Menu
Home» » »

Powiat koszaliński - Informacje:

Liczba gmin: 8

Liczba miejscowosci: 317

Liczba kodów pocztowych: 27

Tablice rejestracyjne: ZKO

Gęstość zaludnienia: 38,7 osób/km²

Powierzchnia: 1653,40 km²

Urbanizacja: 21,8%

Starostwo powiatowe:

Adres: ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin

Oficjalna strona powiatu koszalińskiego

Herb powiatu koszaliński:

Herb powiatu koszaliński

Flaga powiatu koszaliński:

Flaga powiatu koszaliński

Powiat koszaliński

Powiat koszaliński – powiat w północno-zachodniej Polsce (województwo zachodniopomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Koszalin. Powiat położony jest na Wybrzeżu Słowińskim oraz na Równinie Białogardzkiej i Równinie Słupskiej. Powiat posiada dużą nadmorską bazę wypoczynkową (gm. Mielno), liczne gospodarstwa agroturystyczne, a w części południowej dominuje przemysł drzewny. Koszalin jest miastem na prawach powiatu i nie wchodzi w skład powiatu koszalińskiego.

Według danych z 30 czerwca 2010 r. powiat miał 64 185 mieszkańców.

W skład powiatu wchodzą:

Według danych z 1 stycznia 2010 powierzchnia powiatu wynosi 1653,40 km².

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 63 766 100 32 084 50,3 31 682 49,7
Miasto 13 996 100 7165 51,2 6831 48,8
Wieś 49 770 100 24 919 50,1 24 851 49,9

Gospodarka

W końcu stycznia 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie koszalińskim obejmowała ok. 6,0 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 27,0% do aktywnych zawodowo.

Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2681,13 zł, przy liczbie zatrudnionych pracowników w powiecie koszalińskim – 8882 osoby. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło 2900,79 zł, a w sektorze prywatnym 2525,53 zł.

Historia

1 stycznia 2010 roku z gminy Będzino został odłączony obszar dwóch sołectw: Jamno i Łabusz, które zostały przyłączone do Koszalina. Powierzchnia powiatu została zmniejszona o 15,02 km².

Obiekty sportowe

Pływalnie:

  • basen kryty w hotelu Unitral w Mielnie,
  • basen kryty w hotelu Verde w Mścicach,
  • basen KOSiR-u,
  • basen kryty w hotelu Atlantic w Starych Bielicach

Korty:

  • korty w "Sportowej dolinie",
  • Korty przy Bałtyku,
  • korty przy ZUS-ie

Komunikacja

Klimat

Klimat powiatu koszalińskiego cechuje się dużą zmiennością frontów atmosferycznych. Stanowią one efekt naprzemiennego oddziaływania morskich i kontynentalnych mas powietrza. Skrajnie niekorzystne długotrwałe dominacje jednego z nich w okresie wegetacji roślin dają nadmiernie mokre lub suche lata, co przy obecnej infrastrukturze technicznej rolnictwa powoduje zmienność poziomu osiąganych plonów, jak i ich jakość.

Bezpieczeństwo

Powiat koszaliński oraz Koszalin posiadają wspólną Komendę Miejską Policji. Komisariat Policji I w Koszalinie obsługuje teren gminy Sianów i gminy Mielno, a Komisariat Policji II w Koszalinie obsługuje teren gmin: Bobolice, Polanów, Manowo, Świeszyno, Biesiekierz, Będzino. W 2009 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Koszalinie i powiecie koszalińskim wynosił 72,6%. W statystyce komendy miejskiej na obszarze powiatu koszalińskiego i w Koszalinie w 2009 r. stwierdzono m.in. 773 kradzieży z włamaniem, 78 kradzieży samochodów, 514 przestępstw narkotykowych.

4 gminy: Będzino, Biesiekierz, Mielno i Sianów położone są w strefie nadgranicznej. Powiat koszaliński obejmuje zasięgiem służbowym placówka Straży Granicznej w Darłowie z Morskiego Oddziału SG.

Powiat koszaliński jest obszarem właściwości Prokuratury Rejonowej w Koszalinie i Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Podobnie jak w przypadku policji – powiat koszaliński i Koszalin mają wspólną Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie przy której funkcjonują 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Na terenie powiatu działa 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto poza KRSG na terenie powiatu działa 15 jednostek OSP.

Administracja

Reprezentacja gmin w Radzie Powiatu w Koszalinie
Gminy Liczba
radnych
Liczba
wyborców w 2006
gmina Będzino, gmina Mielno 4 11 354
gmina Biesiekierz, gmina Manowo, gmina Świeszyno 5 13 356
gmina Bobolice 3 7 674
gmina Polanów 3 7 127
gmina Sianów 4 10 256
Razem (Σ) 19 49 767

Siedzibą władz powiatu jest miasto Koszalin (wyłączone jako osobny powiat). Organem uchwałodawczym jest Rada Powiatu w Koszalinie, w której skład wchodzi 19 radnych.

Gminy powiatu koszalińskiego są obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie i Sądu Okręgowego w Koszalinie. Powiat koszaliński jest obszarem właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

Mieszkańcy powiatu koszalińskiego wybierają radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 4. Posłów na Sejm wybierają z okręgu wyborczego nr 40, senatora z okręgu wyborczego nr 100, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

Zobacz też

  • podział administracyjny województwa zachodniopomorskiego

Kody pocztowe w powiacie koszaliński (wyświetlono 27/27)Ocena internautów powiatu koszaliński
Średnia ocena: 4.2
liczba ocen: 10

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat koszaliński, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie koszaliński

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:57:07

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat koszaliński
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat koszaliński - Herb
Herb powiatu koszaliński