Kategorie
Home» » » » » » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Mapa: Sąd Rejonowy w Toruniu

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Sąd Rejonowy w Toruniu

Dane kontaktowe:

O instytucji:

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Toruniu:

 

Poniedziałek 7.15 - 18.00
Wtorek 7.15 - 15.15
Środa 7.15 - 15.15
Czwartek 7.15 - 15.15
Piątek 7.15 - 15.15

 

Godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu:

 

Poniedziałek
9.00 - 15.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez wszystkie wydziały Sądu Rejonowego w Toruniu (z wyjątkiem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych):

 

Poniedziałek
9.00 - 18.00
Wtorek 9.00 - 15.00
Środa 9.00 - 15.00
Czwartek 9.00 - 15.00
Piątek 9.00 - 15.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych:

 

Poniedziałek
9.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 14.00
Środa 8.00 - 14.00
Czwartek 8.00 - 14.00
Piątek 8.00 - 14.00

 

Godziny urzędowania Kasy Sądu:

 

Poniedziałek 9.00 - 15.00
Wtorek 8.30 - 13.30
Środa 8.30 - 13.30
Czwartek 8.30 - 13.30
Piątek 8.30 - 13.30

 

Godziny urzędowania Biur podawczych Sądu:

 

Poniedziałek 7.15 - 18.00
Wtorek 7.15 - 15.15
Środa 7.15 - 15.15
Czwartek 7.15 - 15.15
Piątek 7.15 - 15.15

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Toruniu:

Poniedziałek 7.15 - 15.15
Wtorek 7.15 - 15.15
Środa 7.15 - 15.15
Czwartek 7.15 - 15.15
Piątek 7.15 - 15.15

z zastrzeżeniem przerw ustalonych przez kierownika ( §1 pkt. 4 Regulaminu Funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów)


 

Godziny urzędowania KRK Sądu Okręgowego w Toruniu:

 

Poniedziałek 7.15 - 15.15
Wtorek 7.15 - 15.15
Środa 7.15 - 15.15
Czwartek 7.15 - 15.15
Piątek 7.15 - 15.15

 

Sąd Rejonowy w Toruniu jako jednostka budżetowa działa na podstawie:

  • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.05.1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 18, poz. 99)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249)
  • Nadzór nad działalnością Sądu Rejonowego w Toruniu sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I JEJ KOMPETENCJE

Do właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu należy rozpoznawanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,  rozpoznawanie spraw spraw wieczystoksięgowych, spraw upadłościowych i naprawczych, a także spraw  cywilnych w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy

Sąd Rejonowy w Toruniu dla miast: Chełmża i Toruń oraz gmin: Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka

 

Galeria:

Sąd Rejonowy w Toruniu

Ocena internautów:

3.20 pkt

41

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:43

Ocena
Średnia Ocena: 3.20
liczba ocen: 41
Szybka zmiana regionu Polski