czasie reformacji, następnie zrujnowany, został odbudowany przez księcia Franciszka I w latach 1602-1609 jako kościół zamkowy. Od 1953 r. cerkiew pw. Zaśnięcia NMP, siedziba parafii prawosławnej (ul. Adama Mickiewicza 22)
 • Pałac Młynarza i młyn z XIX w.
 • kamienica gotycka z XIV w. (ul. Bolesława Chrobrego 6)
 • Pałac Ślubów – kamienica z XVI w., wzniesiona w okresie późnego średniowiecza, posiada w ścianach bocznych elementy z XV/XVI w. – ostrołukowe blendy (ul. Bogusława II 15)
 • zespół budynków Poczty Głównej – zespół neogotycki wzniesiony w 1884 r.
 • kamieniczka (elewacje) (ul. Zwycięstwa 125)
 • dawna plebania (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego)
 • zabytkowe domy (pl. Wolności 2-3, pl. Wolności 4)
 • zabytkowe wille (ul. Batalionów Chłopskich 83, ul. Jana z Kolna 38, ul. Józefa Piłsudskiego 53, ul. Szczecińska 1, ul. Zwycięstwa 126)
 • stacja kolejki wąskotorowej wraz z obiektami kolejowymi z 1898 r.
 • Park Miejski im. Książąt Pomorskich – zabytkowy park, którego najstarsza część powstała w 1817 r.
 • wieża widokowa na Górze Chełmskiej zbudowana w 1888 r.; wysokość 31,5 m

Obiekty historyczne w mieście:

 • budynek z początku XIX w. przy ul. Mickiewicza – obecnie część Urzędu Miasta
 • Gmach Rejencji, wzniesiony ok. 1890 r. przy ulicy Andersa – obecnie siedziba Policji
 • neogotycki budynek polikliniki – wzniesiony w latach 1895-1896 na potrzeby szpitala miejskiego.
 • budynek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – wzniesiony w 1906 r. jako budynek parafialny ewangelickiej gminy wyznaniowej
 • neogotycki budynek Archiwum Państwowego – wzniesiony na początku lat 80. XIX w. jako szpital garnizonowy, znajdował się pod zarządem administracji wojskowej do końca I wojny światowej
 • budynek Straży Pożarnej – wzniesiony w 1928 r., z charakterystyczną wysoką wieżą usytuowaną od strony zachodniej, służącą pierwotnie jako ściana ćwiczeń wysokościowych.
 • podziemia starego browaru, ul. Kazimierza Wielkiego – stanowią część dawnego browaru E. Aschera z 1846 r., istniejącego do 1910 r.
 • budynek z końca XIX w. – zbudowany został w latach 70. XIX w. przez rodzinę Hildebrand. W latach 1905-1919 mieszkał tutaj dr Fryderyk Hildebrand, koszalinianin, znany botanik, profesor uniwersytecki i dyrektor Ogrodów Botanicznych we Freiburgu.
 • skansen Kultury Jamneńskiej

Demografia


Struktura demograficzna mieszkańców Koszalina wg danych z 31 grudnia 2007:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 107 376 100 56 334 52,46 51 042 47,54
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 17 218 16,04 8366 7,79 8852 8,24
wiek produkcyjny (18–65 lat) 71 881 66,94 35 498 33,06 36 383 33,88
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 18 277 17,02 12 470 11,61 5807 5,41

Gospodarka

Użytki rolne w mieście (2005)
Rodzaj Powierzchnia  %
grunty orne 1450 ha 68,43%
łąki 416 ha 19,63%
pastwiska 238 ha 11,23%
sady 15 ha 0,71%
użytki rolne (Σ) 2 119 ha 100%

Koszalin jest jednym z większych centrów gospodarczych Pomorza.

Na terenie Koszalina utworzono podstrefę Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczna o łącznej powierzchni 90,93 ha.

Wg danych z 2007 roku w mieście działało 17 914 prywatnych podmiotów gospodarczych, z czego 14 480 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2007 r. spośród 1032 spółek handlowych – 205 miało udział kapitału zagranicznego.

W końcu lutego 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Koszalinie obejmowała ok. 6 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 11,9% do aktywnych zawodowo.

Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2933,57 zł, przy liczbie zatrudnionych pracowników w Koszalinie – 26 029 osób. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło 3235,94 zł, a w sektorze prywatnym 2770,78 zł.

W miejscowości działało Państwowe Gospodarstwo Rybackie Koszalin.

Przemysł

Miasto jest ośrodkiem przemysłowym średniej wielkości. Przeważa przemysł elektromaszynowy (dźwigów budowlanych, szyb samochodowych, urządzeń próżniowych), spożywczy (zakłady cukiernicze, mięsne, przetwórstwa rybnego "Espersen", zbożowo-młynarskie, Browar Koszalin, chłodnia składowa), drzewny (Fabryka stolarki otworowej i kantówki Drewexim, fabryki mebli), produkcja tworzyw sztucznych (fabryka styropianu Arbet), spółdzielnia mleczarska "Mlekosz" (przeniesiona do Bobolic).

Oprócz zakładów przemysłowych w mieście istnieje szereg spółek zaopatrujących miasto w niezbędne media, m.in.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Komunikacji, PGK, Zakład Energetyczny Energa, Zakład Energetyczny Koszalin.

Handel

Koszalin jest regionalnym ośrodkiem handlu. W mieście znajduje się wiele obiektów handlowych m.in. 3 centra handlowe, 3 domy handlowe oraz 1 dom towarowy. Istnieje wiele sieci supermarketów i dyskontów. W 2006 roku w mieście było 8 targowisk, z czego 7 z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej.

W każdą niedzielę organizowana jest także giełda na placu Podożynkowym. W mieście działają 2 hale typu cash and carry. Produktem regionalnym jest koszalińskie piwo Brok, sprzedawane głównie na terenach dawnego województwa koszalińskiego.

Edukacja

W 2007 roku w koszalińskich 15 szkołach podstawowych uczyło się 5839 dzieci, a w 14 gimnazjach 3546 uczniów. W szkołach średnich uczyło się 6710 osób. Miasto w 2007 roku miało 9 liceów ogólnokształcących, 12 technik dla młodzieży, 5 liceów profilowanych dla młodzieży, 3 szkoły policealnych, 5 zasadniczych szkół zawodowych, 6 szkół artystycznych.

W Koszalinie największą uczelnią jest Politechnika Koszalińska, na której wg danych z 30 listopada 2008 roku studiowało 10 751 osób. Jest też 2. uczelnią w woj. zachodniopomorskim pod względem liczby studentów.

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – filia w Koszalinie
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Gdański – Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie
 • wydział zamiejscowy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • Zespół Kolegiów Nauczycielskich – przekształcany w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz
 • Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora
 • dawniej także Punkt Konsultacyjny Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Kultura i rozrywka

Koszalin stanowi ośrodek kulturalny, w którym znajduje się m.in. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Filharmonia Koszalińska, Teatr Muza, Teatr Propozycji Dialog, Muzeum Okręgowe, Skansen Jamneński, Muzeum Radia, Muzeum Włodzimierza Wysockiego, Muzeum Wody, Studio Poezji i Piosenki Haliny i Krzysztofa Ziembińskich, wiele galerii, kina (Kryterium, Multikino). W Koszalinie znajduje się największy w Polsce amfiteatr z widownią krytą stałym dachem, mogący gościć na trybunach 5,5 tys. widzów.

Uroczystym Dniem Miasta jest 23 maja, będący rocznicą nadania praw miejskich. Dni Koszalina są obchodzone w okresie od 23 maja do 2 czerwca.

Co roku odbywają się liczne imprezy i festiwale o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym takie jak:

 • Festiwal Filmowy "Młodzi i Film",
 • Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja",
 • Letni Festiwal Kabaretów,
 • Festiwal Chórów Polonijnych,
 • Festiwal Organowy,
 • Hanza Jazz Festiwal.

W Koszalinie działają dwa artystyczne ośrodki kształcenia: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz i Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora.

Media

W Koszalinie mają siedzibę 4 rozgłośnie radiowe (Polskie Radio Koszalin, Eska Koszalin (dawniej Radio Północ), Radio Plus Koszalin (dawniej VOX FM Koszalin), Radio RMF MAXXX Pomorze), prywatna TV MAX i studio TVP Szczecin. Regionalne pozycje prasowe to przede wszystkim: Głos Koszaliński, Miasto, Teraz Koszalin, Impuls, Prestiż.

Sport

W mieście działa klub koszykarski AZS Koszalin, zdobywca Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn 2010, który od 2003 znajduje się w ekstraklasie oraz zdobywczynie Pucharu Polski (w sezonie 2007/2008) piłkarki ręczne KU AZS Politechnika Koszalin (od 2004 w ekstraklasie). Ponadto Koszalin posiada wiele klubów sportowych w innych, niższych ligach. W 2. lidze znajdują się tenisiści stołowi KTS "Koszalinianin" Koszalin, w IV lidze znajdują się piłkarze Gwardii Koszalin. W 2011 roku do I ligi weszły koszykarki KSKK Koszalin.

W mieście istnieje około 50 klubów sportowych. Ponad 8 tys. osób, z czego większość stanowią dzieci i młodzież, bierze udział w zajęciach sportowych i ćwiczeniach.

Jedną z ważniejszych organizacji sportowych jest Zarząd Obiektów Sportowych, będący spółką miejską, której przedmiotem działania jest stwarzanie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji w mieście poprzez działalność gospodarczą. ZOS zarządza największymi obiektami sportowymi w mieście: 2 kompleksy sportowo-rekreacyjne (hala sportowa, sala judo , basen, skatepark), stadion "Bałtyk", hala sportowa przy ul. Orlej. W mieście 2 duże obiekty sportowe posiada Gwardia Koszalin (stadion piłkarski, hala widowiskowo-sportowa "Gwardia" na 2000 miejsc). Koszalin posiada ponadto boisko golfowe, lodowisko, 5 obiektów, na których znajdują się korty tenisowe oraz 1 ściankę wspinaczkową, Park linowy, motopark, jedną kręgielnię w Galerii Kosmos. W mieście powstała tzw. Sportowa Dolina, w budowie jest hala widowiskowo–sportowa oraz aquapark.

Kluby sportowe

 • Piłka nożna: Gwardia Koszalin, Bałtyk Koszalin.
 • Siatkówka : UKS Bronek Koszalin
 • Koszykówka: AZS Koszalin, KSKK Koszalin, Politechnika Koszalin, KUKS Koszalin, MKKS Żak Koszalin, MKK Basket Koszalin
 • Piłka ręczna: KU AZS Politechnika Koszalin, Szabel Koszalin, KSPR Gwardia
 • Tenis stołowy: KTS "Koszalinianin" Koszalin
 • Tenis ziemny: Bałtyk Koszalin
 • Lotnictwo: Aeroklub Koszaliński
 • Rugby: Rugby Club Koszalin
 • Sporty wodne:MKS Znicz Koszalin klub pływacki, OSP ORW Klub Płetwonurków MARES, Morski Klub Żeglarski Tramp
 • Sporty walki: Fight Club Koszalin, Koszaliński Klub Karate Kyokushin; Judo: KJ Samuraj Koszalin, Koszaliński Klub Oyama Karate
 • Szachy:AKSz Hetman Politechnika Koszalińska
 • Wspinanie: Klub wspinaczkowy Koszalin
 • Sporty Motorowe: Klub Motor Sport Koszalin

Administracja

Samorząd lokalny

Koszalin ma status miasta z prawami powiatu. Mieszkańcy wybierają 25 radnych do Rady Miejskiej w Koszalinie, w pięciu okręgach wyborczych (każdy po 5 radnych). Organem wykonawczym władz jest prezydent miasta, którym obecnie jest Piotr Jedliński. Siedzibą władz miasta jest ratusz na Rynku Staromiejskim.

Koszalin jest członkiem następujących organizacji i związków:

 • Związek Miast Polskich,
 • Związek Miast Bałtyckich,
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego,
 • Nowa Hanza,
 • Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania.

Urząd Miasta w Koszalinie zarządzany jest zgodnie z międzynarodowymi standardami określonymi w normach ISO 9001.

Podział administracyjny

Koszalin utworzył 17 jednostek pomocniczych miasta, zwanych osiedlami. W każdym z nich mieszkańcy wybierają radę osiedla, która liczy 15 członków. Rada wybiera organ wykonawczy – zarząd osiedla, w skład którego wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Przewodniczący zarządu osiedla pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego rady osiedla.

Osiedla samorządowe Koszalina:

 • "Bukowe",
 • "Jedliny",
 • "im. Tadeusza Kotarbińskiego",
 • "Lechitów",
 • "Lubiatowo",
 • "Morskie",
 • "Na Skarpie",
 • "Nowobramskie",
 • "Rokosowo",
 • "im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich",
 • "Śródmieście",
 • "Tysiąclecia",
 • "im. Melchiora Wańkowicza",
 • "Wspólny Dom",
 • "Unii Europejskiej",
 • "Raduszka",
 • "Jamno–Łabusz".
 • Instytucje państwowe

  Koszalin jest siedzibą władz powiatu koszalińskiego (gminy poza Koszalinem). Znajduje się tu wydział zamiejscowy urzędu marszałkowskiego, delegatura urzędu wojewódzkiego, sąd okręgowy, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, urząd celny, a także Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

  Miasto jest obszarem właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

  Reprezentanci mieszkańców

  Mieszkańcy Koszalina wybierają radnych do sejmiku województwa w okręgu IV. Posłów na Sejm wybierają z okręgu wyborczego nr 40, senatora z okręgu wyborczego nr 100.

  W Koszalinie znajdują się 4 biura poselskie: Stanisława Gawłowskiego (PO), Jana Kuriaty (PO), Danuty Olejniczak (PO), Stanisława Wziątka (SLD) oraz 2 biura senatorskie: Grażyny Sztark (PO), Piotra Zientarskiego (PO).

  Przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, Koszalin znajduje się w okręgu wyborczym nr 13. W mieście znajduje się 1 biuro posła PE tj. Zdzisława Chmielewskiego (PO).

  Współpraca międzynarodowa

  Koszalin posiada następujące miasta i gminy partnerskie:

  • Włochy Albano Laziale (Włochy) od 2008
  • Niemcy Berlin Tempelhof-Schöneberg (Niemcy) od 1995
  • Francja Bourges (Francja) od 1999
  • Chińska Republika Ludowa Fuzhou (福州) (Chiny) od 2007
  • Dania Gladsaxe (Dania) od 1990
  • Ukraina Iwano-Frankiwsk (Stanisławów) (Ukraina) od 2010
  • Szwecja Kristianstad (Szwecja) od 2004
  • Białoruś Lida (Ліда) (Białoruś) od 1993
  • Niemcy Neubrandenburg (Niemcy) od 1987
  • Niemcy Neumünster (Niemcy) od 1990
  • Niemcy Schwedt/Oder (Niemcy) od 2004
  • Finlandia Seinäjoki (Finlandia) od 1988

  Bezpieczeństwo

  W mieście znajduje się Miejska Komenda Policji, której obszarem działania jest Koszalin oraz powiat koszaliński. Miasto posiada dwa komisariaty policji, które oprócz terenów Koszalina obejmują obszar działania powiatu koszalińskiego. Komisariat Policji I obejmuje swym działaniem północno-wschodnią część miasta, natomiast Komisariat Policji II część południowo-zachodnią. Zarówno pierwszy rewir jak i drugi przyporządkowany jest 9 dzielnicowym. Ponadto MKP w Koszalinie posiada 4 sekcje (prewencji, ruchu drogowego, kryminalna, do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą) oraz 7 zespołów administracyjnych.

  Miasto jest położone w strefie nadgranicznej i zasięgiem służbowym obejmuje je placówka Straży Granicznej w Darłowie z Morskiego Oddziału SG.

  W Koszalinie mieści się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Miasto posiada dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP, a także jedną jednostkę Wojskowej Straży Pożarnej z JW 1223. W mieście działają jeszcze dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tzn. OSP PKS Koszalin oraz OSP ORW Klub Płetwonurków „Mares”, który działa w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego PSP.

  Koszalin posiada Straż Miejską, do której zakresu działań należą przede wszystkim sprawy dotyczące czystości i porządku na terenie miasta. Zadania te wykonywane są w trakcie działań operacyjno-prewencyjnych oraz przy realizacji programów z zakresu bezpieczeństwa. W ramach programu „Bezpieczne Miasto” wykonywane były patrole prewencyjnie z Policją oraz niektóre zadania ze Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową i Strażą Ochrony Kolei.

  Wojsko w Koszalinie

  Przyjmuje się, iż charakter miasta garnizonowego Koszalin miał od pierwszej połowy XVIII wieku – kiedy to w mieście były dyslokowane jednostki armii pruskiej. Po I wojnie światowej w wyniku ograniczeń wynikających z postanowień Traktatu Wersalskiego w mieście była rozmieszczona stosunkowo niewielka liczba żołnierzy niemieckich.

  Od 1945 roku w Koszalinie stacjonuje Wojsko Polskie. Jako pierwsze były dyslokowane w mieście jednostki 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii. Dynamiczny rozwój garnizonu koszalińskiego miał miejsce od 1948 roku. Wówczas w Koszalinie została utworzona Oficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej, której w 1967 roku nadano status wyższej uczelni wojskowej. Jednostka była kilkakrotnie przekształcana i obecnie funkcjonuje jako Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta.

  W Koszalinie w okresie powojennym stacjonowały dowództwa kilku związków taktycznych:

  • 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty, przeformowanej kolejno w 8 Drezdeńską Dywizję Zmechanizowaną, następnie w 8 Bałtycką Dywizję Obrony Wybrzeża (rozformowaną na początku lat 90.);
  • 16 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (istniejącej do 1963 roku);
  • jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza, w 1948 roku przeformowanej w Brygadę, która istniała do 1990 roku. Obecnie po rozwiązaniu formacji w koszarach funkcjonuje Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

  Ogólnie w całym okresie powojennym w Koszalinie stacjonowało kilkadziesiąt różnych jednostek i instytucji wojskowych zarówno podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej jak i z pionu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jako ciekawostkę należy odnotować, że krótki czas po zakończeniu działań wojennych Koszalin był siedzibą dowództwa Okręgu Wojskowego, przebazowanego następnie do Bydgoszczy. Również w pierwszych latach po wojnie w Koszalinie stacjonowała Oficerska Szkoła Samochodowa następnie przeniesiona do Piły.

  Wspólnoty religijne

  Judaizm

  • Synagoga gminy żydowskiej. Synagoga zbudowana XIX w. została zniszczona w 1938 r. przez bojówki hitlerowskie w czasie nocy kryształowej.

  Katolicyzm

  Od XII do XVI wieku Góra Chełmska była miejscem kultu chrześcijańskiego. Na początku XIII wieku powstało tu Sanktuarium Maryjne. Miasto jest siedzibą diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Kościoła rzymskokatolickiego. Koszalin posiada 8 parafii, które wchodzą w skład dekanatu Koszalin. Miasto posiada także parafię garnizonową pw. św. siostry Faustyny Kowalskiej. Głównym koszalińskim kościołem rzymskokatolickim jest katedra Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1981 r. utworzono w Koszalinie Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jednak dopiero po poświęceniu nowego budynku przez Jana Pawła II w 1991 r. miasto stało się siedzibą seminarium. W mieście znajduje się 1 męskie zgromadzenie zakonne franciszkanów (w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) oraz 4 zakony żeńskie: felicjanki, franciszkanki Rodziny Maryi, pallotynki, siostry szensztackie.


  • grekokatolicy – Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

  Prawosławie

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
   • parafia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy będąca siedzibą prawosławnego dekanatu Koszalin

  Protestantyzm

  • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
   • kościół parafialny Jezusa Dobrego Pasterza
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
   • Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Koszalinie
  • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
   • zbór na Podgrodziu
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
   • zbór w Koszalinie
  • Kościół Zielonoświątkowy w RP
   • zbór "Betel"
  • Kościół Chrystusowy w RP
   • zbór
  • Kościół Wolnych Chrześcijan w RP
   • zbór

  Świadkowie Jehowy

  • 3 Sale Królestwa 8 zborów

  Ludzie związani z miastem

  Honorowi Obywatele Koszalina

  • Ignacy Jeż – biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
  • Marek Kamiński – polarnik, przedsiębiorca
  • Jan Paweł II – nadane jako dowód hołdu dla dokonań i wyraz pamięci o wizycie, najważniejszej w dziejach miasta
  • Mirosław Mikietyński – prezydent Koszalina w latach 2002-2010
  • Maria Hudyma – nauczycielka-bibliotekarz, nestorka Pionierów Koszalina

  Transport

  Drogi

  Drogi przechodzące przez Koszalin
  Droga Trasa Ulica/osiedle
  Droga krajowa nr 6 granica państwa (Kołbaskowo) – SzczecinGoleniów – Koszalin – SławnoSłupskGdańsk – Łęgowo ul. Szczecińska, ul. Syrenki, ul. Bohaterów Warszawy, al. Monte Casino, ul. Juliana Fałata, ul. Gdańska
  Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg – Koszalin – BoboliceSzczecinek – Piła – PoznańOstrów WielkopolskiLubliniecBytom ul. Morska, al. Armii Krajowej, ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska
  Droga wojewódzka nr 167 Koszalin – TychowoOgartowo ul. Połczyńska
  Droga wojewódzka nr 203 Koszalin – Darłowo ul. Darłowska
  Droga wojewódzka nr 206 Koszalin – PolanówMiastko ul. Orląt Lwowskich, ul. Romualda Traugutta, ul. Zwycięstwa

  Kolej

  Koszalin posiada dwa dworce kolejowe: Koszalin i Koszalin Wąskotorowy, które znajdują się przy ulicy Armii Krajowej (kolej normalnotorowa) i Kolejowej (wąskotorowa).

  Przez Koszalin przechodzą linie kolejowe:

  Stacja wąskotorowa jest zamknięta, choć sama kolejka działa w ramach wolontariatu Towarzystwa Miłośników Kolei Wąskotorowej.

  Komunikacja lotnicza

  Ok. 23 km od miasta znajduje się lotnisko Koszalin-Zegrze Pomorskie, będące powojskowym lotniskiem sportowym. Obecnie wykorzystuje je Aeroklub Koszaliński i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przewidziana jest jego reaktywacja jako lotnisko cywilne.

  Ok. 115 km od Koszalina znajduje się port lotniczy Szczecin-Goleniów, z którego wychodzą połączenia lotnicze do Warszawy, Anglii, Irlandii, Norwegii i czarterowe do Egiptu.

  Komunikacja miejska

  Miejskim przewoźnikiem transportowym jest firma MZK Koszalin. Miasto posiada 15 linii oraz jedna sezonowa ("1" do Mielna, "1 J" do przystani w Jamnie) i linie podmiejskie. Łączny tabor wynosi 64 autobusy. Na linie wyjeżdża codziennie 75% taboru niskopodłogowego. Do 2004 roku MZK Koszalin pozbył się wszystkich autobusów marki Ikarus, a wcześniej zrobiono to ze wszystkimi autobusami Jelcz. Od pewnego czasu koszaliński przewoźnik pozbywa się też turystycznych autobusów marki DAB.

  W latach 1911–1937 w Koszalinie kursowały tramwaje, które zlikwidowano z powodu nasilenia ruchu kołowego na Bergstrasse (obecna ul. Zwycięstwa), zużycia taboru oraz malejącej opłacalności ekonomicznej i recesji.

  Historia koszalińskiego PKS-u sięga roku 1946. Od roku 1950 swoim zasięgiem przedsiębiorstwo objęło cały region.

  Infrastruktura techniczna

  Nadajniki radiowe:

  • RTON Koszalin "Góra Chełmska"
  • RTON Koszalin "Góra Chełmska" (wieża widokowa);
  • Koszalin "Komin MEC";

  Nadajniki telewizyjne:

  • RTON Koszalin "Góra Chełmska"
  • maszt Koszalin "ul.Zwycięstwa"

  Miasto wykorzystuje także sygnał z nadajnika w Sławoborzu.

  Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 680)

  0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

  0-9

  ul. 1 Maja
  ul. 4 Marca

  A

  ul. Akacjowa
  ul. Akademicka
  ul. Anastazji Księżnej
  ul. Andersa
  ul. Andersa Władysława
  ul. Ariadna
  ul. Arki Bożka
  al. Armii Krajowej
  ul. Artylerzystów
  ul. Asnyka
  ul. Asnyka Adama
  ul. Austriacka
  ul. Azaliowa

  B

  ul. Baczewskiego
  ul. Baczewskiego Jana
  ul. Bajkowa
  ul. Barlickiego
  ul. Barlickiego Norberta
  ul. Bartłomieja
  ul. Batalionów Chłopskich
  ul. Batorego Stefana
  ul. Bauera Jana
  ul. Bażancia
  ul. Bałtycka
  ul. Belgijska
  ul. Bema gen. Józefa
  ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
  ul. Biwakowa
  ul. Bliska
  ul. Boczna
  ul. Bogusława II
  ul. Boh. Warszawy
  ul. Bohaterów Warszawy
  ul. Bojara-Fijałkowskiego
  ul. Bojara-Fijałkowskiego Gracjana
  ul. Bojowników
  ul. Bojowników o Wolność i Demokr.
  ul. Bojowników o Wolność i Demokrację
  ul. Bolesława Chrobrego
  ul. Bolesława Krzywoustego
  ul. Bonifacego
  ul. Borówkowa
  ul. Bosmańska
  ul. Botaniczna
  ul. Boya Żeleńskiego
  ul. Boya-Żeleńskiego
  ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
  ul. Bożka Arka
  ul. Bożka Arki
  ul. Bożydara
  ul. Bratków
  ul. Broniewskiego
  ul. Broniewskiego Władysława
  ul. Brytyjska
  ul. Brzoskwiniowa
  ul. Brzozowa
  ul. Budowniczych
  ul. Bursztynowa
  ul. Bzów
  ul. Bławatków
  ul. Błękitna

  C

  ul. Cedrowa
  ul. Cegielskiego Hipolita
  ul. Chabrów
  ul. Chałubińskiego
  ul. Chałubińskiego Tytusa
  ul. Chełmońskiego
  ul. Chełmońskiego Józefa
  ul. Chełmska
  ul. Chodkiewicza Karola
  ul. Chopina
  ul. Chopina Fryderyka
  ul. Chrobrego
  ul. Chrzanowskiego
  ul. Chrzanowskiego Ignacego
  ul. Cicha
  ul. Cisowa
  ul. Clausiusa Rudolfa
  ul. Cyprysowa
  ul. Czarnego Zawiszy
  ul. Czarnieckiego Stefana
  ul. Czeremchowa
  ul. Czereśniowa
  ul. Czwartaków

  D

  ul. Dąbka
  ul. Dąbka Stanisława
  ul. Dąbrówki
  ul. Dąbrowskiego Jarosława
  ul. Dąbrowszczaków
  ul. Daleka
  ul. Darłowska
  ul. Dębowa
  ul. Deszczowa
  ul. Diamentowa
  ul. Dmowskiego
  ul. Dmowskiego Romana
  ul. Dobra
  ul. Dobrych Swatów
  ul. Dokerów
  ul. Domańskiego
  ul. Domańskiego Bolesława (Księdza Bolesława Domańskiego)
  ul. Domańskiego ks. Bolesława
  ul. Domina
  ul. Domina bp. Czesława
  ul. Domina Czesława (Biskupa Czesława Domina)
  ul. Doroszewskiego Witolda
  ul. Drzymały
  ul. Drzymały Michała
  ul. Duńska
  ul. Dworcowa
  ul. Dywizji Drezdeńskiej
  ul. Działkowa
  ul. Dzieci Wrzesińskich
  ul. Dzierżęcińska

  E

  ul. Emilii Plater
  ul. Energetyków

  F

  ul. Farmerska
  ul. Fałata
  ul. Fałata Juliana
  ul. Fijałkowskiego Gracjana Bojara
  ul. Filtrowa
  ul. Fińska
  ul. Fiołków
  ul. Fitio Jerzego
  ul. Franciszkańska
  ul. Francuska

  G

  ul. Gajowa
  ul. Gąszczak
  ul. Gąszczak Marii Magdaleny
  ul. Gałczyńskiego
  ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
  ul. Gdańska
  ul. Gerberowa
  ul. Gęsia
  ul. Gierczak
  ul. Gierczak Emilii
  ul. Gnieźnieńska
  ul. Golisza
  ul. Golisza Maksymiliana
  ul. Górskiego
  ul. Górskiego Klaudiusza
  ul. Gospodarska
  ul. Goździków
  ul. Gołębia
  ul. Grabowa
  ul. Gradowa
  ul. Grecka
  ul. Grochowskiego
  ul. Grochowskiego ks. Maksymiliana
  ul. Grodzka
  ul. Grottgera
  ul. Grottgera Artura
  ul. Grunwaldzka
  ul. Gryczana
  ul. Gryfitów
  ul. Gwardii Ludowej
  pl. Gwiaździsty
  ul. Gwiezdna
  ul. Głogowa
  ul. Głowackiego
  ul. Głowackiego Bartosza

  H

  ul. Harcerska
  ul. Hebanowa
  ul. Hiszpańska
  ul. Holenderska
  ul. Hołdu Pruskiego
  ul. Hubalczyków

  I

  ul. Indycza
  ul. Irlandzka
  ul. Irysów

  J

  ul. Jabłoniowa
  ul. Jachtowa
  ul. Jagodowa
  ul. Jagoszewskiego
  ul. Jagoszewskiego Henryka
  ul. Jamneńska
  ul. Jamno
  ul. Jana Pawła II
  ul. Jana z Kolna
  ul. Jantarowa
  ul. Jarzębinowa
  ul. Jaskółek
  ul. Jaskrów
  ul. Jaśminowa
  ul. Jasna
  ul. Jaworowa
  ul. Jałowcowa
  ul. Jedności
  ul. Jelec Jadwigi
  ul. Jesionowa
  ul. Jeziorna
  ul. Jeżynowa
  ul. Jodłowa
  ul. Julków Jamneńskich
  ul. Jutrzenki

  K

  ul. Kacza
  ul. Kaczeńców
  ul. Kadetów
  ul. Kajki
  ul. Kajki Michała
  ul. Kalinowa
  ul. Kamieniarska
  ul. Kapitańska
  ul. Kard. Wyszyńskiego
  ul. Karłowicza
  ul. Karłowicza Mieczysława
  ul. Kasprowicza
  ul. Kasprowicza Jana
  ul. Kasztanowa
  ul. Kaszubska
  ul. Kazimierza Wielkiego
  ul. Kędzierzyńska
  ul. Kielecka
  Pl. Kilińskiego
  pl. Kilińskiego Jana
  ul. Kilińszczaków
  ul. Kinga
  ul. Kinga Martina
  ul. Klemensiewicza
  ul. Klemensiewicza Zenona
  ul. Klonowa
  ul. Klubowa
  ul. Kmieca
  ul. Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego Jana
  ul. Kogucia
  ul. Kolejowa
  ul. Komisji Edukacji Narodowej
  ul. Komunalna
  ul. Konopnickiej Marii
  ul. Konstytucji
  ul. Konstytucji 3 Maja
  ul. Konwalii
  ul. Kopernika
  ul. Kopernika Mikołaja
  ul. Korczaka
  ul. Korczaka Janusza
  ul. Koronkowa
  ul. Korsarzy
  ul. Korzenna
  ul. Kościuszki
  ul. Kościuszki Tadeusza
  ul. Kościuszkowców
  ul. Kostenckiego dr Jerzego
  ul. Kostenckiego Jerzego (Doktora Jerzego Kostenckiego)
  ul. Kostrzewy
  ul. Kostrzewy Wery
  ul. Kosynierów
  ul. Koszalińska
  ul. Kotarbińskiego
  ul. Kotarbińskiego Tadeusza
  ul. Kołłątaja
  ul. Kołłątaja Hugo
  ul. Krakowska
  ul. Krakusa
  ul. Krakusa i Wandy
  ul. Krańcowa
  ul. Krawiecka
  ul. Kretomino Koszalińska
  ul. Krokusów
  ul. Krótka
  ul. Krucza
  ul. Krzywoustego
  ul. Krzyżanowskiego
  ul. Krzyżanowskiego Juliana
  ul. Ks. Grochowskiego
  ul. Księżnej Anastazji
  ul. Księżycowa
  ul. Kubusia
  ul. Kubusia Puchatka
  ul. Kuczkowskiego
  ul. Kuczkowskiego Ignacego
  ul. Kujawska
  ul. Kupiecka
  ul. Kutrowa
  ul. Kutrzeby
  ul. Kutrzeby Tadeusza
  ul. Kwiatkowskiego
  ul. Kwiatkowskiego Eugeniusza
  ul. Kwiatowa

  L

  ul. Lange
  ul. Lange Oskara
  ul. Laskonogiego
  ul. Laurowa
  ul. Lawendy
  ul. Lechicka
  ul. Legnicka
  ul. Lelewela
  ul. Lelewela Joachima
  ul. Leśna
  ul. Leszczynowa
  ul. Limanowskiego
  ul. Limanowskiego Bolesława
  ul. Limbowa
  ul. Lniana
  ul. Lotników
  ul. Lubiatowska
  ul. Lubuska
  ul. Lubuszan
  ul. Lutyków

  Ł

  ul. Łąkowa
  ul. Łubinów
  ul. Łukasiewicza Ignacego
  ul. Łużycka

  M

  ul. Macieja
  ul. Macierzy
  ul. Maćkowicza Izydora
  ul. Magnolii
  ul. Mahoniowa
  ul. Maja 1
  ul. Maków
  ul. Malinowa
  ul. Malownicza
  ul. Maltańska
  ul. Malw
  ul. Manowska
  ul. Marca 4
  ul. Mariańska
  ul. Marii Ludwiki
  ul. Marynarzy
  ul. Matejki
  ul. Matejki Jana
  ul. Mazowiecka
  ul. Mazurska
  ul. Małopolska
  ul. Mickiewicza
  ul. Mickiewicza Adama
  ul. Mieszka
  ul. Mieszka I
  ul. Miodowa
  ul. Mireckiego
  ul. Mireckiego Józefa
  ul. Mirtowa
  ul. Miła
  ul. Modrzejewskiej
  ul. Modrzejewskiej Heleny
  ul. Modrzewiowa
  ul. Moniuszki
  ul. Moniuszki Stanisława
  al. Monte Cassino
  ul. Monte Cassino
  ul. Morelowa
  ul. Morska
  ul. Mścisława
  ul. Mściwoja
  ul. Młodości
  ul. Młyńska

  N

  ul. Na Jamno
  ul. Na Skarpie
  ul. Na Skwierzynkę
  ul. Na Wilkowo
  ul. Nadbrzeżna
  ul. Nagietków
  ul. Nasturcji
  ul. Nerudy Pablo
  ul. Niepodległości
  ul. Norwida
  ul. Norwida Cypriana
  ul. Nowowiejskiego
  ul. Nowowiejskiego Feliksa

  O

  ul. Obotrytów
  ul. Obrońców Helu
  ul. Obrońców Tobruku
  ul. Odrodzenia
  ul. Ogińskiego
  ul. Ogińskiego Michała
  ul. Ogrodowa
  ul. Okrężna
  ul. Okrzei
  ul. Okrzei Stefana
  ul. Okulickiego
  ul. Okulickiego Leopolda
  ul. Olchowa
  ul. Opalowa
  ul. Orla
  ul. Orląt Lwowskich
  ul. Orlików
  ul. Orzechowa
  ul. Owsiana

  P

  park Pomorskich im. Książąt
  park Różany
  park Turowskiego im. Władysława
  ul. Paderewskiego Ignacego Jana
  ul. Palmowa
  ul. Pancerniaków
  ul. Pankracego
  ul. Papiernicza
  ul. Paproci
  ul. Parkowa
  ul. Partyzantów
  ul. Piaskowa
  ul. Piastowska
  ul. Picassa
  ul. Picassa Pablo
  ul. Pieniężnego
  ul. Pieniężnego Seweryna
  ul. Pileckiego Rotmistrza Witolda
  ul. Pileckiego Witolda (Rotmistrza Witolda Pileckiego)
  ul. Pionierów
  ul. Piotra Skargi
  ul. Piłsudskiego
  ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
  ul. Piłsudskiego marsz. Józefa
  pl. Plac Polonii
  ul. Platanowa
  ul. Plater
  ul. Plater Emilii
  ul. Pocztowa
  ul. Podchorążych
  ul. Podgórna
  ul. Podgrodzie
  ul. Podlaska
  ul. Podmiejska
  ul. Pogodna
  ul. Polan
  ul. Polna
  ul. Polnych Kwiatów
  Pl. Polonii
  ul. Pomorska
  ul. Popiełuszki
  ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki)
  ul. Popiełuszki ks. Jerzego
  ul. Poprzeczna
  ul. Portugalska
  ul. Posagowa
  ul. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Poziomkowa
  ul. Połczyńska
  ul. Północna
  ul. Połtawska
  ul. Południowa
  ul. Próchnika
  ul. Próchnika Adama
  ul. Projektantów
  ul. Promowa
  ul. Promykowa
  ul. Prosta
  ul. Przemysłowa
  ul. Przepiórek
  ul. Przybysława
  ul. Przybysławy
  ul. Przyjaźni
  ul. Pszeniczna
  ul. Płowce

  R

  rynek Staromiejski
  rondo Rondo kard. Ignacego Jeża
  rondo Solidarności
  ul. Racławicka
  ul. Radogoszczańska
  ul. Radości
  ul. Ratajczaka
  ul. Ratajczaka Franciszka
  ul. Ratowników WOPR
  ul. Reja
  ul. Reja Mikołaja
  ul. Rejtana
  ul. Rejtana Tadeusza
  ul. Reymonta
  ul. Reymonta Władysława
  ul. Robotnicza
  ul. Rodła
  ul. Rolna
  ul. Róż
  ul. Różana
  ul. Róży Wiatrów
  ul. Rubinowa
  ul. Rumianków
  ul. Ruszczyca
  ul. Ruszczyca Ferdynanda
  ul. Rybacka
  ul. Rycerska
  ul. Rynek Satromiejski
  ul. Rynek Staromiejski
  ul. Rzeczna
  ul. Rzemieślnicza

  S

  skwer Ofiar Katyńskich
  skwer Polskiego Czerwonego Krzyża
  ul. Sadowa
  ul. Sanatoryjna
  ul. Saperów
  ul. Sarzyńska
  ul. Sawickiej
  ul. Sawickiej Hanki
  ul. Sekwojowa
  ul. Seminaryjna
  ul. Serwacego
  ul. Sezamkowa
  ul. Sianowska
  ul. Sienkiewicza
  ul. Sienkiewicza Henryka
  ul. Siennickiego
  ul. Siennickiego Ryszarda
  ul. Sierocińskiego Romana
  ul. Sierpińskiego Wacława
  ul. Siewna
  ul. Sikorek
  ul. Sikorskiego
  ul. Sikorskiego gen. Władysława
  ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
  ul. Skargi Piotra
  ul. Skowronków
  ul. Skłodowskiej-Curie
  ul. Skłodowskiej-Curie Marii
  ul. Solidarności Rondo
  ul. Sosnowa
  ul. Sowińskiego gen. Józefa
  ul. Sowińskiego Józefa (Generała Józefa Sowińskiego)
  ul. Sołecka
  ul. Spacerowa
  ul. Spasowskiego
  ul. Spasowskiego Władysława
  ul. Spokojna
  ul. Sportowa
  ul. Spółdzielcza
  ul. Sprężarkowa
  ul. Staffa
  ul. Staffa Leopolda
  ul. Starowiejska
  ul. Starzyńskiego
  ul. Starzyńskiego Stefana
  ul. Staszica
  ul. Staszica Stanisława
  ul. Stawisińskiego Janka
  ul. Stefana Batorego
  ul. Stoczniowców
  ul. Stokrotek
  ul. Strażacka
  ul. Strefowa
  ul. Struga
  ul. Struga Andrzeja
  ul. Strumykowa
  ul. Strusia
  ul. Sucharskiego
  ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
  ul. Sucharskiego mjr. Henryka
  ul. Sudecka
  ul. Sybiraków
  ul. Sygietyńskiego
  ul. Sygietyńskiego Tadeusza
  ul. Synów Pułku
  ul. Syrenki
  ul. Szafirków
  ul. Szafranowa
  ul. Szarych Szeregów
  ul. Szczecińska
  ul. Szenwalda
  ul. Szenwalda Lucjana
  ul. Szeroka
  ul. Szkolna
  ul. Szkutnicza
  ul. Szmaragdowa
  ul. Szpitalna
  ul. Szwoleżerów
  ul. Szymanowskiego
  ul. Szymanowskiego Karola
  ul. Szyprów
  ul. Słoneczna
  ul. Słoneczników
  ul. Słowackiego
  ul. Słowackiego Juliusza
  ul. Słowiańska
  ul. Słowików
  ul. Słupska

  Ś

  ul. Śląska
  ul. Śliwkowa
  ul. Śmiała
  ul. Śniadeckich
  ul. Śnieżka Adama
  ul. św. Wojciecha
  ul. Światowida
  ul. Świerkowa
  ul. Świętego Wojciecha
  ul. Świętopełka

  T

  ul. Targowa
  ul. Tataraków
  ul. Tatarkiewicza
  ul. Tatarkiewicza Władysława
  ul. Tęczy
  ul. Teligi Leonida
  ul. Tetmajera
  ul. Tetmajera Kazimierza
  ul. Tkacka
  ul. Topolowa
  ul. Torfowa
  ul. Tradycji
  ul. Traugutta
  ul. Traugutta Romualda
  ul. Truskawkowa
  ul. Trzech Dębów
  ul. Tulipanów
  ul. Turowskiego
  ul. Turowskiego Władysława
  ul. Turystyczna
  ul. Tuwima
  ul. Tuwima Juliana

  U

  ul. Ułańska

  W

  ul. Walecznych
  ul. Wańkowicza
  ul. Wańkowicza Melchiora
  ul. Warmińska
  ul. Warskiego
  ul. Warskiego Adolfa
  ul. Waryńskiego
  ul. Waryńskiego Ludwika
  ul. Wąwozowa
  ul. Wenedów
  ul. Wesoła
  ul. Westerplatte
  ul. Weteranów
  ul. Wiatrów
  ul. Wiązowa
  ul. Wichrowa
  ul. Widokowa
  ul. Wielkopolska
  ul. Wieniawskiego Henryka
  ul. Wierzbowa
  ul. Wikingów
  ul. Wiklinowa
  ul. Wilków Morskich
  ul. Wiśniowa
  ul. Wodnika
  ul. Wojciecha św.
  ul. Wojska Polskiego
  pl. Wolności
  ul. Wopistów
  ul. Wróblewskiego
  ul. Wróblewskiego Walerego
  ul. Wrześniowa
  ul. Wrzosów
  ul. Wspólna
  ul. Wybickiego
  ul. Wybickiego Józefa
  ul. Wydmowa
  ul. Wyki
  ul. Wyki Kazimierza
  ul. Wypoczynkowa
  ul. Wyspiańskiego
  ul. Wyspiańskiego Stanisława
  ul. Wyszyńskiego
  ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
  ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  ul. Władysława IV
  ul. Władysława Laskonogiego
  ul. Własna
  ul. Włoska

  Z

  ul. Zacisze
  ul. Zakole
  ul. Zalesie
  ul. Zamenhofa
  ul. Zamenhofa Ludwika
  ul. Zawiszy Czarnego
  ul. Zbożowa
  ul. Zdobywców Wału
  ul. Zdobywców Wału Pomorskiego
  ul. Zgoda
  ul. Zielona
  ul. Zielone Wzgórze
  ul. Ziemowita
  ul. Zientarskiego Andrzeja (Doktora Andrzeja Zientarskiego)
  ul. Zorzy
  ul. Zubrzyckiego
  ul. Zubrzyckiego Franciszka
  ul. Zwycięstwa
  pl. Zwycięstwa
  ul. Złota
  ul. Złotych Kłosów

  Ż

  ul. Żarnowiecka
  ul. Żebrowskiego
  ul. Żebrowskiego Michała
  ul. Żeglarska
  ul. Żeromskiego
  ul. Żeromskiego Stefana
  ul. Żurawia
  ul. Żwirki
  ul. Żwirki i Wigury
  ul. Żwirowa
  ul. Żytnia
  ul. Żyzna

  Kody pocztowe, Koszalin (wyświetlono 50/494)


  Ocena internautów miejscowości Koszalin
  Średnia ocena: 3.7
  liczba ocen: 18

  Wtyczki społecznościowe

  Lubisz miejscowość Koszalin, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

  Komentarze o miejscowości Koszalin

  Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:51:44

  Szybka zmiana regionu Polski